Commit 34d302e6 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent ecfec410
# translation of ca.po to Catalan
# GIMP translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
#
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
......@@ -10,13 +10,14 @@
# Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008, 2009, 2011.
# Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>, 2012, 2013.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2017
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-20 09:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-27 17:36+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-03 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-04 21:10+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -24,7 +25,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
#: ../app/about.h:26
......@@ -72,8 +73,12 @@ msgstr ""
"GIMP està disponible per a Linux, Microsoft Windows i OS X."
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:6
msgid "Screenshot showing channel mixing and layer editor"
msgstr "Captura de pantalla que mostra el canal de mesclat i l'editor de capes"
msgid "Painting in GIMP"
msgstr ""
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:7
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr ""
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
......@@ -1950,7 +1955,7 @@ msgstr "Buida l'historial de documents"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:87
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:381
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:379
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:309 ../app/tools/gimptexttool.c:1528
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1700 ../app/widgets/gimpactionview.c:674
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
......@@ -1992,194 +1997,124 @@ msgstr "Millora el contrast automàticament"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:51
msgctxt "drawable-action"
msgid "In_vert"
msgstr "In_verteix"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:52
msgctxt "drawable-action"
msgid "Invert the colors perceptually"
msgstr "Inverteix els colors perceptivament"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:57
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Linear Invert"
msgstr "_Inversió lineal"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:58
msgctxt "drawable-action"
msgid "Invert the colors in linear light"
msgstr "Inverteix els colors a llum lineal"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:63
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Value Invert"
msgstr "Inverteix el _valor"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:65
msgctxt "drawable-action"
msgid "Invert the brightness of each pixel, keeping the color"
msgstr "Inverteix la brillantor de cada píxel, mantenint el color"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:70
msgctxt "drawable-action"
msgid "_White Balance"
msgstr "Balanç de _blancs"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:71
#: ../app/actions/drawable-actions.c:52
msgctxt "drawable-action"
msgid "Automatic white balance correction"
msgstr "Corregeix el balanç de blancs automàticament"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:76
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Dilate"
msgstr "_Dilata"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:77
msgctxt "drawable-action"
msgid "Grow lighter areas of the image"
msgstr "Eixampla les àrees més clares de la imatge"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:82
msgctxt "drawable-action"
msgid "E_rode"
msgstr "E_rosiona"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:83
msgctxt "drawable-action"
msgid "Grow darker areas of the image"
msgstr "Eixampla les àrees més fosques de la imatge"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:88
#: ../app/actions/drawable-actions.c:57
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Offset..."
msgstr "Des_plaçament..."
#: ../app/actions/drawable-actions.c:90
#: ../app/actions/drawable-actions.c:59
msgctxt "drawable-action"
msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
msgstr ""
"Desplaça els píxels, opcionalment els fa saltar una línia quan toquen la vora"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:98
#: ../app/actions/drawable-actions.c:67
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Visible"
msgstr "_Visible"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:99
#: ../app/actions/drawable-actions.c:68
msgctxt "drawable-action"
msgid "Toggle visibility"
msgstr "Commuta la visibilitat"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:105
#: ../app/actions/drawable-actions.c:74
msgctxt "drawable-action"
msgid "_Linked"
msgstr "_Cadenat"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:106
#: ../app/actions/drawable-actions.c:75
msgctxt "drawable-action"
msgid "Toggle the linked state"
msgstr "Commuta l'estat del cadenat"
#. GIMP_ICON_LOCK
#: ../app/actions/drawable-actions.c:112
#: ../app/actions/drawable-actions.c:81
msgctxt "drawable-action"
msgid "L_ock pixels"
msgstr "Bl_oqueja els píxels"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:114
#: ../app/actions/drawable-actions.c:83
msgctxt "drawable-action"
msgid "Keep the pixels on this drawable from being modified"
msgstr "Evita que es puguin modificar els píxels d'aquest dibuixable"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:120
#: ../app/actions/drawable-actions.c:89
msgctxt "drawable-action"
msgid "L_ock position of channel"
msgstr "B_loqueja la posició del canal"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:122
#: ../app/actions/drawable-actions.c:91
msgctxt "drawable-action"
msgid "Keep the position on this drawable from being modified"
msgstr "Evita que es pugui modificar la posició d'aquest dibuixable"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:131
#: ../app/actions/drawable-actions.c:100
msgctxt "drawable-action"
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Capgira _horitzontalment"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:132
#: ../app/actions/drawable-actions.c:101
msgctxt "drawable-action"
msgid "Flip drawable horizontally"
msgstr "Capgira la imatge horitzontalment"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:137
#: ../app/actions/drawable-actions.c:106
msgctxt "drawable-action"
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Capgira _verticalment"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:138
#: ../app/actions/drawable-actions.c:107
msgctxt "drawable-action"
msgid "Flip drawable vertically"
msgstr "Capgira la imatge verticalment"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:146
#: ../app/actions/drawable-actions.c:115
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate 90° _clockwise"
msgstr "Gira 90º en sentit _horari"
# please use the degree symbol in the translation
# please use the degree symbol in the translation
#: ../app/actions/drawable-actions.c:147
#: ../app/actions/drawable-actions.c:116
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate drawable 90 degrees to the right"
msgstr "Gira 90º cap a la dreta"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:152
#: ../app/actions/drawable-actions.c:121
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate _180°"
msgstr "Gira _180º"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:153
#: ../app/actions/drawable-actions.c:122
msgctxt "drawable-action"
msgid "Turn drawable upside-down"
msgstr "Posa de cap per avall"
#: ../app/actions/drawable-actions.c:158
#: ../app/actions/drawable-actions.c:127
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
msgstr "Gira 90º en sentit _antihorari"
# please use the degree symbol in the translation
# please use the degree symbol in the translation
#: ../app/actions/drawable-actions.c:159
#: ../app/actions/drawable-actions.c:128
msgctxt "drawable-action"
msgid "Rotate drawable 90 degrees to the left"
msgstr "Gira 90º cap a l'esquerra"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:84 ../app/pdb/color-cmds.c:388
msgid "Invert"
msgstr "Inverteix"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:100
msgid "Linear Invert"
msgstr "Inversió linear"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:117
msgid "Value Invert"
msgstr "Inverteix el valor"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:138
#: ../app/actions/drawable-commands.c:89
msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
msgstr "El balanç de blancs només funciona en capes de color RGB."
#: ../app/actions/drawable-commands.c:173
msgid "Dilate"
msgstr "Dilata"
#: ../app/actions/drawable-commands.c:205
msgid "Erode"
msgstr "Erosiona"
#: ../app/actions/dynamics-actions.c:43
msgctxt "dynamics-action"
msgid "Paint Dynamics Menu"
......@@ -2947,648 +2882,680 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/actions/filters-actions.c:55
#: ../app/actions/filters-actions.c:58
msgctxt "filters-action"
msgid "Filte_rs"
msgstr "Filt_res"
#: ../app/actions/filters-actions.c:57
#: ../app/actions/filters-actions.c:60
msgctxt "filters-action"
msgid "Recently Used"
msgstr "Utilitzats recentment"
