Commit 1ae02929 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 341077e2
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-07 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-07 16:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-10 15:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-10 15:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -3503,7 +3503,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1678
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1215 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:940 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
......@@ -6157,14 +6157,14 @@ msgstr "Ustawienie rozdzielczości drukowania"
#: ../app/actions/image-commands.c:799 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:256
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:222
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:222 ../app/tools/gimpfliptool.c:133
msgid "Flipping"
msgstr "Odbijanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:823 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:250 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:518
#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:129
#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:121
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
......@@ -6225,7 +6225,7 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:618 ../app/pdb/layer-cmds.c:401
#: ../app/pdb/layer-cmds.c:448 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:121
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:113
msgid "Scaling"
msgstr "Skalowanie"
......@@ -7488,7 +7488,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/tools/gimptransformtool.c:1214
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/tools/gimptransformgridtool.c:939
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:331
msgid "_Reset"
......@@ -11613,8 +11613,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:949
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:840
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
......@@ -11814,6 +11813,11 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Path modification"
msgstr "Modyfikacja ścieżki"
#: ../app/core/core-enums.c:949
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform grid"
msgstr "Siatka przekształcenia"
#: ../app/core/core-enums.c:951
msgctxt "undo-type"
msgid "Ink"
......@@ -14733,7 +14737,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:349
#: ../app/tools/gimpgradienttool-editor.c:1857
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:676 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:735 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:163
msgid "_Close"
......@@ -14757,7 +14761,7 @@ msgid "Confirm Scaling"
msgstr "Potwierdzenie skalowania"
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:211 ../app/dialogs/scale-dialog.c:138
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:92 ../app/tools/gimpscaletool.c:110
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:93 ../app/tools/gimpscaletool.c:114
msgid "_Scale"
msgstr "_Skalowanie"
......@@ -14870,11 +14874,11 @@ msgid "_Opacity:"
msgstr "K_rycie:"
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:751
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:810
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:779
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:838
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
......@@ -17101,7 +17105,7 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:460 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1149
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:277 ../app/tools/gimpgradienttool.c:252
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:308 ../app/tools/gimppainttool.c:282
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1449
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:330
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:629
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Piksele aktywnej warstwy są zablokowane."
......@@ -17162,7 +17166,7 @@ msgid "Select Rotation Angle"
msgstr "Wybór kąta obrotu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:723
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:782
msgid "Angle:"
msgstr "Kąt:"
......@@ -17207,8 +17211,8 @@ msgid "not color managed"
msgstr "bez zarządzania kolorami"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-utils.c:149
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:553 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:706
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:762 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:790
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:612 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:765
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:821 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:849
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
......@@ -19028,16 +19032,16 @@ msgstr "Odwrócenie"
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:355
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:455
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:330 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:171
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:85
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:560
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:569
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:86
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:447
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:456
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektywa"
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:977
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1064
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:713 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:432
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:119
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:110
msgid "Shearing"
msgstr "Nachylanie"
......@@ -19380,8 +19384,8 @@ msgstr "Przezroczysta próbka"
msgid "Diagonal neighbors"
msgstr "Sąsiedzi po przekątnej"
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:164 ../app/tools/gimptransformoptions.c:124
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:448 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:119
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:164 ../app/tools/gimptransformoptions.c:100
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:249 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:119
#: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:322
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolacja"
......@@ -20658,7 +20662,7 @@ msgstr "Wyp_ełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:284
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:289
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:259 ../app/tools/gimppainttool.c:296
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1457 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:338 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
......@@ -21062,7 +21066,7 @@ msgid "There is no path to move."
msgstr "Brak ścieżki do przeniesienia."
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1126 ../app/tools/gimpmovetool.c:266
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1484
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:372
msgid "The active path's position is locked."
msgstr "Położenie aktywnej ścieżki jest zablokowane."
......@@ -21194,48 +21198,44 @@ msgstr "_Ustawienia:"
msgid "Settings saved to '%s'"
msgstr "Zapisano ustawienia do „%s”"
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:67
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:66
msgid "Flip Type"
msgstr "Typ odbicia"
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:68
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:67
msgid "Direction of flipping"
msgstr "Kierunek odbicia"
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:139 ../app/tools/gimptransformoptions.c:433
msgid "Transform:"
msgstr "Przekształcenie:"
#. tool toggle
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:148 ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:134 ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
#, c-format
msgid "Direction (%s)"
msgstr "Kierunek (%s)"
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:170 ../app/tools/gimptransformoptions.c:132
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:455
#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:156 ../app/tools/gimptransformoptions.c:108
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:259
msgid "Clipping"
msgstr "Przycinanie"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:106
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:107
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:107
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:108
msgid ""
"Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
msgstr "Odbicie: odwraca warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę, pionowo lub poziomo"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:109 ../app/tools/gimpfliptool.c:133
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:110
msgid "_Flip"
msgstr "Od_bicie"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:298
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:299
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Odbicie poziome"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:301
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:302
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip vertically"
msgstr "Odbicie pionowe"
......@@ -21243,7 +21243,7 @@ msgstr "Odbicie pionowe"
#. probably this is not actually reached today, but
#. * could be if someone defined FLIP_DIAGONAL, say...
#.
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:307
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:308
msgctxt "undo-desc"
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
......@@ -21620,25 +21620,25 @@ msgstr "Przenosi uchwyty przekształcenia"
msgid "Remove transform handles"
msgstr "Usuwa uchwyty przekształcenia"
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:115
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:116
msgid "Handle Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą uchwytów"
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:116
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:117
msgid "Handle Transform Tool: Deform the layer, selection or path with handles"
msgstr ""
"Przekształcenie za pomocą uchwytów: zniekształca warstwę, zaznaczenie lub "
"ścieżkę za pomocą uchwytów"
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:118
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:119
msgid "_Handle Transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą _uchwytów"
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:146
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:143
msgid "Handle transformation"
msgstr "Przekształcenie za pomocą uchwytów"
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:310
#: ../app/tools/gimphandletransformtool.c:209
msgctxt "undo-type"
msgid "Handle transform"
msgstr "Przekształcenie za pomocą uchwytów"
......@@ -21835,7 +21835,7 @@ msgstr "Dopasowanie rozmiaru okna"
msgid "Resize image window to accommodate new zoom level"
msgstr "Zmienianie rozmiaru okna obrazu podczas zmiany poziomu powiększenia"
#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:91 ../app/tools/gimptransformoptions.c:116
#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:91 ../app/tools/gimptransformoptions.c:92
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:163
#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
msgid "Direction"
......@@ -21861,46 +21861,49 @@ msgstr "_Powiększenie"
msgid "Open a floating dialog to view details about measurements"
msgstr "Otwiera oddzielne okno wyświetlające informacje o pomiarach"
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:130
msgid "Auto straighten"
msgstr "Automatycznie wyprostuj"
#. the straighten frame
#. the straighten button
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:134 ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:144
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:336
msgid "Straighten"
msgstr "Wyprostuj"
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:134
msgid "Rotate the active layer using the measurement line as horizon"
msgstr "Obraca aktywną warstwę używając linii pomiaru jako horyzontu"
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:148
msgid "Rotate the active layer, selection or path by the measured angle"
msgstr "Obraca aktywną warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę o wymierzony kąt"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:132
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:129
msgid "Measure"
msgstr "Miarka"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:133
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:130
msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
msgstr "Miarka: umożliwia mierzenie odległości i kątów"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:134
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:131
msgid "_Measure"
msgstr "_Miarka"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:167
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:151
msgid "Straightening"
msgstr "Wyprostowywanie"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:170
msgid "Click-Drag to create a line"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie utworzy linię"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:348
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:406
msgid "Add Guides"
msgstr "Dodanie prowadnic"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:670
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:729
msgid "Measure Distances and Angles"
msgstr "Pomiary odległości i kątów"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:695
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:754
msgid "Distance:"
msgstr "Odległość:"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:835
msgid "Straightening"
msgstr "Wyprostowywanie"
#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:143
msgid "Pick a layer or guide"
msgstr "Wybór warstwy lub prowadnicy"
......@@ -21986,8 +21989,8 @@ msgid "Show lattice"
msgstr "Kratka"
#: ../app/tools/gimpnpointdeformationoptions.c:230
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:90 ../app/tools/gimptransformoptions.c:554
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:565
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:91 ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:441
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:452
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
......@@ -22101,11 +22104,11 @@ msgstr "Nie można narysować grup warstw."
msgid "%s for a straight line"
msgstr "%s rysuje prostą linię"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:806
#: ../app/tools/gimppainttool.c:815
msgid "The active layer does not have an alpha channel."
msgstr "Aktywna warstwa nie ma kanału alfa."
#: ../app/tools/gimppainttool.c:816
#: ../app/tools/gimppainttool.c:825
msgid "The active layer's alpha channel is locked."
msgstr "Kanał alfa aktywnej warstwy jest zablokowany."
......@@ -22132,19 +22135,19 @@ msgstr "_Klon perspektywy"
msgid "Ctrl-Click to set a clone source"
msgstr "Ctrl i kliknięcie ustawi źródło klonowania"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:86
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:87
msgid "Perspective Tool: Change perspective of the layer, selection or path"
msgstr "Perspektywa: zmienia perspektywę warstwy, zaznaczenia lub ścieżki"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:88
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:89
msgid "_Perspective"
msgstr "_Perspektywa"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:117
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:110
msgid "Perspective transformation"
msgstr "Przekształcenie perspektywiczne"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:182
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:125
msgctxt "undo-type"
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektywa"
......@@ -22163,7 +22166,7 @@ msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
msgstr "Używa wszystkich widocznych warstw podczas zmniejszania zaznaczenia"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:102
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:155
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:114
msgid "Composition guides such as rule of thirds"
msgstr "Prowadnice kompozycji, takie jak jedna trzecia"
......@@ -22298,40 +22301,40 @@ msgstr "Rysuje maskę zaznaczonego obszaru"
msgid "Move the mouse to change threshold"
msgstr "Poruszenie myszą zmieni próg"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:95 ../app/tools/gimptransformoptions.c:556
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:96 ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:443
msgid "Rotate"
msgstr "Obrót"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:96
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:97
msgid "Rotate Tool: Rotate the layer, selection or path"
msgstr "Obrót: obraca warstwy, zaznaczenia lub ścieżki"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:97
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:98
msgid "_Rotate"
msgstr "Ob_rót"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:118
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:122
msgid "R_otate"
msgstr "O_bróć"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:193
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:177
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
msgstr "Obrót o %-3.3g° wokół (%g, %g)"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:206
msgid "_Angle:"
msgstr "_Kąt:"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:211
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:224
msgid "Center _X:"
msgstr "_Poziomy środek:"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:220
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:233
msgid "Center _Y:"
msgstr "Pi_onowy środek:"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:348
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
msgstr "Obrót o %-3.3g° wokół (%g, %g)"
#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:240
msgid "Remove Sample Point"
msgstr "Usuń punkt wzorcowy"
......@@ -22350,11 +22353,11 @@ msgstr "Przesunięcie punktu wzorcowego: "
msgid "Add Sample Point: "
msgstr "Dodanie punktu wzorcowego: "
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:91
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:92
msgid "Scale Tool: Scale the layer, selection or path"
msgstr "Skalowanie: skaluje warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę"
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:257
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:135
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale to %d x %d"
......@@ -22438,8 +22441,8 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści kopię zaznaczonych pikseli"
msgid "Click to anchor the floating selection"
msgstr "Kliknięcie zakotwiczy oderwane zaznaczenie"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:88 ../app/tools/gimptransformoptions.c:558
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:567
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:88 ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:445
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:454
msgid "Shear"
msgstr "Nachylenie"
......@@ -22451,37 +22454,37 @@ msgstr "Nachylenie: nachyla warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę"
msgid "S_hear"
msgstr "Nac_hylenie"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:108
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:111
msgid "_Shear"
msgstr "_Nachyl"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:136
msgid "Shear magnitude _X"
msgstr "_Poziome nachylenie"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:147
msgid "Shear magnitude _Y"
msgstr "Pi_onowe nachylenie"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:251
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:132
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Shear horizontally by %-3.3g"
msgstr "Nachylenie poziome o %-3.3g"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:255
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:136
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Shear vertically by %-3.3g"
msgstr "Nachylenie pionowe o %-3.3g"
#. e.g. user entered numbers but no notification callback
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:260
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:141
#, c-format
msgctxt "undo-type"
msgid "Shear horizontally by %-3.3g, vertically by %-3.3g"
msgstr "Nachylenie poziome o %-3.3g, pionowe o %-3.3g"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:160
msgid "Shear magnitude _X"
msgstr "_Poziome nachylenie"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:171
msgid "Shear magnitude _Y"
msgstr "Pi_onowe nachylenie"
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
msgstr "Rozsmarowywanie: wybiórczo rozsmarowuje za pomocą pędzla"
......@@ -22668,210 +22671,214 @@ msgstr "Automatyczne dopasowanie optymalnego progu binaryzacji"
msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
msgstr "Nie można pracować na pustym obrazie, należy najpierw dodać warstwę"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:117
msgid "Direction of transformation"
msgstr "Kierunek przekształcenia"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:125 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:120
msgid "Interpolation method"
msgstr "Metoda interpolacji"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:133
msgid "How to clip"
msgstr "Jak przycinać"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:140
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:99
msgid "Show image preview"
msgstr "Podgląd obrazu"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:141
msgid "Show a preview of the transformed image"
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:100
msgid "Show a preview of the transform_grided image"
msgstr "Wyświetlenie podglądu przekształcanego obrazu"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:147
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:106
msgid "Image opacity"
msgstr "Krycie obrazu"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:148
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:107
msgid "Opacity of the preview image"
msgstr "Krycie obrazu podglądu"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:154
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:476
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:113
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:363
msgid "Guides"
msgstr "Prowadnice"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:163
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:122
msgid "Size of a grid cell for variable number of composition guides"
msgstr "Rozmiar komórki siatki dla zmiennej liczby prowadnic kompozycji"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:499
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:386
#, c-format
msgid "15 degrees (%s)"
msgstr "15 stopni (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:506
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:393
msgid "Limit rotation steps to 15 degrees"
msgstr "Ograniczenie kroków obrotu do 15 stopni"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:516
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:403
#, c-format
msgid "Keep aspect (%s)"
msgstr "Stałe proporcje (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:523
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:410
msgid "Keep the original aspect ratio"
msgstr "Utrzymywanie pierwotnych proporcji"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:528
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:415
#, c-format
msgid "Around center (%s)"
msgstr "Wokół środka (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:535
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:422
msgid "Scale around the center point"
msgstr "Skalowanie wokół punktu środkowego"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:551
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:438
#, c-format
msgid "Constrain (%s)"
msgstr "Ograniczenie (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:552
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:439
msgid "Move"
msgstr "Ruch"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:553
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:440
#, c-format
msgid "Constrain movement to 45 degree angles from center (%s)"
msgstr "Ograniczenie ruchu do 45 stopni od środka (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:555
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:442
#, c-format
msgid "Maintain aspect ratio when scaling (%s)"
msgstr "Utrzymywanie proporcji podczas skalowania (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:557
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:444
#, c-format
msgid "Constrain rotation to 15 degree increments (%s)"
msgstr "Ograniczenie obrotu do 15-stopniowych kroków (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:559
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:446
#, c-format
msgid "Shear along edge direction only (%s)"
msgstr "Nachylanie tylko wzdłuż kierunku krawędzi (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:561
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:448
#, c-format
msgid "Constrain perspective handles to move along edges and diagonal (%s)"
msgstr ""
"Ograniczenie ruchu uchwytów perspektywy wzdłuż krawędzi i przekątnej (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:564
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:451
#, c-format
msgid "From pivot (%s)"
msgstr "Od osi (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:566
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:453
#, c-format
msgid "Scale from pivot point (%s)"
msgstr "Skalowanie od punktu osi (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:568
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:455
#, c-format
msgid "Shear opposite edge by same amount (%s)"
msgstr "Nachylanie przeciwległej krawędzi o tę samą wartość (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:570
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:457
#, c-format
msgid "Maintain position of pivot while changing perspective (%s)"
msgstr "Utrzymywanie położenia osi podczas zmieniania perspektywy (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:573
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:460
msgid "Pivot"
msgstr "Oś"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:574
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:461
#, c-format
msgid "Snap (%s)"
msgstr "Przyciąganie (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:575
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:462
#, c-format
msgid "Snap pivot to corners and center (%s)"
msgstr "Przyciąganie osi do rogów i środka (%s)"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:576
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:463
msgid "Lock"
msgstr "Blokowanie"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:577
#: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:464
msgid "Lock pivot position to canvas"
msgstr "Blokowanie położenia osi do płótna"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:195
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:196
msgid "_Transform"
msgstr "Prze_kształć"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:219
msgid "Transforming"
msgstr "Przekształcanie"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:259
#, c-format
msgid "The selection does not intersect with the layer."
msgstr "Zaznaczenie nie przecina się z warstwą."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:514 ../app/tools/gimptransformtool.c:526
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:472
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:484
msgid "Transform Step"
msgstr "Krok przekształcenia"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:996
msgid "The current transform is invalid"
msgstr "Bieżące przekształcenie jest nieprawidłowe"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:93
msgid "Direction of transformation"
msgstr "Kierunek przekształcenia"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:101 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:120
msgid "Interpolation method"
msgstr "Metoda interpolacji"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1444
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:109
msgid "How to clip"
msgstr "Jak przycinać"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:229
msgid "Transform:"
msgstr "Przekształcenie:"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:70
msgid "Transforming"
msgstr "Przekształcanie"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:325
msgid "There is no layer to transform."
msgstr "Brak warstwy do przekształcenia."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1451
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:332
msgid "The active layer's position and size are locked."
msgstr "Położenie i wymiary aktywnej warstwy są zablokowane."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1464
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:345
msgid "The selection does not intersect with the layer."
msgstr "Zaznaczenie nie przecina się z warstwą."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:352
msgid "There is no selection to transform."
msgstr "Brak zaznaczenia do przekształcenia."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1477
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:365
msgid "There is no path to transform."
msgstr "Brak ścieżki do przekształcenia."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1482
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:370
msgid "The active path's strokes are locked."
msgstr "Krzywe aktywnej ścieżki są zablokowane."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1486
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:374
msgid "The active path has no strokes."
msgstr "Aktywna ścieżka nie ma krzywych."
#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:87
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:439
msgid "The current transform is invalid"
msgstr "Bieżące przekształcenie jest nieprawidłowe"
#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:88
msgid "Unified Transform"
msgstr "Uniwersalne przekształcenie"
#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:88
#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:89
msgid "Unified Transform Tool: Transform the layer, selection or path"