sk.po 69.4 KB
Newer Older
1
# Slovak translation for gimp-libgimp
2
# Copyright (C) 2002-2005, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gimp-libgimp package.
4
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2002-2004.
5
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
6
# Richard Popeliš <riki357@gmail.com>, 2011.
7 8
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013
9
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
14 15 16 17
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-22 07:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-22 12:40+0100\n"
18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
19
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
20
"Language: sk\n"
21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
25
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
26 27

#. procedure executed successfully
28
#: ../libgimp/gimp.c:1204
29 30 31 32
msgid "success"
msgstr "úspech"

#. procedure execution failed
33
#: ../libgimp/gimp.c:1208
34 35 36 37
msgid "execution error"
msgstr "chyba pri vykonávaní"

#. procedure called incorrectly
38
#: ../libgimp/gimp.c:1212
39 40 41 42
msgid "calling error"
msgstr "chyba pri volaní"

#. procedure execution cancelled
43
#: ../libgimp/gimp.c:1216
44 45
msgid "cancelled"
msgstr "zrušené"
46

47 48
# window title
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
49 50 51
msgid "Brush Selection"
msgstr "Výber štetca"

52
# možno bude lepšie prechádzať - necháme na koordinátora
53
# PŠ: ani ten si nie je istý :-(
54 55
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
56
msgid "_Browse..."
57
msgstr "_Prechádzať…"
58

59 60
# %s je formát obrázka napr GIF
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
61
#, c-format
62 63
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s vrstvami"
64

65
# action
66 67
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
68 69 70
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Zlúčiť viditeľné vrstvy"

71
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
72
#, c-format
73
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
74 75
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s posunom, veľkosťou ani krytím vrstiev"
76

77
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
78
#, c-format
79 80
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Zásuvný modul pre %s môže vrstvy spracovať iba ako snímky animácie"
81

82 83
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
84 85 86
msgid "Save as Animation"
msgstr "Uložiť ako animáciu"

87 88
# voľba pri ukladaní
# PM: do jednej vrstvy by bolo inak a zlúčenie merge je iná operácia ako flatten
89 90
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
91
msgid "Flatten Image"
92
msgstr "Obrázok so zažehlenými vrstvami"
93

94
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
95
#, c-format
96 97
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s priesvitnosťou"
98

99
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
100
#, c-format
101 102
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Zásuvný modul pre %s nevie pracovať s maskami vrstiev"
103

104
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
105 106 107
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Použiť masky vrstiev"

108
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
109
#, c-format
110 111
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s RGB obrázkami"
112

113
# voľba pri ukladaní
114 115
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
116
msgid "Convert to RGB"
117
msgstr "Konvertovať do RGB"
118

119
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
120
#, c-format
121
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
122
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s obrázkami v odtieňoch sivej"
123

124
# voľba pri ukladaní
125 126
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
127
msgid "Convert to Grayscale"
128
msgstr "Konvertovať do odtieňov sivej"
129

130
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
131
#, c-format
132 133
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s indexovanými obrázkami"
134

135
# voľba pri ukladaní
136 137
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
138 139 140 141
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
142 143
"Skonvertovať na indexovaný použitím štandardných nastavení\n"
"(Ak chcete lepší výsledok, spravte to ručne)"
144

145
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
146
#, c-format
147
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
148 149 150
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie spracovať iba bitmapové (dvojfarebné) indexované "
"obrázky"
151

152 153
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
154 155 156 157
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
158 159
"Skonvertovať na indexovaný použitím štandardných nastavení bitmáp\n"
"(Ak chcete lepší výsledok, spravte to ručne)"
160

161
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
162
#, c-format
163
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
164 165
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s obrázkami v odtieňoch sivej a RGB"
166

167
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
168
#, c-format
169 170
msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
msgstr "Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s RGB/indexovanými obrázkami"
171

