be.po 508 KB
Newer Older
1 2
msgid ""
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: gimp 2.7\n"
4 5
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 03:27+0200\n"
6
"PO-Revision-Date: 2012-05-04 12:06+0300\n"
7 8
"Last-Translator: Hleb Valoshka <375gnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n"
9
"Language: be\n"
10 11 12
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 14 15
"X-Poedit-Language: Belarusian\n"
"X-Poedit-Country: BELARUS\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
16 17
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
18
"X-Poedit-Basepath: /tmp/gimp-2.7.3/po\n"
19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GIMP — праґрама праекту GNU для працы зь відарысамі"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Рэдактар відарысаў"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Стварэньне відарысаў і праўленьне фатаздымкаў"

32
#: ../app/about.h:23
33 34
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
35

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
36 37
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
#: ../app/about.h:30
38
#, c-format
39
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
40
"Copyright © 1995-%s\n"
41
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
42
msgstr ""
43
"Аўтарскія правы © 1995-%s\n"
44
"Spencer Kimball, Peter Mattis і каманда распрацоўкі GIMP"
45

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
46
#: ../app/about.h:34
47
msgid ""
48 49 50 51
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
52
"\n"
53 54 55 56
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
57
"\n"
58
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
59
"GIMP.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
60
msgstr ""
61 62 63 64
"GIMP зьяўляецца свабодным праґрамным забесьпячэньнем, яе можна "
"распаўсюджваць і/ці зьмяняць паводле ўмоваў Агульнай Публічнай Ліцэнзіі "
"(GPL) GNU, надрукаванай Free Software Foundation; трэцяй ці (на твой погляд) "
"пазьнейшай вэрсіі.\n"
65
"\n"
66 67 68
"GIMP распаўсюджваецца з надзеяй, што яна будзе карыснай, але БЕЗЬ НІЯКАЕ "
"ҐАРАНТЫІ; нават без ґарантыі КАШТОЎНАСЬЦІ ці ПРЫДАТНАСЬЦІ ДЛЯ КАНКРЭТНАЕ "
"МЭТЫ. Глядзі падрабязнасьці ў Агульнай Публічнай Ліцэнзіі GNU.\n"
69
"\n"
70
"Ты мусіш атрымаць копію Агульнай Публічнай Ліцэнзіі (GPL) GNU разам з GIMP. "
71
"Калі яе няма, глядзі http://www.gnu.org/licenses/."
72

73
#: ../app/app.c:224
74 75
#, c-format
msgid ""
76
"Unable to open a test swap file.\n"
77
"\n"
78 79
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
80
msgstr ""
81
"Немагчыма адкрыць для праверкі файл абмену.\n"
82
"\n"
83 84
"Каб пазьбегнуць страты даньняў, спраўдзі месца й правы доступу да каталёґу "
"абмену, вызначанага ў «Настаўленьнях» (цяпер «%s»)."
85

86
#: ../app/batch.c:77
87 88
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
89
msgstr "Ня вызначаны пакетны інтэрпрэтатар, ужыты прадвызначаны «%s».\n"
90

91
#: ../app/batch.c:95 ../app/batch.c:113
92
#, c-format
93
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
94
msgstr "Адсутнічае пакетны інтэрпрэтатар «%s». Пакетны рэжым абязьдзейнены."
95

96
#: ../app/main.c:148
97 98
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Паказаць зьвесткі аб вэрсіі й выйсьці"
99

100
#: ../app/main.c:153
101 102
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Паказаць зьвесткі аб ліцэнзіі й выйсьці"
103

104
#: ../app/main.c:158
105 106
msgid "Be more verbose"
msgstr "Быць больш гаваркім"
107

108
#: ../app/main.c:163
109 110 111
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Выканаць новы асобнік GIMP "

112
#: ../app/main.c:168
113 114 115
msgid "Open images as new"
msgstr "Адкрыць відарысы як новыя"

116
#: ../app/main.c:173
117 118 119
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Працаваць без інтэрфэйсу карыстальніка"

120
#: ../app/main.c:178
121
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
122
msgstr "Не загружаць пэндзлі, ґрадыенты, узоры, і т.п."
123

124
#: ../app/main.c:183
125 126
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Не загружаць аніякіх шрыфтоў"
127

128
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
129
msgid "Do not show a splash screen"
130
msgstr "Не паказваць пачатковае вакно"
131

132
#: ../app/main.c:193
133 134
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Не дзяліць супольную памяць між GIMP і дадаткамі"
135

136
#: ../app/main.c:198
137
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
138
msgstr "Не выкарыстоўваць адмысловыя працэсаравы функцыі паскарэньня"
139

140
#: ../app/main.c:203
141
msgid "Use an alternate sessionrc file"
142
msgstr "Выкарыстоўваць іншы файл sessionrc"
143

144
#: ../app/main.c:208
145
msgid "Use an alternate user gimprc file"
146
msgstr "Выкарыстоўваць іншы карыстальнікаў файл gimprc"
147

148
#: ../app/main.c:213
149
msgid "Use an alternate system gimprc file"
150
msgstr "Выкарыстоўваць іншы сыстэмны файл gimprc"
151

152
#: ../app/main.c:218
153
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
154
msgstr "Выканаць пакетны загад (можна ўжываць колькі разоў)"
155

156
#: ../app/main.c:223
157
msgid "The procedure to process batch commands with"
158
msgstr "Працэдура, якой апрацоўваць пакетныя загады"
159

160
#: ../app/main.c:228
161
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
162
msgstr "Выводзіць паведамленьні на кансоль, замест выкарыстаньня дыялёґу"
163 164

#. don't translate the mode names (off|on|warn)
165
#: ../app/main.c:234
166 167 168 169
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Рэжым сумяшчальнасьці з PDB (off|on|warn)"

#. don't translate the mode names (never|query|always)
170
#: ../app/main.c:240
171
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
172
msgstr "Пачынаць адладжваньне ў выпадку аварыі (never|query|always)"
173

174
#: ../app/main.c:245
175
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
176
msgstr "Задзейнічаць апрацоўнікі нефатальных сыґналаў адладжваньня"
177

178
#: ../app/main.c:250
179 180 181
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Зрабіць усе папярэджаньні фатальнымі"

182
#: ../app/main.c:255
183 184 185
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Вывесьці файл gimprc са стандартнымі настаўленьнямі"

186 187 188 189
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
msgstr "Вывесьці ўпарадкаваны сьпіс састарэлых працэдур PDB"

190
#: ../app/main.c:387
191
msgid "[FILE|URI...]"
192
msgstr "[ФАЙЛ|URI…]"
193

194
#: ../app/main.c:405
195
msgid ""
196 197
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
198
msgstr ""
199
"Не ўдалося ініцыялізаваць ґрафічны інтэрфэйс карыстальніка.\n"
200
"Спраўдзі настаўленьні экрана."
201

202
#: ../app/main.c:424
203 204
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Іншы асобнік GIMP ужо працуе."
205

206
#: ../app/main.c:494
207
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
208
msgstr "Выводжаньне GIMP. Націсьні любую клявішу каб закрыць гэтае вакно."
209

210
#: ../app/main.c:495
211 212
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
213
msgstr "(Націсьні любую клявішу каб закрыць гэтае вакно)\n"
214

215
#: ../app/main.c:512
216
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
217
msgstr "Выводжаньне GIMP. Можаш згарнуць гэтае вакно, але не зачыняй яго."
218

219
#: ../app/sanity.c:433
220
#, c-format
221
msgid ""
222
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
223
"\n"
224
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
225
msgstr ""
226
"Настаўленае кадаваньне назваў файлаў немагчыма ператварыць у UTF-8: %s\n"
227
"\n"
228
"Калі ласка, спраўдзі значэньне пераменнай асяродзьдзя G_FILENAME_ENCODING."
229

230
#: ../app/sanity.c:452
231 232
#, c-format
msgid ""
233 234
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
235
"\n"
236 237 238
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
239
msgstr ""
240 241
"Немагчыма ператварыць у UTF-8 назву каталёґа з карыстальніцкімі "
"настаўленьнямі GIMP: %s\n"
242
"\n"
243 244 245
"Напэўна, твая файлавая сыстэма захоўвае назвы файлаў з кадаваньнем, адрозным "
"ад UTF-8, але пра гэта не паведамлена GLib. Калі ласка, усталюй пераменную "
"асяродзьдзя G_FILENAME_ENCODING."
246

247
#. show versions of libraries used by GIMP
248
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
249 250
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
251
msgstr "ужытая %s вэрсіі %s (сабраная з вэрсіяй %s)"
252

253
#: ../app/version.c:138
254 255 256
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s вэрсіі %s"
257

258 259
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:390
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
260 261
msgid "Brush Editor"
msgstr "Рэдактар пэндзляў"
262

263
#. initialize the list of gimp brushes
264 265
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp.c:951
#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
266 267
msgid "Brushes"
msgstr "Пэндзлі"
268

269
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:329
270 271
msgid "Buffers"
msgstr "Буфэры"
272

273
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:348
274 275
msgid "Channels"
msgstr "Каналы"
276

277 278
#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:356
279
msgid "Colormap"
280
msgstr "Мапа колераў"
281

282
#: ../app/actions/actions.c:125
283 284 285
msgid "Configuration"
msgstr "Настаўленьні"

286
#: ../app/actions/actions.c:128
287 288
msgid "Context"
msgstr "Кантэкст"
289

290
#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/dialogs/dialogs.c:312
291 292
msgid "Pointer Information"
msgstr "Зьвесткі аб курсоры"
293

294
#: ../app/actions/actions.c:134
295 296
msgid "Debug"
msgstr "Адладжваньне"
297

298
#: ../app/actions/actions.c:137
299
msgid "Dialogs"
300
msgstr "Дыялёґі"
301

302
#: ../app/actions/actions.c:140
303
msgid "Dock"
304
msgstr "Док"
305

306
#: ../app/actions/actions.c:143
307
msgid "Dockable"
308
msgstr "Док-панэль"
309

310
#. Document History
311 312
#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/dialogs/dialogs.c:331
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1574
313 314
msgid "Document History"
msgstr "Гісторыя дакумэнтаў"
315

316
#: ../app/actions/actions.c:149
317 318
msgid "Drawable"
msgstr "Вобласьць рысаваньня"
319

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
320
#. Some things do not have grids, so just list
321
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:337
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
322
msgid "Paint Dynamics"
323
msgstr "Дынаміка рысаваньня"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
324

325 326
#: ../app/actions/actions.c:155 ../app/dialogs/dialogs.c:394
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
327
msgid "Paint Dynamics Editor"
328
msgstr "Рэдактар дынамікі рысаваньня"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
329

330
#: ../app/actions/actions.c:158
331 332
msgid "Edit"
msgstr "Зьмяненьне"
333

334
#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/dialogs/dialogs.c:308
335 336
msgid "Error Console"
msgstr "Кансоль памылак"
337

338
#: ../app/actions/actions.c:164
339 340
msgid "File"
msgstr "Файл"
341

342 343 344 345 346 347 348
#: ../app/actions/actions.c:167
#, fuzzy
msgid "Filters"
msgstr "_Фільтры"

#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:327
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
349 350
msgid "Fonts"
msgstr "Шрыфты"
351

352 353
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/dialogs/dialogs.c:398
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
354
msgid "Gradient Editor"
355
msgstr "Рэдактар ґрадыентаў"
356

357
#. initialize the list of gimp gradients
358 359
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp.c:971
#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
360
msgid "Gradients"
361
msgstr "Ґрадыенты"
362

363 364
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/gimp.c:983
#: ../app/dialogs/dialogs.c:339 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
365
msgid "Tool Presets"
366
msgstr "Наборы настроек"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
367

368 369
#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/dialogs.c:406
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
370
msgid "Tool Preset Editor"
371
msgstr "Рэдактар набору настроек"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
372

373
#: ../app/actions/actions.c:185
374 375
msgid "Help"
msgstr "Дапамога"
376

377
#: ../app/actions/actions.c:188
378 379
msgid "Image"
msgstr "Відарыс"
380

381
#. list & grid views
382
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:317
383 384
msgid "Images"
msgstr "Відарысы"
385

386
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/dialogs/dialogs.c:344
387
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
388 389
msgid "Layers"
msgstr "Пласты"
390

391 392
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:402
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:144
393 394
msgid "Palette Editor"
msgstr "Рэдактар палітры"
395

396
#. initialize the list of gimp palettes
397 398
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp.c:966
#: ../app/dialogs/dialogs.c:325 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
399 400
msgid "Palettes"
msgstr "Палітры"
401

402
#. initialize the list of gimp patterns
403 404
#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp.c:961
#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
405 406
msgid "Patterns"
msgstr "Узоры"
407

408
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
409 410
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Дадаткі"
411

412 413 414
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:385
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2026
415 416
msgid "Quick Mask"
msgstr "Хуткая маска"
417

418
#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:372
419 420
msgid "Sample Points"
msgstr "Пункты-прыклады"
421

422
#: ../app/actions/actions.c:215
423 424
msgid "Select"
msgstr "Вылучэньне"
425

426
#. initialize the template list
427 428
#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:989
#: ../app/dialogs/dialogs.c:333
429 430
msgid "Templates"
msgstr "Шаблёны"
431

432
#: ../app/actions/actions.c:221
433 434 435
msgid "Text Tool"
msgstr "Тэкст"

436
#: ../app/actions/actions.c:224
437 438
msgid "Text Editor"
msgstr "Рэдактар тэксту"
439

440 441
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:300
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855 ../app/gui/gui.c:424
442
msgid "Tool Options"
443
msgstr "Выборы прылады"
444

445
#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:389
446
msgid "Tools"
447
msgstr "Прылады"
448

449
#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:352
450
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
451 452
msgid "Paths"
msgstr "Шляхі"
453

454
#: ../app/actions/actions.c:236
455 456
msgid "View"
msgstr "Від"
457

458
#: ../app/actions/actions.c:239
459 460
msgid "Windows"
msgstr "Вокны"
461

462
#. value description and new value shown in the status bar
463
#: ../app/actions/actions.c:588
464 465 466 467 468
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
msgstr "%s: %.2f"

#. value description and new value shown in the status bar
469
#: ../app/actions/actions.c:614
470 471 472 473
#, c-format
msgid "%s: %d"
msgstr "%s: %d"

474
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
475
msgctxt "brush-editor-action"
476 477
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Мэню рэдактара пэндзля"
478

479
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
480
msgctxt "brush-editor-action"
481
msgid "Edit Active Brush"
482
msgstr "Правіць актыўны пэндзаль"
483

484
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
485
msgctxt "brushes-action"
486 487
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Мэню пэндзляў"
488

489
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
490
msgctxt "brushes-action"
491 492
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Адкрыць пэндзаль як відарыс"
493

494
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
495
msgctxt "brushes-action"
496 497
msgid "Open brush as image"
msgstr "Адкрыць пэндзаль як відарыс"
498

499
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
500
msgctxt "brushes-action"
501
msgid "_New Brush"
502
msgstr "_Стварыць пэндзаль"
503

504
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
505 506 507
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
msgstr "Стварыць новы пэндзаль"
508

509
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
510
msgctxt "brushes-action"
511
msgid "D_uplicate Brush"
512
msgstr "_Падвоіць пэндзаль"
513

514
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
515 516 517
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
msgstr "Падвоіць гэты пэндзаль"
518

519
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
520
msgctxt "brushes-action"
521 522
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "_Капіяваць месца пэндзля"
523

524
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
525
msgctxt "brushes-action"
526
msgid "Copy brush file location to clipboard"
527
msgstr "Скапіяваць шлях да файла з пэндзлем у буфэр абмену"
528

529
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
530
msgctxt "brushes-action"
531 532
msgid "_Delete Brush"
msgstr "_Выдаліць пэндзаль"
533

534
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
535 536
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
537
msgstr "Выдаліць пэндзаль"
538

539
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
540
msgctxt "brushes-action"
541 542
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "_Асьвяжыць пэндзлі"
543

544
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
545
msgctxt "brushes-action"
546 547
msgid "Refresh brushes"
msgstr "Асьвяжыць пэндзлі"
548

549
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
550
msgctxt "brushes-action"
551
msgid "_Edit Brush..."
552
msgstr "П_равіць пэндзаль…"
553

554
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
555 556 557
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
msgstr "Правіць пэндзаль"
558

559
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
560
msgctxt "buffers-action"
561 562
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Мэню буфэраў"
563

564
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
565
msgctxt "buffers-action"
566 567
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "_Уставіць буфэр"
568

569
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
570
msgctxt "buffers-action"
571 572
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Уставіць выбраны буфэр"
573

574
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
575
msgctxt "buffers-action"
576 577
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "Уставіць буфэр _у"
578

579
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
580
msgctxt "buffers-action"
581
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
582
msgstr "Уставіць выбраны буфэр у вылучэньне"
583

584
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
585
msgctxt "buffers-action"
586 587
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "Уставіць буфэр як _новы"
588

589
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
590 591
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
592
msgstr "Уставіць выбраны буфэр як новы відарыс"
593

594
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
595
msgctxt "buffers-action"
596 597
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "_Выдаліць буфэр"
598

599
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
600
msgctxt "buffers-action"
601 602
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Выдаліць выбраны буфэр"
603

604
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
605
msgctxt "channels-action"
606 607
msgid "Channels Menu"
msgstr "Мэню каналаў"
608

609
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
610
msgctxt "channels-action"
611
msgid "_Edit Channel Attributes..."
612
msgstr "П_равіць атрыбуты канала…"
613 614

#: ../app/actions/channels-actions.c:49
615
msgctxt "channels-action"
616
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
617
msgstr "Правіць назву, колер і непразрыстасьць канала"
618 619

#: ../app/actions/channels-actions.c:54
620
msgctxt "channels-action"
621
msgid "_New Channel..."
622
msgstr "_Стварыць канал…"
623 624

#: ../app/actions/channels-actions.c:55
625
msgctxt "channels-action"
626 627 628 629
msgid "Create a new channel"
msgstr "Стварыць новы канал"

#: ../app/actions/channels-actions.c:60
630
msgctxt "channels-action"
631
msgid "_New Channel"
632
msgstr "_Стварыць канал"
633 634

#: ../app/actions/channels-actions.c:61
635
msgctxt "channels-action"
636 637 638 639
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Стварыць новы канал з апошнімі ўжыванымі значэньнямі"

#: ../app/actions/channels-actions.c:66
640
msgctxt "channels-action"
641
msgid "D_uplicate Channel"
642
msgstr "_Падвоіць канал"
643

644 645
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
msgctxt "channels-action"
646
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
647
msgstr "Стварыць копію гэтага канала й дадаць яго да відарыса"
648

649 650
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgctxt "channels-action"
651 652 653
msgid "_Delete Channel"
msgstr "_Выдаліць канал"

654 655
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
msgctxt "channels-action"
656 657 658
msgid "Delete this channel"
msgstr "Выдаліць гэты канал"

659 660
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgctxt "channels-action"
661 662 663
msgid "_Raise Channel"
msgstr "_Узьняць канал"

664 665
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
msgctxt "channels-action"
666
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
667
msgstr "Узьняць гэты канал на адзін ровень у стосе каналаў"
668

669 670
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgctxt "channels-action"
671 672 673
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "Узьняць канал _угору"

674 675
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
msgctxt "channels-action"
676 677 678
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
msgstr "Узьняць гэты канал на вяршыню стоса каналаў"

679 680
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
msgctxt "channels-action"
681 682 683
msgid "_Lower Channel"
msgstr "_Апусьціць канал"

684 685
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
msgctxt "channels-action"
686
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
687
msgstr "Апусьціць гэты канал на адзін ровень у стосе каналаў"
688

689 690
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
msgctxt "channels-action"
691 692 693
msgid "Lower Channel to _Bottom"
msgstr "Апусьціць канал _долу"

694 695
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
msgctxt "channels-action"
696 697 698
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Апусьціць гэты канал на спод стоса каналаў"

699 700
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
msgctxt "channels-action"
701 702 703
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "_Канал у вылучэньне"

704 705
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
msgctxt "channels-action"
706 707 708
msgid "Replace the selection with this channel"
msgstr "Замяніць вылучэньне гэтым каналам"

709 710
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
msgctxt "channels-action"
711 712 713
msgid "_Add to Selection"
msgstr "_Дадаць да вылучэньня"

714 715
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
msgctxt "channels-action"
716 717 718
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Дадаць гэты канал да бягучага вылучэньня"

719 720
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
msgctxt "channels-action"
721
msgid "_Subtract from Selection"
722
msgstr "_Адняць ад вылучэньня"
723

724 725
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
msgctxt "channels-action"
726 727 728
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Адняць гэты канал зь бягучага вылучэньня"

729 730
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
msgctxt "channels-action"
731 732 733
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "_Перасячы з вылучэньнем"

734 735
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
msgctxt "channels-action"
736 737 738 739
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Перасячы гэты канал зь бягучым вылучэньнем"

#: ../app/actions/channels-commands.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
740
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
741 742
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Атрыбуты канала"
743

744 745
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
msgid "Edit Channel Attributes"
746
msgstr "Правіць атрыбуты канала"
747

748 749
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
msgid "Edit Channel Color"
750
msgstr "Правіць колер канала"
751

752 753 754 755
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Непразрыстасьць запаўненьня:"
756

757
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:270
758
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
759 760 761
msgid "Channel"
msgstr "Канал"

762 763
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
764
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
765 766
msgid "New Channel"
msgstr "Новы канал"
767

768 769 770
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
msgid "New Channel Options"
msgstr "Выборы новага канала"
771

772 773 774
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
msgid "New Channel Color"
msgstr "Колер новага канала"
775

776 777
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:256
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:628
778 779
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
780 781 782
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "Копія каналу %s"
783

784
#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
785
msgctxt "colormap-action"
786 787
msgid "Colormap Menu"
msgstr "Мэню мапы колераў"
788

789
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
790
msgctxt "colormap-action"
791
msgid "_Edit Color..."
792
msgstr "П_равіць колер…"
793

794
#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
795 796 797
msgctxt "colormap-action"
msgid "Edit this color"
msgstr "Правіць колер"
798

799
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
800
msgctxt "colormap-action"
801
msgid "_Add Color from FG"
802
msgstr "_Дадаць колер зь пярэдняга пляну"
803

804
#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
805
msgctxt "colormap-action"
806 807
msgid "Add current foreground color"
msgstr "Дадаць бягучы колер рысаваньня"
808

809
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
810
msgctxt "colormap-action"
811 812
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "_Дадаць колер з асноведзі"
813

814
#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
815
msgctxt "colormap-action"
816 817
msgid "Add current background color"
msgstr "Дадаць бягучы колер асноведзі"
818

819 820 821
#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
#, c-format
msgid "Edit colormap entry #%d"
822
msgstr "Правіць запіс мапы колераў #%d"
823

824 825
#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
msgid "Edit Colormap Entry"
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
msgstr "Правіць запіс мапы колераў"

#: ../app/actions/config-actions.c:38
msgctxt "config-action"
msgid "Use _GEGL"
msgstr "Карыстацца _GEGL"

#: ../app/actions/config-actions.c:39
msgctxt "config-action"
msgid "If possible, use GEGL for image processing"
msgstr "Па магчымасьці карыстацца GEGL пры апрацоўцы відарысаў"
837

838
#: ../app/actions/context-actions.c:47
839
msgctxt "context-action"
840 841
msgid "_Context"
msgstr "_Кантэкст"
842

843
#: ../app/actions/context-actions.c:49
844
msgctxt "context-action"
845 846
msgid "_Colors"
msgstr "_Колеры"
847

848
#: ../app/actions/context-actions.c:51
849
msgctxt "context-action"
850 851
msgid "_Opacity"
msgstr "_Непразрыстасьць"
852

853
#: ../app/actions/context-actions.c:53
854
msgctxt "context-action"
855
msgid "Paint _Mode"
856
msgstr "_Рэжым рысаваньня"
857

858
#: ../app/actions/context-actions.c:55
859
msgctxt "context-action"
860
msgid "_Tool"
861
msgstr "Пр_ылада"
862

863
#: ../app/actions/context-actions.c:57
864
msgctxt "context-action"
865 866
msgid "_Brush"
msgstr "_Пэндзаль"
867

868
#: ../app/actions/context-actions.c:59
869
msgctxt "context-action"
870 871
msgid "_Pattern"
msgstr "_Узор"
872

873
#: ../app/actions/context-actions.c:61
874
msgctxt "context-action"
875 876
msgid "_Palette"
msgstr "П_алітра"
877

878
#: ../app/actions/context-actions.c:63
879
msgctxt "context-action"
880
msgid "_Gradient"
881
msgstr "_Ґрадыент"
882

883
#: ../app/actions/context-actions.c:65
884
msgctxt "context-action"
885 886
msgid "_Font"
msgstr "_Шрыфт"
887

888
#: ../app/actions/context-actions.c:68
889
msgctxt "context-action"
890
msgid "_Shape"
891
msgstr "_Фіґура"
892

893
#: ../app/actions/context-actions.c:70
894
msgctxt "context-action"
895 896
msgid "_Radius"
msgstr "_Радыюс"
897

898
#: ../app/actions/context-actions.c:72
899
msgctxt "context-action"
900 901
msgid "S_pikes"
msgstr "_Промні"
902

903
#: ../app/actions/context-actions.c:74
904
msgctxt "context-action"
905 906 907
msgid "_Hardness"
msgstr "_Цьвёрдасьць"

908
#: ../app/actions/context-actions.c:76
909 910 911
msgctxt "context-action"
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "Прапорц_ыі"
912

913
#: ../app/actions/context-actions.c:78
914
msgctxt "context-action"
915
msgid "A_ngle"
916
msgstr "_Вугал"
917

918
#: ../app/actions/context-actions.c:81
919
msgctxt "context-action"
920
msgid "_Default Colors"
921
msgstr "Прадв_ызначаныя колеры"
922

923
#: ../app/actions/context-actions.c:83
924
msgctxt "context-action"
925 926 927
msgid "Set foreground color to black, background color to white"
msgstr "Зрабіць колер рысаваньня чорным, а колер асноведзі — белым"

928
#: ../app/actions/context-actions.c:88
929
msgctxt "context-action"
930 931 932
msgid "S_wap Colors"
msgstr "_Абмяняць колеры"

933
#: ../app/actions/context-actions.c:89
934
msgctxt "context-action"
935 936 937
msgid "Exchange foreground and background colors"
msgstr "Абмяняць колеры рысаваньня й асноведзі"

938
#: ../app/actions/context-commands.c:427
939 940 941 942
#, c-format
msgid "Paint Mode: %s"
msgstr "_Рэжым рысаваньня: %s"

943
#: ../app/actions/context-commands.c:553
944 945 946 947
#, c-format
msgid "Brush Shape: %s"
msgstr "Ф_орма пэндзля: %s"

948
#: ../app/actions/context-commands.c:613
949 950 951 952
#, c-format
msgid "Brush Radius: %2.2f"
msgstr "Радыюс пэндзля: %2.2f"

953
#: ../app/actions/context-commands.c:721
954 955 956 957
#, c-format
msgid "Brush Angle: %2.2f"
msgstr "Вугал пэндзля: %2.2f"

958
#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
959
msgctxt "cursor-info-action"
960 961 962 963
msgid "Pointer Information Menu"
msgstr "Мэню зьвестак аб курсоры"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
964
msgctxt "cursor-info-action"
965
msgid "_Sample Merged"
966
msgstr "_Аб'яднаная проба"
967 968

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
969 970 971
msgctxt "cursor-info-action"
msgid "Use the composite color of all visible layers"
msgstr "Выкарыстоўваць складзены колер ўсіх бачных пластоў"
972

973
#: ../app/actions/data-commands.c:90 ../app/actions/documents-commands.c:345
974 975
#: ../app/actions/file-commands.c:194 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:232
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:277
976 977 978 979 980
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:214
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:226
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:574
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:736 ../app/widgets/gimptoolbox.c:834
#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
981 982
#, c-format
msgid ""
983 984
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
985 986
"%s"
msgstr ""
Hleb Valoshka's avatar