tr.po 63.3 KB
Newer Older
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
2
#
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
3
# Fatih Demir <kabalak@gtranslator>, 2001.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
4
# Alper Ersoy <aersoy@tfz.net>, 2001.
5
# Bu tercüme Ubuntu Türkiye Çeviri Ekibi tarafından tamamlanmıştır, 2010.
6
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2012, 2014.
7
# Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>, 2015.
8
#
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.2.1\n"
12 13 14 15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&ke"
"ywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-20 12:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-11 21:38+0000\n"
"Last-Translator: Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>\n"
17 18
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
23
"X-Generator: Pootle 2.5.1.1\n"
24
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-10-09 17:28+0000\n"
25
"X-POOTLE-MTIME: 1436650713.000000\n"
26 27

#. procedure executed successfully
28
#: ../libgimp/gimp.c:1156
29 30 31 32
msgid "success"
msgstr "Başarılı"

#. procedure execution failed
33
#: ../libgimp/gimp.c:1160
34 35 36 37
msgid "execution error"
msgstr "Uygulama Hatası"

#. procedure called incorrectly
38
#: ../libgimp/gimp.c:1164
39 40 41 42
msgid "calling error"
msgstr "Çağırma Hatası"

#. procedure execution cancelled
43
#: ../libgimp/gimp.c:1168
44 45 46
msgid "cancelled"
msgstr "İptal edildi"

47
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48
msgid "Brush Selection"
49
msgstr "Fırça Seçimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
50

51 52
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
53
msgid "_Browse..."
54
msgstr "_Gözat..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55

56 57 58 59
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "%s eklentisi katmanları kullanamaz"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
60

61 62
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
63
msgid "Merge Visible Layers"
64
msgstr "Görünen Katmanları Birleştir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
65

66 67 68 69 70 71
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr ""
"%s eklentisi katmanın göreli konumlarını, boyutunu ya da ışık geçirmezliğini "
"kullanamaz"
72

73 74 75 76
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s eklentisi katmanları sadece canlandırma karesi olarak kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
77

78
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
79
msgid "Save as Animation"
80
msgstr "Canlandırma olarak kaydet"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
81

82 83
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
84
msgid "Flatten Image"
85
msgstr "Görüntüyü Düzleştir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
86

87 88 89 90
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "%s eklentisi saydamlığı kullanamaz"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
91

92 93 94 95
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "%s eklentisi katman maskelerini kullanamaz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96

97
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
98
msgid "Apply Layer Masks"
99
msgstr "Katman Maskelerini Uygula"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100

101 102 103 104
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "%s eklentisi sadece RGB görüntülerini kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
105

106 107
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
108
msgid "Convert to RGB"
109
msgstr "RGB'ye çevir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
110

111 112 113 114
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "%s eklentisi sadece gri ölçekli görüntüleri kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
115

116 117
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
118
msgid "Convert to Grayscale"
119
msgstr "Gri Ölçekliye çevir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
120

121 122 123 124
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "%s eklentisi sadece sıralanmış görüntüleri kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
125

126 127
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
128 129 130 131
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
132 133
"Varsayılan ayarları kullanarak sıralanmışa çevir\n"
"(Sonucu ayarlamak için bunu kendiniz yapın)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
134

135 136 137 138 139 140
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
"%s eklentisi sadece ikil eşlemli (iki renk) sıralanmış görüntüleri "
"kullanabilir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141

142
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143 144 145 146
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
147 148
"İkil eşlemli varsayılan ayarları kullanarak sıralanmışa çevir\n"
"(Sonucu ayarlamak için bunu kendiniz yapın)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149

150 151 152 153
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s eklentisi sadece RGB ya da gri ölçekli görüntüler kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
154

155 156 157 158
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
#, c-format
msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s eklentisi sadece RGB ya da sıralanmış görüntüler kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
159

160 161 162 163 164
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr ""
"%s eklentisi sadece gri ölçekli ya da sıralanmış görüntüler kullanabilir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
165

166 167 168 169
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "%s eklentisi bir görünür kanalına gereksiniyor"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
170

171
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
172
msgid "Add Alpha Channel"
173
msgstr "Görünür Kanalı Ekle"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
174

175
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
176
msgid "Confirm Save"
177
msgstr "Kaydetmeyi Onayla"
178

