nl.po 410 KB
Newer Older
1 2 3
# translation of gimp.po to Dutch
# Dutch translation of Gimp
# Copyright (C) 2000, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4 5
# Wing Tung Leung <tg@skynet.be>, 1998.
# Gert Dewit <Gert.Dewit@sos.be>, 2000.
6
# Branko Collin <collin@xs4all.nl>, 2001, 2002, 2003, 2004.
7
# Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>, 2004, 2005, 2006.
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
8
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
9
# Filip Vervloesem <filip.vervloesem@member.fsf.org>, 2008.
10
# --------------------------------------------------
11
# document history	- documentgeschiedenis/Overzicht 'ongedaan maken'
12
# font			- lettertype/font
13
# paint tools		- schilder(gereedschap)
14
# parse			- verwerken/ontleden
15 16
# posterise		- kleurverarming
# tool			- tool/werktuig/gereedschap
17
# --------------------------------------------------
18 19
# Menu's       (broncodebestand)
# Beeld       view-actions
20 21 22 23
# ==================================================
# Todo:
# alle ... vervangen door …
# aanhalingstekens ' vervangen door ‘ en ’
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
24 25
msgid ""
msgstr ""
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
26
"Project-Id-Version: gimp.gimp-2-0\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
28 29 30
"POT-Creation-Date: 2008-02-26 15:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-02 00:46+0100\n"
"Last-Translator: Filip Vervloesem <filip.vervloesem@member.fsf.org>\n"
31
"Language-Team: Dutch <nl@vrijschrift.org>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32 33 34
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
35
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
36

37 38 39 40
#: ../app/about.h:24
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

41 42
#: ../app/about.h:27
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
43 44 45
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU Image Manipulation Program"

46
#: ../app/about.h:30
47
msgid ""
48
"Copyright © 1995-2008\n"
49 50
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
51
"Copyright © 1995-2008\n"
52
"Spencer Kimball, Peter Mattis en het team van ontwikkelaars van de GIMP"
53

54
#: ../app/about.h:34
55
msgid ""
56
"GIMP is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
57
"\n"
58
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
59
"\n"
60
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with GIMP; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61
msgstr ""
62 63 64 65 66
"GIMP is vrije software; u kan het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de licentie of (naar keuze) elke latere versie.\n"
"\n"
"GIMP wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de geïmpliceerde garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.\n"
"\n"
"U moet een kopie van de GNU General Public License hebben gekregen samen met GIMP; zoniet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
67

68
#: ../app/app.c:211
69
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
70
msgid ""
71 72
"Unable to open a test swap file.\n"
"\n"
73
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
74
msgstr ""
75 76
"Niet in staat een testwisselbestand te openen.\n"
"\n"
77
"Voorkom gegevensverlies en controleer de locatie en rechten van de wisselmap die in uw Voorkeuren staan ingesteld (momenteel is dit ‘%s’)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
78

79
#: ../app/batch.c:75
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
80
#, c-format
81 82
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
msgstr "Geen batch-interpretatieprogramma opgegeven, zal de standaard ‘%s’ gebruiken.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
83

84 85
#: ../app/batch.c:93
#: ../app/batch.c:111
86
#, c-format
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
87
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
88
msgstr "Het batch-interpretatieprogramma ‘%s’ is niet beschikbaar, batch-modus uitgezet."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
89

90 91
#: ../app/main.c:156
#: ../tools/gimp-remote.c:60
92 93
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Versieinformatie tonen en afsluiten"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
94

95
#: ../app/main.c:161
96
msgid "Show license information and exit"
97
msgstr "Licentieinformatie tonen en afsluiten"
98

99
#: ../app/main.c:166
100 101
msgid "Be more verbose"
msgstr "Meer informatie geven"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
102

103
#: ../app/main.c:171
104 105 106
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Een nieuwe instantie van GIMP opstarten"

107
#: ../app/main.c:176
108 109 110
msgid "Open images as new"
msgstr "Afbeeldingen openen als nieuw"

111
#: ../app/main.c:181
112 113
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Uitvoeren zonder een gebruikersinterface"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
114

115
#: ../app/main.c:186
116
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
117
msgstr "Niet laden: penselen, verlopen, paletten, patronen, …"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
118

119
#: ../app/main.c:191
120 121
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Geen lettertypes laden"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
122

123
#: ../app/main.c:196
124 125
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Opstartvenster niet weergeven"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
126

127
#: ../app/main.c:201
128 129
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Gebruik geen gedeeld geheugen tussen GIMP en plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
130

131
#: ../app/main.c:206
132 133
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Gebruik geen speciale CPU-versnellingen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
134

135
#: ../app/main.c:211
136 137
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Gebruik een alternatief sessionrc-bestand"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
138

139
#: ../app/main.c:216
140 141
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Gebruik een alternatief systeem-gimprc-bestand"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
142

143
#: ../app/main.c:221
144 145
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Gebruik een alternatief systeem-gimprc-bestand"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146

147
#: ../app/main.c:226
148
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
149
msgstr "Uit te voeren batch-opdracht (kan meerdere keren worden gebruikt)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150

151
#: ../app/main.c:231
152 153
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "De procedure waarmee batch-opdrachten worden verwerkt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154

155
#: ../app/main.c:236
156 157
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Waarschuwingen in console weergeven i.p.v. in een dialoogvenster"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158

159
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
160
#: ../app/main.c:242
161 162
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "PDB compatibiliteitsmodus (off|on|warn)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163

164
#. don't translate the mode names (never|query|always)
165
#: ../app/main.c:248
166 167
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Debuggen bij een crash (never|query|always)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168

169
#: ../app/main.c:253
170 171
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Niet-fatale debugsignaalhandlers inschakelen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
172

173
#: ../app/main.c:258
174 175
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Alle waarschuwingen fataal laten zijn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176

177
#: ../app/main.c:263
178 179
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Produceer een gimprc-bestand met standaard instellingen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180

181
#: ../app/main.c:357
182 183 184
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[BESTAND|URI…]"

185
#: ../app/main.c:375
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
msgid ""
187 188
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
msgstr ""
190 191
"GIMP kon de grafische gebruikersinterface niet initialiseren.\n"
"Zorg dat een correcte instelling voor uw weergaveomgeving bestaat."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192

193
#: ../app/main.c:453
194 195 196 197
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "GIMP uitvoer. Geef een willekeurige toets om dit venster te sluiten."

# elke willekeurige toets sluit dit venster
198
#: ../app/main.c:454
199 200 201 202
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Geef een willekeurig toets om dit venster te sluiten)\n"

203
#: ../app/main.c:471
204 205 206 207
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "GIMP uitvoer. U kunt dit venster minimaliseren, maar sluit het niet."

# Er is al een instantie van GIMP opgestart. technotalk
208
#: ../app/main.c:792
209 210 211
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "GIMP was al reeds opgestart."

212
#: ../app/sanity.c:257
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213 214 215 216 217 218
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
219 220 221
"De tekenset van de bestandsnaam kan niet naar UTF-8 worden omgezet: %s\n"
"\n"
"Controleer de waarde van de omgevingsvariabele G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222

223
#: ../app/sanity.c:276
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224 225
#, c-format
msgid ""
226
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227
"\n"
228
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229
msgstr ""
230
"De naam van de map waar de GIMP de configuratie voor de gebruiker opslaat, kan niet worden omgezet naar UTF-8: %s\n"
231
"\n"
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
"Uw bestandssysteem slaat bestanden waarschijnlijk op in een tekenset anders dan UTF-8 en u heeft dat niet kenbaar gemaakt aan GLib. Stel hiervoor de omgevingsvariabele G_FILENAME_ENCODING in."

