lt.po 487 KB
Newer Older
1
# Lithuanian translation of GIMP.
2
# Copyright (C) 2001-2008 Free Software Foundation, Inc.
3
# Mantas Kriaučiūnas <mantas@akl.lt>, 2001-2004.
4
# Eglė Kriaučiūnienė <egle@akl.lt>, 2001-2004.
5
# Karina Gribanova <buratina@delfi.lt>, 2001-2002.
6
# Linas Vasiliauskas <linasv@centras.lt>, 2004.
7
# Giedrius Naudžiūnas <gimpng@gmail.com>, 2004-2005.
8
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2004-2008, 2011.
9 10
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2014.
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: GIMP HEAD\n"
14 15 16 17
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-01 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-04 23:45+0200\n"
18
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
19
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
20
"Language: lt\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 25
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
26
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
27
"X-Project-Style: gnome\n"
28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely "
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"GIMP yra GNU paveikslėlių keitimo programos santrumpa. Tai yra laisvai "
"platinama programa tokiems veiksmams kaip nuotraukų retušavimas, "
"paveikslėlių kompozicija ir kūrimas."

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an "
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Ji turi daug galimybių. Ją galima naudoti kaip paprastą piešimo programą, "
"eksperto kokybės nuotraukų retušavimo programą, internetinę masinio "
"apdorojimo sistemą, masinio kiekio paveikslėlių piešimo programą, "
"paveikslėlių formato konvertuotoją ir t. t."

#: ../desktop/gimp.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-"
"ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting "
"interface allows everything from the simplest task to the most complex image "
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is also available for "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
"GIMP yra plečiama programa. Ji yra sukurta taip, kad įskiepių bei plėtinių "
"pagalba būtų galima padaryti beveik bet ką. Sudėtinga scenarijų sąsaja "
"leidžia scenarijais aprašyti viską pradedant paprasčiausiomis užduotimi ir "
"baigiant sudėtingomis paveikslėlių keitimo procedūromis. GIMP taip pat "
"galima naudoti Microsoft Windows ir OS X sistemose."

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1 ../app/about.h:26
msgid "GNU Image Manipulation Program"
msgstr "GNU paveikslėlių manipuliavimo programa"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
msgid "Image Editor"
msgstr "Paveikslėlių rengyklė"

#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Kurti paveikslėlius ir redaguoti fotografijas"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
76
#: ../app/about.h:23
77 78 79
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
80
#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
81
#: ../app/about.h:30
82
#, c-format
83
msgid ""
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
84
"Copyright © 1995-%s\n"
85 86
"Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
msgstr ""
87
"Autorinės teisės priklauso © 1995-%s\n"
88 89 90 91
"Spencer Kimball, Peter Mattis ir GIMP kūrimo komandai"

#: ../app/about.h:34
msgid ""
92 93 94 95
"GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
96
"\n"
97 98 99 100
"GIMP is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
101
"\n"
102
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
103
"GIMP.  If not, see http://www.gnu.org/licenses/."
104
msgstr ""
105 106 107 108
"GIMP yra laisva programinė įranga. Galite ją platinti ir/arba modifikuoti "
"laikydamiesi Laisvosios programinės įrangos fondo paskelbtų GNU Bendrosios "
"viešosios licencijos sąlygų. 3-iosios arba (savo nuožiūra) bet kurios "
"vėlesnės licencijos versijos sąlygų.\n"
109
"\n"
110 111 112 113
"GIMP yra platinama tikintis, kad ji bus naudinga, tačiau NETEIKIANT JOKIŲ "
"GARANTIJŲ. Netgi numanomų PARDAVIMO arba TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI "
"garantijų. Daugiau informacijos galite rasti GNU Bendrojoje viešojoje "
"licencijoje.\n"
114
"\n"
115
"Jūs turėjote gauti GNU Bendrosios viešosios licencijos kopiją kartu su "
116
"programa GIMP. Jei negavote, žr. http://www.gnu.org/licenses/."
117

118
#: ../app/batch.c:76
119 120
#, c-format
msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
121 122 123
msgstr ""
"Nenurodytas paketinio apdorojimo interpretatorius, naudojamas numatytasis "
"„%s“.\n"
124

125
#: ../app/batch.c:94 ../app/batch.c:112
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
126
#, c-format
127
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
128 129 130
msgstr ""
"Komandų interpretatorius „%s“ neprieinamas. Paketinio apdorojimo veiksena "
"išjungta."
131

