sv.po 564 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for the GIMP.
2
# Copyright (C) 1999-2011 Free Software Foundation, Inc.
3
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999, 2000.
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
5
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2003.
6
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp\n"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 03:28+0200\n"
13
"PO-Revision-Date: 2011-09-03 19:28+0100\n"
14 15
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
16
"Language: sv\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU:s bildmanipuleringsprogram"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Bildredigerare"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Skapa bilder och redigera fotografier"

34
#: ../app/about.h:23
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
35 36
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
37

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
38 39
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
#: ../app/about.h:30
40
#, c-format
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
41
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
42
"Copyright © 1995-%s\n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
43
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
44
msgstr ""
45
"Copyright © 1995-%s\n"
46
"Spencer Kimball, Peter Mattis och GIMP:s utvecklingsteam"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
47

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
48
#: ../app/about.h:34
49
msgid ""
50 51 52 53
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
54
"\n"
55 56 57 58
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
59
"\n"
60
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
61
"GIMP.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
62
msgstr ""
63 64 65
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i "
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska "
"originaltexten.\n"
66
"\n"
67 68 69
"GIMP är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det "
"under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software "
"Foundation, antingen version 3 eller (om du så vill) någon senare version.\n"
70
"\n"
71 72 73 74
"GIMP distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM "
"HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller "
"LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för "
"ytterligare information.\n"
75
"\n"
76
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
77
"program. Om inte, se http://www.gnu.org/licenses/."
78

79
#: ../app/app.c:224
80
#, c-format
Tomas Ogren's avatar
Tomas Ogren committed
81
msgid ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
82
"Unable to open a test swap file.\n"
83
"\n"
84 85
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
86 87 88
msgstr ""
"Kunde inte öppna en växlingsfil för test.\n"
"\n"
89 90 91
"För att undvika förlust av data, kontrollera platsen för och rättigheter på "
"katalogen för växlingsfiler som är definierad i dina inställningar (för "
"tillfället \"%s\")."
Tomas Ogren's avatar
Tomas Ogren committed
92

93
#: ../app/batch.c:77
94
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
95
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
96
msgstr "Ingen satstolk angiven, använder standardtolken \"%s\".\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
97

98
#: ../app/batch.c:95 ../app/batch.c:113
99
#, c-format
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
100
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
101
msgstr "Satstolken \"%s\" är inte tillgänglig. Satsläge inaktiverat."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
102

103
#: ../app/main.c:148
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
104
msgid "Show version information and exit"
105
msgstr "Visa versionsinformation och avsluta"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
106

107
#: ../app/main.c:153
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
108
msgid "Show license information and exit"
109
msgstr "Visa licensinformation och avsluta"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
110

111
#: ../app/main.c:158
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
112
msgid "Be more verbose"
113
msgstr "Var mer informativ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
114

115
#: ../app/main.c:163
116 117 118
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Starta en ny instans av GIMP"

119
#: ../app/main.c:168
120 121 122
msgid "Open images as new"
msgstr "Öppna bilder som nya"

123
#: ../app/main.c:173
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
124
msgid "Run without a user interface"
125
msgstr "Kör utan ett användargränssnitt"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
126

127
#: ../app/main.c:178
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
128
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
129
msgstr "Läs inte in penslar, gradienter, mönster, ..."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
130

131
#: ../app/main.c:183
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
132
msgid "Do not load any fonts"
133
msgstr "Läs inte in några typsnitt"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
134

135
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
136
msgid "Do not show a splash screen"
137
msgstr "Visa inte en startbild"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
138

139
#: ../app/main.c:193
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
140
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
141
msgstr "Använd inte delat minne mellan GIMP och insticksmoduler"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
142

143
#: ../app/main.c:198
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
144
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
145
msgstr "Använd inga särskilda acceleringsfunktioner för processorer"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
146

147
#: ../app/main.c:203
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
148
msgid "Use an alternate sessionrc file"
149
msgstr "Använd en alternativ sessionrc-fil"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
150

