eu.po 15.4 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Basque translation for gimp-tips
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# 
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004, 2006.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2007, 2013, 2015.
# Edurne Labaka <elabaka@uzei.com>, 2015.
# 
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gimp-tips master\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2015-02-07 16:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-11 15:03+0100\n"
15
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
16 17
"Language-Team: Basque <librezale@librezale.org>\n"
"Language: eu\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23

24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
25 26 27 28 29 30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"GIMPeko eginbide gehienentzako testuinguruko laguntza F1 tekla edozein  "
"unetan sakatuta lor dezakezu. Horrek menuetan ere balio du."
31

32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
33
msgid ""
34 35 36
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
37
msgstr ""
38 39 40
"GIMPek geruzak erabiltzen ditu irudia antolatzen laguntzeko. Imajinatu "
"diapositiba- edo iragazki-multzoak direla eta haietan barrena begiratuta "
"haien edukia ikusten duzula."
41

42
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
43
msgid ""
44 45
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
46
msgstr ""
47 48
"Geruza-eragiketa ugari egin ditzakezu 'Geruzak' elkarrizketa-koadroan geruza "
"baten testu-etiketan saguaren eskuineko botoiaz klik eginda."
49

50
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
51
msgid ""
52 53 54 55
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
56
msgstr ""
57 58 59 60 61
"Irudi bat gordetzen duzunean, beranduago harekin berriro lan egiteko, saiatu "
"XCF erabiltzen, GIMPen fitxategi-formatua da (erabili fitxategi-luzapen  "
"hau: <tt>.xcf</tt>). Hala, irudiaren geruzak eta lantzen ari zaren arlo asko "
"mantenduko dira. Proiektua bukatutakoan, ordea, formatu hauetan gorde behar "
"duzu: JPEG, PNG, GIF, ..."
62

63
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
64
msgid ""
65 66 67
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
68
msgstr ""
69 70 71
"Plugin gehienek uneko irudiaren uneko geruzan egiten dute lan. Batzuetan, "
"geruza guztiak batu behar dira (Irudia→Berdindu irudia) pluginak irudi osoan "
"lan egitea nahi baduzu."
72

73
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
74
msgid ""
75 76 77
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
78
msgstr ""
79 80 81
"Geruza elkarrizketa-koadroan geruza baten izena <b>lodiz</b> agertzen bada, "
"geruza horrek alfa-kanalik ez duela adierazten du. Alfa-kanala gehitzeko "
"erabili Geruza → Gardentasuna → Gehitu alfa kanaka."
82

83
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
84
msgid ""
85 86 87 88
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
89
msgstr ""
90 91 92 93 94
"Efektu guztiak ez dira berdin aplikatzen irudi mota guztietan. Hori "
"adierazteko, menu-sarrera lausotuta agertuko da. Agian irudiaren modua "
"GBUra  (gorria, berdea, urdina) aldatu behar duzu (Irudia→Modua→GBU), alfa "
"kanal bat gehitu (Geruzak→Gardentasuna→Gehitu alfa kanala) edo irudia "
"berdindu (Irudia→Berdindu irudia)."
95

96
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
97
msgid ""
98 99 100 101
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
102
msgstr ""
103 104 105 106 107
"Hautapen bat doitzeko edo lekuz aldatzeko, erabili <tt>Alt</tt>-arrastatu. "
"Honek leihoa mugitzen badu, leiho kudeatzaileak <tt>Alt</tt> erabiltzen "
"duela adierazten du. Leiho kudeatzaile gehienak <tt>Alt</tt> teklari ez "
"ikusi egiteko  edo <tt>Super</tt> (\"Windows-en logoa\") tekla erabiltzeko "
"horren ordez konfiguratuta daude."
108

109
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
110
msgid ""
111 112 113 114 115 116 117
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"GIMPen hainbat gauza arrastatu eta jaregin ditzakezu. Adibidez, tresna-"
"laukitik edo kolore-paleta batetik kolore bat arrastatu eta irudi batean "
"jaregiten baduzu, uneko irudia edo hautapena kolore horrez beteko da."
118

