pl.po 678 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for gimp.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
8 9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
#
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
11
# Terminy:
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# drawable  - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15 16
# segment
#       - segment (gradient)
#       - odcinek (ścieżka)
# component  - składowa (koloru, ścieżki)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17
# zoom in   - powiększenie
18
# zoom out  - zmniejszenie (nie pomniejszenie)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
# colormap  - paleta kolorów
# brushes, patterns, gradients - pędzle, desenie, gradienty
21
#
22 23
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"POT-Creation-Date: 2017-12-21 22:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-21 22:02+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
30
"Language: pl\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
36

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37 38 39 40 41 42 43
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
#: ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Edytor obrazów GIMP"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
msgstr "Tworzenie oraz obróbka obrazów i fotografii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45 46

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47 48 49 50 51 52
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP to program do manipulowania obrazami projektu GNU. Jest on wolnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
"oprogramowaniem służącym do retuszowania zdjęć i tworzenia obrazów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Daje on wiele możliwości. Może być używany jako prosty program do rysowania, "
"narzędzie do retuszowania zdjęć dla ekspertów, system do masowego "
"przetwarzania plików obrazów przez sieć, program renderujący obrazy, "
"konwerter formatów obrazów itp."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:5
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67 68 69 70 71 72 73
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75
"GIMP jest wysoce rozszerzalny. Za pomocą wtyczek i rozszerzeń można osiągnąć "
"niemalże wszystko. Zaawansowany interfejs skryptów umożliwia łatwe "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
"automatyzowanie wszystkich działań, od najprostszych zadań do złożonych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78
"procedur manipulacji obrazami. GIMP jest dostępny dla systemów Linux, "
"Microsoft Windows i OS X."
79

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81 82 83 84 85 86
msgid "Painting in GIMP"
msgstr "Malowanie w GIMP-ie"

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:7
msgid "Photo editing in GIMP"
msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
88 89 90 91 92 93 94 95
#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:1
msgid "Extra files for GIMP"
msgstr "Dodatkowe pliki dla programu GIMP"

#: ../desktop/gimp-data-extras.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Patterns, gradients, and other extra files for GIMP"
msgstr "Desenie, gradienty i inne dodatkowe pliki dla programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
96 97 98 99
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Edytor obrazów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100 101 102 103 104 105 106 107
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr ""
"GIMP;grafika;graficzny;design;dizajn;projektowanie;wzornictwo;ilustracja;"
"ilustrowanie;rysunek;rysowanie;rysownictwo;malowanie;malarstwo;obrazy;"
"obrazki;fotografia;zdjęcia;retuszowanie;renderowanie;wtyczki;"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108 109 110 111
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
112
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
113
#: ../app/about.h:30
114
#, c-format
115
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
116
"Copyright © 1995-%s\n"
117 118
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
119
"Copyright © 1995-%s\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
"Spencer Kimball, Peter Mattis oraz zespół programistów programu GIMP"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
122 123 124 125 126 127
#. TRANSLATORS: do not end the license URL with a dot, because it would
#. * be in the link. Because of technical limitations, make sure the URL
#. * ends with a space, a newline or is end of text.
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../app/about.h:39
128
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131 132
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
133
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135 136 137
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
138
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
"GIMP. If not, see: http://www.gnu.org/licenses/"
141
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142 143
"Program GIMP jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub "
"modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144
"Fundację Wolnego Oprogramowania — według wersji trzeciej tej Licencji lub "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145
"którejś z późniejszych wersji.\n"
146
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147
" Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
148
"— jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151
"GNU. \n"
152
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153
"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155
"— proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/"
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../app/main.c:160
158
msgid "Show version information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
160

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../app/main.c:165
162
msgid "Show license information and exit"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
164

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165
#: ../app/main.c:170
166
msgid "Be more verbose"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169
#: ../app/main.c:175
170
msgid "Start a new GIMP instance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
172

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173
#: ../app/main.c:180
174 175 176
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
#: ../app/main.c:185
178
msgid "Run without a user interface"
179
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
180

