sl.po 74 KB
Newer Older
1 2 3 4
#'gimp/po-libgimp
# Slovenian translation of libgimp.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation.
# This file is distributed under the same licence as the libgimp package.
5 6
#
# Nedeljko Grabant <nedeljkograbant@gmail.com>, 2007.
7
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2007, 2013–2018.
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2018-08-04 02:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 17:26+0200\n"
15
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
16
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
17
"Language: sl\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
22
"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
23
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
24

25
#. procedure executed successfully
26
#: ../libgimp/gimp.c:1264
27 28
msgid "success"
msgstr "Uspešno"
29

30
#. procedure execution failed
31
#: ../libgimp/gimp.c:1268
32 33
msgid "execution error"
msgstr "Napaka pri izvajanju"
34

35
#. procedure called incorrectly
36
#: ../libgimp/gimp.c:1272
37 38
msgid "calling error"
msgstr "Napaka pri klicu"
39

40
#. procedure execution cancelled
41
#: ../libgimp/gimp.c:1276
42 43
msgid "cancelled"
msgstr "Preklicano"
44

45 46 47
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
msgid "Brush Selection"
msgstr "Izbor čopiča"
48

49 50 51 52
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
msgid "_Browse..."
msgstr "Pre_brskaj ..."
53

54
#: ../libgimp/gimpexport.c:251 ../libgimp/gimpexport.c:287
55
#, c-format
56 57
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "Vtičnik %s ne zna upravljati s plastmi"
58

59 60
#: ../libgimp/gimpexport.c:252 ../libgimp/gimpexport.c:261
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:288
61 62
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Spoji vidne plasti"
63

64
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
65 66
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
67
msgstr ""
68
"Vtičnik %s ne zna ravnati z zamiki, velikostmi ali prekrivnostjo plasti"
69

70
#: ../libgimp/gimpexport.c:269 ../libgimp/gimpexport.c:278
71
#, c-format
72 73
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "Vtičnik %s lahko plasti obravnava le kot sličice animacije"
74

75
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:279
76 77
msgid "Save as Animation"
msgstr "Shrani kot animacijo"
78

79 80
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:288
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
81 82
msgid "Flatten Image"
msgstr "Splošči sliko"
83

84
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
85
#, c-format
86 87
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati s prosojnostjo"
88

89
#: ../libgimp/gimpexport.c:305
90
#, c-format
91 92
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "Vtičnik %s ne zna ravnati z maskami plasti"
93

94
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
95 96
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Uporabi maske plasti"
97

98
#: ../libgimp/gimpexport.c:314
99 100 101
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
102

103 104
#: ../libgimp/gimpexport.c:315 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:362
105 106
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Pretvori v RGB"
107

108
#: ../libgimp/gimpexport.c:323
109
#, c-format
110 111
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
112

113 114
#: ../libgimp/gimpexport.c:324 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
115 116
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Pretvori v sivinsko"
117

118
#: ../libgimp/gimpexport.c:332
119
#, c-format
120 121
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
122

123 124
#: ../libgimp/gimpexport.c:333 ../libgimp/gimpexport.c:362
#: ../libgimp/gimpexport.c:372
125
msgid ""
126 127
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
128
msgstr ""
129 130
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
131

132
#: ../libgimp/gimpexport.c:342
133 134 135
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le rastrske (dvobarvne) indeksirane slike"
136

137
#: ../libgimp/gimpexport.c:343
138
msgid ""
139 140
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
141
msgstr ""
142 143
"Pretvori v indeksirano sliko s privzetimi rastrskimi nastavitvami\n"
"(Opravite ročno, če želite boljši nadzor na izhodnim rezultatom)"
144

145
#: ../libgimp/gimpexport.c:352
146 147 148
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali sivinske slike"
149

150
#: ../libgimp/gimpexport.c:361
151
#, c-format
152
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
153
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le RGB ali indeksirane slike"
154

155
#: ../libgimp/gimpexport.c:371
156 157 158
#, c-format
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "Vtičnik %s lahko obdeluje le sivinske ali indeksirane slike"
159

160
#: ../libgimp/gimpexport.c:382
161 162 163
#, c-format
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "Vtičnik %s potrebuje kanal alfa"
164

165
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
166 167
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kanal alfa"
168

169
#: ../libgimp/gimpexport.c:442
170 171
msgid "Confirm Save"
msgstr "Potrditev shranjevanja"
172

173 174
#: ../libgimp/gimpexport.c:447 ../libgimp/gimpexport.c:529
#: ../libgimp/gimpexport.c:1021 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:572
175 176
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:435 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:492
msgid "_Cancel"
msgstr "Pre_kliči"

#: ../libgimp/gimpexport.c:448
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otrdi"

#: ../libgimp/gimpexport.c:524
188 189
msgid "Export File"
msgstr "Izvozi datoteko"
190

191
#: ../libgimp/gimpexport.c:528
192 193
msgid "_Ignore"
msgstr "_Prezri"
194

195
#: ../libgimp/gimpexport.c:530 ../libgimp/gimpexport.c:1022
196 197
msgid "_Export"
msgstr "_Izvozi"
198

199
#. the headline
200
#: ../libgimp/gimpexport.c:560
201 202 203 204
#, c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
205
msgstr ""
206 207
"Sliko morate izvoziti preden jo lahko shranite kot %s, in sicer iz "
"naslednjih razlogov:"
208

209
#. the footline
210
#: ../libgimp/gimpexport.c:634
211 212
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Pretvorba pri izvozu ne bo spremenila izvorne slike."
213

214
#: ../libgimp/gimpexport.c:741
215
#, c-format
216
msgid ""
217 218
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
219
msgstr ""
220 221
"Trenutno shranjujete masko plasti kot %s.\n"
"Na ta način ne boste shranili vidnih plasti."
222

223
#: ../libgimp/gimpexport.c:747
224
#, c-format
225
msgid ""
226 227 228 229 230
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Shranili boste kanal (shrani izbor) kot %s.\n"
"S tem ne boste shranili vidnih plasti."
231

232
#: ../libgimp/gimpexport.c:1015
233
msgid "Export Image as "
234
msgstr "Izvozi sliko kot "
235

236 237 238
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
msgid "Font Selection"
msgstr "Izbor pisave"
239

240 241 242
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Izbor preliva"
243

244 245 246
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:487
msgid "GIMP 2.10"
msgstr "GIMP 2.10"
247

248
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:671
249 250
msgid "Background"
msgstr "Ozadje"
251

252
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
253 254 255
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Želite zasukati %s?"
256

257
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:866
258 259
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Ohrani izvirnik"
260

261
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:867 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
262 263 264
msgid "_Rotate"
msgstr "_Sukaj"

265
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
266 267
msgid "Original"
msgstr "Izvirnik"
268

269
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:924
270 271
msgid "Rotated"
msgstr "Zasukano"
272

273
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:942
274 275
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Ta slika vsebuje metapodatke o usmeritvi Exif."
276

277
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:960
278 279
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Želite zasukati sliko?"
280

281
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:972
282 283
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Ne vprašaj več"
284

285 286 287
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
288
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:253
289 290
msgid "(Empty)"
msgstr "(prazno)"
291

292 293 294
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
msgid "Palette Selection"
msgstr "Izbor palete"
295

296 297 298
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Izbor vzorca"
299

300 301 302
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
msgid "by name"
msgstr "po imenu"
303

304 305 306
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
msgid "by description"
msgstr "po opisu"
307

308 309 310
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
msgid "by help"
msgstr "po pomoči"
311

312 313 314
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
msgid "by author"
msgstr "po avtorju"
315

316 317 318
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
msgid "by copyright"
msgstr "po avtorskih pravicah"
319

320 321 322
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
msgid "by date"
msgstr "po datumu"
323

324 325 326
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
msgid "by type"
msgstr "po vrsti"
327

328 329
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
330
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:141
331 332
msgid "No matches"
msgstr "Ni zadetkov"
333

334 335 336
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Iskani pojem ni veljaven ali nepopoln"
337

338 339 340
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
msgid "Searching"
msgstr "Iskanje"
341

342 343 344
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
msgid "Searching by name"
msgstr "Iskanje po imenu"
345