179
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
180
msgid "Confirm"
181
msgstr "Onayla"
182

183
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
184
msgid "Export File"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
185
msgstr "Dosyayı Dışarı Aktar"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
186

187
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188
msgid "_Ignore"
189
msgstr "_Yoksay"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
190

191
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:1013
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192
msgid "_Export"
193
msgstr "_Dışa aktar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
195
#. the headline
196 197
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
#, c-format
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
198
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
200
"reasons:"
201 202 203
msgstr ""
"Görüntünüz %s olarak kaydedilmeden önce izleyen nedenler için dışa "
"aktarılmalıdır:"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
204

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205
#. the footline
206
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
207
msgid "The export conversion won't modify your original image."
208
msgstr "Dışarı aktarma işlemi orjinal özgün görüntüde değişiklik yapmaz."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
209

210
#: ../libgimp/gimpexport.c:729
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211 212 213 214
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
215
msgstr ""
216 217
"Bir katman maskesini %s olarak imlemek üzeresiniz.\n"
"Bu işlem görünebilir katmanları kaydetmeyecektir."
218

219
#: ../libgimp/gimpexport.c:735
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
220 221 222 223
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
224
msgstr ""
225 226
"Bir katmanı (kaydedilmiş seçim) %s olarak kaydetmek üzeresiniz.\n"
"Bu işlem görünebilir katmanları kaydetmeyecektir."
227

228
#: ../libgimp/gimpexport.c:1004
229
msgid "Export Image as "
230
msgstr "Resmi Dışa Aktar..."
231

232
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
msgid "Font Selection"
234
msgstr "Yazıyüzü Seçimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235

236
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:154
237 238 239
msgid "Sans"
msgstr "Sans"

240
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241
msgid "Gradient Selection"
242
msgstr "Renk Geçişi Seçimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243

244 245 246
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
247
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
248
msgid "(Empty)"
249
msgstr "(Boş)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:571
#| msgid "_Background Color"
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan Rengi"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:762
#, c-format
#| msgid "_Rotate"
msgid "Rotate %s?"
msgstr "%s döndürülsün mü?"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:768
msgid "_Keep Original"
msgstr "Aslını _Koru"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:810
msgid "Original"
msgstr "Asıl Hali"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:826
#| msgid "_Rotate"
msgid "Rotated"
msgstr "Döndürüldü"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:844
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Bu görüntü Exif yönlendirme üstverisi içerir."

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:862
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Bu görüntünün döndürülmesini istiyor musunuz?"

#: ../libgimp/gimpmetadata.c:874
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "Bana tekrar _sorma"

#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288
msgid "Palette Selection"
289
msgstr "Palet Seçimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290

291
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292
msgid "Pattern Selection"
293 294
msgstr "Desen Seçimi"

295
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
296 297 298
msgid "by name"
msgstr "ada göre"

299
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
300 301 302
msgid "by description"
msgstr "betimlemeye göre"

303
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
304 305 306
msgid "by help"
msgstr "yardıma göre"

307
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
308 309 310
msgid "by author"
msgstr "yazara göre"

311
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
312 313 314
msgid "by copyright"
msgstr "telif hakkına göre"

315
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
316 317
msgid "by date"
msgstr "tarihe göre"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318

319
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
320 321 322 323
msgid "by type"
msgstr "türe göre"

#. count label
324 325
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:140
326 327 328
msgid "No matches"
msgstr "Eşleşme yok"

329
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
330
msgid "Search term invalid or incomplete"
331
msgstr "Arama terimi geçersiz ya da eksik"
332

333
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
334 335 336
msgid "Searching"
msgstr "Aranıyor"

337
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
338 339 340
msgid "Searching by name"
msgstr "Ada göre aranıyor"

341
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
342 343 344
msgid "Searching by description"
msgstr "Betimlemeye göre aranıyor"

345
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
346 347 348
msgid "Searching by help"
msgstr "Yardıma göre aranıyor"

349
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
350 351 352
msgid "Searching by author"
msgstr "Yazara göre aranıyor"

353
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
354 355 356
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Telif hakkına göre aranıyor"

357
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
358 359 360
msgid "Searching by date"
msgstr "Tarihe göre aranıyor"

