sv.po 109 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for GIMP Script-Fu.
2
# Copyright © 2000-2003, 2007, 2008, 2011, 2015, 2017 Free Software Foundation, Inc.
3 4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2003.
5
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2001.
6
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2011.
7
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
8
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015, 2017.
9
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
15 16 17
"POT-Creation-Date: 2017-12-28 15:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-28 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
19
"Language: sv\n"
20
"MIME-Version: 1.0\n"
21
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
24

25 26
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
27
msgstr "Interaktiv konsol för Script-Fu-utveckling"
28 29 30

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
31
msgstr "_Konsol"
32 33 34 35 36 37 38

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:141
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
msgstr "Server för fjärråtgärder i Script-Fu"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:151
msgid "_Start Server..."
39
msgstr "_Starta servern…"
40

41
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
42 43 44
msgid "_GIMP Online"
msgstr "_GIMP på nätet"

45
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
46 47 48
msgid "_User Manual"
msgstr "A_nvändarhandbok"

49
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:310
50 51 52
msgid "_Script-Fu"
msgstr "_Script-Fu"

53
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:312
54 55 56
msgid "_Test"
msgstr "_Testa"

57
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
58 59 60
msgid "_Buttons"
msgstr "_Knappar"

61
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
62 63 64
msgid "_Logos"
msgstr "_Logotyper"

65
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
66 67 68
msgid "_Patterns"
msgstr "_Mönster"

69
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:322
70 71 72
msgid "_Web Page Themes"
msgstr "_Webbsideteman"

73
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:324
74 75 76
msgid "_Alien Glow"
msgstr "Rymd_glöd"

77
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:326
78 79 80
msgid "_Beveled Pattern"
msgstr "Av_fasat mönster"

81
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
82 83 84
msgid "_Classic.Gimp.Org"
msgstr "_Classic.Gimp.Org"

85
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:331
86 87 88
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Alfa till _logotyp"

89
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
90 91 92
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
msgstr "Läs om alla tillgängliga Script-Fu-skript"

93
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:339
94 95 96
msgid "_Refresh Scripts"
msgstr "_Uppdatera skript"

97
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:362
98 99 100 101
msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
102
"Du kan inte använda ”Uppdatera skript” när en Script-Fu-dialogruta är "
103 104
"öppen.  Stäng alla Script-Fu-fönster och försök igen."

105 106
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
107
msgid "Script-Fu Console"
108
msgstr "Script-Fu-konsol"
109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:132
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:293
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:133
msgid "C_lear"
msgstr "Tö_m"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:134
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:371
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"

124
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
125 126
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Välkommen till TinyScheme"
127

128
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:196
129 130
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Interaktiv Scheme-utveckling"
131

132
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
msgid "_Browse..."
134
msgstr "_Bläddra…"
135

136
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:288
137
msgid "Save Script-Fu Console Output"
138
msgstr "Spara utdata från Script-Fu-konsol"
139

140 141 142 143 144 145 146
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:292
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:236
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:834
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:337
147 148
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
149
msgstr "Kunde inte öppna ”%s” för skrivning: %s"
150

151
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:366
152
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
153
msgstr "Script-Fu-procedurbläddrare"
154

155 156 157 158
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:370
msgid "_Apply"
msgstr "V_erkställ"

159
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
160
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
161
msgstr "Script-Fu-evalueringsläget tillåter endast icke-interaktiv användning"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
162

163
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
164 165 166
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Script-Fu kan inte köra två skript på samma gång."

167
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:202
168 169
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
170
msgstr "Du kör redan skriptet ”%s”."
171

172
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:228
173 174
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
175
msgstr "Script-Fu: %s"
176

177 178 179 180 181 182 183 184
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:235
msgid "_Reset"
msgstr "Å_terställ"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:237
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

185
#. we add a colon after the label;
186 187
#. *  some languages want an extra space here
#.
188
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:291
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189 190
#, c-format
msgid "%s:"
191
msgstr "%s:"
192

193
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:341
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
194
msgid "Script-Fu Color Selection"
195
msgstr "Script-Fu-färgväljare"
196

197
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:457
198
msgid "Script-Fu File Selection"
199
msgstr "Script-Fu-filväljare"
200

201
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
msgid "Script-Fu Folder Selection"
203
msgstr "Script-Fu-mappväljare"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204

205
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:473
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206 207 208
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Script-Fu-typsnittsväljare"

209
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
msgid "Script-Fu Palette Selection"
211
msgstr "Script-Fu-palettväljare"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
212

213
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
214
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
215
msgstr "Script-Fu-mönsterväljare"
216

217
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
218
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
219
msgstr "Script-Fu-gradientväljare"
220

221
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:508
222
msgid "Script-Fu Brush Selection"
223
msgstr "Script-Fu-penselväljare"
224

225
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:877
226
#, c-format
227 228
msgid "Error while executing %s:"
msgstr "Fel vid körning av %s:"
229

230
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:149
231
msgid "Too few arguments to 'script-fu-register' call"
232
msgstr "För få argument till ”script-fu-register”-anrop"
233

234
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:648
235
#, c-format
236 237
msgid "Error while loading %s:"
msgstr "Fel vid inläsning av %s:"
238

239
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:830
240
msgid "Script-Fu Server Options"
241
msgstr "Script-Fu-serveralternativ"
242

243
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:835
244 245 246
msgid "_Start Server"
msgstr "_Starta servern"

247
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:868
248
msgid "Listen on IP:"
249
msgstr "Lyssna på IP:"
250

251
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:875
252
msgid "Server port:"
253
msgstr "Serverport:"
254

255
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:881
256
msgid "Server logfile:"
257
msgstr "Serverloggfil:"
258

259
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:894
260 261 262 263
msgid ""
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
msgstr ""
264 265
"Att lyssna på en annan IP-adress än 127.0.0.1 (särskilt 0.0.0.0) kan tillåta "
"en angripare att köra godtycklig kod från distans på den här maskinen."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
266

267 268 269 270 271 272
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:76
msgid "Bumpmap"
msgstr "Bumpmap"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:185
msgid "Add B_evel..."
273
msgstr "Lägg till av_fasning…"
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:186
msgid "Add a beveled border to an image"
msgstr "Lägg till en avfasad ram till en bild"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:193
msgid "Thickness"
msgstr "Tjocklek"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:160
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:104
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:143
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:248
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:106
msgid "Work on copy"
msgstr "Arbeta på kopia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:195
msgid "Keep bump layer"
msgstr "Behåll bumplager"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:108
msgid "Border Layer"
msgstr "Kantlager"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:160
msgid "Add _Border..."
302
msgstr "Lägg till _kant…"
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:161
msgid "Add a border around an image"
msgstr "Lägg till en ram runt en bild"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:168
msgid "Border X size"
msgstr "X-storlek för kant"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:169
msgid "Border Y size"
msgstr "Y-storlek för kant"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:170
msgid "Border color"
msgstr "Kantfärg"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:171
msgid "Delta value on color"
msgstr "Deltavärde på färg"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:206
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:327
msgid "Frame"
msgstr "Ram"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:222
msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
msgstr "Toningsanimation behöver minst tre lager som källor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:228
msgid "_Blend..."
335
msgstr "_Intonad…"
336 337 338 339 340 341 342 343

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:229
msgid ""
"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
"an animation"
msgstr ""
"Skapa mellanliggande lager för att tona två eller fler lager över en "
"bakgrund som en animation"
344

345 346 347
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:236
msgid "Intermediate frames"
msgstr "Mellanramar"
348

349 350 351
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:237
msgid "Max. blur radius"
msgstr "Maximal utsmetningsradie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352

353 354 355
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:238
msgid "Looped"
msgstr "Evig slinga"
356

357 358 359 360 361 362 363 364
#. --- false form of "if-1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:212
msgid ""
"The Burn-In script needs two layers in total. A foreground layer with "
"transparency and a background layer."
msgstr ""
"Skriptet Inbränning behöver totalt två lager. Ett förgrundslager med "
"transparens och ett bakgrundslager."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365

366 367
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:219
msgid "B_urn-In..."
368
msgstr "In_bränning…"
369

370 371 372 373 374
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:220
msgid ""
"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
"between two layers"
msgstr ""
375 376
"Skapa mellanliggande lager för att producera en animerad ”inbränd” övergång "
"mellan två lager"
377

378 379 380
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:227
msgid "Glow color"
msgstr "Glödfärg"
381

382 383 384
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:228
msgid "Fadeout"
msgstr "Utfasning"
385

386 387 388
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:229
msgid "Fadeout width"
msgstr "Utfasningsbredd"
389

390 391 392
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:230
msgid "Corona width"
msgstr "Koronabredd"
393

394 395 396
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:231
msgid "After glow"
msgstr "Efterglöd"
397

398 399 400
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:232
msgid "Add glowing"
msgstr "Lägg till glöd"
401

402 403 404
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:233
msgid "Prepare for GIF"
msgstr "Förbered för GIF"
405

406 407 408
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:234
msgid "Speed (pixels/frame)"
msgstr "Hastighet (bildpunkter/ram)"
409

410 411 412
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:168
msgid "Carved Surface"
msgstr "Utkarvad yta"
413

414 415 416
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:169
msgid "Bevel Shadow"
msgstr "Avfasa skugga"
417

418 419 420
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:170
msgid "Bevel Highlight"
msgstr "Avfasa färgmarkering"
421

422 423 424
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:171
msgid "Cast Shadow"
msgstr "Kasta skugga"
425

426 427 428
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:172
msgid "Inset"
msgstr "Infällning"
429

430 431
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:182
msgid "Stencil C_arve..."
432
msgstr "Stencilerad kar_vning…"
433

434 435 436 437 438 439
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:183
msgid ""
"Use the specified drawable as a stencil to carve from the specified image."
msgstr ""
"Använde den angivna ritytan som en stencil att karva ut från den angivna "
"bilden."
440

441 442 443
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:190
msgid "Image to carve"
msgstr "Bild att karva ut"
444

445 446 447
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:191
msgid "Carve white areas"
msgstr "Karva ut vita ytor"
448

449 450 451
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:103
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"
452

453 454 455
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:104
msgid "Layer 1"
msgstr "Lager 1"
456

457 458 459
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:105
msgid "Layer 2"
msgstr "Lager 2"
460

461 462 463
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:106
msgid "Layer 3"
msgstr "Lager 3"
464

465 466 467
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:107
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Skuggkastning"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468

469 470 471
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:201
msgid "Chrome"
msgstr "Krom"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
472

473 474 475 476
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:202
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:68
msgid "Highlight"
msgstr "Färgmarkera"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
477

478 479
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:214
msgid "Stencil C_hrome..."
480
msgstr "Stencilerat k_rom…"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
481

482 483 484 485 486 487 488
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:215
msgid ""
"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
"(grayscale) stencil"
msgstr ""
"Lägg till en kromeffekt till markerad region (eller alfa) med en angiven "
"(gråskalig) stencil"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
489

490 491 492
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:222
msgid "Chrome saturation"
msgstr "Krommättnad"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
493

494 495 496
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:223
msgid "Chrome lightness"
msgstr "Kromljusstyrka"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
497

498 499 500
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:224
msgid "Chrome factor"
msgstr "Kromfaktor"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
501

502 503 504
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:225
msgid "Environment map"
msgstr "Miljökarta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505

506 507 508
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:228
msgid "Highlight balance"
msgstr "Markeringsbalans"
509

510 511 512
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:229
msgid "Chrome balance"
msgstr "Krombalans"
513

514 515 516
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:230
msgid "Chrome white areas"
msgstr "Krom på vita ytor"
517

518 519 520
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:74
msgid "Effect layer"
msgstr "Effektlager"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
521

522 523
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:127
msgid "_Circuit..."
524
msgstr "_Krets…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:128
msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
msgstr ""
"Fyll markerad region (eller alfa) med spår som liknar de på ett kretskort"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:135
msgid "Oilify mask size"
msgstr "Storlek på oljningsmask"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:136
msgid "Circuit seed"
msgstr "Kretsfrö"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:137
msgid "No background (only for separate layer)"
msgstr "Ingen bakgrund (endast för separat lager)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:129
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:132
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:138
msgid "Keep selection"
msgstr "Behåll markering"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:130
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:133
msgid "Separate layer"
msgstr "Separat lager"
556

557 558
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:51
msgid "_Clothify..."
559
msgstr "_Tygifiera…"
560

561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:52
msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
msgstr "Lägg till en tygliknande textur till markerad region (eller alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:59
msgid "Blur X"
msgstr "Utsmetning i X-led"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:60
msgid "Blur Y"
msgstr "Utsmetning i Y-led"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:61
msgid "Azimuth"
msgstr "Azimut"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:62
msgid "Elevation"
msgstr "Höjd"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:63
msgid "Depth"
msgstr "Djup"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:36
msgid "Stain"
msgstr "Stänk"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:81
msgid "_Coffee Stain..."
591
msgstr "_Kaffefläck…"
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:82
msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
msgstr "Lägg till realistiska kaffefläckar till bilden"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:89
msgid "Stains"
msgstr "Stänk"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:90
msgid "Darken only"
msgstr "Mörka endast"

605
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:70
606
msgid "Difference Clouds..."
607
msgstr "Differensmoln…"
608

609
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:71
610 611 612 613 614
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr "Enfärgat brus applicerat med differenslagerläget"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:105
msgid "_Distort..."
615
msgstr "_Förvrid…"
616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:106
msgid "Distress the selection"
msgstr "Matta ut markeringen"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:113
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Tröskel (större 1<-->254 mindre)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:114
msgid "Spread"
msgstr "Spridning"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:115
msgid "Granularity (1 is low)"
msgstr "Granularitet (1 är låg)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:116
msgid "Smooth"
msgstr "Jämna ut"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:117
msgid "Smooth horizontally"
msgstr "Utjämna horisontellt"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:118
msgid "Smooth vertically"
msgstr "Utjämna vertikalt"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:170
646 647
msgid "_Drop Shadow (legacy)..."
msgstr "S_kuggkastning (föråldrad)…"
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:171
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Lägg till en skuggkastning till markerad region (eller alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:178
msgid "Offset X"
msgstr "Avstånd i X-led"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:179
msgid "Offset Y"
msgstr "Avstånd i Y-led"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:180
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:209
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:141
msgid "Blur radius"
msgstr "Utsmetningsradie"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:181
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:154
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:210
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:350
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:182
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:211
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitet"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:183
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:213
msgid "Allow resizing"
msgstr "Tillåt storleksändring"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:39
msgid "_Erase Every Other Row..."
686
msgstr "_Radera varannan rad…"
687 688 689 690

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:40
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "Radera varannan rad eller kolumn"
691

692 693 694
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows/cols"
msgstr "Rader/Kolumner"
695

696 697 698
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows"
msgstr "Rader"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
699

700 701 702
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Columns"
msgstr "Kolumner"
703

704 705 706
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even/odd"
msgstr "Jämn/Udda"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
707

708 709 710
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even"
msgstr "Jämn"
711

712 713 714
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Odd"
msgstr "Udda"
715

716 717 718
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase/fill"
msgstr "Ta bort/Fyll"
719

720 721 722
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase"
msgstr "Ta bort"
723

724 725 726
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Fill with BG"
msgstr "Fyll med bakgrund"
727

728 729
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:152
msgid "Render _Font Map..."
730
msgstr "Rendera typsnitts_karta…"
731

732 733 734 735 736 737
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:153
msgid ""
"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
msgstr ""
"Skapa en bild fylld med förhandsvisningar av typsnitt som matchar ett "
"typsnittsfilter"
738

739 740 741
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:158
msgid "_Text"
msgstr "_Text"
742

743 744 745
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:159
msgid "Use font _name as text"
msgstr "Använd typsnitts_namnet som text"
746

747 748 749
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:160
msgid "_Labels"
msgstr "_Etiketter"
750

751 752 753
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:161
msgid "_Filter (regexp)"
msgstr "_Filter (regexp)"
754

755 756 757
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:162
msgid "Font _size (pixels)"
msgstr "Typsnitts_storlek (bildpunkter)"
758

759 760 761
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:163
msgid "_Border (pixels)"
msgstr "_Kant (bildpunkter)"
762

763 764 765
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "_Color scheme"
msgstr "Färg_schema"
766

767 768 769
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Black on white"
msgstr "Svart på vitt"
770

771 772 773 774 775 776
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Active colors"
msgstr "Aktiva färger"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:146
msgid "_Fuzzy Border..."
777
msgstr "_Suddig kant…"
778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:147
msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
msgstr "Lägg till en naggad, luddig ram till en bild"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:155
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:98
msgid "Border size"
msgstr "Kantstorlek"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:156
msgid "Blur border"
msgstr "Smeta ut kant"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:157
msgid "Granularity (1 is Low)"
msgstr "Granularitet (1 är låg)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:158
msgid "Add shadow"
msgstr "Lägg till skugga"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:159
msgid "Shadow weight (%)"
msgstr "Skuggvikt (%)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:161
msgid "Flatten image"
msgstr "Platta till bilden"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:59
msgid "Using _Paths"
msgstr "Användning av _slingor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:60
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:73
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:86
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:99
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:112
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:125
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:151
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Bokmärke till användarhandboken"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:72
msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "_Förbered dina bilder för webben"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:85
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
msgstr "Arbeta med digital_kamerabilder"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:98
msgid "Create, Open and Save _Files"
msgstr "Skapa, öppna och spara _filer"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:111
msgid "_Basic Concepts"
msgstr "_Grundläggande koncept"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:124
msgid "How to Use _Dialogs"
msgstr "Hur man använder _dialogrutor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:137
msgid "Drawing _Simple Objects"
msgstr "Rita _enkla objekt"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:150
msgid "Create and Use _Selections"
msgstr "Skapa och använd _markeringar"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:178
msgid "_Main Web Site"
msgstr "_Huvudwebbplats"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:179
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:192
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:205
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:218
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Bokmärke till GIMP:s webbplats"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:191
msgid "_Developer Web Site"
msgstr "Webbplats för _utvecklare"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:204
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "Webbplats för _användarhandbok"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:217
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Register för insticksmoduler"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:63
msgid "Custom _Gradient..."
876
msgstr "Anpassad _gradient…"
877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:64
msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
msgstr "Skapa en bild fylld med ett exempel på aktuell gradient"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:263
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:71
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:195
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:264
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:71
msgid "Gradient reverse"
msgstr "Omvänd gradient"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:84
msgid "_Grid..."
904
msgstr "_Rutnät…"
905 906 907 908 909 910 911 912

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:85
msgid ""
"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
"brush"
msgstr ""
"Rita ett rutnät angivet av listorna för X- och Y-koordinaterna med aktuell "
"pensel"
913

914 915 916
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:92
msgid "X divisions"
msgstr "X-delar"
917

918 919 920
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:93
msgid "Y divisions"
msgstr "Y-delar"
921

922 923 924
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:32
msgid "New Guides from _Selection"
msgstr "Nya guider from _urval"
925

926 927 928
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:33
msgid "Create four guides around the bounding box of the current selection"
msgstr "Skapa fyra guider runt begränsningsrutan för den aktuella markeringen"
929

930 931
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:27
msgid "New Guide (by _Percent)..."
932
msgstr "Ny guide (i _procent)…"
933

934 935 936 937 938
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:28
msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
msgstr ""
"Lägg till en hjälplinje på angiven position som ett procenttal av "
"bildstorleken"
939

940 941 942 943
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Direction"
msgstr "Beskrivning"
944

945 946 947 948
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Horizontal"
msgstr "Horisontell"
949

950 951 952 953
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:36
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikal"
954

955 956 957
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:37
msgid "Position (in %)"
msgstr "Position (i %)"
958

959 960
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:27
msgid "New _Guide..."
961
msgstr "Ny _guide…"
962

963 964 965 966
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:28
msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
msgstr ""
"Lägg till en hjälplinje med angiven orientering och position (i bildpunkter)"
967

968 969 970
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:36
msgid "Position"
msgstr "Position"
971

972 973 974
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:19
msgid "_Remove all Guides"
msgstr "_Ta bort alla guider"
975

976 977 978
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:20
msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
msgstr "Ta bort alla horisontella och vertikala hjälplinjer"
979

980 981
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:117
msgid "_Lava..."
982
msgstr "_Lava…"
983

984 985 986
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:118
msgid "Fill the current selection with lava"
msgstr "Fyll aktuell markering med lava"
987

988 989 990
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:125
msgid "Seed"
msgstr "Slumptalsfrö"
991

992 993 994
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:126
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
995

996 997 998
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:127
msgid "Roughness"
msgstr "Strävhet"
999

1000 1001 1002 1003
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:128
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:351
msgid "Gradient"
msgstr "Gradient"
1004

1005 1006 1007
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:131
msgid "Use current gradient"
msgstr "Använd aktuell gradient"
1008

1009 1010
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:108
msgid "Line _Nova..."
1011
msgstr "Linje_nova…"
1012

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:109
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Fyll ett lager med utåtriktade strålar från dess centrum med förgrundsfärgen"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:116
msgid "Number of lines"
msgstr "Antal linjer"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:117
msgid "Sharpness (degrees)"
msgstr "Skärpa (grader)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:118
msgid "Offset radius"
msgstr "Avståndsradie"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:119
msgid "Randomness"
msgstr "Slumpmässighet"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:63
msgid "_Rectangular..."
1038
msgstr "_Rektangulär…"
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:64
msgid "Create a rectangular brush"
msgstr "Skapa en rektangulär pensel"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:137
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:193
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:262
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:72
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:141
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:196
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:266
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:143
msgid "Spacing"
msgstr "Mellanrum"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:131
msgid "Re_ctangular, Feathered..."
1062
msgstr "Re_ktangulär, fjädrad…"
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:132
msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
msgstr "Skapa en rektangulär pensel med fjädrade kanter"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:140
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:265
msgid "Feathering"
msgstr "Fjäder"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:187
msgid "_Elliptical..."
1075
msgstr "_Elliptisk…"
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:188
msgid "Create an elliptical brush"
msgstr "Skapa en elliptisk pensel"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:256
msgid "Elli_ptical, Feathered..."
1083
msgstr "Elli_ptisk, fjädrad…"
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:257
msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
msgstr "Skapa en elliptisk pensel med fjädrade kanter"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:89
msgid "_Old Photo..."
1091
msgstr "_Gammalt fotografi…"
1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:90
msgid "Make an image look like an old photo"
msgstr "Gör så att en bild ser ut som ett gammalt fotografi"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:97
msgid "Defocus"
msgstr "Avfokusera"

#. since this plug-in uses the fuzzy-border plug-in, I used the
#. values of the latter, with the exception of the initial value
#. and the 'minimum' value.
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:102
msgid "Sepia"
msgstr "Sepia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:103
msgid "Mottle"
msgstr "Fläck"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:226
msgid "Folder for the output file"
msgstr "Mapp för utdatafilen"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:227
msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"Namnet på filen att skapa (om en fil med detta namn redan finns så kommer "
"den att ersättas)"
1123

1124 1125 1126
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
msgstr "Filnamnet som du angav är inte ett lämpligt namn för en fil."
1127

1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:237
msgid ""
"All characters in the name are either white-spaces or characters which can "
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Alla tecken i namnet är antingen blanksteg eller tecken som inte kan visas i "
"filnamn."
1135

1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:265
msgid ""
"Export the active palette as a CSS stylesheet with the color entry name as "
"their class name, and the color itself as the color attribute"
msgstr ""
"Exportera aktiva paletten som en CSS-stilmall med färgnamnen som deras "
"klassnamn samt själva färgen som färgattributet"
1143

1144 1145 1146
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:291
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr "Exportera aktiva paletten som ett PHP dictionary (namn => färg)"
1147

1148 1149 1150
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:323
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr "Exportera aktiva paletten som ett Python dictionary (namn: färg)"
1151

1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:352
msgid ""
"Write all the colors in a palette to a text file, one hexadecimal value per "
"line (no names)"
msgstr ""
"Skriv alla färgerna i en palett till en textfil, ett hexadecimalt värde per "
"rad (inga namn)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:399
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr "Exportera aktiva paletten som en java.util.Hashtable<Sträng, Färg>"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "Det finns inget bilddata i urklipp att klistra in."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:62
msgid "New _Brush..."
1171
msgstr "Ny _pensel…"
1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:63
msgid "Paste the clipboard contents into a new brush"
msgstr "Klistra in urklippets innehåll till en ny pensel"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:68
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:141
msgid "Brush name"
msgstr "Penselnamn"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:57
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:142
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:102
msgid "File name"
msgstr "Filnamn"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:50
msgid "New _Pattern..."
1191
msgstr "Nytt _mönster…"
1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:51
msgid "Paste the clipboard contents into a new pattern"
msgstr "Klistra in urklippets innehåll till ett nytt mönster"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:101
msgid "Pattern name"
msgstr "Mönsternamn"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:198
msgid "_Perspective..."
1204
msgstr "_Perspektiv…"
1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:199
msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Lägg till en perspektivskugga till markerad region (eller alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:206
msgid "Angle"
msgstr "Vinkel"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:207
msgid "Relative distance of horizon"
msgstr "Relativt avstånd till horisont"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:208
msgid "Relative length of shadow"
msgstr "Relativ längd på skugga"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:212
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolation"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:121
msgid "_Predator..."
1228
msgstr "_Predator…"
1229 1230 1231

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:122
msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
1232
msgstr "Lägg till en ”Predator”-effekt till markerad region (eller alfa)"
1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:129
msgid "Edge amount"
msgstr "Hörnmängd"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:130
msgid "Pixelize"
msgstr "Pixelisera"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:131
msgid "Pixel amount"
msgstr "Mängd bildpunkter"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:42
msgid "Reverse Layer Order"
msgstr "Omvänd lagerordning"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:43
msgid "Reverse the order of layers in the image"
msgstr "Vänd ordning på lagren i bilden"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:67
msgid "_Rippling..."
1256
msgstr "_Krusning…"
1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:68
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current layer"
msgstr ""
"Skapa en flerlagrad bild genom att lägga till en krusningseffekt till "
"aktuellt lager"
1264

1265 1266 1267
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:75
msgid "Rippling strength"
msgstr "Krusningsstyrka"
1268

1269 1270 1271 1272
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:76
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:105
msgid "Number of frames"
msgstr "Antal ramar"
1273

1274 1275 1276
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Edge behavior"
msgstr "Kantbeteende"
1277

1278 1279 1280
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Wrap"
msgstr "Slå runt"
1281

1282 1283 1284
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Smear"
msgstr "Smeta"
1285

1286 1287 1288
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Black"
msgstr "Svart"
1289

1290 1291
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:129
msgid "_Round Corners..."
1292
msgstr "_Runda hörn…"
1293

1294 1295 1296 1297 1298 1299
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:130
msgid ""
"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
msgstr ""
"Runda av hörnen i en bild och lägg valfritt till en skuggkastning och "
"bakgrund"
1300

1301 1302 1303
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:137
msgid "Edge radius"
msgstr "Hörnradie"
1304

1305 1306 1307
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:138
msgid "Add drop-shadow"
msgstr "Lägg till kastad skugga"
1308

1309 1310 1311
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:139
msgid "Shadow X offset"
msgstr "X-avstånd för skugga"
1312

1313 1314 1315
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:140
msgid "Shadow Y offset"
msgstr "Y-avstånd för skugga"
1316

1317 1318 1319
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:142
msgid "Add background"
msgstr "Lägg till bakgrund"
1320

1321 1322
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:53
msgid "Se_t Colormap..."
1323
msgstr "S_täll in färgkarta…"
1324

1325 1326 1327
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:54
msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
msgstr "Ändra färgkartan för en bild till färgerna i en angiven palett."
1328

1329 1330 1331
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:61
msgid "Palette"
msgstr "Palett"
1332

1333 1334
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:139
msgid "Rounded R_ectangle..."
1335
msgstr "Rundad r_ektangel…"
1336

1337 1338 1339
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:140
msgid "Round the corners of the current selection"
msgstr "Runda av hörnen på den aktuella markeringen"
1340

1341 1342 1343
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:147
msgid "Radius (%)"
msgstr "Radie (%)"
1344

1345 1346 1347
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:148
msgid "Concave"
msgstr "Konkav"
1348

1349 1350
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:133
msgid "To _Brush..."
1351
msgstr "Till _pensel…"
1352

1353 1354 1355
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:134
msgid "Convert a selection to a brush"
msgstr "Konvertera en markering till en pensel"
1356

1357 1358 1359
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:81
msgid "To _Image"
msgstr "Till _bild"
1360

1361 1362 1363
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:82
msgid "Convert a selection to an image"
msgstr "Konvertera en markering till en bild"
1364

1365 1366
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:93
msgid "To _Pattern..."
1367
msgstr "Till _mönster…"
1368

1369 1370 1371
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:94
msgid "Convert a selection to a pattern"
msgstr "Konvertera en markering till ett mönster"
1372

1373 1374
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:236
msgid "_Slide..."
1375
msgstr "_Bildspel…"
1376

1377 1378 1379 1380 1381
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:237
msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
msgstr ""
"Lägg till en diabildsliknande bildruta, perforeringar och etiketter till en "
"bild"
1382

1383 1384 1385
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:244
msgid "Text"
msgstr "Text"
1386

1387 1388 1389
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:245
msgid "Number"
msgstr "Nummer"
1390

1391 1392 1393
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:246
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"
1394

1395 1396 1397
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:247
msgid "Font color"
msgstr "Typsnittsfärg"
1398

1399 1400
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:94
msgid "_Spinning Globe..."
1401
msgstr "_Roterande glob…"
1402

1403 1404 1405
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:95
msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
msgstr "Skapa en animation genom att mapp aktuell bild på en roterande sfär"
1406

1407 1408 1409
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:102
msgid "Frames"
msgstr "Ramar"
1410

1411 1412 1413
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:103
msgid "Turn from left to right"
msgstr "Vänd från vänster till höger"
1414

1415 1416 1417
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:104
msgid "Transparent background"
msgstr "Genomskinlig bakgrund"
1418

1419 1420 1421
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:105
msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
msgstr "Indexera till n färger (0 = behåll RGB)"
1422

1423 1424 1425
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:240
msgid "Rendering Spyro"
msgstr "Renderar spiro"
1426

1427 1428
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:314
msgid "_Spyrogimp..."
1429
msgstr "_Spirogimp…"
1430

1431 1432 1433 1434 1435
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:315
msgid ""
"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgstr ""
"Lägg till spirografer, epitrokoider och Lissajous-kurvor till aktuellt lager"
1436

1437 1438 1439
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Type"
msgstr "Typ"
1440

1441 1442 1443
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Spyrograph"
msgstr "Spirograf"
1444

1445 1446 1447
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:324
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrokoid"
1448

1449 1450 1451
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:325
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
1452

1453 1454 1455
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Shape"
msgstr "Form"
1456

1457 1458 1459
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"
1460

1461 1462 1463
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:328
msgid "Triangle"
msgstr "Triangel"
1464

1465 1466 1467
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:329
msgid "Square"
msgstr "Fyrkant"
1468

1469 1470 1471
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:330
msgid "Pentagon"
msgstr "Femhörning"
1472

1473 1474 1475
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:331
msgid "Hexagon"
msgstr "Hexagon"
1476

1477 1478 1479
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:332
msgid "Polygon: 7 sides"
msgstr "Polygon: 7 sidor"
1480

1481 1482 1483
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:333
msgid "Polygon: 8 sides"
msgstr "Polygon: 8 sidor"
1484

1485 1486 1487
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:334
msgid "Polygon: 9 sides"
msgstr "Polygon: 9 sidor"
1488

1489 1490 1491
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:335
msgid "Polygon: 10 sides"
msgstr "Polygon: 10 sidor"
1492

1493 1494 1495
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:336
msgid "Outer teeth"
msgstr "Yttre tänder"
1496

1497 1498 1499
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:337
msgid "Inner teeth"
msgstr "Inre tänder"
1500

1501 1502 1503
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:338
msgid "Margin (pixels)"
msgstr "Marginal (bildpunkter)"
1504

1505 1506 1507
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:339
msgid "Hole ratio"
msgstr "Hålförhållande"
1508

1509 1510 1511
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:340
msgid "Start angle"
msgstr "Startvinkel"
1512

1513 1514 1515
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Tool"
msgstr "Verktyg"
1516

1517 1518 1519
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Pencil"
msgstr "Penna"
1520

1521 1522 1523 1524
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:343
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:345
msgid "Brush"
msgstr "Pensel"
1525

1526 1527 1528
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:344
msgid "Airbrush"
msgstr "Färgspruta"
1529

1530 1531 1532
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Color method"
msgstr "Färgmetod"
1533

1534 1535 1536
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Solid Color"
msgstr "Solid färg"
1537

1538 1539 1540
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:348
msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
msgstr "Gradient: repetera sågtand"
1541

1542 1543 1544
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:349
msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr "Gradient: repetera triangel"
1545

1546 1547
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/test-sphere.scm:267
msgid "_Sphere..."
1548
msgstr "_Sfär…"
1549

1550 1551
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:68
msgid "_Tileable Blur..."
1552
msgstr "_Brickutsmetning…"
1553

1554 1555 1556
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:69
msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
msgstr "Gör kanterna i en bild oskarpa"
1557

1558 1559 1560
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:76
msgid "Radius"
msgstr "Radie"
1561

1562 1563 1564
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:77
msgid "Blur vertically"
msgstr "Smeta ut vertikalt"
1565

1566 1567 1568
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:78
msgid "Blur horizontally"
msgstr "Smeta ut horisontellt"
1569

1570 1571 1572
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "Blur type"
msgstr "Utsmetningstyp"
1573

1574 1575 1576
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "IIR"
msgstr "IIR"
1577

1578 1579 1580
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "RLE"
msgstr "RLE"
1581

1582 1583 1584
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm:82
msgid "Mask size"
msgstr "Maskstorlek"
1585

1586 1587 1588
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm:83
msgid "Mask opacity"
msgstr "Maskopacitet"