Commit 16482589 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent 7179bb67
......@@ -2,15 +2,16 @@
# Copyright (C) 2017 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-26 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-26 22:18+0300\n"
"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-09 05:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-18 09:38+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,13 +26,15 @@ msgstr "Lisans Sözleşmesi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr ""
msgstr "Kurulum; Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si tarafından inşa edildi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"GIMP'in bu sürümü Windows XP Service Pack 3 veya Windows'un daha yeni "
"sürümünü gerektirir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -40,12 +43,21 @@ msgstr "Geliştirme sürümü"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as "
"much as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. "
"Please report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer "
"component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo "
"you wish to continue with installation anyway?"
msgstr ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Bu, GIMP'in bazı özelliklerinin bitmemiş veya kararsız olabileceği bir "
"geliştirme sürümüdür.%nGIMP'in bu sürümü kararsız olabileceğinden günlük "
"işlere yönelik değildir ve işinizi kaybedebilirsiniz.%nEğer herhangi bir "
"sorunla karşılaşırsanız, geliştiricilere başvurmadan önce sorunun GIT'te "
"halihazırda çözülmediğini doğrulayın veya GIMP bugzilla'ya bildirin:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nYine de kuruluma "
"devam etmek istiyor musunuz?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -58,11 +70,11 @@ msgstr "Çıkış"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr ""
msgstr "GIMP'in bu sürümü SSE yönergelerini destekleyen işlemci gerektirir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr ""
msgstr "Görüntü ayarları sorunu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
......@@ -71,6 +83,9 @@ msgid ""
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Kurulum, Windows'unuzun piksel başına 32-bit görüntü kipinde çalışmadığını "
"saptadı. Bunun GIMP ile kararlılık sorunları yarattığı bilinmektedir, devam "
"etmeden önce görüntü renk derinliğini 32BPP'ye geçirmeniz önerilir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
......@@ -82,6 +97,9 @@ msgid ""
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP kurulmaya hazır. Öntanımlı seçenekleri kullanarak kurmak için Kur "
"düğmesine veya nelerin kurulacağıyla ilgili daha çok denetime sahip olmak "
"istiyorsanız Özelleştir düğmesine tıklayın."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
......@@ -122,22 +140,24 @@ msgstr "Çalışma zamanı kütüphaneleri"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"GIMP tarafından kullanılan çalışma zamanı kütüphaneleri, GTK+ Çalışma Zamanı "
"Ortamı'nı içerir"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr ""
msgstr "GTK+ için MS-Windows motoru"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr ""
msgstr "GIMP için doğal Windows görünüşü"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr ""
msgstr "Eski eklentiler için destek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
msgstr "Eski üçüncü parti eklentilerin gereksindiği kütüphaneleri yükle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Translations"
......@@ -149,7 +169,7 @@ msgstr "Python betikleri"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
msgstr "Python betik dilinde yazılmış GIMP eklentilerini kullanmanızı sağlar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
......@@ -157,7 +177,7 @@ msgstr "MyPaint fırçaları"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr ""
msgstr "MyPaint fırçalarının öntanımlı takımını kur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
......@@ -165,11 +185,11 @@ msgstr "PostScript desteği"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr ""
msgstr "GIMP'in PostScript dosyalarını yüklemesine izin ver"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr ""
msgstr "32-bit eklentiler için destek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#, no-c-format
......@@ -177,6 +197,8 @@ msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"32-bit eklentileri kullanmak için gerekli dosyaları içer.%nPython desteği "
"için gereklidir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
msgid "Additional icons:"
......@@ -184,15 +206,15 @@ msgstr "Ek simgeler:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr ""
msgstr "&Masaüstü simgesi oluştur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr ""
msgstr "&Hızlı Başlat simgesi oluştur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr ""
msgstr "Önceki GIMP sürümünü kaldır"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#, no-c-format
......@@ -200,28 +222,31 @@ msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"%1 içindeki GIMP ortamı güncellenirken hata. Eğer eklentileri yüklerken "
"herhangi bir hata alırsanız, lütfen GIMP'i kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi "
"deneyin."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr ""
msgstr "Geçici veri açılırken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr ""
msgstr "Python yorumlayıcı bilgisi güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr ""
msgstr "MyPaint fırça bilgileri güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr ""
msgstr "%1 güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr ""
msgstr "GIMP'in yapılandırma dosyası %1 güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
msgid "Edit with GIMP"
......@@ -229,7 +254,7 @@ msgstr "GIMP ile düzenle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
msgid "Select file associations"
msgstr ""
msgstr "Dosya eşleştirmelerini seç"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Extensions:"
......@@ -237,13 +262,15 @@ msgstr "Uzantılar:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr ""
msgstr "GIMP ile eşleştirmek istediğiniz dosya türlerini seçin"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Bu, seçili dosyaların Explorer'da çift tıkladığınızda GIMP ile açılmasını "
"sağlar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select &All"
......@@ -255,7 +282,7 @@ msgstr "&Tümünün Seçimini Kaldır"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &Unused"
msgstr ""
msgstr "K&ullanılmayanı Seç"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "File types to associate with GIMP:"
......@@ -263,7 +290,7 @@ msgstr "GIMP ile eşleştirilecek dosya türleri:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr ""
msgstr "GIMP'in önceki sürümü kaldırılıyor:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#, no-c-format
......@@ -274,6 +301,10 @@ msgid ""
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1, şu anda kurulu olan GIMP sürümünüz üzerine kurulamıyor ve eski "
"sürümün kendiliğinden kaldırılması başarısız oldu.%n%nBu sürümü %2 içine "
"kurmadan önce önceki GIMP sürümünü kendi başınıza kaldırın veya Özel "
"kurulumu yeğleyin ve başka kurulum dizini seçin.%n%nKurulum şimdi çıkacak."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
......@@ -284,6 +315,11 @@ msgid ""
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1, şu anda kurulu olan GIMP sürümünüz üzerine kurulamıyor. Kurulum, "
"eski sürümü nasıl kaldıracağını kendiliğinden saptayamıyor.%n%nBu sürümü %2 "
"içine kurmadan önce tüm eklentileri ve önceki GIMP sürümünü kendi başınıza "
"kaldırın veya Özel kurulumu yeğleyin ve başka kurulum dizini seçin.%n"
"%nKurulum şimdi çıkacak."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
......@@ -292,20 +328,23 @@ msgid ""
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Önceki GIMP sürümü başarıyla kaldırıldı, ancak Kurulum devam etmeden önce "
"Windows'un yeniden başlatılması gerekiyor.%n%nBilgisayarınız yeniden "
"başladıktan sonra yönetici giriş yaptığında Kurulum devam edecek."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr ""
msgstr "Kurulum yeniden başlatılırken hata oluştu. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr ""
msgstr "Unutmayın: GIMP, Özgür Yazılımdır.%n%nÜcretsiz güncellemeler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "for free updates."
msgstr ""
msgstr "için lütfen ziyaret edin."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..."
......@@ -313,27 +352,27 @@ msgstr "Dosya ilişkilendirmeleri ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr ""
msgstr "GIMP Python eklentisi için ortam ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr ""
msgstr "MyPaint fırçaları ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr ""
msgstr "GIMP ortamı ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr ""
msgstr "32-bit eklenti desteği için GIMP yapılandırması ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP"
msgstr ""
msgstr "GIMP'i başlat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Removing add-on"
msgstr ""
msgstr "Eklenti kaldırılıyor"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#, no-c-format
......@@ -344,4 +383,4 @@ msgstr "İç hata (%1)."
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
msgstr "GIMP, seçili dizinde kurulmuş gibi gözükmüyor. Yine de devam et?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment