fi.po 75.3 KB
Newer Older
1 2 3
# Finnish translation of libgimp
# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
#
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
4
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>, 2000
5
# Tor Lillqvist <tml@iki.fi>, 2000
6
# Mikko Paananen <mikko at ipi.fi>, 2004
7
# Ilkka Tuohela <hile©iki.fi>, 2008.
8
# Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>, 2013
9
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: libgimp\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2018-05-20 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-22 11:40+0300\n"
16
"Last-Translator: Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>\n"
jjranta's avatar
jjranta committed
17
"Language-Team: Finnish <fi@li.org>\n"
18
"Language: fi\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Tor Lillqvist's avatar
Tor Lillqvist committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
24

25
#. procedure executed successfully
26
#: ../libgimp/gimp.c:1264
27 28 29 30
msgid "success"
msgstr "onnistui"

#. procedure execution failed
31
#: ../libgimp/gimp.c:1268
32 33 34 35
msgid "execution error"
msgstr "suoritusvirhe"

#. procedure called incorrectly
36
#: ../libgimp/gimp.c:1272
37 38 39 40
msgid "calling error"
msgstr "kutsuvirhe"

#. procedure execution cancelled
41
#: ../libgimp/gimp.c:1276
42 43 44
msgid "cancelled"
msgstr "peruttu"

45
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
46 47 48
msgid "Brush Selection"
msgstr "Siveltimen valinta"

49 50
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
51 52 53
msgid "_Browse..."
msgstr "_Selaa..."

54
#: ../libgimp/gimpexport.c:251 ../libgimp/gimpexport.c:287
55
#, c-format
56 57
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "%s-liitännäinen ei voi käsitellä tasoja"
58

59 60
#: ../libgimp/gimpexport.c:252 ../libgimp/gimpexport.c:261
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:288
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
61
msgid "Merge Visible Layers"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
62
msgstr "Yhdistä näkyvät tasot"
63

64
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
65
#, c-format
66
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
67 68
msgstr ""
"%s-liitännäinen ei voi käsitellä tason siirtymiä, kokoa tai läpinäkyvyyttä"
69

70
#: ../libgimp/gimpexport.c:269 ../libgimp/gimpexport.c:278
71
#, c-format
72 73
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä tasoja ainoastaan animaation ruutuina"
74

75
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:279
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
76
msgid "Save as Animation"
77 78
msgstr "Tallenna animaationa"

79 80
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:288
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
81
msgid "Flatten Image"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
82
msgstr "Yhdistä kuva"
83

84
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
85
#, c-format
86 87
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "%s-liitännäinen ei voi käsitellä läpinäkyvyyttä"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
88

89
#: ../libgimp/gimpexport.c:305
90
#, c-format
91 92
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "%s-liitännäinen ei voi käsitellä tasomaskeja"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
93

94
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
95
msgid "Apply Layer Masks"
96
msgstr "Sovella tason maskeja"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97

98
#: ../libgimp/gimpexport.c:314
99
#, c-format
100 101
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan RGB-kuvia"
102

103 104
#: ../libgimp/gimpexport.c:315 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:362
105
msgid "Convert to RGB"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
106
msgstr "Muunna täysvärikuvaksi"
107

108
#: ../libgimp/gimpexport.c:323
109
#, c-format
110 111
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan harmaasävykuvia"
112

113 114
#: ../libgimp/gimpexport.c:324 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
115
msgid "Convert to Grayscale"
116
msgstr "Muunna harmaasävyiksi"
117

118
#: ../libgimp/gimpexport.c:332
119
#, c-format
120 121
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan indeksoituja kuvia"
122

123 124
#: ../libgimp/gimpexport.c:333 ../libgimp/gimpexport.c:362
#: ../libgimp/gimpexport.c:372
125
msgid ""
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
126
"Convert to Indexed using default settings\n"
127 128
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
129
"Muunna indeksoiduksi käyttäen oletusasetuksia\n"
130
"(Tee käsin jos haluat käyttää muita kuin oletuksia)"
131

132
#: ../libgimp/gimpexport.c:342
133
#, c-format
134
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
135 136
msgstr ""
"%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan kaksivärisiä indeksoituja kuvia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137

138
#: ../libgimp/gimpexport.c:343
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
139 140 141 142 143
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Muunna indeksoiduksi käyttäen oletusasetuksia\n"
144
"(Tee käsin jos haluat säätää tulosta)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145

146
#: ../libgimp/gimpexport.c:352
147
#, c-format
148 149
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan RGB- tai harmaasävykuvia"
150

151 152 153 154
#: ../libgimp/gimpexport.c:361
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
155
msgstr "%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan RGB- tai indeksoituja kuvia"
156

157
#: ../libgimp/gimpexport.c:371
158
#, c-format
159
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
160 161
msgstr ""
"%s-liitännäinen voi käsitellä ainoastaan harmaasävy- tai indeksoituja kuvia"
162

163
#: ../libgimp/gimpexport.c:382
164
#, c-format
165 166
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "%s-liitännäinen vaatii kuvan alfakanavan"
167

168
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
169
msgid "Add Alpha Channel"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
170
msgstr "Lisää alfakanava"
171

172
#: ../libgimp/gimpexport.c:442
173
msgid "Confirm Save"
174
msgstr "Vahvista tallennus"
175

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
#: ../libgimp/gimpexport.c:447 ../libgimp/gimpexport.c:529
#: ../libgimp/gimpexport.c:1021 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:572
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:176
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:435 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:492
#| msgid "cancelled"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"

#: ../libgimp/gimpexport.c:448
#| msgid "Confirm"
msgid "C_onfirm"
msgstr "V_ahvista"

#: ../libgimp/gimpexport.c:524
193
msgid "Export File"
194
msgstr "Tiedoston vienti"
195

196
#: ../libgimp/gimpexport.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197
msgid "_Ignore"
jjranta's avatar
jjranta committed
198
msgstr "_Ohita"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
199

200
#: ../libgimp/gimpexport.c:530 ../libgimp/gimpexport.c:1022
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201
msgid "_Export"
jjranta's avatar
jjranta committed
202
msgstr "_Vie"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204
#. the headline
205
#: ../libgimp/gimpexport.c:560
206
#, c-format
207
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
209
"reasons:"
jjranta's avatar
jjranta committed
210
msgstr "Kuvaasi pitää muokata muotoon %s tallennusta varten:"
211

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
212
#. the footline
213
#: ../libgimp/gimpexport.c:634
214
msgid "The export conversion won't modify your original image."
jjranta's avatar
jjranta committed
215
msgstr "Muokkaus ei vaikuta alkuperäiseen kuvaan."
216

217
#: ../libgimp/gimpexport.c:741
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219 220 221
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
222
msgstr ""
jjranta's avatar
jjranta committed
223
"Olet tallentamassa tason maskia nimellä %s.\n"
224
"Tämä ei tallenna näkyviä tasoja."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
225

226
#: ../libgimp/gimpexport.c:747
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227 228 229 230
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
231
msgstr ""
232 233
"Olet tallentamassa kanavaa (tallennettu valintana) nimellä %s\n"
"Tämä ei tallenna näkyviä tasoja."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
234

235
#: ../libgimp/gimpexport.c:1015
236 237 238
msgid "Export Image as "
msgstr "Vie kuva nimellä"

239
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
240
msgid "Font Selection"
241
msgstr "Kirjasimen valinta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242

243
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
244 245 246
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Liukuvärin valinta"

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:487
#| msgid "GIMP"
msgid "GIMP 2.10"
msgstr "GIMP 2.10"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:671
#| msgid "_Background Color"
msgid "Background"
msgstr "Taustaväri"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
#, c-format
#| msgid "_Rotate"
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Kierrä %s?"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:866
msgid "_Keep Original"
msgstr "Säilytä al_kuperäinen"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:867 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
msgid "_Rotate"
msgstr "_Kierrä"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
msgid "Original"
msgstr "Alkuperäinen"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:924
#| msgid "_Rotate"
msgid "Rotated"
msgstr "Kierretty"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:942
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Tämä kuva sisältää Exif-metadatan suuntatiedot."

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:960
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Haluatko kääntää kuvan?"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:972
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Älä kysy uudelleen"

292 293 294
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
295
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:253
296
msgid "(Empty)"
jjranta's avatar
jjranta committed
297
msgstr "(tyhjä)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298

299
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
300 301 302
msgid "Palette Selection"
msgstr "Paletin valinta"

303
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
304 305 306
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Kuvion valinta"

307
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
308 309 310
msgid "by name"
msgstr "nimen mukaan"

311
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
312 313 314
msgid "by description"
msgstr "kuvauksen mukaan"

315
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
316 317 318
msgid "by help"
msgstr "ohjeen mukaan"

319
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
320 321 322
msgid "by author"
msgstr "tekijän mukaan"

323
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
324 325 326
msgid "by copyright"
msgstr "tekijänoikeuksien mukaan"

327
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
328 329 330
msgid "by date"
msgstr "päivämäärän mukaan"

331
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
332 333 334
msgid "by type"
msgstr "tyypin mukaan"

335
#. count label
336 337
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:141
338 339 340
msgid "No matches"
msgstr "Ei osumia"

341
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
342 343 344
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "Hakuehto ei kelpaa tai on vajaa"

345
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
346 347 348
msgid "Searching"
msgstr "Etsitään"

349
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
350 351 352
msgid "Searching by name"
msgstr "Haku nimen perusteella"

353
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
354 355 356
msgid "Searching by description"
msgstr "Haku kuvauksen perusteella"

357
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
358 359 360
msgid "Searching by help"
msgstr "Haku ohjeen perusteella"

361
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
362 363 364
msgid "Searching by author"
msgstr "Haku tekijän perusteella"

365
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
366 367 368
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Haku tekijänoikeuksien perusteella"

369
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
370 371 372
msgid "Searching by date"
msgstr "Haku päiväyksen perusteella"

373
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
374 375 376
msgid "Searching by type"
msgstr "Haku tyypin perusteella"

377
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
378 379 380 381 382 383
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d proseduuri"
msgstr[1] "%d proseduuria"

384
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
385 386 387
msgid "No matches for your query"
msgstr "Haku ei tuottanut tuloksia"

388
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
389 390 391 392 393 394
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d proseduuri vastaa hakua"
msgstr[1] "%d proseduuria vastaa hakua"

395
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
396 397
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
398

399
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
400 401 402
msgid "Return Values"
msgstr "Paluuarvot"

403
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
404 405 406
msgid "Additional Information"
msgstr "Lisätiedot"

407
#: ../libgimp/gimpprocview.c:240
408 409 410
msgid "Author:"
msgstr "Tekijä:"

411
#: ../libgimp/gimpprocview.c:253
412 413 414
msgid "Date:"
msgstr "Päivämäärä:"

415
#: ../libgimp/gimpprocview.c:266
416 417
msgid "Copyright:"
msgstr "Tekijänoikeudet:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
418

419
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
420
msgid "percent"
421
msgstr "prosenttia"
422

423
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
424
msgctxt "add-mask-type"
425 426 427
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Valkoinen (täysin peittävä)"

428
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
429
msgctxt "add-mask-type"
430 431 432
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Musta (täysin läpinäkyvä)"

433
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
434
msgctxt "add-mask-type"
435 436 437
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Tason _alfakanava"

438
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
439
msgctxt "add-mask-type"
440 441 442
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "_Siirrä tason alfakanava"

443
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
444
msgctxt "add-mask-type"
445 446 447
msgid "_Selection"
msgstr "_Valinta"

448
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
449
msgctxt "add-mask-type"
450
msgid "_Grayscale copy of layer"
451
msgstr "_Harmaasävykopio tasosta"
452

453
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
454
msgctxt "add-mask-type"
455 456 457
msgid "C_hannel"
msgstr "_Kanava"

458 459
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
460 461 462
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Edustaväristä taustaväriin (RGB)"

463 464
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
465 466 467
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Edustaväristä taustaväriin (HSV)"

468 469
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
470 471 472
msgid "FG to transparent"
msgstr "Edustaväristä läpinäkyvään"

473 474
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
475 476 477
msgid "Custom gradient"
msgstr "Oma väriliuku"

478
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Ympyrä"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Square"
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Neliö"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Timantti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
496
msgctxt "bucket-fill-mode"
497 498 499
msgid "FG color fill"
msgstr "Täyttö edustavärillä"

500
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
501
msgctxt "bucket-fill-mode"
502 503 504
msgid "BG color fill"
msgstr "Täyttö taustavärillä"

505
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
506
msgctxt "bucket-fill-mode"
507 508 509
msgid "Pattern fill"
msgstr "Täyttö kuviolla"

510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
#| msgid "Button 0"
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Nappi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Pyöreä"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Square"
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Neliömäinen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
529
msgctxt "channel-ops"
530 531 532
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Lisää valintaan"

533
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
534
msgctxt "channel-ops"
535 536 537
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Vähennä valinnasta"

538
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
539
msgctxt "channel-ops"
540 541 542
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Korvaa valittu alue"

543
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
544
msgctxt "channel-ops"
545 546 547
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Leikkaa valinnan kanssa"

548
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
549
msgctxt "channel-type"
550 551 552
msgid "Red"
msgstr "Punainen"

553
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
554
msgctxt "channel-type"
555 556 557
msgid "Green"
msgstr "Vihreä"

558
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
559
msgctxt "channel-type"
560 561 562
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"

563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
564
msgctxt "channel-type"
565 566 567
msgid "Gray"
msgstr "Harmaa"

568
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
569
msgctxt "channel-type"
570 571 572
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksoitu"

573
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
574
msgctxt "channel-type"
575 576 577
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

578
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
579
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580
msgid "Small"
jjranta's avatar
jjranta committed
581
msgstr "Pieni"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
582

583
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
584
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585
msgid "Medium"
jjranta's avatar
jjranta committed
586
msgstr "Keskikokoinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
587

588
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
589
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590
msgid "Large"
jjranta's avatar
jjranta committed
591
msgstr "Suuri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592

593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
594
msgctxt "check-type"
595
msgid "Light checks"
jjranta's avatar
jjranta committed
596
msgstr "Vaaleat ruudut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
597

598
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
599
msgctxt "check-type"
600
msgid "Mid-tone checks"
jjranta's avatar
jjranta committed
601
msgstr "Keskisävyiset ruudut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602

603
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
604
msgctxt "check-type"
605
msgid "Dark checks"
jjranta's avatar
jjranta committed
606
msgstr "Tummat ruudut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
607

608
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
609
msgctxt "check-type"
610
msgid "White only"
jjranta's avatar
jjranta committed
611
msgstr "Vain valkoinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612

613
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
614
msgctxt "check-type"
615
msgid "Gray only"
jjranta's avatar
jjranta committed
616
msgstr "Vain harmaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
617

618
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
619
msgctxt "check-type"
620
msgid "Black only"
jjranta's avatar
jjranta committed
621
msgstr "Vain musta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622

623
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
624
msgctxt "clone-type"
625 626 627
msgid "Image"
msgstr "Kuva"

628
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
629
msgctxt "clone-type"
630 631
msgid "Pattern"
msgstr "Kuvio"
632

633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
#| msgid "None"
msgctxt "color-tag"
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
#| msgid "Blue"
msgctxt "color-tag"
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
#| msgid "Green"
msgctxt "color-tag"
msgid "Green"
msgstr "Vihreä"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:375
#| msgid "Yellow"
msgctxt "color-tag"
msgid "Yellow"
msgstr "Keltainen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:376
msgctxt "color-tag"
msgid "Orange"
msgstr "Oranssi"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:377
msgctxt "color-tag"
msgid "Brown"
msgstr "Ruskea"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:378
#| msgid "Red"
msgctxt "color-tag"
msgid "Red"
msgstr "Punainen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:379
msgctxt "color-tag"
msgid "Violet"
msgstr "Violetti"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:380
#| msgctxt "channel-type"
#| msgid "Gray"
msgctxt "color-tag"
msgid "Gray"
msgstr "Harmaa"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:413
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "8-bittinen kokonaisluku"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:414
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "16-bittinen kokonaisluku"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:415
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "32-bittinen kokonaisluku"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:416
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:417
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:418
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:449
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:450
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:451
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:452
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:481
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:482
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:514
#| msgctxt "desaturate-mode"
#| msgid "Lightness"
748
msgctxt "desaturate-mode"
749 750
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Valoisuus (HSL)"
751

752
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:515
753
msgctxt "desaturate-mode"
754 755
msgid "Luma"
msgstr ""
756

757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:516
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Average (HSI Intensity)"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:517
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:518
#, fuzzy
#| msgid "Value"
770
msgctxt "desaturate-mode"
771 772
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Arvo"
773

774
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
775
msgctxt "dodge-burn-type"
776
msgid "Dodge"
777
msgstr "Värivalotus"
778

779
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
780
msgctxt "dodge-burn-type"
781 782 783
msgid "Burn"
msgstr "Värivarjostus"

784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
#| msgid "_Foreground Color"
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Edustaväri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
#| msgid "_Background Color"
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Taustaväri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
#| msgid "_White"
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Valkoinen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:583
#| msgctxt "blend-mode"
#| msgid "FG to transparent"
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Läpinäkyvyys"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:584
#| msgctxt "clone-type"
#| msgid "Pattern"
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Kuvio"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
#| msgctxt "color-rendering-intent"
#| msgid "Perceptual"
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Perceptual RGB"
msgstr "Aistinmukainen RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:645
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Linear"
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "Linear RGB"
msgstr "Lineaarinen RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:646
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "CIE Lab"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
#| msgctxt "image-type"
#| msgid "RGB"
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:677
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (counter-clockwise hue)"
msgstr ""

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (counter-clockwise hue)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:680
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (ccw)"
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (ccw)"
msgstr "Spiraali (vastapäivään)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:681
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (clockwise hue)"
msgstr ""

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (clockwise hue)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (cw)"
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (cw)"
msgstr "Spiraali (myötäpäivään)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Linear"
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Linear"
msgstr "Lineaarinen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:717
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Curved"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:718
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Sinusoidal"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:719
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (increasing)"
msgstr ""

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (increasing)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:722
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (cw)"
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (inc)"
msgstr "Spiraali (myötäpäivään)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:723
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (decreasing)"
msgstr ""

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (decreasing)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:726
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (cw)"
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (dec)"
msgstr "Spiraali (myötäpäivään)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:764
921 922 923
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
msgstr "Lineaarinen"
924

925
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:765
926
msgctxt "gradient-type"
927 928 929
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineaarinen"

930
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:766
931
msgctxt "gradient-type"
932 933 934
msgid "Radial"
msgstr "Säteittäinen"

935
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
936
msgctxt "gradient-type"
937 938 939
msgid "Square"
msgstr "Neliömäinen"

940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Conical (sym)"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Kartiomainen (symmetrinen)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (symmetric)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:771
951
msgctxt "gradient-type"
952 953 954
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Kartiomainen (symmetrinen)"

955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:772
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Conical (asym)"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Kartiomainen (epäsymmetrinen)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (asymmetric)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
966
msgctxt "gradient-type"
967 968 969
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Kartiomainen (epäsymmetrinen)"

970
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
971
msgctxt "gradient-type"
972 973 974
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Muotopurske (kulma)"

975
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
976
msgctxt "gradient-type"
977 978 979
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Muotopurske (pallo)"

980
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
981
msgctxt "gradient-type"
982 983 984
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Muotopurske (näppyläinen)"

985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:779
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (ccw)"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Spiraali (vastapäivään)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (clockwise)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:782
996
msgctxt "gradient-type"
997 998 999
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiraali (myötäpäivään)"

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:783
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Spiral (ccw)"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (counter-clockwise)"
msgstr "Spiraali (vastapäivään)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (counter-clockwise)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:786
1011
msgctxt "gradient-type"
1012 1013 1014
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiraali (vastapäivään)"

1015
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:818
1016
msgctxt "grid-style"
1017 1018 1019
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Leikkaukset (pisteet)"

1020
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:819
1021
msgctxt "grid-style"
1022 1023 1024
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Leikkaukset (ristikot)"

1025
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:820
1026
msgctxt "grid-style"
1027
msgid "Dashed"
1028
msgstr "Katkoviiva"
1029

1030
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:821
1031
msgctxt "grid-style"
1032
msgid "Double dashed"
1033
msgstr "Kaksoiskatkoviiva"
1034

1035
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:822
1036
msgctxt "grid-style"
1037
msgid "Solid"
1038
msgstr "Yhtenäinen"
1039

1040 1041 1042
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:892
#, fuzzy
#| msgid "by name"
1043
msgctxt "icon-type"
1044 1045
msgid "Icon name"
msgstr "nimen mukaan"
1046

1047
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:893
1048
msgctxt "icon-type"
1049
msgid "Inline pixbuf"
1050
msgstr "Sisäkkäinen pixbuf"
1051

1052
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
1053
msgctxt "icon-type"
1054 1055 1056
msgid "Image file"
msgstr "Kuvatiedosto"