361
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
362 363 364
msgid "Searching by type"
msgstr "Türe göre aranıyor"

365
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
366 367 368 369 370
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d yordam"

371
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
372 373 374
msgid "No matches for your query"
msgstr "Sorgulamanız için uygun eşleşme yok"

375
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
376 377 378 379 380
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d yordam sorgulamanız ile eşleşiyor"

381
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
382 383 384
msgid "Parameters"
msgstr "Değiştirgeler"

385
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
386 387 388
msgid "Return Values"
msgstr "Değerleri Geri Getir"

389
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
390 391 392
msgid "Additional Information"
msgstr "Ek Bilgi"

393
#: ../libgimp/gimpprocview.c:239
394 395 396
msgid "Author:"
msgstr "Yazar:"

397
#: ../libgimp/gimpprocview.c:251
398 399 400
msgid "Date:"
msgstr "Tarih:"

401
#: ../libgimp/gimpprocview.c:263
402 403 404 405
msgid "Copyright:"
msgstr "Telif Hakkı:"

#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
406
msgid "percent"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
407
msgstr "yüzdelik"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
408

409 410
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
411
msgid "_White (full opacity)"
412
msgstr "_Beyaz (tam ışık geçirmezlik)"
413

414 415
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
416
msgid "_Black (full transparency)"
417
msgstr "_Siyah (tam saydamlık)"
418

419 420
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
421
msgid "Layer's _alpha channel"
422
msgstr "Katmanın _alfa kanalı"
423

424 425
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
426
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
427
msgstr "Katmanın alfa kanalını ak_tar"
428

429 430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
431
msgid "_Selection"
432
msgstr "_Seçim"
433

434 435
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
436
msgid "_Grayscale copy of layer"
437
msgstr "Katmanın _gri tonlamalı kopyası"
438 439 440 441 442

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "Ka_tman"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443

444 445
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
446
msgid "FG to BG (RGB)"
447
msgstr "ÖA'dan AA'ya (RGB)"
448

449 450
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
451
msgid "FG to BG (HSV)"
452
msgstr "ÖA'dan AA'ya (HSV)"
453

454 455
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
456
msgid "FG to transparent"
457
msgstr "Önalandan saydama"
458

459 460
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
461
msgid "Custom gradient"
462
msgstr "Özel renk geçişi"
463

464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Daire"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Square"
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Kare"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Baklava dilimi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
482
msgctxt "bucket-fill-mode"
483
msgid "FG color fill"
484
msgstr "ÖA renk doldurma"
485

486
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
487
msgctxt "bucket-fill-mode"
488
msgid "BG color fill"
489
msgstr "AA renk doldurma"
490

491
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
492
msgctxt "bucket-fill-mode"
493
msgid "Pattern fill"
494
msgstr "Desen doldurma"
495

496
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
497
msgctxt "channel-ops"
498 499 500
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Geçerli seçime ekle"

501
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
502
msgctxt "channel-ops"
503 504 505
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Geçerli seçimden çıkar"

506
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165
507
msgctxt "channel-ops"
508
msgid "Replace the current selection"
509
msgstr "Geçerli seçimin yerine koy"
510

511
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:166
512
msgctxt "channel-ops"
513 514 515
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Geçerli seçimle kesiştir"

516
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:199
517
msgctxt "channel-type"
518 519 520
msgid "Red"
msgstr "Kırmızı"

521
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:200
522
msgctxt "channel-type"
523 524 525
msgid "Green"
msgstr "Yeşil"

526
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:201
527
msgctxt "channel-type"
528 529 530
msgid "Blue"
msgstr "Mavi"

531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
532
msgctxt "channel-type"
533 534 535
msgid "Gray"
msgstr "Gri"

536
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
537
msgctxt "channel-type"
538
msgid "Indexed"
539
msgstr "İndisli"
540

541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
542
msgctxt "channel-type"
543
msgid "Alpha"
544
msgstr "Alfa"
545

546
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
547
msgctxt "check-size"
548
msgid "Small"
549
msgstr "Küçük"
550

551
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
552
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
msgid "Medium"
554
msgstr "Orta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555

556
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
557
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558
msgid "Large"
559
msgstr "Büyük"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560