119
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
120
msgid ""
121 122
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
123
msgstr ""
124 125 126
"Saguaren erdiko botoia erabil dezakezu irudiaren inguruan ibiltzeko (edo "
"aukeran eduki <tt>Zuriunea</tt> tekla sakatuta sagua mugitzen duzun "
"bitartean)."
127

128
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
129
msgid ""
130 131 132
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
133
msgstr ""
134 135 136
"Egin klik erregelan eta arrastatu gida irudi batean jartzeko. Arrastatutako "
"hautapen guztiak gidetara moldatuko dira. Gidak kentzeko, arrastatu iruditik "
"'Mugitu' tresnarekin."
137

138
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
139
msgid ""
140 141
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
142
msgstr ""
143 144 145
"Geruza bat arrasta dezakezu 'Geruzak' elkarrizketa-koadrotik eta tresna-"
"laukira jaregin dezakezu. Irudi berri bat sortuko da eta geruza hori "
"bakarrik edukiko du."
146

147
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
148
msgid ""
149 150 151 152
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
153
msgstr ""
154 155 156 157
"Hautapen mugikorra geruza berri batean edo azken geruza aktiboan ainguratu "
"behar da, irudian beste eragiketarik egin baino lehen. Sakatu &quot;Geruza "
"berria&quot; edo &quot;Ainguratu geruza&quot; botoietan &quot;Geruzak&quot; "
"elkarrizketa-koadroan, edo erabili menuak gauza bera egiteko."
158

159
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
160
msgid ""
161 162 163
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
164
msgstr ""
165 166 167 168
"GIMPek gzip konprimatzea unean onartzen du. Fitxategi-izenari <tt>.gz</tt> "
"gehitu besterik ez duzu egin behar (edo <tt>.bz2</tt>, bzip2 instalatuta "
"baduzu) eta irudia konprimatuta gordeko da. Noski, konprimatutako irudiak "
"ere karga daitezke."
169

170
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
171 172 173 174 175
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
176
"Hautapena egin aurretik <tt>Maius</tt> tekla sakatuta baduzu, uneko "
177
"hautapenera gehituko duzu ordeztu beharrean. Hautapena egin aurretik "
178
"<tt>Ktrl</tt> erabiltzen bada, unekotik kendu egiten da."
179

180
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
181
msgid ""
182 183 184
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
185
msgstr ""
186 187 188
"'Editatu→Trazua' erabiliz lauki edo zirkulu soilak marraz daitezke uneko "
"hautapenaren ertza brotxa aktiboarekin margotuz. Forma konplexuagoak marraz "
"daitezke 'Iragazkiak→Errendatu→Gfig' aukeratuz."
189

190
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
191
msgid ""
192 193 194
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
195
msgstr ""
196 197 198
"Bide bat trazatzen baduzu (Editatu→Trazatu), uneko marrazketa-tresna eta "
"haren ezarpenak erabiliko dira. Pintzela gradiente-moduan, 'Borragoma' edo "
"'Zirriborroa egin' tresnak ere erabil ditzakezu."
199

200
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
201 202 203 204 205
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
206 207 208
"Hautapen konplexuak egiteko eta editatzeko, erabili 'Bidea' tresna. 'Bideak' "
"elkarrizketa-koadroaren bidez, hainbat bide-izenetan lan egin dezakezu eta "
"haiek hautapen bihur ditzakezu."
209

210
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
211
msgid ""
212 213 214 215
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
216
msgstr ""
217 218 219 220
"Margotzeko tresnak erabil ditzakezu hautapena aldatzeko. Egin klik irudi-"
"leiho bateko behealdeko ezkerreko &quot;Maskara azkarra&quot; botoian. "
"Aldatu hautapena irudian marraztuz, eta egin klik berriro botoian hautapen "
"arruntera itzultzeko."
221

222
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
223
msgid ""
224 225 226 227
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
228
msgstr ""
229 230 231 232
"Hautapena kanalean gorde dezakezu (Hautatu→Gorde kanalean) eta gero kanala "
"aldatu margotzeko tresnekin. 'Kanalak' elkarrizketa-koadroko botoiak "
"erabiliz kanal berri honen ikusgaitasuna txandaka dezakezu edo hautapen "
"bihurtu."
233

234
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
235
msgid ""
236 237 238 239 240 241 242
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
243
msgstr ""
244 245 246 247 248 249 250
"Hobespenen elkarrizketa-koadroan &quot;Laster-tekla dinamikoak&quot; gaitu "
"ondoren laster-teklak berriro ezar ditzakezu. Menuetako laster-teklak "
"esleitzeko, ireki menua, hautatu menu-elementua eta sakatu laster-teklen "
"konbinazio berria. &quot;Gorde laster-teklak&quot; gaitzen bada, GIMPetik "
"irtendakoan gordetzen dira. Baliteke &quot;Laster-tekla dinamikoak&quot; "
"desgaitu nahi izatea, laster-teklak nahi gabe ezartzea edo kentzea "
"saihesteko."
251

252
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
253
msgid ""
254 255
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
256
msgstr ""
257 258 259
"Pantaila beteegia badago, <tt>Tab</tt> tekla behin baino gehiagotan sakatu "
"irudi-leihoan, tresna-laukia edo beste elkarrizketa-koadroak ezkutatzeko edo "
"agertzeko."
260

261
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
262
msgid ""
263 264
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
265
msgstr ""
266 267 268
"Egin klik <tt>Maius</tt> tekla sakatuta 'Geruzak' elkarrizketa-koadroko "
"begiaren ikonoan, geruza hori ez beste guztiak ezkutatzeko.  Egin klik "
"berriro <tt>Maius</tt> tekla sakatuta, geruza guztiak agertzeko."
269

270
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
271
msgid ""
272 273 274
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
275
msgstr ""
276 277 278 279
"Egin klik <tt>Ktrl</tt> sakatuta, 'Geruzak' elkarrizketa-koadroko geruza-"
"maskararen aurrebistan geruza-maskararen efektua txandakatzeko. Egin klik "
"<tt>Alt</tt> sakatuta, 'Geruzak' elkarrizketa-koadroko geruza-maskararen "
"aurrebistan geruza-maskararen ikuspegia txandakatzeko."
280

281
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
282
msgid ""
283
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
284 285 286
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> teklak erabil ditzakezu irudi bateko geruzetan "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288
"batetik bestera joateko (zure leiho-kudeatzaileak tekla horiek blokeatzen ez "
"baditu...)."
289

290
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
291
msgid ""
292 293 294 295
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
296
msgstr ""
297 298 299 300
"Egin klik <tt>Ktrl</tt> sakatuta Bete tresnarekin, aurreko planoaren "
"kolorearen ordez atzeko planoaren kolorea erabil dezan. Era berean, egin "
"klik <tt>Ktrl</tt> sakatuta kolore-hautatzailea tresnarekin aurreko "
"planoaren kolorearen ordez atzeko planoaren kolorea ezar dezan."
301

302
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
303
msgid ""
304 305
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
306
msgstr ""
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
"Biratze-moduan eraldatze-tresnarekin <tt>Ktrl</tt> sakatuta arrastatzen "
"baduzu, 15 gradu biratuko da."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Eskaneatutako argazki batzuk kolore nahikoa ez badute, erraz hobe dezakezu "
"tonu-barrutia &quot;Mailak&quot; tresnako &quot;Automatikoa&quot; botoiaren "
"bidez (Koloreak→Mailak). Kolore-akatsik badago, &quot;Kurbak&quot; "
"tresnarekin konpon ditzakezu (Koloreak→Kurbak)."
321

322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Ongi etorri GNU Irudiak Manipulatzeko Programara!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMPek irudiaren aldaketa gehienak desegin ditzakenez, jolastu irudiekin."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Zirkulu perfektu bat egiteko, eduki <tt>Maius</tt> sakatuta hautapen "
#~ "eliptikoa egiten duzun bitartean. Zirkulu bat behar bezala kokatzeko, "
#~ "arrastatu gida horizontalen eta bertikalen tangentea hautatu nahi duzun "
#~ "zirkulura, jarri kurtsorea giden ebakiduran eta lortzen den hautapenak "
#~ "gidak ukituko ditu."