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: ../app/main.c:190
182
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../app/main.c:195
186
msgid "Do not load any fonts"
187
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../app/main.c:200
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
190
msgid "Do not show a splash screen"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
191
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
192

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193
#: ../app/main.c:205
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../app/main.c:210
198
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199 200
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
201

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202
#: ../app/main.c:215
203
msgid "Use an alternate sessionrc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
204
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
205

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
#: ../app/main.c:220
207
msgid "Use an alternate user gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../app/main.c:225
211
msgid "Use an alternate system gimprc file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
#: ../app/main.c:230
215
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
216
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
217

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
#: ../app/main.c:235
219
msgid "The procedure to process batch commands with"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: ../app/main.c:240
223
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
225

226
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
#: ../app/main.c:246
228
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
229
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
230 231

#. don't translate the mode names (never|query|always)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232
#: ../app/main.c:252
233
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
234
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
#: ../app/main.c:257
237
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../app/main.c:262
241
msgid "Make all warnings fatal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
243

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
#: ../app/main.c:267
245
msgid "Output a gimprc file with default settings"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#: ../app/main.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252
#: ../app/main.c:288
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253
msgid "Show a preferences page with experimental features"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
#: ../app/main.c:491
257
msgid "[FILE|URI...]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
258
msgstr "[PLIK|URI…]"
259

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
#: ../app/main.c:509
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261
msgid ""
262 263
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264
msgstr ""
265
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#: ../app/main.c:528
269
msgid "Another GIMP instance is already running."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
271

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272
#: ../app/main.c:616
273
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
275

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276
#: ../app/main.c:617
277 278
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
280

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
#: ../app/main.c:634
282
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284 285
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
"zamykać."
286

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../app/sanity.c:562
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
288 289 290 291 292 293
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294 295
"Nie można konwertować ze skonfigurowanego kodowania nazw plików na kodowanie "
"UTF-8: %s\n"
296
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
"Proszę sprawdzić wartość zmiennej środowiskowej G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../app/sanity.c:581
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300 301
#, c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302 303
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305 306 307
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
"Nie można konwertować nazwy katalogu przechowującego konfigurację "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
"użytkownika programu GIMP na kodowanie UTF-8: %s\n"
311
"\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312 313 314 315
"Prawdopodobnie nazwy plików zapisane w systemie plików są na podstawie "
"kodowania innego niż UTF-8, a jednocześnie nie udostępniono informacji o tym "
"programom wykorzystującym bibliotekę GLib. Proszę ustawić zmienną "
"środowiskową G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
317
#. show versions of libraries used by GIMP
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
319 320
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321
msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
322

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: ../app/version.c:138
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
324 325
#, c-format
msgid "%s version %s"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
msgstr "%s w wersji %s"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
327

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/dialogs/dialogs.c:418
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
330 331 332
msgid "Brush Editor"
msgstr "Edytor pędzli"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
#. initialize the list of gimp brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334 335
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
#: ../app/dialogs/dialogs.c:333 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2975
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
336 337 338
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
339
#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/dialogs/dialogs.c:354
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340 341 342
msgid "Buffers"
msgstr "Bufory"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: ../app/actions/actions.c:120 ../app/dialogs/dialogs.c:372
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345 346 347
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348 349
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
#: ../app/dialogs/dialogs.c:380
350 351
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
#: ../app/actions/actions.c:126
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
354
msgid "Context"
355
msgstr "Kontekst"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
356

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: ../app/actions/actions.c:129 ../app/dialogs/dialogs.c:320
358
msgid "Pointer Information"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
msgstr "Informacje o kursorze"
360

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361 362 363 364 365
#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/dialogs/dialogs.c:324
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel wydajności"

#: ../app/actions/actions.c:135
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
msgid "Debug"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367
msgstr "Debugowanie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: ../app/actions/actions.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370
msgid "Dialogs"
371
msgstr "Okna dialogowe"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: ../app/actions/actions.c:141
374
msgid "Dock"
375
msgstr "Dok"
376

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
377
#: ../app/actions/actions.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
378
msgid "Dockable"
379
msgstr "Element dokowalny"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
380

