Commit 117c81fb authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-10-02  Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent c07b66c1
2006-10-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-09-24 Mukund Sivaraman <muks@mukund.org>
* POTFILES.in: added a URI backed which uses the libcurl library
* POTFILES.in: added a URI backed which uses the libcurl library
2006-09-24 Pawan Chitrakar <pchitrakar@gmail.com>
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-18 14:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-18 14:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-02 15:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-02 15:27+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr ""
"V gimprc chybí %1$s:\n"
"Do svého souboru %4$s musíte\n"
"přidat položku tvaru\n"
"(%2$s \"%3$s\")"
"(%2$s \"%3$s\")."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:621
msgid "Realtime preview"
......@@ -317,8 +317,7 @@ msgstr "Inverze"
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
msgstr "Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1028
......@@ -429,8 +428,8 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:464 ../plug-ins/help/domain.c:426
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:88 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:874
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:257
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:170 ../plug-ins/winicon/icoload.c:135
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2535 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2543
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro čtení: %s"
......@@ -530,8 +529,7 @@ msgstr "P_růhledné pozadí"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr ""
"Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
msgstr "Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:305
msgid "Cre_ate new image"
......@@ -1187,7 +1185,7 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1885
#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:433
#: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:540
#: ../plug-ins/common/wmf.c:952 ../plug-ins/common/xbm.c:725
#: ../plug-ins/common/wmf.c:954 ../plug-ins/common/xbm.c:725
#: ../plug-ins/common/xpm.c:343 ../plug-ins/common/xwd.c:473
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:204 ../plug-ins/gfli/gfli.c:469
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:94 ../plug-ins/sgi/sgi.c:318
......@@ -1871,8 +1869,7 @@ msgstr "Varování: '%s' je soubor ve starém formátu."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2260
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a parameter file for newer CML_explorer than me."
msgstr ""
"Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější CML_badatel, než jsem já."
msgstr "Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější CML_badatel, než jsem já."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2323
msgid "Error: failed to load parameters"
......@@ -2167,16 +2164,16 @@ msgid "Blinds"
msgstr "Pruhy"
#. Orientation toggle box
#: ../plug-ins/common/blinds.c:259 ../plug-ins/common/ripple.c:532
#: ../plug-ins/common/blinds.c:259 ../plug-ins/common/ripple.c:538
msgid "Orientation"
msgstr "Orientace"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:536
#: ../plug-ins/common/blinds.c:263 ../plug-ins/common/ripple.c:542
#: ../plug-ins/common/tileit.c:426 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:534
msgid "_Horizontal"
msgstr "_Vodorovně"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:264 ../plug-ins/common/ripple.c:537
#: ../plug-ins/common/blinds.c:264 ../plug-ins/common/ripple.c:543
#: ../plug-ins/common/tileit.c:436 ../plug-ins/pagecurl/pagecurl.c:533
msgid "_Vertical"
msgstr "_Svisle"
......@@ -2289,8 +2286,7 @@ msgstr "Posun _X:"
msgid ""
"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
"button."
msgstr ""
"Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
msgstr "Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3344
msgid "_Y offset:"
......@@ -2749,8 +2745,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/compose.c:486
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr ""
"Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
msgstr "Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
#: ../plug-ins/common/compose.c:519
#, c-format
......@@ -2827,8 +2822,7 @@ msgstr "Žádná rozumná přípona, ukládám jako gzipovaný XCF."
#: ../plug-ins/common/compressor.c:514
msgid "No sensible extension, attempting to load with file magic."
msgstr ""
"Žádná rozumná přípona, pokouším se načíst pomocí souborů magických čísel."
msgstr "Žádná rozumná přípona, pokouším se načíst pomocí souborů magických čísel."
