da.po 14.1 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation of the libgimp.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03 Free Software Foundation, Inc.
3
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1999.
4
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
6
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
7 8
#
# Se ../po/da.po for en konventionsliste for hele Gimp'en.
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: GIMP libgimp /gnome-cvs\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
14
"POT-Creation-Date: 2003-10-05 20:23+0200\n"
15
"PO-Revision-Date: 2003-08-27 17:23+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
22
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23
msgid "Brush Selection"
24
msgstr "Penselvalg"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
26
#: libgimp/gimpexport.c:183 libgimp/gimpexport.c:219
27 28 29
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s kan ikke håndtere lag"
30

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
31
#: libgimp/gimpexport.c:184 libgimp/gimpexport.c:193 libgimp/gimpexport.c:202
32
msgid "Merge Visible Layers"
33
msgstr "Forén synlige lag"
34

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35
#: libgimp/gimpexport.c:192
36 37 38
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s kan ikke håndtere lagafsæt, -størrelse eller -uigennemsigtighed"
39

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
40
#: libgimp/gimpexport.c:201 libgimp/gimpexport.c:210
41 42 43
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s kan kun håndtere lag som animationsbilleder"
44

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
45
#: libgimp/gimpexport.c:202 libgimp/gimpexport.c:211
46 47 48
msgid "Save as Animation"
msgstr "Gem som animation"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
49
#: libgimp/gimpexport.c:211 libgimp/gimpexport.c:220 libgimp/gimpexport.c:229
50
msgid "Flatten Image"
51
msgstr "Fladgør billede"
52

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
53
#: libgimp/gimpexport.c:228
54 55 56
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s kan ikke håndtere gennemsigtighed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
58
#: libgimp/gimpexport.c:237
59 60 61
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s kan kun håndtere RGB-billeder"
62

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
63
#: libgimp/gimpexport.c:238 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:275
64
msgid "Convert to RGB"
65
msgstr "Omdan til RGB"
66

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
67
#: libgimp/gimpexport.c:246
68 69 70
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s kan kun håndtere gråtonebilleder"
71

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: libgimp/gimpexport.c:247 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:287
73
msgid "Convert to Grayscale"
74
msgstr "Omdan til gråtoner"
75

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
76
#: libgimp/gimpexport.c:255
77 78 79
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s kan kun håndtere indekserede billeder"
80

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81
#: libgimp/gimpexport.c:256 libgimp/gimpexport.c:275 libgimp/gimpexport.c:285
82
msgid ""
83
"Convert to Indexed using default settings\n"
84 85
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
86 87
"Omdan til indekseret vha. standardindstillingerne\n"
"(gør det manuelt for at finindstille resultatet)"
88

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
89
#: libgimp/gimpexport.c:265
90 91 92
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s kan kun håndtere RGB- eller gråtonebilleder"
93

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
94
#: libgimp/gimpexport.c:274
95 96 97
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s kan kun håndtere RGB- eller indekserede billeder"
98

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: libgimp/gimpexport.c:284
100 101 102
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s kan kun håndtere gråtone- eller indekserede billeder"
103

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: libgimp/gimpexport.c:295
105 106 107
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s kræver en alfakanel"
108

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109
#: libgimp/gimpexport.c:296
110
msgid "Add Alpha Channel"
111
msgstr "Tilføj alfakanel"
112 113

#.
114
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
115 116 117
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118
#: libgimp/gimpexport.c:370
119
msgid "Confirm Save"
120
msgstr "Bekræft gemning"
121

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
122
#: libgimp/gimpexport.c:378
123
msgid "Confirm"
124
msgstr "Bekræft"
125 126 127 128 129 130

#.
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
131
#: libgimp/gimpexport.c:431
132
msgid "Export File"
133
msgstr "Eksportér fil"
134

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
135
#: libgimp/gimpexport.c:436
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
136
msgid "Ignore"
137
msgstr "Ignorér"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
138

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
139
#: libgimp/gimpexport.c:442
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140 141 142
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143
#: libgimp/gimpexport.c:468
144 145 146
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
147
msgstr "Af følgende årsager skal billedet eksporteres før det kan gemmes:"
148 149

#. the footline
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
#: libgimp/gimpexport.c:541
151
msgid "The export conversion won't modify your original image."
152
msgstr "Eksportkonverteringen vil ikke ændre det oprindelige billede."
153

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154
#: libgimp/gimpexport.c:611
155 156 157 158 159 160 161
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Du er ved at gemme en lagmaske som %s.\n"
"Dette vil ikke gemme de synlige lag."
162

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
#: libgimp/gimpexport.c:617
164 165 166 167 168 169 170
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Du er ved at gemme en kanal (gemt markering) som %s.\n"
"Dette vil ikke gemme de synlige lag."
171

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
msgid "Font Selection"
174
msgstr "Skrifttypevalg"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
175

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
177
msgid "Gradient Selection"
178
msgstr "Farveovergangsvalg"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
179

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180
#: libgimp/gimpmenu.c:401
181 182 183
msgid "None"
msgstr "Ingen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185
#: libgimp/gimpmiscui.c:50
msgid "Preview"
186
msgstr "Eksempel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
187

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188
#: libgimp/gimpmiscui.c:536
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189 190 191 192 193 194 195
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""
196 197 198 199
"Ingen %s i gimprc:\n"
"Du skal tilføje et punkt ligesom\n"
"(%s \"%s\")\n"
"til din %s-fil."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201 202 203 204 205
#: libgimp/gimpmiscui.c:556
#, fuzzy
msgid "Parameter Settings"
msgstr "Mønstervalg"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
207
msgid "Pattern Selection"
208
msgstr "Mønstervalg"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
209

210
#: libgimp/gimpunit.c:56
211 212 213
msgid "percent"
msgstr "procent"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214
#: libgimpbase/gimputils.c:118
215
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216
msgid "%d Bytes"
217
msgstr "%d byte"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219 220 221

#: libgimpbase/gimputils.c:122
#, c-format
msgid "%.2f KB"
222
msgstr "%.2f kb"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223 224 225 226

#: libgimpbase/gimputils.c:126
#, c-format
msgid "%.1f KB"
227
msgstr "%.1f kb"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228 229 230 231

#: libgimpbase/gimputils.c:130
#, c-format
msgid "%d KB"
232
msgstr "%d kb"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233 234 235 236

#: libgimpbase/gimputils.c:135
#, c-format
msgid "%.2f MB"
237
msgstr "%.2f Mb"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238 239 240 241

#: libgimpbase/gimputils.c:140
#, c-format
msgid "%.1f MB"
242
msgstr "%.1f Mb"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
245 246 247 248
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Indlæser modul: '%s'\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249 250 251
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:190 libgimpmodule/gimpmodule.c:207
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:314 libgimpmodule/gimpmodule.c:341
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:434
252 253 254 255 256 257 258 259
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Indlæsningsfejl for modul '%s':\n"
"%s"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
260
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:271
261 262 263 264
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Springer over modul: '%s'\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:408
266 267 268
msgid "Module error"
msgstr "Modulfejl"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
msgid "Loaded"
271
msgstr "Indlæst"
272

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
273
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
274 275 276
msgid "Load failed"
msgstr "Indlæsning mislykkedes"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278
msgid "Not loaded"
279
msgstr "Ikke indlæst"
280

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:84
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282
msgid "/Foreground Color"
283
msgstr "/Forgrundsfarve"
284

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286
msgid "/Background Color"
287
msgstr "/Baggrundsfarve"
288

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290
msgid "/Black"
291
msgstr "/Sort"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294
msgid "/White"
295
msgstr "/Hvid"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
296

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
298 299 300
msgid "Scales"
msgstr "Skalaer"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
302 303 304
msgid "_H"
msgstr "_T"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
306 307 308
msgid "_S"
msgstr "_M"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
309
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
310 311 312
msgid "_V"
msgstr "_V"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
314 315 316
msgid "_R"
msgstr "_R"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
318 319 320
msgid "_G"
msgstr "_G"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:354
322 323 324
msgid "_B"
msgstr "_B"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
326 327 328
msgid "_A"
msgstr "_A"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
330 331 332
msgid "Hue"
msgstr "Farvetone"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
334 335 336
msgid "Saturation"
msgstr "Mætning"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
338 339 340
msgid "Value"
msgstr "Værdi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
342 343 344
msgid "Red"
msgstr "Rød"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
346 347 348
msgid "Green"
msgstr "Grøn"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
350 351 352
msgid "Blue"
msgstr "Blå"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:364
354 355 356
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
358 359 360
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Hexadecimal farvenotation ligesom i HTML"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
362 363 364
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x-triplet:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
msgid "Select Folder"
367
msgstr "Vælg mappe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368 369

#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
370
msgid "Select File"
371 372
msgstr "Vælg fil"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
374 375 376
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobyte"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:188
378 379 380
msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabyte"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:189
382 383 384
msgid "GigaBytes"
msgstr "Gigabyte"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386 387 388
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
389 390 391
msgstr ""
"Klik på farvevælgeren og klik derefter på en hvilken som helst farve på "
"skærmen for at vælge den farve."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
394 395 396
msgid "Anchor"
msgstr "Anker"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
398 399
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Kopiér"
400

