Commit 1c03553b authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan

Small fixes to Serbian translations.

parent a708b85b
2004-12-03 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Tiny fixes.
2004-12-03 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -1920,7 +1920,7 @@ msgstr "Мени слојева"
#: app/actions/layers-actions.c:51
msgid "_Layer"
msgstr "лој"
msgstr "С_лој"
#: app/actions/layers-actions.c:52
msgid "Stac_k"
......@@ -3822,11 +3822,7 @@ msgid ""
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""
"Остава за делиће осигурава да ГИМП не изгуби делић између меморије и диска. "
"Постављање бише вредности значи да ће ГИМП користити мању привремену "
"датотеку, али ће више користити меморију. Обрнуто, мања вредност значи да ће "
"ГИМП више користити привремену датотеку а мање меморију."
msgstr "Остава за делиће осигурава да ГИМП не изгуби делић између меморије и диска. Постављање више вредности значи да ће ГИМП користити мању привремену датотеку, али ће више користити меморију. Обрнуто, мања вредност значи да ће ГИМП више користити привремену датотеку а мање меморију."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:384
msgid ""
......@@ -8889,7 +8885,7 @@ msgstr "_Четка"
#: app/tools/gimppaintoptions-gui.c:102 app/widgets/gimpbrushselect.c:201
#: app/widgets/gimplayertreeview.c:330
msgid "Opacity:"
msgstr "Непровридност:"
msgstr "Непровидност:"
#: app/tools/gimppaintoptions-gui.c:107 app/tools/gimpselectionoptions.c:373
#: app/widgets/gimpbrushselect.c:218 app/widgets/gimplayertreeview.c:323
......
......@@ -236,8 +236,7 @@ msgstr ""
"pretvoriti u UTF-8: %s\n"
"\n"
"Najverovatnije vaš sistem datoteka čuva datoteke sa kodiranjem koje nije UTF-"
"8, a niste to naznačili. Postavite promenljivu okruženja "
"G_FILENAME_ENCODING."
"8, a niste to naznačili. Postavite promenljivu okruženja G_FILENAME_ENCODING."
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/actions/actions.c:93 app/core/gimp.c:856 app/dialogs/dialogs.c:138
......@@ -1378,8 +1377,8 @@ msgid ""
"By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
"changes, including all undo information."
msgstr ""
"Vraćanjem slike u oblik sačuvan na disku ćete izgubiti sve izmene, "
"uključujući podatke za poništavanje."
"Vraćanjem slike u oblik sačuvan na disku ćete izgubiti sve izmene, uključujući "
"podatke za poništavanje."
#: app/actions/file-commands.c:372
msgid "Open Image as Layer"
......@@ -1921,7 +1920,7 @@ msgstr "Meni slojeva"
#: app/actions/layers-actions.c:51
msgid "_Layer"
msgstr "_Sloj"
msgstr "S_loj"
#: app/actions/layers-actions.c:52
msgid "Stac_k"
......@@ -3415,8 +3414,8 @@ msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""
"Kursori koji se menjaju u zavisnosti od konteksta su strava. Podrazumevano "
"su uključeni. Ipak, povećavaju zahtevnost što vam možda neće odgovarati."
"Kursori koji se menjaju u zavisnosti od konteksta su strava. Podrazumevano su "
"uključeni. Ipak, povećavaju zahtevnost što vam možda neće odgovarati."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:47
msgid ""
......@@ -3429,8 +3428,7 @@ msgstr ""
#: app/config/gimprc-blurbs.h:73
msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
msgstr ""
"Ovo je rastojanje u tačkama na kojem se koristi prijanjanje uz vođice i "
"mrežu."