561
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:269
562 563
msgctxt "check-type"
msgid "Light checks"
564
msgstr "Açık renk denetimler"
565

566
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:270
567 568
msgctxt "check-type"
msgid "Mid-tone checks"
569
msgstr "Orta tonda denetimler"
570

571
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
572 573 574 575
msgctxt "check-type"
msgid "Dark checks"
msgstr "Koyu denetimler"

576
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
577 578 579
msgctxt "check-type"
msgid "White only"
msgstr "Sadece beyaz"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580

581
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:273
582 583 584
msgctxt "check-type"
msgid "Gray only"
msgstr "Sadece gri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585

586
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:274
587 588 589
msgctxt "check-type"
msgid "Black only"
msgstr "Sadece siyah"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

591
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
592 593 594
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Görüntü"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595

596
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
597 598 599
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Desen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:337
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bit tamsayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:338
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bit tamsayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:339
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bit tamsayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:340
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bit kayan noktalı sayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:341
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bit kayan noktalı sayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:342
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bit kayan noktalı sayı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "En uygun paleti oluştur"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Ağ ayarlı palet kullan"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:375
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Siyah ve beyaz (1-bit) palet kullan"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:376
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Özel palet kullan"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Bulanıklaştır"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Keskinleştir"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:436
662 663
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Lightness"
664
msgstr "Açıklık"
665

666
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:437
667 668 669
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminosity"
msgstr "Parlaklık"
670

671
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:438
672 673 674
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Average"
msgstr "Ortalama"
675

676
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:467
677 678
#| msgid "Dodge"
msgctxt "dodge-burn-type"
679
msgid "Dodge"
680
msgstr "Aydınlatmak"
681

682
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:468
683
msgctxt "dodge-burn-type"
684
msgid "Burn"
685
msgstr "Yakma"
686

687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:500
#| msgid "_Foreground Color"
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Önplan rengi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:501
#| msgid "_Background Color"
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Arkaplan rengi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:502
#| msgid "_White"
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Beyaz"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:503
#| msgctxt "blend-mode"
#| msgid "FG to transparent"
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Şeffaflık"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:504
#| msgctxt "clone-type"
#| msgid "Pattern"
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Desen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:640
720
msgctxt "gradient-type"
721
msgid "Linear"
722
msgstr "Doğrusal"
723

724
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:641
725 726
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "gradient-type"
727
msgid "Bi-linear"
728
msgstr "Çift doğrusal"
729

730
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
731
msgctxt "gradient-type"
732
msgid "Radial"
733
msgstr "Radyal"
734

735
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:643
736
msgctxt "gradient-type"
737 738 739
msgid "Square"
msgstr "Kare"

740
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
741
msgctxt "gradient-type"
742
msgid "Conical (sym)"
743
msgstr "Konik (sim)"
744

745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:645
746
msgctxt "gradient-type"
747
msgid "Conical (asym)"
748
msgstr "Konik (asim)"
749

750
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:646
751
msgctxt "gradient-type"
752
msgid "Shaped (angular)"
753
msgstr "Şekillendirilmiş (açısal)"
754

755
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:647
756
msgctxt "gradient-type"
757
msgid "Shaped (spherical)"
758
msgstr "Şekillendirilmiş (küresel)"
759

760
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:648
761
msgctxt "gradient-type"
762
msgid "Shaped (dimpled)"
763
msgstr "Şekillendirilmiş (çukurlu)"
764

765
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:649
766
msgctxt "gradient-type"
767
msgid "Spiral (cw)"
768
msgstr "Spiral (saat yönünde)"
769

770
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:650
771
msgctxt "gradient-type"
772
msgid "Spiral (ccw)"
773 774
msgstr "Spiral (saat yönünün tersinde)"

775
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
776 777 778 779
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Kesişimler (noktalar)"

780
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
781 782
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (crosshairs)"
783
msgstr "Kesişimler (artı işaretleri)"
784

785
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
786 787
msgctxt "grid-style"
msgid "Dashed"
788
msgstr "Kesikli"
789

790
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
791 792 793
#| msgid "Double dashed"
msgctxt "grid-style"
msgid "Double dashed"
794
msgstr "Çift tire"
795

796
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
797 798
msgctxt "grid-style"
msgid "Solid"
799
msgstr "Katı"
800

