fi.po 440 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gimp
2 3
# Copyright (C) 1999-2002, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
4
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>.
jjranta's avatar
jjranta committed
5 6
# Tor Lillqvist <tml@iki.fi>.
# Sami Gerdt <sgerdt@cs.joensuu.fi>.
7 8
# Jarkko Ranta <jjranta@cc.joensuu.fi>, 2001-2002.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
9
# Mikko Paananen <mikko@ipi.fi>, 2004.
10
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006-2008.
11 12
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008, 2012.
# Janne Peltonen <peltzi@gimp-suomi.org>, 2012.
13 14
#
# Sanastoa: http://www.imaginos.fi/materiaa/photoshp/23.html
Ville Hautamaki's avatar
Ville Hautamaki committed
15
#
16
#
17 18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
20
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
21 22 23
"POT-Creation-Date: 2012-06-26 20:12+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-26 \n"
"Last-Translator: Janne Peltonen <peltzi@gimp-suomi.org>\n"
24
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
25
"Language: fi\n"
26
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
27
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
31
#: ../app/about.h:23
32 33
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
34

35 36 37 38
#: ../app/about.h:26 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GIMP-kuvankäsittely"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
39
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
40
#: ../app/about.h:30
41
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
43
"Copyright © 1995-%s\n"
44
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
45
msgstr ""
46
"Tekijänoikeudet © 1995-%s\n"
47
"Spencer Kimball, Peter Mattis ja GIMP-kehitystiimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48

49
#: ../app/about.h:34
50
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
51
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
52
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
53
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
54 55 56 57 58 59 60 61
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
62
"GIMP.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
63
msgstr ""
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
"GIMP on vapaa ohjelma; tätä ohjelmaa on sallittu levittää edelleen ja "
"muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan sellaisina kuin "
"Free Software Foundation on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai "
"(valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.\n"
"\n"
"GIMP ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
"ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes hiljaista takuuta KAUPALLISESTI "
"HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso "
"GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia.\n"
"\n"
"Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, "
75
"katso <http://www.gnu.org/licenses/>."
76

77
#: ../app/app.c:224
78
#, c-format
79
msgid ""
80
"Unable to open a test swap file.\n"
81
"\n"
82 83
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
84
msgstr ""
85 86 87 88
"Ei voitu avata sivutustiedostoa. \n"
"\n"
"Välttääksesi datan häviämisen, tarkista asetuksista sivutustiedoston paikka "
"ja sen oikeudet (nykyinen \"%s\")."
89

90
#: ../app/batch.c:75
91
#, c-format
92
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
93
msgstr "Polkutulkkia ei määritelty, käytetään oletusta '%s'.\n"
94

95
#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
96
#, c-format
97
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
98
msgstr "Komentojonotulkkia '%s' ei löydy. Komentojono tila ei käytettävissä."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99

100
#: ../app/main.c:148
101 102
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Näytä versiotiedot ja sulje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103

104
#: ../app/main.c:153
105 106
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Näytä lisenssitiedot ja sulje"
107

108
#: ../app/main.c:158
109
msgid "Be more verbose"
110
msgstr "Selittävämmin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111

112
#: ../app/main.c:163
113
msgid "Start a new GIMP instance"
114 115
msgstr "Käynnistä uusi Gimp-istunto"

116
#: ../app/main.c:168
117 118
msgid "Open images as new"
msgstr "Avaa kuvat uutena"
119

120
#: ../app/main.c:173
121 122
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Suorita ilman käyttöliittymää"
123

124
#: ../app/main.c:178
125
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
126
msgstr "Älä lataa siveltimiä, liukuväriä, kuvioita, ..."
127

128
#: ../app/main.c:183
129 130
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Älä lataa mitään kirjasimia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
131

132
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
133
msgid "Do not show a splash screen"
134
msgstr "Älä näytä käynnistysikkunaa"
135

136
#: ../app/main.c:193
137 138
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Älä käytä jaettua muistia GIMPin ja liitännäisten välillä"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
139

140
#: ../app/main.c:198
141 142
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Älä käytä suorittimen kiihdytysominaisuuksia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
143

144
#: ../app/main.c:203
145 146
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Käytä annettua sessionrc-tiedostoa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
147

148
#: ../app/main.c:208
149 150
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista gimprc-tiedostoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151

152
#: ../app/main.c:213
153 154
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista järjestelmän gimprc-tiedostoa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
155