#. show versions of libraries used by GIMP
#: ../app/version.c:64
#, c-format
msgid "using %s, compiled against version %s, running against version %s"
msgstr "%s wordt gebruikt, gecompileerd met versie %s, uitgevoerd met versie %s"

#: ../app/version.c:128
#: ../tools/gimp-remote.c:95
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s versie %s"
245

246 247
#: ../app/actions/actions.c:99
#: ../app/dialogs/dialogs.c:216
248
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:90
249 250
msgid "Brush Editor"
msgstr "Penseeleditor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252
#. initialize the list of gimp brushes
253 254 255 256
#: ../app/actions/actions.c:102
#: ../app/core/gimp.c:832
#: ../app/dialogs/dialogs.c:149
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2710
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257 258
msgid "Brushes"
msgstr "Penselen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259

260 261
#: ../app/actions/actions.c:105
#: ../app/dialogs/dialogs.c:161
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262 263
msgid "Buffers"
msgstr "Buffers"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264

265 266
#: ../app/actions/actions.c:108
#: ../app/dialogs/dialogs.c:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267 268
msgid "Channels"
msgstr "Kanalen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269

270 271 272
#: ../app/actions/actions.c:111
#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:182
273 274
msgid "Colormap"
msgstr "Kleurenkaart"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
275

276
#: ../app/actions/actions.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277
msgid "Context"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
278
msgstr "Context"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
279

280
# muisaanwijzer/pointer
281 282
#: ../app/actions/actions.c:117
#: ../app/dialogs/dialogs.c:142
283
msgid "Pointer Information"
284
msgstr "Muisaanwijzerinformatie"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
285

286
#: ../app/actions/actions.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287
msgid "Debug"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
288
msgstr "Debuggen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289

290
#: ../app/actions/actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
291
msgid "Dialogs"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
292
msgstr "Dialogen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293

294 295
# dokken/aankoppelen
#: ../app/actions/actions.c:126
296 297 298 299
msgid "Dock"
msgstr "Aankoppelen"

# Dokbaar/aanlegbaar/aankoppelbaar
300
#: ../app/actions/actions.c:129
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
msgid "Dockable"
302
msgstr "Koppelbaar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303

304
#. Document History
305 306 307
#: ../app/actions/actions.c:132
#: ../app/dialogs/dialogs.c:163
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308 309
msgid "Document History"
msgstr "Documentgeschiedenis"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310

311
#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312 313
msgid "Drawable"
msgstr "Tekengebied"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314

315 316
#: ../app/actions/actions.c:138
#: ../app/tools/tools-enums.c:300
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317 318
msgid "Edit"
msgstr "Bewerken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319

320 321
#: ../app/actions/actions.c:141
#: ../app/dialogs/dialogs.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322 323
msgid "Error Console"
msgstr "Foutenconsole"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324

325
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326
msgid "File"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
327
msgstr "Bestand"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328

329 330 331
#: ../app/actions/actions.c:147
#: ../app/dialogs/dialogs.c:157
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2726
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
msgid "Fonts"
333
msgstr "Lettertypes"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334

335 336 337
#: ../app/actions/actions.c:150
#: ../app/dialogs/dialogs.c:220
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:276
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338
msgid "Gradient Editor"
339
msgstr "Kleurverloopeditor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341
#. initialize the list of gimp gradients
342 343 344 345
#: ../app/actions/actions.c:153
#: ../app/core/gimp.c:844
#: ../app/dialogs/dialogs.c:153
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2722
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
msgid "Gradients"
347
msgstr "Kleurverlopen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348

349
#: ../app/actions/actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350
msgid "Help"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
351
msgstr "Hulp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352

353 354 355
#: ../app/actions/actions.c:159
#: ../app/core/core-enums.c:212
#: ../app/tools/tools-enums.c:242
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359
#. list & grid views
360 361
#: ../app/actions/actions.c:162
#: ../app/dialogs/dialogs.c:147
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362 363
msgid "Images"
msgstr "Afbeeldingen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364

365 366
#: ../app/actions/actions.c:165
#: ../app/dialogs/dialogs.c:170
367
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:286
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368 369
msgid "Layers"
msgstr "Lagen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370

371 372
#: ../app/actions/actions.c:168
#: ../app/dialogs/dialogs.c:224
373
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374 375
msgid "Palette Editor"
msgstr "Paleteditor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
#. initialize the list of gimp palettes
378 379 380 381
#: ../app/actions/actions.c:171
#: ../app/core/gimp.c:840
#: ../app/dialogs/dialogs.c:155
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2718
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382 383
msgid "Palettes"
msgstr "Paletten"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
#. initialize the list of gimp patterns
386 387 388 389
#: ../app/actions/actions.c:174
#: ../app/core/gimp.c:836
#: ../app/dialogs/dialogs.c:151
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2714
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390 391
msgid "Patterns"
msgstr "Patronen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392

393 394
#: ../app/actions/actions.c:177
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395 396
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397

398 399 400
#: ../app/actions/actions.c:180
#: ../app/core/core-enums.c:860
#: ../app/core/gimpchannel.c:362
401
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402
msgstr "Snelmasker"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403

404 405
# proefpunten/controlepunten/sample-punten/monsterpunten
# bemonsterpunten/
406 407
#: ../app/actions/actions.c:183
#: ../app/dialogs/dialogs.c:198
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
408
msgid "Sample Points"
409
msgstr "Monsterpunten"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
410

411
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
msgid "Select"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
413
msgstr "Selecteren"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415
#. initialize the template list
416 417 418
#: ../app/actions/actions.c:189
#: ../app/core/gimp.c:861
#: ../app/dialogs/dialogs.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419 420
msgid "Templates"
msgstr "Sjablonen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421

422
#: ../app/actions/actions.c:192
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
423 424 425
msgid "Text Editor"
msgstr "Teksteditor"

426 427 428 429
#: ../app/actions/actions.c:195
#: ../app/dialogs/dialogs.c:130
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1846
#: ../app/gui/gui.c:439
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430 431
msgid "Tool Options"
msgstr "Gereedschapsopties"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432

433 434
#: ../app/actions/actions.c:198
#: ../app/dialogs/dialogs.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435 436
msgid "Tools"
msgstr "Gereedschap"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438 439
#: ../app/actions/actions.c:201
#: ../app/dialogs/dialogs.c:178
440
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441
msgid "Paths"
442
msgstr "Pen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443

444
#: ../app/actions/actions.c:204
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445
msgid "View"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
446
msgstr "Beeld"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447

448
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
449 450 451
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu penseeleditor"

452
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
453 454 455
msgid "Edit Active Brush"
msgstr "Actieve penseel bewerken"

456
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457 458
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu Penselen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459

460 461 462 463 464 465 466 467 468
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "Penseel _openen als afbeelding"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
msgid "Open brush as image"
msgstr "Penseel openen als afbeelding"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
469 470
msgid "_New Brush"
msgstr "_Nieuw penseel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471

472
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473
msgid "New brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
474
msgstr "Nieuw penseel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475

476
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477
msgid "D_uplicate Brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
478
msgstr "Penseel d_upliceren"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479

480
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481
msgid "Duplicate brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
482
msgstr "Penseel dupliceren"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483

484
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
485
msgid "Copy Brush _Location"
486
msgstr "_Penseellocatie kopiëren"
487 488 489

#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
msgid "Copy brush file location to clipboard"
490
msgstr "Locatie van penseelbestand kopiëren naar het klembord"
491 492

#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493
msgid "_Delete Brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
494
msgstr "Penseel _verwijderen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495

496
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
497
msgid "Delete brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
498
msgstr "Penseel verwijderen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499

500
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
501
msgid "_Refresh Brushes"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
502
msgstr "_Penselen vernieuwen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503

504
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505
msgid "Refresh brushes"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
506
msgstr "Penselen vernieuwen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507

508
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509
msgid "_Edit Brush..."
510
msgstr "Penseel be_werken…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
511

512
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513
msgid "Edit brush"
514
msgstr "Penseel bewerken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515

516
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517 518
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Menu Buffers"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519

520
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521
msgid "_Paste Buffer"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
522
msgstr "Buffer _plakken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523

524
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525
msgid "Paste the selected buffer"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
526
msgstr "De geselecteerde buffer plakken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527

Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
528
# naar/binnen/in
529
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
msgid "Paste Buffer _Into"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
531
msgstr "Interface<"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532

533
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
535
msgstr "De geselecteerde buffer plakken in de selectie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536

537
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538
msgid "Paste Buffer as _New"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
539
msgstr "Buffer plakken als _nieuw"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540

541
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542
msgid "Paste the selected buffer as new image"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
543
msgstr "De geselecteerde buffer plakken als nieuwe afbeelding"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
544

545
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546
msgid "_Delete Buffer"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
547
msgstr "Buffer _verwijderen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548

549
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
msgid "Delete the selected buffer"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
551
msgstr "De geselecteerde buffer verwijderen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552

553
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554 555
msgid "Channels Menu"
msgstr "Menu Kanalen"
556

557
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558
msgid "_Edit Channel Attributes..."
559
msgstr "Kanaalattributen be_werken…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560

561
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
562
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
563
msgstr "Naam, kleur en dekking van het kanaal aanpassen"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
564

565
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566
msgid "_New Channel..."
567
msgstr "_Nieuw kanaal…"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
568

569
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
570 571
msgid "Create a new channel"
msgstr "Een nieuw kanaal aanmaken"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
572

573
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
574 575
msgid "_New Channel"
msgstr "_Nieuw kanaal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576

577
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
578 579
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Een nieuw kanaal aanmaken met laatstgebruikte waardes"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
580

581
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582
msgid "D_uplicate Channel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
583
msgstr "Kanaal d_upliceren"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
584

585
#: ../app/actions/channels-actions.c:67
586
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
587
msgstr "Een kopie van dit kanaal maken en toevoegen aan de afbeelding"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
588

589
#: ../app/actions/channels-actions.c:72
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590
msgid "_Delete Channel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
591
msgstr "Kanaal _verwijderen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592

593 594 595
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgid "Delete this channel"
msgstr "Dit kanaal verwijderen"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
596

597
# $omhoog/verhogen/hoger brengen/hoger zetten/hoger plaatsen
598
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599
msgid "_Raise Channel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
600
msgstr "Kanaal om_hoog"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
601

602
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
603
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
604
msgstr "Dit kanaal één plaats hoger zetten in de kanalenstapel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
605

606
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607
msgid "Raise Channel to _Top"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
608
msgstr "Kanaal _bovenaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
609

610
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
611
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
612
msgstr "Dit kanaal helemaal bovenaan zetten"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
613

614
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
msgid "_Lower Channel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
616
msgstr "Kanaal om_laag"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617

618
#: ../app/actions/channels-actions.c:91
619
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
620
msgstr "Dit kanaal één plaats lager zetten in de kanalenstapel"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
621

622
#: ../app/actions/channels-actions.c:96
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
624
msgstr "Kanaal _onderaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625

626
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
627
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
628
msgstr "Dit kanaal helemaal onderaan zetten"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
629

630
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
msgid "Channel to Sele_ction"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
632
msgstr "Kanaal naar sele_ctie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633

634
#: ../app/actions/channels-actions.c:106
635
msgid "Replace the selection with this channel"
636
msgstr "Selectie vervangen door dit kanaal"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
637

638 639
#: ../app/actions/channels-actions.c:111
#: ../app/actions/layers-actions.c:260
640
#: ../app/actions/vectors-actions.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "_Add to Selection"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
642
msgstr "_Aan selectie toevoegen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643

644 645 646
#: ../app/actions/channels-actions.c:112
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Dit kanaal aan de huidige selectie toevoegen"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
647

Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
648
# afhalen
649 650 651 652
#: ../app/actions/channels-actions.c:117
#: ../app/actions/layers-actions.c:266
#: ../app/actions/layers-actions.c:293
#: ../app/actions/layers-actions.c:320
653
#: ../app/actions/vectors-actions.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
654
msgid "_Subtract from Selection"
655
msgstr "_Van selectie aftrekken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656

657 658 659
#: ../app/actions/channels-actions.c:118
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Dit kanaal van de huidige selectie aftrekken"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
660

661 662 663 664
#: ../app/actions/channels-actions.c:123
#: ../app/actions/layers-actions.c:272
#: ../app/actions/layers-actions.c:299
#: ../app/actions/layers-actions.c:326
665
#: ../app/actions/vectors-actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
msgid "_Intersect with Selection"
667
msgstr "Door_snede met selectie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668

669 670
#: ../app/actions/channels-actions.c:124
msgid "Intersect this channel with the current selection"
671
msgstr "Doorsnede van dit kanaal en de huidige selectie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672

673
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
674
#: ../app/actions/channels-commands.c:393
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
675 676
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanaalattributen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677

678
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
679 680
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Kanaalattributen bewerken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681

682
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683 684
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Kanaalkleur bewerken"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685

686 687
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
688
msgid "_Fill opacity:"
689
msgstr "_Dekking van opvullen:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690

691 692 693 694 695
#: ../app/actions/channels-commands.c:116
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
#: ../app/actions/channels-commands.c:163
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:316
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
696 697
msgid "New Channel"
msgstr "Nieuw kanaal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698

699
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700 701
msgid "New Channel Options"
msgstr "Opties Nieuw kanaal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702

703
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
704 705
msgid "New Channel Color"
msgstr "Nieuwe kanaalkleur"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706

707
#: ../app/actions/channels-commands.c:243
708
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:488
709
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:249
710 711
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:774
#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:313
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
712 713 714 715
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanaalkopie"

716 717 718 719
#: ../app/actions/channels-commands.c:307
#: ../app/core/gimpselection.c:549
#: ../app/pdb/selection_cmds.c:440
#: ../app/pdb/selection_cmds.c:505
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
720 721
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanaal naar selectie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722

723
#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
724
msgid "Colormap Menu"
725
msgstr "Menu Kleurenkaart"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726

727
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
728
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729
msgid "_Edit Color..."
730
msgstr "Kleur be_werken…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731

732
#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
733
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
734 735 736
msgid "Edit color"
msgstr "Kleur bewerken"

737
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
738
msgid "_Add Color from FG"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
739
msgstr "Kleur _toevoegen uit VG"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740

741
#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
742
msgid "Add current foreground color"
743
msgstr "Huidige voorgrondkleur toevoegen"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
744

745
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746
msgid "_Add Color from BG"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
747
msgstr "Kleur _toevoegen uit AG"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748

749
#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
750
msgid "Add current background color"
751
msgstr "Huidige achtergrondkleur toevoegen"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
752

753
#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
754
#, c-format
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
755
msgid "Edit colormap entry #%d"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
756
msgstr "Kleur-paletingang #%d bewerken"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
757

758
#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
759
msgid "Edit Colormap Entry"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
760
msgstr "Kleur-paletingang bewerken"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
761

762
#: ../app/actions/context-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763
msgid "_Context"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
764
msgstr "_Context"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765

766 767
#: ../app/actions/context-actions.c:47
#: ../app/actions/image-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768
msgid "_Colors"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
769
msgstr "_Kleuren"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770

771 772
#: ../app/actions/context-actions.c:48
#: ../app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773
msgid "_Opacity"
774
msgstr "_Dekking"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775

776
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777
msgid "Paint _Mode"
778
msgstr "Teken_modus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779

Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
780
# Attention! Singular in Dutch!
781
#: ../app/actions/context-actions.c:50
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
782 783 784
msgid "_Tool"
msgstr "_Gereedschap"

785
#: ../app/actions/context-actions.c:51
786
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1906
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
787
msgid "_Brush"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
788
msgstr "Pe_nseel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
789

790 791 792
#: ../app/actions/context-actions.c:52
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:98
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1909
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793
msgid "_Pattern"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
794
msgstr "_Patroon"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795

796
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797
msgid "_Palette"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed
798
msgstr "Pa_let"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
799

800
#: ../app/actions/context-actions.c:54
801
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:216
802
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1912
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
803
msgid "_Gradient"
804
msgstr "Kleur_verloop"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805

806
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
807
msgid "_Font"
Vincent van Adrighem's avatar
Vincent van Adrighem committed