172
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
173
#, c-format
174
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
175 176 177
msgstr ""
"Zásuvný modul pre %s vie pracovať iba s indexovanými obrázkami a v odtieňoch "
"sivej"
178

179
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
180
#, c-format
181 182
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Zásuvný modul pre %s potrebuje alfa kanál"
183

184 185
# voľba pri ukladaní
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
186 187 188
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Pridať alfa kanál"

189 190
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
191
msgid "Confirm Save"
192
msgstr "Potvrdiť uloženie"
193

194 195
# tlačidlo
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
196 197 198
msgid "Confirm"
msgstr "Potvrdiť"

199 200
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
201 202 203
msgid "Export File"
msgstr "Exportovať súbor"

204 205
# tlačidlo
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
206 207 208
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovať"

209
# tlačidlo
210
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:1013
211
msgid "_Export"
212
msgstr "_Exportovať"
213 214

#. the headline
215
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
216
#, c-format
217 218 219 220 221 222
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Váš obrázok by mal byť z nasledovných dôvodov exportovaný predtým, ako bude "
"uložený s názvom %s:"
223

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224
#. the footline
225
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
226 227 228
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konverzia pri exporte neovplyvní pôvodný obrázok."

229
#: ../libgimp/gimpexport.c:729
230 231 232 233 234
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
235
"Chystáte sa uložiť masku vrstvy ako %s.\n"
236 237
"Viditeľné vrstvy nebudú uložené."

238
#: ../libgimp/gimpexport.c:735
239 240 241 242 243
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
244
"Chystáte sa uložiť kanál (uložený výber) ako %s.\n"
245 246
"Viditeľné vrstvy nebudú uložené."

247
# titulok dialógového okna
248
#: ../libgimp/gimpexport.c:1004
249 250 251 252
msgid "Export Image as "
msgstr "Exportovať obrázok ako "

# titulok dialógového okna
253
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
254 255 256
msgid "Font Selection"
msgstr "Výber písma"

257
# titulok dialógového okna
258
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
259 260 261
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Výber prechodu"

262
# ActionEntry
263
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:605
264
msgid "Background"
265
msgstr "Pozadie"
266

267
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:796
268 269 270
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Otočiť %s?"
271

272
# DK:otočenie
273
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:802
274 275
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachovať pôvodné"
276

277
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:844
278 279
msgid "Original"
msgstr "Pôvodné"
280

281
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
282 283
msgid "Rotated"
msgstr "Otočený"
284

285
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:878
286 287 288
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Tento obrázok obsahuje Exif metaúdaje o otočení."

289
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:896
290 291 292
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Chcete otočiť obrázok?"

293
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
294
msgid "_Don't ask me again"
295
msgstr "Nepýtať s_a znovu"
296

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
# 1. položka menu
# 2. zoznam
# PM: Paľo pozri prosím či to netreba rozdeliť
# PŠ: môže to byť hocičo, takže tento neutrálny tvar je Ok
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdne)"

308
# titulok dialógového okna
309
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
310
msgid "Palette Selection"
311
msgstr "Výber palety"
312

313
# titulok dialógového okna
314
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
315 316 317
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Výber vzorky"

318
# typ vyhľadávania
319
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
320 321 322
msgid "by name"
msgstr "podľa názvu"

323
# typ vyhľadávania
324
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
325 326 327
msgid "by description"
msgstr "podľa popisu"

328
# typ vyhľadávania
329
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
330 331 332
msgid "by help"
msgstr "podľa pomocníka"

333
# typ vyhľadávania
334
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
335 336 337
msgid "by author"
msgstr "podľa autora"

338
# typ vyhľadávania
339
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
340 341 342
msgid "by copyright"
msgstr "podľa autorských práv"

343
# typ vyhľadávania
344
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
345 346 347
msgid "by date"
msgstr "podľa dátumu"

348
# typ vyhľadávania
349
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
350 351 352
msgid "by type"
msgstr "podľa typu"