156
#: ../app/main.c:218
157
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
158
msgstr "Toiminnon komentokehoite (voidaan käyttää useimmiten)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
159

160
#: ../app/main.c:223
161
msgid "The procedure to process batch commands with"
162
msgstr "Proseduuri komentokehoitteen käsittelyyn"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
163

164
#: ../app/main.c:228
165 166
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Näytä varoitukset päätteessä ikkunan sijasta"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
167

168
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
169
#: ../app/main.c:234
170
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
171
msgstr "PDB yhteensopiva tila (off|on|warn)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
172

173
#. don't translate the mode names (never|query|always)
174
#: ../app/main.c:240
175
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
176
msgstr "Tutki kaaduttaessa (never|query|always)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
177

178
#: ../app/main.c:245
179 180 181
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Käytä ei-vakavien signaalien käsittelijöiden virheenjäljitystä"

182
#: ../app/main.c:250
183 184 185
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tee kaikista varoituksista kriittisiä"

186
#: ../app/main.c:255
187 188 189
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Tulosta gimprc-tiedosto, jossa on kaikki oletusarvot"

190 191
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
192
msgstr "Tulosta järjestetty lista vanhentuneista proseduureista PDB:ssä"
193

194
#: ../app/main.c:389
195 196 197
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[TIEDOSTO|URI...]"

198
#: ../app/main.c:407
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199
msgid ""
200 201
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
msgstr ""
203 204
"GIMP ei voi käynnistää graafista käyttöliittymää.\n"
"Varmista, että ympäristö on asetettu oikein."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205

206
#: ../app/main.c:426
207 208 209
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Toinen Gimp-istunto on jo käynnissä."

210
#: ../app/main.c:496
211
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
212
msgstr "Gimpin tuloste. Sulje tämä ikkuna kirjoittamalla mitä tahansa."
213

214
#: ../app/main.c:497
215 216
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
217
msgstr "(Sulje ikkuna kirjoittamalla jotain tähän ikkunaan)\n"
218

219
#: ../app/main.c:514
220
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
221
msgstr "Gimpin tuloste. Voit pienentää ikkunan, mutta älä sulje sitä."
222

223
#: ../app/sanity.c:433
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224 225 226 227 228 229
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
230
"Määriteltyä tiedostonimen koodausta ei voi muuntaa UTF-8: %s\n"
jjranta's avatar
jjranta committed
231 232
"\n"
"Tarkista ympäristömuuttujan G_FILENAME_ENCODING arvo."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233

234
#: ../app/sanity.c:452
235
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
236 237 238 239
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
240 241
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242 243
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
244 245
"Gimpin käyttäjän asetukset sisältävän tiedoston nimeä ei voi muuttaa UTF-8: "
"%s\n"
jjranta's avatar
jjranta committed
246
"\n"
247
"Luultavimmin tiedostosysteemi tallentaa tiedostot muuten kuin UTF-8, ja et "
248
"ole määritellyt tätä. Aseta ympäristömuuttujan G_FILENAME_ENCODING arvo."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249

250
#. show versions of libraries used by GIMP
251
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
252
#, c-format
253
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
254
msgstr "käytetään %s versiota %s, käännetty versiota %s vasten)"
255

256
#: ../app/version.c:138
257 258 259 260
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s versio %s"

261 262
#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:388
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:88
263 264 265
msgid "Brush Editor"
msgstr "Sivellinmuokkain"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266
#. initialize the list of gimp brushes
267 268
#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:951
#: ../app/dialogs/dialogs.c:317 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269 270 271
msgid "Brushes"
msgstr "Siveltimet"

272
#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:327
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273 274 275
msgid "Buffers"
msgstr "Leikkeet"

276
#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:346
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277 278 279
msgid "Channels"
msgstr "Kanavat"

280 281
#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:354
282 283
msgid "Colormap"
msgstr "Värikartta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284

285
#: ../app/actions/actions.c:124
286 287 288
msgid "Configuration"
msgstr "Asetukset"

289
#: ../app/actions/actions.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290
msgid "Context"
jjranta's avatar
jjranta committed
291
msgstr "Konteksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292

293
#: ../app/actions/actions.c:130 ../app/dialogs/dialogs.c:310
294 295 296
msgid "Pointer Information"
msgstr "Tietoja osoittimesta"

297
#: ../app/actions/actions.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298
msgid "Debug"
jjranta's avatar
jjranta committed
299
msgstr "Virheenhaku"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300

301
#: ../app/actions/actions.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302
msgid "Dialogs"
jjranta's avatar
jjranta committed
303
msgstr "Ikkunat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304

305
#: ../app/actions/actions.c:139
306
msgid "Dock"
307
msgstr "Telakka"
308

309
#: ../app/actions/actions.c:142
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
msgid "Dockable"
jjranta's avatar
jjranta committed
311
msgstr "Telakoitava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312

313
#. Document History
314 315
#: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:329
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316 317 318
msgid "Document History"
msgstr "Asiakirjahistoria"

319
#: ../app/actions/actions.c:148
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320
msgid "Drawable"
321
msgstr "Piirrettävä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
323
#. Some things do not have grids, so just list
324
#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:335
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
325 326 327
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Siveltimen dynamiikka"

328 329
#: ../app/actions/actions.c:154 ../app/dialogs/dialogs.c:392
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
330
msgid "Paint Dynamics Editor"
331
msgstr "Siveltimen dynamiikan muokkain"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
332

333
#: ../app/actions/actions.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334 335 336
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"

337
#: ../app/actions/actions.c:160 ../app/dialogs/dialogs.c:306
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338 339 340
msgid "Error Console"
msgstr "Virhekonsoli"

341
#: ../app/actions/actions.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342
msgid "File"
jjranta's avatar
jjranta committed
343
msgstr "Tiedosto"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
344

345 346
#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:325
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348 349
msgid "Fonts"
msgstr "Kirjasimet"

350 351
#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:396
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:269
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352
msgid "Gradient Editor"
353
msgstr "Liukuvärin muokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354 355

#. initialize the list of gimp gradients
356 357
#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:971
#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
msgid "Gradients"
359
msgstr "Liukuvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360

361 362
#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2763
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
363
msgid "Tool Presets"
364
msgstr "Työkalun esivalinnat"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
365

366 367
#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:404
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
368
msgid "Tool Preset Editor"
369
msgstr "Työkalun esivalintojen muokkain"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
370

371
#: ../app/actions/actions.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
msgid "Help"
jjranta's avatar
jjranta committed
373
msgstr "Ohje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374

375
#: ../app/actions/actions.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376 377 378
msgid "Image"
msgstr "Kuva"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
379
#. list & grid views
380
#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381 382 383
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"

384
#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:342
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
385
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386 387 388
msgid "Layers"
msgstr "Tasot"

389 390
#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:400
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
msgid "Palette Editor"
392
msgstr "Paletin muokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393 394

#. initialize the list of gimp palettes
395 396
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:966
#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2751
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397 398 399 400
msgid "Palettes"
msgstr "Paletit"

#. initialize the list of gimp patterns
401 402
#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:961
#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405
msgid "Patterns"
msgstr "Kuviot"

406
#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407 408 409
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Liitännäiset"

410
#. Quick Mask Color
411 412
#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:386
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2025
413
msgid "Quick Mask"
414
msgstr "Pikamaski"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415

416
#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:370
417
msgid "Sample Points"
418
msgstr "Valinta"
419

420
#: ../app/actions/actions.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421
msgid "Select"
jjranta's avatar
jjranta committed
422
msgstr "Valitse"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423 424

#. initialize the template list
425 426
#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:989
#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427 428 429
msgid "Templates"
msgstr "Mallit"

430
#: ../app/actions/actions.c:217
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
431 432 433
msgid "Text Tool"
msgstr "Tekstityökalu"

434
#: ../app/actions/actions.c:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435
msgid "Text Editor"
436
msgstr "Tekstimuokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438 439
#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:298
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854 ../app/gui/gui.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440
msgid "Tool Options"
441
msgstr "Työkaluasetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442

443
#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:388
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444
msgid "Tools"
445
msgstr "Työkalut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446

447
#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:350
448
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449 450 451
msgid "Paths"
msgstr "Polut"

452
#: ../app/actions/actions.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453
msgid "View"
jjranta's avatar
jjranta committed
454
msgstr "Näytä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455

456
#: ../app/actions/actions.c:235
457
msgid "Windows"
458
msgstr "Ikkunat"
459

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
460
#. value description and new value shown in the status bar
461
#: ../app/actions/actions.c:584
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
462 463
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
464
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
465 466

#. value description and new value shown in the status bar
467
#: ../app/actions/actions.c:610
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
468 469
#, c-format
msgid "%s: %d"
470
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
471

472
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
473
msgctxt "brush-editor-action"
474 475 476
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Siveltimen muokkausvalikko"

477
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
478
msgctxt "brush-editor-action"
479
msgid "Edit Active Brush"
480
msgstr "Muokkaa aktiivista sivellintä"
481

482
#: ../app/actions/brushes-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
483
msgctxt "brushes-action"
484
msgid "Brushes Menu"
485
msgstr "Siveltimien valikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486

487
#: ../app/actions/brushes-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
488
msgctxt "brushes-action"
489 490 491
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Avaa sivellin kuvana"

492
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
493
msgctxt "brushes-action"
494 495 496
msgid "Open brush as image"
msgstr "Avaa sivellin kuvana"

497
#: ../app/actions/brushes-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
498
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499
msgid "_New Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
500
msgstr "_Uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
501

502
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
503 504
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
505
msgstr "Luo uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
506

507
#: ../app/actions/brushes-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
508
msgctxt "brushes-action"
509
msgid "D_uplicate Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
510
msgstr "_Kopioi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
511

512
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
513 514
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
515
msgstr "Kopioi tämä sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
516

517
#: ../app/actions/brushes-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
518
msgctxt "brushes-action"
519 520 521
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "Kopioi siveltimen _sijainti"

522
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
523
msgctxt "brushes-action"
524
msgid "Copy brush file location to clipboard"
525
msgstr "Kopioi sivellintiedoston sijainti leikepöydälle"
526

527
#: ../app/actions/brushes-actions.c:70
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
528
msgctxt "brushes-action"
529
msgid "_Delete Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
530
msgstr "_Poista sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531

532
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
533 534
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
535
msgstr "Poista tämä sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536

537
#: ../app/actions/brushes-actions.c:76
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
538
msgctxt "brushes-action"
539
msgid "_Refresh Brushes"
540
msgstr "_Virkistä siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541

542
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
543
msgctxt "brushes-action"
544
msgid "Refresh brushes"
545
msgstr "Virkistä siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546

547
#: ../app/actions/brushes-actions.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
548
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549
msgid "_Edit Brush..."
550
msgstr "_Muokkaa sivellintä..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
551

552
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
553 554
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
555
msgstr "Muokkaa sivellintä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556

557
#: ../app/actions/buffers-actions.c:41
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
558
msgctxt "buffers-action"
559
msgid "Buffers Menu"
560
msgstr "Leikevalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561

562
#: ../app/actions/buffers-actions.c:45
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
563
msgctxt "buffers-action"
564
msgid "_Paste Buffer"
565
msgstr "_Liitä leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566

567
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
568
msgctxt "buffers-action"
569
msgid "Paste the selected buffer"
jjranta's avatar
jjranta committed
570
msgstr "Liitä valittu leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571

572
#: ../app/actions/buffers-actions.c:51
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
573
msgctxt "buffers-action"
574
msgid "Paste Buffer _Into"
575
msgstr "Liitä leike _valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576

577
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
578
msgctxt "buffers-action"
579
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
jjranta's avatar
jjranta committed
580
msgstr "Liitä valittu leike valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581

582
#: ../app/actions/buffers-actions.c:57
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
583
msgctxt "buffers-action"
584
msgid "Paste Buffer as _New"
585
msgstr "Liitä leike _uutena"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
586

587
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
588 589
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
590
msgstr "Liitä valittu leike uutena kuvana"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591

592
#: ../app/actions/buffers-actions.c:63
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
593
msgctxt "buffers-action"
594
msgid "_Delete Buffer"
jjranta's avatar
jjranta committed
595
msgstr "_Poista leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596

597
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
598
msgctxt "buffers-action"
599
msgid "Delete the selected buffer"
600
msgstr "Poista valittu leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
601

602
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
603
msgctxt "channels-action"
604
msgid "Channels Menu"
605
msgstr "Kanavavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606

607
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
608
msgctxt "channels-action"
609
msgid "_Edit Channel Attributes..."
jjranta's avatar
jjranta committed
610
msgstr "_Muokkaa kanavan ominaisuuksia..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611

612
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
613
msgctxt "channels-action"
614
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
615
msgstr "Muokkaa kanavan nimeä, väriä ja läpinäkyvyyttä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616

617
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
618
msgctxt "channels-action"
619
msgid "_New Channel..."
jjranta's avatar
jjranta committed
620
msgstr "_Uusi kanava..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621