346 347 348
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
msgid "Searching by description"
msgstr "Iskanje po opisu"
349

350 351 352
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
msgid "Searching by help"
msgstr "Iskanje po pomoči"
353

354 355 356
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
msgid "Searching by author"
msgstr "Iskanje po avtorju"
357

358 359 360
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Iskanje po copyrightu"
361

362 363 364
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
msgid "Searching by date"
msgstr "Iskanje po datumu"
365

366 367 368
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
msgid "Searching by type"
msgstr "Iskanje po vrsti"
369

370
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
371
#, c-format
372 373 374 375 376 377
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procedur"
msgstr[1] "%d procedura"
msgstr[2] "%d proceduri"
msgstr[3] "%d procedure"
378

379 380 381
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
msgid "No matches for your query"
msgstr "Vaše povpraševanje ni vrnilo zadetkov"
382

383 384 385 386 387 388 389 390
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d procedur se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[1] "%d procedura se ujema z vašim povpraševanjem"
msgstr[2] "%d proceduri se ujemata z vašim povpraševanjem"
msgstr[3] "%d procedure se ujemajo z vašim povpraševanjem"
391

392 393 394
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
msgid "Parameters"
msgstr "Parametri"
395

396 397 398 399 400 401 402 403
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
msgid "Return Values"
msgstr "Vrnjene vrednosti"

#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
msgid "Additional Information"
msgstr "Dodatni podatki"

404
#: ../libgimp/gimpprocview.c:240
405 406 407
msgid "Author:"
msgstr "Avtor:"

408
#: ../libgimp/gimpprocview.c:253
409 410 411
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

412
#: ../libgimp/gimpprocview.c:266
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
msgid "Copyright:"
msgstr "Nosilec avtorskih pravic:"

#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
msgid "percent"
msgstr "odstotkov"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Bela (popolna prekrivnost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Črna (polna prosojnost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgctxt "add-mask-type"
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Kanal _alfa plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Prenesi alfa kanal plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Selection"
msgstr "_Izbor"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "_Sivinska kopija plasti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
msgctxt "add-mask-type"
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanal"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (RGB)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Barva ospredja v barvo ozadja (HSV)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
msgid "FG to transparent"
msgstr "Barvo ospredja v prosojnost"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
msgid "Custom gradient"
msgstr "Preliv po meri"
474

475 476 477 478
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Krog"
479

480 481 482 483
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
484

485 486 487 488
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Karo"
489

490 491 492 493
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "FG color fill"
msgstr "Zapolni z barvo ospredja"
494

495 496 497 498
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "BG color fill"
msgstr "Zapolni z barvo ozadja"
499

500 501 502 503
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
msgctxt "bucket-fill-mode"
msgid "Pattern fill"
msgstr "Zapolni z vzorcem"
504

505 506 507 508
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Odebeljeni konec"
509

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Zaobljeno"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
msgctxt "channel-ops"
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Dodaj k trenutnemu izboru"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
msgctxt "channel-ops"
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Odštej od trenutnega izbora"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
msgctxt "channel-ops"
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Zamenjaj trenutni izbor"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
msgctxt "channel-ops"
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Presekaj s trenutnim izborom"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgctxt "channel-type"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
544

545 546 547 548
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgctxt "channel-type"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
549

550 551 552 553
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgctxt "channel-type"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
554

555 556 557 558
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
msgctxt "channel-type"
msgid "Gray"
msgstr "Siva"
559

560 561 562 563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
msgctxt "channel-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksirana"
564

565 566 567 568
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
msgctxt "channel-type"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
569

570 571 572 573
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
msgctxt "check-size"
msgid "Small"
msgstr "majhen"
574

575 576 577 578
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
msgctxt "check-size"
msgid "Medium"
msgstr "srednji"
579

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
msgctxt "check-size"
msgid "Large"
msgstr "velik"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
msgctxt "check-type"
msgid "Light checks"
msgstr "svetla šahovnica"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
msgctxt "check-type"
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "srednje siva šahovnica"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
msgctxt "check-type"
msgid "Dark checks"
msgstr "temna šahovnica"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
msgctxt "check-type"
msgid "White only"
msgstr "samo bela"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
msgctxt "check-type"
msgid "Gray only"
msgstr "samo siva"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
msgctxt "check-type"
msgid "Black only"
msgstr "samo črna"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Slika"
619

620 621 622 623
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
624

625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
msgctxt "color-tag"
msgid "None"
msgstr "Brez"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
msgctxt "color-tag"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
msgctxt "color-tag"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:375
msgctxt "color-tag"
msgid "Yellow"
msgstr "Rumena"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:376
msgctxt "color-tag"
msgid "Orange"
msgstr "Oranžna"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:377
msgctxt "color-tag"
msgid "Brown"
msgstr "Rjava"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:378
msgctxt "color-tag"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:379
msgctxt "color-tag"
msgid "Violet"
msgstr "Vijolična"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:380
msgctxt "color-tag"
msgid "Gray"
msgstr "Siva"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:413
671 672 673 674
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bitna celoštevilska"

675
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:414
676 677 678 679
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bitna celoštevilska"

680
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:415
681 682 683 684
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bitna celoštevilska"

685
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:416
686 687 688 689
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "16-bitna s plavajočo vejico"

690
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:417
691 692 693 694
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "32-bitna s plavajočo vejico"

695
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:418
696 697 698 699
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "64-bitna s plavajočo vejico"

700
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:449
701 702 703 704
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Tvori optimalno paleto"

705
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:450
706 707 708 709
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Uporabi paleto, optimizirano za splet"

710
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:451
711 712 713 714
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Uporabi črno-belo (1-bitno) paleto"

715
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:452
716 717 718 719
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Uporabi paleto po meri"

720
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:481
721 722 723
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Zabriši"
724

725
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:482
726 727 728
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Izostri"
729

730
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:514
731
msgctxt "desaturate-mode"
732 733
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Svetlost (HSL)"
734

735
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:515
736 737 738
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luma"
msgstr "Svetilnost"
739

740
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:516
741
msgctxt "desaturate-mode"
742 743
msgid "Average (HSI Intensity)"
msgstr "Povprečje (intenzivnost HSI)"
744

745
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:517
746 747 748
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Svetlost"
749

750 751 752 753 754 755
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:518
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Vrednost (HSV)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
756 757 758
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Dodge"
msgstr "cikcakasto"
759

760
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
761 762 763
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Burn"
msgstr "vžgano"
764

765
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
766 767 768
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Barva ospredja"
769

770
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
771 772 773
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Barva ozadja"
774

775
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
776 777 778
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Bela"
779

780
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:583
781 782 783
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Prosojnost"
784

785
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:584
786 787 788
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorec"
789

790
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Perceptual RGB"
msgstr "Zaznavni RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:645
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Linear RGB"
msgstr "Linearni RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:646
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "CIE Lab"
msgstr "Lab. CIE"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
806 807 808 809
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

810
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:677
811 812 813 814 815 816
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (counter-clockwise hue)"
msgstr "HSV (obarvanost v nasprotni SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (counter-clockwise hue)".
#. Keep it short.
817
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:680
818 819 820 821
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (ccw)"
msgstr "HSV (v nasprotni SUK)"

822
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
823 824 825 826 827 828
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (clockwise hue)"
msgstr "HSV (obarvanost v SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (clockwise hue)".
#. Keep it short.
829
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
830 831 832 833
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (cw)"
msgstr "HSV (v SUK)"

834
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
835 836 837 838
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearna"

839
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
840 841 842 843
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Curved"
msgstr "ukrivljena"

844
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:718
845 846 847 848
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Sinusoidal"
msgstr "sinusoidna"

849
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:719
850 851 852 853 854 855
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (increasing)"
msgstr "sferična (naraščajoča)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (increasing)".
#. Keep it short.
856
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:722
857 858 859 860
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (inc)"
msgstr "sferična (nar.)"

861
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:723
862 863 864 865 866 867
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (decreasing)"
msgstr "sferična (padajoča)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (decreasing)".
#. Keep it short.
868
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:726
869 870 871 872
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (dec)"
msgstr "sferična (pad.)"

873
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:764
874 875 876
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearno"
877

878
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:765
879 880 881
msgctxt "gradient-type"
msgid "Bi-linear"
msgstr "bi-linearno"
882

883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:766
884 885 886 887
msgctxt "gradient-type"
msgid "Radial"
msgstr "krožno"

888
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
889 890 891 892
msgctxt "gradient-type"
msgid "Square"
msgstr "kvadratno"

893
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
894 895 896 897 898 899
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "stožčasto (simetrično)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (symmetric)".
#. Keep it short.
900
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:771
901 902 903 904
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (sym)"
msgstr "stožčasto (simetrično)"

905
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:772
906 907 908 909 910 911
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "stožčasto (asimetrično)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (asymmetric)".
#. Keep it short.
912
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
913 914 915 916
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asym)"
msgstr "stožčasto (asimetrično)"

917
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
918 919 920 921
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "oblikovano (kotno)"

922
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
923 924 925 926
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "oblikovano (kroglasto)"

927
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
928 929 930 931
msgctxt "gradient-type"
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "oblikovano (vdrto)"

932
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
933 934 935 936 937 938
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "spiralno (v SUK)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (clockwise)".
#. Keep it short.
939
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:782
940 941 942 943
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "spiralno (v SUK)"

944
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:783
945
msgctxt "gradient-type"
946
msgid "Spiral (counter-clockwise)"
947 948
msgstr "spiralno (v nasprotni SUK)"

949 950
#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (counter-clockwise)".
#. Keep it short.
951
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:786
952 953 954 955
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "spiralno (v nasp. SUK)"

956
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:818
957 958 959 960
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Točke preseka (pike)"

961
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:819
962 963 964 965
msgctxt "grid-style"
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Točke preseka (križci)"

966
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:820
967 968 969 970
msgctxt "grid-style"
msgid "Dashed"
msgstr "črtkano"

971
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:821
972 973 974 975
msgctxt "grid-style"
msgid "Double dashed"
msgstr "dvojno črtkano"

976
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:822
977 978 979 980
msgctxt "grid-style"
msgid "Solid"
msgstr "zapolnjeno"

981
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:892
982 983 984 985
msgctxt "icon-type"
msgid "Icon name"
msgstr "Ime ikone"

986
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:893
987 988 989 990
msgctxt "icon-type"
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Medvrstični medpomnilnik slikovnih točk"

991
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
992 993 994 995
msgctxt "icon-type"
msgid "Image file"
msgstr "Slikovna datoteka"

996
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:924
997 998 999 1000
msgctxt "image-base-type"
msgid "RGB color"
msgstr "barva RGB"

1001
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:925
1002 1003 1004
msgctxt "image-base-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "sivinsko"
1005

1006
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:926
1007 1008 1009
msgctxt "image-base-type"
msgid "Indexed color"
msgstr "indeksirana barva"
1010

1011
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:959
1012 1013 1014
msgctxt "image-type"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
1015

1016
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:960
1017 1018 1019
msgctxt "image-type"
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-alfa"
1020

1021
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:961
1022 1023 1024
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "sivinsko"
1025

1026
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:962
1027 1028 1029
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "sivinsko-alfa"
1030

1031
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:963
1032 1033 1034
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
msgstr "indeksirano"
1035

1036
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:964
1037 1038 1039
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "indeksirano-alfa"
1040

1041
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:994
1042 1043 1044
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr "Krog"
1045

1046
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:995
1047 1048 1049
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"
1050

1051
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:996
1052 1053 1054
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr "Karo"
1055

1056
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1028
1057 1058 1059
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
msgstr "brez"
1060

1061
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1029
1062 1063 1064
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
msgstr "linearna"
1065

1066
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1030
1067 1068 1069
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Cubic"
msgstr "kubična"
1070

1071
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1031
1072 1073 1074
msgctxt "interpolation-type"
msgid "NoHalo"
msgstr "brezodsevna"
1075

1076
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1032
1077 1078 1079
msgctxt "interpolation-type"
msgid "LoHalo"
msgstr "nizkoodsevna"
1080