801 802
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:756
#| msgid "by name"
803
msgctxt "icon-type"
804 805
msgid "Icon name"
msgstr "Simge adı"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806

807
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:757
808 809
#| msgid "Inline pixbuf"
msgctxt "icon-type"
810
msgid "Inline pixbuf"
811
msgstr "Satıriçi pixbuf"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
812

813
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:758
814 815
#| msgid "Image file"
msgctxt "icon-type"
816
msgid "Image file"
817
msgstr "Görüntü dosyası"
818

819
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:788
820 821
#| msgid "RGB color"
msgctxt "image-base-type"
822
msgid "RGB color"
823
msgstr "RGB rengi"
824

825
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:789
826 827
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
828
msgid "Grayscale"
829
msgstr "Gri tonlama"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830

831
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:790
832 833
#| msgid "Indexed color"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
834
msgid "Indexed color"
835
msgstr "İndekslenmiş renk"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836

837
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:823
838 839
#| msgid "RGB"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840
msgid "RGB"
841
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
842

843
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:824
844 845
#| msgid "RGB-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
846
msgid "RGB-alpha"
847
msgstr "RGB-alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
848

849
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:825
850 851 852
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
853
msgstr "Gri tonlama"
854

855
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:826
856 857
#| msgid "Grayscale-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
858
msgid "Grayscale-alpha"
859
msgstr "Gri tonlama-alfa"
860

861
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:827
862 863
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
864
msgstr "İndisli"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
865

866
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:828
867 868
#| msgid "Indexed-alpha"
msgctxt "image-type"
869
msgid "Indexed-alpha"
870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
msgstr "İndeklenmiş-alfa"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:858
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr "Daire"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:859
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Square"
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Kare"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:860
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr "Baklava dilimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
888

889
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:892
890 891 892 893
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

894
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:893
895 896
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
897
msgstr "Doğrusal"
898

899
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
900
msgctxt "interpolation-type"
901
msgid "Cubic"
902
msgstr "Kübik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
903

904
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:895
905
msgctxt "interpolation-type"
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
msgid "NoHalo"
msgstr "NoHalo"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:896
msgctxt "interpolation-type"
msgid "LoHalo"
msgstr "LoHalo"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1052
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr "Yatay"
918

919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1053
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr "Dikey"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1054
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr "Bilinmeyen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1083
930
msgctxt "paint-application-mode"
931 932 933
msgid "Constant"
msgstr "Sabit"

934
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1084
935 936
#| msgid "Incremental"
msgctxt "paint-application-mode"
937
msgid "Incremental"
938
msgstr "Artan"
939

940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1217
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Dahili GIMP yordamı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1218
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP Eklentisi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1219
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP Uzantısı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1220
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Geçici Yordam"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1295
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr "8-bit doğrusal tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1296
msgctxt "precision"
msgid "8-bit gamma integer"
msgstr "8-bit kontrast tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1297
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr "16-bit doğrusal tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1298
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma integer"
msgstr "16-bit konstrast tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1299
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr "32-bit doğrusal tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1300
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma integer"
msgstr "32-bit kontrast tam sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1301
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr "16-bit doğrusal kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1302
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma floating point"
msgstr "16-bit kontrast kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1303
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr "32-bit doğrusal kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1304
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma floating point"
msgstr "32-bit kontrast kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1305
msgctxt "precision"
msgid "64-bit linear floating point"
msgstr "64-bit doğrusal kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1306
msgctxt "precision"
msgid "64-bit gamma floating point"
msgstr "64-bit kontrast kayan noktalı sayı değeri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1375
1021
msgctxt "repeat-mode"
1022 1023
msgid "None (extend)"
msgstr "Hiçbiri (büyüt)"
1024

1025
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1376
1026
msgctxt "repeat-mode"
1027
msgid "Sawtooth wave"
1028
msgstr "Testere dişi dalga"
1029

1030
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1377
1031
msgctxt "repeat-mode"
1032
msgid "Triangular wave"
1033 1034
msgstr "Üçgensel dalga"

1035 1036 1037 1038 1039 1040
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1378
msgctxt "repeat-mode"
msgid "Truncate"
msgstr "Kırp"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1440
1041 1042 1043 1044
msgctxt "run-mode"
msgid "Run interactively"
msgstr "Etkileşimli çalıştır"