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:77
msgid "Gr_ey"
......@@ -2855,7 +2849,7 @@ msgid "E_xtend"
msgstr "Rozšíři_t"
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:87 ../plug-ins/common/displace.c:475
#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:557
#: ../plug-ins/common/edge.c:700 ../plug-ins/common/ripple.c:563
msgid "_Wrap"
msgstr "_Přes"
......@@ -3035,7 +3029,7 @@ msgstr "_Automatický náhled"
#. Options area, bottom of column
#. Options section
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1298 ../plug-ins/common/ripple.c:498
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1298 ../plug-ins/common/ripple.c:504
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1205
msgid "Options"
msgstr "Volby"
......@@ -3052,7 +3046,7 @@ msgstr "_Vyhlazování"
#. The antialiasing toggle
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1340 ../plug-ins/common/gqbist.c:839
#: ../plug-ins/common/mosaic.c:730 ../plug-ins/common/ripple.c:507
#: ../plug-ins/common/mosaic.c:730 ../plug-ins/common/ripple.c:513
msgid "_Antialiasing"
msgstr "_Vyhlazování"
......@@ -3572,7 +3566,7 @@ msgid "Edge Behavior"
msgstr "Chování hran"
#: ../plug-ins/common/displace.c:477 ../plug-ins/common/edge.c:713
#: ../plug-ins/common/ripple.c:558 ../plug-ins/common/waves.c:277
#: ../plug-ins/common/ripple.c:564 ../plug-ins/common/waves.c:277
msgid "_Smear"
msgstr "_Rozmazat"
......@@ -4250,8 +4244,7 @@ msgstr ""
"nebyl uložen."
#: ../plug-ins/common/gif.c:958
msgid ""
"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgstr ""
"Nemohu ukládat barevné obrázky RGB. Nejdříve jej převeďte na indexovaný nebo "
"do šedí."
......@@ -4882,8 +4875,7 @@ msgstr "Interaktivní deformace"
msgid ""
"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
"image."
msgstr ""
"Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
msgstr "Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:356
msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
......@@ -5275,8 +5267,7 @@ msgstr "Ú_hel:"
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/mng.c:498 ../plug-ins/common/png.c:1652
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
msgstr "Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
#: ../plug-ins/common/mng.c:1322
msgid "Save as MNG"
......@@ -6692,45 +6683,45 @@ msgstr "Přesunout pixely dle vlnitého vzoru"
msgid "_Ripple..."
msgstr "_Rozvlnit..."
#: ../plug-ins/common/ripple.c:220
#: ../plug-ins/common/ripple.c:226
msgid "Rippling"
msgstr "Rozvlňuji"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:462
#: ../plug-ins/common/ripple.c:468
msgid "Ripple"
msgstr "Vlnění"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:519
#: ../plug-ins/common/ripple.c:525
msgid "_Retain tilability"
msgstr "_Uchovat dlaždicovatelnost"
#. Edges toggle box
#: ../plug-ins/common/ripple.c:553
#: ../plug-ins/common/ripple.c:559
msgid "Edges"
msgstr "Hrany"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:559
#: ../plug-ins/common/ripple.c:565
msgid "_Blank"
msgstr "_Čistý"
#. Wave toggle box
#: ../plug-ins/common/ripple.c:581
#: ../plug-ins/common/ripple.c:587
msgid "Wave Type"
msgstr "Typ vln"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:585
#: ../plug-ins/common/ripple.c:591
msgid "Saw_tooth"
msgstr "Pi_lová"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:586
#: ../plug-ins/common/ripple.c:592
msgid "S_ine"
msgstr "S_inus"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:609
#: ../plug-ins/common/ripple.c:615
msgid "_Period:"
msgstr "_Perioda:"
#: ../plug-ins/common/ripple.c:622
#: ../plug-ins/common/ripple.c:628
msgid "A_mplitude:"
msgstr "_Amplituda:"
......@@ -7708,8 +7699,7 @@ msgid "Import _paths"
msgstr "Importovat _cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:903
msgid ""
"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Importovat elementy cesty z SVG, aby mohly být použity s nástrojem GIMPu pro "
"cesty"
......@@ -7945,8 +7935,7 @@ msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
msgid ""
"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgstr ""
"Tento řetězec bude použit pouze k identifikaci jednotky v konfiguračním "
"souboru GIMPu."
......@@ -8123,8 +8112,7 @@ msgstr "_Body"
#: ../plug-ins/common/video.c:1806
msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
msgstr ""
"Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
msgstr "Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
#: ../plug-ins/common/video.c:1813
msgid "Vi_deo..."
......@@ -8561,12 +8549,12 @@ msgstr ""
msgid "Render Windows Metafile"
msgstr "Vykreslit Windows Metafile"
#: ../plug-ins/common/wmf.c:947 ../plug-ins/sgi/sgi.c:313
#: ../plug-ins/common/wmf.c:949 ../plug-ins/sgi/sgi.c:313
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading."
