sl.po 76.5 KB
Newer Older
1 2 3 4
#'gimp/po-libgimp
# Slovenian translation of libgimp.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation.
# This file is distributed under the same licence as the libgimp package.
5 6
#
# Nedeljko Grabant <nedeljkograbant@gmail.com>, 2007.
7
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007, 2013–2019.
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2019-09-26 18:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-26 23:44+0200\n"
15
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
16
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
17
"Language: sl\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
23
"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
24
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
25

26
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:176
27 28
msgid "Brush Selection"
msgstr "Izbor čopiča"
29

30 31
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:885
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:672
32 33
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
34

35
#: ../libgimp/gimpexport.c:293 ../libgimp/gimpexport.c:329
36
#, c-format
37 38
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Vtičnik %s ne zna upravljati s plastmi"
39

40 41
#: ../libgimp/gimpexport.c:294 ../libgimp/gimpexport.c:303
#: ../libgimp/gimpexport.c:312 ../libgimp/gimpexport.c:330
42 43
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Spoji vidne plasti"
44

45
#: ../libgimp/gimpexport.c:302
46 47
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
48
msgstr ""
49
"Vtičnik %s ne zna ravnati z zamiki, velikostmi ali prekrivnostjo plasti"
50

51
#: ../libgimp/gimpexport.c:311 ../libgimp/gimpexport.c:320
52
#, c-format
53 54
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Vtičnik %s lahko plasti obravnava le kot sličice animacije"
55

56
#: ../libgimp/gimpexport.c:312 ../libgimp/gimpexport.c:321
57 58
msgid "Save as Animation"
msgstr "Shrani kot animacijo"
59

60 61
#: ../libgimp/gimpexport.c:321 ../libgimp/gimpexport.c:330
#: ../libgimp/gimpexport.c:339 ../libgimp/gimpexport.c:348
62 63
msgid "Flatten Image"
msgstr "Splošči sliko"
64

65
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
66
#, c-format
67 68
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati s prosojnostjo"
69

70
#: ../libgimp/gimpexport.c:347
71 72 73 74
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparent layers"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati s prosojnimi plastmi"

75
#: ../libgimp/gimpexport.c:356
76
#, c-format
77 78
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati z maskami plasti"
79

80
#: ../libgimp/gimpexport.c:357
81 82
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Uporabi maske plasti"
83

84
#: ../libgimp/gimpexport.c:365
85 86 87
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
88

89 90
#: ../libgimp/gimpexport.c:366 ../libgimp/gimpexport.c:404
#: ../libgimp/gimpexport.c:413
91 92
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Pretvori v RGB"
93

94
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
95
#, c-format
96 97
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
98

99 100
#: ../libgimp/gimpexport.c:375 ../libgimp/gimpexport.c:404
#: ../libgimp/gimpexport.c:425
101 102
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Pretvori v sivinsko"
103

104
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
105
#, c-format
106 107
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
108

109 110
#: ../libgimp/gimpexport.c:384 ../libgimp/gimpexport.c:413
#: ../libgimp/gimpexport.c:423
111
msgid ""
112 113
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
114
msgstr ""
115 116
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
117

118
#: ../libgimp/gimpexport.c:393
119 120 121
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le rastrske (dvobarvne) indeksirane slike"
122

123
#: ../libgimp/gimpexport.c:394
124
msgid ""
125 126
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
127
msgstr ""
128 129
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi rastrskimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
130

131
#: ../libgimp/gimpexport.c:403
132 133 134
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
135

136
#: ../libgimp/gimpexport.c:412
137
#, c-format
138
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
139
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
140

141
#: ../libgimp/gimpexport.c:422
142 143 144
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le sivinske ali indeksirane slike"
145

146
#: ../libgimp/gimpexport.c:433
147 148 149
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Vtičnik %s potrebuje kanal alfa"
150

151
#: ../libgimp/gimpexport.c:434
152 153
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kanal alfa"
154

155
#: ../libgimp/gimpexport.c:493
156 157
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potrditev shranjevanja"
158

159
#: ../libgimp/gimpexport.c:498 ../libgimp/gimpexport.c:580
160 161
#: ../libgimp/gimpexport.c:1080 ../libgimp/gimpproceduredialog.c:228
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:554
162 163 164 165 166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:173
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:183
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:437 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:337 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:403
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:479
167 168 169
msgid "_Cancel"
msgstr "Pre_kliči"

170
#: ../libgimp/gimpexport.c:499
171 172 173
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otrdi"

174
#: ../libgimp/gimpexport.c:575
175 176
msgid "Export File"
msgstr "Izvozi datoteko"
177

178
#: ../libgimp/gimpexport.c:579
179 180
msgid "_Ignore"
msgstr "_Prezri"
181

182
#: ../libgimp/gimpexport.c:581 ../libgimp/gimpexport.c:1081
183
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:222
184 185
msgid "_Export"
msgstr "_Izvozi"
186

187
#. the headline
188
#: ../libgimp/gimpexport.c:611
189 190 191 192
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
193
msgstr ""
194 195
"Sliko morate izvoziti preden jo lahko shranite kot %s, in sicer iz "
"naslednjih razlogov:"
196

197
#. the footline
198
#: ../libgimp/gimpexport.c:685
199 200
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Pretvorba pri izvozu ne bo spremenila izvorne slike."
201

202
#: ../libgimp/gimpexport.c:789
203
#, c-format
204
msgid ""
205 206
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
207
msgstr ""
208 209
"Trenutno shranjujete masko plasti kot %s.\n"
"Na ta način ne boste shranili vidnih plasti."
210

211
#: ../libgimp/gimpexport.c:795
212
#, c-format
213
msgid ""
214 215 216 217 218
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Shranili boste kanal (shrani izbor) kot %s.\n"
"S tem ne boste shranili vidnih plasti."
219

220
#. TRANSLATORS: the %s parameter is an image format name (ex: PNG).
221
#: ../libgimp/gimpexport.c:1074
222 223 224
#, c-format
msgid "Export Image as %s"
msgstr "Izvozi sliko kot %s"
225

226
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:136
227 228
msgid "Font Selection"
msgstr "Izbor pisave"
229

230
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:154
231 232
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Izbor preliva"
233

234
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:514
235 236
msgid "GIMP 2.10"
msgstr "GIMP 2.10"
237

238
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:714
239 240
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
241

242
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:903
243 244 245
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Želite zasukati %s?"
246

247
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:909
248 249
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Ohrani izvirnik"
250

251
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:910
252 253 254
msgid "_Rotate"
msgstr "_Sukaj"

255
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:951
256 257
msgid "Original"
msgstr "Izvirnik"
258

259
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:967
260 261
msgid "Rotated"
msgstr "Zasukano"
262

263
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:985
264 265
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Ta slika vsebuje metapodatke o usmeritvi Exif."
266

267
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:1003
268 269
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Želite zasukati sliko?"
270

271
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:1015
272 273
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Ne vprašaj več"
274

275
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:135
276 277
msgid "Palette Selection"
msgstr "Izbor palete"
278

279
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:164
280 281
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Izbor vzorca"
282

283
#. procedure executed successfully
284
#: ../libgimp/gimppdb.c:485
285 286 287 288
msgid "success"
msgstr "Uspešno"

#. procedure execution failed
289
#: ../libgimp/gimppdb.c:489
290 291 292 293
msgid "execution error"
msgstr "Napaka pri izvajanju"

#. procedure called incorrectly
294
#: ../libgimp/gimppdb.c:493
295 296 297 298
msgid "calling error"
msgstr "Napaka pri klicu"

#. procedure execution cancelled
299
#: ../libgimp/gimppdb.c:497
300 301 302 303
msgid "cancelled"
msgstr "Preklicano"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:164
304 305
msgid "by name"
msgstr "po imenu"
306

307
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:165
308 309
msgid "by description"
msgstr "po opisu"
310

311
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:166
312 313
msgid "by help"
msgstr "po pomoči"
314

315 316 317
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:167
msgid "by authors"
msgstr "po avtorjih"
318

319
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:168
320 321
msgid "by copyright"
msgstr "po avtorskih pravicah"
322

323
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:169
324 325
msgid "by date"
msgstr "po datumu"
326

327
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:170
328 329
msgid "by type"
msgstr "po vrsti"
330

331
#. count label
332 333
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:371
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:527 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:168
334 335
msgid "No matches"
msgstr "Ni zadetkov"
336

337
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:374
338 339
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Iskani pojem ni veljaven ali nepopoln"
340

341
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:383
342 343
msgid "Searching"
msgstr "Iskanje"
344

345
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
346 347
msgid "Searching by name"
msgstr "Iskanje po imenu"
348

349
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
350 351
msgid "Searching by description"
msgstr "Iskanje po opisu"
352

353
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:424
354 355
msgid "Searching by help"
msgstr "Iskanje po pomoči"
356

357 358 359
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:432
msgid "Searching by authors"
msgstr "Iskanje po avtorjih"
360

361
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:440
362 363
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Iskanje po copyrightu"
364

365
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:448
366 367
msgid "Searching by date"
msgstr "Iskanje po datumu"
368

369
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:456
370 371
msgid "Searching by type"
msgstr "Iskanje po vrsti"
372

373
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
374
#, c-format
375 376 377 378 379 380
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedur"
msgstr[1] "%d procedura"
msgstr[2] "%d proceduri"
msgstr[3] "%d procedure"
381

382
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:476
383 384
msgid "No matches for your query"
msgstr "Vaše povpraševanje ni vrnilo zadetkov"
385

386
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:480
387 388 389 390 391 392 393
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d procedur se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[1] "%d procedura se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[2] "%d proceduri se ujemata z vašim povpraševanjem"
msgstr[3] "%d procedure se ujemajo z vašim povpraševanjem"
394

395
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1644
396 397 398 399
#, c-format
msgid "Procedure '%s' returned no return values"
msgstr "Procedura »%s« ni vrnila nobenih vrednosti"

400
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1736
401 402 403 404 405 406 407 408
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
"Expected %s, got %s."
msgstr ""
"Procedura »%s« je vrnila napačno vrsto vrnjene vrednosti »%s« (#%d). "
"Pričakovana vrednost %s, prejeta %s."

409
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1748
410 411 412 413 414 415 416 417
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#"
"%d). Expected %s, got %s."
msgstr ""
"Procedura »%s« je bila priklicana z napačno vrsto vrednosti argumenta »%s« (#"
"%d). Pričakovano %s, prejeto %s."

418
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1783
419 420 421 422 423 424 425 426
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
"is out of range."
msgstr ""
"Procedura »%s« je vrnila »%s« kot vrnjeno vrednost »%s« (#%d, vrsta %s). Ta "
"vrednost je izven dovoljenega obsega."

427
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1797
428 429 430 431 432 433 434 435
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type "
"%s). This value is out of range."
msgstr ""
"Klic procedure »%s« ima vrednost »%s« za argument »%s« (#%d, vrsta %s). Ta "
"vrednost je zunaj dovoljenega obsega."

436
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1847
437 438 439 440
#, c-format
msgid "Procedure '%s' returned an invalid UTF-8 string for argument '%s'."
msgstr "Procedura »%s« je vrnila neveljaven niz UTF-8 za argument »%s«."

441
#: ../libgimp/gimpprocedure.c:1857
442 443 444 445 446 447 448
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with an invalid UTF-8 string for argument "
"'%s'."
msgstr ""
"Procedura »%s« je bila klicana z neveljavnim nizom UTF-8 za argument »%s«."

449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:220
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:184
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:224 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:555
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:438 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:337 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:403
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:479
msgid "_OK"
msgstr "V _redu"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:227 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:553
msgid "_Reset"
msgstr "_Ponastavi"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:248
msgid "_Load Defaults"
msgstr "_Naloži privzete vrednosti"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:256
msgid "_Save Defaults"
msgstr "_Shrani privzete vrednosti"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:294
msgid "Reset to _Initial Values"
msgstr "Ponastavi na _začetne vrednosti"

#: ../libgimp/gimpproceduredialog.c:303
msgid "Reset to _Factory Defaults"
msgstr "Ponastavi na _tovarniške vrednosti"

481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
#: ../libgimp/gimpprocview.c:175
msgid "Image types:"
msgstr "Vrste slik:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:178
msgid "Menu label:"
msgstr "Oznaka menija:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
msgid "Menu path:"
msgstr "Pot menija:"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:201
494 495
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
496

497
#: ../libgimp/gimpprocview.c:215
498 499 500
msgid "Return Values"
msgstr "Vrnjene vrednosti"

501
#: ../libgimp/gimpprocview.c:230
502 503 504
msgid "Additional Information"
msgstr "Dodatni podatki"

505
#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
506 507
msgid "Authors:"
msgstr "Avtorji:"
508

509
#: ../libgimp/gimpprocview.c:265
510 511 512
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

513
#: ../libgimp/gimpprocview.c:268
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
msgid "Copyright:"
msgstr "Nosilec avtorskih pravic:"

#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
msgid "percent"
msgstr "odstotkov"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bela (popolna prekrivnost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Črna (polna prosojnost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Kanal _alfa plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Prenesi alfa kanal plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Sivinska kopija plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanal"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (RGB)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (HSV)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to transparent"
msgstr "Barvo ospredja v prosojnost"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
msgid "Custom gradient"
msgstr "Preliv po meri"
575

576 577 578 579
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Krog"
580

581 582 583 584
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
585

586 587 588 589
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Karo"
590

591 592 593 594
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Odebeljeni konec"
595

596
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
597 598 599 600
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Zaobljeno"

601
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
602 603 604 605
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"

606
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
607 608 609 610
msgctxt "channel-ops"
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Dodaj k trenutnemu izboru"

611
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
612 613 614 615
msgctxt "channel-ops"
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Odštej od trenutnega izbora"

616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
617 618 619 620
msgctxt "channel-ops"
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Zamenjaj trenutni izbor"

621
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
622 623 624 625
msgctxt "channel-ops"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Presekaj s trenutnim izborom"

626
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
627 628 629
msgctxt "channel-type"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
630

631
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:200
632 633 634
msgctxt "channel-type"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
635

636
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:201
637 638 639
msgctxt "channel-type"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
640

641
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
642 643 644
msgctxt "channel-type"
msgid "Gray"
msgstr "Siva"
645

646
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
647 648 649
msgctxt "channel-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksirana"
650

651
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
652 653 654
msgctxt "channel-type"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
655

656
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
657 658 659
msgctxt "check-size"
msgid "Small"
msgstr "majhen"
660

661
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
662 663 664
msgctxt "check-size"
msgid "Medium"
msgstr "srednji"
665

666
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
667 668 669 670
msgctxt "check-size"
msgid "Large"
msgstr "velik"

671
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:269
672 673 674 675
msgctxt "check-type"
msgid "Light checks"
msgstr "svetla šahovnica"

676
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:270
677 678 679 680
msgctxt "check-type"
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "srednje siva šahovnica"

681
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
682 683 684 685
msgctxt "check-type"
msgid "Dark checks"
msgstr "temna šahovnica"

686
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
687 688 689 690
msgctxt "check-type"
msgid "White only"
msgstr "samo bela"

691
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:273
692 693 694 695
msgctxt "check-type"
msgid "Gray only"
msgstr "samo siva"

696
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:274
697 698 699 700
msgctxt "check-type"
msgid "Black only"
msgstr "samo črna"

701
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
702 703 704
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
705

706
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
707 708 709
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
710

711
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:340
712 713 714 715
msgctxt "color-tag"
msgid "None"
msgstr "Brez"

716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:341
717 718 719 720
msgctxt "color-tag"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"

721
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:342
722 723 724 725
msgctxt "color-tag"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"

726
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:343
727 728 729 730
msgctxt "color-tag"
msgid "Yellow"
msgstr "Rumena"

731
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:344
732 733 734 735
msgctxt "color-tag"
msgid "Orange"
msgstr "Oranžna"

736
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:345
737 738 739 740
msgctxt "color-tag"
msgid "Brown"
msgstr "Rjava"

741
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:346
742 743 744 745
msgctxt "color-tag"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"

746
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:347
747 748 749 750
msgctxt "color-tag"
msgid "Violet"
msgstr "Vijolična"

751
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:348
752 753 754 755
msgctxt "color-tag"
msgid "Gray"
msgstr "Siva"

756
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:381
757 758 759 760
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bitna celoštevilska"

761
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:382
762 763 764 765
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bitna celoštevilska"

766
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:383
767 768 769 770
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bitna celoštevilska"

771
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:384
772 773 774 775
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bitna s plavajočo vejico"

776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:385
777 778 779 780
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bitna s plavajočo vejico"

781
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386
782 783 784 785
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bitna s plavajočo vejico"

786
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:417
787 788 789 790
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Tvori optimalno paleto"

791
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:418
792 793 794 795
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Uporabi paleto, optimizirano za splet"

796
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:419
797 798 799 800
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Uporabi črno-belo (1-bitno) paleto"

801
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:420
802 803 804 805
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Uporabi paleto po meri"

806
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:449
807 808 809
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Zabriši"
810

811
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:450
812 813 814
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Izostri"
815

816
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:482
817
msgctxt "desaturate-mode"
818 819
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Svetlost (HSL)"
820

821
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:483
822 823 824
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luma"
msgstr "Svetilnost"
825

826
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:484
827
msgctxt "desaturate-mode"
828 829
msgid "Average (HSI Intensity)"
msgstr "Povprečje (intenzivnost HSI)"
830

831
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:485
832 833 834
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Svetlost"
835

836
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:486
837 838 839 840
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Vrednost (HSV)"

841
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:515
842 843 844
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Dodge"
msgstr "cikcakasto"
845

846
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:516
847 848 849
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Burn"
msgstr "vžgano"
850

851
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
852 853 854
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Barva ospredja"
855

856
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:549
857 858 859
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Barva ozadja"
860

861
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:550
862 863 864
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Bela"
865

866
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:551
867 868 869
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
870

871
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:552
872 873 874
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
875

876
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
877 878 879 880
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Perceptual RGB"
msgstr "Zaznavni RGB"

881
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:613
882 883 884 885
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Linear RGB"
msgstr "Linearni RGB"

886
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:614
887 888 889 890
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "CIE Lab"
msgstr "Lab. CIE"

891
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
892 893 894 895
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

896
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:645
897 898 899 900 901 902
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (counter-clockwise hue)"
msgstr "HSV (obarvanost v nasprotni SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (counter-clockwise hue)".
#. Keep it short.
903
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:648
904 905 906 907
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (ccw)"
msgstr "HSV (v nasprotni SUK)"

908
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:649
909 910 911 912 913 914
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (clockwise hue)"
msgstr "HSV (obarvanost v SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (clockwise hue)".
#. Keep it short.
915
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
916 917 918 919
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (cw)"
msgstr "HSV (v SUK)"

920
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
921 922 923 924
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearna"

925
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
926 927 928 929
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Curved"
msgstr "ukrivljena"

930
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:687
931 932 933 934
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Sinusoidal"
msgstr "sinusoidna"

935
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:688
936 937 938 939 940 941
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (increasing)"
msgstr "sferična (naraščajoča)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (increasing)".
#. Keep it short.
942
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:691
943 944 945 946
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (inc)"
msgstr "sferična (nar.)"

947
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:692
948 949 950 951 952 953
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (decreasing)"
msgstr "sferična (padajoča)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (decreasing)".
#. Keep it short.
954
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:695
955 956 957 958
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (dec)"
msgstr "sferična (pad.)"

959 960 961 962 963 964
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:696
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Step"
msgstr "Korak"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:734
965 966 967
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearno"
968

969
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:735
970 971 972
msgctxt "gradient-type"
msgid "Bi-linear"
msgstr "bi-linearno"
973

974
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
975 976 977 978
msgctxt "gradient-type"
msgid "Radial"
msgstr "krožno"

979
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:737
980 981 982 983
msgctxt "gradient-type"
msgid "Square"
msgstr "kvadratno"

984
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
985 986 987 988 989 990
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "stožčasto (simetrično)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (symmetric)".
#. Keep it short.
991
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:741
992 993 994 995
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (sym)"
msgstr "stožčasto (simetrično)"

996
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:742
997 998 999 1000 1001 1002
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "stožčasto (asimetrično)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (asymmetric)".
#. Keep it short.
1003
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
1004 1005 1006 1007
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asym)"
msgstr "stožčasto (asimetrično)"

1008
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:746
1009 1010 1011 1012
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "oblikovano (kotno)"

1013
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:747
1014 1015 1016 1017
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "oblikovano (kroglasto)"

1018
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:748
1019 1020 1021 1022
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "oblikovano (vdrto)"

1023
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:749
1024 1025 1026 1027 1028 1029
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "spiralno (v SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (clockwise)".
#. Keep it short.
1030
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:752
1031 1032 1033 1034
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "spiralno (v SUK)"

1035
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:753
1036
msgctxt "gradient-type"
1037
msgid "Spiral (counter-clockwise)"
1038 1039
msgstr "spiralno (v nasprotni SUK)"

1040 1041
#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (counter-clockwise)".
#. Keep it short.
1042
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:756
1043 1044 1045 1046
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "spiralno (v nasp. SUK)"

1047
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:788
1048 1049 1050 1051
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Točke preseka (pike)"

1052
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:789
1053 1054 1055 1056
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Točke preseka (križci)"

1057
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:790
1058 1059 1060 1061
msgctxt "grid-style"
msgid "Dashed"
msgstr "črtkano"

1062
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:791
1063 1064 1065 1066
msgctxt "grid-style"
msgid "Double dashed"
msgstr "dvojno črtkano"

1067
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:792
1068 1069 1070 1071
msgctxt "grid-style"
msgid "Solid"
msgstr "zapolnjeno"

1072
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:862
1073 1074 1075 1076
msgctxt "icon-type"
msgid "Icon name"
msgstr "Ime ikone"

1077
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:863
1078
msgctxt "icon-type"
1079 1080
msgid "Pixbuf"
msgstr "Medpomnilnik sličic"
1081

1082
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:864
1083 1084 1085 1086
msgctxt "icon-type"
msgid "Image file"
msgstr "Slikovna datoteka"

1087
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
1088 1089 1090 1091
msgctxt "image-base-type"
msgid "RGB color"
msgstr "barva RGB"

1092
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:895
1093 1094 1095
msgctxt "image-base-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "sivinsko"
1096

1097
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:896
1098 1099 1100
msgctxt "image-base-type"
msgid "Indexed color"
msgstr "indeksirana barva"
1101

1102
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:929
1103 1104 1105
msgctxt "image-type"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
1106

1107
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:930
1108 1109 1110
msgctxt "image-type"
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"
1111

1112
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:931
1113 1114 1115
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "sivinsko"
1116

1117
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:932
1118 1119 1120
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "sivinsko-alfa"
1121

1122
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:933
1123 1124 1125
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
msgstr "indeksirano"
1126

1127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:934
1128 1129 1130
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "indeksirano-alfa"
1131

1132
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:964
1133 1134 1135
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr "Krog"
1136

1137
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:965
1138 1139 1140
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
1141

1142
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:966
1143 1144 1145
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr "Karo"
1146

1147
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:998
1148 1149 1150
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
msgstr "brez"
1151

1152
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:999
1153 1154 1155
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearna"
1156

1157
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1000
1158 1159 1160
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Cubic"
msgstr "kubična"
1161

1162
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1001
1163 1164 1165
msgctxt "interpolation-type"
msgid "NoHalo"
msgstr "brezodsevna"
1166

1167
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1002
1168 1169 1170
msgctxt "interpolation-type"
msgid "LoHalo"
msgstr "nizkoodsevna"
1171

1172
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1032
1173 1174 1175
msgctxt "join-style"
msgid "Miter"
msgstr "Sredica"
1176

1177
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1033
1178 1179 1180
msgctxt "join-style"
msgid "Round"
msgstr "Zaobljeno"
1181

1182
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1034
1183 1184 1185
msgctxt "join-style"
msgid "Bevel"
msgstr "Izbočeno"
1186

1187
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1095
1188 1189 1190 1191
msgctxt "merge-type"
msgid "Expanded as necessary"
msgstr "Razširjeno po potrebi"

1192
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1096
1193 1194 1195 1196
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to image"
msgstr "Prirezano po sliki"

1197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1097
1198 1199 1200 1201
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to bottom layer"
msgstr "Prirezano po spodnji plasti"

1202
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1098
1203 1204 1205 1206
msgctxt "merge-type"
msgid "Flatten"
msgstr "Splošči"

1207
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1192
1208 1209 1210
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodoravno"
1211

1212
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1193
1213 1214 1215
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr "Navpično"
1216

1217
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1194
1218 1219 1220 1221
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

1222
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1223
1223 1224 1225 1226
msgctxt "paint-application-mode"
msgid "Constant"
msgstr "konstantna"

1227
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1224
1228 1229 1230 1231
msgctxt "paint-application-mode"
msgid "Incremental"
msgstr "naraščajoča"

1232
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1285
1233 1234 1235 1236
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Notranja procedura GIMP"

1237
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1286
1238 1239 1240 1241
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Vtičnik GIMP"

1242
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1287
1243 1244 1245 1246
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Razširitev GIMP"

1247
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1288
1248 1249 1250 1251
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Začasna procedura"

1252
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1375
1253 1254 1255 1256
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr "8-bitna celoštevilska (linearna)"

1257
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1376
1258 1259 1260 1261
msgctxt "precision"
msgid "8-bit non-linear integer"
msgstr "8-bitna nelinearna celoštevilska"

1262
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1377
1263
msgctxt "precision"
1264 1265
msgid "8-bit perceptual integer"
msgstr "8-bitna zaznavna celoštevilska"
1266

1267
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1378
1268 1269 1270 1271
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr "16-bitna celoštevilska (linearna)"

1272
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1379
1273
msgctxt "precision"
1274 1275
msgid "16-bit non-linear integer"
msgstr "16-bitna nelinearna celoštevilska"
1276

1277
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1380
1278 1279 1280 1281
msgctxt "precision"
msgid "16-bit perceptual integer"
msgstr "16-bitna zaznavna celoštevilska"

1282
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1381
1283 1284 1285 1286
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr "32-bitna celoštevilska (linearna)"

1287
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1382
1288 1289 1290 1291
msgctxt "precision"
msgid "32-bit non-linear integer"
msgstr "32-bitna nelinearna celoštevilska"

1292
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1383
1293
msgctxt "precision"
1294 1295
msgid "32-bit perceptual integer"
msgstr "32-bitna zaznavna celoštevilska"
1296

1297
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1384
1298 1299 1300 1301
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr "16-bitna s plavajočo vejico (linearna)"

1302
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1385
1303 1304 1305 1306
msgctxt "precision"
msgid "16-bit non-linear floating point"
msgstr "16-bitna nelinearna s plavajočo vejico"

1307
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1386
1308
msgctxt "precision"
1309 1310
msgid "16-bit perceptual floating point"
msgstr "16-bitna zaznavna s plavajočo vejico"
1311

1312
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1387
1313 1314 1315 1316
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr "32-bitna s plavajočo vejico (linearna)"

1317
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1388
1318 1319 1320 1321
msgctxt "precision"
msgid "32-bit non-linear floating point"
msgstr "32-bitna nelinearna s plavajočo vejico"