sk.po 56.9 KB
Newer Older
1
# translation of gimp-script-fu.HEAD.po to Slovak
2
# translation of gimp-script-fu.HEAD.sk.po to Slovak
3
# gimp-script-fu sk.po
4
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
5
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2002,2003, 2004.
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
7
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
8 9
#
# $Id$
10 11 12
#
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
15 16
"POT-Creation-Date: 2016-02-13 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-13 17:12+0100\n"
17
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
19
"Language: sk\n"
20
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
21
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
24

25 26
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
27
msgstr "Interaktívna konzola pre vývoj skriptov Script-Fu"
28 29 30

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
31
msgstr "_Konzola"
32 33 34

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:141
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
35
msgstr "Server pre vzdialené operácie skriptu Script-Fu"
36 37 38 39 40

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:151
msgid "_Start Server..."
msgstr "Štart _servera..."

41
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
42
msgid "_GIMP Online"
43
msgstr "_GIMP online"
44

45
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
46
msgid "_User Manual"
47
msgstr "_Používateľská príručka"
48

49
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:310
50 51 52
msgid "_Script-Fu"
msgstr "_Script-Fu"

53
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:312
54 55 56
msgid "_Test"
msgstr "_Test"

57
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
58 59 60
msgid "_Buttons"
msgstr "_Tlačidlá"

61
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
62 63 64
msgid "_Logos"
msgstr "_Logá"

65
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
66 67 68
msgid "_Patterns"
msgstr "_Vzorky"

69
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:322
70 71 72
msgid "_Web Page Themes"
msgstr "Témy _www stránky"

73
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:324
74 75 76
msgid "_Alien Glow"
msgstr "Mimo_zemská žiara"

77
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:326
78 79 80
msgid "_Beveled Pattern"
msgstr "_Skosená vzorka"

81
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
82 83 84
msgid "_Classic.Gimp.Org"
msgstr "_Classic.Gimp.Org"

85
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:331
86 87 88
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Alfa do _loga"

89
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
90
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
91
msgstr "Znovu načítať všetky dostupné skripty Script-Fu"
92

93
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:339
94 95
msgid "_Refresh Scripts"
msgstr "_Znovunačítať skripty"
96

97
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:362
98 99 100 101
msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
102 103
"Nemôžete použiť „Obnoviť skripty“ pokiaľ je otvorené dialógové okno Script-"
"Fu. Prosím, zavrite všetky okná Script-Fu a skúste to znovu."
104

105 106
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
107
msgid "Script-Fu Console"
108
msgstr "Script-Fu konzola"
109

110
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
111
msgid "Welcome to TinyScheme"
112
msgstr "Vitajte v TinyScheme"
113

114
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:196
115
msgid "Interactive Scheme Development"
116
msgstr "Vývoj interaktívnej schémy"
117

118
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
119
msgid "_Browse..."
120
msgstr "_Prehliadať..."
121

122
# dialog title
123
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:288
124
msgid "Save Script-Fu Console Output"
125
msgstr "Uloženie výstupu konzoly skriptu Script-Fu"
126

127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:335
128 129
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
130
msgstr "Nie je možné otvoriť „%s“ pre zápis: %s"
131

132
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:364
133 134 135
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Prehliadač procedúr Script-Fu"

136 137
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
138
msgstr "Skúšobný režim Script-Fu umožňuje iba neinteraktívne vyvolanie"
139

140
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
142
msgstr "Script-Fu nemôže spracovať dva skritpy v rovnakom čase"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143

144
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:202
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145 146
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
147
msgstr "Už spúšťate skript  „%s“."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
148

149
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:228
150 151
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
152
msgstr "Script-Fu: %s"
153

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154
#. we add a colon after the label;
155 156
#. *  some languages want an extra space here
#.
157
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:291
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
158 159
#, c-format
msgid "%s:"
160
msgstr "%s:"
161

162
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:338
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
163
msgid "Script-Fu Color Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
164
msgstr "Script-Fu výber farby"
165

166
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:448
167
msgid "Script-Fu File Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
168
msgstr "Script-Fu výber súboru"
169