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
402 403
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigér"
404

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:116
406 407 408
msgid "Linked"
msgstr "Sammenkædet"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:117
410 411 412
msgid "Paste as New"
msgstr "Indsæt som ny"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:118
414 415 416
msgid "Paste Into"
msgstr "Indsæt i"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:119
418 419 420
msgid "_Reset"
msgstr "_Nulstil"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:120
422 423 424
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426
msgid "L_etter Spacing"
427
msgstr "_Bogstavsmellemrum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430
msgid "L_ine Spacing"
431
msgstr "_Linjemellemrum"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
434 435 436
msgid "_Resize"
msgstr "Æn_dr størrelse"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:278
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
438 439 440
msgid "_Scale"
msgstr "_Skalér"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:256
442 443 444
msgid "Crop"
msgstr "Beskær"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:274
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446
msgid "_Transform"
447
msgstr "_Transformér"
448

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:277
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
450
msgid "_Rotate"
451
msgstr "_Rotér"
452

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:279
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454
msgid "_Shear"
455
msgstr "T_rapezér"
456

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:268
458 459 460
msgid "More..."
msgstr "Flere..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:576
462 463 464
msgid "Unit Selection"
msgstr "Enhedsvalg"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:622
466 467 468
msgid "Unit"
msgstr "Enhed"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:626
470 471 472
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:943
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
474
msgid ""
475 476
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
477
msgstr ""
478 479
"Benyt denne værdi som startværdi til generatoren af tilfældige tal - dette "
"tillader dig at gentage en given \"tilfældig\" handling"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
480

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:947
482 483
msgid "_Randomize"
msgstr "_Tilfældiggør"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
484

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:958
486 487
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Start generatoren af tilfældige tal med et genereret tilfældigt tal"
488

489 490 491
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Farveblindhedsfilter (Brettel-Vienot-Mollon-algoritmen)"
492

493
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
494 495 496
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr "Farveblindt syn"

497
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
498 499 500
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr "Farveblindhedstype:"

501 502 503
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Ingen (normalt syn)"
504

505 506 507 508 509
#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Protanopia (kan ikke se rød)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
510 511 512
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr "Protonopia (kan ikke se grøn)"

513
#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
514 515 516
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr "Protonopia (kan ikke se blå)"

517
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
518 519 520
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Filter til gammafarvevisning"

521
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
522 523 524
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525
#: modules/cdisplay_gamma.c:320
526 527 528
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"

529
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
530 531 532
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Filter til højkontrastfarvevisning"

533
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
534 535 536
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:318
538 539 540
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr "Kontrastcyklusser:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542
msgid "CMYK color selector"
543
msgstr "CMYK-farvevælger"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545
#: modules/colorsel_cmyk.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546
msgid "CMYK"
547
msgstr "CMYK"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549
#: modules/colorsel_cmyk.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
msgid "_C"
551
msgstr "_C"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554
msgid "_M"
555
msgstr "_M"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558
msgid "_Y"
559
msgstr "_Y"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
562
msgid "_K"
563
msgstr "_K"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565
#: modules/colorsel_cmyk.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566
msgid "Cyan"
567
msgstr "Cyan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569
#: modules/colorsel_cmyk.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570
msgid "Magenta"
571
msgstr "Magenta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
572

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573
#: modules/colorsel_cmyk.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574
msgid "Yellow"
575
msgstr "Gul"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
577
#: modules/colorsel_cmyk.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578
msgid "Black"
579
msgstr "Sort"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581 582 583 584
#: modules/colorsel_cmyk.c:193
msgid "Black Pullout (%):"
msgstr ""

585
#: modules/colorsel_triangle.c:110
586 587 588
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Trekantet farvevælger"

589
#: modules/colorsel_triangle.c:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590
msgid "Triangle"
591
msgstr "Trekant"
592

593
#: modules/colorsel_water.c:104
594 595 596
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Vandfarve-farvevælger"

597
#: modules/colorsel_water.c:176
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
598
msgid "Watercolor"
599
msgstr "Vandfarve"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

601
#: modules/colorsel_water.c:251
602 603
msgid "Pressure"
msgstr "Tryk"
604

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605
#~ msgid "pixels"
606
#~ msgstr "skærmpunkter"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607 608 609 610 611 612 613 614

#~ msgid "inches"
#~ msgstr "tommer"

#~ msgid "millimeter"
#~ msgstr "millimeter"

#~ msgid "millimeters"
615
#~ msgstr "millimeter"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616 617 618 619 620 621 622 623 624

#~ msgid "point"
#~ msgstr "punkt"

#~ msgid "points"
#~ msgstr "punkter"

#~ msgid "picas"
#~ msgstr "picaer"