az.po 5.92 KB
Newer Older
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
1 2 3 4 5 6
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
8 9 10 11
"POT-Creation-Date: 2001-09-23 20:11-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-28 16:53GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
12
"Language: az\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"

#: libgimp/gimpcolorbutton.c:121
msgid "/Use Foreground Color"
msgstr "/Ön plan Rəngini İşlət"

#: libgimp/gimpcolorbutton.c:122
msgid "/Use Background Color"
msgstr "/Arxa plan Rəngini İşlət"

#: libgimp/gimpexport.c:160 libgimp/gimpexport.c:187
msgid "can't handle layers"
msgstr "laylar dəstəklənmir"

#: libgimp/gimpexport.c:161 libgimp/gimpexport.c:170
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Görünən Layları Birləşdir"

#: libgimp/gimpexport.c:169 libgimp/gimpexport.c:178
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "layları təkcə animasiya çərçivələri olaraq dəstəkləyir"

#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:179
msgid "Save as Animation"
msgstr "Animasiya olaraq qeyd et"

#: libgimp/gimpexport.c:179 libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
msgid "Flatten Image"
msgstr "Rəsmi Sər"

#: libgimp/gimpexport.c:196
msgid "can't handle transparency"
msgstr "şəffaflığı dəstəklımir"

#: libgimp/gimpexport.c:205
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "təkcə RGB rəsmləri dəstəkləyir"

#: libgimp/gimpexport.c:206 libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Convert to RGB"
msgstr "RGB-yə dönüşdür"

#: libgimp/gimpexport.c:214
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "təkcə ağ-qara rəsmləri dəstəkləyir"

#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:255
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Ağ-qaraya Dönüşdür"

#: libgimp/gimpexport.c:223
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "təkcə indeksli rəsmləri dəstəkləyir"

#: libgimp/gimpexport.c:224 libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:253
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Əsas qurğular işlədilərək İndeksliyə çevir\n"
"(Nəticələri yaxşılaşdırmaq üçün əllə aparın)"

#: libgimp/gimpexport.c:233
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "təkcə RGB və ağ-qara rəsmlər dəstəklənir"

#: libgimp/gimpexport.c:242
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "təkcə RGB və indeksli rəsmlər dəstəklənir"

#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "təkcə ağ-qara və indeksli rəsmlər dəstəklənir"

#: libgimp/gimpexport.c:263
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "alfa kanlına ehtiyacı var"

#: libgimp/gimpexport.c:264
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Alfa Kanalı Əlavə Et"

#.
#. *  Plug-ins have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:333
msgid "Export File"
msgstr "Fayl İxrac Et"

#: libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Export"
msgstr "İxrac Et"

#: libgimp/gimpexport.c:340
msgid "Ignore"
msgstr "Nəzərə Alma"

#: libgimp/gimpexport.c:342 libgimp/gimpquerybox.c:204
#: libgimp/gimpquerybox.c:260 libgimp/gimpquerybox.c:318
#: libgimp/gimpquerybox.c:383 libgimp/gimpunitmenu.c:505
msgid "Cancel"
msgstr "Ləğv Et"

#: libgimp/gimpexport.c:357
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Aşağıdakı səbəblərdən ötrü sizin şəkliniz qeyd edilmədən əvvəl "
"göndərilməlidir:"

#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:420
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Göndərmə dialoqu sizin əsl rəsminiz üstündə oynamayacaqdır."

#: libgimp/gimpfileselection.c:388
msgid "Select File"
msgstr "Fayl Seç"

#: libgimp/gimpquerybox.c:204 libgimp/gimpquerybox.c:260
#: libgimp/gimpquerybox.c:318 libgimp/gimpquerybox.c:383
#: libgimp/gimpunitmenu.c:503
msgid "OK"
msgstr "Oldu"

#: libgimp/gimpunitmenu.c:241
msgid "More..."
msgstr "Ətraflı..."

#: libgimp/gimpunitmenu.c:498
msgid "Unit Selection"
msgstr "Vahid Seçkisi"

#: libgimp/gimpunitmenu.c:535
msgid "Unit"
msgstr "Vahid"

#: libgimp/gimpunitmenu.c:536
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"

#. pseudo unit
#: libgimp/gimpunit.c:49
msgid "pixel"
msgstr "piksel"

#: libgimp/gimpunit.c:49
msgid "pixels"
msgstr "piksel"

#. standard units
#: libgimp/gimpunit.c:52
msgid "inch"
msgstr "inç"

#: libgimp/gimpunit.c:52
msgid "inches"
msgstr "inç"

#: libgimp/gimpunit.c:53
msgid "millimeter"
msgstr "milimetr"

#: libgimp/gimpunit.c:53
msgid "millimeters"
msgstr "milimetr"

#. professional units
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "point"
msgstr "nöqtə"

#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "points"
msgstr "nöqtə"

#: libgimp/gimpunit.c:57
msgid "pica"
msgstr "pica"

#: libgimp/gimpunit.c:57
msgid "picas"
msgstr "pica"

#: libgimp/gimpunit.c:64
msgid "percent"
msgstr "faiz"

#: libgimp/gimpwidgets.c:715
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"\"Vaxt\" düyməsi basılı deyilsə, təsadüfə rəqəm yaradıcısının qiymətini "
"işlət - bununla verilən \"təsadüfi\" əməliyyatı təkrarlaya bilərsiniz"

#: libgimp/gimpwidgets.c:720
msgid "Time"
msgstr "Vaxt"

#: libgimp/gimpwidgets.c:729
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Cari vaxtdan təsadüfi rəqəm yaradıcısı ək - bu, uyğun təsadüfləşdirmə "
"vəd edir"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1042
msgid "Bytes"
msgstr "Bayt"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1043
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobayt"

#: libgimp/gimpwidgets.c:1044
msgid "MegaBytes"
msgstr "Meqabayt"