381
#. Document History
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:360
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1196
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384 385 386
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
#: ../app/actions/actions.c:150
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388 389 390
msgid "Drawable"
msgstr "Obszar rysowania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/dialogs/dialogs.c:336
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
392 393 394
msgid "Paint Dynamics"
msgstr "Dynamika pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
#: ../app/actions/actions.c:156 ../app/dialogs/dialogs.c:422
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
397
msgid "Paint Dynamics Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
398
msgstr "Edytor dynamiki pędzla"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
399

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../app/actions/actions.c:159
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401 402 403
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/dialogs/dialogs.c:316
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405 406 407
msgid "Error Console"
msgstr "Konsola błędów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
#: ../app/actions/actions.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409
msgid "File"
410
msgstr "Plik"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
411

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
#: ../app/actions/actions.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413 414 415
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/dialogs/dialogs.c:351
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2995
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418 419 420
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/dialogs/dialogs.c:426
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:271
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423 424 425 426
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Edytor gradientów"

#. initialize the list of gimp gradients
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427 428
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
#: ../app/dialogs/dialogs.c:345 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2991
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429 430 431
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432 433
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
#: ../app/dialogs/dialogs.c:357 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2999
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
434
msgid "Tool Presets"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
435
msgstr "Ustawienia narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
436

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/dialogs/dialogs.c:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
438
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
439
msgid "Tool Preset Editor"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
440
msgstr "Edytor ustawień narzędzia"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
441

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442
#: ../app/actions/actions.c:186
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443
msgid "Help"
444
msgstr "Pomoc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446
#: ../app/actions/actions.c:189
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447 448 449
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450
#: ../app/actions/actions.c:192 ../app/dialogs/dialogs.c:330
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
#: ../app/widgets/gimppickablepopup.c:179
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
452 453 454
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455
#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/dialogs/dialogs.c:368
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:144 ../app/widgets/gimppickablepopup.c:230
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457 458 459
msgid "Layers"
msgstr "Warstwy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
460
#. initialize the list of mypaint brushes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461 462
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
#: ../app/dialogs/dialogs.c:339 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3003
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463 464 465
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/dialogs/dialogs.c:430
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
468
msgid "Palette Editor"
469
msgstr "Edytor palety"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470 471

#. initialize the list of gimp palettes
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
472 473
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
#: ../app/dialogs/dialogs.c:348 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2987
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
474 475 476 477
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"

#. initialize the list of gimp patterns
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478 479
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
#: ../app/dialogs/dialogs.c:342 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2983
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
480 481 482
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3007
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484
msgid "Plug-ins"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485 486
msgstr "Wtyczki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487
#. Quick Mask Color
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
488
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:408
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1597
490
msgid "Quick Mask"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491 492
msgstr "Szybka maska"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493
#: ../app/actions/actions.c:216 ../app/dialogs/dialogs.c:400
494 495 496
msgid "Sample Points"
msgstr "Punkty wzorcowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497
#: ../app/actions/actions.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498
msgid "Select"
499
msgstr "Zaznaczenie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
500 501

#. initialize the template list
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502 503
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:795
#: ../app/dialogs/dialogs.c:363
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
504 505 506
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507
#: ../app/actions/actions.c:225
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
508
msgid "Text Tool"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
509
msgstr "Narzędzie tekstowe"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
510

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
#: ../app/actions/actions.c:228
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512
msgid "Text Editor"
513
msgstr "Edytor tekstowy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
514

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
#: ../app/gui/gui.c:499
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
517 518 519
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
520
#: ../app/actions/actions.c:234 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:329
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
521 522 523
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
524
#: ../app/actions/actions.c:237 ../app/dialogs/dialogs.c:376
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
526 527 528
msgid "Paths"
msgstr "Ścieżki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
#: ../app/actions/actions.c:240
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530
msgid "View"
531
msgstr "Widok"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
532

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
533
#: ../app/actions/actions.c:243
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
534
msgid "Windows"
535
msgstr "Okna"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
536

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
537
#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538
#: ../app/actions/actions.c:593
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
539 540
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
541
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
542 543

#. value description and new value shown in the status bar
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
544
#: ../app/actions/actions.c:619
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
545 546
#, c-format
msgid "%s: %d"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
547
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
548

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
549
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
550
msgctxt "brush-editor-action"
551 552 553
msgid "Brush Editor Menu"
msgstr "Menu edytora pędzla"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
555
msgctxt "brush-editor-action"
556
msgid "Edit Active Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557
msgstr "Modyfikacja aktywnego pędzla"
558

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
560
msgctxt "brushes-action"
561 562
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Menu pędzli"
563

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
565
msgctxt "brushes-action"
566
msgid "_Open Brush as Image"
567
msgstr "_Otwórz pędzel jako obraz"
568

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
570
msgctxt "brushes-action"
571
msgid "Open brush as image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
msgstr "Otwiera pędzel jako obraz"
573

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
575
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576
msgid "_New Brush"
577
msgstr "_Nowy pędzel"
578

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
580 581
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
582
msgstr "Tworzy nowy pędzel"
583

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
585
msgctxt "brushes-action"
586
msgid "D_uplicate Brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
msgstr "_Powiel pędzel"
588

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
589
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
590 591
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
msgstr "Powiela ten pędzel"
593

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
594
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
595
msgctxt "brushes-action"
596
msgid "Copy Brush _Location"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597
msgstr "S_kopiuj położenie pędzla"
598

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
600
msgctxt "brushes-action"
601
msgid "Copy brush file location to clipboard"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602
msgstr "Kopiuje położenie pliku z pędzlem do schowka"
603

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604 605 606
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show in _File Manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
msgstr "Wyświetl w _menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608 609 610 611

#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
msgctxt "brushes-action"
msgid "Show brush file location in the file manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
msgstr "Wyświetla położenie pliku z pędzlem w menedżerze plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613 614

#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
615
msgctxt "brushes-action"
616
msgid "_Delete Brush"
617
msgstr "_Usuń pędzel"
618

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
619
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
620 621
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
msgstr "Usuwa ten pędzel"
623

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
624
#: ../app/actions/brushes-actions.c:83
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
625
msgctxt "brushes-action"
626
msgid "_Refresh Brushes"
627
msgstr "Odś_wież pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
629
#: ../app/actions/brushes-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
630
msgctxt "brushes-action"
631
msgid "Refresh brushes"
Bartosz's avatar
Bartosz committed
632
msgstr "Odświeża pędzle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
633

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
#: ../app/actions/brushes-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
635
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
636
msgid "_Edit Brush..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
msgstr "_Modyfikuj pędzel…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639
#: ../app/actions/brushes-actions.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
640 641
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
msgstr "Modyfikuje ten pędzel"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
645
msgctxt "buffers-action"
646 647
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Menu buforów"
648

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
650
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
msgid "Paste Buffer as _New Image"
msgstr "Wklej bufor jako _nowy obraz"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nowy obraz"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
msgctxt "buffers-action"
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "_Usuń bufor"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
msgctxt "buffers-action"
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Usuwa zaznaczony bufor"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:61
msgctxt "buffers-action"
671
msgid "_Paste Buffer"
672
msgstr "Wk_lej bufor"
673

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674
#: ../app/actions/buffers-actions.c:62
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
675
msgctxt "buffers-action"
676
msgid "Paste the selected buffer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
677
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor"
678

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
#: ../app/actions/buffers-actions.c:67
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste Buffer In Pl_ace"
msgstr "Wkl_ej bufor w tym samym miejscu"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:68
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer at its original position"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor w jego oryginalnym miejscu"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:73
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
690
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691 692
msgid "Paste Buffer _Into The Selection"
msgstr "Wklej bufor _do zaznaczenia"
693

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694
#: ../app/actions/buffers-actions.c:74
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
695
msgctxt "buffers-action"
696
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
697
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor do zaznaczenia"
698

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699 700
#: ../app/actions/buffers-actions.c:79
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701 702
msgid "Paste Buffer Into The Selection In Place"
msgstr "Wklej bufor do zaznaczenia w tym samym miejscu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703 704 705 706 707 708 709

#: ../app/actions/buffers-actions.c:81
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer into the selection at its original position"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor do zaznaczenia w jego oryginalnym miejscu"

#: ../app/actions/buffers-actions.c:86
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
710
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711 712 713
msgid "Paste Buffer as New _Layer"
msgstr "Wklej bufor jako nową _warstwę"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714
#: ../app/actions/buffers-actions.c:87
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
715 716 717 718
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new layer"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nową warstwę"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
719
#: ../app/actions/buffers-actions.c:92
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721 722
msgid "Paste Buffer as New Layer in Place"
msgstr "Wklej bufor jako nową warstwę w tym samym miejscu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724
#: ../app/actions/buffers-actions.c:94
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
725
msgctxt "buffers-action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726 727
msgid "Paste the selected buffer as a new layer at its original position"
msgstr "Wkleja zaznaczony bufor jako nową warstwę w jego oryginalnym miejscu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
728

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729
#: ../app/actions/channels-actions.c:45
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
730
msgctxt "channels-action"
731 732
msgid "Channels Menu"
msgstr "Menu kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
733

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734 735 736 737 738 739
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
msgctxt "channels-action"
msgid "Color Tag"
msgstr "Etykieta koloru"

#: ../app/actions/channels-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
740
msgctxt "channels-action"
741
msgid "_Edit Channel Attributes..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742
msgstr "_Modyfikuj atrybuty kanału…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
744
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
745
msgctxt "channels-action"
746
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747
msgstr "Modyfikuje nazwę, kolor i krycie kanału"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
748

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
749
#: ../app/actions/channels-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
750
msgctxt "channels-action"
751
msgid "_New Channel..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
752
msgstr "_Nowy kanał…"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
753

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
754
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
755
msgctxt "channels-action"
756 757
msgid "Create a new channel"
msgstr "Tworzy nowy kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759
#: ../app/actions/channels-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
760
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
761
msgid "_New Channel"
762
msgstr "_Nowy kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
764
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
765
msgctxt "channels-action"
766
msgid "Create a new channel with last used values"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767
msgstr "Tworzy nowy kanał za pomocą ostatnio użytych wartości"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
768

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769
#: ../app/actions/channels-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
770
msgctxt "channels-action"
771
msgid "D_uplicate Channel"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772
msgstr "_Powiel kanał"
773

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
774
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
775
msgctxt "channels-action"
776
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
msgstr "Tworzy kopię tego kanału i dodaje ją do obrazu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
778

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779
#: ../app/actions/channels-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
780
msgctxt "channels-action"
781
msgid "_Delete Channel"
782
msgstr "_Usuń kanał"
783

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
785
msgctxt "channels-action"
786
msgid "Delete this channel"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787
msgstr "Usuwa ten kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789
#: ../app/actions/channels-actions.c:84
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
790
msgctxt "channels-action"
791
msgid "_Raise Channel"
792
msgstr "_Podnieś kanał"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
793

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
794
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
795
msgctxt "channels-action"
796
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
797
msgstr "Podwyższa ten kanał o jeden stopień w stosie kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
798

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799
#: ../app/actions/channels-actions.c:90
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
800
msgctxt "channels-action"
801
msgid "Raise Channel to _Top"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802
msgstr "P_odnieś kanał na górę"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
803

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
804
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
805
msgctxt "channels-action"
806
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
807
msgstr "Przenosi ten kanał na górę stosu kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
808

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
809
#: ../app/actions/channels-actions.c:97
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
810
msgctxt "channels-action"
811
msgid "_Lower Channel"
812
msgstr "_Obniż kanał"
813

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
814
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
815
msgctxt "channels-action"
816
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
817
msgstr "Obniża ten kanał o jeden stopień w stosie kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
818

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
819
#: ../app/actions/channels-actions.c:103
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
820
msgctxt "channels-action"
821
msgid "Lower Channel to _Bottom"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
822
msgstr "Przenieś kanał na _dół"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
823

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
824
#: ../app/actions/channels-actions.c:105
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
825
msgctxt "channels-action"
826
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827
msgstr "Przenosi ten kanał na dół w stosie kanałów"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
828

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
829 830