be.po 18 KB
Newer Older
1 2 3 4
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips 2.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 6
"POT-Creation-Date: 2011-12-17 17:30+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-17 17:30+0300\n"
7 8
"Last-Translator: Hleb Valoshka <375gnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n@mova.org>\n"
9
"Language: be\n"
10 11 12 13 14 15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: 2\n"
"X-Poedit-Language: Belarusian\n"
"X-Poedit-Country: BELARUS\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
19 20 21 22 23 24 25 26 27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Вядро» залівае колерам асноведзі, замест "
"колера рысаваньня. Гэтак жа, пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Піпетка» выбірае "
"колер асноведзі, замест колера рысаваньня."
28 29

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
30 31 32 33 34 35 36 37
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Пстрычка па папярэднім праглядзе маскі пласта у дыялёґу «Пласты» з "
"заціснутай <tt>Ctrl</tt> пераключае эфэкт маскі пласта. Пстрычка з "
"заціснутым <tt>Alt</tt> пераключае прагляданьне самой маскі."
38 39

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
40 41 42 43 44 45
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут павароту будзе кратны 15 "
"градусам."
46 47

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
48 49 50 51 52 53 54
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёґу «Пласты», каб "
"схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> "
"ізноў, каб паказаць усе пласты."
55 56

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаванае да давага пласта або апошняга "
"актыўнага пласта перад выконваньнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага "
"пстрыкні па кнопцы «Стварыць пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёґу "
"«Пласты», або выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае."
67 68

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Пасьля задзейнічаньня «Дынамічных скаротаў клявіятуры» у дыялёґу "
"«Настаўленьні» можна перавызначыць скароты. Для гэтага адкрый мэню, выберы "
"патрэбны элемэнт і націсьні пажаданую камбінацыю клявішаў. Калі задзейнічана "
"«Захоўваць скароты клявіятуры», яна будзе захаваная падчас выхаду з GIMP. "
"Потым лепей выключыць «Дынамічныя скароты клявіятуры», каб выпадкова не "
"перавызначыць скароты."
84 85

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
86 87 88 89 90 91 92
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб зьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе "
"вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя "
93
"можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай прылады "
94
"«Перасоўнік»."
95 96

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
97 98 99 100 101 102 103 104 105
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP умее зьлёту сьціскаць файлы з дапамогай gzip. Проста дадай <tt>.gz</tt> "
"(або <tt>.bz2</tt>, калі маеш у сыстэме bzip2) да імя файла, і твой відарыс "
"будзе захаваны сьціснутым. Безумоўна, загрузка сьціснутых відарысаў таксама "
"працуе."
106 107

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
108 109 110 111 112 113 114 115
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP выкарыстоўвае пласты для ўпарадкаваньня відарысаў. Уяві сабе стос "
"карцінак, нарысаваных на празрыстай плёнцы, такіх, што гледзячы празь іх, "
"бачыш зьмесьціва ўсіх плёнак."
116 117

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
118 119 120 121 122 123 124 125
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Калі назва пласта пазначана <b>тоўстым</b>, гэты пласт ня мае альфаканала. "
"Можна дадаць альфаканал, выкарыстоўваючы Пласт→Празрыстасьць→Дадаць "
"альфаканал."
126 127

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
128 129 130 131 132 133 134
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Калі адсканаваныя фатаздымкі выглядаюць недастаткова каляровымі, іхны "
135 136 137
"танальны дыяпазон можна лёгка палепшыць, націснуўшы кнопку «Аўта» прылады "
"«Ўзроўні» (Колеры→Узроўні). Адценьні колераў можна выправіць з дапамогай "
"інструмэнта «Крывыя» (Колеры→Крывыя)."
138 139

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
140 141 142 143 144
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
145 146
"Калі абводзіш шлях (Праца→Абвесьці шлях), выкарыстоўваецца бягучая прылада "
"рысаваньня зь ейнымі бягучымі настройкамі. Можна ўжываць «Пэндзаль» у рэжыме "
147
"ґрадыента або нават «Сьцірку» ці «Пэцкаль»."
148 149

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
150 151 152 153 154
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Калі на экране замала месца для ўсіх вакон, можна націснуць <tt>Tab</tt> у "
155
"вакне відарыса, каб схаваць або паказаць панэль прылад і іншыя дыялёґі."
156 157

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
158 159 160 161 162 163 164 165
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Бальшыня дадаткаў працуюць зь бягучым пластом бягучага відарыса. У асобных "
"выпадках патрэбна аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць пласты), каб "
"дадатак апрацоўваў увесь відарыс."
166 167

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ня ўсе эфэкты можна ўжыць да ўсіх тыпаў відарысаў. Гэта адлюстроўваецца "
"шэрым колерам радка мэню. Магчыма, патрэбна зьмяніць рэжым відарыса на RGB "
"(Відарыс→Рэжым→RGB), дадаць альфаканал (Пласт→Празрыстасьць→Дадаць "
"альфаканал) ці аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць усе пласты)."
178 179

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
180 181 182 183 184 185 186 187 188
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Націснуўшы й утрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем "
"вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы "
"<tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна адняць ад бягучага "
"вылучэньня."
189 190

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
191 192 193
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
194 195
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
196 197 198
msgstr ""
"Калі захоўваеш відарыс для далейшай працы зь ім, выкарыстоўвай XCF, родны "
"фармат файла GIMP (ужывай пашырэньне імя файла <tt>.xcf</tt>). У ім "
199 200
"захоўваюцца ўсе пласты й іншыя падрабязнасьці бягучай працы. Калі праект "
"скончаны, можна захаваць яго як JPEG, PNG, GIF, ..."
201 202

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Можна папраўляць ці перасоўваць вылучэньне, выкарыстоўваючы перацягваньне з "
"націснутай клявішай <tt>Alt</tt>. Калі перасоўваецца вакно, г.зн., што "
"кіраўнік вакон ужо ўжывае клявішу <tt>Alt</tt>. Бальшыню кіраўнікоў вакон "
"можна наставіць так, каб іґнаравалі клявішу <tt>Alt</tt> або выкарыстоўвалі "
"замест яе клявішу <tt>Super</tt> («Windows»)."
214 215

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
216 217 218 219 220
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
221
"Можна ствараць і правіць складаныя вылучэньні, ужываючы прыладу «Шляхі». "
222 223
"Дыялёґ «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у "
"вылучэньні."
224 225

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
226 227 228 229
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
230 231
"Можна перацягнуць пласт з дыялёґу «Пласты» й кінуць яго на панэль прылад. "
"Такім чынам будзе створаны новы відарыс, які ўтрымлівае толькі гэты пласт."
232 233

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
234 235 236 237 238 239
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"У GIMP можна перацягнуць і кінуць шмат рэчаў. Напрыклад, перацягнуўшы колер "
240
"з панэлі прылад або палітры й кінуўшы яго на відарыс, запоўніш бягучае "
241
"вылучэньне гэтым колерам."
242 243

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
244 245 246 247 248 249 250
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Можна рысаваць простыя квадраты ці акружыны, ужываючы Праца→Абвесьці па "
"контуры. Будзе абведзены контур бягучага вылучэньня. Больш складаныя абрысы "
251
"можна рысаваць, ужываючы прыладу «Шлях» або з дапамогай "
252
"Фільтры→Пабудова→Gfig."
253 254

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
255 256 257 258 259 260
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Можна атрымаць кантэкстную дапамогу для бальшыні функцый GIMP'а, націснуўшы "
"клявішу F1 у любы момант. Гэта спрацоўвае нават у мэню."
261 262

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
263 264 265 266 267 268
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па "
"назьве пласта ў дыялёґу «Пласты»."
269 270

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
271 272 273 274 275 276 277
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Можна захаваць вылучэньне як канал (Вылучэньне→Захаваць як канал), а потым "
278 279 280
"зьмяняць гэты канал любымі прыладамі рысаваньня. Ужываючы кнопкі ў дыялёґу "
"«Каналы» можна зьмяніць бачнасьць гэтага новага канала ці ператварыць яго ў "
"вылучэньне."
281 282

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
283 284 285 286 287 288
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Можна карыстацца <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>, каб прайсьці па ўсіх пластах "
"відарыса (калі твой кіраўнік вакон не перахоплівае гэтых клявішаў…)"
289 290

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
291 292 293 294 295 296
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Выкарыстоўвай сярэднюю кнопку мышы, каб перамяшчацца па відарысе (або "
"націсьні <tt>Прабел</tt>, перасоўваючы мыш)."
297 298

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
299 300 301 302 303 304
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
305
"Выкарыстоўвай прылады рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па "
306 307 308
"кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Зьмяні сваё "
"вылучэньне, рысуючы па выдарысе, і пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца "
"назад да нармальнага вылучэньня."