bg.po 536 KB
Newer Older
1 2
# Bulgarian translation of gimp po-file.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4 5
# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005.
# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6 7
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gimp trunk\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
"POT-Creation-Date: 2012-05-06 03:27+0200\n"
11
"PO-Revision-Date: 2007-07-27 15:47+0300\n"
12
"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
13
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
14
"Language: bg\n"
15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Редактор на изображения (GIMP)"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Редактор на изображения"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Създаване на изображения и редакция на снимки"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
33
#: ../app/about.h:23
34 35
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
36

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
37
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
38
#: ../app/about.h:30
39
#, c-format
40
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
41
"Copyright © 1995-%s\n"
42 43
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
44
"Авторски права © 1995-%s\n"
45 46
"Spencer Kimball, Peter Mattis и екипът за разработка на GIMP"

47
#: ../app/about.h:34
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
48
#, fuzzy
49
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
50
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
51
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
52
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
53
"version.\n"
54
"\n"
55 56 57 58
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
59 60
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
61
"GIMP.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
62
msgstr ""
63 64 65
"GIMP е свободен софтуер. Можете да го разпространявате според условията на "
"версия 2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU, който "
"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер.\n"
66
"\n"
67 68 69
"GIMP се разпространява с надеждата да е полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, "
"дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За "
"подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU.\n"
70
"\n"
71 72 73 74
"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с GIMP. "
"Ако се сте - пишете на Фондацията за свободен софтуер на адрес:\n"
"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
"02111-1307, USA."
75

76
#: ../app/app.c:224
77 78
#, c-format
msgid ""
79 80 81 82
"Unable to open a test swap file.\n"
"\n"
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
83
msgstr ""
84
"Не може да се отвори тестовия файл за странициране.\n"
85
"\n"
86
"За да се предотврати загуба на данни, проверете местоположението и правата "
87
"за достъп до папката за странициране в „Настройки“ (в момента е „%s“)."
88

89
#: ../app/batch.c:77
90 91 92 93 94 95
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
msgstr ""
"Не е зададен интерпретатор за пакетна обработка, използва се този по "
"подразбиране „%s“.\n"

96
#: ../app/batch.c:95 ../app/batch.c:113
97
#, c-format
98
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
99
msgstr ""
100
"Интерпретаторът за пакетна обработка „%s“ не е наличен, пакетната обработка "
101
"е изключена."
102

103
#: ../app/main.c:148
104
msgid "Show version information and exit"
105
msgstr "Показване на данни за версията и спиране на програмата"
106

107
#: ../app/main.c:153
108 109 110
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Показване на данни за лиценза и спиране на програмата"

111
#: ../app/main.c:158
112
msgid "Be more verbose"
113
msgstr "По-подробно"
114

115
#: ../app/main.c:163
116 117 118
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Стартиране ново копие на GIMP"

119
#: ../app/main.c:168
120 121 122
msgid "Open images as new"
msgstr "Отваряне на изображението като ново"

123
#: ../app/main.c:173
124
msgid "Run without a user interface"
125
msgstr "Стартирай без потребителски външен вид"
126

127
#: ../app/main.c:178
128 129
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Без зареждане на четки, преливки, шарки, ..."
130

131
#: ../app/main.c:183
132
msgid "Do not load any fonts"
133
msgstr "Без зареждане на шрифтове"
134

135
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
136 137
#, fuzzy
msgid "Do not show a splash screen"
138
msgstr "Без показване на начален екран"
139

140
#: ../app/main.c:193
141 142
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Да не се споделя паметта между GIMP и приставките"
143

144
#: ../app/main.c:198
145
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
146
msgstr "Да не се ползват специалните функции за ускоряване на процесора"
147

148
#: ../app/main.c:203
149 150
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Използване на различен файл на сесия (sessionrc)"
151

152
#: ../app/main.c:208
153
msgid "Use an alternate user gimprc file"
154
msgstr "Използване на различен файл gimprc с потребителски настройки"
155

156
#: ../app/main.c:213
157
msgid "Use an alternate system gimprc file"
158
msgstr "Използване на различен файл gimprc със системни настройки"
159

