sl.po 14.3 KB
Newer Older
1
#'gimp/po-windows-installer
2 3
# Slovenian translation for gimp-windows-installer.
# Copyright (C) 2017 the gimp authors.
4 5 6
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
#
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007–2013, translated from scratch, 2017.
7 8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
12
"POT-Creation-Date: 2018-08-04 07:44+0000\n"
13 14 15
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: \n"
16 17 18 19
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
21

22
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
23 24 25
msgid "License Agreement"
msgstr "Licenčna pogodba"

26 27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
28
msgstr "Namestitveni paketi zgradil Jernej Simončič, jernej-gimp@ena.si"
29

30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
31
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
32
msgstr ""
33 34
"Ta različica programa GIMP potrebuje Windows 7 ali novejšo različico "
"programa Windows."
35

36
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
37 38 39
msgid "Development version"
msgstr "Razvojna različica"

40 41 42
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
43 44 45 46
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
47 48 49
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue with "
"installation anyway?"
50
msgstr ""
51 52 53 54
"To je razvojna različica programa GIMP, ki še ni tako preizkušena kot "
"običajna različica ali pa njegove funkcije niso dokončane ali so nestabilne."
"%nTa izdaja GIMP-a ni namenjena vsakodnevnemu delu, ker je morda nestabilna "
"in lahko povzroči izgubo vašega dela%nČe naletite na kakršne koli težave, "
55 56 57
"najprej preverite, da že niso odpravljene v GIT-u, preden o njih poročate v "
"gitlab-u za GIMP:%n_https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nAli želite "
"vseeno nadaljevati z namestitvijo?"
58

59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
60 61 62
msgid "&Continue"
msgstr "&Nadaljuj"

63
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
64 65 66
msgid "Exit"
msgstr "Prekini"

67 68 69 70 71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr ""
"Ta razliźica programa GIMP potrebuje procesor, ki ima podporo za SSE ukaze."
72

73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
74 75 76
msgid "Display settings problem"
msgstr "Težava z zaslonskimi nastavitvami"

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Namestitveni program je zaznal, da Windows ne deluje v 32-bitnem barvnem "
"načinu. Takšne nastavitve lahko povzročijo nestabilnost programa GIMP, zato "
"je priporočljivo da pred nadaljevanjem spremenite barvno globino zaslona na "
"32 bitov."
88

89
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
90 91 92
msgid "E&xit"
msgstr "I&zhod"

93 94 95 96 97 98 99 100 101
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP je pripravljen na namestitev. Kliknite gumb Namesti za namestitev s "
"privzetimi nastavitvami, ali pa kliknite gumb Po meri, če bi radi imeli več "
"nadzora nad možnostmi namestitve."
102

103
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
104 105 106
msgid "&Install"
msgstr "Namest&i"

107
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
108 109 110
msgid "&Customize"
msgstr "&Po meri"

111
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
112 113 114
msgid "Compact installation"
msgstr "Minimalna namestitev"

115
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
116 117 118
msgid "Custom installation"
msgstr "Namestitev po meri"

119
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
120 121 122
msgid "Full installation"
msgstr "Polna namestitev"

123
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
124 125 126
msgid "Description"
msgstr "Opis"

127
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
128 129 130
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

131
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
132 133 134
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP z vsemi privzetimi vtičniki"

135
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
136 137 138
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Podporne knjižnice"

139
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
140 141 142
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr "Podporne knjižnice za GIMP, vključno z okoljem GTK+"

143
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
144 145 146 147 148 149 150 151
msgid "Debug symbols"
msgstr "Simboli za razhroščevanje"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Vključi podatke, ki pomagajo razhroščevati GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
152 153 154
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Tema MS-Windows za GTK+"

155
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
156 157 158
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows izgled za GIMP"

159
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
160 161 162
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Podpora za stare vtičnike"

163
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
164 165 166
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Podporne knjižnice za stare zunanje vtičnike za GIMP"

167
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
168 169 170
msgid "Translations"
msgstr "Prevodi"

171
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
172 173 174
msgid "Python scripting"
msgstr "Podpora za Python"

175
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
176
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
177
msgstr ""
178
"Omogoča izvajanje vtičnikov za GIMP, napisanih v programskem jeziku Python."
179

180
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
181
msgid "MyPaint brushes"
182
msgstr "Čopiči MyPaint"
183

184
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
185
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
186
msgstr "Namesti privzeti nabor čopičev MyPaint"
187

188
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
189 190 191
msgid "PostScript support"
msgstr "Podpora za PostScript"

192
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
193 194 195
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Omogoči nalaganje PostScript datotek"

196
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
197 198 199
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Podpora za 32-bitne vtičnike"

200
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
201 202 203 204 205
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
206
"Omogoča uporabo 32-bitnih vtičnikov.%nPotrebno za uporabo podpore za Python."
207

208
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
209 210 211
msgid "Additional icons:"
msgstr "Dodatne ikone:"

212
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
213 214 215
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Ustvari ikono na n&amizju"

216
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
217 218 219
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Ustvari ikono v vrstici &hitri zagon"

220
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
221 222 223
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Odstrani prejçnjo razliźico programa GIMP"

224
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
225 226 227 228 229 230 231 232
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Prišlo je do težav pri posodabljanju okolja za GIMP v datoteki %1. Če se pri "
"nalaganju vtičnikov pojavijo sporočila o napakah, poizkusite odstraniti in "
"ponovno namestiti GIMP."
233

234
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
235 236 237
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Prišlo je do napake pri razširjanju začasnih datotek."

238
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
239 240 241
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Prišlo je do napake pri nastavljanju podpore za Python."

242
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
243
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
244
msgstr "Prišlo je do napake pri posodabljanju podatkov za čopiče MyPaint."
245

246
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
247
#, no-c-format
248 249 250
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Prišlo je do napake pri branju datoteke %1."

251
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
252
#, no-c-format
253 254 255
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Prišlo je do napake pri pisanju nastavitev v datoteko %1."

256
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
257 258 259
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Uredi z GIMP-om"

260
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
261 262 263
msgid "Select file associations"
msgstr "Povezovanje vrst datotek"

264
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
265 266 267
msgid "Extensions:"
msgstr "Pripone:"

268
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
269 270 271
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Izberite vste datotek, ki bi jih radi odpirali z GIMP-om"

272
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
273 274 275 276 277
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Tu lahko izberete vrste datotek, ki se bodo odprle v GIMP-u, ko jih "
278
"dvokliknete v Raziskovalcu."
279

280
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
281 282 283
msgid "Select &All"
msgstr "Izber&i vse"

284
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
285 286 287
msgid "Unselect &All"
msgstr "Počist&i izbor"

288
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
289 290 291
msgid "Select &Unused"
msgstr "Ne&uporabljene"

292
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
293 294 295
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Vrste datotek, ki jih bo odpiral GIMP:"

296
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
297 298 299
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Odstranjevanje starejših različic programa GIMP:"

300
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"Te različice programa GIMP ne morete namestiti preko prejšnje različice, "
"namestitvenemu programu pa prejšnje različice ni uspelo samodejno odstraniti."
"%n%nPred ponovnim nameščanjem te različice programa GIMP v mapo %2, "
"odstranite prejšnjo različico, ali pa izberite namestitev po meri, in GIMP "
"%1 namestite v drugo mapo.%n%nNamestitveni program se bo zdaj končal."

315
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"Te različice programa GIMP ne morete namestiti preko prejšnje različice, "
"namestitvenemu programu pa ni uspelo ugotoviti, kako prejšnjo različico "
"odstraniti samodejno.%n%nPred ponovnim nameščanjem te različice programa "
"GIMP v mapo %2, odstranite prejšnjo različico, ali pa izberite namestitev po "
"meri, in GIMP %1 namestite v drugo mapo.%n%nNamestitveni program se bo zdaj "
"končal."

331
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Prejšnja različica programa GIMP je bila uspešno odstranjena, vendar je pred "
"nadaljevanjem namestitve potrebno znova zagnati Windows.%n%nNamestitveni "
"program bo dokončal namestitev po ponovnem zagonu, ko se prvič prijavi "
"administrator."
342

343
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
344
#, no-c-format
345 346 347
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Prišlo je do napake pri ponovnem zagonu namestitvenega programa. (%1)"

348 349 350 351 352
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Čiščenje starih datotek ..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
353
#, no-c-format
354 355 356
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "GIMP spada med prosto programje.%n%nObiščite"

357
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
358 359 360
msgid "for free updates."
msgstr "za brezplačne posodobitve."

361
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
362 363 364
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Nastavljam povezane vrste datotek..."

365
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
366 367 368
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Pripravljam okolje za GIMP Python..."

369
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
370
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
371
msgstr "Nastavljanje čopičev MyPaint ..."
372

373
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
374 375 376
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Pripravljam okolje za GIMP..."

377
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
378 379 380
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Pripravljam nastavitve za 32-bitne vtičnike..."

381
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
382 383 384
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Zaženi GIMP"

385
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
386 387 388
msgid "Removing add-on"
msgstr "Odstranjujem dodatek"

389
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
390
#, no-c-format
391 392 393
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Notranja napaka (%1)."

394
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
395 396 397
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
398
msgstr "GIMP očitno ni nameščen v izbrani mapi. Želite kljub temu nadaljevati?"