170
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:451
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171
msgid "Script-Fu Folder Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
172
msgstr "Script-Fu výber priečinka"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173

174
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:464
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
175
msgid "Script-Fu Font Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
176
msgstr "Script-Fu výber písma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
177

178
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:472
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
179
msgid "Script-Fu Palette Selection"
180
msgstr "Script-Fu výber farby"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
181

182
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
183
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
184
msgstr "Script-Fu výber vzorky"
185

186
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
187
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
188
msgstr "Script-Fu výber prechodu"
189

190
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
191
msgid "Script-Fu Brush Selection"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
192
msgstr "Script-Fu výber štetca"
193

194
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:868
195
#, c-format
196
msgid "Error while executing %s:"
197
msgstr "Chyba počas spúšťania %s:"
198

199
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:149
200
msgid "Too few arguments to 'script-fu-register' call"
201
msgstr "Príliš málo parametrov na volanie „script-fu-register“"
202

203
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:648
204
#, c-format
205
msgid "Error while loading %s:"
206
msgstr "Chyba počas načítavania %s:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
207

208
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:827
209
msgid "Script-Fu Server Options"
210
msgstr "Nastavenia Script-Fu servera"
211

212
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:832
213 214 215
msgid "_Start Server"
msgstr "_Spustiť server"

216 217
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:865
msgid "Listen on IP:"
218
msgstr "Počúvať na IP:"
219 220

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:872
221
msgid "Server port:"
222
msgstr "Port servera:"
223

224
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:878
225 226
msgid "Server logfile:"
msgstr "Súbor záznamov servera:"
227

228
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:891
229 230 231 232
msgid ""
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
msgstr ""
233 234
"Počúvaním na IP adrese inej ako 127.0.0.1 (obzvlášť 0.0.0.0) umožníte "
"útočníkom vzdialene spustiť ľubovoľný kód na tomto počítači."
235

236 237
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:76
msgid "Bumpmap"
238
msgstr "Mapa vyvýšenia"
239

240 241 242
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:185
msgid "Add B_evel..."
msgstr "Pridať _skosenie..."
243

244 245
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:186
msgid "Add a beveled border to an image"
246
msgstr "Pridá skosený okraj do obrázku"
247

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:193
msgid "Thickness"
msgstr "Hrúbka"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:160
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:104
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:143
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:248
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:106
msgid "Work on copy"
msgstr "Pracovať s kópiou"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:195
msgid "Keep bump layer"
msgstr "Uchovať vrstvu vyvýšenia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:108
msgid "Border Layer"
msgstr "Vrstva okraju"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:160
msgid "Add _Border..."
msgstr "Pridať o_kraj..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:161
msgid "Add a border around an image"
msgstr "Pridá okraj okolo obrázku"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:168
msgid "Border X size"
msgstr "Veľkosť okraja X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:169
msgid "Border Y size"
msgstr "Veľkosť okraja Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:170
msgid "Border color"
msgstr "Farba okraja"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:171
msgid "Delta value on color"
msgstr "Delta hodnota farby"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:206
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:327
msgid "Frame"
msgstr "Rám"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:222
msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
msgstr ""
301

302 303 304
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:228
msgid "_Blend..."
msgstr "_Miešať..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
305

306 307 308 309 310
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:229
msgid ""
"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
"an animation"
msgstr ""
311

312 313 314
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:236
msgid "Intermediate frames"
msgstr "Medziľahlé políčka"
315

316 317 318
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:237
msgid "Max. blur radius"
msgstr "Max. polomer rozmazania"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
319

320 321 322
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:238
msgid "Looped"
msgstr "Slučka"
323

324 325 326 327 328 329
#. --- false form of "if-1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:212
msgid ""
"The Burn-In script needs two layers in total. A foreground layer with "
"transparency and a background layer."
msgstr ""
330

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:219
msgid "B_urn-In..."
msgstr "_Vpálenie..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:220
msgid ""
"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
"between two layers"
msgstr ""

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:227
msgid "Glow color"
msgstr "Farba žiary"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:228
msgid "Fadeout"
msgstr "Zanikanie"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:229
msgid "Fadeout width"
msgstr "Šírka miznutia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:230
msgid "Corona width"
msgstr "Šírka korony"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:231
msgid "After glow"
msgstr "Po žiare"
360

361 362 363
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:232
msgid "Add glowing"
msgstr "Pridať vyžarovanie"
364

365 366 367
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:233
msgid "Prepare for GIF"
msgstr "Prepraviť pre GIF"
368

369 370 371
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:234
msgid "Speed (pixels/frame)"
msgstr "Rýchlosť (body/políčko)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
372

373 374 375
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:168
msgid "Carved Surface"
msgstr ""
376

377 378
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:169
msgid "Bevel Shadow"
379
msgstr "Tieň skosenia"
380

381 382
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:170
msgid "Bevel Highlight"
383
msgstr "Zvýraznenie skosenia"
384

385 386 387 388
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:171
#, fuzzy
msgid "Cast Shadow"
msgstr "Vytvoriť tieň"
389

390 391 392
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:172
msgid "Inset"
msgstr ""
393

394 395 396
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:182
msgid "Stencil C_arve..."
msgstr "Šablóna _vyrezania..."
397

398 399 400 401
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:183
msgid ""
"Use the specified drawable as a stencil to carve from the specified image."
msgstr ""
402

403 404 405
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:190
msgid "Image to carve"
msgstr "Obrázok na vyrezanie"
406

407 408 409
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:191
msgid "Carve white areas"
msgstr "Vyrezať biele oblasti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
410

411 412 413
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:103
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
414

415 416 417
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:104
msgid "Layer 1"
msgstr "Vrstva 1"
418

419 420 421
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:105
msgid "Layer 2"
msgstr "Vrstva 2"
422

423 424 425
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:106
msgid "Layer 3"
msgstr "Vrstva 3"
426

427 428 429
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:107
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Vrhnúť tieň"
430

431 432 433
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:201
msgid "Chrome"
msgstr "Chróm"
434

435 436 437 438
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:202
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:68
msgid "Highlight"
msgstr "Zvýrazniť"
439

440 441 442
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:214
msgid "Stencil C_hrome..."
msgstr "Šablóna c_hrómovania..."
443

444 445 446 447 448
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:215
msgid ""
"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
"(grayscale) stencil"
msgstr ""
449

450 451 452
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:222
msgid "Chrome saturation"
msgstr "Sýtosť chrómovania"
453

454 455 456
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:223
msgid "Chrome lightness"
msgstr "Svetlosť chrómovania"
457

458 459 460
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:224
msgid "Chrome factor"
msgstr "Faktor chrómovania"
461

462 463 464
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:225
msgid "Environment map"
msgstr "Mapa prostredia"
465

466 467 468
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:228
msgid "Highlight balance"
msgstr "Vyváženie svetiel"
469

470 471 472
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:229
msgid "Chrome balance"
msgstr "Vyváženosť chrómovania"
473

474 475 476
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:230
msgid "Chrome white areas"
msgstr "Pochrómovať biele oblasti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
477

478 479 480
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:74
msgid "Effect layer"
msgstr "Vrstva efektov"
481

482 483 484
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:127
msgid "_Circuit..."
msgstr "O_bvod..."
485

486 487 488 489
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:128
msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
msgstr ""
490

491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:135
msgid "Oilify mask size"
msgstr "Veľkosť masky olejomaľby"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:136
msgid "Circuit seed"
msgstr "Hniezdo okruhu"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:137
msgid "No background (only for separate layer)"
msgstr "Bez pozadia (iba pre oddelenú vrstvu)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:129
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:132
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:138
msgid "Keep selection"
msgstr "Uchovať výber"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:130
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:133
msgid "Separate layer"
msgstr "Oddelená vrstva"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:51
msgid "_Clothify..."
msgstr "_Plátno..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:52
msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
523

524 525 526
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:59
msgid "Blur X"
msgstr "Rozmazanie X"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527

528 529 530 531 532 533 534
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:60
msgid "Blur Y"
msgstr "Rozmazanie Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:61
msgid "Azimuth"
msgstr "Azimut"
535

536 537 538
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:62
msgid "Elevation"
msgstr "Zdvih"
539

540 541 542
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:63
msgid "Depth"
msgstr "Hĺbka"
543

544 545 546
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:36
msgid "Stain"
msgstr "Škvrna"
547

548 549 550
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:81
msgid "_Coffee Stain..."
msgstr "_Kávová škrna..."
551

552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:82
msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
msgstr ""

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:89
msgid "Stains"
msgstr "Škvrny"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:90
msgid "Darken only"
562
msgstr "Len stmavenie"
563

564 565 566
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:67
msgid "Difference Clouds..."
msgstr ""
567

568 569 570
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:68
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr ""
571

572 573 574
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:105
msgid "_Distort..."
msgstr "_Deformovať..."
575

576 577
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:106
msgid "Distress the selection"
578
msgstr "Zdeformuje výber"
579

580 581 582
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:113
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Prah (väčší 1<-->254 menší)"
583

584 585 586
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:114
msgid "Spread"
msgstr "Roztiahnuť"
587

588 589 590
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:115
msgid "Granularity (1 is low)"
msgstr "Zrnitosť (1 je malá)"
591

592 593 594
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:116
msgid "Smooth"
msgstr "Vyhladiť"
595

596 597 598
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:117
msgid "Smooth horizontally"
msgstr "Vyhladiť vodorovne"
599

600 601 602
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:118
msgid "Smooth vertically"
msgstr "Vyhladiť zvislo"
603

604 605 606
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:170
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Vrhnúť tieň..."
607

608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:171
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr ""

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:178
msgid "Offset X"
msgstr "Posun X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:179
msgid "Offset Y"
msgstr "Posun Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:180
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:209
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:141
msgid "Blur radius"
msgstr "Polomer rozostrenia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:181
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:154
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:210
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:350
msgid "Color"
msgstr "Farba"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:182
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:211
msgid "Opacity"
msgstr "Krytie"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:183
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:213
msgid "Allow resizing"
msgstr "Povoliť zmenu veľkosti"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:39
msgid "_Erase Every Other Row..."
msgstr "_Vymazať každý druhý riadok..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:40
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "Vymazať každý druhý riadok"
650

651 652 653
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows/cols"
msgstr "Riadky/Stĺpce"
654

655 656 657
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows"
msgstr "Riadky"
658

659 660 661
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Columns"
msgstr "Stĺpce"
662

663 664 665
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even/odd"
msgstr "Párny/Nepárny"
666

667 668 669
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even"
msgstr "Párny"
670

671 672 673
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Odd"
msgstr "Nepárny"
674

675 676 677
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase/fill"
msgstr "Zmazať/Vyplniť"
678

679 680 681
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase"
msgstr "Zmazať"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682

683 684 685
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Fill with BG"
msgstr "Vyplniť s pozadím"
686

687 688 689
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:152
msgid "Render _Font Map..."
msgstr "Generovať mapu _písma..."
690

691 692 693 694
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:153
msgid ""
"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
msgstr ""
695

696 697 698
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:158
msgid "_Text"
msgstr "_Text"
699

700 701 702
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:159
msgid "Use font _name as text"
msgstr "Používať _názov písma ako text"
703

704 705 706
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:160
msgid "_Labels"
msgstr "_Označenia"
707

708 709 710
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:161
msgid "_Filter (regexp)"
msgstr "_Filter (regexp)"
711

712 713 714
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:162
msgid "Font _size (pixels)"
msgstr "Veľkosť pí_sma (v bodoch)"
715

716 717 718
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:163
msgid "_Border (pixels)"
msgstr "_Okraj (v bodoch)"
719

720 721 722
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "_Color scheme"
msgstr "_Farebná schéma"
723

724 725 726
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Black on white"
msgstr "Čierna na bielom"
727

728 729 730
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Active colors"
msgstr "Aktívne farby"
731

732 733 734
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:146
msgid "_Fuzzy Border..."
msgstr "N_eostrý okraj..."
735