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro čtení."
#: ../plug-ins/common/wmf.c:961
#: ../plug-ins/common/wmf.c:963
msgid "Rendered WMF"
msgstr "Vykreslené WMF"
......@@ -9128,8 +9116,7 @@ msgstr "Kopírovat"
msgid ""
"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
"the draw is performed."
msgstr ""
"Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
msgstr "Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1300
msgid "Background:"
......@@ -9254,8 +9241,7 @@ msgid "_Gfig..."
msgstr "_Gfig..."
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:731
msgid ""
"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgstr ""
"Chyba při pokusu uložit obrázek jako parazita: nemohu připojit parazita k "
"drawable."
......@@ -9695,8 +9681,7 @@ msgid "Shadow depth:"
msgstr "Hloubka stínu:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:243
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Hloubka vrženého stínu, tj. jak daleko od objektu budou"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:248
......@@ -10074,13 +10059,11 @@ msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
msgid ""
"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgstr "Nechť hodnota (jas) oblasti určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid ""
"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgstr "Vzdálenost od středu obrázku určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
......@@ -10982,19 +10965,19 @@ msgstr "Zobrazit zdroj"
msgid "Edit Map Info..."
msgstr "Úpravy informace o mapování..."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:259
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:263
msgid "Rotate Image?"
msgstr "Otočit obrázek?"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:262
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:266
msgid "_Keep Orientation"
msgstr "_Zachovat orientaci"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:317
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:321
msgid "According to the EXIF data, this image is rotated."
msgstr "Podle dat EXIF je tento obrázek rotován."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:332
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-exif.c:336
msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
msgstr "Chcete, aby jej GIMP rotoval do standardní orientace?"
......@@ -11568,12 +11551,14 @@ msgid "Transferring data from scanner/camera"
msgstr "Přenos dat ze skeneru/fotoaparátu"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:148
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:110
#, c-format
msgid "Downloading %s of image data..."
msgstr "Stahuji %s dat obrázku..."
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:149
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:331
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:117
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:334
#, c-format
msgid "Downloaded %s of image data"
msgstr "Staženo %s dat obrázku"
......@@ -11589,7 +11574,8 @@ msgid "Uploaded %s of image data"
msgstr "Odesláno %s dat obrázku"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:238
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:180
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:139
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:183
msgid "Connecting to server"
msgstr "Připojování k serveru"
......@@ -11603,17 +11589,30 @@ msgstr "Nemohu číst %s z '%s': %s"
msgid "Failed to write %s to '%s': %s"
msgstr "Nemohu zapsat %s do '%s': %s"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:147
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:167
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:186
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:209
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:238
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:55
msgid "Could not initialize libcurl"
msgstr "Nelze inicializovat libcurl"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:144
msgid "Could not open output file for writing"
msgstr "Nelze otevřít výstupní soubor pro zápis."
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:182
#, c-format
msgid "Opening '%s' for reading resulted in HTTP response code: %d"
msgstr "Otevírání '%s' ke čtení vedlo k návratovému kódu HTTP: %d"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:150
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:170
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:189
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:212
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:241
#, c-format
msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
msgstr "wget skončil nenormálně na URI '%s'"
#. The third line is "Connecting to..."
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:175
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:178
#, c-format
msgid "(timeout is %d second)"
msgid_plural "(timeout is %d seconds)"
......@@ -11622,22 +11621,22 @@ msgstr[1] "(časový limit jsou %d sekundy)"
msgstr[2] "(časový limit je %d sekund)"
#. The fourth line is either the network request or an error
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:204
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:207
msgid "Opening URI"
msgstr "Otvírání URI"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:215
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:248
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:218
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:251
#, c-format
msgid "A network error occurred: %s"
msgstr "Došlo k síťové chybě: %s"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:288
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:291
#, c-format
msgid "Downloading %s of image data"
msgstr "Stahuje se %s obrazových dat"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:293
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:296
msgid "Downloading unknown amount of image data"
msgstr "Stahuje se neznámý objem obrazových dat"
......@@ -11782,3 +11781,4 @@ msgstr "Chyba: Nemohu načíst soubor XJT vlastností '%s'."
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností '%s' je prázdný."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment