sk.po 486 KB
Newer Older
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
1 2 3
# Slovak translation for gimp.
# Copyright (C) 2003-2005, 2010-2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
4
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
5
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
7 8 9
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010.
# Stanislav Petrek <stanislav.petrek@gmail.com>, 2011.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2012.
10
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gimp\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
14 15 16 17 18 19
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 07:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-12 08:57+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
20
"Language: sk\n"
21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
25

26 27
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
28
msgstr "GNU program na manipuláciu s obrázkami"
29 30 31 32 33 34 35

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Editor obrázkov"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
36
msgstr "Vytvárajte a upravujte obrázky alebo fotografie"
37

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
38 39 40 41 42 43
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
#: ../app/about.h:30
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
44
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
45 46 47 48
msgid ""
"Copyright © 1995-%s\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
49 50
"Copyright (C) 1995-%s\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis a vývojársky tím GIMPu."
51

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
52
#: ../app/about.h:34
53
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65
"GIMP.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
66
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
67 68 69 70
"GIMP je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok "
"licencie GNU General Public License ako ju publikovala Free Software "
"Foundation; a to buď verzie 2 alebo (podľa vášho uváženia) hociktorej "
"neskoršej verzie.\n"
71
"\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
72 73 74
"GIMP je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; "
"dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ "
"ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.\n"
75
"\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
76
"Spolu s programom GIMP by ste mali dostať kópiu GNU General Public License. "
77
"Ak sa tak nestalo, nájdete ju na adrese http://www.gnu.org/licenses/."
78

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
79
#: ../app/batch.c:75
80
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
81
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
82
msgstr "Žiadny dávkový interpret nie je určený, použije sa predvolený „%s“.\n"
83

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
84
#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
85
#, c-format
86
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
87
msgstr "Dávkový interpret „%s“ nie je k dispozícií. Dávkový režim je zakázaný."
88

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
89
# popis voľby príkazového riadka
90
#: ../app/main.c:148
91
msgid "Show version information and exit"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
92
msgstr "Zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
93

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
94
# popis voľby príkazového riadka
95
#: ../app/main.c:153
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
96
msgid "Show license information and exit"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
97
msgstr "Zobrazí informácie o licencii a ukončí program"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
98

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
99
# popis voľby príkazového riadka
100
#: ../app/main.c:158
101
msgid "Be more verbose"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
102
msgstr "Zobrazí podrobnejšie ladiace výpisy"
103

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
104
# popis voľby príkazového riadka
105
#: ../app/main.c:163
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
106
msgid "Start a new GIMP instance"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
107
msgstr "Spustí novú inštanciu GIMPu"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
108

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
109
# popis voľby príkazového riadka
110
#: ../app/main.c:168
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
111
msgid "Open images as new"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
112
msgstr "Otvorí obrázky ako nové"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
113

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
114
# popis voľby príkazového riadka
115
#: ../app/main.c:173
116
msgid "Run without a user interface"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
117
msgstr "Spustí bez používateľského rozhrania"
118

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
119
# popis voľby príkazového riadka
120
#: ../app/main.c:178
121
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
122
msgstr "Nenačíta štetce, prechody, vzory, ..."
123

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
124
# popis voľby príkazového riadka
125
#: ../app/main.c:183
126
msgid "Do not load any fonts"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
127
msgstr "Nenačíta žiadne písma"
128

129
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
130
msgid "Do not show a splash screen"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
131
msgstr "Nezobrazí úvodné okno"
132

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
133
# popis voľby príkazového riadka
134
#: ../app/main.c:193
135
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
136
msgstr "Nepoužije zdieľanú pamäť medzi programom GIMP a zásuvnými modulmi"
137

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
138
# popis voľby príkazového riadka
139
#: ../app/main.c:198
140
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
141
msgstr "Nepoužije špeciálne funkcie procesora na urýchľovanie"
142

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
143
# popis voľby príkazového riadka
144
#: ../app/main.c:203
145
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
146
msgstr "Použije náhradný súbor sessionrc"
147

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
148
# popis voľby príkazového riadka
149
#: ../app/main.c:208
150
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
151
msgstr "Použije náhradný súbor používateľa gimprc"
152

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
153
# popis voľby príkazového riadka
154
#: ../app/main.c:213
155
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
156
msgstr "Použije náhradný systémový súbor gimprc"
157

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
158
# popis voľby príkazového riadka
159
#: ../app/main.c:218
160
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
161
msgstr "Spustí dávkový príkaz (môže byť použitý viackrát)"
162

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
163
# popis voľby príkazového riadka
164
#: ../app/main.c:223
165
msgid "The procedure to process batch commands with"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
166
msgstr "Procedúra, ktorou bude spracovaná dávka príkazov"
167

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
168
# popis voľby príkazového riadka
169
#: ../app/main.c:228
170
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
171
msgstr "Odošle správy do konzoly namiesto do dialógového okna"
172

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
173
# popis voľby príkazového riadka
174
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
175
#: ../app/main.c:234
176
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
177
msgstr "Režim kompatibility PDB: off (vypnúť), on (zapnúť), warn (upozorniť)"
178

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
179
# popis voľby príkazového riadka
180
#. don't translate the mode names (never|query|always)
181
#: ../app/main.c:240
182
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
183 184 185
msgstr ""
"Ladenie v prípade pádu programu: never (nikdy), query (opýtať sa), always "
"(vždy)"
186

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
187
# popis voľby príkazového riadka
188
#: ../app/main.c:245
189
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
190
msgstr "Povoliť obsluhu nezávažných ladiacich signálov"
191

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
192
# popis voľby príkazového riadka
193
#: ../app/main.c:250
194
msgid "Make all warnings fatal"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
195
msgstr "Nastaví všetky upozornenia na závažné"
196

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
197
# popis voľby príkazového riadka
198
#: ../app/main.c:255
199
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
200
msgstr "Vypíše súbor gimprc s predvolenými nastaveniami"
201

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
202
# popis voľby príkazového riadka
203 204
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
205
msgstr "Vypíše usporiadaný zoznam zavrhnutých procedúr v PDB"
206

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
207
# Tvar zadania parametrov v príkazovom riadku
208
#: ../app/main.c:387
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
209
msgid "[FILE|URI...]"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
210
msgstr "[SÚBOR|URI...]"
211

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
212
# chybová správa
213
#: ../app/main.c:405
214
msgid ""
215 216
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
217
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
218
"GIMP nemohol spustiť grafické používateľské rozhranie.\n"
219
"Uistite sa, že existuje správne nastavenie zobrazovacieho prostredia."
220

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
221
# chybová správa
222
#: ../app/main.c:424
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
223
msgid "Another GIMP instance is already running."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
224
msgstr "Práve je spustená iná inštancia GIMPu."
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
225

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
226
# Titulok pre okno konzoly
227
#: ../app/main.c:494
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
228
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
229
msgstr "Výstup GIMPu. Stlačte ľubovoľný znak pre zatvorenie tohto okna."
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
230

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
231
# výpis do konzoly
232
#: ../app/main.c:495
233
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
234
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
235
msgstr "(Stlačte ľubovoľný znak pre zatvorenie tohto okna)\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
236

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
237
# Titulok pre okno konzoly
238
#: ../app/main.c:512
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
239
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
240
msgstr "Výstup GIMPu. Toto okno môžete minimalizovať, ale nezatvárajte ho."
241

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
242
# chybové hlásenie
243
#: ../app/sanity.c:433
244 245 246 247 248 249
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
250
"Nastavené kódovanie súborov nie je možné previesť na UTF-8: %s\n"
251
"\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
252
"Skontrolujte hodnotu premennej prostredia G_FILENAME_ENCODING."
253

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
254
# chybové hlásenie
255
#: ../app/sanity.c:452
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
256
#, c-format
257
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258 259
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
260
"\n"
261 262
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263
"G_FILENAME_ENCODING."
264
msgstr ""
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
265 266
"Názov priečinka s používateľským nastavením GIMP nie je možné previesť do "
"kódovania UTF-8: %s\n"
267
"\n"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
268 269
"Váš systém pravdepodobne ukladá súbory v inom kódovaní ako je UTF-8 a "
"nepovedali ste o tom GLib. Nastavte hodnotu premenej prostredia "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
"G_FILENAME_ENCODING."
271

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
272
#. show versions of libraries used by GIMP
273
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
274 275
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
276
msgstr "použitá knižnica %s verzie %s (preložená vo verzii %s)"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
277

278
#: ../app/version.c:138
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
279 280
#, c-format
msgid "%s version %s"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
281
msgstr "%s verzie %s"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
282

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
283
#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:391
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
284
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
285 286 287
msgid "Brush Editor"
msgstr "Editor štetcov"

288
#. initialize the list of gimp brushes
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
289 290
#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:960
#: ../app/dialogs/dialogs.c:320 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
291 292 293
msgid "Brushes"
msgstr "Štetce"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
294
#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:330
295
msgid "Buffers"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
296
msgstr "Schránky"
297

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
298
#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:349
299 300 301
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
302 303
#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:177
#: ../app/dialogs/dialogs.c:357
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
304
msgid "Colormap"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
305
msgstr "Mapa farieb"
306

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
307
#: ../app/actions/actions.c:124
308
msgid "Context"
309
msgstr "Kontext"
310

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
311
#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:313
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
312
msgid "Pointer Information"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
313
msgstr "Informácie o kurzore"
314

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
315
#: ../app/actions/actions.c:130
316
msgid "Debug"
317
msgstr "Ladiť"
318

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
319
#: ../app/actions/actions.c:133
320
msgid "Dialogs"
321
msgstr "Dialógy"
322

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
323
#: ../app/actions/actions.c:136
324
msgid "Dock"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
325
msgstr "Dok"
326

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
327
#: ../app/actions/actions.c:139
328
msgid "Dockable"
329
msgstr "Dokovateľný"
330

331
#. Document History
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
332 333
#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:332
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1357
334
msgid "Document History"
335
msgstr "História dokumentov"
336

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
337
#: ../app/actions/actions.c:145
338
msgid "Drawable"
339
msgstr "Kresba"
340

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
341
#. Some things do not have grids, so just list
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
342
#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/dialogs/dialogs.c:338
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
343
msgid "Paint Dynamics"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
344
msgstr "Dynamika maľby"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
345

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
346
#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:395
347
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
348
msgid "Paint Dynamics Editor"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
349
msgstr "Editor dynamiky maľby"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
350

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
351
#: ../app/actions/actions.c:154
352
msgid "Edit"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
353
msgstr "Upraviť"
354

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
355
#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:309
356
msgid "Error Console"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
357
msgstr "Chybová konzola"
358

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
359
#: ../app/actions/actions.c:160
360
msgid "File"
361
msgstr "Súbor"
362

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
363
#: ../app/actions/actions.c:163
364
msgid "Filters"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
365
msgstr "Filtre"
366

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
367 368
#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:328
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2524
369 370 371
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
372
#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:399
373
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
374
msgid "Gradient Editor"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
375
msgstr "Editor prechodu"
376 377

#. initialize the list of gimp gradients
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
378 379
#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:980
#: ../app/dialogs/dialogs.c:324 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2520
380 381 382
msgid "Gradients"
msgstr "Prechody"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
383 384
#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:992
#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
385
msgid "Tool Presets"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
386
msgstr "Predvoľby nástroja"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
387

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
388
#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:407
389
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
390
msgid "Tool Preset Editor"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
391
msgstr "Editor predvolieb nástroja"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
392

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
393
#: ../app/actions/actions.c:181
394
msgid "Help"
395
msgstr "Pomocník"
396

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
397
#: ../app/actions/actions.c:184
398 399 400 401
msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

#. list & grid views
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
402
#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:318
403 404 405
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
406 407
#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:345
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:289
408 409 410
msgid "Layers"
msgstr "Vrstvy"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
411
#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:403
412
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:144
413 414 415 416
msgid "Palette Editor"
msgstr "Editor palety"

#. initialize the list of gimp palettes
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
417 418
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:975
#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2516
419 420 421 422
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
423 424
#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:970
#: ../app/dialogs/dialogs.c:322 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2512
425
msgid "Patterns"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
426
msgstr "Vzory"
427

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
428
#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
429 430 431
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Zásuvné moduly"

432
#. Quick Mask Color
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
433 434
#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:386
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
435
msgid "Quick Mask"
436 437
msgstr "Rýchla maska"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
438
#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:373
439
msgid "Sample Points"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
440
msgstr "Bodové vzorky"
441

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
442
#: ../app/actions/actions.c:211
443
msgid "Select"
444
msgstr "Výber"
445 446

#. initialize the template list
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
447 448
#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:998
#: ../app/dialogs/dialogs.c:334
449 450 451
msgid "Templates"
msgstr "Šablóny"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
452
#: ../app/actions/actions.c:217
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
453
msgid "Text Tool"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
454
msgstr "Nástroj na Text"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
455

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
456
#: ../app/actions/actions.c:220
457
msgid "Text Editor"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
458
msgstr "Editor textu"
459

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
460 461
#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:301
#: ../app/gui/gui.c:424
462 463 464
msgid "Tool Options"
msgstr "Nastavenia nástrojov"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
465
#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:379
466 467 468
msgid "Tools"
msgstr "Nástroje"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
469
#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:353
470
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
471 472 473
msgid "Paths"
msgstr "Cesty"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
474
#: ../app/actions/actions.c:232
475
msgid "View"
476
msgstr "Zobrazenie"
477

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
478
#: ../app/actions/actions.c:235
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
479
msgid "Windows"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
480
msgstr "Okná"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
481 482

#. value description and new value shown in the status bar
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
483
#: ../app/actions/actions.c:584
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
484 485
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
486
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
487 488

#. value description and new value shown in the status bar
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
489
#: ../app/actions/actions.c:610
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
490 491
#, c-format
msgid "%s: %d"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
492
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
493

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
494 495
# názov ponuky
# resp Ponuka nástroja Editor štetcov - ale to by bolo dlhé
496
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
497
msgctxt "brush-editor-action"
498
msgid "Brush Editor Menu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
499
msgstr "Ponuka Editor štetcov"
500

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
501
# názov ponuky
502
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
503
msgctxt "brush-editor-action"
504 505 506
msgid "Edit Active Brush"
msgstr "Upraviť aktívny štetec"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
507
# názov ponuky
508
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
509
msgctxt "brushes-action"
510 511 512
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Ponuka Štetce"

513
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
514
msgctxt "brushes-action"
515 516 517
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Otvoriť štetec ako obrázok"

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
518
# tooltip
519
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
520
msgctxt "brushes-action"
521 522 523
msgid "Open brush as image"
msgstr "Otvoriť štetec ako obrázok"

524
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
525
msgctxt "brushes-action"
526
msgid "_New Brush"
527
msgstr "_Nový štetec"
528

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
529
# tooltip
530
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
531 532
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
533
msgstr "Vytvorí nový štetec"
534

535
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
536
msgctxt "brushes-action"
537
msgid "D_uplicate Brush"
538
msgstr "D_uplikovať štetec"
539

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
540 541
# tooltip
# keď tak, tak vytvorí kópiu
542
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
543 544
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
545
msgstr "Duplikuje tento štetec"
546

547
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
548
msgctxt "brushes-action"
549
msgid "Copy Brush _Location"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
550
msgstr "Kopírovať u_miestnenie štetca"
551

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
552
# tooltip
553
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
554
msgctxt "brushes-action"
555
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
556
msgstr "Skopíruje umiestnenie súboru so štetcom do schránky"
557

558
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
559
msgctxt "brushes-action"
560
msgid "_Delete Brush"
561
msgstr "O_dstrániť štetec"
562

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
563
# tooltip
564
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
565 566
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
567
msgstr "Odstráni tento štetec"
568

569
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
570
msgctxt "brushes-action"
571
msgid "_Refresh Brushes"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
572
msgstr "O_bnoviť štetce"
573

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
574
# tooltip
575
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
576
msgctxt "brushes-action"
577
msgid "Refresh brushes"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
578
msgstr "Obnoví štetce"
579

580
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
581
msgctxt "brushes-action"
582
msgid "_Edit Brush..."
583
msgstr "_Upraviť štetec..."
584

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
585
# tooltip
586
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
587 588
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
589
msgstr "Upraví tento štetec"
590

591
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
592
msgctxt "buffers-action"
593
msgid "Buffers Menu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
594
msgstr "Ponuka Schránky"
595

596
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
597
msgctxt "buffers-action"
598
msgid "_Paste Buffer"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
599
msgstr "_Vložiť schránku"
600

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
601
# tooltip
602
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
603
msgctxt "buffers-action"
604
msgid "Paste the selected buffer"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
605
msgstr "Vloží obsah zvolenej schránky"
606

607
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
608
msgctxt "buffers-action"
609
msgid "Paste Buffer _Into"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
610
msgstr "Vložiť schránku _do"
611

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
612
# toolip
613
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
614
msgctxt "buffers-action"
615
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
616
msgstr "Vloží obsah zvolenej schránky do výberu"
617

618
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
619
msgctxt "buffers-action"
620
msgid "Paste Buffer as _New"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
621
msgstr "Vložiť schránku ako _nový"
622

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
623
# tooltip
624
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
625 626
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
627
msgstr "Vloží obsah zvolenej schránky ako nový obrázok"
628

629
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
630
msgctxt "buffers-action"
631
msgid "_Delete Buffer"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
632
msgstr "O_dstrániť schránku"
633

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
634
# tooltip
635
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
636
msgctxt "buffers-action"
637
msgid "Delete the selected buffer"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
638
msgstr "Odstráni zvolenú schránku"
639

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
640
# Názov ponuky
641
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
642
msgctxt "channels-action"
643 644 645
msgid "Channels Menu"
msgstr "Ponuka Kanály"

646
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
647
msgctxt "channels-action"
648
msgid "_Edit Channel Attributes..."
649
msgstr "_Upraviť atribúty kanála..."
650

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
651
# tooltip
652
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
653 654
msgctxt "channels-action"
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
655
msgstr "Upraví názov kanálu, farby a krytia"
656

657
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
658
msgctxt "channels-action"
659
msgid "_New Channel..."
660
msgstr "_Nový kanál..."
661

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
662
# tooltip
663
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
664 665
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a new channel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
666
msgstr "Vytvorí nový kanál"
667

668
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
669
msgctxt "channels-action"
670
msgid "_New Channel"
671
msgstr "_Nový kanál"
672

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
673
# tooltip
674
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
675 676
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a new channel with last used values"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
677
msgstr "Vytvorí nový kanál s naposledy použitými hodnotami"
678

679
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
680
msgctxt "channels-action"
681
msgid "D_uplicate Channel"
682
msgstr "D_uplikovať kanál"
683

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
684
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
685 686 687
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
688
msgstr "Vytvorí duplikát tohto kanála a pridá ho do obrázka"
689

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
690 691
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgctxt "channels-action"
692
msgid "_Delete Channel"
693
msgstr "O_dstrániť kanál"
694

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
695
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
696 697 698
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
msgctxt "channels-action"
msgid "Delete this channel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
699
msgstr "Odstráni tento kanál"
700

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
701 702
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgctxt "channels-action"
703
msgid "_Raise Channel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
704
msgstr "Presunúť kanál _vyššie"
705

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
706
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
707 708 709
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
msgctxt "channels-action"
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
710
msgstr "Presunie tento kanál pred kanál nad ním"
711

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
712 713
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgctxt "channels-action"
714
msgid "Raise Channel to _Top"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
715
msgstr "Presunúť kanál na_vrch"
716

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
717
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
718 719 720
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
msgctxt "channels-action"
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
721
msgstr "Presunie tento kanál nad všetky ostatné kanály"
722

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
723 724
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
msgctxt "channels-action"
725
msgid "_Lower Channel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
726
msgstr "Presunúť kanál _nižšie"
727

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
728
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
729 730 731
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
msgctxt "channels-action"
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
732
msgstr "Presunie tento kanál za kanál pod ním"
733

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
734 735
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
msgctxt "channels-action"
736
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
737
msgstr "Presunúť kanál na_spodok"
738

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
739
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
740 741 742
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
msgctxt "channels-action"
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
743
msgstr "Presunie tento kanál pod všetky ostatné kanály"
744

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
745 746
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
msgctxt "channels-action"
747
msgid "Channel to Sele_ction"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
748
msgstr "Previesť kanál na _výber"
749

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
750 751 752
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
msgctxt "channels-action"
msgid "Replace the selection with this channel"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
753
msgstr "Nahradí výber týmto kanálom"
754

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
755 756
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
msgctxt "channels-action"
757
msgid "_Add to Selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
758
msgstr "_Pridať do výberu"
759

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
760
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
761 762 763
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
msgctxt "channels-action"
msgid "Add this channel to the current selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
764
msgstr "Pridá tento kanál do aktuálneho výberu"
765

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
766
# PM: rozmýšľam či nie pripočítať a odpočítať
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
767 768
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
msgctxt "channels-action"
769
msgid "_Subtract from Selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
770
msgstr "Odo_brať z výberu"
771

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
772
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
773 774 775
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
msgctxt "channels-action"
msgid "Subtract this channel from the current selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
776
msgstr "Odoberie tento kanál z aktuálneho výberu"
777

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
778 779
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
msgctxt "channels-action"
780
msgid "_Intersect with Selection"
781
msgstr "Pr_ienik s výberom"
782

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
783
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
784 785 786
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
msgctxt "channels-action"
msgid "Intersect this channel with the current selection"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
787
msgstr "Urobí prienik tohoto kanála s aktuálnym výberom"
788

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
789 790
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
791 792 793
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Atribúty kanála"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
794
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
795
msgid "Edit Channel Attributes"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
796
msgstr "Úpravy atribúty kanála"
797

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
798
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
799 800 801
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Upraviť farebný kanál"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
802 803
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
804
msgid "_Fill opacity:"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
805
msgstr "Krytie _výplne:"
806

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
807 808
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:271
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
809 810 811 812 813
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"

#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
814
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:327
815 816 817
msgid "New Channel"
msgstr "Nový kanál"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
818
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
819 820 821
msgid "New Channel Options"
msgstr "Vlastnosti nového kanálu"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
822
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
823
msgid "New Channel Color"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
824
msgstr "Nový kanál farieb"
825

826
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:256
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
827 828 829
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:642
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:778
830 831
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
832
msgstr "Kópia kanálu %s"
833

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
834
# názov ponuky
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
835 836
#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
msgctxt "colormap-action"
837
msgid "Colormap Menu"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
838
msgstr "Ponuka Mapa farieb"
839

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
840 841
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
msgctxt "colormap-action"
842
msgid "_Edit Color..."
843
msgstr "_Upraviť farbu..."
844

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
845
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
846 847 848
#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
msgctxt "colormap-action"
msgid "Edit this color"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
849
msgstr "Upraví túto farbu"
850

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
851 852
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
msgctxt "colormap-action"
853
msgid "_Add Color from FG"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
854
msgstr "_Pridať farbu z popredia"
855

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
856
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
857 858 859
#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
msgctxt "colormap-action"
msgid "Add current foreground color"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
860
msgstr "Pridá aktuálnu farbu popredia"
861

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
862 863
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
msgctxt "colormap-action"
864
msgid "_Add Color from BG"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
865
msgstr "_Pridať farbu z pozadia"
866

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
867
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
868 869 870
#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
msgctxt "colormap-action"
msgid "Add current background color"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
871
msgstr "Pridá aktuálnu farbu pozadia"
872

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
873
#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
874
#, c-format
875
msgid "Edit colormap entry #%d"
876
msgstr "Upraviť položku farebnej mapy #%d"
877

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
878
# tooltip
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
879
#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
880
msgid "Edit Colormap Entry"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
881
msgstr "Upraví položku farebnej mapy"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
882

Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
883 884
# MČ: niektoré akcelerátory sa tu opakujú. nie je to na jednej obrazovke?
# PM: niektoré akcelerátory sa opakujú aj v origináli, podľa mna sa rovnakým akcelerátorom niekde nevyhneme, niektoré položky ponúk sa objavujú vo viacerých ponukách (v hlavnom menu, v menu panela nástrojov, v kontextovom menu) 
885
#: ../app/actions/context-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
886
msgctxt "context-action"
887
msgid "_Context"
888
msgstr "_Kontext"
889

890
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
891
msgctxt "context-action"
892
msgid "_Colors"
893
msgstr "_Farby"
894

895
#: ../app/actions/context-actions.c:51
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
896
msgctxt "context-action"
897
msgid "_Opacity"
898
msgstr "_Krytie"
899

900
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
901
msgctxt "context-action"
902
msgid "Paint _Mode"
Peter Mráz's avatar
Peter Mráz committed
903
msgstr "_Režim maľby"
904

905
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
906
msgctxt "context-action"
907
msgid "_Tool"
908
msgstr "_Nástroj"
909

910
#: ../app/actions/context-actions.c:57
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
911
msgctxt "context-action"
912 913 914
msgid "_Brush"
msgstr "Š_tetec"

915
#: ../app/actions/context-actions.c:59