fi.po 289 KB
Newer Older
1
# translation of fi.po to Finnish
jjranta's avatar
jjranta committed
2
# Finnish translation of GIMP 1.2
3
# Copyright (C) 1999-2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
4
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>.
jjranta's avatar
jjranta committed
5 6
# Tor Lillqvist <tml@iki.fi>.
# Sami Gerdt <sgerdt@cs.joensuu.fi>.
7
#
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
8 9
# 	Convolve = konvoluution (Signaalin käsittelyssä käytetty käännös)
# 	drawable = kuva?, eikös sillä ole gimp:ssä ihan specifi merkitys?
10
# 	dodge = ?
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
11 12
# 	burn = ? (pitäisi tarkistaa nuo finski photoshopista)
# 	1678 yhtevevyyden vuoksi "tiedosto" -sanaa käytettäessä.. -SG
13
# 	ilm. olen korjannut jotain.. -paree katsoa.. -SG(3.6)
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
14
# 	3058 dump-items||vähän aikaisemmin tyhjä myös..
15 16 17
#      Onko console GIMP:n konsoli vai pääteikkuna? -T
# Jarkko Ranta <jjranta@cc.joensuu.fi>, 2001-2002.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
Ville Hautamaki's avatar
Ville Hautamaki committed
18
#
19 20
msgid ""
msgstr ""
21
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
22
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:18+0100\n"
24 25 26
"PO-Revision-Date: 2004-01-26 20:49+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
27
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
28
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
31

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32
#: app/app_procs.c:183
33
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
34 35 36 37
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
38 39 40 41
"GIMP:n asennusta ei ole tehty kunnolla tälle käyttäjälle.\n"
"Käyttäjäkohtainen asennus ohitettiin '--no-interface' -valitsimen takia.\n"
"Käyttäjäkohtainen asennus tehdään kun GIMP käynnistetään ilman '--no-"
"interface' -valitsinta. "
42

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43 44 45 46 47 48 49 50 51
#: app/app_procs.c:219
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""

#: app/app_procs.c:275
52
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
53
msgid "Opening '%s' failed: %s"
54
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaaminen epäonnistui: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: app/main.c:216
57
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
58 59
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
60
msgstr ""
61 62
"GIMP ei voinut käynnistää graafista käyttöliittymää.\n"
"Varmistu, että kunnolliset asetukset on tehty näytölle."
63

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
64
#: app/main.c:223 app/widgets/gimptoolbox.c:439
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
65
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
66 67 68
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
69 70 71
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:402
jjranta's avatar
jjranta committed
73
#, c-format
74 75 76 77 78
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
79
"Epäkelpo valitsin \"%s\"\n"
80

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81
#: app/main.c:490
82 83
msgid "GIMP version"
msgstr "GIMPin versio"
84

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
85
#: app/main.c:498
86 87 88 89 90 91 92
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
93
"Käyttö: %s [valitsin ...] [tiedosto ...]\n"
94
"\n"
95

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
#: app/main.c:500
97
msgid "Options:\n"
98
msgstr "Valitsimet:\n"
99

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100
#: app/main.c:501
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101 102 103
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Tulosta tämä avustusteksti.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106 107
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Tulosta versiotiedot.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: app/main.c:503
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109 110
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Näytä käynnistyslokia.\n"
111

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112
#: app/main.c:504
113
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
114 115
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
116
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
117 118 119
" --no-shm         Älä käytä jaettua muistia GIMPin ja sen "
"liitännäisten kesken.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:505
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
122 123
msgstr ""
" --no-cpu-accel      Älä käytä suorittimen kiihdytysominaisuuksia.\n"
124

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
125
#: app/main.c:506
126 127 128 129
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
130 131
" -d, --no-data      Älä lataa kuvioita, väriliukumia, paletteja tai "
"siveltimiä.\n"
132

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
134
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
135
msgstr " -f, --no-fonts     Älä lataa mitään kirjasinlajeja.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
#: app/main.c:508
138
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
139
msgstr " -i, --no-interface    Suorita ohjelma ilman käyttöliittymää.\n"
140

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
#: app/main.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
142
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
143
msgstr " --display <näyttö>    Käytä annettua X näyttöä.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:510
146
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
147
msgstr " -s, --no-splash     Älä näytä alkuikkunaa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
148