132
#: ../app/main.c:148
133
msgid "Show version information and exit"
134
msgstr "Parodyti versijos informaciją ir išeiti"
135

136
#: ../app/main.c:153
137 138 139
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Parodyti licencijos informaciją ir išeiti"

140
#: ../app/main.c:158
141 142
msgid "Be more verbose"
msgstr "Rodyti išsamesnius pranešimus"
143

144
#: ../app/main.c:163
145 146 147
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Paleisti naują GIMP kopiją"

148
#: ../app/main.c:168
149 150 151
msgid "Open images as new"
msgstr "Atverti paveikslėlius kaip naujus"

152
#: ../app/main.c:173
153
msgid "Run without a user interface"
154
msgstr "Paleisti be naudotojo sąsajos"
155

156
#: ../app/main.c:178
157
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
158
msgstr "Neįkelti teptukų, gradientų, raštų..."
159

160
#: ../app/main.c:183
161
msgid "Do not load any fonts"
162
msgstr "Nepavyko įkelti jokių šriftų"
163

164
#: ../app/main.c:188
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
165
msgid "Do not show a splash screen"
166
msgstr "Nerodyti paleisties lango"
167

168
#: ../app/main.c:193
169
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
170
msgstr "Nenaudoti bendrosios atminties tarp GIMP ir įskiepų"
171

172
#: ../app/main.c:198
173
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
174
msgstr "Nenaudoti specialių procesoriaus spartinimo funkcijų"
175

176
#: ../app/main.c:203
177
msgid "Use an alternate sessionrc file"
178
msgstr "Naudoti alternatyvią sessionrc failą"
179

180
#: ../app/main.c:208
181
msgid "Use an alternate user gimprc file"
182
msgstr "Naudoti alternatyvią naudotojo gimprc failą"
183

184
#: ../app/main.c:213
185
msgid "Use an alternate system gimprc file"
186
msgstr "Naudoti alternatyvią sisteminę gimprc failą"
187

188
#: ../app/main.c:218
189
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
190
msgstr "Vykdytina paketinė komanda (gali būti panaudota keletą kartų)"
191

192
#: ../app/main.c:223
193
msgid "The procedure to process batch commands with"
194
msgstr "Procedūra su kuria apdoroti paketines komandas"
195

196
#: ../app/main.c:228
197
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
198
msgstr "Pranešimus rodyti konsolėje, o ne naudojant dialogus"
199

200
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
201
#: ../app/main.c:234
202
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
203
msgstr "PDB suderinamumo veiksena (off|on|warn)"
204 205

#. don't translate the mode names (never|query|always)
206
#: ../app/main.c:240
207
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
208
msgstr "Nulūžus įjungti derinimą (never|query|always)"
209

210
# Nežinau, kaip teisingiau išversti non-fatal.
211
#: ../app/main.c:245
212
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
213
msgstr "Įjungti ne lemtingų derinimo signalų valdymą"
214

215
#: ../app/main.c:250
216
msgid "Make all warnings fatal"
217
msgstr "Padaryti visus perspėjimus lemtingais"
218

219
#: ../app/main.c:255
220
msgid "Output a gimprc file with default settings"
221
msgstr "Išvesti gimprc failą su numatytaisiais parametrais"
222

223 224 225 226
#: ../app/main.c:271
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
msgstr "Išvesti surūšiuotą pasenusių PDB esančių procedūrų sąrašą"

227
#: ../app/main.c:387
228
msgid "[FILE|URI...]"
229
msgstr "[FAILAS|URI...]"
230

231
#: ../app/main.c:405
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232
msgid ""
233 234
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235
msgstr ""
236
"GIMP nepavyko inicializuoti grafinės naudotojo sąsajos.\n"
237
"Įsitikinkite, kad jūsų ekrano aplinka tinkamai sukonfigūruota."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238

239
#: ../app/main.c:424
240 241 242
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Jau paleista kita GIMP kopija."

243
#: ../app/main.c:494
244 245 246
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "GIMP išvestis. Norėdami užverti šį langą, įveskite bet kokį simbolį."

247
#: ../app/main.c:495
248 249 250 251
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Norėdami užverti šį langą, įveskite bet kokį simbolį)\n"

252
#: ../app/main.c:512
253 254 255
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "GIMP išvestis. Galite sumažinti šį langą, tačiau jo neuždaryti."

256
#: ../app/sanity.c:572
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
257 258 259 260 261 262
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""
263
"Sukonfigūruota failo vardo koduotė negali būti konvertuota į UTF-8: %s\n"
264 265
"\n"
"Patikrinkite aplinkos kintamojo G_FILENAME_ENCODING reikšmę."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
266

267
#: ../app/sanity.c:591
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
268 269
#, c-format
msgid ""
270 271
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272
"\n"
273 274 275
"Your filesystem probably stores files in an encoding other than UTF-8 and "
"you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
msgstr ""
277 278
"Aplanko, kuriame yra GIMP naudojo konfigūracija, pavadinimo konvertuoti į "
"UTF-8 nepavyko: %s\n"
279
"\n"
280 281 282
"Tikriausiai jūsų failų sistema saugo failus kitokia koduote nei UTF-8 ir jūs "
"GLib to nenurodėte. Patikrinkite aplinkos kintamojo G_FILENAME_ENCODING "
"reikšmę."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
283

284
#. show versions of libraries used by GIMP
285
#: ../app/version.c:63 ../app/version.c:130
286 287 288 289
#, c-format
msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
msgstr "naudojama %s versija %s (sukompiliuota su versija %s)"

290
#: ../app/version.c:138
291 292 293 294
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s versija %s"

295
#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:392
296
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
297
msgid "Brush Editor"
298
msgstr "Teptukų rengyklė"
299

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
300
#. initialize the list of gimp brushes
301 302
#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:964
#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2595
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
303 304 305
msgid "Brushes"
msgstr "Teptukai"

306
#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:331
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
307 308 309
msgid "Buffers"
msgstr "Buferiai"

310
#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:350
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311 312 313
msgid "Channels"
msgstr "Kanalai"

314 315
#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:177
#: ../app/dialogs/dialogs.c:358
316
msgid "Colormap"
317
msgstr "Spalvų lentelė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318

319
#: ../app/actions/actions.c:124
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320
msgid "Context"
321
msgstr "Kontekstas"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
322

323
#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:314
324
msgid "Pointer Information"
325
msgstr "Žymiklio informacija"
326

327
#: ../app/actions/actions.c:130
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
328
msgid "Debug"
329
msgstr "Derinti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330

331
#: ../app/actions/actions.c:133
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
332
msgid "Dialogs"
333
msgstr "Dialogai"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
334

335
#: ../app/actions/actions.c:136
336
msgid "Dock"
337
msgstr "Dokas"
338

339
#: ../app/actions/actions.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
340
msgid "Dockable"
341
msgstr "Įtaisomas doke"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
342

343
#. Document History
344 345
#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:333
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1404
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
346
msgid "Document History"
347
msgstr "Dokumentų retrospektyva"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
348

349
#: ../app/actions/actions.c:145
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
350
msgid "Drawable"
351
msgstr "Piešimo sritis"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
352

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
353
#. Some things do not have grids, so just list
354
#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/dialogs/dialogs.c:339
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
355
msgid "Paint Dynamics"
356
msgstr "Piešimo dinamika"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
357

358
#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:396
359
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
360
msgid "Paint Dynamics Editor"
361
msgstr "Piešimo dinamikos rengyklė"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
362

363
#: ../app/actions/actions.c:154
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
364
msgid "Edit"
365
msgstr "Taisyti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366

367
#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:310
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
368
msgid "Error Console"
369
msgstr "Klaidų konsolė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370

371
#: ../app/actions/actions.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372
msgid "File"
373
msgstr "Failas"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374

375
#: ../app/actions/actions.c:163
376
msgid "Filters"
377
msgstr "Filtrai"
378

379 380
#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:329
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381 382 383
msgid "Fonts"
msgstr "Šriftai"

384
#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:400
385
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386
msgid "Gradient Editor"
387
msgstr "Gradientų rengyklė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
388 389

#. initialize the list of gimp gradients
390 391
#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:984
#: ../app/dialogs/dialogs.c:325 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392
msgid "Gradients"
393
msgstr "Gradientai"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
394

395 396
#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:996
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
397
msgid "Tool Presets"
398
msgstr "Įrankių parinkčių šablonai"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
399

400
#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:408
401
#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
402
msgid "Tool Preset Editor"
403
msgstr "Įrankių parinkčių šablonų rengyklė"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
404

405
#: ../app/actions/actions.c:181
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
406
msgid "Help"
407
msgstr "Žinynas"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
408

409
#: ../app/actions/actions.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410 411 412
msgid "Image"
msgstr "Paveikslėlis"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#. list & grid views
414
#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:319
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415 416 417
msgid "Images"
msgstr "Paveikslėliai"

418 419
#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:346
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:289
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
420 421 422
msgid "Layers"
msgstr "Sluoksniai"

423 424
#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:404
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:149
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
msgid "Palette Editor"
426
msgstr "Palečių rengyklė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427 428

#. initialize the list of gimp palettes
429 430
#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:979
#: ../app/dialogs/dialogs.c:327 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2607
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431 432 433 434
msgid "Palettes"
msgstr "Paletės"

#. initialize the list of gimp patterns
435 436
#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:974
#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2603
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437 438 439
msgid "Patterns"
msgstr "Raštai"

440
#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441 442 443
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Įskiepiai"

444
#. Quick Mask Color
445 446
#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:389
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1850
447
msgid "Quick Mask"
448
msgstr "Greitoji kaukė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449

450
#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:374
451
msgid "Sample Points"
452
msgstr "Mėginių taškai"
453

454
#: ../app/actions/actions.c:211
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455
msgid "Select"
456
msgstr "Pažymėti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457 458

#. initialize the template list
459 460
#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:1002
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461 462 463
msgid "Templates"
msgstr "Šablonai"

464
#: ../app/actions/actions.c:217
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
465
msgid "Text Tool"
466
msgstr "Teksto įrankis"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
467

468
#: ../app/actions/actions.c:220
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469
msgid "Text Editor"
470
msgstr "Teksto rengyklė"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471

472 473
#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:302
#: ../app/gui/gui.c:442
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
474
msgid "Tool Options"
475
msgstr "Įrankių parinktys"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476

477
#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:380
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478 479 480
msgid "Tools"
msgstr "Įrankinė"

481
#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:354
482
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
msgid "Paths"
484
msgstr "Kontūrai"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

486
#: ../app/actions/actions.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487
msgid "View"
488
msgstr "Vaizdas"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489

490
#: ../app/actions/actions.c:235
491 492 493
msgid "Windows"
msgstr "Langai"

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
494
#. value description and new value shown in the status bar
495
#: ../app/actions/actions.c:584
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
496 497
#, c-format
msgid "%s: %.2f"
498
msgstr "%s: %.2f"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
499 500

#. value description and new value shown in the status bar
501
#: ../app/actions/actions.c:610
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
502 503
#, c-format
msgid "%s: %d"
504
msgstr "%s: %d"
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
505

506
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
507
msgctxt "brush-editor-action"
508
msgid "Brush Editor Menu"
509
msgstr "Teptukų rengyklės meniu"
510

511
#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:50
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
512
msgctxt "brush-editor-action"
513
msgid "Edit Active Brush"
514
msgstr "Keisti aktyvų teptuką"
515

516
#: ../app/actions/brushes-actions.c:43
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
517
msgctxt "brushes-action"
518 519
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Teptukų meniu"
520

521
#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
522
msgctxt "brushes-action"
523 524 525
msgid "_Open Brush as Image"
msgstr "_Atverti teptuką kaip paveikslėlį"

526
#: ../app/actions/brushes-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
527
msgctxt "brushes-action"
528 529 530
msgid "Open brush as image"
msgstr "Atverti teptuką kaip paveikslėlį"

531
#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
532
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
msgid "_New Brush"
534
msgstr "_Naujas teptukas"
535

536
#: ../app/actions/brushes-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
537 538
msgctxt "brushes-action"
msgid "Create a new brush"
539
msgstr "Sukurti naują teptuką"
540

541
#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
542
msgctxt "brushes-action"
543
msgid "D_uplicate Brush"
544
msgstr "S_ukurti teptuko kopiją"
545

546
#: ../app/actions/brushes-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
547 548
msgctxt "brushes-action"
msgid "Duplicate this brush"
549
msgstr "Sukurti šio teptuko kopiją"
550

551
#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
552
msgctxt "brushes-action"
553 554 555
msgid "Copy Brush _Location"
msgstr "Kopijuoti teptuko _vietą"

556
#: ../app/actions/brushes-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
557
msgctxt "brushes-action"
558
msgid "Copy brush file location to clipboard"
559
msgstr "Kopijuoti teptuko failo vietą į atmintinę"
560

561
#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
562
msgctxt "brushes-action"
563
msgid "_Delete Brush"
564
msgstr "_Ištrinti teptuką"
565

566
#: ../app/actions/brushes-actions.c:72
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
567 568
msgctxt "brushes-action"
msgid "Delete this brush"
569
msgstr "Ištrinti šį teptuką"
570

571
#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
572
msgctxt "brushes-action"
573
msgid "_Refresh Brushes"
574
msgstr "_Atnaujinti teptukus"
575

576
#: ../app/actions/brushes-actions.c:78
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
577
msgctxt "brushes-action"
578
msgid "Refresh brushes"
579
msgstr "Atnaujinti teptukus"
580

581
#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
582
msgctxt "brushes-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583
msgid "_Edit Brush..."
584
msgstr "_Taisyti teptuką..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585

586
#: ../app/actions/brushes-actions.c:87
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
587 588
msgctxt "brushes-action"
msgid "Edit this brush"
589
msgstr "Taisyti šio teptuko savybes"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

591
#: ../app/actions/buffers-actions.c:42
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
592
msgctxt "buffers-action"
593 594
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Buferių meniu"
595

596
#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
597
msgctxt "buffers-action"
598
msgid "_Paste Buffer"
599
msgstr "Į_dėti buferį"
600

601
#: ../app/actions/buffers-actions.c:47
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
602
msgctxt "buffers-action"
603
msgid "Paste the selected buffer"
604
msgstr "Įdėti pažymėtą buferį"
605

606
#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
607
msgctxt "buffers-action"
608
msgid "Paste Buffer _Into"
609
msgstr "Įdėti bu_ferį į"
610

611
#: ../app/actions/buffers-actions.c:53
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
612
msgctxt "buffers-action"
613
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
614
msgstr "Įdėti pažymėtą buferį į pažymėjimą"
615

616
#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
617
msgctxt "buffers-action"
618
msgid "Paste Buffer as _New"
619
msgstr "Įdėti buferį kaip _naują"
620

621
#: ../app/actions/buffers-actions.c:59
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
622 623
msgctxt "buffers-action"
msgid "Paste the selected buffer as a new image"
624
msgstr "Įdėti pažymėtą buferį kaip naują paveikslėlį"
625

626
#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
627
msgctxt "buffers-action"
628
msgid "_Delete Buffer"
629
msgstr "_Ištrinti buferį"
630

631
#: ../app/actions/buffers-actions.c:65
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
632
msgctxt "buffers-action"
633
msgid "Delete the selected buffer"
634
msgstr "Ištrinti pažymėtą buferį"
635

636
#: ../app/actions/channels-actions.c:44
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
637
msgctxt "channels-action"
638 639
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kanalų meniu"
640

641
#: ../app/actions/channels-actions.c:48
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
642
msgctxt "channels-action"
643
msgid "_Edit Channel Attributes..."
644
msgstr "_Taisyti kanalo savybes..."
645

646
#: ../app/actions/channels-actions.c:49
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
647
msgctxt "channels-action"
648
msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
649
msgstr "Taisyti kanalo pavadinimą, spalvą ir nepermatomumą"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
650

651
#: ../app/actions/channels-actions.c:54
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
652
msgctxt "channels-action"
653
msgid "_New Channel..."
654
msgstr "_Naujas kanalas..."
655

656
#: ../app/actions/channels-actions.c:55
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
657
msgctxt "channels-action"
658 659
msgid "Create a new channel"
msgstr "Sukurti naują kanalą"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
660

661
#: ../app/actions/channels-actions.c:60
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
662
msgctxt "channels-action"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
663
msgid "_New Channel"
664
msgstr "_Naujas kanalas"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
665

666
#: ../app/actions/channels-actions.c:61
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
667
msgctxt "channels-action"
668 669
msgid "Create a new channel with last used values"
msgstr "Sukurti naują kanalą su paskutinėmis naudotomis reikšmėmis"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
670

671
#: ../app/actions/channels-actions.c:66
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
672
msgctxt "channels-action"
673
msgid "D_uplicate Channel"
674
msgstr "_Sukurti kanalo kopiją"
675

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
676 677
#: ../app/actions/channels-actions.c:68
msgctxt "channels-action"
678 679
msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
msgstr "Sukurti šio kanalo kopiją ir įdėti ją į paveikslėlį"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
681 682
#: ../app/actions/channels-actions.c:73
msgctxt "channels-action"
683
msgid "_Delete Channel"
684
msgstr "_Ištrinti kanalą"
685

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
686 687
#: ../app/actions/channels-actions.c:74
msgctxt "channels-action"
688 689
msgid "Delete this channel"
msgstr "Ištrinti šį kanalą"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
691 692
#: ../app/actions/channels-actions.c:79
msgctxt "channels-action"
693
msgid "_Raise Channel"
694
msgstr "_Pakelti kanalą"
695

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
696 697
#: ../app/actions/channels-actions.c:80
msgctxt "channels-action"
698 699
msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
msgstr "Pakelti šį kanalą vienu lygiu aukštyn kanalų krūvoje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
701 702
#: ../app/actions/channels-actions.c:85
msgctxt "channels-action"
703
msgid "Raise Channel to _Top"
704
msgstr "Pakelti kanalą į _viršų"
705

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
706 707
#: ../app/actions/channels-actions.c:87
msgctxt "channels-action"
708 709
msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
msgstr "Pakelti šį kanalą į kanalų krūvos viršų"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
711 712
#: ../app/actions/channels-actions.c:92
msgctxt "channels-action"
713
msgid "_Lower Channel"
714
msgstr "_Nuleisti kanalą"
715

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
716 717
#: ../app/actions/channels-actions.c:93
msgctxt "channels-action"
718 719
msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
msgstr "Nuleisti šį kanalą vienu lygiu kanalų krūvoje"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
721 722
#: ../app/actions/channels-actions.c:98
msgctxt "channels-action"
723
msgid "Lower Channel to _Bottom"
724
msgstr "Nuleisti kanalą į _apačią"
725

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
726 727
#: ../app/actions/channels-actions.c:100
msgctxt "channels-action"
728 729
msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
msgstr "Nuleisti šį kanalą į kanalų krūvos apačią"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
730

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
731 732
#: ../app/actions/channels-actions.c:108
msgctxt "channels-action"
733
msgid "Channel to Sele_ction"
734
msgstr "Pakeisti kanalą pažy_mėjimu"
735

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
736 737
#: ../app/actions/channels-actions.c:109
msgctxt "channels-action"
738
msgid "Replace the selection with this channel"
739
msgstr "Pakeisti pasirinktą sritį šiuo kanalu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
741 742
#: ../app/actions/channels-actions.c:114
msgctxt "channels-action"
743
msgid "_Add to Selection"
744
msgstr "_Pridėti prie pažymėjimo"
745

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
746 747
#: ../app/actions/channels-actions.c:115
msgctxt "channels-action"
748 749
msgid "Add this channel to the current selection"
msgstr "Pridėti šį kanalą prie esamos pažymėtos srities"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
751 752
#: ../app/actions/channels-actions.c:120
msgctxt "channels-action"
753
msgid "_Subtract from Selection"
754
msgstr "_Atimti iš pažymėjimo"
755

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
756 757
#: ../app/actions/channels-actions.c:121
msgctxt "channels-action"
758
msgid "Subtract this channel from the current selection"
759
msgstr "Atimti kanalą iš esamos pažymėtos srities"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
761 762
#: ../app/actions/channels-actions.c:126
msgctxt "channels-action"
763
msgid "_Intersect with Selection"
764
msgstr "_Sankirta su pažymėjimu"
765

Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
766 767
#: ../app/actions/channels-actions.c:127
msgctxt "channels-action"
768
msgid "Intersect this channel with the current selection"
769
msgstr "Sukirsti kanalą su šiuo metu pažymėta sritimi"
770

771
#: ../app/actions/channels-commands.c:85
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
772
#: ../app/actions/channels-commands.c:402
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
773 774 775
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanalo savybės"

776
#: ../app/actions/channels-commands.c:88
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777 778 779
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Keisti kanalo savybes"

780
#: ../app/actions/channels-commands.c:90
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
781 782 783
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Keisti kanalo spalvą"

784 785
#: ../app/actions/channels-commands.c:91
#: ../app/actions/channels-commands.c:123
786
msgid "_Fill opacity:"
787
msgstr "_Užpildo nepermatomumas:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788

789 790
#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:274
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
Nils Philippsen's avatar
Nils Philippsen committed
791 792 793
msgid "Channel"
msgstr "Kanalas"

794 795
#: ../app/actions/channels-commands.c:117
#: ../app/actions/channels-commands.c:159
796
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:327
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
797 798 799
msgid "New Channel"
msgstr "Naujas kanalas"

800
#: ../app/actions/channels-commands.c:120
801
msgid "New Channel Options"
802
msgstr "Naujo kanalo parinktys"
803

804
#: ../app/actions/channels-commands.c:122
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805 806
msgid "New Channel Color"