tr.po 540 KB
Newer Older
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1
# Turkish translation of GIMP.
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
2
# Copyright (C) 2001,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
#
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
4
# Fatih Demir <kabalak@gtranslator.org>, 2001.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
5
# Ömer Fadıl USTA <omer_fad@hotmail.com>, 2001.
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
6 7
# Alper Ersoy <aersoy@tfz.net>, 2001.
# Görkem Çetin <gorkem@kde.org>, 2003, 2004.
8
# Ubuntu Türkiye Çeviri Takımı tarafından çevrilmiştir, 2010.
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
9
# Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>, 2015.
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
# ------------------------------------------------------------
# Launchpad Contributions:
# Angel Spy https://launchpad.net/~dilara.ekinci
# Burak Yucesoy https://launchpad.net/~burakyucesoy
# Caner Dağlı https://launchpad.net/~eldirr
# Captain-G https://launchpad.net/~cihangiruluaslan
# Egemen Özkan https://launchpad.net/~egozkan
# EsatYuce https://launchpad.net/~esat
# Görkem Çetin https://launchpad.net/~gorkem-kde
# Hasan Yılmaz https://launchpad.net/~hasanyilmaz
# Hasan İlingi https://launchpad.net/~hasanilingi1981-gmail
# Jimi Green https://launchpad.net/~spevja
# Kılıç Köken https://launchpad.net/~kilickoken
# PolatArasan https://launchpad.net/~polat-talforum
# Yiğit Ateş https://launchpad.net/~yigitates52
# ergin üresin https://launchpad.net/~ergin012
# erkuserdem https://launchpad.net/~erkuserdem
# erokay https://launchpad.net/~erokayca
# maydin95 https://launchpad.net/~mma-95
# sagirbas https://launchpad.net/~soner-agirbas2
# servetummetoglu https://launchpad.net/~servetummetoglu-hotmail
# ------------------------------------------------------------
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2012, 2014.
#
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
34 35
msgid ""
msgstr ""
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
36
"Project-Id-Version: gimp.master\n"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
37 38 39 40 41
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&ke"
"ywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-16 05:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-21 19:03+0000\n"
"Last-Translator: Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>\n"
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
42
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
43
"Language: tr\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
44
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
45
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
46
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
47
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
48
"X-Generator: Pootle 2.5.1.1\n"
49
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-10-09 17:28+0000\n"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
50
"X-POOTLE-MTIME: 1437505389.000000\n"
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP, GNU Görüntü İşleme Programı'nın (GNU Image Manipulation Program) "
"kısaltmasıdır. Fotoğraf rötuşlama, görüntü kompozisyonu ve görüntü oluşturma "
"gibi görevler için özgürce dağıtılan bir programdır."

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
68 69 70
"Birçok yeteneğe sahiptir. Basit bir boyama programı, uzman kalite fotoğraf "
"rötuş programı, çevrimiçi toplu işleme sistemi, seri üretim görüntü "
"işleyici, görüntü biçim dönüştürücü vb. olarak kullanılabilir."
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
71 72 73 74 75 76 77 78 79

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
80 81 82 83 84
"GIMP genişletilebilir ve geliştirilebilirdir. Eklentiler ve uzantılar ile "
"genişletilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş komut arayüzü en basit "
"görevden en karmaşık görüntü işleme yöntemlerine kadar her şeyi kolayca "
"hazırlamanıza olanak sağlar. GIMP Linux, Microsoft Windows ve OS X işletim "
"sistemlerinde kullanılabilirdir."
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU Görüntü İşleme Programı"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Görüntü Düzenleyici"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Görüntü oluşturur ve fotoğraf düzenler"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
97

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
98 99 100 101 102 103
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
#: ../app/about.h:30
104
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
105 106 107 108
msgid ""
"Copyright © 1995-%s\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
109 110
"Telif Hakkı © 1995-%s\n"
"Spencer Kimball, Peter Mattis ve GIMP Geliştirme Takımı"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
111

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
112
#: ../app/about.h:34
113
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
"\n"
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
125
"GIMP. If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
126
msgstr ""
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
"GIMP özgür bir yazılımdır, Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Genel "
"Kamu Lisansı'nın 3. veya daha sonraki sürümlerindeki şartlar altında "
"dağıtılabilir ve/veya değiştirilebilir. \n"
"\n"
"GIMP faydalı olacağı umut edilerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR GARANTİSİ "
"YOKTUR; hatta ÜRÜN DEĞERİ ya da BİR AMACA UYGUNLUK gibi garantiler de "
"vermez. Lütfen daha fazla ayrıntı için GNU Genel Kamu Lisansı'nı "
"inceleyin. \n"
"\n"
"GIMP ile beraber GNU Genel Kamu Lisansını da almış olmalısınız; eğer "
137
"almadıysanız, http://www.gnu.org/licenses/ adresine bakın."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
138

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
139
#: ../app/batch.c:76
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
140
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
141
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
142
msgstr "Belirlenmiş toplu yorumlayıcı yok, öntanımlı '%s' kullanılıyor.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
144
#: ../app/batch.c:94 ../app/batch.c:112
145
#, c-format
146
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
147
msgstr "Toplu yorumlayıcı '%s' kullanılır değil. Toplu kip etkin değil."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
148

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
149
#: ../app/main.c:150
150 151
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Sürüm bilgisini göster ve çık"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
152

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
153
#: ../app/main.c:155
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
154
msgid "Show license information and exit"
155
msgstr "Lisans bilgisini göster ve çık"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
156

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
157
#: ../app/main.c:160
158 159
msgid "Be more verbose"
msgstr "Daha çok bilgi ver"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
160

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
161
#: ../app/main.c:165
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
162
msgid "Start a new GIMP instance"
163
msgstr "Yeni bir GIMP örneği başlat"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
164

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
165
#: ../app/main.c:170
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
166
msgid "Open images as new"
167
msgstr "Görüntüleri yeni olarak aç"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
168

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
169
#: ../app/main.c:175
170
msgid "Run without a user interface"
171
msgstr "Bir kullanıcı arabirimi olmadan çalıştır"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
172

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
173
#: ../app/main.c:180
174
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
175
msgstr "Fırçaları, renk geçişlerini, desenleri, ... yükleme."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
176

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
177
#: ../app/main.c:185
178
msgid "Do not load any fonts"
179
msgstr "Herhangi bir yazıyüzünü yükleme"
180

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
181
#: ../app/main.c:190
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
182
msgid "Do not show a splash screen"
183
msgstr "Açılış penceresini gösterme"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
185
#: ../app/main.c:195
186
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
187
msgstr "GIMP ve eklentiler arasında paylaşımlı bellek kullanma"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
188

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
189
#: ../app/main.c:200
190
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
191
msgstr "Özel işlemci hızlandırma işlevleri kullanma"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
192

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
193
#: ../app/main.c:205
194
msgid "Use an alternate sessionrc file"
195
msgstr "Başka bir sessionrc dosyası kullan"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
196

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
197
#: ../app/main.c:210
198
msgid "Use an alternate user gimprc file"
199
msgstr "Başka bir kullanıcının gimprc dosyasını kullan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
201
#: ../app/main.c:215
202
msgid "Use an alternate system gimprc file"
203
msgstr "Başka bir sistem gimprc dosyası kullan"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
204

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
205
#: ../app/main.c:220
206
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
207
msgstr "Çalıştırılacak toplu komut (birçok defa kullanılabilir)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
208

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
209
#: ../app/main.c:225
210
msgid "The procedure to process batch commands with"
211
msgstr "Çoklu komutlar sürecinin yordamı, şunlarla:"
212

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
213
#: ../app/main.c:230
214
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
215
msgstr "İletişim kutusu kullanmak yerine iletileri uçbirime gönder"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
216

217
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
218
#: ../app/main.c:236
219
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
220
msgstr "PDB uyumluluk kipi (kapalı|açık|ikaz)"
221 222

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
223
#: ../app/main.c:242
224
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
225
msgstr "Çökme durumunda yanlış ayıkla (asla|şüphe|daima)"
226

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
227
#: ../app/main.c:247
228
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
229
msgstr "Ölümcül olmayan yanlış ayıklama imi işleyicilerini etkinleştir"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
230

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
231
#: ../app/main.c:252
232
msgid "Make all warnings fatal"
233
msgstr "Bütün uyarıları ölümcül yap"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
234

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
235
#: ../app/main.c:257
236
msgid "Output a gimprc file with default settings"
237 238
msgstr "Çıktı, varsayılan ayarlarla birlikte gelen bir gimprc dosyasıdır."

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
239
#: ../app/main.c:273
240
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
241
msgstr "PDB'de önerilmeyen yöntemlerin sıralanmış liste çıktısı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
242

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
243 244
#: ../app/main.c:278
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
245
msgstr "Deneysel özellikler ile bir tercihler sayfası göster"
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
246

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
247
#: ../app/main.c:436
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
248
msgid "[FILE|URI...]"
249
msgstr "[DOSYA|ADRES...]"
250

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
251
#: ../app/main.c:454
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
252
msgid ""
253 254
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
msgstr ""
256 257
"GIMP, grafiksel kullanıcı arabirimini başlatamadı.\n"
"Görüntüleme ortamınız için uygun bir kurulumun var olduğundan emin olun."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
259
#: ../app/main.c:473
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
260
msgid "Another GIMP instance is already running."
261
msgstr "Başka bir GIMP zaten çalışıyor."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
263
#: ../app/main.c:558
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
264
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
265
msgstr "GIMP çıktısı. Bu pencereyi kapatmak için herhangi bir karakter girin."
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
266

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
267
#: ../app/main.c:559
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
268 269
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
270
msgstr "(Bu pencereyi kapatmak için herhangi bir karakter girin)\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
271

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
272
#: ../app/main.c:576
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
273
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
274
msgstr "GIMP çıktısı. Bu pencereyi küçültebilirsiniz, fakat kapatmayın."
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
275

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
276
#: ../app/sanity.c:602
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277 278 279 280 281 282
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
283 284 285
"Yapılandırılmış dosya adı kodlaması UTF-8'e dönüştürülemedi: %s\n"
"\n"
"Lütfen ortam değişkeninin değerini denetleyin, G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
287
#: ../app/sanity.c:621
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288 289 290 291 292
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
293 294
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
295 296
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
297 298 299 300
"GIMP kullanıcı yapılandırmalarını içeren dizinin adı UTF-8 'e "
"dönüştürülememiş: %s Dosya sisteminiz muhtemelen UTF-8 den başka bir biçimde "
"dosyalar içeriyor ve Glib bundan habersiz. Lütfen G_FILENAME_ENCODING "
"çevresel değişkenini ayarlarınız."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
302
#. show versions of libraries used by GIMP
303
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
304 305
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
306
msgstr "%s kullanılıyor, sürüm %s (%s sürümüne karşı derlendi)"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
307

308 309
#: ../app/version.c:138
#, c-format
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
310
msgid "%s version %s"
311
msgstr "%s sürüm %s"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
312

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
313
#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:397
314
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
315 316 317
msgid "Brush Editor"
msgstr "Fırça Düzenleyici"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
#. initialize the list of gimp brushes
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
319
#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:1039
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
320
#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2666
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321 322
msgid "Brushes"
msgstr "Fırçalar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
323

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
324
#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:336
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
msgid "Buffers"
326
msgstr "Arabellekler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
327

