hu.po 14.6 KB
Newer Older
1
# Hungarian translation for gimp-windows-installer.
2
# Copyright (C) 2017, 2018 the gimp authors.
3 4
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
5
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2018.
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
9 10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
11 12 13 14
"POT-Creation-Date: 2018-05-04 22:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-05 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <kde-l10n-hu@kde.org>\n"
15 16 17 18
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21

22
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
23 24 25
msgid "License Agreement"
msgstr "Licencmegállapodás"

26 27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
28
msgstr "A beállítást összeállította: Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si"
29

30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
31 32
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "A GIMP ezen verziója Windows 7-et, vagy újabb Windows verziót igényel."
33

34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
35 36 37
msgid "Development version"
msgstr "Fejlesztői verzió"

38 39 40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
41 42 43 44 45 46 47
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
48
msgstr ""
49 50
"Ez a GIMP fejlesztői verziója, amelyben néhány funkció még nem készült el, "
"vagy instabil lehet.%nA GIMP ezen verziója nem ajánlott a mindennapi "
51 52 53 54 55
"munkavégzéshez, mivel instabil lehet, és a munkája elvesztését okozhatja."
"%nHa bármilyen problémával találkozik, akkor először ellenőrizze, hogy nem "
"javították-e még ki a GIT-en, mielőtt kapcsolatba lépne a fejlesztőkkel, "
"vagy a GIMP bugzilla oldalán jelentené:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nMindenképp folytatni szeretné a telepítést?"
56

57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
58 59 60
msgid "&Continue"
msgstr "&Folytatás"

61
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
62 63 64
msgid "Exit"
msgstr "Kilépés"

65 66 67
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
68 69
msgstr "A GIMP ezen verziója az SSE utasításokat támogató processzort igényel."

70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
71 72 73
msgid "Display settings problem"
msgstr "Probléma a kijelzőbeállításokkal"

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"A telepítő azt észlelte, hogy a Windows nem 32 bites színmélységű módban "
"fut. Ez a GIMP-nek stabilitási problémákat okoz, így javasoljuk, hogy a "
"folytatás előtt állítsa a színmélységet 32 bitesre."
84

85
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
86 87 88
msgid "E&xit"
msgstr "&Kilépés"

89 90 91 92 93 94 95 96 97
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"A GIMP immár kész a telepítésre. Kattintson a Telepítés gombra az "
"alapértelmezett beállításokkal való telepítéshez, vagy a Személyre szabás "
"gombra, ha módosítani szeretné a telepítendő összetevők listáját."
98

99
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
100 101 102
msgid "&Install"
msgstr "&Telepítés"

103
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
104 105 106
msgid "&Customize"
msgstr "&Személyre szabás"

107
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
108 109 110
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompakt telepítés"

111
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
112 113 114
msgid "Custom installation"
msgstr "Egyéni telepítés"

115
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
116 117 118
msgid "Full installation"
msgstr "Teljes telepítés"

119
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
120 121 122
msgid "Description"
msgstr "Leírás"

123
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
124 125 126
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

127
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
128 129 130
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "A GIMP és minden alap bővítménye"

131
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
132 133 134
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Futásidejű programkönyvtárak"

135
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
136
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
137 138 139
msgstr ""
"A GIMP által használt futásidejű programkönyvtárak, beleértve a GTK+ "
"környezetet"
140

141
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
142 143 144 145 146 147 148 149
msgid "Debug symbols"
msgstr "Hibakeresési szimbólumok"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Olyan információk hozzáadása, amelyek segítenek a GIMP hibakeresésében"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
150 151 152
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows motor a GTK+-hoz"

153
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
154 155 156
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Natív Windows megjelenés a GIMP-hez"

157
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
158 159 160
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Régi bővítmények támogatása"

161
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
162 163 164
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Régi külső bővítményekhez szükséges programkönyvtárak telepítése"

165
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
166 167 168
msgid "Translations"
msgstr "Fordítások"

169
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
170 171 172
msgid "Python scripting"
msgstr "Python parancsfájlok"

173
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
174 175 176
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Lehetővé teszi Python nyelven írt GIMP bővítmények használatát."

177
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
178
msgid "MyPaint brushes"
179
msgstr "MyPaint ecsetek"
180

181
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
182
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
183
msgstr "MyPaint ecsetek alapértelmezett készletének telepítése"
184

185
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
186 187 188
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript támogatás"

189
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
190 191 192
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "A GIMP betöltheti a PostScript fájlokat"

193
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
194 195 196
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "32 bites bővítmények támogatása"

197
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
198 199 200 201 202 203 204
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"A 32 bites bővítmények támogatásához szükséges fájlok.%nSzükséges a Python "
"támogatáshoz."
205

206
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
207 208 209
msgid "Additional icons:"
msgstr "További ikonok:"

210
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
211 212 213
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "&Asztali ikon létrehozása"

214
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
215 216 217
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "&Gyorsindító ikon létrehozása"

218
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
219 220 221
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Korábbi GIMP verzió eltávolítása"

222
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
223 224 225 226 227 228 229 230
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Hiba történt a GIMP környezetének frissítésekor ebben: %1. Ha hibaüzeneteket "
"kap a bővítmények betöltésekor, akkor próbálja meg eltávolítani és "
"újratelepíteni a GIMP-et."
231

232
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
233 234 235
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Hiba az ideiglenes adatok kibontásakor."

236
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
237 238 239
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Hiba a Python értelmező információinak frissítésekor."

240
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
241
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
242
msgstr "Hiba a MyPaint ecsetek információinak frissítésekor."
243

244
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
245
#, no-c-format
246 247 248
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Hiba történt a következő frissítésekor: %1."

249
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
250
#, no-c-format
251 252 253
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Hiba történt a GIMP beállítófájljának frissítésekor: %1."

254
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
255 256 257
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Szerkesztés a GIMP-pel"

258
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
259 260 261
msgid "Select file associations"
msgstr "Válasszon fájltársításokat"

262
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
263 264 265
msgid "Extensions:"
msgstr "Kiterjesztések:"

266
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
267 268 269
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Válassza ki a GIMP-hez társítandó fájltípusokat"

270
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
271 272 273 274 275 276
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Ennek hatására a kijelölt típusú fájlok a GIMP-ben nyílnak meg, amikor "
"duplán kattint rájuk az Intézőben."
277

278
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
279 280 281
msgid "Select &All"
msgstr "Összes &kijelölése"

282
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
283 284 285
msgid "Unselect &All"
msgstr "Kijelölés &törlése"

286
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
287 288 289
msgid "Select &Unused"
msgstr "Tö&bbi kijelölése"

290
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
291 292 293
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "A GIMP-hez társítandó fájltípusok:"

294
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
295 296 297
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "A GIMP korábbi verziójának eltávolítása:"

298
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"A GIMP %1 nem telepíthető a jelenlegi GIMP verzió fölé, és a régi verzió "
"automatikus eltávolítása meghiúsult.%n%nTávolítsa el a GIMP korábbi "
"verzióját, mielőtt ezt a verziót ide telepíti: %2, vagy válassza az Egyéni "
"telepítést és válasszon másik telepítési mappát.%n%nA telepítő most kilép."
311

312
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"A GIMP %1 nem telepíthető a jelenlegi GIMP verzió fölé, és a telepítő nem "
"tudta megállapítani, hogyan távolítható el a régi verzió automatikusan.%n"
"%nTávolítsa el a GIMP korábbi verzióját és a bővítményeket, mielőtt ezt a "
"verziót ide telepíti: %2, vagy válassza az Egyéni telepítést és válasszon "
"másik telepítési mappát.%n%nA telepítő most kilép."

327
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
328 329 330 331 332 333 334 335 336
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"A GIMP korábbi verziója sikeresen eltávolítva, de a Windowst újra kell "
"indítani, mielőtt a telepítés folytatódhatna.%n%nA számítógép újraindítása "
"és egy adminisztrátor bejelentkezése után a telepítő futása folytatódik."
337

338
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
339
#, no-c-format
340 341 342
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Hiba történt a Telepítő újraindításakor. (%1)"

343
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
344
#, no-c-format
345 346 347
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Ne feledje: A GIMP szabad szoftver.%n%nFrissítésekért keresse fel a"

348
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
349 350 351
msgid "for free updates."
msgstr "oldalt."

352
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
353
msgid "Setting up file associations..."
354
msgstr "Fájltársítások beállítása…"
355

356
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
357
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
358
msgstr "Környezet beállítása a GIMP Python kiterjesztéséhez…"
359

360
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
361
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
362
msgstr "MyPaint ecsetek beállítása…"
363

364
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
365
msgid "Setting up GIMP environment..."
366
msgstr "A GIMP környezetének beállítása…"
367

368
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
369
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
370
msgstr "A GIMP beállítása a 32-bites bővítmények támogatásához…"
371

372
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
373 374 375
msgid "Launch GIMP"
msgstr "A GIMP indítása"

376
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
377 378 379
msgid "Removing add-on"
msgstr "Bővítmény eltávolítása"

380
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:82
381
#, no-c-format
382 383 384
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Belső hiba (%1)."

385
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
386 387 388
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
389
msgstr "A GIMP nem található a kijelölt könyvtárban. Mindenképp folytatja?"