sv.po 9.36 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for GIMP Python.
2
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3 4 5
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2003.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2001.
6
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009.
7 8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2009-07-26 16:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-26 16:30+0100\n"
14 15
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:391
21
msgid "Missing exception information"
22
msgstr "Undantagsinformation saknas"
23

24
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:400
25 26
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
27
msgstr "Ett fel inträffade när %s kördes"
28

29
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:411
30 31 32
msgid "_More Information"
msgstr "_Mer information"

33 34 35
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:523
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:535
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:541
36 37 38
msgid "No"
msgstr "Nej"

39 40
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:533
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:541
41 42 43
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

44 45
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:592
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
46 47 48
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Python-Fu filväljare"

49
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:603
50 51 52
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Python-Fu mappväljare"

53
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:694
54 55 56 57
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Ogiltig inmatning för \"%s\""

58
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
59 60 61
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Python-Fu färgval"

62
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:106
63 64 65
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Sparar som färglagd XHTML"

66
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:183
67 68 69
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Spara som färglagd XHTML"

70
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:188
71 72 73
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Färglagd XHTML"

74
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:195
75 76 77
msgid "Character _source"
msgstr "Tecken_källa"

78
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
79 80 81
msgid "Source code"
msgstr "Källkod"

82
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
83 84 85
msgid "Text file"
msgstr "Textfil"

86
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
87 88 89
msgid "Entry box"
msgstr "Inmatningsruta"

90
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
91 92 93
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fil att läsa eller tecken att använda"

94
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
95 96 97
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "Typs_nittsstorlek i bildpunkter"

98
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
99 100 101
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "Sk_riv en separat CSS-fil"

102
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
103 104 105
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Lägg till ett lager av dimma"

106
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
107 108 109
msgid "_Fog..."
msgstr "_Dimma..."

110
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
111 112 113
msgid "_Layer name"
msgstr "_Lagernamn"

114
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
115 116 117
msgid "Clouds"
msgstr "Moln"

118
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
119 120 121
msgid "_Fog color"
msgstr "Färg_ på dimma"

122
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
123 124 125
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulens"

126
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
127 128 129
msgid "Op_acity"
msgstr "Op_acitet"

130
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
131 132 133
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Skifta färgerna i en palett"

134
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
135 136 137
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Skifta i palett..."

138 139 140 141
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78
142 143 144
msgid "Palette"
msgstr "Palett"

145
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
146 147 148
msgid "Off_set"
msgstr "Po_sition"

149
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
150 151 152
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Sortera färgerna i en palett"

153
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
154 155 156
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Sortera palett..."

157
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
158 159 160
msgid "Color _model"
msgstr "Färg_modell"

161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
162 163 164
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

165
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
166 167 168
msgid "HSV"
msgstr "NMI"

169
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
170 171 172
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Kanal att _sortera"

173
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
174 175 176
msgid "Red or Hue"
msgstr "Röd eller nyans"

177
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
178 179 180
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Grön eller mättnad"

181
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
182 183 184
msgid "Blue or Value"
msgstr "Blå eller intensitet"

185
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
186 187 188
msgid "_Ascending"
msgstr "_Stigande"

189
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:49
190
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
191
msgstr "Skapa en upprepande gradient med färger från paletten"
192

193
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:54
194
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
195
msgstr "Palett till _upprepande gradient"
196

197
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:71
198
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
199
msgstr "Skapa en gradient med färger från paletten"
200

201
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:76
202
msgid "Palette to _Gradient"
203
msgstr "Palett till _gradient"
204

205
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:56
206 207 208
msgid "Slice"
msgstr "Skär"

209 210
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:417
211
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
212
msgstr "Skär en bild längs dess hjälplinjer, skapar bilder och en HTML-tabellsnutt"
213

214
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:428
215 216 217
msgid "_Slice..."
msgstr "_Skär..."

218
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
219 220 221
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Sökväg för HTML-export"

222
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
223 224 225
msgid "Filename for export"
msgstr "Filnamn för export"

226
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
227 228 229
msgid "Image name prefix"
msgstr "Prefix för bildnamn"

230
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
231 232 233
msgid "Image format"
msgstr "Bildformat"

234
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
235 236 237
msgid "Separate image folder"
msgstr "Separat bildmapp"

238
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
239 240 241
msgid "Folder for image export"
msgstr "Mapp för bildexport"

242
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
243 244 245
msgid "Space between table elements"
msgstr "Utrymme mellan tabellelement"

246
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
247 248 249
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript för onmouseover och clicked"

250 251
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
252 253 254
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Hoppa över animering för tabelltexter"

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Python-konsoll"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bläddra..."

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Bläddrare för Python-procedurer"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Kunde inte skriva till \"%s\": %s"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Spara Python-Fu konsollutdata"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktiv GIMP Python-tolk"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Konsoll"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
290 291 292
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Lägg till en skuggkastning till ett lager, och eventuellt fasa dess kanter"

293
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
294 295 296
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "Skug_gkastning och fasning..."

297
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
298 299 300
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Oskarp skugga"

301
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
302 303 304
msgid "_Bevel"
msgstr "_Fasning"

305
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
306 307 308
msgid "_Drop shadow"
msgstr "S_kuggkastning"

309
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
310 311 312
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "_X-förskjutning för skuggkastning"

313
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
314 315 316
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "_Y-förskjutning för skuggkastning"

317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Skapa en ny pensel med tecken från en textsekvens"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Ny pensel från _text..."

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Bildpunktsstorlek"

#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Text"

337
#, fuzzy
338 339
#~ msgid "Gimp-Python Console"
#~ msgstr "Python-konsoll"
340