151
#: ../app/main.c:208
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
152
msgid "Use an alternate user gimprc file"
153
msgstr "Använd en alternativ användar-gimprc-fil"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
154

155
#: ../app/main.c:213
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
156
msgid "Use an alternate system gimprc file"
157
msgstr "Använd en alternativ system-gimprc-fil"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
158

159
#: ../app/main.c:218
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
160
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
161
msgstr "Satskommando att köra (kan användas flera gånger)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
162

163
#: ../app/main.c:223
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
164
msgid "The procedure to process batch commands with"
165
msgstr "Proceduren att behandla satskommandon med"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
166

167
#: ../app/main.c:228
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
168
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
169
msgstr "Skicka meddelanden till konsollen istället för att använda en dialog"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
170

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
171
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
172
#: ../app/main.c:234
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
173
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
174
msgstr "PDB-kompatibilitetsläge (off|on|warn)"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
175 176

#. don't translate the mode names (never|query|always)
177
#: ../app/main.c:240
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
178
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
179
msgstr "Felsök om en krasch sker (never|query|always)"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
180

181
#: ../app/main.c:245
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
182
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
183
msgstr "Aktivera icke-ödesdiger signalhanterare för felsökning"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
184

185
#: ../app/main.c:250
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
186
msgid "Make all warnings fatal"
187
msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
188

189
#: ../app/main.c:255
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
190
msgid "Output a gimprc file with default settings"
191
msgstr "Skriv ut en gimprc-fil med standardinställningar"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
192

193 194 195 196
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
msgstr ""

197
#: ../app/main.c:387
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
198
msgid "[FILE|URI...]"
199
msgstr "[FIL|URI...]"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
200

201
#: ../app/main.c:405
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
202
msgid ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
203 204
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
205
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
206 207
"GIMP kunde inte initiera det grafiska användargränssnittet.\n"
"Kontrollera att det finns en korrekt konfiguration för din displaymiljö."
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
208

209
#: ../app/main.c:424
210 211 212
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "En annan instans av GIMP körs redan."

213
#: ../app/main.c:494
214
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
215
msgstr "GIMP-utdata. Tryck på en tangent för att stänga fönstret."
216

217
#: ../app/main.c:495
218 219 220 221
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Tryck på en tangent för att stänga fönstret)\n"

222
#: ../app/main.c:512
223
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
224
msgstr "GIMP-utdata. Du kan minimera det här fönstret men stäng det inte."
225

226
#: ../app/sanity.c:433
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229 230 231 232
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
233 234 235
"Den valda filnamnskodningen kan inte konverteras till UTF-8: %s\n"
"\n"
"Kontrollera värdet på miljövariabeln G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
236

237
#: ../app/sanity.c:452
238
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239
msgid ""
240 241
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
"\n"
243 244 245
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
246
msgstr ""
247 248
"Namnet på katalogen som innehåller GIMP:s användarkonfiguration kan inte "
"konverteras till UTF-8: %s\n"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
249
"\n"
250 251
"Antagligen använder ditt filsystem en annan kodning än UTF-8, men du har "
"inte talat om det för GLib. Ställ in miljövariabeln G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252

253
#. show versions of libraries used by GIMP
254
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
255
#, c-format
256 257
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "använder %s version %s (kompilerad mot version %s)"
258

259
#: ../app/version.c:138
260 261 262 263
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s version %s"

264 265
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:390
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
266 267 268
msgid "Brush Editor"
msgstr "Penselredigerare"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#. initialize the list of gimp brushes
270 271
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp.c:951
#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272 273 274
msgid "Brushes"
msgstr "Penslar"

275
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276 277 278
msgid "Buffers"
msgstr "Buffertar"

279
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:348
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280 281 282
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"

283 284
#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:356
285 286
msgid "Colormap"
msgstr "Färgkarta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287

288
#: ../app/actions/actions.c:125
289 290 291
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

292
#: ../app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
msgid "Context"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
294
msgstr "Sammanhang"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
295