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:511
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
151
msgstr " --session <tiedosto>     Käytä annettua sessionrc-tiedostoa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:512
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154 155 156
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Käytä toista gimprc-tiedostoa.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
157
#: app/main.c:513
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
159
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Käytä järjestelmän gimprc-tiedostoa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
160

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
161
#: app/main.c:514
162
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
164
msgstr ""
165
" --dump-gimprc      Tulosta gimprc-tiedosto jossa on oletusarvot.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
166

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167
#: app/main.c:515
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168 169 170 171
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
172 173
" -c, --console-messages  Näytä varoitukset pääteikkunassa eikä "
"valintaikkunassa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
174

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
175
#: app/main.c:516
176 177 178
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgstr ""
179 180
" --debug-handlers     Käytä ei-vakavien signaalien käsittelijöiden "
"virheenjäljitystä.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
181

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
182
#: app/main.c:517
183
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
185 186
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
187 188
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
"              Virheenjäljitystila vakaville signaaleille.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
#: app/main.c:519
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191 192
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgstr ""
195 196
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
"              Procedural Database yhteensopivuustila.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
#: app/main.c:521
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
200
msgstr " -b, --batch <komennot>  Suorita komennot eräajona.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/main.c:541
203
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
204
msgstr "(Tämä pääteikkuna sulkeutuu kymmenen sekunnin kuluttua)\n"
205

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
#: app/base/base-enums.c:13 app/core/core-enums.c:433
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
207 208 209
msgid "Small"
msgstr "Pieni"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
#: app/base/base-enums.c:14 app/core/core-enums.c:434
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211 212 213
msgid "Medium"
msgstr "Keski"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
214
#: app/base/base-enums.c:15 app/core/core-enums.c:435
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215 216
msgid "Large"
msgstr "Iso"
217

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218
#: app/base/base-enums.c:33
219
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220 221 222
msgid "Light Checks"
msgstr "Vaalea ruudutus"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223
#: app/base/base-enums.c:34
224
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
225 226 227
msgid "Mid-Tone Checks"
msgstr "Keskitumma ruudutus"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228
#: app/base/base-enums.c:35
229
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
230 231 232
msgid "Dark Checks"
msgstr "Tumma ruudutus"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
#: app/base/base-enums.c:36
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
msgid "White Only"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
235
msgstr "Pelkkää valkoista"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
236

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237
#: app/base/base-enums.c:37
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
msgid "Gray Only"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
239
msgstr "Pelkkää harmaata"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
240

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241
#: app/base/base-enums.c:38
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242
msgid "Black Only"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
243
msgstr "Pelkkää mustaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
245 246
#: app/base/base-enums.c:56
msgid "Smooth"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
247
msgstr "Pehmeä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248 249 250 251

#: app/base/base-enums.c:57
#, fuzzy
msgid "Freehand"
252
msgstr "Vapaalla kädellä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253 254

#: app/base/base-enums.c:75 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:104
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
256 257 258
msgid "Value"
msgstr "Arvo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259
#: app/base/base-enums.c:76 app/core/core-enums.c:98
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
260
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:303
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261 262 263
msgid "Red"
msgstr "Punainen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
#: app/base/base-enums.c:77 app/core/core-enums.c:99
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
265
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:310
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266
msgid "Green"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
267
msgstr "Vihreä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
269
#: app/base/base-enums.c:78 app/core/core-enums.c:100
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
#: app/tools/gimpcolorbalancetool.c:317
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
271 272 273
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
274
#: app/base/base-enums.c:79 app/core/core-enums.c:103
275
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276 277 278
msgid "Alpha"
msgstr "Peitto"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
279 280
#: app/base/base-enums.c:97
msgid "None (Fastest)"
281
msgstr "Ei mitään (Nopein)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
282

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
283
#: app/base/base-enums.c:98 app/core/core-enums.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284
#: app/widgets/widgets-enums.c:73
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285 286 287 288 289 290 291 292 293
msgid "Linear"
msgstr "Lineaarinen"

#: app/base/base-enums.c:99
#, fuzzy
msgid "Cubic (Best)"
msgstr "Kuutiollinen (hidas)"