1057
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:924
1058
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1059
msgid "RGB color"
jjranta's avatar
jjranta committed
1060
msgstr "RGB-väri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1061

1062
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:925
1063
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1064
msgid "Grayscale"
jjranta's avatar
jjranta committed
1065
msgstr "Harmaasävy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1066

1067
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:926
1068
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1069
msgid "Indexed color"
jjranta's avatar
jjranta committed
1070
msgstr "Indeksoitu paletti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1071

1072
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:959
1073
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1074
msgid "RGB"
jjranta's avatar
jjranta committed
1075
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1076

1077
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:960
1078
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1079
msgid "RGB-alpha"
jjranta's avatar
jjranta committed
1080
msgstr "RGB+alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1081

1082
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:961
1083 1084 1085 1086
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Harmaasävy"

1087
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:962
1088
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1089
msgid "Grayscale-alpha"
jjranta's avatar
jjranta committed
1090
msgstr "Harmaasävy+alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1091

1092
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:963
1093 1094 1095 1096
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indeksoitu"

1097
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:964
1098
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1099
msgid "Indexed-alpha"
jjranta's avatar
jjranta committed
1100
msgstr "Indeksoitu+alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1101

1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:994
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:995
#, fuzzy
#| msgctxt "gradient-type"
#| msgid "Square"
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Neliömäinen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:996
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1028
1121 1122
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
1123
msgstr "Ei mitään"
1124

1125
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1029
1126 1127 1128
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
msgstr "Lineaarinen"
1129

1130
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1030
1131
msgctxt "interpolation-type"
1132
msgid "Cubic"
1133
msgstr "Kuutiollinen"
1134

1135 1136 1137 1138 1139 1140
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1031
msgctxt "interpolation-type"
msgid "NoHalo"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1032
1141
msgctxt "interpolation-type"
1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
msgid "LoHalo"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1062
msgctxt "join-style"
msgid "Miter"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1063
msgctxt "join-style"
msgid "Round"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1064
msgctxt "join-style"
msgid "Bevel"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1125
msgctxt "merge-type"
msgid "Expanded as necessary"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1126
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to image"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1127
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to bottom layer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1128
#, fuzzy
#| msgctxt "clone-type"
#| msgid "Pattern"
msgctxt "merge-type"
msgid "Flatten"
msgstr "Kuvio"
1182

1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1220
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1221
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1222
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1251
1199
msgctxt "paint-application-mode"
1200
msgid "Constant"
1201
msgstr "Vakio"
1202

1203
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1252
1204
msgctxt "paint-application-mode"
1205 1206 1207
msgid "Incremental"
msgstr "Inkrementaalinen"

1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1385
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Sisäinen GIMP-proseduuri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1386
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "GIMP-liitännäinen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1387
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "GIMP-laajennos"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1388
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Väliaikainen proseduuri"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1463
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1464
msgctxt "precision"
msgid "8-bit gamma integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1465
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1466
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1467
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1468
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma integer"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1469
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1470
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1471
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1472
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1473
msgctxt "precision"
msgid "64-bit linear floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1474
msgctxt "precision"
msgid "64-bit gamma floating point"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1543
1289
msgctxt "repeat-mode"
1290 1291
msgid "None (extend)"
msgstr ""
1292

1293
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1544
1294
msgctxt "repeat-mode"
1295 1296 1297
msgid "Sawtooth wave"
msgstr "Sahalaita-aalto"

1298
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1545
1299
msgctxt "repeat-mode"
1300 1301 1302
msgid "Triangular wave"
msgstr "Kolmioaalto"

1303 1304 1305 1306 1307 1308
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1546
msgctxt "repeat-mode"
msgid "Truncate"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1608
1309
msgctxt "run-mode"
1310 1311 1312
msgid "Run interactively"
msgstr "Suorita interaktiivisesti"

1313
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1609
1314
msgctxt "run-mode"
1315 1316 1317
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Suorita taustalla"

1318
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1610
1319
msgctxt "run-mode"
1320 1321 1322
msgid "Run with last used values"
msgstr "Suorita viimeksi käytetyillä arvoilla"

1323 1324 1325 1326
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1648
msgctxt "select-criterion"
msgid "Composite"
msgstr ""
1327

1328 1329 1330 1331 1332 1333
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1649
#, fuzzy
#| msgid "Red"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Red"
msgstr "Punainen"
1334

1335 1336 1337 1338 1339 1340
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1650
#, fuzzy
#| msgid "Green"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Green"
msgstr "Vihreä"
1341

1342 1343 1344 1345 1346 1347
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1651
#, fuzzy
#| msgid "Blue"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"
1348

1349 1350 1351 1352
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1652
msgctxt "select-criterion"
msgid "Hue (HSV)"
msgstr ""
1353

1354 1355 1356 1357 1358 1359
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1653
#, fuzzy
#| msgid "Saturation"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Saturation (HSV)"
msgstr "Kylläisyys"
1360

1361 1362 1363 1364 1365 1366
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1654
#, fuzzy
#| msgid "Value"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Arvo"
1367

1368 1369 1370 1371 1372 1373
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1655
#, fuzzy
#| msgid "Alpha"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"
1374

1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1656
#, fuzzy
#| msgctxt "desaturate-mode"
#| msgid "Lightness"
msgctxt "select-criterion"
msgid "Lightness (LCH)"
msgstr "Vaaleus"
1382

1383 1384 1385 1386
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1657
msgctxt "select-criterion"
msgid "Chroma (LCH)"
msgstr ""
1387

1388 1389 1390 1391
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1658
msgctxt "select-criterion"
msgid "Hue (LCH)"
msgstr ""
1392

1393 1394 1395 1396
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1687
msgctxt "size-type"
msgid "Pixels"
msgstr "Pikseleitä"
1397

1398 1399 1400 1401
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1688
msgctxt "size-type"
msgid "Points"
msgstr "Pisteitä"
1402

1403 1404 1405 1406 1407 1408
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1749
#, fuzzy
#| msgid "_Stroke"
msgctxt "stroke-method"
msgid "Stroke line"
msgstr "_Piirrä"
1409

1410 1411 1412 1413
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1750
msgctxt "stroke-method"
msgid "Stroke with a paint tool"
msgstr ""
1414

1415
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1779
1416
msgctxt "text-direction"
1417 1418
msgid "From left to right"
msgstr "Vasemmalta oikealle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1419

1420
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1780
1421
msgctxt "text-direction"
1422 1423
msgid "From right to left"
msgstr "Oikealta vasemmalle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1424

1425
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1811
1426 1427 1428 1429
msgctxt "text-hint-style"
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

1430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1812
1431 1432 1433 1434
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
msgstr "Vähäinen"

1435
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1813
1436 1437 1438 1439
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Keskitaso"

1440
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1814
1441 1442 1443 1444
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Full"
msgstr "Täysi"

1445
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1845
1446
msgctxt "text-justification"
1447 1448
msgid "Left justified"
msgstr "Tasattu vasemmalle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1449

1450
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1846
1451
msgctxt "text-justification"
1452 1453
msgid "Right justified"
msgstr "Tasattu oikealle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1454

1455
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1847
1456
msgctxt "text-justification"
1457 1458
msgid "Centered"
msgstr "Keskitetty"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1459

1460
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1848
1461
msgctxt "text-justification"
1462
msgid "Filled"
1463
msgstr "Tasaa molemmat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1464

1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1878
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Shadows"
msgstr "Varjot"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1879
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Midtones"
msgstr "Keskisävyt"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1880
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Highlights"
msgstr "Kirkkaat kohdat"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1909
msgctxt "transform-direction"
msgid "Normal (Forward)"
msgstr "Tavallinen (eteenpäin)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1910
msgctxt "transform-direction"
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr "Korjaava (taaksepäin)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1941
msgctxt "transform-resize"
msgid "Adjust"
msgstr "Säädä"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1942
msgctxt "transform-resize"
msgid "Clip"
msgstr "Rajaa"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1943
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop to result"
msgstr "Rajaa tulokseen"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1944
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Rajaa kuvasuhteessa"

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:845
#, c-format
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:859 ../libgimpbase/gimpmetadata.c:929
#, c-format
msgid "Conversion of the filename to system codepage failed."
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:916
#, c-format
msgid "Can save metadata only to local files"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1002
#, c-format
msgid "Parsing Exif data failed."
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1053
#, c-format
msgid "Parsing IPTC data failed."
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1102
#, c-format
msgid "Parsing XMP data failed."
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimputils.c:227 ../libgimpbase/gimputils.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1541