eo.po 15.5 KB
Newer Older
1
# Esperanto translation for GIMP tips.
2
# Copyright (C) 2006-2012 Free Software Foundation, Inc.
3 4
# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
# Antonio C. CODAZZI "la Filozofo" <f_sophia@libero.it>, 2006.
5
# Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>, 2011, 2012.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: it\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11 12
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-10 17:33+0000\n"
13
"PO-Revision-Date: 2012-04-06 22:26+0200\n"
14
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
15
"Language-Team: Esperanto <gnome-l10n-eo@lists.launchpad.net>\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20 21 22

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
23 24
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
25
msgstr ""
26 27
"Vi povas ĉiam akiri kuntekst-rilatan helpon pri trajtoj de GIMPo per premo "
"de la F1-klavo. Tio funkcias ankau en menuoj."
28

29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
30
msgid ""
31 32 33
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
34
msgstr ""
35 36 37
"GIMP uzas tavolojn por organizi bildon. Vi povas konsideri ilin kiel stako "
"de diapozitivoj aŭ filtriloj, tiel ke, rigardante tra ili, vi povas vidi "
"komponaĵon de la tuta enteno."
38

39
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
40
msgid ""
41 42
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
43
msgstr ""
44 45
"Vi povas fari multajn agojn per dekstra alklako sur la (teksto)slipo de "
"tavolo en la fenestro pri Tavoloj."
46

47
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
48 49 50 51 52
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
53
msgid ""
54 55 56 57
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
58
msgstr ""
59 60 61 62
"Kiam vi konservas bildon por labori super ĝi poste, provu uzi na XCF, GIMP-"
"origina dosierformo (uzu la dosier-finaĵon <tt>.xcf</tt>). Tio konservas "
"tavolojn kaj iun ajn proprecon de via evoluanta laboraĵo. Kiam la projekto "
"estas finita, vi povas konservi ĝin kiel JPEG, PNG, GIF, ktp."
63

64
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
65
msgid ""
66 67 68
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
69
msgstr ""
70 71 72
"La plejmulto da kromprogramoj laboras super nuna tavolo de la nuna bildo. "
"Kelkfoje estas necese ke oni unuigu ĉiujn tavolojn (Bildo→Platigu Bildon), "
"se oni volas ke la kromprogramo efikas sur tuta bildo."
73

74
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
75
msgid ""
76 77 78
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
79
msgstr ""
80 81 82
"Se la tavolnomo en dialogofenestro pri Tavoloj aperas per <b>grasa "
"litertipo</b>, tio signifas ke ĉi tavolo ne havas alfa-kanalon. Ĉiukaze vi "
"povas aldoni ĝin per Tavolo→Diafaneco→Aldoni alfa-Kanalon."
83

84
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
85
msgid ""
86 87 88 89
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
90
msgstr ""
91 92 93 94
"Estas neeble apliki ĉiujn efektojn al ĉiuspeco de bildo. Se ĝi estas neeble, "
"la rilata menuo-ero aspektos griza. Vi devus ŝanĝi la reĝimon de la bildo al "
"RVB (Bildo→Reĝimo→RVB) aŭ aldoni alfa-kanalon (Tavoloj→Diafaneco→Aldoni alfa-"
"kanalon) aŭ platigi ĝin (Bildo→Platigita bildo)."
95

96
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
97
msgid ""
98 99 100 101
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
102
msgstr ""
103 104 105 106
"Vi povas aranĝi aŭ movi elekton per uzo de <tt>Alt</tt>-treno. Se la "
"fenestro moviĝas, via fenestroadministrilo jam uzas la <tt>Alt</tt>-klavon. "
"Eblas agordi multajn fenestroadministrilon tiel ke ili ignoras la <tt>Alt</"
"tt>-klavon aŭ uzi la <tt>Super</tt>-klavon (aŭ \"Vindoza klavo\") anstataŭe."
107

108
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
109
msgid ""
110 111 112
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
113
msgstr ""
114 115 116
"Vi povas treni-kaj-lasi multajn objektojn en GIMP. Ekzemple, trenante "
"koloron el fenestro de iloj aŭ el paletro kaj lasante tiun en la bildo, vi "
"plenigos la bildon mem aŭ la elekton per ĉi tiu koloro."
117

118
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
119 120 121
#| msgid ""
#| "You can use the middle mouse button to pan around the image (or "
#| "optionally hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse.)"
122
msgid ""
123 124
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
125
msgstr ""
126 127
"Vi povas uzi la mezan mus-butonon por ĉirkaŭiri la bildon (aŭ laŭvole "
"<tt>Spacoklavo</tt>  dum la movo de muso)."
128

129
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
130
msgid ""
131 132 133
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
134
msgstr ""
135 136 137
"Klaku sur rektilo kaj trenu direkte al la bildo por lokigi gvidrelon. Ĉiuj "
"trenitaj elektoj alkroĉiĝos al la gvidreloj. Vi povas forigi la gvidrelojn "
"eltrenante ilin el la bildo per MOVILO."
138

139
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
140
msgid ""
141 142
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
143
msgstr ""
144 145
"Vi povas treni tavolon el dialogofenestro pri Tavoloj kaj lasi ĝin en la "
"fenestro de la iloj. Tio kreos novan bildon kiu entenos nur tiun tavolon."
146

147
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
148
msgid ""
149 150 151 152
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
153
msgstr ""
154 155 156 157
"La flosantaj elektoj estas ankrendaj al nova tavolo aŭ al lasta aktiva "
"tavolo antaŭ ol fari aliajn agojn sur la bildo. Klaku sur &quot;Nova "
"Tavolo&quot; aŭ &quot;Ankru Tavolo&quot; en TAVOLOJ dialogofenestro aŭ uzu "
"erojn de menuo por fari la samajn agojn."
158

159
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
160
msgid ""
161 162 163
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
164
msgstr ""
165 166 167 168
"GIMP permesas rekte gzip-kunpremon. Estas sufiĉe ke vi aldonas <tt>.gz</tt> "
"(aŭ <tt>.bz2</tt>, se bzip2 estas instalita) al dosiernomo kaj via bildo "
"konserviĝos kunpremita. Memkompreneble funkcias ankaŭ ŝargado por "
"kunpremitaj bildoj."
169

170
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
171 172 173 174 175
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
Marco Ciampa's avatar
Marco Ciampa committed
176 177
"Premante <tt>Ŝvkl</tt> klavon dum vi elektas ion, vi povas aldoni nunan "
"elekton anstataŭ anstataŭigi ĝin. Uzu <tt>Strkl</tt> por depreni elekton el "
178 179
"la nuna."

180
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
181
msgid ""
182 183 184
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
185
msgstr ""
186 187 188
"Vi povas desegni simplajn kvadratojn aŭ cirklojn per Redaktu→Konturu "
"Elekton. Ĝi konturas la randojn de via nuna elekto. Pli kompleksaj formoj "
"estas desegneblaj per iloj de Motivo aŭ per uzo de Filtriloj→Transdono→Gfig."
189

190
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
191
msgid ""
192 193 194
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
195
msgstr ""
196 197 198
"Se oni konturas strekon (Redaktu→Konturu Strekon), la pentrad-iloj estas "
"uzataj kun iliaj nunaj  agordoj. La Peniko estas uzebla per gradiento kaj eĉ "
"Gumo aŭ Stompilo."
199

200
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
201 202 203 204 205 206 207 208 209
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Vi povas krei kaj redakti kompleksajn elektojn per ilo de Strekoj. La "
"dialogofenestro de Strekoj eblas al vi labori super multaj strekojn kaj "
"konverti ilin en elektoj."

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"La iloj de desegno estas uzublaj por ŝanĝi la elektojn. Klaku sur &quot;"
"Rapidmasko&quot; butonon en maldekstro-suba parto de la bildofenestro. Ŝanĝu "
"elekton disegnante en la bildo kaj klaku denove sur la butono por konverti "
"ĝin al normala elekto."

222
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
223
msgid ""
224 225 226 227
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
228
msgstr ""
229 230 231 232
"Vi povas konservi elekton laŭ kanalo (Elekti→Konservi en kanalo) kaj poste "
"redakti ĝin per iloj de desegno. Uzante butonojn en dialogfenestro de "
"Kanaloj, vi povas mastrumi videblecon de ĉi tiu nova kanalo aŭ konverti ĝin "
"en elekto."
233

234
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
235
msgid ""
236 237 238 239 240 241 242
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
243
msgstr ""
244 245 246 247 248 249
"Post aktivado de &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; en AGORDOJ, vi povas "
"reatribui klavarkurtvojojn. Estas sufiĉe ke vi malfermu menuon, elektu eron, "
"kaj premu celitan klavkombinon. Se la opcio &quot;Konservi klavarkurtvojojn "
"Elire&quot; estas ebligita, la klavkombino estos konservata elirante el "
"GIMPo. Vi devus malebligi  &quot;Dinamikaj Klavarkurtvojoj&quot; por "
"antaŭeviti hazardajn atribuojn/reatribuojn de klavarkurtvojoj."
250

251
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
252
msgid ""
253 254
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
255
msgstr ""
256 257 258
"Se la ekrano estas tro plenŝtopita, plurfoje premu <tt>Tab</tt> klavon en "
"fenestro de la bildo por kaŝi aŭ montri ilostangon aŭ aliaj "
"dialogofenestrojn."
259

260
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
261
msgid ""
262 263
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
264
msgstr ""
265 266
"<tt>Shift</tt>-alklako sur okuloforma piktogramo en TAVOLOJ dialogofenestro "
"kaŝos ĉiujn tavolojn krom tiu kiu estas rilata la okulon. Per <tt>Shift</tt>-"
267
"alklako, ĉiuj tavoloj re-aperos."
268

269
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
270
msgid ""
271 272 273
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
274
msgstr ""
275 276 277 278
"<tt>Strkl</tt>-alklako sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ "
"dialogofenestro permesas kaŝi efekton de tavolmasko. <tt>Alt</tt>-alklako "
"sur antaŭmontro de tavolmasko en TAVOLOJ fenestro permesas videbligi nur la "
"maskon."
279

280
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
281 282 283 284
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
285 286
"Vi povas uzi <tt>Strkl</tt>-<tt>Tab</tt> por movi tra tavoloj en bildo (se "
"ĉi tiuj klavoj ne estas jam uzataj de la fenestroadministrilo)."
287

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Per <tt>Strkl</tt>-alklako kun la aktivita ilo de Pleniga Koloro, iĝos "
"utiligata fona koloro anstataŭ malfona koloro. Simile per <tt>Strkl</tt>-"
"alklako kun eltirilo, iĝos utiligata fona koloro anstataŭ malfona koloro."

299
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
300
msgid ""
301 302
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
303
msgstr ""
304 305
"Per <tt>Ctrl</tt>-treno kun ilo de Rotacio, la turno estos devigita laŭ "
"anguloj je 15 gradoj."
306

307
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
308
msgid ""
309 310 311 312
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
313
msgstr ""
314 315 316 317
"Se la koloroj de viaj diĝitigitaj fotoj ne aspektas intensaj sufiĉe, vi "
"povas facile plibonigi nuancon per &quot;Auto&quot; butono en Ilo de Niveloj"
"(Koloroj→Niveloj). Se kolordominatoj ekzistas, vi povas korekti ilin per la "
"ilo KURBOJ (Koloroj→Kurboj)."
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr ""
#~ "<big>Bonvenon al bildmanipulilo GIMP (GNU Image Manipulation Program)!</"
#~ "big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP permesas nuligi la plejmulton da ŝanĝoj de la bildoj, do sentu vin "
#~ "libera eksperimenti!"

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Por krei perfektan cirklon, premu <tt>Ŝvkl</tt> dum elipsa elekto. Por "
#~ "zorge loki cirklon, trenu horizontalajn kaj vertikalajn gvidrelojn "
#~ "tanĝante al cirklo kiun vi volas elekti, do loki indikilon (aŭ celumilon) "
#~ "sur la interkruciĝo de la gvidreloj: la rezultanta elekto tuŝos la "
#~ "gvidrelojn."