Commit 38b5313d authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-04-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=22221
parent 6ccf0f82
2007-04-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-04-5 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Updated Arabic Translation by Djihed Afifi.
......
......@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-08 10:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-08 11:18+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-06 15:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-06 15:43+0200\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -342,17 +342,18 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1147 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2004
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1054 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/common/compressor.c:545 ../plug-ins/common/curve_bend.c:818
#: ../plug-ins/common/compressor.c:473 ../plug-ins/common/compressor.c:563
#: ../plug-ins/common/compressor.c:632 ../plug-ins/common/curve_bend.c:818
#: ../plug-ins/common/dicom.c:691 ../plug-ins/common/gbr.c:616
#: ../plug-ins/common/gif.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
#: ../plug-ins/common/mng.c:950 ../plug-ins/common/pat.c:447
#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
#: ../plug-ins/common/png.c:1243 ../plug-ins/common/pnm.c:929
#: ../plug-ins/common/png.c:1243 ../plug-ins/common/pnm.c:931
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1194 ../plug-ins/common/psd_save.c:1458
#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
#: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:2171
#: ../plug-ins/common/tga.c:1030 ../plug-ins/common/tiff.c:2171
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
......@@ -383,19 +384,20 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1290 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2177
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:976 ../plug-ins/common/curve_bend.c:870
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:976 ../plug-ins/common/compressor.c:464
#: ../plug-ins/common/compressor.c:622 ../plug-ins/common/curve_bend.c:870
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gifload.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/lcms.c:655 ../plug-ins/common/mng.c:1121
#: ../plug-ins/common/pat.c:317 ../plug-ins/common/pcx.c:309
#: ../plug-ins/common/pix.c:329 ../plug-ins/common/png.c:707
#: ../plug-ins/common/pnm.c:480 ../plug-ins/common/poppler.c:368
#: ../plug-ins/common/pnm.c:482 ../plug-ins/common/poppler.c:368
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1021 ../plug-ins/common/postscript.c:3002
#: ../plug-ins/common/psd.c:1899 ../plug-ins/common/psp.c:1460
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009 ../plug-ins/common/sunras.c:379
#: ../plug-ins/common/svg.c:316 ../plug-ins/common/svg.c:686
#: ../plug-ins/common/tga.c:411 ../plug-ins/common/tiff.c:580
#: ../plug-ins/common/svg.c:320 ../plug-ins/common/svg.c:690
#: ../plug-ins/common/tga.c:414 ../plug-ins/common/tiff.c:580
#: ../plug-ins/common/xbm.c:720 ../plug-ins/common/xwd.c:420
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219 ../plug-ins/fits/fits.c:342
#: ../plug-ins/flame/flame.c:411 ../plug-ins/gfig/gfig.c:434
......@@ -1140,10 +1142,10 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/gifload.c:314 ../plug-ins/common/gih.c:654
#: ../plug-ins/common/pat.c:322 ../plug-ins/common/pcx.c:314
#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:714
#: ../plug-ins/common/pnm.c:485 ../plug-ins/common/poppler.c:414
#: ../plug-ins/common/pnm.c:487 ../plug-ins/common/poppler.c:414
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1027 ../plug-ins/common/psd.c:1904
#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:433
#: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:588
#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff.c:588
#: ../plug-ins/common/wmf.c:954 ../plug-ins/common/xbm.c:725
#: ../plug-ins/common/xpm.c:343 ../plug-ins/common/xwd.c:473
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:469
......@@ -1185,10 +1187,10 @@ msgstr "Nepodporovaná nebo neplatná bitová hloubka"
#: ../plug-ins/common/dicom.c:486 ../plug-ins/common/film.c:746
#: ../plug-ins/common/gifload.c:879 ../plug-ins/common/pcx.c:339
#: ../plug-ins/common/pcx.c:345 ../plug-ins/common/pix.c:368
#: ../plug-ins/common/png.c:835 ../plug-ins/common/pnm.c:564
#: ../plug-ins/common/png.c:835 ../plug-ins/common/pnm.c:566
#: ../plug-ins/common/psd.c:2327 ../plug-ins/common/raw.c:691
#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:257 ../plug-ins/common/sunras.c:917
#: ../plug-ins/common/tga.c:928 ../plug-ins/common/tiff.c:945
#: ../plug-ins/common/tga.c:931 ../plug-ins/common/tiff.c:945
#: ../plug-ins/common/tile.c:265 ../plug-ins/common/xbm.c:866
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:464 ../plug-ins/fits/fits.c:508
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1284
......@@ -1218,9 +1220,9 @@ msgstr "Alfa kanál bude ignorován."
#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
#: ../plug-ins/common/pat.c:452 ../plug-ins/common/pcx.c:550
#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1250
#: ../plug-ins/common/pnm.c:934 ../plug-ins/common/postscript.c:1199
#: ../plug-ins/common/pnm.c:936 ../plug-ins/common/postscript.c:1199
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1463 ../plug-ins/common/sunras.c:512
#: ../plug-ins/common/tga.c:1032 ../plug-ins/common/tiff.c:2179
#: ../plug-ins/common/tga.c:1035 ../plug-ins/common/tiff.c:2179
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:684 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:226
......@@ -2758,7 +2760,7 @@ msgstr "archiv bzip"
msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
msgstr "Žádná rozumná přípona, ukládám jako komprimovaný XCF."
#: ../plug-ins/common/compressor.c:518
#: ../plug-ins/common/compressor.c:536
msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
msgstr "Žádná rozumná přípona, pokouším se načíst pomocí souborové magie."
......@@ -3419,7 +3421,7 @@ msgid "'%s' is not a DICOM file."
msgstr "'%s' není soubor DICOM."
#: ../plug-ins/common/dicom.c:661 ../plug-ins/common/pcx.c:582
#: ../plug-ins/common/pnm.c:920
#: ../plug-ins/common/pnm.c:922
msgid "Cannot save images with alpha channel."
msgstr "Nemohu uložit obrázky s alfa kanálem."
......@@ -4502,7 +4504,7 @@ msgid "Intersection"
msgstr "Průnik"
#. Width and Height
#: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:759
#: ../plug-ins/common/grid.c:724 ../plug-ins/common/svg.c:763
#: ../plug-ins/common/wmf.c:549
msgid "Width:"
msgstr "Šířka:"
......@@ -6107,50 +6109,50 @@ msgstr "Obrázek PGM"
msgid "PPM image"
msgstr "Obrázek PPM"
#: ../plug-ins/common/pnm.c:511 ../plug-ins/common/pnm.c:533
#: ../plug-ins/common/pnm.c:540 ../plug-ins/common/pnm.c:549
#: ../plug-ins/common/pnm.c:624 ../plug-ins/common/pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/pnm.c:513 ../plug-ins/common/pnm.c:535
#: ../plug-ins/common/pnm.c:542 ../plug-ins/common/pnm.c:551
#: ../plug-ins/common/pnm.c:626 ../plug-ins/common/pnm.c:687
msgid "Premature end of file."
msgstr "Předčasný konec souboru."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:513
#: ../plug-ins/common/pnm.c:515
msgid "Invalid file."
msgstr "Neplatný soubor."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:527
#: ../plug-ins/common/pnm.c:529
msgid "File not in a supported format."
msgstr "Soubor není v podporovaném formátu."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:536
#: ../plug-ins/common/pnm.c:538
msgid "Invalid X resolution."
msgstr "Neplatné rozlišení X."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:543
#: ../plug-ins/common/pnm.c:545
msgid "Invalid Y resolution."
msgstr "Neplatné rozlišení Y."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:555
#: ../plug-ins/common/pnm.c:557
msgid "Invalid maximum value."
msgstr "Neplatná maximální hodnota."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:738
#: ../plug-ins/common/pnm.c:740
msgid "Error reading file."
msgstr "Chyba při čtení souboru."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1103
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1105
msgid "Save as PNM"
msgstr "Zapsat jako PNM"
#. file save type
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1120
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1122
msgid "Data formatting"
msgstr "Formátování dat"
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1124
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1126
msgid "Raw"
msgstr "Binární"
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1125
#: ../plug-ins/common/pnm.c:1127
msgid "Ascii"
msgstr "ASCII"
......@@ -6307,7 +6309,7 @@ msgid "Rendering"
msgstr "Vyobrazení"
#. Resolution
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3109 ../plug-ins/common/svg.c:880
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3109 ../plug-ins/common/svg.c:884
#: ../plug-ins/common/wmf.c:670
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozlišení:"
......@@ -6595,7 +6597,7 @@ msgstr "_Vybrat..."
msgid "_Slur..."
msgstr "_Roztřepení..."
#: ../plug-ins/common/randomize.c:744 ../plug-ins/common/snoise.c:601
#: ../plug-ins/common/randomize.c:744 ../plug-ins/common/snoise.c:603
msgid "_Random seed:"
msgstr "_Hnízdo náhodných čísel:"
......@@ -6968,9 +6970,8 @@ msgid "There was an error taking the screenshot."
msgstr "Pří získávání snímku obrazovky došlo k chybě."
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:916
#, fuzzy
msgid "S_nap"
msgstr "Pro_hodit"
msgstr "Vytvořit s_nímek"
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:945
msgid "After the delay, the screenshot is taken."
......@@ -6982,7 +6983,7 @@ msgstr "Po uplynytí časové prodlevy vyberte oblast snímku obrazovky táhnut
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:950
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr ""
msgstr "Po uplynutí časové prodlevy klikněte do okna, jehož snímek chcete vytvořit."
#. Area
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:956
......@@ -7247,29 +7248,29 @@ msgid "_Solid Noise..."
msgstr "_Pevný šum..."
#. Dialog initialization
#: ../plug-ins/common/snoise.c:317 ../plug-ins/common/snoise.c:563
#: ../plug-ins/common/snoise.c:317 ../plug-ins/common/snoise.c:565
msgid "Solid Noise"
msgstr "Pevný šum"
#: ../plug-ins/common/snoise.c:614
#: ../plug-ins/common/snoise.c:616
msgid "_Detail:"
msgstr "_Detail:"
#. Turbulent
#: ../plug-ins/common/snoise.c:624
#: ../plug-ins/common/snoise.c:626
msgid "T_urbulent"
msgstr "_Turbulentní"
#. Tilable
#: ../plug-ins/common/snoise.c:638
#: ../plug-ins/common/snoise.c:640
msgid "T_ilable"
msgstr "Dlažd_icovatelný"
#: ../plug-ins/common/snoise.c:653
#: ../plug-ins/common/snoise.c:655
msgid "_X size:"
msgstr "Velikost _X:"
#: ../plug-ins/common/snoise.c:666
#: ../plug-ins/common/snoise.c:668
msgid "_Y size:"
msgstr "Velikost _Y:"
......@@ -7728,19 +7729,19 @@ msgstr "Kódované RunLength"
msgid "SVG image"
msgstr "SVG obrázek"
#: ../plug-ins/common/svg.c:318 ../plug-ins/common/svg.c:688
#: ../plug-ins/common/svg.c:322 ../plug-ins/common/svg.c:692
msgid "Unknown reason"
msgstr "Neznámý důvod"
#: ../plug-ins/common/svg.c:322
#: ../plug-ins/common/svg.c:326
msgid "Rendering SVG"
msgstr "Vykresluje se SVG"
#: ../plug-ins/common/svg.c:334
#: ../plug-ins/common/svg.c:338
msgid "Rendered SVG"
msgstr "Vykreslené SVG"
#: ../plug-ins/common/svg.c:484
#: ../plug-ins/common/svg.c:488
msgid ""
"SVG file does not\n"
"specify a size!"
......@@ -7748,78 +7749,78 @@ msgstr ""
"Soubor SVG neurčuje\n"
"velikost!"
#: ../plug-ins/common/svg.c:490 ../plug-ins/common/wmf.c:338
#: ../plug-ins/common/svg.c:494 ../plug-ins/common/wmf.c:338
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
#. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
#: ../plug-ins/common/svg.c:695
#: ../plug-ins/common/svg.c:699
msgid "Render Scalable Vector Graphics"
msgstr "Vykreslit Scalable Vector Graphics"
#: ../plug-ins/common/svg.c:765 ../plug-ins/common/wmf.c:555
#: ../plug-ins/common/svg.c:769 ../plug-ins/common/wmf.c:555
msgid "Height:"
msgstr "Výška:"
#: ../plug-ins/common/svg.c:839 ../plug-ins/common/wmf.c:629
#: ../plug-ins/common/svg.c:843 ../plug-ins/common/wmf.c:629
msgid "_X ratio:"
msgstr "Poměr _X:"
#: ../plug-ins/common/svg.c:861 ../plug-ins/common/wmf.c:651
#: ../plug-ins/common/svg.c:865 ../plug-ins/common/wmf.c:651
msgid "_Y ratio:"
msgstr "Poměr _Y:"
#: ../plug-ins/common/svg.c:875 ../plug-ins/common/wmf.c:665
#: ../plug-ins/common/svg.c:879 ../plug-ins/common/wmf.c:665
msgid "Constrain aspect ratio"
msgstr "Omezit poměr stran:"
#: ../plug-ins/common/svg.c:886 ../plug-ins/common/wmf.c:676
#: ../plug-ins/common/svg.c:890 ../plug-ins/common/wmf.c:676
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:261
#, c-format
msgid "pixels/%a"
msgstr "pixely/%a"
#. Path Import
#: ../plug-ins/common/svg.c:906
#: ../plug-ins/common/svg.c:910
msgid "Import _paths"
msgstr "Importovat _cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:912
#: ../plug-ins/common/svg.c:916
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Importovat elementy cesty z SVG, aby mohly být použity s nástrojem GIMPu pro "
"cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:925
#: ../plug-ins/common/svg.c:929
msgid "Merge imported paths"
msgstr "Sloučit importované cesty"
#: ../plug-ins/common/tga.c:229 ../plug-ins/common/tga.c:245
#: ../plug-ins/common/tga.c:229 ../plug-ins/common/tga.c:248
msgid "TarGA image"
msgstr "Obrázek TarGA"
#: ../plug-ins/common/tga.c:422
#: ../plug-ins/common/tga.c:425
#, c-format
msgid "Cannot read footer from '%s'"
msgstr "Nemohu číst patičku z '%s'"
#: ../plug-ins/common/tga.c:438
#: ../plug-ins/common/tga.c:441
#, c-format
msgid "Cannot read extension from '%s'"
msgstr "Nemohu číst rozšíření z '%s'"
#: ../plug-ins/common/tga.c:1186
#: ../plug-ins/common/tga.c:1189
msgid "Save as TGA"
msgstr "Zapsat jako TGA"
#. rle
#: ../plug-ins/common/tga.c:1209
#: ../plug-ins/common/tga.c:1212
msgid "_RLE compression"
msgstr "Komprese _RLE"
#. origin
#: ../plug-ins/common/tga.c:1219
#: ../plug-ins/common/tga.c:1222
msgid "Or_igin at bottom left"
msgstr "Počátek dol_e vlevo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment