is.po 15 KB
Newer Older
1 2 3
# translation of gimp-tips.gimp-2-8.is.po to
# Icelandic translation of The GIMP. This is a compendium.
# Copyright (C) 2008, 2015 Free Software Foundation, Inc.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
4
#
5 6
# Anna Jonna Ármansdóttir <annajonna@gmail.com>, 2008.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
9 10 11 12 13 14 15 16
"Project-Id-Version: gimp-tips.gimp-2-8.is\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&"
"keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-08 06:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-15 12:21+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
21
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
22 23 24

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
25 26
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27
msgstr ""
28 29
"Hvenær sem er, getur þú fengið leiðbeiningar í réttu samhengi fyrir flest "
"tól í GIMP með því að ýta á F1 lykilinn. Þetta virkar einnig í valmyndum."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
30 31 32

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
33 34 35
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
36
msgstr ""
37 38 39
"GIMP notar lög sem hjálpa þér að skipuleggja myndina þína. Hugsaðu um þær "
"sem stafla af skyggnum eða síum, þannig að þegar þú horfir í gegn um þær, "
"sérðu samansett innihald þeirra."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40 41 42

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
43 44
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
45
msgstr ""
46 47
"Þú getur framkvæmt margar aðgerðir á lögum með því að hægri-smella á "
"textamerki þess lags í glugganum fyrir Lög."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48 49

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
50 51 52 53 54
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55
msgid ""
56 57 58 59
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
60
msgstr ""
61 62 63 64 65 66
"Þegar þú vistar mynd til að vinna með hana seinna, notaðu þá XCF "
"skráasniðið; það er skráasnið sem er eiginlegt GIMP (notaðu skráarendinguna "
"<tt>.xcf</tt>). Þannig varðveitast lög og ýmsir aðrir eiginleikar í verkinu "
"þínu. "
"Þegar verkefni er lokið, getur þú flutt það út í skráasnið eins og JPEG, PNG, "
"GIF, o.fl."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
67 68 69

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
70 71 72
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
73
msgstr ""
74 75 76
"Flest hjálparforrit virka á núverandi lag í núverandi mynd. Í sumum tilfellum "
"þarftu að setja öll lögin saman í eitt (Mynd→Fletja Mynd) ef þú vilt að "
"hjálparforritið virki á myndina í heild."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
77 78 79

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
80 81 82
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
83
msgstr ""
84 85 86
"Ef nafnið á lagi er <b>feitletrað</b> í valmynd fyrir lög, þá hefur þetta "
"lag enga alfa-gegnsæislitrás. Þú getur bætt við alfa-gegnsæislitrás með því "
"að nota Lag→Gegnsæi→Bæta við alfa-gegnsæislitrás."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87 88 89

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
90 91 92 93
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
94
msgstr ""
95 96 97 98
"Ekki er hægt að nota alla effekta á allar tegundir mynda. Þetta sést á því "
"að atriði í valmynd eru gráleit. Þú gætir þurft að breyta myndham í RGB "
"(Mynd→Hamur→RGB), bæta við alfa rás (Lag→Gegnsæi→Bæta við alfa rás) eða "
"fletja hana (Mynd→Fletja Mynd)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99 100 101

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
102 103 104 105
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
106
msgstr ""
107 108 109 110 111
"Þú getur stillt eða flutt myndval með því að nota skipunina <tt>Alt</tt>-"
"draga. Ef þetta flytur gluggann, þá notar gluggastjórinn þinn þegar þennan "
"<tt>Alt</tt> lykil. Flesta gluggastjóra má stilla þannig að þeir hunsi "
"<tt>Alt</tt> lykilinn eða að þeir noti <tt>Super</tt> lykilinn (eða "
"\"Windows logo\") í staðinn."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112 113 114

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
115 116 117
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118
msgstr ""
119 120 121
"Þú getur dregið og sleppt mörgum hlutum í GIMP. Til dæmis, að draga lit frá "
"verkfærakassanum eða frá litavali og sleppa honum á mynd, myndvalið með þeim "
"lit."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
122 123 124

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
125 126
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
127
msgstr ""
128 129
"Þú getur notað miðju-músahnappinn til að flakka um myndina, (eða ýta á "
"<tt>bilslána</tt> meðan þú hreyfir músina)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
130 131 132

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
133 134 135
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
msgstr ""
137 138 139
"Smelltu og dragðu reglustiku til að staðsetja stoðlínu á mynd. Sérhvert "
"dregið myndval mun dragast að stoðínunni. Þú getur fjarlægt stoðínur með "
"því að draga þær af myndinni með Flytja-verkfærinu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140 141 142

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
143 144
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
msgstr ""
146 147
"Þú getur dregið lag frá valmyndinni fyrir Lög og sleppt því á "
"verkfærakassann. Þetta býr til nýja mynd sem inniheldur eingöngu þetta lag."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
148 149 150

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
151 152 153 154
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
155
msgstr ""
156 157 158 159
"Fljótandi myndval verður að vera fest í nýtt lag eða í síðasta virkt lag "
"áður en hægt er að gera aðrar aðgerðir á myndinni. Smelltu á annaðhvort á "
"hnappinn &quot;Nýtt lag&quot; eða á &quot;Festa lag&quot; í  valmyndinni "
"Lög, eða notaðu valmyndirnar til að gera það sama."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
160 161 162

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
163 164 165
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
166
msgstr ""
167 168 169 170
"GIMP styður rauntíma gzip þjöppun. Bættu bara við <tt>.gz</tt> (eða <tt>."
"bz2</tt>, ef þú ert með bzip2 forritið uppsett) við skráarheitið og verður "
"myndin þín vistuð þjöppuð. Að sjálfsögðu er einnig hægt að opna þjappaðar "
"myndir."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Með því að þrýsta á og halda niðri <tt>Shift</tt> hnappinum áður en myndval "
"er gert, getur þú bætt því við núverandi myndval í staðinn fyrir að skipta "
"því út. Með því að nota <tt>Ctrl</tt> hnappinn áður en myndval er gert má "
"draga frá núverandi myndvali."

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Þú getur teiknað einfalda ferninga eða hringi með því að nota Breyta→Teikna "
"myndval. Það teiknar jaðarinn á núverandi myndvali. Flóknari lögun er hægt að "
"draga með því að nota Ferlatólið eða með Síur→Myndgera→Gfig."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193 194
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
195 196 197
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
msgstr ""
199 200 201 202 203
"Ef þú teiknar ofan í feril (Breyta→Mála eftir ferli), má nota "
"málunarverkfærin með "
"núverandi stillingum þeirra. Þú getur notað pensilinn í litstigulsham eða "
"jafnvel "
"Strokleðrið eða Kámáhaldið."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204 205 206

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
207 208 209
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
msgstr ""
211 212 213
"Þú getur búið til og breytt flóknu myndvali með því að nota ferlatólið. "
"Ferlavalmyndin, gerir þér kleift að vinna með marga ferla og breyta þeim í "
"myndval."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214 215 216

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
217 218 219 220
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
221
msgstr ""
222 223 224 225
"Þú getur notað málunarverkfærin til að breyta myndvali. Smelltu á "
"&quot;Flytihulu&quot;-hnappinn neðst vinstra megin á myndglugga. Breyttu "
"myndvalinu með því að mála ofan í myndina og smelltu aftur á hnappinn til að "
"breyta aftur í venjulegt myndval."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
229 230 231 232
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
msgstr ""
234 235 236 237
"Þú geur vistað myndval í rás (Velja→Vista í rás) og síðan breytt þessari rás "
"með hvaða teikni- eða málningartóli sem er. Með því að nota hnappana í "
"valmyndinni fyrir Rásir, getur þú víxlað sýnileika nýju rásarinnar eða "
"breytt henni í myndval."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238 239 240

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
241 242 243 244 245 246 247
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248
msgstr ""
249 250 251 252 253 254 255
"Eftir að þú virkjaðir &quot;Nota breytilega flýtilykla&quot; í "
"kjörstillingum, getur þú ráðið virkni flýtilykla. Gerðu þetta með því að fá "
"upp valmyndina, velja þar atriði og, ýta á þá samsetningu flýtilykla sem þú "
"óskar að nota. Ef &quot;Vista flýtilykla við lokun&quot; er virkt, mun nýju "
"stillingarnar verða vistaðar þegar þú lokar GIMP. Þú ættir svo líklega að "
"taka hakið úr &quot;Nota breytilega flýtilykla&quot;, til að hindra að "
"flýtilyklum verði breytt fyrir slysni."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256 257 258

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
259 260
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261
msgstr ""
262 263 264
"Ef margir gluggar eru opnir á skjánum þínum, getur þú ýtt mörgum sinnum á "
"<tt>Tab</tt> hnappinn í myndglugga, til að fela eða sýna verkfærakassa og "
"aðrar valmyndir."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265 266 267

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
268 269
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
msgstr ""
271 272 273
"<tt>Shift</tt>-smelltu á auga-táknmyndina í valmyndinni Lög, til að fela öll "
"lögin nema einmitt þetta lag. <tt>Shift</tt>-smelltu aftur til að sýna öll "
"lögin."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274 275 276

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
277 278 279
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280
msgstr ""
281 282 283
"<tt>Ctrl</tt>-smellur á forsýn fyrir hulu lagsins í glugganum fyrir Lög, "
"víxlar virkninni á hulu lagsins. <tt>Alt</tt>-smellur á forsýnina á hulu "
"lagsins í glugganum fyrir Lög, víxlar sýn á sjálfa huluna."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284 285 286

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
287 288
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289
msgstr ""
290 291
"Þú getur notað <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> til að fletta í gegn um öll lögin í "
"mynd (ef gluggastjórinn þinn notar ekki nú þegar þessa lykla í annað...)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292 293 294

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
295 296 297 298
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299
msgstr ""
300 301 302 303
"<tt>Ctrl</tt>-smelltu með Fötufyllingarverkfærinu svo það noti "
"bakgrunnslitinn "
"í staðinn fyrir forgrunnslitinn. <tt>Ctrl</tt>-smella með litplokkaranum "
"stillir bakgrunnslit í stað forgrunnslitar."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304 305 306

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
307 308
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309
msgstr ""
310 311
"<tt>Ctrl</tt>-draga með Snúningstólinu, takmarkar snúninginn við næsta 15 "
"gráðu bil."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312 313 314

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
315 316 317 318
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319
msgstr ""
320 321 322 323 324 325
"Ef einhverjar af skönnuðu myndununum þínum eru ekki nógu litríkar, getur þú "
"auðveldlega lagað litatónana með &quot;Sjálfvirkt&quot;-hnappinum í "
"verkfærinu Litatíðnistig (Litir→Litatíðnistig). Ef einhverjir litir eru "
"yfirþyrmandi, getur þú reynt að laga þá með verkfærinu sem kallast Litferlar "
"(Litir→Litferlar)."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326