353 354 355
# správa - výsledok vyhľadávania podľa regulárneho výrazu
# PM: dal by som Nenašla sa zhoda / Nič sa nenašlo
#. count label
356 357
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:140
358 359 360
msgid "No matches"
msgstr "Žiadne zhody"

361
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
362 363 364
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Neplatný alebo neúplný vyhľadávací pojem"

365
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
366
msgid "Searching"
367
msgstr "Vyhľadáva sa"
368

369
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
370 371
msgid "Searching by name"
msgstr "Vyhľadávanie podľa názvu"
372

373
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
374 375
msgid "Searching by description"
msgstr "Vyhľadávanie podľa popisu"
376

377
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
378 379
msgid "Searching by help"
msgstr "Vyhľadávanie podľa pomocníka"
380

381
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
382 383
msgid "Searching by author"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autora"
384

385
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
386 387
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autorských práv"
388

389
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
390 391
msgid "Searching by date"
msgstr "Vyhľadávanie podľa dátumu"
392

393
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
394 395
msgid "Searching by type"
msgstr "Vyhľadávanie podľa typu"
396

397
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
398
#, c-format
399 400 401 402 403
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedúr"
msgstr[1] "%d procedúra"
msgstr[2] "%d procedúry"
404

405
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
406
msgid "No matches for your query"
407
msgstr "Podľa vami zadanej požiadavky sa nič nenašlo"
408

409
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
410
#, c-format
411 412
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
413 414 415
msgstr[0] "%d procedúr zodpovedá vami zadanej požiadavke"
msgstr[1] "%d procedúra zodpovedá vami zadanej požiadavke"
msgstr[2] "%d procedúry zodpovedajú vami zadanej požiadavke"
416

417
# názov framu
418
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
419 420 421
msgid "Parameters"
msgstr "Parametre"

422
# názov framu
423
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
424 425 426
msgid "Return Values"
msgstr "Návratové hodnoty"

427
# názov framu
428
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
429 430 431
msgid "Additional Information"
msgstr "Prídavné informácie"

432
#: ../libgimp/gimpprocview.c:239
433 434 435
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

436
#: ../libgimp/gimpprocview.c:251
437 438 439
msgid "Date:"
msgstr "Dátum:"

440
#: ../libgimp/gimpprocview.c:263
441 442 443
msgid "Copyright:"
msgstr "Autorské práva:"

444 445
# jednotka gimpu
# PM: Je to v ponuke jednotiek body palce, centimetre... Preto navrhujem "Percentá" - Paľo pozri na to prosím
446
# PŠ: veľmi nešťastný reťazec. Je to použité aj v _gimp_unit_cache_get_singular aj v _gimp_unit_cache_get_plural - a oba reťazce sú uvedené ako jednotné číslo. Toto je asi najlepšie riešenie...
447
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
448
msgid "percent"
449
msgstr "%"
450

451 452
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
453
msgid "_White (full opacity)"
454
msgstr "_Biela (úplná nepriehľadnosť)"
455

456 457
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
458
msgid "_Black (full transparency)"
459
msgstr "Č_ierna (úplná priesvitnosť)"
460

461 462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
463 464 465
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "_Alfa kanál vrstvy"

466 467
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
468
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
469
msgstr "_Presun alfa kanála vrstvy"
470

471 472
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
473
msgid "_Selection"
474
msgstr "Výb_er"
475

476 477
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
478
msgid "_Grayscale copy of layer"
479
msgstr "Kópia vrstvy v o_dtieňoch sivej"
480

481 482 483 484 485 486 487
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanál"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
488 489 490
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Popredie do pozadia (RGB)"

491 492
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
493 494 495
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Popredie do pozadia (HSV)"

496 497
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
498
msgid "FG to transparent"
499
msgstr "Popredie do priesvitna"
500

501 502
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
503 504 505
msgid "Custom gradient"
msgstr "Vlastný prechod"

506
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Kruh"

# Typ prechodu
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
523
msgctxt "bucket-fill-mode"
524 525 526
msgid "FG color fill"
msgstr "Vyplnenie farbou popredia"

527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
528
msgctxt "bucket-fill-mode"
529 530 531
msgid "BG color fill"
msgstr "Vyplnenie farbou pozadia"

532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
533
msgctxt "bucket-fill-mode"
534
msgid "Pattern fill"
535
msgstr "Vyplnenie vzorkou"
536

537 538 539 540 541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Useknutý"

542
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Kruhový"

# Typ prechodu
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
554
msgctxt "channel-ops"
555 556 557
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Pridať k aktuálnemu výberu"

558
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
559
msgctxt "channel-ops"
560
msgid "Subtract from the current selection"
561
msgstr "Odobrať z aktuálneho výberu"
562

563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
564
msgctxt "channel-ops"
565 566 567
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Nahradiť aktuálny výber"

568
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
569
msgctxt "channel-ops"
570 571 572
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Prienik s aktuálnym výberom"

573
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
574
msgctxt "channel-type"
575
msgid "Red"
576
msgstr "Červený"
577

578
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
579
msgctxt "channel-type"
580
msgid "Green"
581
msgstr "Zelený"
582

583
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
584
msgctxt "channel-type"
585
msgid "Blue"
586
msgstr "Modrý"
587

588
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
589
msgctxt "channel-type"
590
msgid "Gray"
591
msgstr "Sivý"
592

593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
594
msgctxt "channel-type"
595
msgid "Indexed"
596
msgstr "Indexovaný"
597

598
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
599
msgctxt "channel-type"
600 601 602
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

603
# Veľkosť štvorcov šachovnice
604
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
605
msgctxt "check-size"
606
msgid "Small"
607
msgstr "Malé"
608

609
# Veľkosť štvorcov šachovnice
610
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
611
msgctxt "check-size"
612
msgid "Medium"
613
msgstr "Stredné"
614

615
# Veľkosť štvorcov šachovnice
616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
617
msgctxt "check-size"
618
msgid "Large"
619
msgstr "Veľké"
620

621
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
622
msgctxt "check-type"
623
msgid "Light checks"
624
msgstr "Svetlá šachovnica"
625

626
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
627
msgctxt "check-type"
628
msgid "Mid-tone checks"
629
msgstr "Stredne tmavá šachovnica"
630

631
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
632
msgctxt "check-type"
633
msgid "Dark checks"
634
msgstr "Tmavá šachovnica"
635

636
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
637
msgctxt "check-type"
638
msgid "White only"
639
msgstr "Iba biela"
640

641
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
642
msgctxt "check-type"
643
msgid "Gray only"
644
msgstr "Iba sivá"
645

646
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
647
msgctxt "check-type"
648
msgid "Black only"
649
msgstr "Iba čierna"
650

651
# typ pečiatky
652
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
653 654 655 656 657
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

# typ pečiatky
658
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
659 660 661 662
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorka"

663
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:369
664 665 666 667
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bitové celé číslo"

668
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:370
669 670 671 672
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bitové celé číslo"

673
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:371
674 675 676 677
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bitové celé číslo"

678
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
679 680 681 682
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

683
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
684 685 686 687
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

688
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
689 690 691 692
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bitové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou"

693
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
694 695 696 697
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Generovať optimálnu paletu"

698
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
699 700 701 702
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Použiť paletu optimalizovanú pre web"

703
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
704 705 706 707
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Použiť čiernobielu (1-bitovú) paletu"

708
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
709 710 711 712
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Použiť vlastnú paletu"

713
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:437
714 715 716 717
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Rozostrenie"

718
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:438
719 720 721 722
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Zaostrenie"

723 724
# Režim desaturácie (odfarbenia)
# Je to za Choose shade of gray based on:
725
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:469
726
msgctxt "desaturate-mode"
727
msgid "Lightness"
728
msgstr "Svetlosti"
729

730
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:470
731
msgctxt "desaturate-mode"
732 733
msgid "Luma"
msgstr "Luma"
734

735 736
# Režim desaturácie (odfarbenia)
# Je to za Choose shade of gray based on:
737
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:471
738
msgctxt "desaturate-mode"
739
msgid "Average"
740
msgstr "Spriemerovania"
741

742 743 744 745 746
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:472
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Svetlosť"

747
# Typ zosvetlenia/stmavenia
748
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:501
749
msgctxt "dodge-burn-type"
750 751 752
msgid "Dodge"
msgstr "Zosvetliť"

753
# Typ zosvetlenia/stmavenia
754
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:502
755
msgctxt "dodge-burn-type"
756 757 758
msgid "Burn"
msgstr "Stmaviť"

759
# ActionEntry
760
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:534
761 762 763 764 765
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Farba popredia"

# ActionEntry
766
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:535
767 768 769 770 771
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Farba pozadia"

# ActionEntry
772
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:536
773 774 775 776
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Biela"

777
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:537
778 779 780 781 782
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Priehľadnosť"

# typ pečiatky
783
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:538
784 785 786 787
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorka"

788
# Typ prechodu
789
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
790
msgctxt "gradient-type"
791
msgid "Linear"
792
msgstr "Lineárny"
793

794
# Typ prechodu
795
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
796
msgctxt "gradient-type"
797 798 799
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineárny"

800
# Typ prechodu
801
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
802
msgctxt "gradient-type"
803 804 805
msgid "Radial"
msgstr "Radiálny"

806
# Typ prechodu
807
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:677
808
msgctxt "gradient-type"
809 810 811
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

812
# Typ prechodu
813
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:678
814
msgctxt "gradient-type"
815 816 817
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kužeľový (symetrický)"

818
# Typ prechodu
819
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:679
820
msgctxt "gradient-type"
821 822 823
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kužeľový (nesymetrický)"

824
# Typ prechodu
825
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:680
826
msgctxt "gradient-type"
827 828 829
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Prenikajúci (uhlový)"

830
# Typ prechodu
831
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
832
msgctxt "gradient-type"
833
msgid "Shaped (spherical)"
834
msgstr "Prenikajúci (sférický)"
835

836
# Typ prechodu
837
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
838
msgctxt "gradient-type"
839 840 841
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Prenikajúci (jamkový)"

842
# Typ prechodu
843
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
844
msgctxt "gradient-type"
845 846 847
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Špirála (v smere hod. ruč.)"

848
# Typ prechodu
849
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
850
msgctxt "gradient-type"
851 852 853
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Špirála (proti smeru hod. ruč.)"

854
# Štýl mriežky
855
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
856
msgctxt "grid-style"
857 858 859
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Priesečníky (bodky)"

860 861
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
862
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
863
msgctxt "grid-style"
864
msgid "Intersections (crosshairs)"
865
msgstr "Priesečníky (krížiky)"
866

867 868
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
869
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:718
870
msgctxt "grid-style"
871 872 873
msgid "Dashed"
msgstr "Čiarkovaný"

874 875
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
876
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:719
877
msgctxt "grid-style"
878
msgid "Double dashed"
879
msgstr "Dvojito čiarkovaný"
880

881 882
# Štýl mriežky
# je to za Line style:
883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:720
884
msgctxt "grid-style"
885 886 887
msgid "Solid"
msgstr "Plný"

888
# typ vyhľadávania
889
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:790
890
msgctxt "icon-type"
891 892
msgid "Icon name"
msgstr "Názov ikony"
893

894
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:791
895
msgctxt "icon-type"
896
msgid "Inline pixbuf"
897
msgstr "Vložený pixbuf"
898

899
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:792
900
msgctxt "icon-type"
901
msgid "Image file"
902
msgstr "Obrázkový súbor"
903

904
# Typ palety
905
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:822
906
msgctxt "image-base-type"
907
msgid "RGB color"
908
msgstr "RGB farby"
909

910
# Typ palety
911
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:823
912
msgctxt "image-base-type"
913
msgid "Grayscale"
914
msgstr "Odtiene sivej"
915

916
# Typ palety
917
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:824
918
msgctxt "image-base-type"
919
msgid "Indexed color"
920
msgstr "Indexované farby"
921

922
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:857
923
msgctxt "image-type"
924
msgid "RGB"
925
msgstr "RGB"
926

927
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:858
928
msgctxt "image-type"
929
msgid "RGB-alpha"
930
msgstr "RGB-alfa"
931

932
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:859
933 934
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
935
msgstr "Odtiene sivej"
936

937
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:860
938
msgctxt "image-type"
939
msgid "Grayscale-alpha"
940
msgstr "Odtiene sivej-alfa"
941

942
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:861
943 944 945 946
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indexovaný"

947
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:862
948
msgctxt "image-type"
949
msgid "Indexed-alpha"
950
msgstr "Indexovaný-alfa"
951

952
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:892
953 954 955 956 957
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr "Kruh"

# Typ prechodu
958
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:893
959 960 961 962
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Štvorcový"

963
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
964 965 966 967
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

968
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:926
969 970 971 972
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
msgstr "Žiadna"

973
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:927
974 975 976
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
msgstr "Lineárna"
977

978
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:928
979
msgctxt "interpolation-type"
980
msgid "Cubic"
981
msgstr "Kubická"
982

983
#  PM: ide o Lanczos3/Sinc neviem či to treba prekladať asi nie
984
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:929
985 986 987 988 989
msgctxt "interpolation-type"
msgid "NoHalo"
msgstr "NoHalo"

#  PM: ide o Lanczos3/Sinc neviem či to treba prekladať asi nie
990
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:930
991
msgctxt "interpolation-type"
992 993
msgid "LoHalo"
msgstr "LoHalo"
994

995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:960
msgctxt "join-style"
msgid "Miter"
msgstr "Ostrý"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:961
msgctxt "join-style"
msgid "Round"
msgstr "Kruhový"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:962
msgctxt "join-style"
msgid "Bevel"
msgstr "Šikmý"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1118
1011 1012 1013 1014
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovné"

1015
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1119
1016 1017 1018 1019
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr "Zvislé"

1020
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1120
1021 1022 1023 1024
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznáme"

1025
# Režim aplikovania maľby
1026
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1149
1027
msgctxt "paint-application-mode"
1028
msgid "Constant"
1029
msgstr "Konštantný"
1030

1031
# Režim aplikovania maľby
1032
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1150
1033
msgctxt "paint-application-mode"
1034 1035 1036
msgid "Incremental"
msgstr "Postupný"

1037
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1283
1038 1039 1040 1041
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Vnútorná procedúra GIMPu"

1042
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1284
1043 1044 1045 1046
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Zásuvný modul GIMPu"

1047
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1285
1048 1049 1050 1051
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Rozšírenie GIMPu"

1052
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1286
1053 1054 1055 1056
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Dočasná procedúra"

1057
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1361
1058 1059 1060 1061
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr "8-bitové lineárne celé číslo"

1062
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1362
1063 1064 1065 1066
msgctxt "precision"
msgid "8-bit gamma integer"
msgstr "8-bitové gama celé číslo"

1067
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1363
1068 1069 1070 1071
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr "16-bitové lineárne celé číslo"

1072
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1364
1073 1074 1075 1076
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma integer"
msgstr "16-bitové gama celé číslo"

1077
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1365
1078 1079 1080 1081
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr "32-bitové lineárne celé číslo"

1082
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1366
1083 1084 1085 1086
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma integer"
msgstr "32-bitové gama celé číslo"

1087
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1367
1088 1089 1090 1091
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr ""

1092
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1368
1093 1094 1095 1096
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma floating point"
msgstr ""

1097
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1369
1098 1099 1100 1101
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr ""

1102
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1370