eu.po 335 KB
Newer Older
1
# translation of eu.po to Basque
2 3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
4
#
5
# Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza <hizpol@ej-gv.es>, 2004.
6
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004, 2005, 2006.
7
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2007.
8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2007-09-26 17:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-26 17:53+0200\n"
14
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
15
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Inaki Larranaga's avatar
Inaki Larranaga committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
"\n"

#: ../app/about.h:24
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#: ../app/about.h:27 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNUren Irudiak Manipulatzeko Programa"

#: ../app/about.h:30
msgid ""
33
"Copyright © 1995-2007\n"
34 35
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
36
"Copyright (C) 1995-2007\n"
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
"Spencer Kimball, Peter Mattis eta GIMP garapen-taldea."

#: ../app/about.h:34
msgid ""
"GIMP is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"GIMP; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"GIMP software librea da; birbana eta/edo alda dezakezu Software Foundation-"
"ek argitaratutako GNU Lizentzia Publiko Orokorraren 2. bertsioan, edo "
"(nahiago baduzu) beste berriago batean, jasotako baldintzak betez gero.\n"
"\n"
"GIMP erabilgarria izango delakoan banatzen da, baina, INOLAKO BERMERIK GABE; "
"era berean, ez da bermatzen beraren EGOKITASUNA MERKATURATZEKO edo HELBURU "
"PARTIKULARRETARAKO ERABILTZEKO. Argibide gehiago nahi izanez gero, ikus GNU "
"Lizentzia Publiko Orokorra.\n"
"\n"
"Programa honekin batera GNU Lizentzia Publiko Orokorraren kopia bat jasoko "
"zenuen; hala ez bada, idatzi hona: Free SoftwareFoundation, Inc., 59 Temple "
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67

68
#: ../app/app.c:209
69 70
#, c-format
msgid ""
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
71 72 73 74
"Unable to open a test swap file.\n"
"\n"
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
75
msgstr ""
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
76 77
"Ezin da testu-trukatzeko fitxategia ireki.\n"
"\n"
78 79
"Datuen galera sahiesteko, egiaztatu trukatze-direktorioaren (Hobespenean "
"definituta duzun \"%s\") helbidea eta baimenak egokiak direla."
80

81
#: ../app/batch.c:75
82 83
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
84
msgstr "Ez da 'batch' interpretatzailerik zehaztu, '%s' lehenetsia erabiltzen.\n"
85

86
#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
87
#, c-format
88
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
89
msgstr "'%s' batch interpretatzailea ez dago erabilgarri. Batch modua desgaituta."
90

91
#: ../app/main.c:154 ../tools/gimp-remote.c:79
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
92 93
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Erakutsi bertsioaren informazioa eta irten"
94

95
#: ../app/main.c:159
96 97 98
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Erakutsi lizentziaren informazioa eta irten"

99
#: ../app/main.c:164
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
100 101
msgid "Be more verbose"
msgstr "Izan berritsuago"
102

103
#: ../app/main.c:169
104 105 106
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Abiarazi GIMPen instantzia berria"

107
#: ../app/main.c:174
108 109 110
msgid "Open images as new"
msgstr "Ireki irudiak berriak gisa"

111
#: ../app/main.c:179
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
112 113
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Exekutatu erabiltzailearen interfazea erabili gabe."
114

115
#: ../app/main.c:184
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
116 117
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Ez kargatu brotxak, gradienteak, ereduak, ..."
118

119
#: ../app/main.c:189
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
120 121
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Ez kargatu letra-tiporik"
122

123
#: ../app/main.c:194
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
124 125
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Ez erakutsi abioko leihoa"
126

127
#: ../app/main.c:199
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
128
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
129
msgstr "Ez erabili GIMP eta plugin-en arteko memoria partekatua"
130

131
#: ../app/main.c:204
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
132 133
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Ez erabili CPU azeleratzaile berezirik."
134

135
#: ../app/main.c:209
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
136 137
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Erabili beste sessionrc fitxategi bat"
138

139
#: ../app/main.c:214
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
140 141
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Erabili gimprc sistema-fitxategi alternatibo bat"
142

143
#: ../app/main.c:219
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
144 145
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Erabili gimprc sistema-fitxategi alternatibo bat"
146

147
#: ../app/main.c:224
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
148 149
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Batch komandoa exekutatzeko (hainbat aldiz erabil daiteke)"
150

151
#: ../app/main.c:229
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
152 153
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Prozedura batch komandoak prozesatzeko"
154

155
#: ../app/main.c:234
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
156
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
157
msgstr "Bistaratu abisuak kontsolan elkarrizketa-koadroan bistaratu ordez."
158

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
159
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
160
#: ../app/main.c:240
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
161 162
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "PDB bateragarritasun modua (off|on|warn)"
163

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
164
#. don't translate the mode names (never|query|always)
165
#: ../app/main.c:246
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
166 167
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Araztu kraskatzean (never|query|always)"
168

169
#: ../app/main.c:251
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
170 171
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Gaitu larriak ez diren arazketako seinale-kudeatzaileak"
172

173
#: ../app/main.c:256
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
174 175
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Egin abisu guztiak larri"
176

177
#: ../app/main.c:261
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
178 179 180
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Ezarpen lehenetsiekin gimprc fitxategia idazten du"

181
#: ../app/main.c:341
182 183 184
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[FITXATEGIA|URIa...]"

185
#: ../app/main.c:359
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
186
msgid ""
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
187 188
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
189
msgstr ""
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
190 191
"GIMPek ezin izan du erabiltzailearen interfaze grafikoa abiarazi.\n"
"Ziurtatu zure pantaila-ingurunerako konfigurazio egokia badagoela."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192

193
#: ../app/main.c:437
194 195 196
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "GIMP irteera. Sakatu edozer tekla leihoa ixteko."

197
#: ../app/main.c:438
198 199 200 201
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Sakatu edozer tekla leihoa ixteko)\n"

202
#: ../app/main.c:455
203 204 205
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "GIMP irteera. Leiho hau minimiza dezakezu, baina ez itxi."

206
#: ../app/main.c:557 ../tools/gimp-remote.c:323
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
207 208 209
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s %s bertsioa"
210

211
#: ../app/main.c:782
212 213 214 215
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "GIMPen beste instantzi bat exekutatzen dago."

#: ../app/sanity.c:216
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216 217 218 219 220 221
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
222
"Konfiguratutako fitxategi-izenaren kodeketaezin da UTF-8 gisa bihurtu: %s\n"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
223 224
"\n"
"Egiaztatu inguruko G_FILENAME_ENCODING aldagaiaren balioa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225

226
#: ../app/sanity.c:235
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229 230 231
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
232 233
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234 235
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
236 237
"GIMP erabiltzaile-konfigurazioko direktorioaren izena ezin da UTF-8 gisa "
"bihurtu: %s\n"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
238
"\n"
239 240 241
"Litekeena da sistemak UTF-8 kodeketan fitxategiak ez gordetzea, eta ez "
"diozula GLib-i honi buruz ezer zehaztu. Ezarri G_FILENAME_ENCODING "
"inguruneko aldagaia."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242

243 244
#: ../app/actions/actions.c:99 ../app/dialogs/dialogs.c:215
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:90
245 246 247
msgid "Brush Editor"
msgstr "Brotxa-editorea"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248
#. initialize the list of gimp brushes
249
#: ../app/actions/actions.c:102 ../app/core/gimp.c:824
250
#: ../app/dialogs/dialogs.c:148 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2691
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251 252 253
msgid "Brushes"
msgstr "Brotxak"

254
#: ../app/actions/actions.c:105 ../app/dialogs/dialogs.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255 256 257
msgid "Buffers"
msgstr "Bufferrak"

258
#: ../app/actions/actions.c:108 ../app/dialogs/dialogs.c:173
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259 260 261
msgid "Channels"
msgstr "Kanalak"

262 263 264 265
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:181
msgid "Colormap"
msgstr "Kolore-mapa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266

267
#: ../app/actions/actions.c:114
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268
msgid "Context"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
269
msgstr "Testuingurua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270

271
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:141
272
msgid "Pointer Information"
273 274
msgstr "Kurtsorearen informazioa"

275
#: ../app/actions/actions.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
msgid "Debug"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
277
msgstr "Araztu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278

279
#: ../app/actions/actions.c:123
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280
msgid "Dialogs"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
281 282
msgstr "Elkarrizketa-koadroak"