"Ovo je rastojanje u tačkama na kojem se koristi prijanjanje uz vođice i mrežu."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:77
msgid ""
......@@ -3440,10 +3438,10 @@ msgid ""
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""
"Alatke kao što su nejasno-označavanje i popunjavanje bojom traže celine "
"prema algoritmu popunjavanja osnove. Osnova počinje od prve izabrane tačke i "
"nastavlja dalje u svim pravcima dok razlika boje nove tačke u odnosu na prvu "
"ne bude veća od izabranog praga. Ova vrednost predstavlja podrazumevani prag."
"Alatke kao što su nejasno-označavanje i popunjavanje bojom traže celine prema "
"algoritmu popunjavanja osnove. Osnova počinje od prve izabrane tačke i nastavlja "
"dalje u svim pravcima dok razlika boje nove tačke u odnosu na prvu ne bude "
"veća od izabranog praga. Ova vrednost predstavlja podrazumevani prag."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:90
msgid ""
......@@ -3490,8 +3488,8 @@ msgid ""
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
msgstr ""
"Kada je uključeno, ovo osigurava da će cela slika biti vidljiva kada se "
"otvori datoteka, u suprotnom će biti prikazano sa razmerom 1:1."
"Kada je uključeno, ovo osigurava da će cela slika biti vidljiva kada se otvori "
"datoteka, u suprotnom će biti prikazano sa razmerom 1:1."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:167
msgid ""
......@@ -3563,17 +3561,16 @@ msgid ""
"path is being picked. This used to be the default behaviour in older "
"versions."
msgstr ""
"Ukoliko je uključeno, alat za premeštanje menja aktivni sloj ili putanju "
"kada se bira sloj ili putanja. Ovo je bilo podrazumevano ponašanje u "
"starijim izdanjima."
"Ukoliko je uključeno, alat za premeštanje menja aktivni sloj ili putanju kada se "
"bira sloj ili putanja. Ovo je bilo podrazumevano ponašanje u starijim izdanjima."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:214
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""
"Podešava veličinu navigacionog prikaza dostupnog u donjem desnom uglu "
"prozora slike."
"Podešava veličinu navigacionog prikaza dostupnog u donjem desnom uglu prozora "
"slike."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:218
msgid ""
......@@ -3593,9 +3590,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kada je uključeno, X server će na svaki pokret biti upitan za trenutni "
"položaj miša, radije nego da se oslanjamo na nagoveštaj položaja. Ovo znači "
"da će crtanje velikim četkama biti preciznije, ali moguće i sporije. Da "
"stvar bude čudnija, na nekim X serverima uključivanje ove opcije će "
"rezultirati bržim crtanjem."
"da će crtanje velikim četkama biti preciznije, ali moguće i sporije. Da stvar "
"bude čudnija, na nekim X serverima uključivanje ove opcije će rezultirati "
"bržim crtanjem."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:245
msgid ""
......@@ -3651,8 +3648,8 @@ msgid ""
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
msgstr ""
"Kada je uključeno, sve alatke za crtanje će pokazivati umanjeni prikaz "
"konture trenutne četke"
"Kada je uključeno, sve alatke za crtanje će pokazivati umanjeni prikaz konture "
"trenutne četke"
#: app/config/gimprc-blurbs.h:279
msgid ""
......@@ -3660,9 +3657,8 @@ msgid ""
"related help page. Without this button, the help page can still be reached "
"by pressing F1."
msgstr ""
"Kada je uključeno, u prozorčićima se prikazuje dugme za dobijanje "
"odgovarajuće stranice pomoći. Bez ovog dugmeta, do pomoći se može doći "
"pritiskom na F1. "
"Kada je uključeno, u prozorčićima se prikazuje dugme za dobijanje odgovarajuće "
"stranice pomoći. Bez ovog dugmeta, do pomoći se može doći pritiskom na F1. "
#: app/config/gimprc-blurbs.h:284
msgid ""
......@@ -3685,16 +3681,16 @@ msgid ""
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
msgstr ""
"Kada je uključeno, lenjiri su podrazumevano vidljivi. Ovo se može menjati "
"preko „Pregled->Prikaži lenjire“ naredbe."
"Kada je uključeno, lenjiri su podrazumevano vidljivi. Ovo se može menjati preko "
"„Pregled->Prikaži lenjire“ naredbe."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:296
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""
"Kada je uključeno, linije sa klizačem su podrazumevano vidljive. Ovo se "
"takođe može menjati preko „Pregled->Prikaži linije sa klizačem“ naredbe."
"Kada je uključeno, linije sa klizačem su podrazumevano vidljive. Ovo se takođe "
"može menjati preko „Pregled->Prikaži linije sa klizačem“ naredbe."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:300
msgid ""
......@@ -3725,16 +3721,16 @@ msgid ""
"When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Guides\" command."
msgstr ""
"Kada je uključeno, vođice su podrazumevano vidljive. Ovo se može menjati "
"preko naredbe „Pregled->Prikaži vođice“."
"Kada je uključeno, vođice su podrazumevano vidljive. Ovo se može menjati preko "
"naredbe „Pregled->Prikaži vođice“."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:316
msgid ""
"When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
"the \"View->Show Grid\" command."
msgstr ""
"Kada je uključeno, mreža je podrazumevano vidljiva. Ovo se može menjati "
"preko naredbe „Pregled->Prikaži mrežu“."
"Kada je uključeno, mreža je podrazumevano vidljiva. Ovo se može menjati preko "
"naredbe „Pregled->Prikaži mrežu“."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:320
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
......@@ -3800,8 +3796,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podešava direktorijum za privremene datoteke. Datoteke će se pojavljivati tu "
"tokom rada u GIMP-u. Većina datoteka će nestati kada se GIMP zatvori, ali "
"neke datoteke će verovatno ostati, pa je najbolje da ovo ne bude "
"direktorijum koji delite sa drugim korisnicima."
"neke datoteke će verovatno ostati, pa je najbolje da ovo ne bude direktorijum "
"koji delite sa drugim korisnicima."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:365
msgid ""
......@@ -3826,19 +3822,15 @@ msgid ""
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""
"Ostava za deliće osigurava da GIMP ne izgubi delić između memorije i diska. "
"Postavljanje biše vrednosti znači da će GIMP koristiti manju privremenu "
"datoteku, ali će više koristiti memoriju. Obrnuto, manja vrednost znači da "
"će GIMP više koristiti privremenu datoteku a manje memoriju."
msgstr "Ostava za deliće osigurava da GIMP ne izgubi delić između memorije i diska. Postavljanje više vrednosti znači da će GIMP koristiti manju privremenu datoteku, ali će više koristiti memoriju. Obrnuto, manja vrednost znači da će GIMP više koristiti privremenu datoteku a manje memoriju."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:384
msgid ""
"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
"window manager decorates and handles the toolbox window."
msgstr ""
"Oznaka vrste prozora koja se postavlja za alatke. Ovo može uticati na to "
"kako vaš upravljač prozorima iscrtava i postavlja prozor sa alatkama."
"Oznaka vrste prozora koja se postavlja za alatke. Ovo može uticati na to kako "
"vaš upravljač prozorima iscrtava i postavlja prozor sa alatkama."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:388
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
......@@ -3870,9 +3862,9 @@ msgid ""
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
"as configured can be undone."
msgstr ""
"Podešava gornju granicu količine memorije koja može biti korišćena za "
"čuvanje operacija za poništavanje po slici. Nezavisno od ovog podešavanja, "
"može se opozvati najviše onoliko operacija koliko je podešeno."
"Podešava gornju granicu količine memorije koja može biti korišćena za čuvanje "
"operacija za poništavanje po slici. Nezavisno od ovog podešavanja, može se "
"opozvati najviše onoliko operacija koliko je podešeno."
#: app/config/gimprc-blurbs.h:407
msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
......@@ -3890,10 +3882,10 @@ msgid ""
"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
"appended to the command with a space separating the two."
msgstr ""
"Postavlja spoljašnji čitač veba koji da koristim. Ovo može biti potpuna "
"putanja ili ime izvršnog programa koji ću tražiti u korisnikovoj putanji "
"(PATH). Ukoliko naredba sadrži „%s“, ono će biti zamenjeno adresom, inače će "
"adresa biti dodata na naredbu razdvojena razmakom."
"Postavlja spoljašnji čitač veba koji da koristim. Ovo može biti potpuna putanja "
"ili ime izvršnog programa koji ću tražiti u korisnikovoj putanji (PATH). "
"Ukoliko naredba sadrži „%s“, ono će biti zamenjeno adresom, inače će adresa "
"biti dodata na naredbu razdvojena razmakom."
#: app/config/gimpscanner.c:220
msgid "invalid UTF-8 string"
......@@ -4585,8 +4577,7 @@ msgstr "Kobna greška pri obradi datoteke sa četkama „%s“: nepoznata dubina
#: app/core/gimpbrush.c:579
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
msgstr ""
"Kobna greška pri obradi datoteke sa četkama „%s“: nepoznato izdanje %d."
msgstr "Kobna greška pri obradi datoteke sa četkama „%s“: nepoznato izdanje %d."
#: app/core/gimpbrush.c:595 app/core/gimpbrush.c:715
#, c-format
......@@ -4989,8 +4980,7 @@ msgstr "Spoji vidljive slojeve"
#: app/core/gimpimage-merge.c:107
msgid "Not enough visible layers for a merge. There must be at least two."
msgstr ""
"Nema dovoljno vidljivih slojeva za spajanje. Mora ih biti najmanje dva."
msgstr "Nema dovoljno vidljivih slojeva za spajanje. Mora ih biti najmanje dva."
#: app/core/gimpimage-merge.c:142
msgid "Flatten Image"
......@@ -5010,8 +5000,7 @@ msgstr "Spoji vidljive putanje"
#: app/core/gimpimage-merge.c:580
msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
msgstr ""
"Nema dovoljno vidljivih putanja za spajanje. Mora ih biti najmanje dve."
msgstr "Nema dovoljno vidljivih putanja za spajanje. Mora ih biti najmanje dve."
#: app/core/gimpimage-qmask.c:67
msgid "Enable Quick Mask"
......@@ -5419,8 +5408,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgstr ""
"Kobna greška pri obradi datoteke sa mustrom „%s“: nepoznato izdanje odsečaka "
"%d."
"Kobna greška pri obradi datoteke sa mustrom „%s“: nepoznato izdanje odsečaka %"
"d."
#: app/core/gimppattern.c:367
#, c-format
......@@ -6929,8 +6918,8 @@ msgid ""
"ins and modules can also configured here."
msgstr ""
"Datoteka gimprc služi za čuvanje ličnih podešavanja koje se tiču GIMPovog "
"podrazumevanog ponašanja. Putanje pretrage za četke, palete, prelive, "
"mustre, dodatke i module se takođe mogu podesiti ovde."
"podrazumevanog ponašanja. Putanje pretrage za četke, palete, prelive, mustre, "
"dodatke i module se takođe mogu podesiti ovde."
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:141
msgid ""
......@@ -6961,8 +6950,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ključne prečice mogu se dinamički podesiti u GIMPu. Datoteka menurc je skup "
"vaših podešavanja, pa se može sačuvati za sledeću sesiju. Možete menjati ovu "
"datoteku po želji, ali je mnogo lakše podesiti prečice iz GIMPa. Brisanje "
"ove datoteke će vratiti u upotrebu podrazmevane prečice."
"datoteku po želji, ali je mnogo lakše podesiti prečice iz GIMPa. Brisanje ove "
"datoteke će vratiti u upotrebu podrazmevane prečice."
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:167
msgid ""
......@@ -6971,8 +6960,8 @@ msgid ""
"the saved position."
msgstr ""
"Datoteka sessionrc se koristi za smeštanje podatka o tome koji prozor je bio "
"otvoren kada ste poslednji put zatvorili GIMP. Možete podesiti GIMP da "
"ponovo otvori ove prozore."
"otvoren kada ste poslednji put zatvorili GIMP. Možete podesiti GIMP da ponovo "
"otvori ove prozore."
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:174
msgid ""
......@@ -7105,8 +7094,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ovaj direktorijum se koristi kao privremena ostava bafera za poništavanje, "
"kao bi se smanjilo korišćenje memorije. Ako je GIMP nepropisno ubijen, "
"daototeke tipa: gimp<#>.<#> mogu ostati u njemu. Ove datoteke su beskorisne "
"i mogu se slobodno izbrisati."
"daototeke tipa: gimp<#>.<#> mogu ostati u njemu. Ove datoteke su beskorisne i "
"mogu se slobodno izbrisati."
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:282
msgid "This folder is used to store tool options."
......@@ -7262,8 +7251,8 @@ msgstr "Kliknite na „Nastavi“ da prihvatite navedena podešavanja."
msgid ""
"<b>For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted.</b>"
msgstr ""
"<b>Za najbolje GIMP performanse, neka podešavanja će možda trebati promeniti."
"</b>"
"<b>Za najbolje GIMP performanse, neka podešavanja će možda trebati promeniti.</"
"b>"
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:1065
#, c-format
......@@ -7286,9 +7275,9 @@ msgid ""
"\"Tile Cache\". You should adjust its size to fit into memory. Consider "
"the amount of memory used by other running processes."
msgstr ""
"Gimp koristi ograničenu količinu memorije za skladištenje podataka o "
"slikama, tzv. „ostavu za deliće“. Podesite njenu veličinu kako bi stala u "
"memoriju. Mislite i na memoriju potrebnu za ostale procese na sistemu."
"Gimp koristi ograničenu količinu memorije za skladištenje podataka o slikama, "
"tzv. „ostavu za deliće“. Podesite njenu veličinu kako bi stala u memoriju. "
"Mislite i na memoriju potrebnu za ostale procese na sistemu."
#: app/dialogs/user-install-dialog.c:1373
msgid "Tile cache size:"
......@@ -7404,8 +7393,7 @@ msgstr "Sačuvaj izmene slike „%s“ pre zatvaranja?"
#, c-format
msgid "If you don't save the image, changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Ukoliko ne sačuvate sliku, izmene učinjene u poslednjih %s će biti "
"izgubljene."
"Ukoliko ne sačuvate sliku, izmene učinjene u poslednjih %s će biti izgubljene."
#. one second, the time period
#: app/display/gimpdisplayshell-close.c:266
......@@ -8897,7 +8885,7 @@ msgstr "_Četka"
#: app/tools/gimppaintoptions-gui.c:102 app/widgets/gimpbrushselect.c:201
#: app/widgets/gimplayertreeview.c:330
msgid "Opacity:"
msgstr "Neprovridnost:"
msgstr "Neprovidnost:"
#: app/tools/gimppaintoptions-gui.c:107 app/tools/gimpselectionoptions.c:373
#: app/widgets/gimpbrushselect.c:218 app/widgets/gimplayertreeview.c:323
......@@ -9242,8 +9230,8 @@ msgstr ""
"Sloj koji ste izabrali je tekstualni, ali je menjan pomoću drugih alata. "
"Izmena sloja tekstualnim alatom će odbaciti ove izmene.\n"
"\n"
"Možete menjati ovaj sloj ili napraviti novi tekstualni sloj na osnovu "
"njegovih tekstualnih osobina."
"Možete menjati ovaj sloj ili napraviti novi tekstualni sloj na osnovu njegovih "
"tekstualnih osobina."
#: app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment