ca.po 330 KB
Newer Older
1
# translation of ca.po to Catalan
2
# gimp-pug-ins translation to Catalan.
3
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
#
5 6 7 8
# Softcatala <gnome@llistes.softcatala.org>, 2000-2007.
# Quim Perez i Noguer <noguer a osona.com>, 2005-2007.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
9
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007, 2008.
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
12 13
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2008-03-06 21:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 19:20+0100\n"
16 17
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
23

24 25
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:547
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:274 ../plug-ins/gflare/gflare.c:883
26
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:143
27
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28 29 30 31 32 33
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
34
"No hi ha cap %s al gimprc:\n"
35 36 37
"Us cal afegir una línia com\n"
"(%s «%s»)\n"
"al fitxer %s."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
38

39
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:638
40
msgid "Realtime preview"
41
msgstr "Previsualització en temps real"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
42

43
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:646
44 45
msgid "If enabled the preview will be redrawn automatically"
msgstr "Si es marca l'opció, la previsualització es redibuixarà automàticament"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
46

47
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:649
48 49
msgid "R_edraw preview"
msgstr "R_edibuixa la previsualització"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
50

51
# Zoom Options
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
52
#. Zoom Options
53
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:657
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
54 55
msgid "Zoom"
msgstr "Ampliació"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
56

57
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:693
58
msgid "Undo last zoom change"
59
msgstr "Desfà la darrera ampliació/reducció"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
60

61
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:703
62
msgid "Redo last zoom change"
63
msgstr "Refà la darrera ampliació/reducció"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
64

65
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:718
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
66
msgid "_Parameters"
67
msgstr "_Paràmetres"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
68

69
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:721
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
70
msgid "Fractal Parameters"
71
msgstr "Paràmetres de la fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
72

73
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:734
74
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1099
75 76
msgid "Left:"
msgstr "Esquerra:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
77

78
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
79
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1099
80 81
msgid "Right:"
msgstr "Dreta:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
82

83
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
84
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1098
85 86
msgid "Top:"
msgstr "Part superior:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
87

88
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:761
89
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1098
90 91
msgid "Bottom:"
msgstr "Part inferior:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
92

93
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:770 ../plug-ins/common/warp.c:433
94 95 96
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1210
msgid "Iterations:"
msgstr "Iteracions:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
97

98
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:773
99 100
msgid ""
"The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
101 102 103
msgstr "Com més alt sigui el nombre d'iteracions, més detalls es calcularan"

#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:781
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
104
msgid "CX:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
105
msgstr "CX:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
106

107 108 109 110
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:784
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:794
msgid "Changes aspect of fractal"
msgstr "Canvia l'aspecte de la fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
111

112
# era: msgstr "Canvia el valor CX (canvia l'aspecte del fractal, actiu amb tots els fractals tret del Mandelbrot i l'Spierinski)"
113
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:791
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
114
msgid "CY:"
115
msgstr "CY:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
116

117
# era: msgstr "Canvia el valor CY (canvia l'aspecte del fractal, actiu amb tots els fractals tret del Mandelbrot i l'Spierinski)"
118
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:809
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
119
msgid "Load a fractal from file"
120
msgstr "Carrega una fractal d'un fitxer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121

122
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:817
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
123
msgid "Reset parameters to default values"
124
msgstr "Reestableix els paràmetres predeterminats"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125

126
# era: msgstr "Fes que els paràmetres tornin als valors per defecte"
127
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:826
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
128
msgid "Save active fractal to file"
129
msgstr "Desa la fractal activa al fitxer"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
130

131
# Fractal type toggle box
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
132
#. Fractal type toggle box
133
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
134
msgid "Fractal Type"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135
msgstr "Tipus de fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
136

137
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:842
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
138
msgid "Mandelbrot"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
139
msgstr "Mandelbrot"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
140

141
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:844
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
142
msgid "Julia"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
143
msgstr "Julia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
144

145
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:846
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
146
msgid "Barnsley 1"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147
msgstr "Barnsley 1"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
148

149
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:848
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
150
msgid "Barnsley 2"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151
msgstr "Barnsley 2"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
152

153
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:850
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
154
msgid "Barnsley 3"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
msgstr "Barnsley 3"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
156

157
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:852
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
158
msgid "Spider"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159
msgstr "Aranya"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
160

161
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:854
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
162
msgid "Man'o'war"
163
msgstr "Guerrer"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
164

165
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:856
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
166
msgid "Lambda"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgstr "Lambda"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
168

169
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:858
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
170
msgid "Sierpinski"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
msgstr "Sierpinski"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
172

173
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:904 ../plug-ins/common/sinus.c:886
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
msgid "Co_lors"
175
msgstr "Co_lors"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
176

177
# Number of Colors frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
178
#. Number of Colors frame
179
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:908
180
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:415
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
181
msgid "Number of Colors"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
msgstr "Nombre de colors"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
183

184
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:920
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
185
msgid "Number of colors:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186
msgstr "Nombre de colors:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
187

188
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:923
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189
msgid "Change the number of colors in the mapping"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgstr "Canvia el nombre de colors en el mapatge"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
191

192
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:930
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
msgid "Use loglog smoothing"
194
msgstr "Utilitza la suavització loglog"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
195

196
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:937
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
197
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
198
msgstr "Utilitza la suavització 'log log' per eliminar les bandes del resultat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
199

200
# Color Density frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
201
#. Color Density frame
202
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:941
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
203
msgid "Color Density"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgstr "Densitat del color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
205

206 207 208
# These values are translated for the GUI but also used internally
# to figure out which button the user pushed, etc.
# Not my design, please don't blame me -- njl
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
209 210 211
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
212
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953 ../plug-ins/common/fp.c:220
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
213
msgid "Red:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
msgstr "Vermell:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
215

216
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:956
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
217
msgid "Change the intensity of the red channel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218
msgstr "Canvia la intensitat del canal vermell"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
219

220
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963 ../plug-ins/common/fp.c:221
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
221
msgid "Green:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222
msgstr "Verd:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
223

224
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:966
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
225
msgid "Change the intensity of the green channel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226
msgstr "Canvia la intensitat del canal verd"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
227

228
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:973 ../plug-ins/common/fp.c:222
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
229
msgid "Blue:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230
msgstr "Blau:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
231

232
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:976
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
233
msgid "Change the intensity of the blue channel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234
msgstr "Canvia la intensitat del canal blau"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
235

236
# Color Function frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
237
#. Color Function frame
238
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
239
msgid "Color Function"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
240
msgstr "Funció del color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
241

242
# Redmode radio frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
243
#. Redmode radio frame
244
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
245
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:537 ../plug-ins/common/decompose.c:174
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
246
msgid "Red"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
247
msgstr "Vermell"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
248

249 250 251
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:995
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1036
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1077
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252 253
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
254

255 256 257
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:997
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1038
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1079
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258 259 260
msgid "Cosine"
msgstr "Cosinus"

261
#. if and how to center the image on the page
262 263 264
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:999
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1040
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
265
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:415
266
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:422
267 268 269
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:453 ../plug-ins/common/postscript.c:3230
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3242 ../plug-ins/common/psp.c:418
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1026 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:449
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
270
msgid "None"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
271
msgstr "Cap"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
272

273 274 275
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1004
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1045
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1086
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
276
msgid "Use sine-function for this color component"
277
msgstr "Fes servir la funció sinus en l'element d'aquest color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
278

279 280 281
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1007
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1048
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1089
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
282
msgid "Use cosine-function for this color component"
283
msgstr "Fes servir la funció cosinus en l'element d'aquest color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
284

285 286 287
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1010
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1051
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1092
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
288 289 290 291
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
msgstr ""
292
"Fes servir un mapatge lineal en comptes d'una funció trigonomètrica en el "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
"canal d'aquest color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
294

295 296 297
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1101
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
298
msgid "Inversion"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
299
msgstr "Inversió"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
300

301 302 303
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1109
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
304 305 306 307
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr ""
308 309
"Si es marca l'opció, els colors de valors més alts s'intercanviaran amb els "
"de valors més baixos i viceversa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
310

311
# Greenmode radio frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
312
#. Greenmode radio frame
313
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
314
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:542 ../plug-ins/common/decompose.c:175
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
315
msgid "Green"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316
msgstr "Verd"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
317

318
# Bluemode radio frame
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
319
#. Bluemode radio frame
320
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
321
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:547 ../plug-ins/common/decompose.c:176
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
322
msgid "Blue"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323
msgstr "Blau"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
324

325
# Colormode toggle box
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
326
#. Colormode toggle box
327
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1114
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
328
msgid "Color Mode"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329
msgstr "Mode de color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
330

331
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
msgid "As specified above"
333
msgstr "Com s'especifica a sobre"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
334

335
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1135
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
336
msgid ""
337 338
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
339
msgstr ""
340 341
"Crea un mapa de color amb les opcions que heu especificat abans (densitat/"
"funció del color). El resultat es pot veure en la previsualització d'imatge"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
342

343
# era: msgstr "Crea un mapa de color amb les opcions que heu especificat abans (densitat/funciódel colr). El resultat es pot veure com a imatge de la visualització prèvia"
344
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345
msgid "Apply active gradient to final image"
346
msgstr "Aplica el degradat actual a la imatge final"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
347

348
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1157
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
349
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
350
msgstr "Crea un mapa de color fent servir un degradat de l'editor de degradats"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
351

352
# era: msgstr "Crea un mapa de color fent servir un gradient de l'editor de gradients"
353
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1168
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
354
msgid "FractalExplorer Gradient"
355
msgstr "Degradat de l'explorador de fractals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
356

357
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1198
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
msgid "_Fractals"
359 360
msgstr "_Fractals"

361
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1546
362
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1210 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
363
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2004
364
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1059 ../plug-ins/common/compressor.c:410
365
#: ../plug-ins/common/compressor.c:473 ../plug-ins/common/compressor.c:563
366
#: ../plug-ins/common/compressor.c:632 ../plug-ins/common/curve_bend.c:817
367
#: ../plug-ins/common/dicom.c:708 ../plug-ins/common/gbr.c:616
368
#: ../plug-ins/common/gif-save.c:986 ../plug-ins/common/gih.c:1258
369 370
#: ../plug-ins/common/gtm.c:225 ../plug-ins/common/mng.c:561
#: ../plug-ins/common/mng.c:950 ../plug-ins/common/pat.c:447
371
#: ../plug-ins/common/pcx.c:645 ../plug-ins/common/pix.c:508
372
#: ../plug-ins/common/png.c:1244 ../plug-ins/common/pnm.c:958
373
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1196 ../plug-ins/common/psd-save.c:1557
374
#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
375
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2120 ../plug-ins/common/sunras.c:544
376 377 378
#: ../plug-ins/common/tga.c:1133 ../plug-ins/common/tiff-save.c:671
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1016 ../plug-ins/common/xwd.c:598
#: ../plug-ins/fits/fits.c:457 ../plug-ins/flame/flame.c:442
379
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
380
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2376 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:325
381 382 383
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:282
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1020 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1280
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1714
384
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
386
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» en escriptura: %s"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
387

388
# era: msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' en escritura: %s"
389
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1560
390
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
msgid "Could not write '%s': %s"
392
msgstr "No s'ha pogut escriure «%s»: %s"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
393

394
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1635
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
395
msgid "Load Fractal Parameters"
396
msgstr "Carrega els paràmetres de la fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
397

398
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1673
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
399
msgid "Save Fractal Parameters"
400
msgstr "Desa els paràmetres de les fractals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
401

402 403
# Do not rely on librsvg setting GError on failure!
# stat error (file does not exist)
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
404
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405
#. stat error (file does not exist)
406
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1863
407
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
408
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1353 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
409
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2177
410 411
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:981 ../plug-ins/common/compressor.c:464
#: ../plug-ins/common/compressor.c:622 ../plug-ins/common/curve_bend.c:869
412
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
413
#: ../plug-ins/common/gif-load.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
414
#: ../plug-ins/common/mng.c:1121 ../plug-ins/common/pat.c:317
415
#: ../plug-ins/common/pcx.c:344 ../plug-ins/common/pix.c:329
416
#: ../plug-ins/common/png.c:703 ../plug-ins/common/pnm.c:480
417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
#: ../plug-ins/common/poppler.c:527 ../plug-ins/common/postscript.c:1023
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3031 ../plug-ins/common/psp.c:1432
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2010 ../plug-ins/common/sunras.c:378
#: ../plug-ins/common/svg.c:321 ../plug-ins/common/svg.c:702
#: ../plug-ins/common/tga.c:423 ../plug-ins/common/tiff-load.c:288
#: ../plug-ins/common/xbm.c:720 ../plug-ins/common/xwd.c:420
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219 ../plug-ins/fits/fits.c:345
#: ../plug-ins/flame/flame.c:411 ../plug-ins/gfig/gfig.c:434
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:429 ../plug-ins/gfli/gfli.c:464
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:193 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:111
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:821 ../plug-ins/psd/psd-load.c:125
#: ../plug-ins/psd/psd-thumb-load.c:78
430 431 432 433
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:271
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:186 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2545
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2553
434
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
436
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» en lectura: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1871
439
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
441
msgstr "El «%s» no és un fitxer explorador de fractals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
442

443
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1877
444
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
446
msgstr "«%s» és corrupte. L'opció de la línia %d és una secció incorrecta"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
447

448
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:243
449
msgid "Render fractal art"
450
msgstr "Compon la fractal artística"
451

452
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:248
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453
msgid "_Fractal Explorer..."
454
msgstr "Explorador de _fractals..."
455

456
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:378
457
msgid "Rendering fractal"
458
msgstr "S'està creant la composició fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
459

460
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:760
461
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3154
462
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
464
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir «%s» de la llista i del disc?"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
465

466
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:764
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
467
msgid "Delete Fractal"
468
msgstr "Suprimeix la fractal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

470
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:954
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471 472
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
473
msgstr "El fitxer «%s» no és un fitxer explorador de fractals"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
474

475
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:963
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476 477 478 479 480
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
"Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
481
"El fitxer «%s» és corrupte.\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
482
"L'opció de la línia %d és una secció incorrecta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483

484
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1007
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
485
msgid "My first fractal"
486
msgstr "La meva primera fractal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
487

488
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1071
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489
msgid "Select folder and rescan collection"
490
msgstr "Seleccioneu una carpeta i torneu a escanejar la col·lecció"
491

492
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1083
493
msgid "Apply currently selected fractal"
494
msgstr "Aplica la fractal seleccionada"
495

496
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1095
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
497
msgid "Delete currently selected fractal"
498
msgstr "Suprimeix la fractal seleccionada actualment"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
499

500
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1118
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
501
msgid "Rescan for Fractals"
502
msgstr "Torna a escanejar les fractals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
503

504
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1137
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
505
msgid "Add FractalExplorer Path"
506
msgstr "Afegeix el camí explorador de fractals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
507

508
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:104
509
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1018
510 511
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Efectes de llum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512

513 514 515 516 517 518
# era: msgstr "Crea un mapa de color amb les opcions que heu especificat abans (densitat/funciódel colr). El resultat es pot veure com a imatge de la visualització prèvia"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:195
msgid "Apply various lighting effects to an image"
msgstr "Aplica diversos efectes de llum a la imatge"

#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519
msgid "_Lighting Effects..."
520
msgstr "Efectes de _llum..."
521

522
# General options
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
523
#. General options
524
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:294
525
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:472
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
526
msgid "General Options"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527
msgstr "Opcions generals"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
528

529
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
msgid "T_ransparent background"
531
msgstr "Fons t_ransparent"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
532

533
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:312
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
534
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
535
msgstr "Fes transparent la imatge de destinació on l'alçada sigui zero"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
536

537
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538
msgid "Cre_ate new image"
539
msgstr "Cre_a una imatge nova"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
540

541
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:325
542
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:541
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
543
msgid "Create a new image when applying filter"
544
msgstr "Crearà una imatge nova quant s'apliqui el filtre"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
545

546
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
547
msgid "High _quality preview"
548
msgstr "Previsualització d'alta _qualitat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
549

550
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:337
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
551
msgid "Enable/disable high quality preview"
552
msgstr "Habilita/inhabilita la previsualització d'alta qualitat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553

554
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:344
555 556
msgid "Distance:"
msgstr "Distància:"
557

558
# era msgstr "Habilita/inhabilita la visualització prèvia d'alta qualitat"
559 560
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:377
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:619
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561 562
msgid "Light Settings"
msgstr "Paràmetres de la llum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563

564
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:390
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565
msgid "Light 1"
566
msgstr "Llum 1"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567

568
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:391
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569
msgid "Light 2"
570
msgstr "Llum 2"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571

572
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:392
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573
msgid "Light 3"
574
msgstr "Llum 3"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575

576
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
577
msgid "Light 4"
578
msgstr "Llum 4"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579

580
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:394
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581
msgid "Light 5"
582
msgstr "Llum 5"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583

584
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585
msgid "Light 6"
586
msgstr "Llum 6"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587

588
# row labels
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589
#. row labels
590
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:404
591
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2706
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592 593 594
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"

595
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:409
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596
msgid "Color:"
597
msgstr "Color:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
598

599
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
600
msgid "Directional"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601
msgstr "Direccional"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
602

603
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
604
msgid "Point"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605
msgstr "Punt"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
606

607 608
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:431
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:642
609
msgid "Type of light source to apply"
610
msgstr "Font del tipus de llum a aplicar"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
611

612 613
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:433
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:644
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614
msgid "Select lightsource color"
615
msgstr "Seleccioneu el color de la font de llum"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
616

617
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
618
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:657
619
msgid "Set light source color"
620
msgstr "Definiu la font de color de la llum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621

622
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:455
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
msgid "_Intensity:"
624
msgstr "_Intensitat:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625

626
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:463
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
msgid "Light intensity"
628
msgstr "Intensitat de la llum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629

630 631 632 633
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:466
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:659
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:986
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:343
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
634 635 636
msgid "Position"
msgstr "Posició"

637
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:476 ../plug-ins/common/flarefx.c:772
638
#: ../plug-ins/common/mblur.c:1094 ../plug-ins/common/nova.c:463
639
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1227
640
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2679
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "_X:"
642
msgstr "_X:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
643

644 645
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:484
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:683
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
646
msgid "Light source X position in XYZ space"
647
msgstr "Posició de la font de llum X en l'espai XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
648

649
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/flarefx.c:777
650
#: ../plug-ins/common/mblur.c:1099 ../plug-ins/common/nova.c:468
651
#: ../plug-ins/common/papertile.c:291 ../plug-ins/flame/flame.c:1241
652
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2683
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653
msgid "_Y:"
654
msgstr "_Y:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
655

656 657
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:697
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
658
msgid "Light source Y position in XYZ space"
659
msgstr "Posició de la font de llum Y en l'espai XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
660

661
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
msgid "_Z:"
663
msgstr "_Z:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
664

665 666
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:514
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:711
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
667
msgid "Light source Z position in XYZ space"
668
msgstr "Posició de la font de llum Z en l'espai XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
669

670 671 672
# *****************************************************
# radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
# *************************************************
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673 674 675
#. *****************************************************
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
676 677
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517 ../plug-ins/common/struc.c:1292
#: ../plug-ins/common/wind.c:943
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678 679
msgid "Direction"
msgstr "Direcció"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680

681
# X
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682
#. X
683 684 685 686 687
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:526
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:675
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:729
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:997
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1046
688
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:525
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
689 690 691
msgid "X:"
msgstr "X:"

692 693
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:534
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:737
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
694
msgid "Light source X direction in XYZ space"
695
msgstr "Direcció de la font de llum X en l'espai XYZ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696

697
# Y
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
#. Y
699 700 701 702 703 704
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:540
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:689
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:742
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1010
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1057
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
705
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:539
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706 707 708
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

709 710
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:548
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:750
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
711
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
712 713
msgstr "Direcció de la font de llum Y en l'espai XYZ"

714 715 716 717 718 719
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:554
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:703
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:755
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1023
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1068
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720 721 722
msgid "Z:"
msgstr "Z:"

723 724
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:562
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:763
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
725
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
726
msgstr "Direcció de la font de llum Z en l'espai XYZ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727

728
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:565
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729
msgid "I_solate"
730
msgstr "Aï_lla"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
731

732
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733
msgid "Lighting preset:"
734
msgstr "Preconfiguració de llum:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
735

736
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:620
737
msgid "Material Properties"
738
msgstr "Propietats del material"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
739

740
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:638
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741
msgid "_Glowing:"
742
msgstr "_Ambient:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
743

744 745
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:657
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:824
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
746
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
747
msgstr "Quantitat de color original per mostrar on no hi ha llum directa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
748

749
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:671
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
msgid "_Bright:"
751
msgstr "_Lluentor:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
752

753 754
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:690
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:853
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
755
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
756
msgstr "Intensitat del color original quan l'il·lumina una font de llum"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
757

758
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:704
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759
msgid "_Shiny:"
760
msgstr "_Brillant:"
761

762 763
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:723
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:925
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
764
msgid "Controls how intense the highlights will be"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
765
msgstr "Controla la intensitat del ressaltament"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
766

767
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:736
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768
msgid "_Polished:"
769
msgstr "_Polit:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
770

771 772
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:755
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:954
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
773
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
774
msgstr "Uns valors més alts fan que el que es ressalta estigui més enfocat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
775

776
# Metallic
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777
#. Metallic
778
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:765
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779
msgid "_Metallic"
780
msgstr "_Metàlic"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781

782
# era: msgstr "_Metalic"
783
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:802
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784
msgid "E_nable bump mapping"
785
msgstr "Eleva a partir d'u_n mapa de relleu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
786

787
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:816
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
788
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
789 790
msgstr ""
"Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de relleu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
791

792
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:838
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793
msgid "Bumpm_ap image:"
794
msgstr "M_apa de relleu:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
795

796
# Map type menu
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797
#. Map type menu
798
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:841 ../plug-ins/common/bumpmap.c:835
799
#: ../plug-ins/flame/flame.c:746
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
800
msgid "Linear"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
801
msgstr "Lineal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
802

803
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:842
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
804
msgid "Logarithmic"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
805
msgstr "Logarítmic"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
806

807
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:843 ../plug-ins/common/bumpmap.c:837
808
#: ../plug-ins/flame/flame.c:747
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
809
msgid "Sinusoidal"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
810
msgstr "Sinusoïdal"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
811

812
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:844 ../plug-ins/common/bumpmap.c:836
813
#: ../plug-ins/flame/flame.c:748
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
814
msgid "Spherical"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
815
msgstr "Esfèric"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
816

817
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:854
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
818
msgid "Cu_rve:"
819
msgstr "Cor_ba:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
820

821
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:859
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
822
msgid "Ma_ximum height:"
823
msgstr "Alçada mà_xima:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
824

825
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:869
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
826
msgid "Maximum height for bumps"
827
msgstr "Alçada màxima de les zones elevades"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
828

829
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:893
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830
msgid "E_nable environment mapping"
831
msgstr "Habilita el mapatge de l'e_ntorn"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
832

833
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:907
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
834
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
835
msgstr "Habilita/inhabilita el mapatge de l'entorn (reflexió)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
836

837
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:924
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
838
msgid "En_vironment image:"
839
msgstr "Imatge de l'e_ntorn:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
840

841
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:927
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
842
msgid "Environment image to use"
843
msgstr "Imatge de l'entorn per utilitzar"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
844

845
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:949
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
846
msgid "Op_tions"
847
msgstr "Op_cions"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
848

849 850
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:953
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1291
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
851
msgid "_Light"
852
msgstr "_Llum"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
853

854 855
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:957
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1295
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856
msgid "_Material"
857
msgstr "_Material"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
858

859
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:961
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
860
msgid "_Bump Map"
861
msgstr "_Eleva"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
862

863
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:965
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
864
msgid "_Environment Map"
865
msgstr "Mapa de l'e_ntorn"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
866

867 868 869
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1074
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:174
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1184
870
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515