283
#: ../app/actions/actions.c:126
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
284 285
msgid "Dock"
msgstr "Atrakatu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286

287
#: ../app/actions/actions.c:129
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288
msgid "Dockable"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
289
msgstr "Atrakagaia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290

291
#. Document History
292
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:162
293
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1609
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296
msgid "Document History"
msgstr "Dokumentuaren historia"

297
#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298 299 300
msgid "Drawable"
msgstr "Marrazgaia"

301
#: ../app/actions/actions.c:138 ../app/tools/tools-enums.c:272
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302 303 304
msgid "Edit"
msgstr "Editatu"

305
#: ../app/actions/actions.c:141 ../app/dialogs/dialogs.c:137
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306 307 308
msgid "Error Console"
msgstr "Errore-kontsola"

309
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
msgid "File"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
311
msgstr "Fitxategia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312

313
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:156
314
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2707
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316 317
msgid "Fonts"
msgstr "Letra-tipoak"

318 319
#: ../app/actions/actions.c:150 ../app/dialogs/dialogs.c:219
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:275
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320 321 322 323
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Gradientearen editorea"

#. initialize the list of gimp gradients
324
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/core/gimp.c:836
325
#: ../app/dialogs/dialogs.c:152 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2703
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326 327 328
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienteak"

329
#: ../app/actions/actions.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330
msgid "Help"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
331
msgstr "Laguntza"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332

333
#: ../app/actions/actions.c:159 ../app/core/core-enums.c:212
334
#: ../app/tools/tools-enums.c:214
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337
msgid "Image"
msgstr "Irudia"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338
#. list & grid views
339
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:146
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341 342
msgid "Images"
msgstr "Irudiak"

343 344
#: ../app/actions/actions.c:165 ../app/dialogs/dialogs.c:169
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:286
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345 346 347
msgid "Layers"
msgstr "Geruzak"

348 349
#: ../app/actions/actions.c:168 ../app/dialogs/dialogs.c:223
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350 351 352 353
msgid "Palette Editor"
msgstr "Paletaren editorea"

#. initialize the list of gimp palettes
354
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp.c:832
355
#: ../app/dialogs/dialogs.c:154 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2699
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356 357 358 359
msgid "Palettes"
msgstr "Paletak"

#. initialize the list of gimp patterns
360
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/core/gimp.c:828
361
#: ../app/dialogs/dialogs.c:150 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2695
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362 363 364
msgid "Patterns"
msgstr "Ereduak"

365
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2711
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366 367 368
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Plugin-ak"

369
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/core-enums.c:858
370
#: ../app/core/gimpchannel.c:362
371
msgid "Quick Mask"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
372
msgstr "Maskara azkarra"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373

374
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:197
375 376 377
msgid "Sample Points"
msgstr "Lagina-puntuak"

378
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
379
msgid "Select"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
380
msgstr "Hautatu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381 382

#. initialize the template list
383 384
#: ../app/actions/actions.c:189 ../app/core/gimp.c:849
#: ../app/dialogs/dialogs.c:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385 386 387
msgid "Templates"
msgstr "Txantiloiak"

388
#: ../app/actions/actions.c:192
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
msgid "Text Editor"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
390
msgstr "Testu-editorea"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391

392
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:129
393
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1851 ../app/gui/gui.c:441
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394 395 396
msgid "Tool Options"
msgstr "Tresna-aukerak"

397
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/dialogs/dialogs.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398 399 400
msgid "Tools"
msgstr "Tresnak"

401 402
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:177
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405
msgid "Paths"
msgstr "Bideak"

406
#: ../app/actions/actions.c:204
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407
msgid "View"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
408
msgstr "Ikusi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409

410
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
411 412 413
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Brotxa-editorearen menua"

414
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
415 416 417
msgid "Edit Active Brush"
msgstr "Editatu brotxa aktiboa"

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
418
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
419 420
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Brotxa-menua"
421

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
422 423 424 425 426 427 428 429 430
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "Ireki brotxa irudi gisa"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
msgid "Open brush as image"
msgstr "Ireki brotxa irudi gisa"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
msgid "_New Brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
432
msgstr "_Brotxa berria"
433

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
434
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
435
msgid "New brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
436
msgstr "Brotxa berria"
437

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
438
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
439
msgid "D_uplicate Brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
440
msgstr "B_ikoiztu brotxa"
441

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
442
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
443
msgid "Duplicate brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
444
msgstr "Bikoiztu brotxa"
445

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
446
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
447 448 449 450 451 452 453 454
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "Kopiatu brotzaren _kokalekua"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
msgid "Copy brush file location to clipboard"
msgstr "Kopiatu brotxaren fitxategiaren kokalekua arbelean"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
455
msgid "_Delete Brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
456
msgstr "_Ezabatu brotxa"
457

458
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
459
msgid "Delete brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
460
msgstr "Ezabatu brotxa"
461

462
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
463
msgid "_Refresh Brushes"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
464
msgstr "_Freskatu brotxak"
465

466
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
467
msgid "Refresh brushes"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
468
msgstr "Freskatu brotxak"
469

470
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471
msgid "_Edit Brush..."
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
472
msgstr "_Editatu brotxa..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473

474
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475
msgid "Edit brush"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
476
msgstr "Editatu brotxa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
478
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
479 480
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Bufferren menua"
481

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
482
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
483
msgid "_Paste Buffer"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
484
msgstr "_Itsatsi bufferra"
485

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
486
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
487
msgid "Paste the selected buffer"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
488
msgstr "Itsatsi hautatutako bufferra"
489

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
490
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
491
msgid "Paste Buffer _Into"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
492
msgstr "Itsatsi bufferra _hemen"
493

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
494
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
495
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
496
msgstr "Itsatsi hautatutako bufferra hautapenean"
497

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
498
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
499
msgid "Paste Buffer as _New"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
500
msgstr "Itsatsi bufferra _berri gisa"
501

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
502
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
503
msgid "Paste the selected buffer as new image"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
504
msgstr "Itsatsi hautatutako bufferra irudi berri gisa"
505

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
506
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
507
msgid "_Delete Buffer"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
508
msgstr "_Ezabatu bufferra"
509

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
510
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
511
msgid "Delete the selected buffer"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
512
msgstr "Ezabatu hautatutako bufferra"
513

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
514
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
515 516
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kanal-menua"
517

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
518
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
519
msgid "_Edit Channel Attributes..."
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
520
msgstr "_Editatu kanal-atributuak..."
521

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
522
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
523 524
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
msgstr "Editatu kanalaren izena, kolorea eta opakotasuna"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
526
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
527
msgid "_New Channel..."
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
528
msgstr "_Kanal berria..."
529

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
530
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
531 532
msgid "Create a new channel"
msgstr "Sortu kanal berria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
534
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
msgid "_New Channel"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
536
msgstr "_Kanal berria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
538
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
539 540
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Sortu kanal berria erablitako azken balioekin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
542
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
543
msgid "D_uplicate Channel"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
544
msgstr "Bikoi_ztu kanala"
545

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
546
#: ../app/actions/channels-actions.c:67
547 548
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
msgstr "Bikoiztu kanala eta gehitu irudiari"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
550
#: ../app/actions/channels-actions.c:72
551
msgid "_Delete Channel"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
552
msgstr "_Ezabatu kanala"
553

554 555
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgid "Delete this channel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
556 557
msgstr "Ezabatu kanala"

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
558
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
559
msgid "_Raise Channel"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
560
msgstr "I_go kanala"
561

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
562
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
563 564
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
msgstr "Goratu kanala maila bat kanalen pilan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
566
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
567
msgid "Raise Channel to _Top"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
568
msgstr "Igo kanala g_oienera"
569

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
570
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
571 572
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
msgstr "Goratu kanala mailarik altuenera  kanalen pilan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
574
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
575
msgid "_Lower Channel"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
576
msgstr "_Jaitsi kanala"
577

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
578
#: ../app/actions/channels-actions.c:91
579 580
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
msgstr "Jeitsi kanala maila bat kanalen pilan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
582
#: ../app/actions/channels-actions.c:96
583
msgid "Lower Channel to _Bottom"
584
msgstr "Jaitsi kanala maila _baxuenera"
585

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
586
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
587 588
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Jaitsi kanala maila baxuenera kanalen pilan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
590
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
591
msgid "Channel to Sele_ction"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
592
msgstr "Kanala _hautapenera"
593

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
594
#: ../app/actions/channels-actions.c:106
595 596
msgid "Replace the selection with this channel"
msgstr "Ordeztu hautapena kanal honekin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597

598
#: ../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:260
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
599
#: ../app/actions/vectors-actions.c:173
600
msgid "_Add to Selection"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
601
msgstr "_Gehitu hautapenari"
602

603 604 605
#: ../app/actions/channels-actions.c:112
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Gehitu kanala uneko hautapenari"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606

607 608 609
#: ../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:266
#: ../app/actions/layers-actions.c:293 ../app/actions/layers-actions.c:320
#: ../app/actions/vectors-actions.c:179
610
msgid "_Subtract from Selection"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
611
msgstr "_Kendu hautapenetik"
612

613 614 615
#: ../app/actions/channels-actions.c:118
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Kendu kanala uneko hautapenetik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616

617 618 619
#: ../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:272
#: ../app/actions/layers-actions.c:299 ../app/actions/layers-actions.c:326
#: ../app/actions/vectors-actions.c:185
620
msgid "_Intersect with Selection"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
621
msgstr "_Gurutzatu hautapenarekin"
622

623 624 625
#: ../app/actions/channels-actions.c:124
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Gurutzatu kanala uneko hautapenetik"
626

627 628
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
#: ../app/actions/channels-commands.c:395
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629 630
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanal-atributuak"
631

632
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633 634
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Editatu kanal-atributuak"
635

636
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637 638 639
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Editatu kanalaren kolorea"

640 641
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
642 643
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Betegarriaren opakutasuna:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644

645 646 647 648 649
#: ../app/actions/channels-commands.c:116
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
#: ../app/actions/channels-commands.c:163
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:316
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650 651
msgid "New Channel"
msgstr "Kanal berria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652

653
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
654 655
msgid "New Channel Options"
msgstr "Kanalaren aukera berriak"
656

657
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658 659
msgid "New Channel Color"
msgstr "Kolorearen kanal berria"
660

661 662 663 664
#: ../app/actions/channels-commands.c:243
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:497
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:249
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:806 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:308
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665 666 667 668
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanalaren kopia"

669 670
#: ../app/actions/channels-commands.c:308 ../app/core/gimpselection.c:564
#: ../app/pdb/selection_cmds.c:423 ../app/pdb/selection_cmds.c:486
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanala hautapenera"
673

674
#: ../app/actions/colormap-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
675
msgid "Colormap Menu"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
676
msgstr "Kolore-mapa menua"
677

678
#: ../app/actions/colormap-actions.c:47
679
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
680
msgid "_Edit Color..."
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
681
msgstr "_Editatu kolorea..."
682

683
#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
684
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685 686 687
msgid "Edit color"
msgstr "Editatu kolorea"

688
#: ../app/actions/colormap-actions.c:56
689
msgid "_Add Color from FG"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
690
msgstr "_Gehitu kolorea AurPl-tik"
691

692
#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
693 694
msgid "Add current foreground color"
msgstr "Gehitu uneko aurreko planoaren kolorea"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695

696
#: ../app/actions/colormap-actions.c:62
697
msgid "_Add Color from BG"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
698
msgstr "_Gehitu kolorea AtzPl-tik"
699

700
#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
701 702
msgid "Add current background color"
msgstr "Gehitu uneko atzeko planoaren kolorea"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

704
#: ../app/actions/colormap-commands.c:70
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
705
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
msgid "Edit colormap entry #%d"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
707
msgstr "Editatu kolore-paletaren #%d sarrera"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708

709
#: ../app/actions/colormap-commands.c:77
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710 711 712
msgid "Edit Colormap Entry"
msgstr "Editatu kolore-paletaren sarrera"

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
713
#: ../app/actions/context-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
714
msgid "_Context"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
715
msgstr "_Testuingurua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
716

717
#: ../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718
msgid "_Colors"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
719
msgstr "_Koloreak"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720

721
#: ../app/actions/context-actions.c:48 ../app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722
msgid "_Opacity"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
723
msgstr "_Opakutasuna"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
724

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
725
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid "Paint _Mode"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
727
msgstr "Margotze-modua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
728

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
729
#: ../app/actions/context-actions.c:50
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730
msgid "_Tool"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
731
msgstr "_Tresnak"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
732

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
733
#: ../app/actions/context-actions.c:51
734
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1911
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
735 736 737
msgid "_Brush"
msgstr "_Brotxa"

Inaki Larranaga's avatar
Inaki Larranaga committed
738
#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:98
739
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740 741 742
msgid "_Pattern"
msgstr "_Eredua"

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
743
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744
msgid "_Palette"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
745
msgstr "_Paleta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
747
#: ../app/actions/context-actions.c:54
748
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:216
749
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750 751 752
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradientea"

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
753
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754
msgid "_Font"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
755
msgstr "_Letra-tipoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
757
#: ../app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
msgid "_Shape"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
759
msgstr "_Forma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
761
#: ../app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
msgid "_Radius"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
763
msgstr "_Erradioa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
765
#: ../app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
msgid "S_pikes"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
767
msgstr "_Erpinak"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
769
#: ../app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770
msgid "_Hardness"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
771
msgstr "_Gogortasuna"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
773
#: ../app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
msgid "_Aspect"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
775
msgstr "A_spektua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
777
#: ../app/actions/context-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
msgid "A_ngle"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
779
msgstr "A_ngelua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
780

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
781
#: ../app/actions/context-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782
msgid "_Default Colors"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
783
msgstr "Ko_lore lehenetsiak"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784

785 786 787 788 789
#: ../app/actions/context-actions.c:66
msgid "Set foreground color to black, background color to white"
msgstr "Ezarri aurreko planoa beltz kolorearekin, eta atzekoa zuriarekin"

#: ../app/actions/context-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
msgid "S_wap Colors"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
791 792
msgstr "Trukatu k_oloreak"

793 794 795 796
#: ../app/actions/context-actions.c:72
msgid "Exchange foreground and background colors"
msgstr "Trukatu aurreko eta atzeko planoen koloreak"

797
#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
798 799
msgid "Pointer Information Menu"
msgstr "Kurtsore-informazioaren menua"
800 801

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
802 803
#: ../app/actions/sample-points-actions.c:47
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:192
804 805 806 807
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Batutako _lagina"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
808
#: ../app/actions/sample-points-actions.c:48
809 810 811
msgid "Sample Merged"
msgstr "Batutako lagina"

812
#: ../app/actions/data-commands.c:107 ../app/actions/documents-commands.c:311
813 814
#: ../app/actions/file-commands.c:170 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:197
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:243
815 816 817 818
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:213
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:225
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:451
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:763 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:158
819
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:896
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
820 821 822 823 824 825 826 827 828
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ezin izan da '%s' ireki:\n"
"\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
829

830
#: ../app/actions/data-commands.c:133
831
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1389
832 833
#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:223
#: ../app/core/gimppalette.c:333 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:770
834
#: ../app/pdb/image_cmds.c:1995 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:98
835 836
msgid "Untitled"
msgstr "Izengabea"
837

838
#: ../app/actions/data-commands.c:231
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839
msgid "Delete Object"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
840
msgstr "Ezabatu objektua"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841

842 843 844 845 846 847
#: ../app/actions/data-commands.c:254
#, c-format
msgid "Delete '%s'?"
msgstr "Ezabatu '%s'?"

#: ../app/actions/data-commands.c:257
848
#, c-format
849
msgid "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
850
msgstr "Ziur zaude '%s' ezabatu nahi duzula zerrendatik eta diskotik?"
851

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
852
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:38
853
msgid "_Dialogs"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
854
msgstr "E_lkarrizketa-koadroak"
855

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
856
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:39
857
msgid "Create New Doc_k"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
858
msgstr "Sortu leiho atrakagarri be_rria"
859

Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
860
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:42
861
msgid "_Layers, Channels & Paths"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
862
msgstr "_Geruzak, kanalak eta bideak"
863

864 865 866 867 868
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:43
msgid "Open a Layers, Channels & Paths dock"
msgstr "Ireki geruzen, kanalen eta bideen atrakagarria"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:48
869
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
Iaki Larraaga's avatar
Iaki Larraaga committed
870
msgstr "_Brotxak, ereduak eta gradien