736 737 738
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:147
msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
msgstr ""
739

740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:155
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:98
msgid "Border size"
msgstr "Veľkosť okraja"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:156
msgid "Blur border"
msgstr "Hranica rozmazania"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:157
msgid "Granularity (1 is Low)"
msgstr "Zrnitosť (1 je malá)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:158
msgid "Add shadow"
msgstr "Pridať tieň"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:159
msgid "Shadow weight (%)"
msgstr "Výška tieňa (%)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:161
msgid "Flatten image"
msgstr "Do jednej vrstvy"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:59
msgid "Using _Paths"
msgstr "Používanie _ciest"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:60
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:73
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:86
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:99
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:112
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:125
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:151
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Záložka používateľskej príručky"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:72
msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "_Príprava vašich obrázkov pre web"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:85
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
msgstr "P_ráca s fotografiami z digitálneho fotoaparátu"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:98
msgid "Create, Open and Save _Files"
msgstr "Vytvoriť, otvoriť a uložiť _súbory"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:111
msgid "_Basic Concepts"
msgstr "_Základné koncepty"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:124
msgid "How to Use _Dialogs"
msgstr "Ako používať _dialógové okná"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:137
msgid "Drawing _Simple Objects"
msgstr "Kreslenie _jednoduchých objektov"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:150
msgid "Create and Use _Selections"
msgstr "Vytvoriť a použiť _výbery"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:178
msgid "_Main Web Site"
msgstr "_Hlavná web stránka"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:179
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:192
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:205
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:218
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Záložka webovej stránky programu GIMP"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:191
msgid "_Developer Web Site"
msgstr "_Web stránka pre vývojárov"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:204
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "Webová stránka s _používateľskou príručkou"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:217
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Register zásuvných modulov"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:63
msgid "Custom _Gradient..."
msgstr "Vlastný _prechod..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:64
msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
msgstr ""
838

839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:263
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:71
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:195
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:264
msgid "Height"
msgstr "Výška"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:71
msgid "Gradient reverse"
msgstr "Obrátený prechod"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:84
msgid "_Grid..."
msgstr "_Mriežka..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:85
msgid ""
"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
"brush"
msgstr ""

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:92
msgid "X divisions"
msgstr "Rozdelenie X"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
872

873 874 875 876 877 878 879 880 881 882
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:93
msgid "Y divisions"
msgstr "Rozdelenie Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:32
msgid "New Guides from _Selection"
msgstr "Nové vodítka z výberu"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:33
msgid "Create four guides around the bounding box of the current selection"
883
msgstr "Vytvorí štyri vodítka okolo ohraničujúcej plochy aktuálneho výberu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
884

885 886 887
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:27
msgid "New Guide (by _Percent)..."
msgstr "Nové vodítka (podľa _percent)..."
888

889 890 891
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:28
msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
892

893 894 895 896
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Direction"
msgstr "Smer"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
897

898 899 900 901
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovne"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
902

903 904 905 906
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:36
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Vertical"
msgstr "Zvisle"
907

908 909 910
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:37
msgid "Position (in %)"
msgstr "Pozícia (v %)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
911

912 913 914
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:27
msgid "New _Guide..."
msgstr "Nové v_odítko..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
915

916 917 918
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:28
msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
msgstr ""
919

920 921 922
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:36
msgid "Position"
msgstr "Pozícia"
923

924 925 926
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:19
msgid "_Remove all Guides"
msgstr "_Odstrániť všetky vodítka"
927

928 929 930
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:20
msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
931

932 933 934
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:117
msgid "_Lava..."
msgstr "_Láva..."
935

936 937 938
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:118
msgid "Fill the current selection with lava"
msgstr "Vyplní aktuálny výber lávou"
939

940 941 942
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:125
msgid "Seed"
msgstr "Hniezdo"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
943

944 945 946
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:126
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
947

948 949 950
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:127
msgid "Roughness"
msgstr "Drsnosť"
951

952 953 954 955
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:128
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:351
msgid "Gradient"
msgstr "Prechod"
956

957 958 959
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:131
msgid "Use current gradient"
msgstr "Použiť aktuálny prechod"
960

