Commit 300d326a authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 75a08a85
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp"
"&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 01:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-24 10:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-14 22:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-17 20:40+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv_LV\n"
......@@ -25,14 +25,14 @@ msgstr "Licences nosacījumi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Instalatoru izveidoja Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Iestatītāju izveidoja Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"Šai GIMP versijai ir vajadzīgs Windows XP SP 3, vai jaunāka Windows versija."
#| msgid ""
#| "This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
#| "version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Šai GIMP versijai ir vajadzīgs Windows 7, vai jaunāka Windows versija."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -49,15 +49,13 @@ msgid ""
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Šī ir GIMP izstrādes versija, kur ne visas iespējas ir līdz galam pabeigtas,"
" vai arī tās varētu būt nestabilas.%n"
"Šī GIMP versija nav paredzēta ikdienas darbam, jo tā varētu nebūt stabila un"
" jūs varat pazaudēt savu darbu.%n "
"Ja jums gadās kādas problēmas, vispirms pārliecinieties, ka tās jau nav"
" izlabotas GIT sistēmā, pirms sazināties ar izstrādātājiem vai ziņot par to"
" GIMP bugzilla kļūdu atsekošanas sistēmā:%n"
"_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%n"
"Vai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"
"Šī ir GIMP izstrādes versija, kur ne visas iespējas ir līdz galam pabeigtas, "
"vai arī tās varētu būt nestabilas.%nŠī GIMP versija nav paredzēta ikdienas "
"darbam, jo tā varētu nebūt stabila un jūs varat pazaudēt savu darbu.%n Ja "
"jums gadās kādas problēmas, vispirms pārliecinieties, ka tās jau nav "
"izlabotas GIT sistēmā, pirms sazināties ar izstrādātājiem vai ziņot par to "
"GIMP bugzilla kļūdu atsekošanas sistēmā:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nVai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -84,9 +82,9 @@ msgid ""
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalators konstatēja, ka jūsu Windows nedarbojas attēlošanas režīmā “32"
" biti uz pikseli”. Tas var radīt stabilitātes problēmas GIMP lietotnē, tāpēc"
" vēlams mainīt displeja krāsu dziļumu uz 32BPP, pirms turpināt."
"Iestatītājs konstatēja, ka jūsu Windows nedarbojas attēlošanas režīmā “32 "
"biti uz pikseli”. Tas var radīt stabilitātes problēmas GIMP lietotnē, tāpēc "
"vēlams mainīt displeja krāsu dziļumu uz 32BPP, pirms turpināt."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
......@@ -98,9 +96,9 @@ msgid ""
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP ir gatavs instalēšanai. Spiediet pogu “Instalēt tagad”, lai instalētu,"
" izmantojot noklusējuma iestatījumus, vai arī spiediet pogu “Pielāgot”, ja"
" vēlaties lielāku kontroli pār to, kas tiks instalēts."
"GIMP ir gatavs instalēšanai. Spiediet pogu “Instalēt tagad”, lai instalētu, "
"izmantojot noklusējuma iestatījumus, vai arī spiediet pogu “Pielāgot”, ja "
"vēlaties lielāku kontroli pār to, kas tiks instalēts."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
......@@ -144,155 +142,164 @@ msgstr ""
"Izpildlaika bibliotēkas, ko izmanto GIMP, ieskaitot GTK+ izpildlaika vide"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Atkļūdošanas simboli"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Iekļaut informāciju, lai palīdzētu atkļūdot GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows dzinis GTK+ bibliotēkai"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows izskats GIMP lietotnei"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Atbalsts vecākiem spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Instalēt bibliotēkas, kas ir vajadzīgas trešās puses spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Tulkojumi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Python skriptošana"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Ļauj jums izmantot GIMP spraudņus, kas ir rakstīti Python skriptošanas valodā."
"Ļauj jums izmantot GIMP spraudņus, kas ir rakstīti Python skriptošanas "
"valodā."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint otas"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Instalēt noklusējuma MyPaint otu kopu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript atbalsts"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Ļauj GIMP ielādēt PostScript datnes"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Atbalsts 32 bitu spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Iekļaut datnes, kas nepieciešamas 32 bitu spraudņiem.%n "
"Nepieciešams Python atbalstam."
