sk.po 69.3 KB
Newer Older
1
# Slovak translation for gimp-libgimp
2
# Copyright (C) 2002-2005, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gimp-libgimp package.
4
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2002-2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
5
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
6
# Richard Popeliš <riki357@gmail.com>, 2011.
7 8
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
13
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
15 16
"POT-Creation-Date: 2016-01-22 07:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-22 12:40+0100\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
17
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
19
"Language: sk\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
24
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
25 26

#. procedure executed successfully
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
27
#: ../libgimp/gimp.c:1204
28 29 30 31
msgid "success"
msgstr "úspech"

#. procedure execution failed
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
32
#: ../libgimp/gimp.c:1208
33 34 35 36
msgid "execution error"
msgstr "chyba pri vykonávaní"

#. procedure called incorrectly
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
37
#: ../libgimp/gimp.c:1212
38 39 40 41
msgid "calling error"
msgstr "chyba pri volaní"

#. procedure execution cancelled
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
42
#: ../libgimp/gimp.c:1216
43 44
msgid "cancelled"
msgstr "zrušené"
45

46 47
# window title
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
48 49 50
msgid "Brush Selection"
msgstr "Výber štetca"

51
# možno bude lepšie prechádzať - necháme na koordinátora
52
# PŠ: ani ten si nie je istý :-(
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
53 54
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
55
msgid "_Browse..."
56
msgstr "_Prechádzať…"
57

58 59
# %s je formát obrázka napr GIF
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
60
#, c-format
61 62
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s vrstvami"
63

64
# action
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
65 66
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
67 68 69
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zlúčiť viditeľné vrstvy"

70
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
71
#, c-format
72
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
73 74
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s posunom, veľkosťou ani krytím vrstiev"
75

76
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
77
#, c-format
78 79
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Zásuvný modul pre %s môže vrstvy spracovať iba ako snímky animácie"
80

81 82
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
83 84 85
msgid "Save as Animation"
msgstr "Uložiť ako animáciu"

86 87
# voľba pri ukladaní
# PM: do jednej vrstvy by bolo inak a zlúčenie merge je iná operácia ako flatten
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
88 89
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
90
msgid "Flatten Image"
91
msgstr "Obrázok so zažehlenými vrstvami"
92

93
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
94
#, c-format
95 96
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s priesvitnosťou"
97

98
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
99
#, c-format
100 101
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s maskami vrstiev"
102

103
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
104 105 106
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Použiť masky vrstiev"

107
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
108
#, c-format
109 110
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s RGB obrázkami"
111

112
# voľba pri ukladaní
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
113 114
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
115
msgid "Convert to RGB"
116
msgstr "Konvertovať do RGB"
117

118
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
119
#, c-format
120
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
121
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s obrázkami v odtieňoch sivej"
122

123
# voľba pri ukladaní
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
124 125
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
126
msgid "Convert to Grayscale"
127
msgstr "Konvertovať do odtieňov sivej"
128

129
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
130
#, c-format
131 132
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s indexovanými obrázkami"
133

134
# voľba pri ukladaní
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
135 136
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
137 138 139 140
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
141 142
"Skonvertovať na indexovaný použitím štandardných nastavení\n"
"(Ak chcete lepší výsledok, spravte to ručne)"
143

144
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
145
#, c-format
146
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
147 148 149
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie spracovať iba bitmapové (dvojfarebné) indexované "
"obrázky"
150

151 152
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
153 154 155 156
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
157 158
"Skonvertovať na indexovaný použitím štandardných nastavení bitmáp\n"
"(Ak chcete lepší výsledok, spravte to ručne)"
159

160
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
161
#, c-format
162
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
163 164
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s obrázkami v odtieňoch sivej a RGB"
165

166
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
167
#, c-format
168 169
msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s RGB/indexovanými obrázkami"
170

171
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
172
#, c-format
173
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
174 175 176
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s indexovanými obrázkami a v odtieňoch "
"sivej"
177

178
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
179
#, c-format
180 181
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Zásuvný modul pre %s potrebuje alfa kanál"
182

183 184
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
185 186 187
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Pridať alfa kanál"

188 189
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
190
msgid "Confirm Save"
191
msgstr "Potvrdiť uloženie"
192

193 194
# tlačidlo
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
195 196 197
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdiť"

198 199
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
200 201 202
msgid "Export File"
msgstr "Exportovať súbor"

203 204
# tlačidlo
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
205 206 207
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovať"

208
# tlačidlo
209
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:1013
210
msgid "_Export"
211
msgstr "_Exportovať"
212 213

#. the headline
214
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
215
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216 217 218 219 220 221
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Váš obrázok by mal byť z nasledovných dôvodov exportovaný predtým, ako bude "
"uložený s názvom %s:"
222

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223
#. the footline
224
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
225 226 227
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konverzia pri exporte neovplyvní pôvodný obrázok."

228
#: ../libgimp/gimpexport.c:729
229 230 231 232 233
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
234
"Chystáte sa uložiť masku vrstvy ako %s.\n"
235 236
"Viditeľné vrstvy nebudú uložené."

237
#: ../libgimp/gimpexport.c:735
238 239 240 241 242
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
243
"Chystáte sa uložiť kanál (uložený výber) ako %s.\n"
244 245
"Viditeľné vrstvy nebudú uložené."

246
# titulok dialógového okna
247
#: ../libgimp/gimpexport.c:1004
248 249 250 251
msgid "Export Image as "
msgstr "Exportovať obrázok ako "

# titulok dialógového okna
252
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
253 254 255
msgid "Font Selection"
msgstr "Výber písma"

256
# titulok dialógového okna
257
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
258 259 260
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Výber prechodu"

261
# ActionEntry
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
262
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:605
263
msgid "Background"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
264
msgstr "Pozadie"
265

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
266
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:796
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
267 268 269
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Otočiť %s?"
270

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
# DK:otočenie
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
272
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:802
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
273 274
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachovať pôvodné"
275

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
276
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:844
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
277 278
msgid "Original"
msgstr "Pôvodné"
279

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
280
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
281 282
msgid "Rotated"
msgstr "Otočený"
283

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
284
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:878
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
285 286 287
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Tento obrázok obsahuje Exif metaúdaje o otočení."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
288
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:896
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
289 290 291
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Chcete otočiť obrázok?"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
292
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
293
msgid "_Don't ask me again"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
294
msgstr "Nepýtať s_a znovu"
295

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
# 1. položka menu
# 2. zoznam
# PM: Paľo pozri prosím či to netreba rozdeliť
# PŠ: môže to byť hocičo, takže tento neutrálny tvar je Ok
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdne)"

307
# titulok dialógového okna
308
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
309
msgid "Palette Selection"
310
msgstr "Výber palety"
311

312
# titulok dialógového okna
313
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
314 315 316
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Výber vzorky"

317
# typ vyhľadávania
318
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
319 320 321
msgid "by name"
msgstr "podľa názvu"

322
# typ vyhľadávania
323
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
324 325 326
msgid "by description"
msgstr "podľa popisu"

327
# typ vyhľadávania
328
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
329 330 331
msgid "by help"
msgstr "podľa pomocníka"

332
# typ vyhľadávania
333
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
334 335 336
msgid "by author"
msgstr "podľa autora"

337
# typ vyhľadávania
338
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
339 340 341
msgid "by copyright"
msgstr "podľa autorských práv"

342
# typ vyhľadávania
343
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
344 345 346
msgid "by date"
msgstr "podľa dátumu"

347
# typ vyhľadávania
348
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
349 350 351
msgid "by type"
msgstr "podľa typu"

352 353 354
# správa - výsledok vyhľadávania podľa regulárneho výrazu
# PM: dal by som Nenašla sa zhoda / Nič sa nenašlo
#. count label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
355 356
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:140
357 358 359
msgid "No matches"
msgstr "Žiadne zhody"

360
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
361 362 363
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Neplatný alebo neúplný vyhľadávací pojem"

364
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
365
msgid "Searching"
366
msgstr "Vyhľadáva sa"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
367

368
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
369 370
msgid "Searching by name"
msgstr "Vyhľadávanie podľa názvu"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
371

372
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
373 374
msgid "Searching by description"
msgstr "Vyhľadávanie podľa popisu"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
375

376
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
377 378
msgid "Searching by help"
msgstr "Vyhľadávanie podľa pomocníka"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
379

380
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
381 382
msgid "Searching by author"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autora"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
383

384
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
385 386
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autorských práv"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
387

388
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
389 390
msgid "Searching by date"
msgstr "Vyhľadávanie podľa dátumu"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
391

392
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
393 394
msgid "Searching by type"
msgstr "Vyhľadávanie podľa typu"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
395

396
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
397
#, c-format
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
398 399 400 401 402
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedúr"
msgstr[1] "%d procedúra"
msgstr[2] "%d procedúry"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
403

404
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
405
msgid "No matches for your query"
406
msgstr "Podľa vami zadanej požiadavky sa nič nenašlo"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
407

408
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
409
#, c-format
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
410 411
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
412 413 414
msgstr[0] "%d procedúr zodpovedá vami zadanej požiadavke"
msgstr[1] "%d procedúra zodpovedá vami zadanej požiadavke"
msgstr[2] "%d procedúry zodpovedajú vami zadanej požiadavke"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
415

416
# názov framu
417
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
418 419 420
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

421
# názov framu
422
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
423 424 425
msgid "Return Values"
msgstr "Návratové hodnoty"

426
# názov framu
427
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
428 429 430
msgid "Additional Information"
msgstr "Prídavné informácie"

431
#: ../libgimp/gimpprocview.c:239
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
432 433 434
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

435
#: ../libgimp/gimpprocview.c:251
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
436 437 438
msgid "Date:"
msgstr "Dátum:"

439
#: ../libgimp/gimpprocview.c:263
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
440 441 442
msgid "Copyright:"
msgstr "Autorské práva:"

443 444
# jednotka gimpu
# PM: Je to v ponuke jednotiek body palce, centimetre... Preto navrhujem "Percentá" - Paľo pozri na to prosím
445
# PŠ: veľmi nešťastný reťazec. Je to použité aj v _gimp_unit_cache_get_singular aj v _gimp_unit_cache_get_plural - a oba reťazce sú uvedené ako jednotné číslo. Toto je asi najlepšie riešenie...
446
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
447
msgid "percent"
448
msgstr "%"
449

450 451
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
452
msgid "_White (full opacity)"
453
msgstr "_Biela (úplná nepriehľadnosť)"
454

455 456
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
457
msgid "_Black (full transparency)"
458
msgstr "Č_ierna (úplná priesvitnosť)"
459

460 461
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
462 463 464
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"

465 466
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
467
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
468
msgstr "_Presun alfa kanála vrstvy"
469

470 471
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
472
msgid "_Selection"
473
msgstr "Výb_er"
474

475 476
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
477
msgid "_Grayscale copy of layer"
478
msgstr "Kópia vrstvy v o_dtieňoch sivej"
479

480 481 482 483 484 485 486
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanál"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
487 488 489
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popredie do pozadia (RGB)"

490 491
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
492 493 494
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popredie do pozadia (HSV)"

495 496
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
497
msgid "FG to transparent"
498
msgstr "Popredie do priesvitna"
499

500 501
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
502 503 504
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastný prechod"

505
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Kruh"

# Typ prechodu
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
522
msgctxt "bucket-fill-mode"
523 524 525
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplnenie farbou popredia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
526
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
527
msgctxt "bucket-fill-mode"
528 529 530
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplnenie farbou pozadia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
532
msgctxt "bucket-fill-mode"
533
msgid "Pattern fill"
534
msgstr "Vyplnenie vzorkou"
535

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
536 537 538 539 540
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Useknutý"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Kruhový"

# Typ prechodu
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
553
msgctxt "channel-ops"
554 555 556
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Pridať k aktuálnemu výberu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
557
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
558
msgctxt "channel-ops"
559
msgid "Subtract from the current selection"
560
msgstr "Odobrať z aktuálneho výberu"
561

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
563
msgctxt "channel-ops"
564 565 566
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradiť aktuálny výber"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
567
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
568
msgctxt "channel-ops"
569 570 571
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Prienik s aktuálnym výberom"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
572
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
573
msgctxt "channel-type"
574
msgid "Red"
575
msgstr "Červený"
576

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
577
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
578
msgctxt "channel-type"
579
msgid "Green"
580
msgstr "Zelený"
581

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
582
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
583
msgctxt "channel-type"
584
msgid "Blue"
585
msgstr "Modrý"
586

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
587
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
588
msgctxt "channel-type"
589
msgid "Gray"
590
msgstr "Sivý"
591

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
592
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
593
msgctxt "channel-type"
594
msgid "Indexed"
595
msgstr "Indexovaný"
596

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
597
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
598
msgctxt "channel-type"
599 600 601
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

602
# Veľkosť štvorcov šachovnice
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
603
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
604
msgctxt "check-size"
605
msgid "Small"
606
msgstr "Malé"
607

608
# Veľkosť štvorcov šachovnice
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
609
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
610
msgctxt "check-size"
611
msgid "Medium"
612
msgstr "Stredné"
613

614
# Veľkosť štvorcov šachovnice
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
615
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
616
msgctxt "check-size"
617
msgid "Large"
618
msgstr "Veľké"
619

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
620
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
621
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
622
msgid "Light checks"
623
msgstr "Svetlá šachovnica"
624

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
625
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
626
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
627
msgid "Mid-tone checks"
628
msgstr "Stredne tmavá šachovnica"
629

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
630
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
631
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
632
msgid "Dark checks"
633
msgstr "Tmavá šachovnica"
634

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
635
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
636
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
637
msgid "White only"
638
msgstr "Iba biela"
639

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
640
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
641
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
642
msgid "Gray only"
643
msgstr "Iba sivá"
644

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
645
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
646
msgctxt "check-type"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
647
msgid "Black only"
648
msgstr "Iba čierna"
649

650
# typ pečiatky
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
651
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
652 653 654 655 656
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

# typ pečiatky
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
657
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
658 659 660 661
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorka"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
662
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:369
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
663 664 665 666
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bitové celé číslo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
667
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:370
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
668 669 670 671
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bitové celé číslo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
672
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:371
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
673 674 675 676
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bitové celé číslo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
677
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
678 679 680 681
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
682
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
683 684 685 686
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
687
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
688 689 690 691
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
692
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
693 694 695 696
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Generovať optimálnu paletu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
697
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
698 699 700 701
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Použiť paletu optimalizovanú pre web"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
702
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
703 704 705 706
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Použiť čiernobielu (1-bitovú) paletu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
707
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
708 709 710 711
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Použiť vlastnú paletu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
712
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:437
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
713 714 715 716
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Rozostrenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
717
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:438
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
718 719 720 721
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Zaostrenie"

722 723
# Režim desaturácie (odfarbenia)
# Je to za Choose shade of gray based on:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
724
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:469
725
msgctxt "desaturate-mode"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
726
msgid "Lightness"
727
msgstr "Svetlosti"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
728

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
729
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:470
730
msgctxt "desaturate-mode"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
731 732
msgid "Luma"
msgstr "Luma"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
733

734 735
# Režim desaturácie (odfarbenia)
# Je to za Choose shade of gray based on:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
736
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:471
737
msgctxt "desaturate-mode"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
738
msgid "Average"
739
msgstr "Spriemerovania"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
740

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
741 742 743 744 745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:472
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Svetlosť"

746
# Typ zosvetlenia/stmavenia
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
747
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:501
748
msgctxt "dodge-burn-type"
749 750 751
msgid "Dodge"
msgstr "Zosvetliť"

752
# Typ zosvetlenia/stmavenia
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
753
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:502
754
msgctxt "dodge-burn-type"
755 756 757
msgid "Burn"
msgstr "Stmaviť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
758
# ActionEntry
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
759
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:534
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
760 761 762 763 764
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Farba popredia"

# ActionEntry
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
765
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:535
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
766 767 768 769 770
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Farba pozadia"

# ActionEntry
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
771
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:536
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
772 773 774 775
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Biela"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:537
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
777 778 779 780 781
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Priehľadnosť"

# typ pečiatky
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
782
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:538
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
783 784 785 786
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorka"

787
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
788
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
789
msgctxt "gradient-type"
790
msgid "Linear"
791
msgstr "Lineárny"
792

793
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
794
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
795
msgctxt "gradient-type"
796 797 798
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineárny"

799
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
800
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
801
msgctxt "gradient-type"
802 803 804
msgid "Radial"
msgstr "Radiálny"

805
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
806
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:677
807
msgctxt "gradient-type"
808 809 810
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

811
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
812
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:678
813
msgctxt "gradient-type"
814 815 816
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kužeľový (symetrický)"

817
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
818
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:679
819
msgctxt "gradient-type"
820 821 822
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kužeľový (nesymetrický)"

823
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
824
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:680
825
msgctxt "gradient-type"
826 827 828
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Prenikajúci (uhlový)"

829
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
830
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
831
msgctxt "gradient-type"
832
msgid "Shaped (spherical)"
833
msgstr "Prenikajúci (sférický)"
834

835
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
836
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
837
msgctxt "gradient-type"
838 839 840
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Prenikajúci (jamkový)"

841
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
842
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
843
msgctxt "gradient-type"
844 845 846
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Špirála (v smere hod. ruč.)"

847
# Typ prechodu
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
848
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
849
msgctxt "gradient-type"
850 851 852
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Špirála (proti smeru hod. ruč.)"

853
# Štýl mriežky
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
854
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
855
msgctxt "grid-style"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
856 857 858
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Priesečníky (bodky)"

859 860
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
861
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
862
msgctxt "grid-style"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
863
msgid "Intersections (crosshairs)"
864
msgstr "Priesečníky (krížiky)"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
865

866 867
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
868
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:718
869
msgctxt "grid-style"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
870 871 872
msgid "Dashed"
msgstr "Čiarkovaný"

873 874
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
875
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:719
876
msgctxt "grid-style"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
877
msgid "Double dashed"
878
msgstr "Dvojito čiarkovaný"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
879

880 881
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:720
883
msgctxt "grid-style"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
884 885 886
msgid "Solid"
msgstr "Plný"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
887
# typ vyhľadávania
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
888
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:790
889
msgctxt "icon-type"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
890 891
msgid "Icon name"
msgstr "Názov ikony"
892

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
893
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:791
894
msgctxt "icon-type"
895
msgid "Inline pixbuf"
896
msgstr "Vložený pixbuf"
897

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
898
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:792
899
msgctxt "icon-type"