1045
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1441
1046 1047 1048 1049
msgctxt "run-mode"
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Etkileşimsiz çalıştır"

1050
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1442
1051 1052 1053
msgctxt "run-mode"
msgid "Run with last used values"
msgstr "Kullanılmış son değerlerle çalıştır"
1054

1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1476
msgctxt "select-criterion"
msgid "Composite"
msgstr "Bileşik"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1477
#| msgid "Red"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Red"
msgstr "Kırmızı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1478
#| msgid "Green"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Green"
msgstr "Yeşil"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1479
#| msgid "Blue"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Blue"
msgstr "Mavi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1480
#| msgid "Hue"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Hue"
msgstr "Renk Tonu"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1481
#| msgid "Saturation"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Saturation"
msgstr "Doygunluk"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1482
#| msgid "Value"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Value"
msgstr "Değer"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1511
1097
msgctxt "size-type"
1098
msgid "Pixels"
1099
msgstr "Pikseller"
1100

1101
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1512
1102
msgctxt "size-type"
1103
msgid "Points"
1104
msgstr "Noktalar"
1105

1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1573
msgctxt "text-direction"
msgid "From left to right"
msgstr "Soldan sağa"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1574
msgctxt "text-direction"
msgid "From right to left"
msgstr "Sağdan sola"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1605
msgctxt "text-hint-style"
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1606
#| msgid "Highlights"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
msgstr "Düşük"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1607
#| msgid "Medium"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Orta"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1608
#| msgid "Filled"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Full"
msgstr "Tam"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1639
#| msgid "Left justified"
msgctxt "text-justification"
msgid "Left justified"
msgstr "Sola hizalı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1640
#| msgid "Right justified"
msgctxt "text-justification"
msgid "Right justified"
msgstr "Sağa hizalı"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1641
msgctxt "text-justification"
msgid "Centered"
msgstr "Ortalanmış"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1642
msgctxt "text-justification"
msgid "Filled"
msgstr "Doldurulmuş"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1672
1162 1163
#| msgid "Shadows"
msgctxt "transfer-mode"
1164 1165 1166
msgid "Shadows"
msgstr "Gölgeler"

1167
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1673
1168 1169
#| msgid "Midtones"
msgctxt "transfer-mode"
1170
msgid "Midtones"
1171
msgstr "Orta tonlar"
1172

1173
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1674
1174 1175
#| msgid "Highlights"
msgctxt "transfer-mode"
1176
msgid "Highlights"
1177
msgstr "Vurgulamalar"
1178

1179
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1703
1180 1181 1182
#| msgid "Normal (Forward)"
msgctxt "transform-direction"
msgid "Normal (Forward)"
1183
msgstr "Normal (İleri)"
1184

1185
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1704
1186 1187 1188
#| msgid "Corrective (Backward)"
msgctxt "transform-direction"
msgid "Corrective (Backward)"
1189
msgstr "Düzeltici (Geri)"
1190

1191
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1735
1192 1193 1194 1195
#| msgid "Adjust"
msgctxt "transform-resize"
msgid "Adjust"
msgstr "Ayarla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1196

1197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1736
1198 1199 1200 1201
#| msgid "Clip"
msgctxt "transform-resize"
msgid "Clip"
msgstr "Kırp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1202

1203
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1737
1204 1205 1206 1207
#| msgid "Crop to result"
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop to result"
msgstr "Sonuca kırp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1208

1209
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1738
1210 1211 1212
#| msgid "Crop with aspect"
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
1213
msgstr "En boy oranı ile kırp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1214

1215 1216 1217 1218
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:523
#, c-format
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr "Üstveriler sadece yerel dosyalardan yüklenebilir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1219

1220 1221 1222 1223
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:583
#, c-format
msgid "Can save metadata only to local files"
msgstr "Üstveriler sadece yerel dosyalara kaydedilebilir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1224

1225 1226 1227 1228
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:656
#, c-format
msgid "Parsing Exif data failed."
msgstr "Exif veri ayrıştırma işlemi başarısız oldu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1229

1230 1231 1232 1233
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:710
#, c-format
msgid "Parsing XMP data failed."
msgstr "XMP veri ayrıştırma işlemi başarısız oldu."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1234

1235 1236 1237
#: ../libgimpbase/gimputils.c:192 ../libgimpbase/gimputils.c:197
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(geçersiz UTF-8 satırı)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1238

1239 1240 1241
#: ../libgimpbase/gimputils.c:367
msgid "File path is NULL"
msgstr "Dosya yolu BOŞ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1242

1243 1244 1245
#: ../libgimpbase/gimputils.c:376 ../libgimpbase/gimputils.c:387
msgid "Error converting UTF-8 filename to wide char"
msgstr "UTF-8 dosya adı büyük karaktere dönüştürülürken hata"
1246

1247 1248 1249
#: ../libgimpbase/gimputils.c:395
msgid "ILCreateFromPath() failed"
msgstr "ILCreateFromPath() başarısız oldu"
1250

1251 1252 1253 1254
#: ../libgimpbase/gimputils.c:432
#, c-format
msgid "Cannot convert '%s' into a valid NSURL."
msgstr "'%s' geçerli bir NSURL değerine dönüştürülemiyor."
1255

1256 1257 1258
#: ../libgimpbase/gimputils.c:460
msgid "Connecting to org.freedesktop.FileManager1 failed: "
msgstr "org.freedesktop.FileManager1 bağlantısı başarısız oldu: "
1259

1260 1261 1262
#: ../libgimpbase/gimputils.c:484
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr "ShowItems çağırma işlemi başarısız oldu: "
1263

1264 1265 1266 1267 1268
#: ../libgimpcolor/gimplcms.c:152
#, c-format
#| msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "'%s' bir ICC renk profili olarak görünmüyor"
1269

1270 1271 1272 1273
#: ../libgimpcolor/gimplcms.c:186
#| msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgid "Data does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Veriler bir ICC renk profili olarak görünmüyor"
1274

1275 1276 1277
#: ../libgimpcolor/gimplcms.c:231
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Renk profili belleğe kaydedilemedi"
1278

1279 1280 1281 1282
#: ../libgimpcolor/gimplcms.c:375
#| msgid "Image profile:"
msgid "(unnamed profile)"
msgstr "(adlandırılmamış profil)"
1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290

#. *
#. * SECTION: gimpcolorconfig
#. * @title: GimpColorConfig
#. * @short_description: Color management settings.
#. *
#. * Color management settings.
#. *
1291
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
1292 1293 1294
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Renk yönetimi için işlem kipi"

1295
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
1296 1297 1298
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Birincil monitörünüzün renk profili."

1299
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
1300 1301 1302 1303
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system.  The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1304
msgstr ""
1305 1306 1307
"Etkinleştirildiğinde, GIMP, pencere sistemindeki renk ekranı profilini "
"kullanmayı deneyecek. Sonra yapılandırılmış gösterim profili sadece geri "
"alınmış gibi kullanılır."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1308

1309
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
1310 1311
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Varsayılan RGB çalışma alanı renk profili."
1312

1313
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
1314 1315
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "CMYK renk profili, RGB ve CMYK arasında dönüştürmek için kullanılır."
1316

1317
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325
msgid ""
"The color profile to use for soft proofing from your image's color space to "
"some other color space, including soft proofing to a printer or other output "
"device profile. "
msgstr ""
"Görüntünüzün renk uzayından diğer renk uzayına yumuşak geçiş için "
"kullanılacak renk profili, bir yazıcıya ya da diğer çıktı aygıt profiline "
"yumuşak geçiş dahildir. "
1326

1327
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:70
1328
msgid ""
1329 1330 1331 1332
"How colors are converted from your image's color space to your display "
"device. Relative colorimetric is usually the best choice. Unless you use a "
"LUT monitor profile (most monitor profiles are matrix), choosing perceptual "
"intent really gives you relative colorimetric."
1333
msgstr ""
1334 1335 1336 1337
"Görüntü renk uzayınızdan görüntü aygıtınıza renklerin nasıl dönüştürüleceği. "
"Bağıl renk ölçer genellikle en iyi seçenektir. Bir LUT ekran profili "
"kullandığınız sürece (çoğu ekran profilleri matristir), algısal aralık "
"seçmeniz size gerçekten bağıl renk ölçümü verir."
1338

1339 1340