296
#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/dialogs/dialogs.c:312
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
297
msgid "Pointer Information"
298
msgstr "Pekarinformation"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
299

300
#: ../app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
msgid "Debug"
302
msgstr "Felsök"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303

304
#: ../app/actions/actions.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305
msgid "Dialogs"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
306
msgstr "Dialoger"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307

308
#: ../app/actions/actions.c:140
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
309
msgid "Dock"
310
msgstr "Docka"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
311

312
#: ../app/actions/actions.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
msgid "Dockable"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
314
msgstr "Dockningsbar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315

Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
316
#. Document History
317 318
#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/dialogs/dialogs.c:331
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1574
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319 320 321
msgid "Document History"
msgstr "Dokumenthistorik"

322
#: ../app/actions/actions.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323 324 325
msgid "Drawable"
msgstr "Rityta"

326
#. Some things do not have grids, so just list
327
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:337
328 329 330 331
#, fuzzy
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Penseldynamik"

332 333
#: ../app/actions/actions.c:155 ../app/dialogs/dialogs.c:394
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
334 335 336 337
#, fuzzy
msgid "Paint Dynamics Editor"
msgstr "Gradientredigerare"

338
#: ../app/actions/actions.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339 340 341
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

342
#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/dialogs/dialogs.c:308
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343 344 345
msgid "Error Console"
msgstr "Felkonsoll"

346
#: ../app/actions/actions.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347
msgid "File"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
348
msgstr "Fil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349

350 351 352 353 354 355 356
#: ../app/actions/actions.c:167
#, fuzzy
msgid "Filters"
msgstr "Filte_r"

#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:327
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357 358 359
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

360 361
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/dialogs/dialogs.c:398
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362
msgid "Gradient Editor"
363
msgstr "Gradientredigerare"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364 365

#. initialize the list of gimp gradients
366 367
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp.c:971
#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368
msgid "Gradients"
369
msgstr "Gradienter"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370

371 372
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/gimp.c:983
#: ../app/dialogs/dialogs.c:339 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
373 374 375 376
#, fuzzy
msgid "Tool Presets"
msgstr "Verktygslista"

377 378
#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/dialogs.c:406
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
379 380 381 382
#, fuzzy
msgid "Tool Preset Editor"
msgstr "Textredigerare"

383
#: ../app/actions/actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384
msgid "Help"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
385
msgstr "Hjälp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386

387
#: ../app/actions/actions.c:188
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388 389 390
msgid "Image"
msgstr "Bild"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
#. list & grid views
392
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:317
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393 394 395
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

396
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/dialogs/dialogs.c:344
397
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398 399 400
msgid "Layers"
msgstr "Lager"

401 402
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:402
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405 406
msgid "Palette Editor"
msgstr "Palettredigerare"

#. initialize the list of gimp palettes
407 408
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp.c:966
#: ../app/dialogs/dialogs.c:325 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409 410 411 412
msgid "Palettes"
msgstr "Paletter"

#. initialize the list of gimp patterns
413 414
#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp.c:961
#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415 416 417
msgid "Patterns"
msgstr "Mönster"

418
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419 420 421
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Insticksmoduler"

422 423 424
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:385
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2026
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
425
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426 427
msgstr "Snabbmask"

428
#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:372
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
429
msgid "Sample Points"
430
msgstr "Sampelspunkter"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
431

432
#: ../app/actions/actions.c:215
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433
msgid "Select"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
434
msgstr "Välj"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435 436

#. initialize the template list
437 438
#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:989
#: ../app/dialogs/dialogs.c:333
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439 440 441
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"

442
#: ../app/actions/actions.c:221
443 444 445
msgid "Text Tool"
msgstr "Textverktyg"

446
#: ../app/actions/actions.c:224
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
447 448 449
msgid "Text Editor"
msgstr "Textredigerare"

450 451
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:300
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855 ../app/gui/gui.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452 453 454
msgid "Tool Options"
msgstr "Verktygsalternativ"

455
#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:389
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456 457 458
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

459 460
#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:352
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461 462 463
msgid "Paths"
msgstr "Slingor"

464
#: ../app/actions/actions.c:236
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465
msgid "View"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
466
msgstr "Visa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467

468
#: ../app/actions/actions.c:239
469 470 471
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

472
#. value description and new value shown in the status bar
473
#: ../app/actions/actions.c:588
474 475 476 477 478
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
msgstr "%s: %.2f"

#. value description and new value shown in the status bar
479
#: ../app/actions/actions.c:614
480 481 482 483
#, c-format
msgid "%s: %d"
msgstr "%s: %d"

484
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
485
msgctxt "brush-editor-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
486
msgid "Brush Editor Menu"
487
msgstr "Penselredigeringsmeny"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
488

489
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
490
msgctxt "brush-editor-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
491
msgid "Edit Active Brush"
492
msgstr "Redigera aktiv pensel"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
493

494
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
495
msgctxt "brushes-action"
496 497
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Penselmeny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498

499
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
500
msgctxt "brushes-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
501
msgid "_Open Brush as Image"
502
msgstr "_Öppna pensel som bild"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
503

504
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
505
msgctxt "brushes-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
506
msgid "Open brush as image"
507
msgstr "Öppna pensel som bild"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
508

509
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
510
msgctxt "brushes-action"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
511 512
msgid "_New Brush"
msgstr "_Ny pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513

514
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
515 516 517
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
msgstr "Skapa en ny pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518

519
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
520
msgctxt "brushes-action"
521
msgid "D_uplicate Brush"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
522
msgstr "Du_plicera pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523

524
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
525 526 527
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
msgstr "Duplicera denna pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528

529
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
530
msgctxt "brushes-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
531
msgid "Copy Brush _Location"
532
msgstr "Kopiera _penselplats"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
533

534
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
535
msgctxt "brushes-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
536
msgid "Copy brush file location to clipboard"
537
msgstr "Kopiera penselfilens plats till urklipp"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
538

539
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
540
msgctxt "brushes-action"
541
msgid "_Delete Brush"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
542
msgstr "_Ta bort pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
543

544
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
545 546 547
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
msgstr "Ta bort denna pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548

549
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
550
msgctxt "brushes-action"
551
msgid "_Refresh Brushes"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
552
msgstr "_Uppdatera penslar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553

554
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
555
msgctxt "brushes-action"
556
msgid "Refresh brushes"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
557
msgstr "Uppdatera penslar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558

559
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
560
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561
msgid "_Edit Brush..."
562
msgstr "R_edigera pensel..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563

564
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
565 566 567
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
msgstr "Redigera denna pensel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568

569
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
570
msgctxt "buffers-action"
571 572
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buffertmeny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573

574
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
575
msgctxt "buffers-action"
576
msgid "_Paste Buffer"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
577
msgstr "_Klistra in buffert"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578

579
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
580
msgctxt "buffers-action"
581
msgid "Paste the selected buffer"
582
msgstr "Klistra in i markerad buffert"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583

584
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
585
msgctxt "buffers-action"
586
msgid "Paste Buffer _Into"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
587
msgstr "Klistra _in buffert i"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588

589
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
590
msgctxt "buffers-action"
591
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
592
msgstr "Klistra in markerad buffert i markeringen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593

594
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
595
msgctxt "buffers-action"
596
msgid "Paste Buffer as _New"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
597
msgstr "Klistra in buffert som _ny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
598

599
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
600 601 602
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
msgstr "Klistra in markerad buffert som en ny bild"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603

604
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
605
msgctxt "buffers-action"
606
msgid "_Delete Buffer"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
607
msgstr "_Ta bort buffert"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
608

609
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
610
msgctxt "buffers-action"
611
msgid "Delete the selected buffer"
612
msgstr "Ta bort den markerade bufferten"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613

614
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
615
msgctxt "channels-action"
616 617
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kanalmeny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
618

619
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
620
msgctxt "channels-action"
621
msgid "_Edit Channel Attributes..."
622
msgstr "R_edigera kanalattribut..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623

624
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
625
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
626
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
627
msgstr "Redigera kanalens namn, färg och opacitet"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
628

629
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
630
msgctxt "channels-action"
631
msgid "_New Channel..."
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
632
msgstr "_Ny kanal..."
633

634
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
635
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
636
msgid "Create a new channel"
637
msgstr "Skapa en ny kanal"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
638

639
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
640
msgctxt "channels-action"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
641 642 643
msgid "_New Channel"
msgstr "_Ny kanal"

644
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
645
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
646
msgid "Create a new channel with last used values"
647
msgstr "Skapa en ny kanal med senast använda värden"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
648

649
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
650
msgctxt "channels-action"
651
msgid "D_uplicate Channel"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
652
msgstr "_Duplicera kanal"
653

654
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
655
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
656
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
657
msgstr "Skapa en dubblett av den här kanalen och lägg till den till bilden"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
658

659
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
660
msgctxt "channels-action"
661
msgid "_Delete Channel"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
662
msgstr "T_a bort kanal"
663

664
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
665
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
666
msgid "Delete this channel"
667
msgstr "Ta bort denna kanal"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
668

669
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
670
msgctxt "channels-action"
671
msgid "_Raise Channel"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
672
msgstr "_Höj kanal"
673

674
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
675
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
676
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
677
msgstr "Höj den här kanalen ett steg i kanalstacken"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
678

679
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
680
msgctxt "channels-action"
681
msgid "Raise Channel to _Top"
682
msgstr "Höj kanal till _överst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683

684
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
685
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
686
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
687
msgstr "Höj den här kanalen till överst i kanalstacken"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
688

689
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
690
msgctxt "channels-action"
691
msgid "_Lower Channel"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
692
msgstr "_Sänk kanal"
693

694
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
695
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
696
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
697
msgstr "Sänk den här kanalen ett steg i kanalstacken"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
698

699
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
700
msgctxt "channels-action"
701
msgid "Lower Channel to _Bottom"
702
msgstr "Sänk kanal till _underst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

704
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
705
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
706
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
707
msgstr "Sänk den här kanalen längst ner i kanalstacken"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
708

709
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
710
msgctxt "channels-action"
711
msgid "Channel to Sele_ction"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
712
msgstr "_Kanal till markering"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
713

714
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
715
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
716
msgid "Replace the selection with this channel"
717
msgstr "Ersätt markeringen med den här kanalen"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
718

719
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
720
msgctxt "channels-action"
721
msgid "_Add to Selection"
722
msgstr "_Lägg till i markering"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
723

724
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
725
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
726
msgid "Add this channel to the current selection"
727
msgstr "Lägg till den här kanalen till den aktuella markeringen"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
728

729
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
730
msgctxt "channels-action"
731
msgid "_Subtract from Selection"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
732
msgstr "_Ta bort från markering"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
733

734
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
735
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
736
msgid "Subtract this channel from the current selection"
737
msgstr "Ta bort den här kanalen från den aktuella markeringen"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
738

739
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
740
msgctxt "channels-action"
741
msgid "_Intersect with Selection"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
742
msgstr "_Snitt med markering"
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
743

744
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
745
msgctxt "channels-action"
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
746
msgid "Intersect this channel with the current selection"
747
msgstr "Skär ut den här kanalen med den aktuella markeringen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748

749
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
750
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
751 752
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanalattribut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753

754
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
755 756
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Redigera kanalattribut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757

758
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759 760 761
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Redigera kanalfärg"

762 763
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
764
msgid "_Fill opacity:"
765
msgstr "_Fyllnadsopacitet:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766

767 768
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:270
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
769 770 771
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

772 773
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
774
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
775 776
msgid "New Channel"
msgstr "Ny kanal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777

778
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
779 780
msgid "New Channel Options"
msgstr "Alternativ för nya kanaler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781

782
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
783 784
msgid "New Channel Color"
msgstr "Ny kanalfärg"
785

786 787 788 789
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:256
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:628
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
Jan Morén's avatar
Jan Morén committed
790 791 792 793
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanalkopia"