cs.po 14.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Czech translation for gimp.
# Copyright (C) 2018 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
"POT-Creation-Date: 2018-05-22 09:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-25 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
msgstr "Odsouhlasení licence"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
28
msgstr "Instalátor sestavený vývojářem Jernej Simončič, jernej-gimp@ena.si"
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Tato verze aplikace GIMP vyžaduje Windows 7 nebo novější."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Vývojová verze"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Jedná se o vývojovou verzi aplikace GIMP, ve které mohou být některé funkce "
"nedokončené nebo nemusí být stabilní.%nTato verze není určená pro ostré "
"nasazení, protože může být nestabilní a můžete v ní přijít o svá data."
"%nPokud narazíte na nějaký problém, ověřte si prosím, jestli už není "
"opravený v repozitáři GIT, ještě před tím, než budete kontaktovat vývojáře, "
"nebo jej hlásit do systému Bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=GIMP%n%nPřejete si i za těchto podmínek s instalací pokračovat?"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
msgstr "&Pokračovat"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
msgid "Exit"
msgstr "Ukončit"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr "Tato verze aplikace GIMP vyžaduje procesor s podporou instrukcí SSE."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr "Zobrazit problémy nastavení"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalátor zjistil, že vaše Windows neběží v režimu zobrazování 32 bitů na "
"pixel. Ví se, že to může způsobovat nestabilitu aplikace GIMP, takže vám "
"doporučujeme před pokračováním změnit barevnou hloubku zobrazení na 32 bitů/"
"pixel."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
msgstr "U&končit"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP je nyní připravený k instalaci. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat jej "
"rovnou nainstalujete s výchozím nastavením, nebo, pokud si přejete mít "
"kontrolu nad tím, co se bude instalovat, použijte tlačítko Přizpůsobit."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "Na&instalovat"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
msgstr "&Přizpůsobit"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompaktní instalace"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
msgid "Custom installation"
msgstr "Vlastní instalace"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
msgid "Full installation"
msgstr "Úplná instalace"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP a všechny výchozí zásuvné moduly"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Běhové knihovny"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"Běhové knihovny používané aplikací GIMP, včetně běhového prostředí GTK+"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Ladicí symboly"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Přiložit informace pomáhající s laděním aplikace GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Výkonná část Windows pro GTK+"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Přirozený vzhled Windows pro GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Podpora pro staré zásuvné moduly"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Nainstalovat knihovny potřebné pro staré zásuvné moduly od třetích stran"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Překlady"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Skriptování v jazyce Python"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Umožnit používání zásuvných modulů GIMP napsaných ve skriptovacím jazyce "
"Python."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "Štětce MyPaint"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Nainstalovat výchozí sadu štětců MyPaint"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Podpora pro PostScript"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Umožnit aplikaci GIMP načítat soubory ve formátu PostScript"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Podpora pro 32bitové zásuvné moduly"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Zahrnout soubory nutné pro používání 32bitových zásuvných modulů.%nVyžaduje "
"podporu jazyka Python."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Doplňující ikony:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Vytvořit ikonu na pracovní p&loše"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Vytvořit ikonu na liště pro &rychlém spouštění"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Odstranit předchozí verzi aplikace GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Vyskytl se problém s aktualizací prostředí aplikace GIMP v souboru %1. Pokud "
"narazíte na chybu při načítání zásuvných modulů, zkuste GIMP odinstalovat a "
"znovu nainstalovat."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Chyba při rozbalování dočasných dat."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Chyba aktualizace informací o interpretru jazyka Python."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Chyba aktualizace informací o štětcích MyPaint."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Vyskytla se chyba při aktualizaci souboru %1."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Vyskytla se chyba při aktualizaci souboru s nastavením GIMP %s."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Upravit pomocí aplikace GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Vyberte přidružení souborů"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Přípony:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Vyberte typy souborů, které chcete přidružit k aplikaci GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Zajistí se tím, že se soubory po dvojitém kliknutí v Průzkumníku souborů "
"otevřou pomocí aplikace GIMP."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Vybrat &vše"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "&Zrušit výběr"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Vybrat nepo&užité"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Typy souborů přidružené k aplikaci GIMP:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Odstraňuje se předchozí verze aplikace GIMP:"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 není možné nainstalovat přes aktuálně nainstalovanou verzi aplikace "
"GIMP a automatické odinstalování staré verze selhalo.%n%nNež nainstalujete "
"tuto verzi do %2, odstraňte prosím sami předchozí verzi, nebo zvolte vlastní "
"instalaci a vyberte pro instalaci jinou složku%n%nNyní se instalátor ukončí."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 není možné nainstalovat přes aktuálně nainstalovanou verzi aplikace "
"GIMP a instalátor není schopen určit, jak starou verzi automaticky "
"odinstalovat.%n%nNež nainstalujete tuto verzi do %2, odstraňte prosím sami "
"předchozí verzi, nebo zvolte vlastní instalaci a vyberte pro instalaci jinou "
"složku%n%nNyní se instalátor ukončí."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Předchozí verze aplikace GIMP byla úspěšně odstraněna, ale před pokračováním "
"je zapotřebí Windows restartovat.%n%nPo restartu bude instalace pokračovat "
"jakmile se znovu přihlásí správce počítače."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Při restartu instalace se vyskytla chyba. (%1)"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Mažou se staré soubory…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Pamatujte: GIMP je svobodný software.%n%nNavštivte prosím"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "ohledně aktualizací zdarma."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Nastavuje se přidružení souborů…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Nastavuje se prostředí pro rozšíření GIMP v jazyce Python…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Nastavují se štětce MyPaint…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Nastavuje se prostředí GIMP…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Nastavuje se podpora pro 32bitové zásuvné moduly…"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Spustit GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Odstraňuje se doplněk"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Interní chyba (%1)."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Nezdá se, že by byl GIMP nainstalovaný ve vybrané složce. Přesto pokračovat?"