#: app/base/base-enums.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296
msgid "Shadows"
msgstr "Varjot"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297
#: app/base/base-enums.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298
msgid "Midtones"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
299
msgstr "Keskisävyt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
#: app/base/base-enums.c:159
302
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303 304 305
msgid "Highlights"
msgstr "Kirkkaat kohdat"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:204 app/config/gimpconfig.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307
#: app/config/gimpconfig.c:437 app/config/gimpscanner.c:399
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308 309
#: app/config/gimpscanner.c:470 app/core/gimp-modules.c:126
#: app/core/gimp-units.c:169 app/gui/session.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
#: app/plug-in/plug-in-rc.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311
msgid "fatal parse error"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
312
msgstr "vakava jäsennysvirhe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
314
#. please don't translate 'yes' and 'no'
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:453
316 317 318
#, c-format
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
msgstr ""
319 320
"odotettiin \"yes\" tai \"no\" arvoksi totuusarvoiselle päätesymbolille %s, "
"tuli \"%s\""
321

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:527
323 324
#, c-format
msgid "invalid value '%s' for token %s"
325
msgstr "kelvoton arvo \"%s\" päätesymbolille %s"
326

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:542
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328 329
#, c-format
msgid "invalid value '%ld' for token %s"
330
msgstr "kelvoton arvo \"%ld\" päätesymbolille %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
331

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:608
333
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334
msgid "while parsing token '%s': %s"
335
msgstr "jäsennettäesssä päätesymbolia \"%s\": %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337
#: app/config/gimpconfig-deserialize.c:759
338 339
#, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
340
msgstr "päätesymbolin %s arvo ei ole kelvollinen UTF-8 -merkkijono"
341

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342
#: app/config/gimpconfig-path.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343 344
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
345
msgstr "Ei voi laventaa ${%s}"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347
#: app/config/gimpconfig-utils.c:544 app/config/gimpscanner.c:92
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348
#: app/core/gimpbrush.c:396 app/core/gimpbrushgenerated.c:379
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349 350
#: app/core/gimpbrushpipe.c:349 app/core/gimpgradient.c:352
#: app/core/gimppalette.c:369 app/core/gimppattern.c:328
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:547 app/widgets/gimptexteditor.c:420
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352
#: app/xcf/xcf.c:273
353
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
355
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaaminen luettavaksi epäonnistui: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
357
#: app/config/gimpconfig-utils.c:553 app/config/gimpconfigwriter.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358 359
#: app/core/gimpbrushgenerated.c:130 app/core/gimpgradient.c:498
#: app/core/gimpgradient.c:584 app/core/gimppalette.c:567 app/gui/themes.c:238
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:546 app/vectors/gimpvectors-export.c:83
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361
#: app/xcf/xcf.c:330
362
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
363
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
364
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaaminen kirjoitettavaksi epäonnistui: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
#: app/config/gimpconfig-utils.c:564 app/config/gimpconfig-utils.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367
#: app/vectors/gimpvectors-export.c:96
368
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369
msgid "Error while writing '%s': %s"
370
msgstr "Virhe kirjoitettaessa \"%s\": %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
#: app/config/gimpconfig-utils.c:575
373
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
msgid "Error while reading '%s': %s"
375
msgstr "Virhe luettaessa \"%s\": %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
#: app/config/gimpconfig-utils.c:612
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
378 379
#, c-format
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380 381
"There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
"backup of your configuration has been created at '%s'."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
382
msgstr ""
383 384
"Tapahtui virhe jäsennettäessä tiedostoa \"%s\". Käytetään oletusarvoja. "
"Varmuuskopio asetuksista on luotu tiedostoon \"%s\"."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386
#: app/config/gimpconfigwriter.c:107
387
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388
msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
389
msgstr "Tilapäistiedostoa \"%s\" ei voitu luoda: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
390

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
#: app/config/gimpconfigwriter.c:568
392
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395
"The original file has not been touched."
396 397 398
msgstr ""
"Virhe kirjoitettaessa tilapäistiedostoon \"%s\": %s\n"
"Alkuperäistä tiedostoa ei ole muutettu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
399

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400
#: app/config/gimpconfigwriter.c:576
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401 402
#, fuzzy, c-format
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403
"Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
404
"No file has been created."
405 406 407
msgstr ""
"Virhe kirjoitettaessa tilapäistiedostoon \"%s\": %s\n"
"Tiedostoa ei ole luotu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409
#: app/config/gimpconfigwriter.c:587
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410 411
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to '%s': %s"
412
msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon \"%s\": %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
414
#: app/config/gimpconfigwriter.c:605
415
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416
msgid "Could not create '%s': %s"
417
msgstr "Tiedostoa \"%s\" ei voinut luoada: %s"
418

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419
#: app/config/gimprc.c:335 app/config/gimprc.c:348
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420 421
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
422
msgstr "Jäsennetään tiedostoa '%s'\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
424
#: app/config/gimprc.c:595
425
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
426
msgid "Saving '%s'\n"
427
msgstr "Talletetaan \"%s\"\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
428

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429 430 431 432
#. Not all strings defined here are used in the user interface
#. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
#. * be marked for translation.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433 434 435 436 437 438
#: app/config/gimprc-blurbs.h:13
msgid ""
"When enabled, an image will become the active image when its image window "
"receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
"\"."
msgstr ""
439 440 441
"Kun käytössä, kuvasta tulee aktiivinen kohdistettaessa sen kuvaikkunaan. "
"Tämä on hyödyllinen ikkunointiohjelman käyttäessä \"click to focus\"-"
"toimintoa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443
#: app/config/gimprc-blurbs.h:23
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
444
msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
445
msgstr "Määrittää miten kuvan ympärillä oleva alue piirretään."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447
#: app/config/gimprc-blurbs.h:26
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448 449 450
msgid ""
"Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
"color."
451
msgstr "Asettaa kankaan täyttövärin jos täyttötavan asetus on mukautettu väri."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453
#: app/config/gimprc-blurbs.h:30
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454
msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
455
msgstr "Kysy vahvistusta ennen kuin kuva suljetaan tallettamatta."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457
#: app/config/gimprc-blurbs.h:33
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458
msgid "Sets the mode of cursor the GIMP will use."
459
msgstr "Asettaa GIMP:n käyttämän kohdistimen tilan."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
460

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461
#: app/config/gimprc-blurbs.h:36
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462 463 464 465
msgid ""
"Context-dependent cursors are cool. They are enabled by default. However, "
"they require overhead that you may want to do without."
msgstr ""
466 467
"Yhteysriippuvat kohdistimet ovat viileitä. Ne ovat oletusarvoisesti "
"käytössä. Niistä aiheutuu kuitenkin yleisrasitetta jota ehkä haluat välttää."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469
#: app/config/gimprc-blurbs.h:44
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471 472
"When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
"pixel on the screen."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473
msgstr ""
474 475
"Kun käytössä, kuvautuu jokainen kuvan kuvapiste varmasti ruudun "
"kuvapisteeseen."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477
#: app/config/gimprc-blurbs.h:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478 479 480 481
msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:74
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482 483 484 485 486 487 488
msgid ""
"Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
"algorithm. The seed fill starts at the intially selected pixel and "
"progresses in all directions until the difference of pixel intensity from "
"the original is greater than a specified threshold. This value represents "
"the default threshold."
msgstr ""
489 490 491 492
"Sumean valinnan ja kaatotäytön kaltaiset työkalut löytävät alueita "
"algoritmilla nimeltä siementäyttö. Siementäyttö alkaa valitusta "
"kuvapisteestä ja etenee kaikkiin suuntiin kunnes kuvapisteen väri eroaa "
"siitä kynnysarvoa enemmän. Tämä on kynnyksen oletusarvo."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494
#: app/config/gimprc-blurbs.h:87
495
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
496 497 498 499
msgid ""
"The window type hint that is set on dock windows. This may affect the way "
"your window manager decorates and handles dock windows."
msgstr ""
500 501 502
"Ikkunatyypin vihje joka asetetaan telakoiduille ikkunoille. Tämä saattaa "
"vaikuttaa ikkunointiohjelman tapaa kuorruttaa ja käsitellä telakoituja "
"ikkunoita."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
#: app/config/gimprc-blurbs.h:118
msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:124
msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:127
msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517
msgid "Sets the browser used by the help system."
518
msgstr "Asettaa ohjejärjestelmän käyttämän selaimen."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
519

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
520
#: app/config/gimprc-blurbs.h:151
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521
msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
522
msgstr "Asettaa tekstin joka näkyy kuvaikkunan tilapalkissa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
524
#: app/config/gimprc-blurbs.h:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525
msgid "Sets the text to appear in image window titles."
526
msgstr "Asettaa tekstin joka näkyy kuvaikkunan otsikossa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
#: app/config/gimprc-blurbs.h:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529
msgid "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
530
msgstr "Kun käytössä, GIMP käyttää eri tietoikkunaa jokaiselle kuvanäkymälle."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532
#: app/config/gimprc-blurbs.h:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534 535
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536
msgstr ""
537 538
"Kun käytössä, varmistetaan koko kuvan olevan näkyvissä kun tiedosto on "
"avattu, muuten se näytetään mittakaavalla 1:1."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540
#: app/config/gimprc-blurbs.h:164
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541 542
msgid "Install a private colormap; might be useful on pseudocolor visuals."
msgstr ""
543 544
"Asenna yksityinen värikartta; saattaa olla hyödyllinen pseudoväriä "
"käyttävissä näyttötiloissa. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546
#: app/config/gimprc-blurbs.h:167
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547 548 549
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgstr ""
550 551
"Asettaa mittakaavan muutoksissa ja muissa muunnoksissa käytettävän "
"interpolaation määrän."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
#: app/config/gimprc-blurbs.h:171
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554 555
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr ""
556 557
"Kuinka monta hiljattain avatun kuvan tiedostonimeä pidetään "
"tiedostovalikossa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559
#: app/config/gimprc-blurbs.h:174
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560 561 562 563
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
msgstr ""
564 565
"Valinnan ääriviivassa marssivien muurahaisten nopeus. Arvo on "
"millisekunneissa (pienempi aika tarkoittaa nopeampaa marssimista)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567
#: app/config/gimprc-blurbs.h:178
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568 569 570 571
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
msgstr ""
572 573
"GIMP varkoittaa käyttäjää mikäli yritetään luoda kuva joka veisi enemmän "
"muistia kuin tässä määritelty koko."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
574

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575
#: app/config/gimprc-blurbs.h:182
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577 578 579
msgid ""
"Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
"system colors allocated for the GIMP."
msgstr ""
580 581
"Määrittää GIMP:n käyttöön varattujen järjestelmän värien vähimmäismäärän. "
"Tämä on yleensä merkityksellinen vain 8-bittisillä näytöillä."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583
#: app/config/gimprc-blurbs.h:203
584
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585 586 587 588
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
msgstr ""
589
"Asettaa kulkureitin esikatselunäkymän koon kuvaikkunan oikeassa alakulmassa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591
#: app/config/gimprc-blurbs.h:207
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592 593 594 595
msgid ""
"On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp this "
"sets how many processors GIMP should use simultaneously."
msgstr ""
596 597 598
"Jos GIMP on käännetty valitsimella --enable-mp tämä asetus määrittää kuinka "
"montaa prosessoria GIMP:n pitäisi käyttää samanaikaisesti "
"moniprosessorikoneissa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
#: app/config/gimprc-blurbs.h:221
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
601
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602
"When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603 604
"each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
"painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605
"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606 607
"painting."
msgstr ""
608 609 610 611 612
"Kun käytössä, X-palvelimelta kysytään hiiren sijaintia jokaisen "
"liiketapahtuman kohdalla, muuten luotetaan sijaintivihjeeseen. Tämä "
"tarkoittaa, että isoilla siveltimillä maalaamisen pitäisi olla tarkempaa, "
"mutta se voi olla hitaampaa. Omituista kyllä, joillakin X-palvelimilla tämän "
"valitsimen käyttö johtaa nopeampaan maalaamiseen."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614
#: app/config/gimprc-blurbs.h:234
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615 616 617 618 619
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
"down when working with large images."
msgstr ""
620 621 622
"Määrää milloin GIMP:n pitäisi luoda tasojen ja kanavien esikatselunäkymiä. "
"Esikatselunäkymät tasojen ja kanavien valintaikkunassa ovat mukavia mutta ne "
"saattavat hidastaa käsiteltäessä isoja kuvia."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
624
#: app/config/gimprc-blurbs.h:239
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
625
msgid "Sets the default preview size for layers and channels."
626
msgstr "Asettaa tasojen ja kanavien esikatselunäkymän oletuskoon."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628
#: app/config/gimprc-blurbs.h:242
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
630 631
"When enabled, the image window will automatically resize itself, whenever "
"the physical image size changes."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632
msgstr ""
633 634
"Kun käytössä, kuvaikkuna muuttaa itsestään kokoaan aina kun kuvan todellinen "
"koko muuttuu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
635

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
#: app/config/gimprc-blurbs.h:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638 639
"When enabled, the image window will automatically resize itself, when "
"zooming into and out of images."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
640
msgstr ""
641 642
"Kun käytössä, kuvaikkuna muuttaa itsestään kokoaan aina kun zoomataan sisään "
"tai ulos kuvasta."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644
#: app/config/gimprc-blurbs.h:250
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
645 646
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""
647 648
"GIMP yrittää palauttaa viimeisimmän talletetun istunnon jokaisella "
"käynnistyskerralla."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
649

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650
#: app/config/gimprc-blurbs.h:253
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651 652 653
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr ""
654
"Muista käytetty työkalu, kuvio, väri ja sivellin GIMP-istuntojen välillä. "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656
#: app/config/gimprc-blurbs.h:257
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657 658
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
msgstr ""
659
"Tallenna tärkeimpien valintaikkunoiden sijainnit ja koot kun GIMP lopettaa."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
#: app/config/gimprc-blurbs.h:263
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663 664 665
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
msgstr ""
666 667
"Kun käytössä, kaikki maalaustyökalut näyttävät esikatselussa nykysiveltimen "
"ääriviivat."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
669
#: app/config/gimprc-blurbs.h:267
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673
msgstr ""
674 675
"Kun käytössä, valikkopalkki on oletusarvona näkyvissä. Tilan voi vaihtaa "
"myös \"Näkymä->Näytä valikkopalkki\"-toiminnolla."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677
#: app/config/gimprc-blurbs.h:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
679 680
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681
msgstr ""
682 683
"Kun käytössä, viivaimet ovat oletusarvona näkyvissä. Tilan voi vaihtaa myös "
"\"Näkymä->Näytä viivaimet\"-toiminnolla."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
684

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685
#: app/config/gimprc-blurbs.h:275
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686 687 688 689 690
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691
#: app/config/gimprc-blurbs.h:279
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693
"When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
694
"with the \"View->Show Statusbar\" command."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695 696
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697
#: app/config/gimprc-blurbs.h:283
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
698
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699 700
"When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Selection\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
701 702
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703
#: app/config/gimprc-blurbs.h:287
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
704
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705 706
"When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
707 708
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
709
#: app/config/gimprc-blurbs.h:291
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
710
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
711 712
"When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Guides\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
713 714
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
715
#: app/config/gimprc-blurbs.h:295
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
716
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
717 718
"When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
"the \"View->Show Grid\" command."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
719 720
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721
#: app/config/gimprc-blurbs.h:299
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722
msgid "Enable to display a handy GIMP tip on startup."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723 724
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
725
#: app/config/gimprc-blurbs.h:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid "Enable to display tooltips."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
727 728
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
729
#: app/config/gimprc-blurbs.h:305
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730 731 732 733 734 735
msgid ""
"There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most cases, "
"the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big issue, try "
"to enable this setting."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
736
#: app/config/gimprc-blurbs.h:310
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737 738 739 740 741 742 743 744 745
msgid ""
"Sets the swap file location. The gimp uses a tile based memory allocation "
"scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
"and back in. Be aware that the swap file can easily get very large if the "
"GIMP is used with large images. Also, things can get horribly slow if the "
"swap file is created on a directory that is mounted over NFS. For these "
"reasons, it may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746
#: app/config/gimprc-blurbs.h:319
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
747
msgid "When enabled, menus can be torn off."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748 749
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
#: app/config/gimprc-blurbs.h:322
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752 753
"When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
"key combination while the menu item is highlighted."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754 755
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756
#: app/config/gimprc-blurbs.h:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757 758 759
msgid "Save changed keyboard shortcuts when the GIMP exits."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760
#: app/config/gimprc-blurbs.h:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
761 762 763
msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764
#: app/config/gimprc-blurbs.h:332
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765 766 767 768 769 770 771
msgid ""
"Sets the temporary storage directory. Files will appear here during the "
"course of running the GIMP. Most files will disappear when the GIMP exits, "
"but some files are likely to remain, so it is best if this directory not be "
"one that is shared by other users."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772
#: app/config/gimprc-blurbs.h:344
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773 774 775
msgid ""
"Sets the size of the thumbnail saved with each image. Note that GIMP can not "
"save thumbnails if layer previews are disabled."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776 777
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
#: app/config/gimprc-blurbs.h:348
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
779 780 781 782 783 784 785
msgid ""
"The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
"memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use less "
"swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. Conversely, a "
"smaller cache size causes the GIMP to use more swap space and less memory."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786
#: app/config/gimprc-blurbs.h:355
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
787 788 789 790 791
msgid ""
"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
"window manager decorates and handles the toolbox window."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
792
#: app/config/gimprc-blurbs.h:359
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793 794 795
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
796
#: app/config/gimprc-blurbs.h:362
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797 798 799
msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
800
#: app/config/gimprc-blurbs.h:365
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
801
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
802 803
"When enabled, the GIMP will not save if the image is unchanged since opening "
"it."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
804 805
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806
#: app/config/gimprc-blurbs.h:369
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
807 808 809
msgid ""
"Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
"are kept available until the undo-size limit is reached."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
810 811
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812
#: app/config/gimprc-blurbs.h:373
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
813 814
msgid ""
"Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815 816
"on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
"as configured can be undone."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
817 818
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
819 820 821 822 823
#: app/config/gimprc-blurbs.h:378
msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
msgstr ""

#: app/config/gimprc-blurbs.h:381
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
824
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
825 826
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
827
#: app/config/gimprc-blurbs.h:384
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
828 829 830 831 832 833 834 835
#, c-format
msgid ""
"Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
"the name of an executable to search for in the user's PATH. If the command "
"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
"appended to the command with a space separating the two."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836
#: app/config/gimpscanner.c:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
837
msgid "invalid UTF-8 string"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
838
msgstr "epäkelpo UTF-8-merkkijono"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
839

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840
#: app/config/gimpscanner.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
841
#, fuzzy, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
842
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
843 844
msgstr "Virhe tiedoston avauksessa: %s\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
845 846 847
#: app/core/core-enums.c:13
#, fuzzy
msgid "_White (Full Opacity)"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
848
msgstr "Valkoinen (täysin peittävä)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
849

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
850 851 852
#: app/core/core-enums.c:14
#, fuzzy
msgid "_Black (Full Transparency)"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
853
msgstr "Musta (täysin läpinäkyvä)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
854 855

#: app/core/core-enums.c:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
856 857 858 859 860 861
#, fuzzy
msgid "Layer's _Alpha Channel"
msgstr "Tason alfakanava"

#: app/core/core-enums.c:16
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
862 863 864 865 866
msgid "_Transfer Layer's Alpha Channel"
msgstr "Tason alfakanava"

#: app/core/core-enums.c:17
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
867 868 869
msgid "_Selection"
msgstr "Valinta"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
870
#: app/core/core-enums.c:18
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
871
msgid "_Grayscale Copy of Layer"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
872 873
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
874
#: app/core/core-enums.c:36 app/core/gimp-gradients.c:70
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
875
msgid "FG to BG (RGB)"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
876
msgstr "Edustaväristä taustaväriin (RGB)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
877

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
878
#: app/core/core-enums.c:37
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
879
msgid "FG to BG (HSV)"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
880
msgstr "Edustaväristä taustaväriin (HSV)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
881

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
882
#: app/core/core-enums.c:38 app/core/gimp-gradients.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
883
msgid "FG to Transparent"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
884
msgstr "Edustaväristä läpinäkyvään"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
886
#: app/core/core-enums.c:39
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
887
msgid "Custom Gradient"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
888
msgstr "Räätälöity väriliukuma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
890
#: app/core/core-enums.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
891
msgid "FG Color Fill"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
892
msgstr "Täyttö edustavärillä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
894
#: app/core/core-enums.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
895
msgid "BG Color Fill"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
896
msgstr "Täyttö taustavärillä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
898
#: app/core/core-enums.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
899
msgid "Pattern Fill"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
900
msgstr "Täyttö kuviolla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
901

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
902
#: app/core/core-enums.c:77