622
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
623
msgctxt "channels-action"
624 625
msgid "Create a new channel"
msgstr "Luo uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626

627
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
628
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629
msgid "_New Channel"
jjranta's avatar
jjranta committed
630
msgstr "_Uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631

632
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
633
msgctxt "channels-action"
634 635
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Luo uusi kanava viimeksi käytetyillä arvoilla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636

637
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
638
msgctxt "channels-action"
639
msgid "D_uplicate Channel"
640
msgstr "_Kahdenna kanava"
641

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
642 643
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
msgctxt "channels-action"
644
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
645
msgstr "Luo kopio tästä kanavasta ja lisää se kuvaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
647 648
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgctxt "channels-action"
649
msgid "_Delete Channel"
jjranta's avatar
jjranta committed
650
msgstr "_Poista kanava"
651

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
652 653
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
msgctxt "channels-action"
654 655
msgid "Delete this channel"
msgstr "Poista tämä kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
657 658
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgctxt "channels-action"
659
msgid "_Raise Channel"
660
msgstr "_Nosta kanavaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
662 663
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
msgctxt "channels-action"
664
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
665
msgstr "Nosta tätä kanavaa askel ylemmäksi kanavapinossa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
667 668
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgctxt "channels-action"
669
msgid "Raise Channel to _Top"
670
msgstr "Nosta kanava _päällimmäiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
672 673
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
msgctxt "channels-action"
674
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
675
msgstr "Nosta tämä kanava kanavapinon huipulle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
677 678
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
msgctxt "channels-action"
679
msgid "_Lower Channel"
680
msgstr "_Laske kanavaa"
681

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
682 683
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
msgctxt "channels-action"
684
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
685
msgstr "Laske tätä kanavaa askel alemmas kanavapinossa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
687 688
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
msgctxt "channels-action"
689
msgid "Lower Channel to _Bottom"
690
msgstr "Laske kanava _pohjimmaiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
692 693
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
msgctxt "channels-action"
694 695
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Laske kanava kanavapinon pohjimmaiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
697 698
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
msgctxt "channels-action"
699
msgid "Channel to Sele_ction"
jjranta's avatar
jjranta committed
700
msgstr "Kanava _valinnaksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
702 703
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
msgctxt "channels-action"
704 705
msgid "Replace the selection with this channel"
msgstr "Korvaa valinta tällä kanavalla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
707 708
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
msgctxt "channels-action"
709
msgid "_Add to Selection"
710
msgstr "_Lisää valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
712 713
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
msgctxt "channels-action"
714 715
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Lisää tämä kanava nykyiseen valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
716

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
717 718
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
msgctxt "channels-action"
719
msgid "_Subtract from Selection"
720
msgstr "_Vähennä valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
722 723
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
msgctxt "channels-action"
724 725
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Vähennä tämä kanava nykyisestä valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
727 728
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
msgctxt "channels-action"
729
msgid "_Intersect with Selection"
730
msgstr "_Leikkaa valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
732 733
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
msgctxt "channels-action"
734 735
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Leikkaa tämä kanava nykyisen valinnan kanssa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
736

737
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
738
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739 740
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanavan ominaisuudet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741

742
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743 744
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Muokkaa kanavan ominaisuuksia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745

746
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747 748 749
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Muokkaa kanavan väriä"

750 751
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
752
msgid "_Fill opacity:"
753
msgstr "_Täytön läpinäkyvyys:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754

755
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:272
756
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
757 758 759
msgid "Channel"
msgstr "Kanava"

760 761
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
762
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763 764
msgid "New Channel"
msgstr "Uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765

766
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
767 768
msgid "New Channel Options"
msgstr "Uuden kanavan asetukset"
769

770
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
771 772
msgid "New Channel Color"
msgstr "Uusi kanavan väri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773

774 775
#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:257
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:632
776 777
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778 779 780 781
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanavan kopio"

782
#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
783
msgctxt "colormap-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784
msgid "Colormap Menu"
jjranta's avatar
jjranta committed
785
msgstr "Värikarttavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786

787
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
788
msgctxt "colormap-action"
789
msgid "_Edit Color..."
jjranta's avatar
jjranta committed
790
msgstr "_Muokkaa väriä..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
791

792
#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
793 794
msgctxt "colormap-action"
msgid "Edit this color"
jjranta's avatar
jjranta committed
795
msgstr "Muokkaa väriä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
796

797
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
798
msgctxt "colormap-action"
799
msgid "_Add Color from FG"
jjranta's avatar
jjranta committed
800
msgstr "Lisää väri _edustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
801

802
#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
803
msgctxt "colormap-action"
804 805
msgid "Add current foreground color"
msgstr "Lisää nykyinen edustaväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806

807
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
808
msgctxt "colormap-action"
809
msgid "_Add Color from BG"
jjranta's avatar
jjranta committed
810
msgstr "Lisää väri _taustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
811

812
#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
813
msgctxt "colormap-action"
814 815
msgid "Add current background color"
msgstr "Lisää nykyinen taustaväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
816

817
#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
jjranta's avatar
jjranta committed
818
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
819
msgid "Edit colormap entry #%d"
820
msgstr "Muokkaa värikartan kohtaa #%d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
821

822
#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823
msgid "Edit Colormap Entry"
824
msgstr "Muokkaa värikartan kohtaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
825

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
826 827
#: ../app/actions/config-actions.c:38
msgctxt "config-action"
828 829 830
msgid "Use _GEGL"
msgstr "Ota _GEGL käyttöön"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
831 832
#: ../app/actions/config-actions.c:39
msgctxt "config-action"
833 834 835
msgid "If possible, use GEGL for image processing"
msgstr "Käytä GEGL:iä kuvien käsittelyyn, jos mahdollista"

836
#: ../app/actions/context-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
837
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
838
msgid "_Context"
839
msgstr "_Konteksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840

841
#: ../app/actions/context-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
842
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
843
msgid "_Colors"
844
msgstr "_Värit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
845

846
#: ../app/actions/context-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
847
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
848
msgid "_Opacity"
849
msgstr "_Läpinäkyvyys"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
850

851
#: ../app/actions/context-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
852
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
853
msgid "Paint _Mode"
jjranta's avatar
jjranta committed
854
msgstr "_Maalaustila"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
855

856
#: ../app/actions/context-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
857
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
858
msgid "_Tool"
859
msgstr "_Työkalu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
860

861
#: ../app/actions/context-actions.c:56
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
862
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
863
msgid "_Brush"
864
msgstr "_Sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
865

866
#: ../app/actions/context-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
867
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
868
msgid "_Pattern"
869
msgstr "_Kuvio"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
870

871
#: ../app/actions/context-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
872
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
873
msgid "_Palette"
jjranta's avatar
jjranta committed
874
msgstr "_Paletti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875

876
#: ../app/actions/context-actions.c:62
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
877
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
878
msgid "_Gradient"
879
msgstr "_Liukuväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
880

881
#: ../app/actions/context-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
882
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
883
msgid "_Font"
jjranta's avatar
jjranta committed
884
msgstr "_Kirjasin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885

886
#: ../app/actions/context-actions.c:67
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
887
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
888
msgid "_Shape"
889
msgstr "_Muoto"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
890

891
#: ../app/actions/context-actions.c:69
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
892
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893
msgid "_Radius"
894
msgstr "_Säde"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
895

896
#: ../app/actions/context-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
897
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
898
msgid "S_pikes"
899
msgstr "P_iikkejä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
900

901
#: ../app/actions/context-actions.c:73
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
902
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
903
msgid "_Hardness"
904
msgstr "_Kovuus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905

906
#: ../app/actions/context-actions.c:75
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
907 908
msgctxt "context-action"
msgid "_Aspect Ratio"
909
msgstr "_Näyttösuhde"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
910

911
#: ../app/actions/context-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
912
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
913
msgid "A_ngle"
914
msgstr "_Kulma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915

916
#: ../app/actions/context-actions.c:80
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
917
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
918
msgid "_Default Colors"
919
msgstr "_Oletusvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
920

921
#: ../app/actions/context-actions.c:82
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
922
msgctxt "context-action"
923 924 925
msgid "Set foreground color to black, background color to white"
msgstr "Aseta edustaväri mustaksi ja taustaväri valkoiseksi"

926
#: ../app/actions/context-actions.c:87
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
927
msgctxt "context-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
928
msgid "S_wap Colors"
929
msgstr "_Vaihda värit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
930

931
#: ../app/actions/context-actions.c:88
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
932
msgctxt "context-action"
933 934 935
msgid "Exchange foreground and background colors"
msgstr "Vaihda edusta- ja taustavärejä keskenään"

936
#: ../app/actions/context-commands.c:426