fi.po 307 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gimp
2
# Copyright (C) 1999-2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
3
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>.
jjranta's avatar
jjranta committed
4 5
# Tor Lillqvist <tml@iki.fi>.
# Sami Gerdt <sgerdt@cs.joensuu.fi>.
6 7
# Jarkko Ranta <jjranta@cc.joensuu.fi>, 2001-2002.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
8
# Mikko Paananen <mikko@ipi.fi>, 2004.
9
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
10 11
#
# Sanastoa: http://www.imaginos.fi/materiaa/photoshp/23.html
Ville Hautamaki's avatar
Ville Hautamaki committed
12
#
13 14
msgid ""
msgstr ""
15
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
16
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 18 19
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 14:23+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-15 14:23+0300\n"
"Last-Translator: Heino Keränen <h2k@nic.fi>\n"
20
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25

26 27 28
#: ../app/about.h:24
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
29

30 31
#: ../app/about.h:27 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "GNU Image Manipulation Program"
32
msgstr "Gimp kuvankäsittelyohjelma"
33

34
#: ../app/about.h:30
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35
msgid ""
36 37
"Copyright © 1995-2006\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
38
msgstr ""
39 40
"Copyright © 1995-2006\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis ja GIMP-kehitystiimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41

42
#: ../app/about.h:34
43
msgid ""
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
"GIMP is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"GIMP; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
57
msgstr ""
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
"GIMP on vapaa ohjelma; tätä ohjelmaa on sallittu levittää edelleen ja "
"muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan sellaisina kuin "
"Free Software Foundation on ne julkaissut; joko Lisenssin version 2, tai "
"(valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti.\n"
"\n"
"GIMP ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
"ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes hiljaista takuuta KAUPALLISESTI "
"HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso "
"GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia.\n"
"\n"
"Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, "
"kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 59 Temple Place – Suite "
"330, Boston, MA 02111-1307, USA."
71

72 73 74
#: ../app/app_procs.c:138
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Tämä pääteikkuna sulkeutuu kymmenessä sekunnissa)\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
75

76
#: ../app/app_procs.c:278
77
#, c-format
78
msgid ""
79
"Unable to open a test swap file.\n"
80
"\n"
81 82
"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
83
msgstr ""
84 85 86 87
"Ei voitu avata sivutustiedostoa. \n"
"\n"
"Välttääksesi datan häviämisen, tarkista asetuksista sivutustiedoston paikka "
"ja sen oikeudet (nykyinen \"%s\")."
88

89
#: ../app/app_procs.c:336 ../app/core/gimppalette-import.c:559
90
#, c-format
91
msgid "Opening '%s' failed: %s"
92
msgstr "Tiedoston '%s' avaaminen epäonnistui: %s"
93

94
#: ../app/batch.c:74
95
#, c-format
96
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
97
msgstr "Polkutulkkia ei määritelty, käytetään oletusta '%s'.\n"
98

99
#: ../app/batch.c:92 ../app/batch.c:110
100
#, c-format
101
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
102
msgstr "Komentojonotulkkia '%s' ei löydy. Komentojono tila ei käytettävissä."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103

104 105 106
#: ../app/main.c:125 ../tools/gimp-remote.c:78
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Näytä versiotiedot ja sulje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
107

108 109 110
#: ../app/main.c:130
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Näytä lisenssitiedot ja sulje"
111

112 113
#: ../app/main.c:135
msgid "Be more verbose"
114
msgstr "Selittävämmin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115

116 117 118
#: ../app/main.c:140
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Suorita ilman käyttöliittymää"
119

120 121
#: ../app/main.c:145
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
122
msgstr "Älä lataa siveltimiä, liukuväriä, kuvioita, ..."
123

124 125 126
#: ../app/main.c:150
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Älä lataa mitään kirjasimia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
127

128 129 130
#: ../app/main.c:155
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Älä näytä käynnistysikkunaa"
131

132 133 134
#: ../app/main.c:160
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Älä käytä jaettua muistia GIMPin ja liitännäisten välillä"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
135

136 137 138
#: ../app/main.c:165
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Älä käytä suorittimen kiihdytysominaisuuksia"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
139

140 141 142
#: ../app/main.c:170
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Käytä annettua sessionrc-tiedostoa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
143

144 145 146
#: ../app/main.c:175
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista gimprc-tiedostoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
147

148 149 150
#: ../app/main.c:180
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Käytä vaihtoehtoista järjestelmän gimprc-tiedostoa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
151

152 153
#: ../app/main.c:185
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
154
msgstr "Toiminnon komentokehoite (voidaan käyttää useimmiten)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
155

156 157
#: ../app/main.c:190
msgid "The procedure to process batch commands with"
158
msgstr "Proseduuri komentokehoitteen käsittelyyn"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
159

160 161 162
#: ../app/main.c:195
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Näytä varoitukset päätteessä ikkunan sijasta"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
163

164 165 166
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
#: ../app/main.c:201
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
167
msgstr "PDB yhteensopiva tila (off|on|warn)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
168

169 170 171
#. don't translate the mode names (never|query|always)
#: ../app/main.c:207
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
172
msgstr "Tutki kaaduttaessa (never|query|always)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#: ../app/main.c:212
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Käytä ei-vakavien signaalien käsittelijöiden virheenjäljitystä"

#: ../app/main.c:217
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Tee kaikista varoituksista kriittisiä"

#: ../app/main.c:222
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Tulosta gimprc-tiedosto, jossa on kaikki oletusarvot"

#: ../app/main.c:287
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[TIEDOSTO|URI...]"

#: ../app/main.c:302
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191
msgid ""
192 193
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgstr ""
195 196
"GIMP ei voinut käynnistää graafista käyttöliittymää.\n"
"Varmista että ympäristö on asetettu oikein."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197

198 199 200 201
#: ../app/main.c:453 ../tools/gimp-remote.c:315
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s versio %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202

203
#: ../app/sanity.c:192
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204 205 206 207 208 209
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
210
"Määriteltyä tiedostonimen koodausta ei voi muuntaa UTF-8: %s\n"
jjranta's avatar
jjranta committed
211 212
"\n"
"Tarkista ympäristömuuttujan G_FILENAME_ENCODING arvo."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213

214
#: ../app/sanity.c:211
215
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
216 217 218 219
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
220 221
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222 223
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
224 225
"Gimpin käyttäjän asetukset sisältävän tiedoston nimeä ei voi muuttaa UTF-8: %"
"s\n"
jjranta's avatar
jjranta committed
226
"\n"
227 228
"Luultavimmin tiedostosysteemi tallentaa tiedostot muuten kuin UTF-8, ja et "
"ole määritellyt tätä. Aseta ympäristömuuttujen G_FILENAME_ENCODING arvo."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229

230 231 232 233 234
#: ../app/actions/actions.c:98 ../app/dialogs/dialogs.c:213
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:79
msgid "Brush Editor"
msgstr "Sivellinmuokkain"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235
#. initialize the list of gimp brushes
236
#: ../app/actions/actions.c:101 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
237 238
#: ../app/core/gimp.c:815 ../app/dialogs/dialogs.c:146
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239 240 241
msgid "Brushes"
msgstr "Siveltimet"

242 243
#: ../app/actions/actions.c:104 ../app/actions/dialogs-actions.c:155
#: ../app/dialogs/dialogs.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
244 245 246
msgid "Buffers"
msgstr "Leikkeet"

247 248
#: ../app/actions/actions.c:107 ../app/actions/dialogs-actions.c:80
#: ../app/dialogs/dialogs.c:171
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249 250 251
msgid "Channels"
msgstr "Kanavat"

252
#: ../app/actions/actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253
msgid "Colormap Editor"
254
msgstr "Värikartan muokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255

256
#: ../app/actions/actions.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257
msgid "Context"
jjranta's avatar
jjranta committed
258
msgstr "Konteksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259

260 261 262 263 264 265
#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/actions/dialogs-actions.c:115
#: ../app/dialogs/dialogs.c:139
msgid "Pointer Information"
msgstr "Tietoja osoittimesta"

#: ../app/actions/actions.c:119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266
msgid "Debug"
jjranta's avatar
jjranta committed
267
msgstr "Virheenhaku"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268

269
#: ../app/actions/actions.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
270
msgid "Dialogs"
jjranta's avatar
jjranta committed
271
msgstr "Ikkunat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272

273 274
#: ../app/actions/actions.c:125
msgid "Dock"
275
msgstr "Telakka"
276 277

#: ../app/actions/actions.c:128
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278
msgid "Dockable"
jjranta's avatar
jjranta committed
279
msgstr "Telakoitava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
280

281 282
#. Document History
#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/actions/dialogs-actions.c:165
283
#: ../app/dialogs/dialogs.c:160 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
284 285 286
msgid "Document History"
msgstr "Asiakirjahistoria"

287
#: ../app/actions/actions.c:134
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288
msgid "Drawable"
289
msgstr "Piirrettävä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290

291
#: ../app/actions/actions.c:137 ../app/tools/tools-enums.c:178
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
292 293 294
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"

295 296
#: ../app/actions/actions.c:140 ../app/actions/dialogs-actions.c:180
#: ../app/dialogs/dialogs.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
297 298 299
msgid "Error Console"
msgstr "Virhekonsoli"

300
#: ../app/actions/actions.c:143
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
msgid "File"
jjranta's avatar
jjranta committed
302
msgstr "Tiedosto"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303 304

#. initialize the list of gimp fonts
305
#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
306 307
#: ../app/core/gimp.c:831 ../app/dialogs/dialogs.c:154
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2568
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308 309 310
msgid "Fonts"
msgstr "Kirjasimet"

311 312
#: ../app/actions/actions.c:149 ../app/dialogs/dialogs.c:217
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:266
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
313
msgid "Gradient Editor"
314
msgstr "Liukuvärin muokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316

#. initialize the list of gimp gradients
317
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
318 319
#: ../app/core/gimp.c:827 ../app/dialogs/dialogs.c:150
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2564
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320
msgid "Gradients"
321
msgstr "Liukuvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322

323
#: ../app/actions/actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324
msgid "Help"
jjranta's avatar
jjranta committed
325
msgstr "Ohje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
326

327 328
#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/core/core-enums.c:212
#: ../app/tools/tools-enums.c:210
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329 330 331
msgid "Image"
msgstr "Kuva"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
#. list & grid views
333 334
#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/actions/dialogs-actions.c:160
#: ../app/dialogs/dialogs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
335 336 337
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"

338 339
#: ../app/actions/actions.c:164 ../app/actions/dialogs-actions.c:75
#: ../app/dialogs/dialogs.c:167 ../app/dialogs/resize-dialog.c:281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341 342
msgid "Layers"
msgstr "Tasot"

343 344
#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:221
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345
msgid "Palette Editor"
346
msgstr "Paletin muokkain"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347 348

#. initialize the list of gimp palettes
349
#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
350 351
#: ../app/core/gimp.c:823 ../app/dialogs/dialogs.c:152
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2560
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352 353 354 355
msgid "Palettes"
msgstr "Paletit"

#. initialize the list of gimp patterns
356
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
357 358
#: ../app/core/gimp.c:819 ../app/dialogs/dialogs.c:148
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2556
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359 360 361
msgid "Patterns"
msgstr "Kuviot"

362
#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
363 364 365
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Liitännäiset"

366 367 368
#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/core-enums.c:857
#: ../app/core/gimpchannel.c:361
msgid "Quick Mask"
369
msgstr "Pikamaski"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370

371 372 373
#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/actions/dialogs-actions.c:120
#: ../app/dialogs/dialogs.c:195
msgid "Sample Points"
374
msgstr "Valinta"
375 376

#: ../app/actions/actions.c:185
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
msgid "Select"
jjranta's avatar
jjranta committed
378
msgstr "Valitse"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
379 380

#. initialize the template list
381
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:840
382
#: ../app/dialogs/dialogs.c:162
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
383 384 385
msgid "Templates"
msgstr "Mallit"

386
#: ../app/actions/actions.c:191
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
387 388 389
msgid "Text Editor"
msgstr "Tekstieditori"

390
#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/actions/dialogs-actions.c:65
391
#: ../app/dialogs/dialogs.c:127 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1750
392
#: ../app/gui/gui.c:424
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
msgid "Tool Options"
394
msgstr "Työkaluasetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395

396 397
#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/actions/dialogs-actions.c:175
#: ../app/dialogs/dialogs.c:156
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398
msgid "Tools"
399
msgstr "Työkalut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400

401
#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/actions/dialogs-actions.c:85
402
#: ../app/dialogs/dialogs.c:175 ../app/tools/gimpvectortool.c:158
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
403 404 405
msgid "Paths"
msgstr "Polut"

406
#: ../app/actions/actions.c:203
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407
msgid "View"
jjranta's avatar
jjranta committed
408
msgstr "Näytä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409

410 411 412 413 414 415
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:42
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Siveltimen muokkausvalikko"

#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:49
msgid "Edit Active Brush"
416
msgstr "Muokkaa aktiivista sivellintä"
417 418

#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
419
msgid "Brushes Menu"
420
msgstr "Siveltimien valikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421

422 423 424 425 426 427 428 429 430
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Avaa sivellin kuvana"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
msgid "Open brush as image"
msgstr "Avaa sivellin kuvana"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
msgid "_New Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
432
msgstr "_Uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433

434
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
435
msgid "New brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
436
msgstr "Uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
439
msgid "D_uplicate Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
440
msgstr "_Kopioi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441

442
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
443
msgid "Duplicate brush"
444
msgstr "Kopioi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445

446 447 448 449 450 451
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "Kopioi siveltimen _sijainti"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
msgid "Copy brush file location to clipboard"
452
msgstr "Kopioi sivellintiedoston muistipaikka leikepöydälle"
453 454

#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
455
msgid "_Delete Brush"
jjranta's avatar
jjranta committed
456
msgstr "_Poista sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457

458
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
459
msgid "Delete brush"
460
msgstr "Poista sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

462
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
463
msgid "_Refresh Brushes"
464
msgstr "_Virkistä siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465

466
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
467
msgid "Refresh brushes"
468
msgstr "Virkistä siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469

470
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471
msgid "_Edit Brush..."
472
msgstr "_Muokkaa sivellintä..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473

474
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475
msgid "Edit brush"
476
msgstr "Muokkaa sivellintä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477

478
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
479
msgid "Buffers Menu"
480
msgstr "Leikevalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481

482
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
483
msgid "_Paste Buffer"
484
msgstr "_Liitä leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

486
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
487
msgid "Paste the selected buffer"
jjranta's avatar
jjranta committed
488
msgstr "Liitä valittu leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489

490
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
491
msgid "Paste Buffer _Into"
492
msgstr "Liitä leike _valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493

494
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
495
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
jjranta's avatar
jjranta committed
496
msgstr "Liitä valittu leike valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
497

498
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
499
msgid "Paste Buffer as _New"
500
msgstr "Liitä leike _uutena"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
501

502
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
503
msgid "Paste the selected buffer as new image"
504
msgstr "Liitä valittu leike uutena kuvana"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505

506
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
507
msgid "_Delete Buffer"
jjranta's avatar
jjranta committed
508
msgstr "_Poista leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509

510
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
511
msgid "Delete the selected buffer"
512
msgstr "Poista valittu leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
513

514
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
515
msgid "Channels Menu"
516
msgstr "Kanavavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517

518
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
519
msgid "_Edit Channel Attributes..."
jjranta's avatar
jjranta committed
520
msgstr "_Muokkaa kanavan ominaisuuksia..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521

522 523
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
524
msgstr "Muokkaa kanavan nimeä, väriä ja peittoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

526
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
527
msgid "_New Channel..."
jjranta's avatar
jjranta committed
528
msgstr "_Uusi kanava..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529

530 531 532
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
msgid "Create a new channel"
msgstr "Luo uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533

534
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
msgid "_New Channel"
jjranta's avatar
jjranta committed
536
msgstr "_Uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537

538 539 540
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Luo uusi kanava viimeksi käytetyillä arvoilla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541

542
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
543
msgid "D_uplicate Channel"
544
msgstr "_Tee kopio kanavasta"
545

546 547
#: ../app/actions/channels-actions.c:67
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
548
msgstr "Luo kopio tästä kanavasta ja lisää se kuvaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549

550
#: ../app/actions/channels-actions.c:72
551
msgid "_Delete Channel"
jjranta's avatar
jjranta committed
552
msgstr "_Poista kanava"
553

554 555 556
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgid "Delete this channel"
msgstr "Poista tämä kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
557

558
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
559
msgid "_Raise Channel"
560
msgstr "_Nosta kanavaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561

562 563
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
564
msgstr "Nosta tätä kanavaa askel ylemmäksi kanavapinossa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

566
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
567
msgid "Raise Channel to _Top"
568
msgstr "Nosta kanava _päällimmäiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569

570 571
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
572
msgstr "Nosta tämä kanava kanavapinon huippulle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573

574
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
575
msgid "_Lower Channel"
576
msgstr "_Laske kanavaa"
577

578 579
#: ../app/actions/channels-actions.c:91
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
580
msgstr "Laske tätä kanavaa askel alemmas kanavapinossa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581

582
#: ../app/actions/channels-actions.c:96
583
msgid "Lower Channel to _Bottom"
584
msgstr "Laske kanava _pohjimmaiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585

586 587 588
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Laske kanava kanavapinon pohjimmaiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589

590
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
591
msgid "Channel to Sele_ction"
jjranta's avatar
jjranta committed
592
msgstr "Kanava _valinnaksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
593

594 595 596
#: ../app/actions/channels-actions.c:106
msgid "Replace the selection with this channel"
msgstr "Korvaa valinta tällä kanavalla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597

598 599
#: ../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:260
#: ../app/actions/vectors-actions.c:173
600
msgid "_Add to Selection"
601
msgstr "_Lisää valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602

603 604 605
#: ../app/actions/channels-actions.c:112
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Lisää tämä kanava nykyiseen valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606

607 608 609
#: ../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:266
#: ../app/actions/layers-actions.c:293 ../app/actions/layers-actions.c:320
#: ../app/actions/vectors-actions.c:179
610
msgid "_Subtract from Selection"
611
msgstr "_Vähennä valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612

613 614 615
#: ../app/actions/channels-actions.c:118
msgid "Subtract this channel from the current selection"
msgstr "Vähennä tämä kanava nykyisestä valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616

617 618 619
#: ../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:272
#: ../app/actions/layers-actions.c:299 ../app/actions/layers-actions.c:326
#: ../app/actions/vectors-actions.c:185
620
msgid "_Intersect with Selection"
621
msgstr "_Leikkaa valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622

623 624 625
#: ../app/actions/channels-actions.c:124
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Leikkaa tämä kanava nykyisen valinnan kanssa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626

627 628
#: ../app/actions/channels-commands.c:86
#: ../app/actions/channels-commands.c:397
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
629 630
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanavan ominaisuudet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631

632
#: ../app/actions/channels-commands.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633 634
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Muokkaa kanavan ominaisuuksia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
635

636
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
637 638 639
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Muokkaa kanavan väriä"

640 641 642 643
#: ../app/actions/channels-commands.c:92
#: ../app/actions/channels-commands.c:125
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Täytön peitto:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
644

645 646 647 648 649
#: ../app/actions/channels-commands.c:118
#: ../app/actions/channels-commands.c:119
#: ../app/actions/channels-commands.c:161
#: ../app/actions/channels-commands.c:165
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:326
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650 651
msgid "New Channel"
msgstr "Uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
652

653
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
654 655
msgid "New Channel Options"
msgstr "Uuden kanavan asetukset"
656

657
#: ../app/actions/channels-commands.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658 659
msgid "New Channel Color"
msgstr "Uusi kanavan väri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660

661
#: ../app/actions/channels-commands.c:245
662
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:500
663
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
664
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:769 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665 666 667 668
#, c-format
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanavan kopio"

669 670
#: ../app/actions/channels-commands.c:310 ../app/core/gimpselection.c:554
#: ../app/pdb/selection_cmds.c:421 ../app/pdb/selection_cmds.c:484
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanava valinnaksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673

674
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:43
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
675
msgid "Colormap Menu"
jjranta's avatar
jjranta committed
676
msgstr "Värikarttavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677

678 679
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
680
msgid "_Edit Color..."
jjranta's avatar
jjranta committed
681
msgstr "_Muokkaa väriä..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682

683 684
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:48
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685
msgid "Edit color"
jjranta's avatar
jjranta committed
686
msgstr "Muokkaa väriä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687

688
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:56
689
msgid "_Add Color from FG"
jjranta's avatar
jjranta committed
690
msgstr "Lisää väri _edustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691

692 693 694
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:57
msgid "Add current foreground color"
msgstr "Lisää nykyinen edustaväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695

696
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:62
697
msgid "_Add Color from BG"
jjranta's avatar
jjranta committed
698
msgstr "Lisää väri _taustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
699

700 701 702
#: ../app/actions/colormap-editor-actions.c:63
msgid "Add current background color"
msgstr "Lisää nykyinen taustaväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

704
#: ../app/actions/colormap-editor-commands.c:70
jjranta's avatar
jjranta committed
705
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
msgid "Edit colormap entry #%d"
707
msgstr "Muokkaa värikartan kohtaa #%d"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708

709
#: ../app/actions/colormap-editor-commands.c:76
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710
msgid "Edit Colormap Entry"
711
msgstr "Muokkaa värikartan kohtaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
712

713
#: ../app/actions/context-actions.c:46
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
714
msgid "_Context"
715
msgstr "_Konteksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
716

717
#: ../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718
msgid "_Colors"
719
msgstr "_Värit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720

721
#: ../app/actions/context-actions.c:48 ../app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722
msgid "_Opacity"
723
msgstr "_Peitto"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
724

725
#: ../app/actions/context-actions.c:49
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid "Paint _Mode"
jjranta's avatar
jjranta committed
727
msgstr "_Maalaustila"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
728

729
#: ../app/actions/context-actions.c:50
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730
msgid "_Tool"
731
msgstr "_Työkalu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
732

733
#: ../app/actions/context-actions.c:51
734
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
735
msgid "_Brush"
736
msgstr "_Sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
737

738 739
#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:98
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1813
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740
msgid "_Pattern"
741
msgstr "_Kuvio"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
742

743
#: ../app/actions/context-actions.c:53
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744
msgid "_Palette"
jjranta's avatar
jjranta committed
745
msgstr "_Paletti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746

747
#: ../app/actions/context-actions.c:54
748 749
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:241
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1816
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
msgid "_Gradient"
751
msgstr "_Liukuväri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752

753
#: ../app/actions/context-actions.c:55
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
754
msgid "_Font"
jjranta's avatar
jjranta committed
755
msgstr "_Kirjasin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756

757
#: ../app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758
msgid "_Shape"
759
msgstr "_Muoto"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

761
#: ../app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
msgid "_Radius"
763
msgstr "_Säde"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764

765
#: ../app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
msgid "S_pikes"
767
msgstr "P_iikkejä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768

769
#: ../app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770
msgid "_Hardness"
771
msgstr "_Kovuus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
772

773
#: ../app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
msgid "_Aspect"
775
msgstr "_Sivusuhde"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776

777
#: ../app/actions/context-actions.c:62
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778
msgid "A_ngle"
779
msgstr "_Kulma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
780

781
#: ../app/actions/context-actions.c:65
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
782
msgid "_Default Colors"
783
msgstr "_Oletusvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
784

785 786 787 788 789
#: ../app/actions/context-actions.c:66
msgid "Set foreground color to black, background color to white"
msgstr "Aseta edustaväri mustaksi ja taustaväri valkoiseksi"

#: ../app/actions/context-actions.c:71
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790
msgid "S_wap Colors"
791
msgstr "_Vaihda värit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
792

793 794 795 796 797 798
#: ../app/actions/context-actions.c:72
msgid "Exchange foreground and background colors"
msgstr "Vaihda edusta- ja taustavärejä keskenään"

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
msgid "Pointer Information Menu"
799
msgstr "Osoitintietovalikko"
800 801 802 803 804

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
#: ../app/actions/sample-point-editor-actions.c:47
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:191
msgid "_Sample Merged"
805
msgstr "_Yhdistetty valinta"
806 807 808 809

#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
#: ../app/actions/sample-point-editor-actions.c:48
msgid "Sample Merged"
810
msgstr "Yhdistetty valinta"
811

812 813 814 815 816
#: ../app/actions/data-commands.c:102 ../app/actions/documents-commands.c:319
#: ../app/actions/file-commands.c:176 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:204
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:255
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:205
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:452
817 818 819 820 821 822 823 824
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:727 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:917
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
825 826
"Tiedoston '%s' avaaminen epäonnistui:\n"
"\n"
827 828 829 830 831
"%s"

#: ../app/actions/data-commands.c:128 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:611
#: ../app/core/gimpimage.c:1330 ../app/core/gimppalette-import.c:218
#: ../app/core/gimppalette.c:477 ../app/core/gimppalette.c:587
832
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:783 ../app/pdb/image_cmds.c:1880
833
#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:97
834 835
msgid "Untitled"
msgstr "Nimetön"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
836

837
#: ../app/actions/data-commands.c:224
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
838 839 840
msgid "Delete Object"
msgstr "Poista objekti"

841
#: ../app/actions/data-commands.c:247
842 843
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
844
msgstr "Haluatko varmasti poistaa '%s':n luettelosta ja levyltä?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
845

846
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:38
847
msgid "_Dialogs"
jjranta's avatar
jjranta committed
848
msgstr "_Ikkunat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
849

850
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:39
851
msgid "Create New Doc_k"
852
msgstr "Tee uusi telakka"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
853

854
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:42
855
msgid "_Layers, Channels & Paths"
856
msgstr "_Tasot, kanavat ja polut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
857

858
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:47
859
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
860
msgstr "_Siveltimet, kuviot ja liukuvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
861

862
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:52
863
msgid "_Misc. Stuff"
864
msgstr "_Sekalaiset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
865

866
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:57
867
msgid "Tool_box"
868
msgstr "_Työkaluvalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
869

870
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:65
871
msgid "Tool _Options"
872
msgstr "Työkalu_asetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
873

874
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70
875
msgid "_Device Status"
876
msgstr "_Laitteiden tila"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
877

878 879 880 881 882
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70 ../app/dialogs/dialogs.c:131
msgid "Device Status"
msgstr "Laitteiden tila"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
883
msgid "_Layers"
jjranta's avatar
jjranta committed
884
msgstr "_Tasot"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
885

886
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:80
887
msgid "_Channels"
jjranta's avatar
jjranta committed
888
msgstr "_Kanavat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889

890
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:85 ../app/tools/gimpvectortool.c:160
891
msgid "_Paths"
jjranta's avatar
jjranta committed
892
msgstr "_Polut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
893

894
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
895
msgid "Color_map"
896
msgstr "_Värikartta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897

898 899 900 901 902 903
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90 ../app/dialogs/convert-dialog.c:169
#: ../app/dialogs/dialogs.c:179
msgid "Colormap"
msgstr "Värikartta"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95
904
msgid "Histogra_m"
905
msgstr "Histogra_mmi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
906

