Commit 122cabe8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 5139a466
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-30 10:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-30 10:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-05 15:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-05 15:28+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -622,7 +622,7 @@ msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3088
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -704,7 +704,8 @@ msgstr "Plik"
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp.c:802
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:371
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -715,12 +716,12 @@ msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:362
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:378
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -749,7 +750,7 @@ msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:347
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -760,13 +761,13 @@ msgid "Palette Editor"
msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:357
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:352
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3096
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
......@@ -790,7 +791,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Zaznaczenie"
#. initialize the template list
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:807
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:790
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"
......@@ -3462,7 +3463,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/actions/file-commands.c:416
#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:478
#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:581
#: ../app/actions/gradients-commands.c:78 ../app/actions/plug-in-commands.c:180
#: ../app/actions/gradients-commands.c:78 ../app/actions/plug-in-commands.c:178
#: ../app/actions/templates-commands.c:244
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:64
#: ../app/actions/text-tool-commands.c:118
......@@ -3501,7 +3502,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1664
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1678
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1215 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
......@@ -7475,11 +7476,11 @@ msgctxt "plug-in-action"
msgid "Reset all plug-ins to their default settings"
msgstr "Przywraca wszystkie wtyczki do ich ustawień domyślnych"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:175
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:173
msgid "Reset all Filters"
msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:181
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:179
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:196 ../app/dialogs/fill-dialog.c:114
#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:101 ../app/dialogs/image-new-dialog.c:105
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:288
......@@ -7493,7 +7494,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:195
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:193
msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
msgstr "Na pewno przywrócić domyślne wartości dla wszystkich filtrów?"
......@@ -12002,26 +12003,26 @@ msgid "Feathered"
msgstr "Zmiękczony"
#. initialize babl fishes
#: ../app/core/gimp.c:508 ../app/core/gimp.c:540
#: ../app/core/gimp.c:502 ../app/core/gimp.c:532
msgid "Initialization"
msgstr "Inicjacja"
#. register all internal procedures
#: ../app/core/gimp.c:520
#: ../app/core/gimp.c:512
msgid "Internal Procedures"
msgstr "Wewnętrzne procedury"
#. initialize the global parasite table
#: ../app/core/gimp.c:793
#: ../app/core/gimp.c:783
msgid "Looking for data files"
msgstr "Wyszukiwanie plików z danymi"
#: ../app/core/gimp.c:793
#: ../app/core/gimp.c:783
msgid "Parasites"
msgstr "Dane pasożytnicze"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:811 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
......@@ -12045,19 +12046,19 @@ msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
msgstr "Usunięcie „%s” się nie powiodło: %s"
#. initialize the list of gimp dynamics
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:322 ../app/core/gimpcontext.c:711
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:342 ../app/core/gimpcontext.c:711
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3092
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:226
msgid "Dynamics"
msgstr "Dynamika"
#. initialize the color history
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:347 ../app/core/gimp-palettes.c:60
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:367 ../app/core/gimp-palettes.c:60
msgid "Color History"
msgstr "Historia kolorów"
#. update tag cache
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:359
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:384
msgid "Updating tag cache"
msgstr "Aktualizowanie pamięci podręcznej etykiet"
......@@ -12206,7 +12207,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z pędzlami „%s”."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:260 ../app/core/gimppattern-load.c:130
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:110
#: ../app/display/gimptoolpath.c:554
#: ../app/display/gimptoolpath.c:566
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"
......@@ -12598,14 +12599,14 @@ msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../app/core/gimpcontext.c:746 ../app/core/gimpcontext.c:747
msgid "Tool Preset"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
#: ../app/core/gimpcontext.c:753 ../app/core/gimpcontext.c:754
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:551
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:555
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: ../app/core/gimpcontext.c:753 ../app/core/gimpcontext.c:754
msgid "Tool Preset"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
#: ../app/core/gimpdata.c:590 ../app/core/gimpdata.c:598
#, c-format
msgid "Error saving '%s': "
......@@ -12616,8 +12617,8 @@ msgstr "Błąd podczas zapisywania „%s”: "
msgid "Error saving '%s'"
msgstr "Błąd podczas zapisywania „%s”"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:433 ../app/core/gimpdatafactory.c:458
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:625 ../app/core/gimpdatafactory.c:647
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:350 ../app/core/gimpdatafactory.c:375
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:690 ../app/core/gimpdatafactory.c:712
#, c-format
msgid ""
"Failed to save data:\n"
......@@ -12628,17 +12629,22 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:539 ../app/core/gimpdatafactory.c:542
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:405 ../app/core/gimpdatafactory.c:408
#: ../app/core/gimpitem.c:546 ../app/core/gimpitem.c:549
msgid "copy"
msgstr "kopia"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:551 ../app/core/gimpitem.c:557
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:417 ../app/core/gimpitem.c:557
#, c-format
msgid "%s copy"
msgstr "%s. kopia"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:742
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:566 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
#: ../app/widgets/gimpfontfactoryview.c:97
msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
msgstr "Wczytywanie czcionek (może to chwilę zająć…)"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:876
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
......@@ -12649,7 +12655,7 @@ msgstr ""
"utworzyć katalog lub naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna "
"„Preferencji”."
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:761
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:895
#, c-format
msgid ""
"You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
......@@ -12660,27 +12666,27 @@ msgstr ""
"wyszukiwania. Prawdopodobnie ręcznie zmodyfikowano plik gimprc. Proszę "
"naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna „Preferencji”."
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:771
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:905
#, c-format
msgid "You don't have any writable data folder configured."
msgstr "Nie skonfigurowano zapisywalnego katalogu danych."
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:904
#: ../app/core/gimpdataloaderfactory.c:388
#, c-format
msgid "Error loading '%s': "
msgstr "Błąd podczas wczytywania „%s”: "
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:910
#: ../app/core/gimpdataloaderfactory.c:394
#, c-format
msgid "Error loading '%s'"
msgstr "Błąd podczas wczytywania „%s”"
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:920 ../app/xcf/xcf.c:439
#: ../app/core/gimpdataloaderfactory.c:404 ../app/xcf/xcf.c:439
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: "
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do odczytania: "
#: ../app/core/gimpdatafactory.c:979
#: ../app/core/gimpdataloaderfactory.c:464
#, c-format
msgid ""
"Failed to load data:\n"
......@@ -12729,7 +12735,7 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Rysowanie pociągnięcia"
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:125
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1037
#: ../app/core/gimpdrawable-gradient.c:137 ../app/tools/gimpgradienttool.c:1032
msgctxt "undo-type"
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
......@@ -12783,7 +12789,7 @@ msgstr "Styl"
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:111 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:135
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:136
msgid "Antialiasing"
msgstr "Wygładzanie"
......@@ -12962,29 +12968,29 @@ msgstr "Przekształcenie grupy warstw"
msgid "Symmetry"
msgstr "Symetria"
#: ../app/core/gimpimage.c:2240
#: ../app/core/gimpimage.c:2215
msgid " (exported)"
msgstr " (wyeksportowany)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2244
#: ../app/core/gimpimage.c:2219
msgid " (overwritten)"
msgstr " (zastąpiony)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2253
#: ../app/core/gimpimage.c:2228
msgid " (imported)"
msgstr " (zaimportowany)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2581
#: ../app/core/gimpimage.c:2556
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:2633
#: ../app/core/gimpimage.c:2608
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:3517
#: ../app/core/gimpimage.c:3492
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -12992,47 +12998,47 @@ msgstr ""
"Sprawdzenie poprawności danych pasożytniczych „gimp-comment” się nie "
"powiodło: komentarz zawiera nieprawidłowe UTF-8"
#: ../app/core/gimpimage.c:3569
#: ../app/core/gimpimage.c:3544
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:3610
#: ../app/core/gimpimage.c:3585
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Usunięcie z obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:4337
#: ../app/core/gimpimage.c:4312
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4379 ../app/core/gimpimage.c:4410
#: ../app/core/gimpimage.c:4354 ../app/core/gimpimage.c:4385
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4404
#: ../app/core/gimpimage.c:4379
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Usunięcie oderwanego zaznaczenia"
#: ../app/core/gimpimage.c:4571
#: ../app/core/gimpimage.c:4546
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Dodanie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4599 ../app/core/gimpimage.c:4623
#: ../app/core/gimpimage.c:4574 ../app/core/gimpimage.c:4598
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4679
#: ../app/core/gimpimage.c:4654
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Dodanie ścieżki"
#: ../app/core/gimpimage.c:4709 ../app/core/gimpimage.c:4716
#: ../app/core/gimpimage.c:4684 ../app/core/gimpimage.c:4691
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
......@@ -13402,17 +13408,17 @@ msgstr[2] "%d warstw"
msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć miniatury „%s”: %s"
#: ../app/core/gimpitem.c:2125
#: ../app/core/gimpitem.c:2121
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpitem.c:2135
#: ../app/core/gimpitem.c:2131
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Item"
msgstr "Dołączenie do elementu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpitem.c:2186 ../app/core/gimpitem.c:2193
#: ../app/core/gimpitem.c:2182 ../app/core/gimpitem.c:2189
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Item"
msgstr "Usunięcie z elementu danych pasożytniczych"
......@@ -13833,7 +13839,7 @@ msgid "Line width"
msgstr "Szerokość linii"
#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:171 ../app/core/gimptemplate.c:151
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:122
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:123
msgid "Unit"
msgstr "Jednostka"
......@@ -14703,7 +14709,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/tools/gimpgradienttool-editor.c:1857
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:651 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:162
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:163
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -15627,7 +15633,7 @@ msgstr "Interfejs użytkownika"
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725 ../app/tools/gimptextoptions.c:152
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725 ../app/tools/gimptextoptions.c:153
msgid "Language"
msgstr "Język"
......@@ -17180,343 +17186,343 @@ msgstr "bez zarządzania kolorami"
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:460
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:469
#, c-format
msgid "Cancel <i>%s</i>"
msgstr "Anuluj <i>%s</i>"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:811
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:830
msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
msgstr "Kliknięcie doda poziome lub pionowe prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:819
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:838
msgid "Click to place a horizontal guide"
msgstr "Kliknięcie doda poziome prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:832
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:846
msgid "Click to place a vertical guide"
msgstr "Kliknięcie doda pionowe prowadnice"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:844
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:854
msgid "Click-Drag to add a new point"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie doda nowy punkt"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:854 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:911
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:865 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:911
msgid "Click-Drag to move this point"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt"
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:873
#: ../app/display/gimptoolcompass.c:882
msgid "Click-Drag to move all points"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:702
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:716
msgid "Click-Drag to zoom"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie powiększy"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:706
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:720
#, c-format
msgid "%s for constrained steps"
msgstr "%s dla wymuszonych kroków"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:713
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1782
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:727
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1792
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:717 ../app/display/gimptoolline.c:1490
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:731 ../app/display/gimptoolline.c:1563
#: ../app/tools/gimppainttool.c:582
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:722
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:736
msgid "Click-Drag to pan"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przesunie"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:728
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:742
#, c-format
msgid "%s to rotate"
msgstr "%s obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:729
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:743
#, c-format
msgid "%s for a constrained axis"
msgstr "%s dla wymuszonej osi"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:730
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:744
#, c-format
msgid "%s to zoom"
msgstr "%s powiększy"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:837
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1773
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:869
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1783
msgid "Click-Drag to move"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przeniesie"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:840
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:872
msgid "Click-Drag to rotate and scale"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci i przeskaluje"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:843
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:875
msgid "Click-Drag to shear and scale"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie nachyli i przeskaluje"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:846
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1761
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:878
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1771
msgid "Click-Drag to change perspective"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie zmieni perspektywę"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:857
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:889
msgid "Click to add a handle"
msgstr "Kliknięcie doda uchwyt"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:863
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:895
msgid "Click-Drag to move this handle"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten uchwyt"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:868
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:900
msgid "Click-Drag to remove this handle"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie usunie ten uchwyt"
#: ../app/display/gimptoolline.c:335 ../app/display/gimptoolline.c:498
#: ../app/display/gimptoolline.c:347 ../app/display/gimptoolline.c:510
msgid "Line: "
msgstr "Linia: "
#: ../app/display/gimptoolline.c:1484
#: ../app/display/gimptoolline.c:1557
msgid "Click-Drag to move the endpoint"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt końcowy"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1497
#: ../app/display/gimptoolline.c:1570
msgid "Release to remove the slider"
msgstr "Zwolnienie usunie suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1501
#: ../app/display/gimptoolline.c:1574
#, c-format
msgid "%s for constrained values"
msgstr "%s dla wymuszonych wartości"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1511
#: ../app/display/gimptoolline.c:1584
msgid "Click-Drag to move the slider; drag away to remove the slider"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści suwak, odciągnięcie go usunie"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1516
#: ../app/display/gimptoolline.c:1589
msgid "Click-Drag to move or remove the slider"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści lub usunie suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1521
#: ../app/display/gimptoolline.c:1594
msgid "Click-Drag to move the slider"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1532
#: ../app/display/gimptoolline.c:1605
msgid "Click-Drag away to remove the slider"
msgstr "Kliknięcie i odciągnięcie usunie suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1536
#: ../app/display/gimptoolline.c:1609
msgid "Click-Drag to remove the slider"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie usunie suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1547
#: ../app/display/gimptoolline.c:1620
msgid "Click or Click-Drag to add a new slider"
msgstr "Kliknięcie lub kliknięcie i przeciągnięcie doda nowy suwak"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1553
#: ../app/display/gimptoolline.c:1626
msgid "Click-Drag to move the line"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści linię"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1565
#: ../app/display/gimptoolline.c:1638
#, c-format
msgid "%s to move the whole line"
msgstr "%s przesuwa całą linię"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:256 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:71
#: ../app/display/gimptoolpath.c:267 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:71
msgid "Edit Mode"
msgstr "Tryb modyfikacji"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:265 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:79
#: ../app/display/gimptoolpath.c:276 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:79
msgid "Polygonal"
msgstr "Wielokąt"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:266 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:80
#: ../app/display/gimptoolpath.c:277 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:80
msgid "Restrict editing to polygons"
msgstr "Wymuszenie ścieżki w kształcie wielokąta"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:492
#: ../app/display/gimptoolpath.c:504
msgid "The active path is locked."
msgstr "Aktywna ścieżka jest zablokowana."
#: ../app/display/gimptoolpath.c:576
#: ../app/display/gimptoolpath.c:588
msgid "Add Stroke"
msgstr "Dodanie pociągnięcia"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:600
#: ../app/display/gimptoolpath.c:612
msgid "Add Anchor"
msgstr "Dodanie zaczepu"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:624
#: ../app/display/gimptoolpath.c:636
msgid "Insert Anchor"
msgstr "Wstawienie zaczepu"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:653
#: ../app/display/gimptoolpath.c:665
msgid "Drag Handle"
msgstr "Przeciągnięcie uchwytu"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:684
#: ../app/display/gimptoolpath.c:696
msgid "Drag Anchor"
msgstr "Przeciągnięcie zaczepu"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:702
#: ../app/display/gimptoolpath.c:714
msgid "Drag Anchors"
msgstr "Przeciągnięcie zaczepów"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:724
#: ../app/display/gimptoolpath.c:736
msgid "Drag Curve"
msgstr "Przeciągnięcie krzywej"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:753
#: ../app/display/gimptoolpath.c:765
msgid "Connect Strokes"
msgstr "Połączenie pociągnięć"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:785
#: ../app/display/gimptoolpath.c:797
msgid "Drag Path"
msgstr "Przeciągnięcie ścieżki"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:796
#: ../app/display/gimptoolpath.c:808
msgid "Convert Edge"
msgstr "Zmiana typu krawędzi"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:827
#: ../app/display/gimptoolpath.c:839
msgid "Delete Anchor"
msgstr "Usunięcie zaczepu"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:850
#: ../app/display/gimptoolpath.c:862
msgid "Delete Segment"
msgstr "Usunięcie odcinka"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1293
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1114
msgid "Move Anchors"
msgstr "Przesunięcie zaczepów"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1440
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1501
msgid "Click to pick path to edit"
msgstr "Kliknięcie wybierze ścieżkę do modyfikacji"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1444
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1505
msgid "Click to create a new path"
msgstr "Kliknięcie utworzy nową ścieżkę"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1448
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1509
msgid "Click to create a new component of the path"
msgstr "Kliknięcie utworzy nową składową ścieżki"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1452
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1513
msgid "Click or Click-Drag to create a new anchor"
msgstr "Kliknięcie lub kliknięcie i przeciągnięcie utworzy nowe zakotwiczenie"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1462 ../app/display/gimptoolpath.c:1469
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1523 ../app/display/gimptoolpath.c:1530
msgid "Click-Drag to move the anchor around"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści zakotwiczenie"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1473 ../app/display/gimptoolpath.c:1496
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1534 ../app/display/gimptoolpath.c:1557
msgid "Click-Drag to move the anchors around"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści zakotwiczenie"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1479
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1540
msgid "Click-Drag to move the handle around"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści uchwyt"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1486
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1547
msgid "Click-Drag to move the handles around symmetrically"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści uchwyt symetrycznie"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1501
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1562
msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie zmieni kształt krzywej"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1504
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1565
#, c-format
msgid "%s: symmetrical"
msgstr "%s: symetryczny"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1509
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1570
msgid "Click-Drag to move the component around"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści składową"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1517
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1578
msgid "Click-Drag to move the path around"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ścieżkę"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1521
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1582
msgid "Click-Drag to insert an anchor on the path"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie wstawi zakotwiczenie w ścieżkę"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1529
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1590
msgid "Click to delete this anchor"
msgstr "Kliknięcie usunie zakotwiczenie"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1533
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1594
msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint"
msgstr "Kliknięcie połączy to zakotwiczenie z zaznaczonym punktem końcowym"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1538
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1599
msgid "Click to open up the path"
msgstr "Kliknięcie otworzy ścieżkę"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1542
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1603
msgid "Click to make this node angular"
msgstr "Kliknięcie ustawi węzeł jako kanciasty"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1546
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1607
msgid "Clicking here does nothing, try clicking on path elements."
msgstr "Kliknięcie tutaj nic nie zrobi, należy klikać elementy ścieżki."
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1754
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1815
msgid "Delete Anchors"
msgstr "Usunięcie zaczepów"
#: ../app/display/gimptoolpolygon.c:866
#: ../app/display/gimptoolpolygon.c:877