160
#: ../app/main.c:218
161
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
162
msgstr "Включване на пакетна команда (може да се използва няколко пъти)"
163

164
#: ../app/main.c:223
165
msgid "The procedure to process batch commands with"
166
msgstr "Процедурата за използване на пакетна команда с"
167

168
#: ../app/main.c:228
169
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
170
msgstr "Изпращай съобщения до конзолата, вместо да се използва диалог"
171

172
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
173
#: ../app/main.c:234
174
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
175
msgstr "PDB съвместимост (изключена|включена|предупреди)"
176

177
#. don't translate the mode names (never|query|always)
178
#: ../app/main.c:240
179
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
180
msgstr "Поправка в случай на срив (никога|питай|винаги)"
181

182
#: ../app/main.c:245
183
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
184
msgstr "Включи не-фаталните сигнали за поправка"
185

186
#: ../app/main.c:250
187
msgid "Make all warnings fatal"
188
msgstr "Направи всички предупреждения фатални"
189

190
#: ../app/main.c:255
191
msgid "Output a gimprc file with default settings"
192
msgstr "Извеждане на gimprc файл със настройките по подразбиране"
193

194 195 196 197 198
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
msgstr ""

#: ../app/main.c:387
199 200 201
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[ФАЙЛ|АДРЕС...]"

202
#: ../app/main.c:405
203
msgid ""
204 205
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
206
msgstr ""
207
"GIMP не може да намери графичният външен вид.\n"
208
"Увери се че графичната система е настроена правилно."
209

210
#: ../app/main.c:424
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
211 212 213
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Друго копие на GIMP вече работи."

214
#: ../app/main.c:494
215 216 217
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "GIMP изход. Напишете някакъв знак, за да затворите този прозорец."

218
#: ../app/main.c:495
219 220 221 222
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Напишете някакъв знак, за да затворите този прозорец)\n"

223
#: ../app/main.c:512
224 225 226
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "GIMP изход. Можете да минимизирате този прозорец, но не го затваряйте."

227
#: ../app/sanity.c:433
228 229 230 231 232 233
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
234
"Името на файла не може да бъде конвертирано в UTF-8: %s\n"
235
"\n"
236
"Проверете променливата G_FILENAME_ENCODING."
237

238
#: ../app/sanity.c:452
239
#, c-format
240 241 242 243
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
244 245
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
246 247
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
248
"Името на папката, съдържаща личните ти настройки за GIMP не може да се "
249 250 251
"конвертира в UTF-8: %s\n"
"\n"
"Най-вероятно твоята файлова система запазва файловете различно от UTF-8 и "
252
"GLib не е настроен за това. Настройте променливата G_FILENAME_ENCODING."
253

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
254
#. show versions of libraries used by GIMP
255
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
256 257 258 259
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr ""

260
#: ../app/version.c:138
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
261 262 263 264
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s версия %s"

265
#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:390
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
266
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
267 268 269
msgid "Brush Editor"
msgstr "Редактор на четки"

270
#. initialize the list of gimp brushes
271 272
#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp.c:951
#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
273 274 275
msgid "Brushes"
msgstr "Четки"

276
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:329
277
msgid "Buffers"
278
msgstr "Буфери"
279

280
#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:348
281
msgid "Channels"
282
msgstr "Канали"
283

284 285
#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:356
286 287
msgid "Colormap"
msgstr "Цветност"
288

289
#: ../app/actions/actions.c:125
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
290 291 292 293
#, fuzzy
msgid "Configuration"
msgstr "Конфигуриране на ресурсите"

294
#: ../app/actions/actions.c:128
295
msgid "Context"
296
msgstr "Контекст"
297

298
#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/dialogs/dialogs.c:312
299 300
msgid "Pointer Information"
msgstr "Информация за показалец"
301

302
#: ../app/actions/actions.c:134
303
msgid "Debug"
304
msgstr "Поправяне"
305

306
#: ../app/actions/actions.c:137
307
msgid "Dialogs"
308 309
msgstr "Прозорци"

310
#: ../app/actions/actions.c:140
311
msgid "Dock"
312
msgstr "Залепяне"
313

314
#: ../app/actions/actions.c:143
315
msgid "Dockable"
316
msgstr "Залепим"
317

318
#. Document History
319 320
#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/dialogs/dialogs.c:331
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1574
321 322 323
msgid "Document History"
msgstr "История на документите"

324
#: ../app/actions/actions.c:149
325
msgid "Drawable"
326
msgstr "Рисуване"
327

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
328
#. Some things do not have grids, so just list
329
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:337
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
330 331 332
msgid "Paint Dynamics"
msgstr ""

333 334
#: ../app/actions/actions.c:155 ../app/dialogs/dialogs.c:394
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
335 336 337 338
#, fuzzy
msgid "Paint Dynamics Editor"
msgstr "Редактор на преливки"

339
#: ../app/actions/actions.c:158
340 341 342
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"

343
#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/dialogs/dialogs.c:308
344 345 346
msgid "Error Console"
msgstr "Съобщения за грешки"

347
#: ../app/actions/actions.c:164
348
msgid "File"
349
msgstr "Файл"
350

351 352 353 354 355 356 357
#: ../app/actions/actions.c:167
#, fuzzy
msgid "Filters"
msgstr "_Филтри"

#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:327
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
358 359 360
msgid "Fonts"
msgstr "Шрифтове"

361 362
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/dialogs/dialogs.c:398
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
363 364 365 366
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Редактор на преливки"

#. initialize the list of gimp gradients
367 368
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp.c:971
#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
369 370 371
msgid "Gradients"
msgstr "Преливки"

372 373
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/gimp.c:983
#: ../app/dialogs/dialogs.c:339 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
374 375 376
msgid "Tool Presets"
msgstr ""

377 378
#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/dialogs.c:406
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
379 380 381 382
#, fuzzy
msgid "Tool Preset Editor"
msgstr "Редактор на текст"

383
#: ../app/actions/actions.c:185
384 385 386
msgid "Help"
msgstr "Помощ"

387
#: ../app/actions/actions.c:188
388 389 390 391
msgid "Image"
msgstr "Изображение"

#. list & grid views
392
#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:317
393 394 395
msgid "Images"
msgstr "Изображения"

396
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/dialogs/dialogs.c:344
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
397
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
398 399 400
msgid "Layers"
msgstr "Слоеве"

401 402
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:402
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:144
403 404 405 406
msgid "Palette Editor"
msgstr "Редактор на палитри"

#. initialize the list of gimp palettes
407 408
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp.c:966
#: ../app/dialogs/dialogs.c:325 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
409 410 411 412
msgid "Palettes"
msgstr "Палитри"

#. initialize the list of gimp patterns
413 414
#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp.c:961
#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
415
msgid "Patterns"
416
msgstr "Шарки"
417

418
#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
419 420 421
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Приставки"

422 423 424
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:385
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2026
425
msgid "Quick Mask"
426
msgstr "Бърза маска"
427

428
#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:372
429 430 431
msgid "Sample Points"
msgstr "Примерни точки"

432
#: ../app/actions/actions.c:215
433
msgid "Select"
434
msgstr "Избиране"
435 436

#. initialize the template list
437 438
#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:989
#: ../app/dialogs/dialogs.c:333
439
msgid "Templates"
440
msgstr "Шаблони"
441

442
#: ../app/actions/actions.c:221
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
443 444 445 446
#, fuzzy
msgid "Text Tool"
msgstr "Инструмент за _текст"

447
#: ../app/actions/actions.c:224
448 449 450
msgid "Text Editor"
msgstr "Редактор на текст"

451 452
#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:300
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855 ../app/gui/gui.c:424
453
msgid "Tool Options"
454
msgstr "Настройки на инструментите"
455

456
#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:389
457 458 459
msgid "Tools"
msgstr "Инструменти"

460 461
#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:352
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
462
msgid "Paths"
463
msgstr "Пътеки"
464

465
#: ../app/actions/actions.c:236
466 467 468
msgid "View"
msgstr "Изглед"

469
#: ../app/actions/actions.c:239
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
470 471 472 473 474
#, fuzzy
msgid "Windows"
msgstr "Прозорци на изображенията"

#. value description and new value shown in the status bar
475
#: ../app/actions/actions.c:588
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
476 477 478 479 480
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
msgstr ""

#. value description and new value shown in the status bar
481
#: ../app/actions/actions.c:614
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
482 483 484 485
#, c-format
msgid "%s: %d"
msgstr ""

486
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
487 488
#, fuzzy
msgctxt "brush-editor-action"
489
msgid "Brush Editor Menu"
490
msgstr "Меню на редактора на четки"
491

492
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
493 494
#, fuzzy
msgctxt "brush-editor-action"
495
msgid "Edit Active Brush"
496
msgstr "Редактиране на активната четка"
497

498
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
499 500
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
501
msgid "Brushes Menu"
502
msgstr "Меню четки"
503

504
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
505 506
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
507 508 509
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Отваряне четката като изображение"

510
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
511 512
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
513 514 515
msgid "Open brush as image"
msgstr "Отваряне на четката като изображение"

516
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
517 518
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
519 520 521
msgid "_New Brush"
msgstr "_Нова четка"

522
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
523 524 525 526
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
msgstr "Създаване на нов канал"
527

528
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
529 530
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
531
msgid "D_uplicate Brush"
532
msgstr "Д_ублиране на четката"
533

534
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
535 536 537
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
538
msgstr "Дублиране на четката"
539

540
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
541 542
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
543
msgid "Copy Brush _Location"
544
msgstr "Копиране на _адреса на четката"
545

546
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
547 548
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
549
msgid "Copy brush file location to clipboard"
550
msgstr "Копиране на _адреса на четката в буфера за обмен"
551

552
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
553 554
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
555
msgid "_Delete Brush"
556
msgstr "_Изтриване на четката"
557

558
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
559 560 561
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
562
msgstr "Изтриване на четката"
563

564
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
565 566
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
567 568 569
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "_Презареждане на четките"

570
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
571 572
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
573 574 575
msgid "Refresh brushes"
msgstr "Презареждане на четките"

576
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
577 578
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
579
msgid "_Edit Brush..."
580
msgstr "_Редактиране на четката..."
581

582
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
583 584 585
#, fuzzy
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
586
msgstr "Редактиране на четката"
587

588
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
589 590
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
591
msgid "Buffers Menu"
592
msgstr "Буфери"
593

594
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
595 596
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
597
msgid "_Paste Buffer"
598
msgstr "_Поставяне на буфера"
599

600
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
601 602
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
603
msgid "Paste the selected buffer"
604
msgstr "Поставяне на избраното"
605

606
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
607 608
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
609
msgid "Paste Buffer _Into"
610
msgstr "Поставяне _в"
611

612
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
613 614
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
615
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
616
msgstr "Поставяне на избраното в селекцията"
617

618
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
619 620
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
621
msgid "Paste Buffer as _New"
622
msgstr "Поставяне като _ново"
623

624
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
625 626 627
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
628
msgstr "Поставяне на избраното като ново изображение"
629

630
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
631 632
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
633
msgid "_Delete Buffer"
634
msgstr "_Изпразване на буфера"
635

636
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
637 638
#, fuzzy
msgctxt "buffers-action"
639
msgid "Delete the selected buffer"
640
msgstr "Премахни избраното"
641

642
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
643 644
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
645
msgid "Channels Menu"
646
msgstr "Канали"
647

648
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
649 650
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
651
msgid "_Edit Channel Attributes..."
652
msgstr "_Промяна настройките на канала..."
653

654
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
655 656
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
657 658
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
msgstr "Редакция на името, цвета и плътността на канала"
659

660
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
661 662
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
663
msgid "_New Channel..."
664
msgstr "_Нов канал..."
665

666
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
667 668
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
669 670
msgid "Create a new channel"
msgstr "Създаване на нов канал"
671

672
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
673 674
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
675
msgid "_New Channel"
676
msgstr "_Нов канал"
677

678
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
679 680
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
681 682
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Създаване на нов канал с настройки на предишния"
683

684
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
685 686
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
687
msgid "D_uplicate Channel"
688
msgstr "Д_ублиране на канала"
689

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
690 691 692
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
693 694
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
msgstr "Създаване копие на канала и прибавяне към изображението"
695

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
696 697 698
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
699
msgid "_Delete Channel"
700
msgstr "_Изтриване на канала"
701

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
702 703 704
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
705
msgid "Delete this channel"
706
msgstr "Изтриване на канала"
707

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
708 709 710
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
711
msgid "_Raise Channel"
712
msgstr "_Преместване нагоре"
713

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
714 715 716
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
717 718
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
msgstr "Повдигане на канала с една стъпка в пакета"
719

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
720 721 722
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
723
msgid "Raise Channel to _Top"
724
msgstr "Преместване _отгоре"
725

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
726 727 728
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
729 730
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
msgstr "Повдигане канала най-горе в пакета"
731

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
732 733 734
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
735
msgid "_Lower Channel"
736
msgstr "_Преместване надолу"
737

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
738 739 740
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
741 742
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
msgstr "Сваляне на канала с една стъпка в пакета"
743

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
744 745 746
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
747
msgid "Lower Channel to _Bottom"
748
msgstr "Преместване _отдолу"
749

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
750 751 752
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
753 754
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Сваляне канала най-долу в пакета"
755

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
756 757 758
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
759
msgid "Channel to Sele_ction"
760
msgstr "Създаване на селе_кция от канала"
761

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
762 763 764
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
765 766
msgid "Replace the selection with this channel"
msgstr "Заменяне селекцията с този канал"
767

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
768 769 770
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
771
msgid "_Add to Selection"
772
msgstr "_Добавяне към селекция"
773

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
774 775 776
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
777 778
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Добавяне на канала към текущата селекция"
779

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
780 781 782
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
783
msgid "_Subtract from Selection"
784
msgstr "_Изваждане от селекция"
785

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
786 787 788
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
789 790
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Изваждане на канала от текущата селекция"
791

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
792 793 794
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
795
msgid "_Intersect with Selection"
796
msgstr "_Пресичане със селекция"
797

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
798 799 800
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
#, fuzzy
msgctxt "channels-action"
801 802
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Пресичане на канала с текущата селекция"
803

804
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
805
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
806
msgid "Channel Attributes"
807
msgstr "Настройки на канала"
808

809
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
810
msgid "Edit Channel Attributes"
811
msgstr "Промяна настройките на канала"
812

813
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
814
msgid "Edit Channel Color"
815
msgstr "Промяна цвета на канала"
816

817 818
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
819
msgid "_Fill opacity:"
820
msgstr "Плътност на _запълване:"
821

822 823
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:270
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
824 825 826
msgid "Channel"
msgstr "Канал"

827 828
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
829
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
830
msgid "New Channel"
831
msgstr "Нов канал"
832

833
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
834
msgid "New Channel Options"
835
msgstr "Настройки на новия канал"
836

837
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
838
msgid "New Channel Color"
839
msgstr "Цвят на новия канал"
840

841 842 843 844
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:256
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:628
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
845 846
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
847
msgstr "%s копиране на канала"
848

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
849 850 851
#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
852
msgid "Colormap Menu"
853
msgstr "Цветово меню"
854

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
855 856 857
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
858 859 860
msgid "_Edit Color..."
msgstr "_Редактиране на цвят..."

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
861 862 863 864
#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
msgid "Edit this color"
865 866
msgstr "Редактиране на цвят"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
867 868 869
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
870
msgid "_Add Color from FG"
871
msgstr "_Добавяне цвят от цвета за рисуване"
872

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
873 874 875
#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
876 877
msgid "Add current foreground color"
msgstr "Добавяне текущия цвят за рисуване"
878

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
879 880 881
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
882
msgid "_Add Color from BG"
883
msgstr "_Добавяне цвят от фона"
884

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
885 886 887
#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
#, fuzzy
msgctxt "colormap-action"
888 889
msgid "Add current background color"
msgstr "Добавяне текущия фонов цвят"
890

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
891
#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
892 893
#, c-format
msgid "Edit colormap entry #%d"
894
msgstr "Промяна на цветова стойност #%d"
895

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
896
#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
897
msgid "Edit Colormap Entry"
898
msgstr "Промяна на цветова стойност"
899

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
#: ../app/actions/config-actions.c:38
msgctxt "config-action"
msgid "Use _GEGL"
msgstr ""

#: ../app/actions/config-actions.c:39
msgctxt "config-action"
msgid "If possible, use GEGL for image processing"
msgstr ""

910
#: ../app/actions/context-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
911 912
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
913
msgid "_Context"
914
msgstr "_Контекст"
915

916
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
917 918
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
919 920 921
msgid "_Colors"
msgstr "_Цветове"

922
#: ../app/actions/context-actions.c:51
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
923 924
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
925
msgid "_Opacity"
926
msgstr "_Плътност"
927

928
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
929 930
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
931
msgid "Paint _Mode"
932
msgstr "Рисуване"
933

934
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
935 936
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
937
msgid "_Tool"
938
msgstr "_Инструмент"
939

940
#: ../app/actions/context-actions.c:57
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
941 942
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
943 944 945
msgid "_Brush"
msgstr "_Четка"

946
#: ../app/actions/context-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
947 948
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
949
msgid "_Pattern"
950
msgstr "_Шарка"
951

952
#: ../app/actions/context-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
953 954
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
955 956 957
msgid "_Palette"
msgstr "_Палитра"

958
#: ../app/actions/context-actions.c:63
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
959 960
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
961 962 963
msgid "_Gradient"
msgstr "_Преливка"

964
#: ../app/actions/context-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
965 966
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
967 968 969
msgid "_Font"
msgstr "_Шрифт"

970
#: ../app/actions/context-actions.c:68
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
971 972
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
973
msgid "_Shape"
974
msgstr "_Форма"
975

976
#: ../app/actions/context-actions.c:70
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
977 978
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
979
msgid "_Radius"
980
msgstr "_Радиус"
981

982
#: ../app/actions/context-actions.c:72
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
983 984
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
985
msgid "S_pikes"
986
msgstr "Б_одли"
987

988
#: ../app/actions/context-actions.c:74
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
989 990
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
991
msgid "_Hardness"
992
msgstr "_Твърдост"
993

994
#: ../app/actions/context-actions.c:76
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
995 996 997 998
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "Пропорция на страните:"
999

1000
#: ../app/actions/context-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1001 1002
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
1003 1004 1005
msgid "A_ngle"
msgstr "_Ъгъл"

1006
#: ../app/actions/context-actions.c:81
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1007 1008
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
1009
msgid "_Default Colors"
1010
msgstr "_Цветове по подразбиране"
1011

1012
#: ../app/actions/context-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1013 1014
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
1015 1016 1017
msgid "Set foreground color to black, background color to white"
msgstr "Задаване черен цвят за рисуване и бял за фон"

1018
#: ../app/actions/context-actions.c:88
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1019 1020
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
1021
msgid "S_wap Colors"
1022
msgstr "Обръ_щане на цветовете"
1023

1024
#: ../app/actions/context-actions.c:89
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1025 1026
#, fuzzy
msgctxt "context-action"
1027 1028 1029
msgid "Exchange foreground and background colors"
msgstr "Сменяне местата на цветовете за рисуване и фон"

1030
#: ../app/actions/context-commands.c:427
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1031 1032 1033 1034
#, fuzzy, c-format
msgid "Paint Mode: %s"
msgstr "Рисуване"

1035
#: ../app/actions/context-commands.c:553
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1036 1037 1038 1039
#, fuzzy, c-format
msgid "Brush Shape: %s"
msgstr "Четки"

1040
#: ../app/actions/context-commands.c:613
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1041 1042 1043 1044
#, c-format
msgid "Brush Radius: %2.2f"
msgstr ""

1045
#: ../app/actions/context-commands.c:721
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1046 1047 1048 1049
#, c-format
msgid "Brush Angle: %2.2f"
msgstr ""

1050
#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
1051 1052
#, fuzzy
msgctxt "cursor-info-action"
1053 1054
msgid "Pointer Information Menu"
msgstr "Меню с информация за показалците"
Alexander Shopov's avatar