Commit 1a0185f7 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 19076b13
......@@ -9,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 01:59+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-19 09:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: \n"
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
"X-Generator: Poedit 2.1\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
......@@ -28,12 +28,10 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Namestitveni paketi zgradil Jernej Simončič, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr ""
"Ta različica programa GIMP potrebuje Windows XP s servisnim paketom 3, ali "
"novejšo različico programa Windows."
"Ta različica programa GIMP potrebuje Windows 7 ali novejšo različico "
"programa Windows."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -42,17 +40,20 @@ msgstr "Razvojna različica"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as "
"much as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. "
"Please report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer "
"component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo "
"you wish to continue with installation anyway?"
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab::"
"%n_https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue "
"with installation anyway?"
msgstr ""
"To je razvojna različica namestitvenega programa za GIMP, ki še ni tako "
"preizkušena kot običajna različica. Če naletite na kakršne koli težave pri "
"namestitvi, jih prosim sporočite v Bugzilli (komponenta Installer):"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nAli želite "
"vseeno nadaljevati z namestitvijo?"
"To je razvojna različica programa GIMP, ki še ni tako preizkušena kot "
"običajna različica ali pa njegove funkcije niso dokončane ali so nestabilne."
"%nTa izdaja GIMP-a ni namenjena vsakodnevnemu delu, ker je morda nestabilna "
"in lahko povzroči izgubo vašega dela%nČe naletite na kakršne koli težave, "
"najprej preverite, da že niso odpravljene v GIT-u gitlab::%n_https://gitlab."
"gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nAli želite vseeno nadaljevati z namestitvijo?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -139,55 +140,63 @@ msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr "Podporne knjižnice za GIMP, vključno z okoljem GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Simboli za razhroščevanje"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Vključi podatke, ki pomagajo razhroščevati GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Tema MS-Windows za GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows izgled za GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Podpora za stare vtičnike"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Podporne knjižnice za stare zunanje vtičnike za GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Prevodi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Podpora za Python"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Omogoča izvajanje vtičnikov za GIMP, napisanih v programskem jeziku Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "Čopiči MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Namesti privzeti nabor čopičev MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Podpora za PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Omogoči nalaganje PostScript datotek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Podpora za 32-bitne vtičnike"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -195,23 +204,23 @@ msgid ""
msgstr ""
"Omogoča uporabo 32-bitnih vtičnikov.%nPotrebno za uporabo podpore za Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Dodatne ikone:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Ustvari ikono na n&amizju"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Ustvari ikono v vrstici &hitri zagon"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Odstrani prejçnjo razliźico programa GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
......@@ -221,45 +230,45 @@ msgstr ""
"nalaganju vtičnikov pojavijo sporočila o napakah, poizkusite odstraniti in "
"ponovno namestiti GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Prišlo je do napake pri razširjanju začasnih datotek."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Prišlo je do napake pri nastavljanju podpore za Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Prišlo je do napake pri posodabljanju podatkov za čopiče MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Prišlo je do napake pri branju datoteke %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Prišlo je do napake pri pisanju nastavitev v datoteko %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Uredi z GIMP-om"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Povezovanje vrst datotek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Pripone:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Izberite vste datotek, ki bi jih radi odpirali z GIMP-om"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
......@@ -267,27 +276,27 @@ msgstr ""
"Tu lahko izberete vrste datotek, ki se bodo odprle v GIMP-u, ko jih "
"dvokliknete v Raziskovalcu."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Izber&i vse"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Počist&i izbor"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Ne&uporabljene"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Vrste datotek, ki jih bo odpiral GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Odstranjevanje starejših različic programa GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -302,7 +311,7 @@ msgstr ""
"odstranite prejšnjo različico, ali pa izberite namestitev po meri, in GIMP "
"%1 namestite v drugo mapo.%n%nNamestitveni program se bo zdaj končal."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -318,7 +327,7 @@ msgstr ""
"meri, in GIMP %1 namestite v drugo mapo.%n%nNamestitveni program se bo zdaj "
"končal."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -330,54 +339,58 @@ msgstr ""
"program bo dokončal namestitev po ponovnem zagonu, ko se prvič prijavi "
"administrator."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Prišlo je do napake pri ponovnem zagonu namestitvenega programa. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Čiščenje starih datotek ..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "GIMP spada med prosto programje.%n%nObiščite"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "za brezplačne posodobitve."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Nastavljam povezane vrste datotek..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Pripravljam okolje za GIMP Python..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Nastavljanje čopičev MyPaint ..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Pripravljam okolje za GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Pripravljam nastavitve za 32-bitne vtičnike..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Zaženi GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Odstranjujem dodatek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Notranja napaka (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment