pl.po 305 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 4
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/home/cvs, puste hasło)
5 6
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
7
# translators@gnomepl.org
8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10 11 12
#
# Uwagi:
# thumbnail - miniatura
# unsharp mask - Wzmocnienie
13
#
14 15
# Light Effects / Lighting Effects - teraz oba to "efekty świetlne"
#
16 17 18
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999.
# Bartosz Kosiorek, 2005.
19 20
msgid ""
msgstr ""
21
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins.gimp-2-2\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
22
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
23 24 25 26
"POT-Creation-Date: 2005-04-13 12:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-14 23:51+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
27
"MIME-Version: 1.0\n"
28
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
31

32 33 34
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:542
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:277 ../plug-ins/gflare/gflare.c:889
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:124
35
#, c-format
36 37 38 39 40 41
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
42
"Brak wpisu %s w pliku gimprc:\n"
43
"Należy dodać wiersz postaci\n"
44
"(%s \"%s\")\n"
45 46
"do pliku %s."

47 48 49 50
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:562
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1672
#: ../plug-ins/imagemap/imap_about.c:39
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:367
51
msgid "About"
52 53
msgstr "Informacje o"

54
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:633
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
55
msgid "Realtime Preview"
56
msgstr "Podgląd obrazu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
57

58
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:640
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
59
msgid "If you enable this option the preview will be redrawn automatically"
60
msgstr "Powoduje automatyczne odświeżanie podglądu"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
61

62
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:643
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
63
msgid "Redraw"
64
msgstr "Odśwież"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
65

66
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:649
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
67
msgid "Redraw preview"
68
msgstr "Odświeża podgląd"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
69

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
70
#. Zoom Options
71
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:652
72
msgid "Zoom"
73
msgstr "Powiększenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
74

75
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:680
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
76
msgid "Undo last zoom"
77
msgstr "Wycofuje ostatnie powiększenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
78

79
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:690
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
80
msgid "Redo last zoom"
81
msgstr "Ponawia ostatnie powiększenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
82

83
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:705
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
84
msgid "_Parameters"
85
msgstr "_Parametry"
86

87
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:708
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
88
msgid "Fractal Parameters"
89
msgstr "Parametry fraktala"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
90

91
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:721
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
92
msgid "XMIN:"
93
msgstr "X min:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
94

95
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:724
96
msgid "Change the first (minimal) x-coordinate delimitation"
97
msgstr "Zmienia pierwsze (dolne) ograniczenie współrzędnej x"
98

99
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:732
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
100
msgid "XMAX:"
101
msgstr "X maks:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
102

103
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:735
104
msgid "Change the second (maximal) x-coordinate delimitation"
105
msgstr "Zmienia drugie (górne) ograniczenie współrzędnej x"
106

107
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
108
msgid "YMIN:"
109
msgstr "Y min:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
110

111
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:746
112
msgid "Change the first (minimal) y-coordinate delimitation"
113
msgstr "Zmienia pierwsze (dolne) ograniczenie współrzędnej y"
114

115
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:754
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
116
msgid "YMAX:"
117
msgstr "Y maks:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
118

119
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:757
120
msgid "Change the second (maximal) y-coordinate delimitation"
121
msgstr "Zmienia drugie (górne) ograniczenie współrzędnej y"
122

123
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:765
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
124
msgid "ITER:"
125
msgstr "Iter:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
126

127
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:768
128 129 130 131
msgid ""
"Change the iteration value. The higher it is, the more details will be "
"calculated, which will take more time"
msgstr ""
132
"Zmienia liczbę iteracji. Wraz z jej wzrostem obliczana jest większa liczba "
133
"szczegółów, lecz zabiera to więcej czasu."
134

135
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:777
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
136
msgid "CX:"
137
msgstr "CX:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
138

139
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:780
140 141 142
msgid ""
"Change the CX value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
143
msgstr ""
144 145
"Zmienia wartość CX (zmienia postać fraktala, ma wpływ na każdy fraktal z "
"wyjątkiem Mandelbrota i Sierpińskiego)"
146

147
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:789
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
148
msgid "CY:"
149
msgstr "CY:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
150

151
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:792
152 153 154
msgid ""
"Change the CY value (changes aspect of fractal, active with every fractal "
"but Mandelbrot and Sierpinski)"
155
msgstr ""
156 157
"Zmienia wartość CY (zmienia postać fraktala, ma wpływ na każdy fraktal z "
"wyjątkiem Mandelbrota i Sierpińskiego)"
158

159
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:809
160
msgid "Load a fractal from file"
161 162
msgstr "Wczytuje fraktal z pliku"

163
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:817
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
164
msgid "Reset parameters to default values"
165
msgstr "Przywraca domyślne wartości parametrów"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
166

167
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:826
168
msgid "Save active fractal to file"
169
msgstr "Zapisuje fraktal do pliku"
170

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
171
#. Fractal type toggle box
172
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:829
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
173
msgid "Fractal Type"
174
msgstr "Typ fraktala"
175

176
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:842
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
177
msgid "Mandelbrot"
178
msgstr "Mandelbrot"
179

180
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:844
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
181
msgid "Julia"
182
msgstr "Julia"
183

184
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:846
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
185
msgid "Barnsley 1"
186
msgstr "Barnsley 1"
187

188
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:848
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189
msgid "Barnsley 2"
190
msgstr "Barnsley 2"
191

192
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:850
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
193
msgid "Barnsley 3"
194
msgstr "Barnsley 3"
195

196
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:852
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
197
msgid "Spider"
198
msgstr "Spider"
199

200
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:854
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
201
msgid "Man'o'war"
202
msgstr "Man'o'war"
203

204
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:856
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
205
msgid "Lambda"
206
msgstr "Lambda"
207

208
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:858
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
209
msgid "Sierpinski"
210
msgstr "Sierpiński"
211

212
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:904 ../plug-ins/common/sinus.c:879
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213 214
msgid "Co_lors"
msgstr "Ko_lory"
215

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
216
#. Number of Colors frame
217 218
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:908
#: ../plug-ins/common/borderaverage.c:409
219
msgid "Number of Colors"
220
msgstr "Liczba kolorów"
221

222
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:920
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223
msgid "Number of colors:"
224
msgstr "Liczba kolorów:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
225

226
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:923
227
msgid "Change the number of colors in the mapping"
228
msgstr "Zmienia liczbę kolorów"
229

230
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:930
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231
msgid "Use loglog smoothing"
232
msgstr "Zastosowanie wygładzania loglog"
233

234
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:937
235
msgid "Use log log smoothing to eliminate \"banding\" in the result"
236
msgstr ""
237
"Wykorzystuje wygładzanie log log, aby wyeliminować powstawanie prążków na "
238
"obrazie"
239

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
240
#. Color Density frame
241
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:941
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
242
msgid "Color Density"
243
msgstr "Gęstość kolorów"
244

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
245 246 247
#. These values are translated for the GUI but also used internally
#. to figure out which button the user pushed, etc.
#. Not my design, please don't blame me -- njl
248 249
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:953 ../plug-ins/common/compose.c:134
#: ../plug-ins/common/compose.c:144 ../plug-ins/common/fp.c:226
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
250 251 252
msgid "Red:"
msgstr "Czerwony:"

253
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:956
254
msgid "Change the intensity of the red channel"
255 256
msgstr "Zmienia intensywność kanału czerwonego"

257 258
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:963 ../plug-ins/common/compose.c:135
#: ../plug-ins/common/compose.c:145 ../plug-ins/common/fp.c:227
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
259 260 261
msgid "Green:"
msgstr "Zielony:"

262
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:966
263
msgid "Change the intensity of the green channel"
264 265
msgstr "Zmienia intensywność kanału zielonego"

266 267
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:973 ../plug-ins/common/compose.c:136
#: ../plug-ins/common/compose.c:146 ../plug-ins/common/fp.c:228
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
268 269 270
msgid "Blue:"
msgstr "Niebieski:"

271
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:976
272
msgid "Change the intensity of the blue channel"
273
msgstr "Zmienia intensywność kanału niebieskiego"
274

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
275
#. Color Function frame
276
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:982
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
277
msgid "Color Function"
278
msgstr "Funkcja koloru"
279

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
280
#. Redmode radio frame
281 282
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:991
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:534 ../plug-ins/common/decompose.c:132
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
283 284 285
msgid "Red"
msgstr "Czerwony"

286 287 288
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:995
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1036
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1077
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289 290
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
291

292 293 294
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:997
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1038
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1079
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
295 296 297
msgid "Cosine"
msgstr "Cosinus"

298 299 300 301 302 303 304 305
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:999
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1040
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:399
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:167 ../plug-ins/common/align_layers.c:419
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:450 ../plug-ins/common/postscript.c:3021
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3033 ../plug-ins/common/psp.c:413
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1011
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
306 307 308
msgid "None"
msgstr "Brak"

309 310 311
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1004
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1045
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1086
312
msgid "Use sine-function for this color component"
313
msgstr "Wykorzystuje funkcję sinus dla tego koloru"
314

315 316 317
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1007
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1048
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1089
318
msgid "Use cosine-function for this color component"
319
msgstr "Wykorzystuje funkcję cosinus dla tego koloru"
320

321 322 323
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1010
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1051
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1092
324 325 326
msgid ""
"Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color "
"channel"
327
msgstr ""
328
"Wykorzystuje odwzorowanie liniowego zamiast funkcji trygonometrycznej dla "
329
"kanału tego koloru"
330

331 332 333
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1019
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1060
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1101
334
msgid "Inversion"
335
msgstr "Inwersja"
336

337 338 339
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1027
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1068
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1109
340 341 342
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
343
msgstr ""
344
"Jeśli włączysz tę opcję większe wartości koloru zostaną zamienione z "
345
"mniejszymi"
346

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
347
#. Greenmode radio frame
348 349
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:539 ../plug-ins/common/decompose.c:133
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
350 351 352
msgid "Green"
msgstr "Zielony"

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
353
#. Bluemode radio frame
354 355
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1073
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:544 ../plug-ins/common/decompose.c:138
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
356 357 358
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
359
#. Colormode toggle box
360
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1114
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
361
msgid "Color Mode"
362 363
msgstr "Tryb koloru"

364
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365
msgid "As specified above"
366
msgstr "Zgodnie z powyższym ustawieniem"
367

368
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1135
369
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370 371
"Create a color-map with the options you specified above (color density/"
"function). The result is visible in the preview image"
372
msgstr ""
373 374
"Tworzy mapę kolorów na podstawie powyższych opcji (gęstość kolorów/funkcja). "
"Rezultat widać na podglądzie"
375

376
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
msgid "Apply active gradient to final image"
378
msgstr "Wykorzystanie aktywnego gradientu do obrazu"
379

380
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1157
381
msgid "Create a color-map using a gradient from the gradient editor"
382
msgstr "Tworzy mapę kolorów wykorzystując gradient z edytora gradientów"
383

384
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1168
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
385
msgid "FractalExplorer Gradient"
386
msgstr "Gradient przeglądarki fraktali"
387

388
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1198
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
msgid "_Fractals"
390 391
msgstr "_Fraktale"

392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1819
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1158 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:194
#: ../plug-ins/common/CEL.c:573 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2010
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1063 ../plug-ins/common/compressor.c:409
#: ../plug-ins/common/compressor.c:540 ../plug-ins/common/curve_bend.c:860
#: ../plug-ins/common/dicom.c:648 ../plug-ins/common/gbr.c:582
#: ../plug-ins/common/gif.c:994 ../plug-ins/common/gih.c:1257
#: ../plug-ins/common/gtm.c:222 ../plug-ins/common/mng.c:559
#: ../plug-ins/common/mng.c:947 ../plug-ins/common/pat.c:433
#: ../plug-ins/common/pcx.c:579 ../plug-ins/common/pix.c:505
#: ../plug-ins/common/png.c:1173 ../plug-ins/common/pnm.c:810
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1120 ../plug-ins/common/psd_save.c:1330
#: ../plug-ins/common/raw.c:522 ../plug-ins/common/raw.c:549
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2091 ../plug-ins/common/sunras.c:504
#: ../plug-ins/common/tga.c:1022 ../plug-ins/common/tiff.c:1914
#: ../plug-ins/common/xbm.c:991 ../plug-ins/common/xwd.c:562
#: ../plug-ins/fits/fits.c:445 ../plug-ins/flame/flame.c:443
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:786 ../plug-ins/gfli/gfli.c:710
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2405 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:257
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:215
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1265
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1700
414
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
416
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\" do zapisu: %s"
417

418
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1833
419
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420
msgid "Could not write '%s': %s"
421
msgstr "Nie można zapisać pliku \"%s\": %s"
422

423
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1886
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
424
msgid "Load Fractal Parameters"
425
msgstr "Odczyt parametrów fraktala"
426

427
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1922
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
428
msgid "Save Fractal Parameters"
429
msgstr "Zapis parametrów fraktala"
430

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
#. Do not rely on librsvg setting GError on failure!
432
#. stat error (file does not exist)
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2128
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1164
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1302 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:152
#: ../plug-ins/common/CEL.c:301 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2230
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:980 ../plug-ins/common/curve_bend.c:912
#: ../plug-ins/common/dicom.c:291 ../plug-ins/common/gbr.c:325
#: ../plug-ins/common/gifload.c:294 ../plug-ins/common/gih.c:647
#: ../plug-ins/common/mng.c:1118 ../plug-ins/common/pat.c:302
#: ../plug-ins/common/pcx.c:299 ../plug-ins/common/pix.c:325
#: ../plug-ins/common/png.c:671 ../plug-ins/common/pnm.c:434
#: ../plug-ins/common/postscript.c:989 ../plug-ins/common/psd.c:1778
#: ../plug-ins/common/psp.c:1454 ../plug-ins/common/raw.c:235
#: ../plug-ins/common/raw.c:639 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:1981
#: ../plug-ins/common/sunras.c:375 ../plug-ins/common/svg.c:309
#: ../plug-ins/common/svg.c:692 ../plug-ins/common/tga.c:409
#: ../plug-ins/common/tiff.c:526 ../plug-ins/common/xbm.c:715
#: ../plug-ins/common/xwd.c:415 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: ../plug-ins/fits/fits.c:333 ../plug-ins/flame/flame.c:412
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:429 ../plug-ins/gfli/gfli.c:422
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:457 ../plug-ins/help/domain.c:423
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:82 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:840
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:204
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:127 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2524
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:2532
457
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
459
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\" do odczytu: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460

461
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2136
462
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
msgid "'%s' is not a FractalExplorer file"
464
msgstr "Plik \"%s\" nie jest plikiem przeglądarki fraktali"
465

466
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:2142
467
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468
msgid "'%s' is corrupt. Line %d Option section incorrect"
469
msgstr ""
470
"Plik \"%s\" jest uszkodzony. Wiersz %d w sekcji Option jest niepoprawny."
471

472
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:272
473
msgid "_Fractal Explorer..."
474
msgstr "_Przeglądarka fraktali..."
475

476
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:403
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
477
msgid "Rendering Fractal..."
478
msgstr "Renderowanie fraktala..."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
479

480 481
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:775
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:3132
482
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\" from the list and from disk?"
484
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć \"%s\" z listy i z dysku?"
485

486
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:779
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
487
msgid "Delete Fractal"
488
msgstr "Usuń fraktal"
489

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490
#. the dialog
491
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:856
492
msgid "Edit fractal name"
493
msgstr "Modyfikuj nazwę fraktala"
494

495
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:882
496 497 498
msgid "Fractal name:"
msgstr "Nazwa fraktala:"

499
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:904
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
500
msgid "New Fractal"
501 502
msgstr "Nowy fraktal"

503
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504 505 506 507
#, c-format
msgid "File '%s' is not a FractalExplorer file"
msgstr "Plik \"%s\" nie jest plikiem przeglądarki fraktali"

508
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1194
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509 510 511 512 513 514 515 516
#, c-format
msgid ""
"File '%s' is corrupt.\n"
"Line %d Option section incorrect"
msgstr ""
"Plik \"%s\" jest uszkodzony.\n"
"Wiersz %d w sekcji ustawień jest niepoprawny"

517
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1244
518
msgid "My first fractal"
519
msgstr "Mój pierwszy fraktal"
520

521
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1260
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
522
msgid "Choose Fractal by double-clicking on it"
523
msgstr "Wybierz fraktal klikając dwukrotnie jego nazwę"
524

525
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1297
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526
msgid "Select folder and rescan collection"
527
msgstr "Pozwala na wybranie folderu i odświeża zbiór fraktali"
528

529
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1309
530
msgid "Delete currently selected fractal"
531
msgstr "Usuwa zaznaczony fraktal"
532

533
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1360
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
534
msgid "Rescan for Fractals"
535
msgstr "Poszukiwanie fraktali"
536

537
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:1377
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
538
msgid "Add FractalExplorer Path"
539
msgstr "Dodaj ścieżkę FractalExplorer"
540

541
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542
msgid "Lighting Effects..."
543
msgstr "Efekty świetlne..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544

545
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_main.c:197
546
msgid "_Lighting Effects..."
547
msgstr "Efekty świet_lne..."
548

Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
549
#. General options
550
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:277
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
551
msgid "General Options"
552
msgstr "Opcje główne"
553

554
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:285
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555
msgid "T_ransparent background"
556
msgstr "_Przezroczyste tło"
557

558
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:295
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
559
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
560
msgstr ""
561 562
"Tworzenie obrazu docelowego jako przezroczystego z zerową wysokością "
"wypukłości"
563

564
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:298
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565
msgid "Cre_ate new image"
566
msgstr "U_tworz nowy obraz"
567

568 569
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:308
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:570
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
570
msgid "Create a new image when applying filter"
571
msgstr "Tworzenie nowego obrazu przy zastosowaniu filtru"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
572

573
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:310
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574
msgid "High _Quality preview"
575
msgstr "Podgląd _wysokiej jakości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
576

577
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:320
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
578
msgid "Enable/disable high quality preview"
579
msgstr "Uaktywnia podgląd wysokiej jakości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
580

581 582 583 584 585 586 587
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:327
#, fuzzy
msgid "Distance"
msgstr "Przesunięcie"

#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:361
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:649
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
588
msgid "Light Settings"
589
msgstr "Ustawienia światła"
590

591
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:374
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
msgid "Light 1"
593
msgstr "Światło 1"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
594

595
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:375
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596
msgid "Light 2"
597
msgstr "Światło 2"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
598

599
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:376
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
msgid "Light 3"
601
msgstr "Światło 3"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602

603
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:377
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604
msgid "Light 4"
605
msgstr "Światło 4"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606

607
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:378
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
608
msgid "Light 5"
609
msgstr "Światło 5"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610

611
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:379
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612
msgid "Light 6"
613
msgstr "Światło 6"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#. row labels
616 617
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:388
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2638
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
618 619 620
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

621
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622 623 624
msgid "Color:"
msgstr "Kolor:"

625
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:400
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
626
msgid "Directional"
627
msgstr "Kierunkowe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
628

629
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:401
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
630
msgid "Point"
631
msgstr "Punktowe"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
632

633 634
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:677
635
msgid "Type of light source to apply"
636
msgstr "Typ zastosowanego źródła światła"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
637

638 639
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:679
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640
msgid "Select lightsource color"
641
msgstr "Wybór koloru źródła światła"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
642

643 644
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:430
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:692
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
645
msgid "Set light source color"
646
msgstr "Ustawia kolor źródła światła"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
647

648
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:438
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649
msgid "_Intensity:"
650
msgstr "_Intensywność:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651

652
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:444
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653
msgid "Light intensity"
654
msgstr "Intensywność światła"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655

656 657 658 659
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:694
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1021
#: ../plug-ins/print/gimp_main_window.c:472
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660 661 662
msgid "Position"
msgstr "Położenie"

663 664 665 666
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:456 ../plug-ins/common/flarefx.c:759
#: ../plug-ins/common/mblur.c:999 ../plug-ins/common/nova.c:453
#: ../plug-ins/common/papertile.c:271 ../plug-ins/flame/flame.c:1222
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2657
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667 668
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
669

670 671
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:462
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:718
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
672
msgid "Light source X position in XYZ space"
673
msgstr "Położenie X źródła światła w przestrzeni XYZ"
674

675 676 677 678
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:469 ../plug-ins/common/flarefx.c:764
#: ../plug-ins/common/mblur.c:1005 ../plug-ins/common/nova.c:458
#: ../plug-ins/common/papertile.c:280 ../plug-ins/flame/flame.c:1236
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2661
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679 680
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
681

682 683
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:475
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:732
684
msgid "Light source Y position in XYZ space"
685
msgstr "Pozycja Y źródła światła w przestrzeni XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
686

687
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:482
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688
msgid "_Z:"
689
msgstr "_Z:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
690

691 692
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:488
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:746
693
msgid "Light source Z position in XYZ space"
694
msgstr "Pozycja Z źródła światła w przestrzeni XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
695

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696 697 698
#. *****************************************************
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
699 700
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/struc.c:1289
#: ../plug-ins/common/wind.c:942
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701 702 703
msgid "Direction"
msgstr "Kierunek"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704
#. X
705 706 707 708 709 710
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:710
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:764
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1032
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1081
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:529
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712 713
msgid "X:"
msgstr "X:"

714 715
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:505
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:772
716
msgid "Light source X direction in XYZ space"
717
msgstr "Kierunek X źródła światła w przestrzeni XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
718

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
719
#. Y
720 721 722 723 724 725 726
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:724
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:777
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1045
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1092
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1190
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:543
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727 728 729
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

730 731
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:785
732
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
733
msgstr "Kierunek Y źródła światła w przestrzeni XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
734

735 736 737 738 739 740
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:523
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:738
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:790
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1103
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1202
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
741 742 743
msgid "Z:"
msgstr "Z:"

744 745
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:529
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:798
746
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
747
msgstr "Kierunek Z źródła światła w przestrzeni XYZ"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
748

749
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:532
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
msgid "I_solate"
751
msgstr "_Wyodrębnij"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752

753
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:542
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754
msgid "Lighting preset:"
755
msgstr "Ustawienia światła:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
756

757
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
msgid "Material properties"
759
msgstr "Właściwości materiału"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

761
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:606
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
msgid "_Glowing:"
763
msgstr "_Jaskrawość:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
764

765 766
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:622
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:859
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
767 768
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
msgstr ""
769
"Intensywność oryginalnego koloru przy braku oświetlenia przez źródło światła"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
770

771
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:635
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772 773
msgid "_Bright:"
msgstr "_Jasność:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
774

775 776
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:651
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:888
777
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
778
msgstr "Intensywność oryginalnego koloru przy oświetlony przez źródło światła"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
779

780
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:664
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781
msgid "_Shiny:"
782
msgstr "_Lśnienie:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
783

784 785
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:680
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:960
786
msgid "Controls how intense the highlights will be"
787
msgstr "Odpowiada za intensywność podświetlenia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
788

789
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:692
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
msgid "_Polished:"
791
msgstr "_Błysk:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
792

793 794
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:708
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:989
795
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
796
msgstr "Większe wartości skupiają podświetlenie"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
797

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
798
#. Metallic
799
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:717
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
800
msgid "_Metallic"
801
msgstr "_Metaliczny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802

803
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:753
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
804
msgid "E_nable bump mapping"
805
msgstr "Mapowanie _wypukłości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
806

807
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:767
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
808
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
809
msgstr "Uaktywnia mapowanie wypukłości (głębokość obrazu)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
810

811
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812
msgid "Bumpm_ap image:"
813
msgstr "O_braz z mapą wypukłości:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
814

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815
#. Map type menu
816 817
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:788 ../plug-ins/common/bumpmap.c:896
#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
818 819 820
msgid "Linear"
msgstr "Liniowy"

821
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:789
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
822
msgid "Logarithmic"
823
msgstr "Logarytmiczny"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
824

825 826
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:790 ../plug-ins/common/bumpmap.c:898
#: ../plug-ins/flame/flame.c:744
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
827
msgid "Sinusoidal"
828
msgstr "Sinusoidalny"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
829

830 831
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:791 ../plug-ins/common/bumpmap.c:897
#: ../plug-ins/flame/flame.c:745
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
832
msgid "Spherical"
833
msgstr "Sferyczny"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
834

835
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:801
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836
msgid "Cu_rve:"
837
msgstr "Przebieg _krzywej:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
838

839
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:806
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840
msgid "Ma_ximum height:"
841
msgstr "Mak_symalna wysokość:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
842

843
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:816
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
844
msgid "Maximum height for bumps"
845
msgstr "Maksymalna wysokość wypukłości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
846

847
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:841
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
848
msgid "E_nable environment mapping"
849
msgstr "Mapowa_nie środowiska"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
850

851
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:855
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
852
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
853
msgstr "Uaktywnia mapowanie środowiska (odbicia)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
854

855
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:877
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856
msgid "En_vironment image:"
857
msgstr "O_braz środowiskowy:"
858

859
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:879
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
860
msgid "Environment image to use"
861
msgstr "Wykorzystywany obraz środowiska"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
862

863
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:901
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
864
msgid "Op_tions"
865
msgstr "Op_cje"
866

867 868
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:905
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
869
msgid "_Light"
870
msgstr "Św_iatło"
871

872 873
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:909
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
874
msgid "_Material"
875
msgstr "_Materiał"
876

877
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:913
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
878
msgid "_Bump Map"
879
msgstr "Mapowanie wyp_ukłości"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
880

881
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:917
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
882
msgid "_Environment Map"
883
msgstr "Mapowani_e środowiska"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
884

885
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:970
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
886 887 888
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Efekty świetlne"

889 890 891
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1024
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:181
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
892 893
msgid "_Update"
msgstr "O_dśwież"
894

895 896
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1031
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1430
897
msgid "Recompute preview image"
898
msgstr "Odśwież podgląd"
899

900
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1033
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
901
msgid "I_nteractive"
902
msgstr "I_nteraktywny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
903

904
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1047
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
msgid "Enable/disable real time preview of changes"
906
msgstr "Włącza/wyłącza podglądu w czasie rzeczywistym"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
907

908
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1086
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909
msgid "Save Lighting Preset"
910
msgstr "Zapisz ustawienie światła"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
911

912
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
913
msgid "Load Lighting Preset"
914
msgstr "Wczytaj ustawienia światła"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915

916
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:273
917
msgid "Map to Plane..."
918
msgstr "Odwzorowanie na płaszczyznę..."
919

920
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:276
921
msgid "Map to Sphere..."
922
msgstr "Odwzorowanie na sferę..."
923

924
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:279
925
msgid "Map to Box..."
926
msgstr "Odwzorowanie na prostopadłościan..."
927

928
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_apply.c:282
929
msgid "Map to Cylinder..."
930
msgstr "Odwzorowanie na walec..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
931

932
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_main.c:199
933
msgid "Map _Object..."
934
msgstr "Odwzorowanie _obiektu"
935

936 937
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1340
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
938
msgid "_Box"
939
msgstr "Prostopadłościan"
Sven Neumann's avatar