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
328
#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:355
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
329
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330 331
msgid "Channels"
msgstr "Kanallar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
333
#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:177
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
334
#: ../app/dialogs/dialogs.c:363
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
335
msgid "Colormap"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336
msgstr "Renk haritası"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
338
#: ../app/actions/actions.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
339
msgid "Context"
340
msgstr "Bağlam"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
342
#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:319
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
343
msgid "Pointer Information"
344
msgstr "İşaretçi Bilgisi"
345

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
346
#: ../app/actions/actions.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347
msgid "Debug"
348
msgstr "Yanlış Ayıkla"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
350
#: ../app/actions/actions.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351
msgid "Dialogs"
352
msgstr "İletişim Kutuları"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
354
#: ../app/actions/actions.c:136
355
msgid "Dock"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
356
msgstr "Sabitle"
357

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
358
#: ../app/actions/actions.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359
msgid "Dockable"
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
360
msgstr "Sabitlenebilir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
362
#. Document History
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
363 364
#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:338
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1415
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365 366
msgid "Document History"
msgstr "Belge Geçmişi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
367

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
368
#: ../app/actions/actions.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369
msgid "Drawable"
370
msgstr "Çizilebilir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
372
#. Some things do not have grids, so just list
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
373
#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/dialogs/dialogs.c:344
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
374
msgid "Paint Dynamics"
375
msgstr "Boyama Hareketleri"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
376

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
377
#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:401
378
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
379
msgid "Paint Dynamics Editor"
380
msgstr "Boyama Hareketleri Düzenleyicisi"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
381

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
382
#: ../app/actions/actions.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
383 384
msgid "Edit"
msgstr "Düzenle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
386
#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
387
msgid "Error Console"
388
msgstr "Hata Uçbirimi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
390
#: ../app/actions/actions.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
391
msgid "File"
392
msgstr "Dosya"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
394
#: ../app/actions/actions.c:163
395
msgid "Filters"
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
396
msgstr "Süzgeçler"
397

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
398 399
#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:334
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2686
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
400
msgid "Fonts"
401
msgstr "Yazıyüzleri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
403
#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:405
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
404
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405
msgid "Gradient Editor"
406
msgstr "Renk Geçişi Düzenleyici"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408
#. initialize the list of gimp gradients
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
409
#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:1059
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
410
#: ../app/dialogs/dialogs.c:330 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2682
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411
msgid "Gradients"
412
msgstr "Renk Geçişleri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
414
#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:1074
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
415
#: ../app/dialogs/dialogs.c:346 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
416
msgid "Tool Presets"
417
msgstr "Araç Önayarları:"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
418

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
419
#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:413
420
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
421
msgid "Tool Preset Editor"
422
msgstr "Araç Önayarı Düzenlecisi"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
423

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
424
#: ../app/actions/actions.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
msgid "Help"
426
msgstr "Yardım"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
428
#: ../app/actions/actions.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429
msgid "Image"
430
msgstr "Görüntü"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432
#. list & grid views
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
433
#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:324
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
434
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
435
msgid "Images"
436
msgstr "Görüntüler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
438
#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:351
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
439
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:289 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
440 441
msgid "Layers"
msgstr "Katmanlar"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
442

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
443
#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:409
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
444
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445 446
msgid "Palette Editor"
msgstr "Palet Düzenleyici"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
447

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
448
#. initialize the list of gimp palettes
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
449
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:1054
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
450
#: ../app/dialogs/dialogs.c:332 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451 452
msgid "Palettes"
msgstr "Paletler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454
#. initialize the list of gimp patterns
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
455
#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:1049
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
456
#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2674
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457 458
msgid "Patterns"
msgstr "Desenler"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
460
#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2700
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461 462
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Eklentiler"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
463

464
#. Quick Mask Color
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
465
#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:390
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
466
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1915
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
467 468
msgid "Quick Mask"
msgstr "Hızlı Maske"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
470
#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:379
471
msgid "Sample Points"
472
msgstr "Örnek Noktalar"
473

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
474
#: ../app/actions/actions.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475
msgid "Select"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
476
msgstr "Seç"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478
#. initialize the template list
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
479
#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:1080
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
480
#: ../app/dialogs/dialogs.c:340
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481 482
msgid "Templates"
msgstr "Şablonlar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
484
#: ../app/actions/actions.c:217
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
485
msgid "Text Tool"
486
msgstr "Metin Aracı"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
487

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
488
#: ../app/actions/actions.c:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489
msgid "Text Editor"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
490
msgstr "Metin Düzenleyici"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
492
#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:307
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
493
#: ../app/gui/gui.c:453
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494
msgid "Tool Options"
495
msgstr "Araç Seçenekleri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
496

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
497
#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:380
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498 499
msgid "Tools"
msgstr "Araçlar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
501
#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:359
502
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503 504
msgid "Paths"
msgstr "Yollar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
505

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
506
#: ../app/actions/actions.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507
msgid "View"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
508
msgstr "Görünüm"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
509

Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
510
#: ../app/actions/actions.c:235
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
511
msgid "Windows"
512
msgstr "Pencereler"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
513 514

#. value description and new value shown in the status bar
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
515
#: ../app/actions/actions.c:586
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
516 517
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
518
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
519 520

#. value description and new value shown in the status bar
Muhammet Kara's avatar
Muhammet Kara committed
521
#: ../app/actions/actions.c:612
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
522 523
#, c-format
msgid "%s: %d"
524
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
525

526
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
527 528
msgctxt "brush-editor-action"
msgid "Brush Editor Menu"
529
msgstr "Fırça Düzenleyicisi Menüsü"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
530

531
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
532 533
msgctxt "brush-editor-action"
msgid "Edit Active Brush"
534
msgstr "Etkin Fırçayı Düzenle"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
535

536
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
537
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538 539
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Fırçalar Menüsü"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540

541
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
542
msgctxt "brushes-action"
543
msgid "_Open Brush as Image"
544
msgstr "Fırçayı Kalıp olarak _aç"
545

546
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
547
msgctxt "brushes-action"
548
msgid "Open brush as image"
549
msgstr "Fırçayı kalıp olarak aç"
550

551
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
552
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553
msgid "_New Brush"
554
msgstr "_Yeni Fırça"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555

556
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
557 558
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
559
msgstr "Yeni bir fırça oluştur"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560

561
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
562
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563
msgid "D_uplicate Brush"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
564
msgstr "Fırçayı Ç_oğalt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

566
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
567 568
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
569
msgstr "Bu fırçayı çoğalt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
570

571
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
572 573
msgctxt "brushes-action"
msgid "Copy Brush _Location"
574
msgstr "Fırça _Konumunu Kopyala"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
575

576
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
577 578
msgctxt "brushes-action"
msgid "Copy brush file location to clipboard"
579
msgstr "Fırça dosyasının konumunu panoya kopyala"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
580

581
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
#| msgid "Module Manager"
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "_Dosya Yöneticisinde Göster"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
#| msgctxt "brushes-action"
#| msgid "Copy brush file location to clipboard"
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
msgstr "Dosya yöneticisindeki fırça dosya konumunu göster"

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
595
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596
msgid "_Delete Brush"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
597
msgstr "Fı_rçayı Sil"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
598

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
599
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
600 601
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
602
msgstr "Fırçayı sil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
603

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
604
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
605
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606
msgid "_Refresh Brushes"
607
msgstr "_Fırçaları Yenile"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
608

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
609
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
610
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
611
msgid "Refresh brushes"
612
msgstr "Fırçaları yenile"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
614
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
615
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616
msgid "_Edit Brush..."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
617
msgstr "Fırçayı _Düzenle..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
618

Necdet Yücel's avatar
Necdet Yücel committed
619
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
620 621
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
622
msgstr "Fırçayı düzenle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623

624
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
625
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
626
msgid "Buffers Menu"
627
msgstr "Arabellekler Menüsü"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628

629
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
630
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
msgid "_Paste Buffer"
632
msgstr "_Arabelleği Yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633

634
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
635
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
msgid "Paste the selected buffer"
637
msgstr "Seçili arabelleği yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638

639
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
640
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641
msgid "Paste Buffer _Into"
642
msgstr "Arabelleği _İçine Yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643

644
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
645
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
647
msgstr "Seçili arabelleği seçimin içine yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
648

649
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
650
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651
msgid "Paste Buffer as _New"
652
msgstr "Arabelleği _Yeni olarak Yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653

654
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
655 656
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
657
msgstr "Seçili arabelleği yeni görüntü olarak yapıştır"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658

659
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
660
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
msgid "_Delete Buffer"
662
msgstr "Arabelleği _Sil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663

664
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
665
msgctxt "buffers-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
msgid "Delete the selected buffer"
667
msgstr "Seçili arabelleği sil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668

669
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
670
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671 672
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kanallar Menüsü"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
673

674
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
675
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676
msgid "_Edit Channel Attributes..."
677
msgstr "Kanal Özniteliklerini _Düzenle..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678

679
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
680 681
msgctxt "channels-action"
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
682
msgstr "Kanal adını, rengini ve ışık geçirmezliğini düzenle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683

684
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
685
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
msgid "_New Channel..."
687
msgstr "_Yeni Kanal..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688

689
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
690 691
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a new channel"
692
msgstr "Yeni bir kanal oluştur"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693

694
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
695
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696
msgid "_New Channel"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
697
msgstr "_Yeni Kanal"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698

699
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
700 701
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a new channel with last used values"
702
msgstr "Son kullanılan değerlerle yeni bir kanal oluştur"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703

704
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
705
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
706
msgid "D_uplicate Channel"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
707
msgstr "_Kanalı Çoğalt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
709 710 711
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
msgctxt "channels-action"
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
712
msgstr "Bu kanalın bir eşini oluştur ve görüntüye ekle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
714 715
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
716
msgid "_Delete Channel"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
717
msgstr "Kanalı _Sil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
719 720 721
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
msgctxt "channels-action"
msgid "Delete this channel"
722
msgstr "Bu kanalı sil"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
724 725
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726
msgid "_Raise Channel"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
727
msgstr "Ka_nalı Yükselt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
728

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
729 730 731
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
msgctxt "channels-action"
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
732
msgstr "Bu kanalı kanal yığınında bir adım yükselt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
734 735
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
736
msgid "Raise Channel to _Top"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
737
msgstr "K_analı En Tepeye Yükselt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
738

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
739 740 741
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
msgctxt "channels-action"
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
742
msgstr "Bu kanalı kanal yığınında en tepeye yükselt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
744 745
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746
msgid "_Lower Channel"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
747
msgstr "Kan_alı Alçalt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
749 750 751
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
msgctxt "channels-action"
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
752
msgstr "Bu kanalı kanal yığınında bir adım indir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
754 755
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
757
msgstr "Kanalı _En Alta İndir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
759 760 761
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
msgctxt "channels-action"
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
762
msgstr "Bu kanalı kanal yığınının en altına indir"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
764 765
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
msgid "Channel to Sele_ction"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
767
msgstr "Kanaldan Seçi_me"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
769 770 771
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
msgctxt "channels-action"
msgid "Replace the selection with this channel"
772
msgstr "Seçimi bu kanalın yerine koy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
774 775
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776
msgid "_Add to Selection"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
777
msgstr "Seçime _Ekle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
779 780 781
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
msgctxt "channels-action"
msgid "Add this channel to the current selection"
782
msgstr "Mevcut seçime bu kanalı ekle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
783

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
784 785
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
786
msgid "_Subtract from Selection"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
787
msgstr "Seçimden Çık_ar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
789 790 791
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
msgctxt "channels-action"
msgid "Subtract this channel from the current selection"
792
msgstr "Mevcut seçimden bu kanalı çıkar"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
794 795
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
796
msgid "_Intersect with Selection"