lv.po 14.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp"
"&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 01:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-24 10:28+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv_LV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
msgstr "Licences nosacījumi"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
28
msgstr "Instalatoru izveidoja Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si"
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"Šai GIMP versijai ir vajadzīgs Windows XP SP 3, vai jaunāka Windows versija."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Izstrādes versija"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Šī ir GIMP izstrādes versija, kur ne visas iespējas ir līdz galam pabeigtas,"
" vai arī tās varētu būt nestabilas.%n"
"Šī GIMP versija nav paredzēta ikdienas darbam, jo tā varētu nebūt stabila un"
" jūs varat pazaudēt savu darbu.%n "
"Ja jums gadās kādas problēmas, vispirms pārliecinieties, ka tās jau nav"
" izlabotas GIT sistēmā, pirms sazināties ar izstrādātājiem vai ziņot par to"
" GIMP bugzilla kļūdu atsekošanas sistēmā:%n"
"_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%n"
"Vai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
msgstr "&Turpināt"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
msgid "Exit"
msgstr "Iziet"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr ""
"Šai GIMP versijai ir vajadzīgs procesors, kas atbalsta SSE instrukcijas."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr "Attēlošanas iestatījumu problēma"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalators konstatēja, ka jūsu Windows nedarbojas attēlošanas režīmā “32"
" biti uz pikseli”. Tas var radīt stabilitātes problēmas GIMP lietotnē, tāpēc"
" vēlams mainīt displeja krāsu dziļumu uz 32BPP, pirms turpināt."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
msgstr "I&ziet"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP ir gatavs instalēšanai. Spiediet pogu “Instalēt tagad”, lai instalētu,"
" izmantojot noklusējuma iestatījumus, vai arī spiediet pogu “Pielāgot”, ja"
" vēlaties lielāku kontroli pār to, kas tiks instalēts."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "&Instalēt"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
msgstr "&Pielāgot"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompaktā instalēšana"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
msgid "Custom installation"
msgstr "Pielāgotā instalēšana"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
msgid "Full installation"
msgstr "Pilna instalēšana"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
msgid "Description"
msgstr "Apraksts"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP un visi noklusējuma spraudņi"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Izpildlaika bibliotēkas"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"Izpildlaika bibliotēkas, ko izmanto GIMP, ieskaitot GTK+ izpildlaika vide"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows dzinis GTK+ bibliotēkai"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows izskats GIMP lietotnei"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Atbalsts vecākiem spraudņiem"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Instalēt bibliotēkas, kas ir vajadzīgas trešās puses spraudņiem"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Translations"
msgstr "Tulkojumi"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Python scripting"
msgstr "Python skriptošana"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Ļauj jums izmantot GIMP spraudņus, kas ir rakstīti Python skriptošanas valodā."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint otas"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Instalēt noklusējuma MyPaint otu kopu"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript atbalsts"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Ļauj GIMP ielādēt PostScript datnes"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Atbalsts 32 bitu spraudņiem"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Iekļaut datnes, kas nepieciešamas 32 bitu spraudņiem.%n "
"Nepieciešams Python atbalstam."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
msgid "Additional icons:"
msgstr "Papildu ikonas:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Izveidot &darbvirsmas ikonu"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Izveidot ātrās _palaišanas ikonu"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Gadījās problēma, atjauninot GIMP vidi uz %1. Ja jums gadās problēmas,"
" ielādējot spraudņus, mēģiniet atinstalēt un no jauna instalēt GIMP."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Kļūda, izvelkot pagaidu datus."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Kļūda, atjauninot Python interpretatora informāciju."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Kļūda, atjauninot MyPaint otu informāciju."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot %1."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot GIMP konfigurācijas datni %1."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Rediģēt ar GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
msgid "Select file associations"
msgstr "Izvēlieties datņu asociācijas"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Extensions:"
msgstr "Paplašinājumi:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Izvēlieties, kurus datņu tipus vēlaties saistīt ar GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Tas liks atvērt izvēlētās datnes ar GIMP lietotni, kad uz tām veiks"
" dubultklikšķi datņu pārlūkā Explorer."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select &All"
msgstr "Izvēlēties &visu"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid "Unselect &All"
msgstr "Neizvēlēties &neko"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &Unused"
msgstr "&Izvēlēties neizmantotos"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Datņu tipi, ko asociēt ar GIMP:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un neizdevās"
" automātiski atinstalēt iepriekšējo versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju pirms instalēt šo versiju uz "
"%2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu instalācijas"
" mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un instalators"
" nevarēja atrast veidu, kā automātiski atinstalēt veco versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju un tā spraudņus pirms instalēt"
" šo versiju uz %2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu"
" instalācijas mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi atinstalēta, bet ir jāpārstartē"
" Windows, pirms instalēšana var turpināties.%n%n"
"Pēc datora pārstartēšanas instalēšana turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies"
" administrators."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Gadījās kļūda, pārstartējot instalēšanu. (%1)"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr ""
"Atcerieties: GIMP ir brīvā programmatūra.%n%n "
"Lūdzu, apmeklējiet"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "for free updates."
msgstr ", lai saņemtu bezmaksas atjauninājumus."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Iestata datņu asociācijas..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Iestata vidi GIMP Python paplašinājumiem..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Iestata MyPaint otas..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Iestata GIMP vidi..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Iestata GIMP konfigurāciju 32 bitu spraudņu atbalstam..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Palaist GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Removing add-on"
msgstr "Izņem spraudņus"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Iekšēja kļūda (%1)."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Izskatās, ka GIMP nav instalēts izvēlētajā direktorijā. Tomēr turpināt?"