907 908 909 910 911
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95 ../app/dialogs/dialogs.c:183
msgid "Histogram"
msgstr "Histogrammi"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100
912
msgid "_Selection Editor"
913
msgstr "_Valintaeditori"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914

915 916 917 918 919
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100 ../app/dialogs/dialogs.c:187
msgid "Selection Editor"
msgstr "Valintaeditori"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
920
msgid "Na_vigation"
jjranta's avatar
jjranta committed
921
msgstr "Na_vigointi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
922

923 924
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105 ../app/dialogs/dialogs.c:201
msgid "Display Navigation"
925
msgstr "Näytä navigointi"
926 927

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
928
msgid "Undo _History"
929
msgstr "Toiminto_historia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
930

931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:191
msgid "Undo History"
msgstr "Toimintohistoria"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:139
msgid "Pointer"
msgstr "Osoitin"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:120
msgid "_Sample Points"
941
msgstr "_Valinta"
942 943

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125
944
msgid "Colo_rs"
jjranta's avatar
jjranta committed
945
msgstr "Värit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
946

947 948 949 950 951
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125 ../app/dialogs/dialogs.c:207
msgid "FG/BG Color"
msgstr "Edusta/Tausta-väri"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
952
msgid "_Brushes"
953
msgstr "_Siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
954

955
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:135
956
msgid "P_atterns"
957
msgstr "_Kuviot"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
958

959
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:140
960
msgid "_Gradients"
961
msgstr "_Liukuvärit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
962

963
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:145
964 965
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Paletit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
966

967
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:150
968
msgid "_Fonts"
969
msgstr "_Kirjasimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
970

971
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:155
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
972
msgid "B_uffers"
973
msgstr "_Leikkeet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
974

975
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:160
976
msgid "_Images"
977
msgstr "K_uvat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
978

979
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:165
980 981
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Asiakirjahistoria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
982

983
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170
984
msgid "_Templates"
985
msgstr "_Mallit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
986

987 988 989 990 991
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:162
msgid "Image Templates"
msgstr "Kuvamallit"

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:175
992
msgid "T_ools"
993
msgstr "Työkalut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
994

995
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:180
996
msgid "Error Co_nsole"
997
msgstr "Virhe_konsoli"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
998

999
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:190
1000
msgid "_Preferences"
1001
msgstr "_Asetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1002

1003 1004
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:195
msgid "_Keyboard Shortcuts"
1005
msgstr "_Näppäimistön pikavalinnat"
1006 1007

#: ../app/actions/dialogs-actions.c:200
1008
msgid "_Module Manager"
1009
msgstr "_Modulihallinta"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1010

1011
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:205
1012
msgid "_Tip of the Day"
1013
msgstr "_Päivän vihje"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1014

1015
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:210
1016
msgid "_About"
jjranta's avatar
jjranta committed
1017
msgstr "_Tietoja"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1018

1019 1020
#: ../app/actions/dock-actions.c:43
msgid "M_ove to Screen"
1021
msgstr "Siirrä _näytölle"
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

#: ../app/actions/dock-actions.c:47
msgid "Close Dock"
msgstr "Sulje telakka"

#: ../app/actions/dock-actions.c:52 ../app/actions/view-actions.c:115
msgid "_Open Display..."
msgstr "_Avaa näyttö..."

#: ../app/actions/dock-actions.c:60
msgid "_Show Image Selection"
msgstr "_Näytä kuvan valinta"

#: ../app/actions/dock-actions.c:66
msgid "Auto _Follow Active Image"
1037
msgstr "Seu_raa automaattisesti aktiivista kuvaa"
1038 1039

#: ../app/actions/dockable-actions.c:49
1040
msgid "Dialogs Menu"
1041
msgstr "Ikkunavalikko"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
1042

1043
#: ../app/actions/dockable-actions.c:53
1044
msgid "_Add Tab"
jjranta's avatar
jjranta committed
1045
msgstr "_Lisää välilehti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1046