1081
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1062
1082 1083 1084
msgctxt "join-style"
msgid "Miter"
msgstr "Sredica"
1085

1086
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1063
1087 1088 1089
msgctxt "join-style"
msgid "Round"
msgstr "Zaobljeno"
1090

1091
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1064
1092 1093 1094
msgctxt "join-style"
msgid "Bevel"
msgstr "Izbočeno"
1095

1096
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1125
1097 1098 1099 1100
msgctxt "merge-type"
msgid "Expanded as necessary"
msgstr "Razširjeno po potrebi"

1101
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1126
1102 1103 1104 1105
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to image"
msgstr "Prirezano po sliki"

1106
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1127
1107 1108 1109 1110
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to bottom layer"
msgstr "Prirezano po spodnji plasti"

1111
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1128
1112 1113 1114 1115
msgctxt "merge-type"
msgid "Flatten"
msgstr "Splošči"

1116
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1220
1117 1118 1119
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodoravno"
1120

1121
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1221
1122 1123 1124
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr "Navpično"
1125

1126
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1222
1127 1128 1129 1130
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

1131
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1251
1132 1133 1134 1135
msgctxt "paint-application-mode"
msgid "Constant"
msgstr "konstantna"

1136
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1252
1137 1138 1139 1140
msgctxt "paint-application-mode"
msgid "Incremental"
msgstr "naraščajoča"

1141
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1385
1142 1143 1144 1145
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Notranja procedura GIMP"

1146
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1386
1147 1148 1149 1150
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Vtičnik GIMP"

1151
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1387
1152 1153 1154 1155
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Razširitev GIMP"

1156
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1388
1157 1158 1159 1160
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Začasna procedura"

1161
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1463
1162 1163 1164 1165
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr "8-bitna celoštevilska (linearna)"

1166
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1464
1167 1168 1169 1170
msgctxt "precision"
msgid "8-bit gamma integer"
msgstr "8-bitna celoštevilska (gama)"

1171
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1465
1172 1173 1174 1175
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr "16-bitna celoštevilska (linearna)"

1176
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1466
1177 1178 1179 1180
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma integer"
msgstr "16-bitna celoštevilska (gama)"

1181
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1467
1182 1183 1184 1185
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr "32-bitna celoštevilska (linearna)"

1186
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1468
1187 1188 1189 1190
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma integer"
msgstr "32-bitna celoštevilska (gama)"

1191
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1469
1192 1193 1194 1195
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr "16-bitna s plavajočo vejico (linearna)"

1196
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1470
1197 1198 1199 1200
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma floating point"
msgstr "16-bitna s plavajočo vejico (gama)"

1201
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1471
1202 1203 1204 1205
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr "32-bitna s plavajočo vejico (linearna)"

1206
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1472
1207 1208 1209 1210
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma floating point"
msgstr "32-bitna s plavajočo vejico (gama)"

1211
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1473
1212 1213 1214 1215
msgctxt "precision"
msgid "64-bit linear floating point"
msgstr "64-bitna s plavajočo vejico (linearna)"

1216
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1474
1217 1218 1219 1220
msgctxt "precision"
msgid "64-bit gamma floating point"
msgstr "64-bitna s plavajočo vejico (gama)"

1221
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1543
1222 1223 1224 1225
msgctxt "repeat-mode"
msgid "None (extend)"
msgstr "Brez (razširi)"

1226
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1544
1227 1228 1229 1230
msgctxt "repeat-mode"
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Žagasti val"

1231
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1545
1232 1233 1234 1235
msgctxt "repeat-mode"
msgid "Triangular wave"
msgstr "Trikotni val"

1236
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1546
1237 1238 1239 1240
msgctxt "repeat-mode"
msgid "Truncate"
msgstr "Poreži"

1241
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1608
1242 1243 1244 1245
msgctxt "run-mode"
msgid "Run interactively"
msgstr "Zaženi interaktivno"

1246
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1609
1247 1248 1249 1250
msgctxt "run-mode"
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Zaženi neinteraktivno"

1251
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1610
1252 1253 1254 1255
msgctxt "run-mode"
msgid "Run with last used values"
msgstr "Zaženi z nazadnje uporabljenimi vrednostmi"

1256
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1648
1257 1258 1259 1260
msgctxt "select-criterion"
msgid "Composite"
msgstr "Kompozitno"

1261
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1649
1262 1263 1264
msgctxt "select-criterion"
msgid "Red"
msgstr "Rdeča"
1265

1266
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1650
1267 1268 1269
msgctxt "select-criterion"
msgid "Green"
msgstr "Zelena"
1270

1271
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1651
1272 1273 1274
msgctxt "select-criterion"
msgid "Blue"
msgstr "Modra"
1275

1276
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1652
1277
msgctxt "select-criterion"
1278 1279
msgid "HSV Hue"
msgstr "Obarvanost HSV"
1280

1281
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1653
1282
msgctxt "select-criterion"
1283 1284
msgid "HSV Saturation"
msgstr "Nasičenost HSV"
1285

1286
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1654
1287
msgctxt "select-criterion"
1288 1289
msgid "HSV Value"
msgstr "Vrednost HSV"
1290

1291
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1655
1292 1293 1294
msgctxt "select-criterion"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
1295

1296
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1656
1297
msgctxt "select-criterion"
1298 1299
msgid "LCh Lightness"
msgstr "Svetlost LCh"
1300

1301
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1657
1302
msgctxt "select-criterion"
1303 1304
msgid "LCh Chroma"
msgstr "Kroma LCh"
1305

1306
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1658
1307
msgctxt "select-criterion"
1308 1309
msgid "LCh Hue"
msgstr "Obarvanost LCh"
1310

1311
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1687
1312 1313 1314 1315
msgctxt "size-type"
msgid "Pixels"
msgstr "Slikovne točke"

1316
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1688
1317 1318 1319 1320
msgctxt "size-type"
msgid "Points"
msgstr "Točke"

1321
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1749
1322 1323 1324 1325
msgctxt "stroke-method"
msgid "Stroke line"
msgstr "Črta poteze"

1326
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1750
1327 1328 1329 1330
msgctxt "stroke-method"
msgid "Stroke with a paint tool"
msgstr "Vlečenje potez z orodjem za risanje"

1331
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1783
1332 1333 1334 1335
msgctxt "text-direction"
msgid "From left to right"
msgstr "Od leve proti desni"

1336
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1784
1337 1338 1339 1340
msgctxt "text-direction"
msgid "From right to left"
msgstr "Od desne proti levi"

1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1785
msgctxt "text-direction"
msgid "Vertical, right to left (mixed orientation)"
msgstr "Navpična, desna proti levi (mešana usmerjenost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1786
msgctxt "text-direction"
msgid "Vertical, right to left (upright orientation)"
msgstr "Navpično, desna proti levi (pokončna usmerjenost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1787
msgctxt "text-direction"
msgid "Vertical, left to right (mixed orientation)"
msgstr "Navpično, od leve proti desni (mešana usmerjenost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1788
msgctxt "text-direction"
msgid "Vertical, left to right (upright orientation)"
msgstr "Navpično, od leve proti desni (pokončna usmerjenost)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1819
1362 1363 1364
msgctxt "text-hint-style"
msgid "None"
msgstr "brez"
1365

1366
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1820
1367 1368 1369
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
msgstr "Rahlo"
1370

1371
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1821
1372 1373 1374
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Srednje"
1375

1376
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1822
1377 1378 1379
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Full"
msgstr "Polno"
1380

1381
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1853
1382 1383 1384
msgctxt "text-justification"
msgid "Left justified"
msgstr "Levo poravnano"
1385

1386
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1854
1387 1388 1389
msgctxt "text-justification"
msgid "Right justified"
msgstr "Desno poravnano"
1390

1391
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1855
1392 1393 1394
msgctxt "text-justification"
msgid "Centered"
msgstr "Sredinsko"
1395

1396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1856
1397 1398 1399
msgctxt "text-justification"
msgid "Filled"
msgstr "Zapolnjeno"
1400

1401
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1886
1402 1403 1404
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Shadows"
msgstr "Sence"
1405

1406
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1887
1407 1408 1409
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Midtones"