pl.po 15 KB
Newer Older
1
# Polish translation for gimp-windows-installer.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 2012, 2017-2018 the gimp authors.
3
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012, 2017-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012, 2017-2018.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2018-05-15 20:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-15 20:49+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13 14
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
15 16 17 18
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21

22
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
23 24 25
msgid "License Agreement"
msgstr "Umowa licencyjna"

26 27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
28
msgstr "Instalator utworzony przez Jerneja Simončiča, jernej-gimp@ena.si"
29

30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31 32
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Ta wersja programu GIMP wymaga systemu Windows 7 lub nowszego."
33

34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
35 36 37
msgid "Development version"
msgstr "Wersja rozwojowa"

38 39 40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41 42 43 44 45 46 47
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
48
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49 50 51 52 53 54 55 56
"To jest rozwojowa wersja programu GIMP, w której niektóre funkcje mogą nie "
"być ukończone lub program może być niestabilny.%nTa wersja programu GIMP nie "
"jest przeznaczona do codziennego użytku, ponieważ może być niestabilna, co "
"może doprowadzić do utraty danych.%nJeśli wystąpił problem, to prosimy "
"najpierw sprawdzić, czy nie został on już naprawiony w repozytorium git. "
"Jeśli nie, to prosimy zgłosić go w systemie Bugzilla programu GIMP (w języku "
"angielskim):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n"
"%nKontynuować instalację mimo to?"
57 58

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
59 60 61
msgid "&Continue"
msgstr "&Kontynuuj"

62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
63 64 65
msgid "Exit"
msgstr "Zakończ"

66 67 68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
69 70
msgstr "Ta wersja programu GIMP wymaga procesora obsługującego instrukcje SSE."

71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
72 73 74
msgid "Display settings problem"
msgstr "Problem ustawień ekranu"

75 76 77 78 79 80 81 82
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalator wykrył, że system Windows nie działa w trybie wyświetlania 32 "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83
"bitów głębi kolorów. Powoduje to problemy ze stabilnością programu GIMP. "
84 85
"Zalecana jest zmiana głębi kolorów ekranu na 32 bity na piksel przed "
"kontynuowaniem."
86

87
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
88 89 90
msgid "E&xit"
msgstr "Za&kończ"

91 92 93 94 95 96 97
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"Program GIMP jest gotowy do instalacji. Kliknięcie przycisku Zainstaluj "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
98
"spowoduje instalację za pomocą domyślnych ustawień, a kliknięcie przycisku "
99
"Dostosuj udostępnia więcej możliwości kontroli nad procesem instalacji."
100

101
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
102
msgid "&Install"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
msgstr "&Zainstaluj"
104

105
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
106 107 108
msgid "&Customize"
msgstr "&Dostosuj"

109
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
110 111 112
msgid "Compact installation"
msgstr "Instalacja podstawowa"

113
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
114 115 116
msgid "Custom installation"
msgstr "Instalacja użytkownika"

117
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
118 119 120
msgid "Full installation"
msgstr "Pełna instalacja"

121
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
122 123 124
msgid "Description"
msgstr "Opis"

125
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
126 127 128
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"

129
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
130 131 132
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP i wszystkie domyślne wtyczki"

133
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
134 135 136
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Biblioteki wykonawcze"

137
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
138
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
139 140 141
msgstr ""
"Biblioteki wykonawcze używane przez program GIMP, w tym środowisko "
"wykonawcze GTK+"
142

143
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144 145 146 147 148 149 150 151
msgid "Debug symbols"
msgstr "Symbole debugowania"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Informacje pomagające debugować program GIMP"

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
152
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153
msgstr "Mechanizm Windows dla biblioteki GTK+"
154

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
156 157 158
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Natywny wygląd programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
160 161 162
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Obsługa starszych wtyczek"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
163
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
164 165 166
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Instaluje biblioteki wymagane przez starsze wtyczki firm trzecich"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
168 169 170
msgid "Translations"
msgstr "Tłumaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
172 173 174
msgid "Python scripting"
msgstr "Język skryptowy Python"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
176
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
177 178 179 180
msgstr ""
"Umożliwia używanie wtyczek programu GIMP napisanych w języku skryptowym "
"Python."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
182
msgid "MyPaint brushes"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
184

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
185
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
186
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187
msgstr "Instaluje domyślny zestaw pędzli programu MyPaint"
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
190 191 192
msgid "PostScript support"
msgstr "Obsługa plików PostScript"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
193
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
194 195 196
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Umożliwia programowi GIMP wczytywanie plików w formacie PostScript"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
197
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
198 199 200
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Obsługa wtyczek 32-bitowych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
202 203 204 205 206
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
"Dołącza pliki wymagane do obsługi wtyczek 32-bitowych.%nWymagane do obsługi "
208
"języka Python."
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
211 212 213
msgid "Additional icons:"
msgstr "Dodatkowe ikony:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
215
msgid "Create a &desktop icon"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
msgstr "&Na pulpicie"
217

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
219
msgid "Create a &Quick Launch icon"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220
msgstr "Na pasku &szybkiego uruchamiania"
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
223 224 225
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Usunięcie poprzedniej wersji programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
227 228 229 230 231 232 233 234
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas aktualizowania środowiska programu GIMP w %1. Jeśli "
"wystąpią błędy podczas wczytywania wtyczek, to należy odinstalować i "
"ponownie zainstalować program GIMP."
235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
237
msgid "Error extracting temporary data."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
238
msgstr "Błąd podczas rozpakowywania plików tymczasowych."
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
241 242 243
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Błąd podczas aktualizowania informacji o interpreterze języka Python."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
245
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
msgstr "Błąd podczas aktualizowania informacji o pędzlach programu MyPaint."
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
249
#, no-c-format
250 251 252
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Wystąpił błąd podczas aktualizowania %1."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
254
#, no-c-format
255
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
256 257
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas aktualizowania pliku konfiguracji %1 programu GIMP."
258

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
260 261 262
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Edytuj za pomocą GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
264 265 266
msgid "Select file associations"
msgstr "Wybór powiązań plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
268 269 270
msgid "Extensions:"
msgstr "Rozszerzenia:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
272 273 274
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Proszę wybrać typy plików do powiązania z programem GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
275
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
276 277 278 279 280 281
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Spowoduje to otwieranie wybranych plików w programie GIMP po podwójnym "
"kliknięciu ich w Eksploratorze."
282

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
284 285 286
msgid "Select &All"
msgstr "Zaznacz &wszystkie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
288 289 290
msgid "Unselect &All"
msgstr "Odznacz w&szystkie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
292 293 294
msgid "Select &Unused"
msgstr "Zaznacz &nieużywane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
296 297 298
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Typy plików do powiązania z programem GIMP:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
300 301 302
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Usuwanie poprzedniej wersji programu GIMP:"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nie może zostać zainstalowany w miejscu obecnie zainstalowanej "
"wersji, a automatyczne odinstalowanie poprzedniej wersji się nie powiodło.%n"
"%nProszę samodzielnie usunąć poprzednią wersję programu GIMP przed "
"zainstalowaniem tej wersji w katalogu %2 lub wybrać instalację użytkownika i "
"podać inny katalog instalacji.%n%nInstalator zostanie zakończony."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nie może zostać zainstalowany w miejscu obecnie zainstalowanej "
"wersji, a instalator nie może ustalić sposobu automatycznego usunięcia "
"poprzedniej wersji.%n%nPrzed zainstalowaniem tej wersji w katalogu %2 proszę "
"usunąć poprzednią wersję programu GIMP i wszystkie dodatki zainstalowane "
"przez użytkownika lub wybrać instalację użytkownika i podać inny katalog "
"instalacji.%n%nInstalator zostanie zakończony."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
334
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Pomyślnie usunięto poprzednią wersję programu GIMP, ale system Windows musi "
"zostać ponownie uruchomiony przed kontynuowaniem instalacji.%n%nPo ponownym "
"uruchomieniu komputera instalator zostanie kontynuowany, kiedy administrator "
"się zaloguje."
345

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
347
#, no-c-format
348 349 350
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas ponownego uruchamiania instalatora. (%1)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351 352 353 354 355
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Usuwanie nieużywanych starych plików..."

#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
356
#, no-c-format
357
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
358 359 360
msgstr ""
"Prosimy pamiętać: program GIMP jest wolnym oprogramowaniem.%n%nZapraszamy do "
"odwiedzenia witryny"
361

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
363
msgid "for free updates."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
msgstr "zawierającej bezpłatne aktualizacje."
365

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
367 368 369
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Ustawianie powiązań plików..."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
371 372 373
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Ustawianie środowiska dla rozszerzenia języka Python programu GIMP..."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
375
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376
msgstr "Ustawianie pędzli programu MyPaint..."
377

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
379 380 381
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Ustawianie środowiska programu GIMP..."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
383
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
384
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385
"Ustawianie konfiguracji programu GIMP do obsługi wtyczek 32-bitowych..."
386

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
388 389 390
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Uruchomienie programu GIMP"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
392 393 394
msgid "Removing add-on"
msgstr "Usuwanie dodatku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
396
#, no-c-format
397 398 399
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Wewnętrzny błąd (%1)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
401 402 403 404 405
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Program GIMP nie jest zainstalowany w wybranym katalogu. Kontynuować mimo to?"