#: ../app/actions/filters-actions.c:59
#: ../app/actions/filters-actions.c:62
msgctxt "filters-action"
msgid "_Blur"
msgstr "_Difumina"
#: ../app/actions/filters-actions.c:61
#: ../app/actions/filters-actions.c:64
msgctxt "filters-action"
msgid "_Noise"
msgstr "_Soroll"
#: ../app/actions/filters-actions.c:63
#: ../app/actions/filters-actions.c:66
msgctxt "filters-action"
msgid "Edge-De_tect"
msgstr "De_tecció de vores"
#: ../app/actions/filters-actions.c:65
#: ../app/actions/filters-actions.c:68
msgctxt "filters-action"
msgid "En_hance"
msgstr "_Millora"
#: ../app/actions/filters-actions.c:67
#: ../app/actions/filters-actions.c:70
msgctxt "filters-action"
msgid "C_ombine"
msgstr "C_ombina"
#: ../app/actions/filters-actions.c:69
#: ../app/actions/filters-actions.c:72
msgctxt "filters-action"
msgid "_Generic"
msgstr "_Genèric"
#: ../app/actions/filters-actions.c:71
#: ../app/actions/filters-actions.c:74
msgctxt "filters-action"
msgid "_Light and Shadow"
msgstr "_Llums i ombres"
#: ../app/actions/filters-actions.c:73
#: ../app/actions/filters-actions.c:76
msgctxt "filters-action"
msgid "_Distorts"
msgstr "_Distorsions"
#: ../app/actions/filters-actions.c:75
#: ../app/actions/filters-actions.c:78
msgctxt "filters-action"
msgid "_Artistic"
msgstr "_Artístic"
#: ../app/actions/filters-actions.c:77
#: ../app/actions/filters-actions.c:80
msgctxt "filters-action"
msgid "_Decor"
msgstr "D_ecora"
#: ../app/actions/filters-actions.c:79
#: ../app/actions/filters-actions.c:82
msgctxt "filters-action"
msgid "_Map"
msgstr "_Mapa"
#: ../app/actions/filters-actions.c:81
#: ../app/actions/filters-actions.c:84
msgctxt "filters-action"
msgid "_Render"
msgstr "_Compon"
#: ../app/actions/filters-actions.c:83
#: ../app/actions/filters-actions.c:86
msgctxt "filters-action"
msgid "_Clouds"
msgstr "_Núvols"
#: ../app/actions/filters-actions.c:85
#: ../app/actions/filters-actions.c:88
msgctxt "filters-action"
msgid "_Fractals"
msgstr "_Fractals"
#: ../app/actions/filters-actions.c:87
#: ../app/actions/filters-actions.c:90
msgctxt "filters-action"
msgid "_Nature"
msgstr "_Natura"
#: ../app/actions/filters-actions.c:89
#: ../app/actions/filters-actions.c:92
msgctxt "filters-action"
msgid "N_oise"
msgstr "S_oroll"
#: ../app/actions/filters-actions.c:91
#: ../app/actions/filters-actions.c:94
msgctxt "filters-action"
msgid "_Pattern"
msgstr "_Patró"
#: ../app/actions/filters-actions.c:93
#: ../app/actions/filters-actions.c:96
msgctxt "filters-action"
msgid "_Web"
msgstr "_Web"
#: ../app/actions/filters-actions.c:95
#: ../app/actions/filters-actions.c:98
msgctxt "filters-action"
msgid "An_imation"
msgstr "An_imació"
#: ../app/actions/filters-actions.c:101
#: ../app/actions/filters-actions.c:104
msgctxt "filters-action"
msgid "_Alien Map..."
msgstr "M_apa estrany..."
msgid "_Antialias"
msgstr "Su_avitzat"
#: ../app/actions/filters-actions.c:109
msgctxt "filters-action"
msgid "_Color Enhance"
msgstr "Millora del _color"
#: ../app/actions/filters-actions.c:114
msgctxt "filters-action"
msgid "_Linear Invert"
msgstr "_Inversió lineal"
#: ../app/actions/filters-actions.c:119
msgctxt "filters-action"
msgid "In_vert"
msgstr "In_verteix"
#: ../app/actions/filters-actions.c:124
msgctxt "filters-action"
msgid "_Value Invert"
msgstr "Inversió de _valor"
#: ../app/actions/filters-actions.c:129
msgctxt "filters-action"
msgid "_Stretch Contrast HSV"
msgstr "_Estira el contrast HSV"
#: ../app/actions/filters-actions.c:137
msgctxt "filters-action"
msgid "_Dilate"
msgstr "_Dilata"
#: ../app/actions/filters-actions.c:138
msgctxt "drawable-action"
msgid "Grow lighter areas of the image"
msgstr "Eixampla les àrees més clares de la imatge"
#: ../app/actions/filters-actions.c:153
msgctxt "filters-action"
msgid "_Erode"
msgstr "_Erosiona"
#: ../app/actions/filters-actions.c:154
msgctxt "drawable-action"
msgid "Grow darker areas of the image"
msgstr "Eixampla les àrees més fosques de la imatge"
#: ../app/actions/filters-actions.c:106
#: ../app/actions/filters-actions.c:172
msgctxt "filters-action"
msgid "_Antialias..."
msgstr "_Antialiàsing..."
msgid "_Alien Map..."
msgstr "M_apa estrany..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:111
#: ../app/actions/filters-actions.c:177
msgctxt "filters-action"
msgid "_Apply Canvas..."
msgstr "_Aplica el llenç..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:116
#: ../app/actions/filters-actions.c:182
msgctxt "filters-action"
msgid "Apply _Lens..."
msgstr "Aplica la _lent..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:121
#: ../app/actions/filters-actions.c:187
msgctxt "filters-action"
msgid "_Bump Map..."
msgstr "_Mapa de relleu..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:126
#: ../app/actions/filters-actions.c:192
msgctxt "filters-action"
msgid "_Color to Gray..."
msgstr "_Color a gris..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:131
#: ../app/actions/filters-actions.c:197
msgctxt "filters-action"
msgid "Ca_rtoon..."
msgstr "Cò_mic..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:136
#: ../app/actions/filters-actions.c:202
msgctxt "filters-action"
msgid "_Channel Mixer..."
msgstr "Mes_clador de canals..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:141
#: ../app/actions/filters-actions.c:207
msgctxt "filters-action"
msgid "_Checkerboard..."
msgstr "Tauler d'es_cacs..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:146
msgctxt "filters-action"
msgid "_Color Enhance..."
msgstr "_Millora del color..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:151
#: ../app/actions/filters-actions.c:212
msgctxt "filters-action"
msgid "_Color Exchange..."
msgstr "_Intercanvi de color..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:156
#: ../app/actions/filters-actions.c:217
msgctxt "filters-action"
msgid "Dithe_r..."
msgstr "T_rama..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:161
#: ../app/actions/filters-actions.c:222
msgctxt "filters-action"
msgid "_Rotate Colors..."
msgstr "_Rotació de colors..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:166
#: ../app/actions/filters-actions.c:227
msgctxt "filters-action"
msgid "Color T_emperature..."
msgstr "T_emperatura del color..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:171
#: ../app/actions/filters-actions.c:232
msgctxt "filters-action"
msgid "Color to _Alpha..."
msgstr "Color a _alfa..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:176
#: ../app/actions/filters-actions.c:237
msgctxt "filters-action"
msgid "_Extract Component..."
msgstr ""
#: ../app/actions/filters-actions.c:181
#: ../app/actions/filters-actions.c:242
msgctxt "filters-action"
msgid "_Convolution Matrix..."
msgstr "Matriu de _convolució..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:186
#: ../app/actions/filters-actions.c:247
msgctxt "filters-action"
msgid "_Cubism..."
msgstr "_Cubisme..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:191
#: ../app/actions/filters-actions.c:252
msgctxt "filters-action"
msgid "_Deinterlace..."
msgstr "_Desentrellaça..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:196
#: ../app/actions/filters-actions.c:257
msgctxt "filters-action"
msgid "_Desaturate..."
msgstr "_Dessatura..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:201
#: ../app/actions/filters-actions.c:262
msgctxt "filters-action"
msgid "Difference of Gaussians..."
msgstr "Diferència de gaussians..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:206
#: ../app/actions/filters-actions.c:267
msgctxt "filters-action"
msgid "Diffraction Patterns..."
msgstr "Patrons de difracció..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:211
#: ../app/actions/filters-actions.c:272
msgctxt "filters-action"
msgid "Displace..."
msgstr "_Desplaça..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:216
#: ../app/actions/filters-actions.c:277
msgctxt "filters-action"
msgid "Distance Map..."
msgstr "Mapa de distància..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:221
#: ../app/actions/filters-actions.c:282
msgctxt "filters-action"
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Ombra..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:226
#: ../app/actions/filters-actions.c:287
msgctxt "filters-action"
msgid "_Edge..."
msgstr "_Vora..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:231
#: ../app/actions/filters-actions.c:292
msgctxt "filters-action"
msgid "_Laplace"
msgstr "_Laplace"
#: ../app/actions/filters-actions.c:236
#: ../app/actions/filters-actions.c:297
msgctxt "filters-action"
msgid "_Neon..."
msgstr "_Neó..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:241
#: ../app/actions/filters-actions.c:302
msgctxt "filters-action"
msgid "_Sobel..."
msgstr "_Sobel..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:246
#: ../app/actions/filters-actions.c:307
msgctxt "filters-action"
msgid "_Emboss..."
msgstr "_Esculpeix..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:251
#: ../app/actions/filters-actions.c:312
msgctxt "filters-action"
msgid "En_grave..."
msgstr "Fes un _gravat..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:256
#: ../app/actions/filters-actions.c:317
msgctxt "filters-action"
msgid "E_xposure..."
msgstr "E_xposició..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:261
#: ../app/actions/filters-actions.c:322
msgctxt "filters-action"
msgid "_Fattal et al. 2002..."
msgstr ""
#: ../app/actions/filters-actions.c:266
#: ../app/actions/filters-actions.c:327
msgctxt "filters-action"
msgid "_Fractal Trace..."
msgstr "Composició _fractal..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:271
#: ../app/actions/filters-actions.c:332
msgctxt "filters-action"
msgid "_Gaussian Blur..."
msgstr "Difuminació _gaussiana..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:276
#: ../app/actions/filters-actions.c:337
msgctxt "filters-action"
msgid "_Selective Gaussian Blur..."
msgstr "Difuminació gaussiana _selectiva..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:281
#: ../app/actions/filters-actions.c:342
msgctxt "filters-action"
msgid "_GEGL graph..."
msgstr "_Graf GEGL..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:286
#: ../app/actions/filters-actions.c:347
msgctxt "filters-action"
msgid "_Grid..."
msgstr "_Quadrícula..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:291
#: ../app/actions/filters-actions.c:352
msgctxt "filters-action"
msgid "_High Pass..."
msgstr "_Passaalt..."
# quim: hi ha una altra eina no avançada
#: ../app/actions/filters-actions.c:296
#, fuzzy
#: ../app/actions/filters-actions.c:357
msgctxt "filters-action"
msgid "_Hue-_Chroma..."
msgstr "To-_saturació..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:301
#: ../app/actions/filters-actions.c:362
msgctxt "filters-action"
msgid "_Illusion..."
msgstr "_Il·lusió..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:306
#: ../app/actions/filters-actions.c:367
msgctxt "filters-action"
msgid "_Image Gradient..."
msgstr "_Degradat de la imatge..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:311
#: ../app/actions/filters-actions.c:372
msgctxt "filters-action"
msgid "_Kaleidoscope..."
msgstr "_Calidoscopi..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:316
#: ../app/actions/filters-actions.c:377
msgctxt "filters-action"
msgid "Lens Distortion..."
msgstr "Distorsió de lent..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:321
#: ../app/actions/filters-actions.c:382
msgctxt "filters-action"
msgid "Lens Flare..."
msgstr "Centelleig de la lent..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:326
#: ../app/actions/filters-actions.c:387
msgctxt "filters-action"
msgid "_Mantiuk 2006..."
msgstr ""
#: ../app/actions/filters-actions.c:331
#: ../app/actions/filters-actions.c:392
msgctxt "filters-action"
msgid "_Maze..."
msgstr "_Laberint..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:336
#: ../app/actions/filters-actions.c:397
msgctxt "filters-action"
msgid "_Mono Mixer..."
msgstr "_Mesclador mono..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:341
#: ../app/actions/filters-actions.c:402
msgctxt "filters-action"
msgid "_Mosaic..."
msgstr "_Mosaic..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:346
#: ../app/actions/filters-actions.c:407
msgctxt "filters-action"
msgid "_Circular Motion Blur..."
msgstr "Difuminació de moviment _circular..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:351
#: ../app/actions/filters-actions.c:412
msgctxt "filters-action"
msgid "_Linear Motion Blur..."
msgstr "Difuminació de moviment _lineal..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:356
#: ../app/actions/filters-actions.c:417
msgctxt "filters-action"
msgid "_Zoom Motion Blur..."
msgstr "Difuminació de moviment per _ampliació..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:361
#: ../app/actions/filters-actions.c:422
msgctxt "filters-action"
msgid "_Cell Noise..."
msgstr "Soroll _cel·lular..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:366
#: ../app/actions/filters-actions.c:427
msgctxt "filters-action"
msgid "CIE lch Noise..."
msgstr "Soroll CIE lch..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:371
#: ../app/actions/filters-actions.c:432
msgctxt "filters-action"
msgid "HSV Noise..."
msgstr "Soroll HSV..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:376
#: ../app/actions/filters-actions.c:437
msgctxt "filters-action"
msgid "_Hurl..."
msgstr "_Llença..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:381
#: ../app/actions/filters-actions.c:442
msgctxt "filters-action"
msgid "_Perlin Noise..."
msgstr "Soroll _Perlin..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:386
#: ../app/actions/filters-actions.c:447
msgctxt "filters-action"
msgid "_Pick..."
msgstr "_Tria..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:391
#: ../app/actions/filters-actions.c:452
msgctxt "filters-action"
msgid "_RGB Noise..."