"Iekļaut datnes, kas nepieciešamas 32 bitu spraudņiem.%n Nepieciešams Python "
"atbalstam."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Papildu ikonas:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Izveidot &darbvirsmas ikonu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Izveidot ātrās _palaišanas ikonu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Gadījās problēma, atjauninot GIMP vidi uz %1. Ja jums gadās problēmas,"
" ielādējot spraudņus, mēģiniet atinstalēt un no jauna instalēt GIMP."
"Gadījās problēma, atjauninot GIMP vidi uz %1. Ja jums gadās problēmas, "
"ielādējot spraudņus, mēģiniet atinstalēt un no jauna instalēt GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Kļūda, izvelkot pagaidu datus."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Kļūda, atjauninot Python interpretatora informāciju."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Kļūda, atjauninot MyPaint otu informāciju."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot GIMP konfigurācijas datni %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Rediģēt ar GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Izvēlieties datņu asociācijas"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Paplašinājumi:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Izvēlieties, kurus datņu tipus vēlaties saistīt ar GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Tas liks atvērt izvēlētās datnes ar GIMP lietotni, kad uz tām veiks"
" dubultklikšķi datņu pārlūkā Explorer."
"Tas liks atvērt izvēlētās datnes ar GIMP lietotni, kad uz tām veiks "
"dubultklikšķi datņu pārlūkā Explorer."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Izvēlēties &visu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Neizvēlēties &neko"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "&Izvēlēties neizmantotos"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Datņu tipi, ko asociēt ar GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -301,14 +308,13 @@ msgid ""
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un neizdevās"
" automātiski atinstalēt iepriekšējo versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju pirms instalēt šo versiju uz "
"%2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu instalācijas"
" mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un neizdevās "
"automātiski atinstalēt iepriekšējo versiju.%n%nLūdzu, paši izņemiet "
"iepriekšējo GIMP versiju pirms instalēt šo versiju uz %2, vai izvēlieties "
"pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu instalācijas mapi.%n%nIestatītājs "
"tagad beigs darbu."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -317,78 +323,79 @@ msgid ""
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un instalators"
" nevarēja atrast veidu, kā automātiski atinstalēt veco versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju un tā spraudņus pirms instalēt"
" šo versiju uz %2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu"
" instalācijas mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un "
"iestatītājs nevarēja atrast veidu, kā automātiski izņemt veco versiju.%n"
"%nLūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju un tā spraudņus pirms "
"instalēt šo versiju uz %2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un "
"izvēlieties citu instalācijas mapi.%n%nIestatītājs tagad beigs darbu."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi atinstalēta, bet ir jāpārstartē"
" Windows, pirms instalēšana var turpināties.%n%n"
"Pēc datora pārstartēšanas instalēšana turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies"
" administrators."
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi izņemta, bet ir jāpārstartē "
"Windows, pirms iestatīšana var turpināties.%n%nPēc datora pārstartēšanas "
"instalēšana turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies administrators."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Gadījās kļūda, pārstartējot instalēšanu. (%1)"
msgstr "Gadījās kļūda, pārstartējot iestatīšanu. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Nokopj vecās datnes..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr ""
"Atcerieties: GIMP ir brīvā programmatūra.%n%n "
"Lūdzu, apmeklējiet"
msgstr "Atcerieties: GIMP ir brīvā programmatūra.%n%n Lūdzu, apmeklējiet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr ", lai saņemtu bezmaksas atjauninājumus."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Iestata datņu asociācijas..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Iestata vidi GIMP Python paplašinājumiem..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Iestata MyPaint otas..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Iestata GIMP vidi..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Iestata GIMP konfigurāciju 32 bitu spraudņu atbalstam..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Palaist GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Izņem spraudņus"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Iekšēja kļūda (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Izskatās, ka GIMP nav instalēts izvēlētajā direktorijā. Tomēr turpināt?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment