Commit 1949c859 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-09-22  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent a69c1ff1
2006-09-22 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-09-22 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-21 10:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-21 10:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-22 11:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-22 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -8478,7 +8478,7 @@ msgstr "Max. hloubka:"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:271
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:287
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:506
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:458
msgid "Threshold:"
msgstr "Práh:"
......@@ -8532,7 +8532,7 @@ msgid "Base filled area on all visible layers"
msgstr "Založit oblast k vyplnění na všech viditelných vrstvách"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:112
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:128
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:124
msgid "Maximum color difference"
msgstr "Maximální odlišnost barev"
......@@ -8557,7 +8557,7 @@ msgid "Fill similar colors"
msgstr "Vyplnit podobné barvy"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:253
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:478
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:430
msgid "Finding Similar Colors"
msgstr "Hledání podobných barev"
......@@ -8567,8 +8567,8 @@ msgstr "Vyplnit průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:275 ../app/tools/gimpclonetool.c:114
#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:160 ../app/tools/gimphealtool.c:103
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:494
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:543
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:446
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:495
msgid "Sample merged"
msgstr "Ukázka sloučení"
......@@ -8632,7 +8632,7 @@ msgstr "Zarovnání"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
msgid "Color Balance Tool: Adjust color distribution"
msgstr ""
msgstr "Vyvážení barev: upravit distribuci barev"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:97
msgid "Color _Balance..."
......@@ -8678,9 +8678,8 @@ msgid "Preserve _luminosity"
msgstr "Zachovat svět_lost"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:94
#, fuzzy
msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
msgstr "Obarvit obrázek"
msgstr "Obarvení: obarvit obrázek"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:95
msgid "Colori_ze..."
......@@ -8717,7 +8716,7 @@ msgstr "Svět_lost:"
msgid "Sample average"
msgstr "Průměrný vzorek"
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:455
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:407
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:154
msgid "Radius:"
msgstr "Poloměr:"
......@@ -8739,9 +8738,8 @@ msgid "Color Picker"
msgstr "Barevná pipeta"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:100
#, fuzzy
msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
msgstr "Nasátí barvy z obrázku"
msgstr "Barevná pipeta: nastavení barev podle pixelů obrázku"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:101
msgid "C_olor Picker"
......@@ -8818,7 +8816,7 @@ msgstr "Oříznout"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:105
msgid "Crop Tool: Remove edge areas from image or layer"
msgstr ""
msgstr "Ořez: odstranění okrajů z obrazu či vrstvy"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:106
msgid "_Crop"
......@@ -9109,9 +9107,8 @@ msgid "command|Foreground Select"
msgstr "Výběr popředí"
#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
#, fuzzy
msgid "Free Select Tool: Select a hand-drawn region"
msgstr "Ruční výběr oblastí"
msgstr "Volný výběr: výběr oblasti od ruky"
#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:97
msgid "_Free Select"
......@@ -9292,9 +9289,8 @@ msgid "Intelligent _Scissors"
msgstr "_Inteligentní nůžky"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:156
#, fuzzy
msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
msgstr "Úprava úrovní barev"
msgstr "Úrovně: úprava úrovní barev"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:157
msgid "_Levels..."
......@@ -9448,14 +9444,14 @@ msgstr "Přidat vodítko: "
#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:52
msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
msgstr ""
msgstr "Štětec: malování hladkých tahů štětcem"
#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:53
msgid "_Paintbrush"
msgstr "_Štětec"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:104
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:410
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:362
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:272
msgid "Mode:"
msgstr "Režim:"
......@@ -9604,58 +9600,34 @@ msgstr "Posterizace nefunguje na indexovaných vrstvách."
msgid "Posterize _levels:"
msgstr "Ú_rovně posterizace:"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:958
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:458
msgid "Expand from center"
msgstr "Rozšiřovat ze středu"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:963
msgid "Make square"
msgstr "Vytvořit čtverec"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:968
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:463
msgid "Highlight"
msgstr "Zvýraznění"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:977
msgid "Rectangle Controls"
msgstr "Nastavení obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:993
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:478
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:494
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:510
msgid "Fix"
msgstr "Pevné"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:998 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:239
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:484 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:239
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:271
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1008
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:241 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:273
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:498 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:241
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:273
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1018
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:514
msgid "Aspect"
msgstr "Poměr stran"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1053
msgid "1 "
msgstr "1 "
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1054
msgid "2 "
msgstr "2 "
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1055
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:136 ../app/widgets/gimpcursorview.c:158
msgid "X"
msgstr "X"
#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:1056
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:142 ../app/widgets/gimpcursorview.c:164
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:139
#, fuzzy
msgid "Rectangle Select"
......@@ -9670,7 +9642,7 @@ msgstr ""
msgid "_Rectangle Select"
msgstr "Výběr _obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1385 ../app/tools/gimprectangletool.c:2190
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1340 ../app/tools/gimprectangletool.c:2145
msgid "Rectangle: "
msgstr "Obdélník: "
......@@ -9724,43 +9696,43 @@ msgstr "Změnit velikost"
msgid "Scaling Information"
msgstr "Informace o škálování"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:103
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:99
msgid "Smooth edges"
msgstr "Vyhlazování hran"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:117
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:113
msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
msgstr "Umožní vybrat zcela průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:123
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:119
msgid "Base selection on all visible layers"
msgstr "Založit výběr na všech viditelných vrstvách"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:143
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:139
msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
msgstr "Při zmenšení výběru použít všechny viditelné vrstvy"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:418 ../app/tools/gimptextoptions.c:457
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:370 ../app/tools/gimptextoptions.c:457
msgid "Antialiasing"
msgstr "Vyhlazování"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:438
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:390
msgid "Feather edges"
msgstr "Prolnout okraje"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:464
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:416
msgid "Show interactive boundary"
msgstr "Zobrazit interaktivní hranici"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:488
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:440
msgid "Select transparent areas"
msgstr "Zvolit průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:513
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:465
msgid "Select by:"
msgstr "Vybrat podle:"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:529
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:481
msgid "Auto shrink selection"
msgstr "Automaticky zmenšit výběr"
......@@ -10767,6 +10739,14 @@ msgstr "Kolečko myši"
msgid "Mouse Wheel Events"
msgstr "Události kolečka myši"
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:136 ../app/widgets/gimpcursorview.c:158
msgid "X"
msgstr "X"
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:142 ../app/widgets/gimpcursorview.c:164
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:145
msgid "Units"
msgstr "Jednotky"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment