pl.po 601 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15 16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22 23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"POT-Creation-Date: 2017-06-16 17:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-16 17:39+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38 39 40 41 42 43
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
#: ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45 46

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47 48 49 50 51 52
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67 68 69 70 71 72 73
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
79

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81 82 83 84 85 86
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:7
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88 89 90 91
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92 93 94 95 96 97 98 99
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101 102 103
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
104
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
105
#: ../app/about.h:30
106
#, c-format
107
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
108
"Copyright © 1995-%s\n"
109 110
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
111
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
114 115 116 117 118 119
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
120
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121 122 123 124
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
125
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
126 127 128 129
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
130
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
132
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
133
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
136
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137
"którejś z późniejszych wersji.\n"
138
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141 142
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
"GNU. \n"
144
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
146
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
148

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149
#: ../app/main.c:160
150
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
152

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153
#: ../app/main.c:165
154
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../app/main.c:170
158
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
160

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../app/main.c:175
162
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
164

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
#: ../app/main.c:180
166 167 168
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../app/main.c:185
170
msgid "Run without a user interface"
171
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
172

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
#: ../app/main.c:190
174
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
#: ../app/main.c:195
178
msgid "Do not load any fonts"
179
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: ../app/main.c:200
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
182
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
183
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../app/main.c:205
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
186
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../app/main.c:210
190
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
191 192
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
193

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
#: ../app/main.c:215
195
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
196
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
197

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198
#: ../app/main.c:220
199
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
201

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
#: ../app/main.c:225
203
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
204
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
#: ../app/main.c:230
207
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
208
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../app/main.c:235
211
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
213

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
#: ../app/main.c:240
215
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
217

218
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
219
#: ../app/main.c:246
220
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
221
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
222 223

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224
#: ../app/main.c:252
225
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
227

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228
#: ../app/main.c:257
229
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
231

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
#: ../app/main.c:262
233
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
#: ../app/main.c:267
237
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../app/main.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
#: ../app/main.c:288
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#: ../app/main.c:491
249
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
msgstr "[PLIK|URI…]"
251

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
#: ../app/main.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253
msgid ""
254 255
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256
msgstr ""
257
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
#: ../app/main.c:528
261
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
#: ../app/main.c:616
265
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
267

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#: ../app/main.c:617
269 270
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
272

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273
#: ../app/main.c:634
274
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
278

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280 281 282 283 284 285
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
288
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292 293
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294 295
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
296
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297 298 299
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
303
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305 306 307
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
309
#. show versions of libraries used by GIMP
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
311 312
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
314

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
315
#: ../app/version.c:138
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
316 317
#, c-format
msgid "%s version %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
msgstr "%s w wersji %s"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
319

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:413
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
322 323 324
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp-data-factories.c:356
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2850
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328 329 330
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
331
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:349
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332 333 334
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
335
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:367
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337 338 339
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
340
#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
#: ../app/dialogs/dialogs.c:375
342 343
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
344

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345
#: ../app/actions/actions.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
msgid "Context"
347
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
#: ../app/actions/actions.c:128 ../app/dialogs/dialogs.c:319
350
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351
msgstr "Informacje o kursorze"
352

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
#: ../app/actions/actions.c:131
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: ../app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
msgid "Dialogs"
359
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
#: ../app/actions/actions.c:137
362
msgid "Dock"
363
msgstr "Dok"
364

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
365
#: ../app/actions/actions.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
msgid "Dockable"
367
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368

369
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
#: ../app/actions/actions.c:143 ../app/dialogs/dialogs.c:355
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1112
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372 373 374
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375
#: ../app/actions/actions.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376 377 378
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
#: ../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
380 381 382
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:417
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
385
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
386
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
387

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
388
#: ../app/actions/actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389 390 391
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
392
#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/dialogs/dialogs.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393 394 395
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../app/actions/actions.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397
msgid "File"
398
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
399

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../app/actions/actions.c:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401 402 403
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2870
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
406 407 408
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409
#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:421
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411 412 413 414
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/core/gimp-data-factories.c:381
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2866
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417 418 419
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp-data-factories.c:392
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2874
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
422
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
423
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
424

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/dialogs/dialogs.c:429
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
427
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
428
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
429

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
#: ../app/actions/actions.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
msgid "Help"
432
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434
#: ../app/actions/actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435 436 437
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/dialogs/dialogs.c:325
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441 442
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
444
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446 447
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/core/gimp-data-factories.c:366
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450
#: ../app/dialogs/dialogs.c:334 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2878
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451 452 453
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
454
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:425
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456
msgid "Palette Editor"
457
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458 459

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
460
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp-data-factories.c:376
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2862
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462 463 464 465
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp-data-factories.c:371
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467
#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2858
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468 469 470
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2882
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
472
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473 474
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476
#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:408
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
477
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1516
478
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479 480
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481
#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:395
482 483 484
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485
#: ../app/actions/actions.c:215
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486
msgid "Select"
487
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
488 489

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490
#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:874
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
#: ../app/dialogs/dialogs.c:358
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
492 493 494
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495
#: ../app/actions/actions.c:221
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
496
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
497
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
498

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
#: ../app/actions/actions.c:224
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500
msgid "Text Editor"
501
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504
#: ../app/gui/gui.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505 506 507
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
508
#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509 510 511
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:371
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514 515 516
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: ../app/actions/actions.c:236
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
518
msgid "View"
519
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521
#: ../app/actions/actions.c:239
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
522
msgid "Windows"
523
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
524

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
525
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
526
#: ../app/actions/actions.c:590
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
527 528
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
529
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
530 531

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
532
#: ../app/actions/actions.c:616
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
533 534
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
535
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
536

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
538
msgctxt "brush-editor-action"
539 540 541
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
543
msgctxt "brush-editor-action"
544
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
545
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
546

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
548
msgctxt "brushes-action"
549 550
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
551

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
553
msgctxt "brushes-action"
554
msgid "_Open Brush as Image"
555
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
556

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
558
msgctxt "brushes-action"
559
msgid "Open brush as image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
msgstr "Otwiera pędzel jako obraz"
561

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
563
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564
msgid "_New Brush"
565
msgstr "_Nowy pędzel"
566

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
568 569
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
570
msgstr "Tworzy nowy pędzel"
571

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
573
msgctxt "brushes-action"
574
msgid "D_uplicate Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
msgstr "_Powiel pędzel"
576

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
577
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
578 579
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580
msgstr "Powiela ten pędzel"
581

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
582
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
583
msgctxt "brushes-action"
584
msgid "Copy Brush _Location"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
msgstr "S_kopiuj położenie pędzla"
586

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
588
msgctxt "brushes-action"
589
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590
msgstr "Kopiuje położenie pliku z pędzlem do schowka"
591

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592 593 594
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595
msgstr "Wyświetl w _menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596 597 598 599

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600
msgstr "Wyświetla położenie pliku z pędzlem w menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
601 602

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
603
msgctxt "brushes-action"
604
msgid "_Delete Brush"
605
msgstr "_Usuń pędzel"
606

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
608 609
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
610
msgstr "Usuwa ten pędzel"
611

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
613
msgctxt "brushes-action"
614
msgid "_Refresh Brushes"
615
msgstr "Odś_wież pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
618
msgctxt "brushes-action"
619
msgid "Refresh brushes"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
620
msgstr "Odświeża pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
623
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624
msgid "_Edit Brush..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625
msgstr "_Modyfikuj pędzel…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
628 629
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630
msgstr "Modyfikuje ten pędzel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
632
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
633
msgctxt "buffers-action"
634 635
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Menu buforów"
636

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
638
msgctxt "buffers-action"
639
msgid "_Paste Buffer"
640
msgstr "Wk_lej bufor"
641

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
643
msgctxt "buffers-action"
644
msgid "Paste the selected buffer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
645
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor"
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
648
msgctxt "buffers-action"
649
msgid "Paste Buffer _Into"
650
msgstr "Wklej bufor _do"
651

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
653
msgctxt "buffers-action"
654
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
655
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor do zaznaczenia"
656

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
658
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
msgid "Paste Buffer as New _Layer"
msgstr "Wklej bufor jako nową _warstwę"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new layer"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nową warstwę"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669 670
msgid "Paste Buffer as _New Image"
msgstr "Wklej bufor jako _nowy obraz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
673 674
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
675
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nowy obraz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677
#: ../app/actions/buffers-actions.c:70
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
678
msgctxt "buffers-action"
679
msgid "_Delete Buffer"
680
msgstr "_Usuń bufor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682
#: ../app/actions/buffers-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
683
msgctxt "buffers-action"
684
msgid "Delete the selected buffer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
685
msgstr "Usuwa zaznaczony bufor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
687
#: ../app/actions/channels-actions.c:45
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
688
msgctxt "channels-action"
689 690
msgid "Channels Menu"
msgstr "Menu kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
692 693 694 695 696 697 698
#. abused
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
msgctxt "channels-action"
msgid "Color Tag"
msgstr "Etykieta koloru"

#: ../app/actions/channels-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
699
msgctxt "channels-action"
700
msgid "_Edit Channel Attributes..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701
msgstr "_Modyfikuj atrybuty kanału…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
704
msgctxt "channels-action"
705
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706
msgstr "Modyfikuje nazwę, kolor i krycie kanału"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708
#: ../app/actions/channels-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
709
msgctxt "channels-action"
710
msgid "_New Channel..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711
msgstr "_Nowy kanał…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
712

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
713
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
714
msgctxt "channels-action"
715 716
msgid "Create a new channel"
msgstr "Tworzy nowy kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#: ../app/actions/channels-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
719
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720
msgid "_New Channel"
721
msgstr "_Nowy kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
723
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
724
msgctxt "channels-action"
725
msgid "Create a new channel with last used values"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
msgstr "Tworzy nowy kanał za pomocą ostatnio użytych wartości"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
728
#: ../app/actions/channels-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
729
msgctxt "channels-action"
730
msgid "D_uplicate Channel"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
msgstr "_Powiel kanał"
732

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
734
msgctxt "channels-action"
735
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736
msgstr "Tworzy kopię tego kanału i dodaje ją do obrazu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
739
msgctxt "channels-action"
740
msgid "_Delete Channel"
741
msgstr "_Usuń kanał"
742

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
744
msgctxt "channels-action"
745
msgid "Delete this channel"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
msgstr "Usuwa ten kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
749
msgctxt "channels-action"
750
msgid "_Raise Channel"
751
msgstr "_Podnieś kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
754
msgctxt "channels-action"
755
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
msgstr "Podwyższa ten kanał o jeden stopień w stosie kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
759
msgctxt "channels-action"
760
msgid "Raise Channel to _Top"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761
msgstr "P_odnieś kanał na górę"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
764
msgctxt "channels-action"
765
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
msgstr "Przenosi ten kanał na górę stosu kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
767

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
768
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
769
msgctxt "channels-action"
770
msgid "_Lower Channel"
771
msgstr "_Obniż kanał"
772

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
774
msgctxt "channels-action"
775
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
776
msgstr "Obniża ten kanał o jeden stopień w stosie kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778
#: ../app/actions/channels-actions.c:103
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
779
msgctxt "channels-action"
780
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781
msgstr "Przenieś kanał na _dół"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
784
msgctxt "channels-action"