961 962 963
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:108
msgid "Line _Nova..."
msgstr "Čiarová _nova..."
964

965 966 967 968 969
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:109
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
970

971 972 973
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:116
msgid "Number of lines"
msgstr "Počet čiar"
974

975 976 977
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:117
msgid "Sharpness (degrees)"
msgstr "Ostrosť (v stupňoch)"
978

979 980 981
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:118
msgid "Offset radius"
msgstr "Polomer posunu"
982

983 984 985
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:119
msgid "Randomness"
msgstr "Náhodnosť"
986

987 988 989
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:63
msgid "_Rectangular..."
msgstr "O_bdĺžnikový..."
990

991 992
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:64
msgid "Create a rectangular brush"
993
msgstr "Vytvoriť obdĺžnikový štetec"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
994

995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:137
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:193
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:262
msgid "Name"
msgstr "Názov"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:72
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:141
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:196
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:266
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:143
msgid "Spacing"
msgstr "Rozostup"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:131
msgid "Re_ctangular, Feathered..."
msgstr "Ob_dĺžnikový, neostrý..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:132
msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
1017
msgstr "Vytvorí obdĺžnikový štetec so zjemnenými hranami"
1018

1019 1020 1021 1022
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:140
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:265
msgid "Feathering"
msgstr "Neostrosť"
1023

1024 1025 1026
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:187
msgid "_Elliptical..."
msgstr "_Eliptický..."
1027

1028 1029
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:188
msgid "Create an elliptical brush"
1030
msgstr "Vytvoriť kruhový štetec"
1031

1032 1033 1034
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:256
msgid "Elli_ptical, Feathered..."
msgstr "E_liptický, neostrý..."
1035

1036 1037
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:257
msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
1038
msgstr "Vytvorí kruhový štetec so zjemnenými hranami"
1039

1040 1041 1042
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:89
msgid "_Old Photo..."
msgstr "Stará f_otografia..."
1043

1044 1045 1046
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:90
msgid "Make an image look like an old photo"
msgstr "Upraví obrázok na spôsob starej fotografie"
1047

1048 1049 1050
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:97
msgid "Defocus"
msgstr "Rozostrenie"
1051

1052 1053 1054 1055 1056 1057
#. since this plug-in uses the fuzzy-border plug-in, I used the
#. values of the latter, with the exception of the initial value
#. and the 'minimum' value.
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:102
msgid "Sepia"
msgstr "Sépia"
1058

1059 1060 1061
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:103
msgid "Mottle"
msgstr "Škvrnka"
1062

1063 1064 1065
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:226
msgid "Folder for the output file"
msgstr "Zložka pre výstupný súbor"
1066

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:227
msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"Názov súbor na vytvorenie (ak súbor s týmto názvom už existuje, bude "
"nahradený)"
1074

1075 1076 1077
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
msgstr "Názov súboru, ktorý ste zadali, nie je vhodný ako názov súboru."
1078

1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:237
msgid ""
"All characters in the name are either white-spaces or characters which can "
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Všetky znaky v názve sú buď medzery, alebo znaky, ktoré sa nedajú zobraziť v "
"názvoch súborov."
1086

1087 1088 1089 1090 1091
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:265
msgid ""
"Export the active palette as a CSS stylesheet with the color entry name as "
"their class name, and the color itself as the color attribute"
msgstr ""
1092

1093 1094 1095
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:291
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr ""
1096

1097 1098 1099
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:323
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr ""
1100

1101 1102 1103 1104 1105
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:352
msgid ""
"Write all the colors in a palette to a text file, one hexadecimal value per "
"line (no names)"
msgstr ""
1106

1107 1108 1109
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:399
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr ""
1110

1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "V schránke sa nenachádzajú žiadne údaje obrázku na vloženie."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:62
msgid "New _Brush..."
msgstr "Nový š_tetec..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:63
msgid "Paste the clipboard contents into a new brush"
msgstr "Vloží obsah schránky do nového štetca"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:68
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:141
msgid "Brush name"
msgstr "Názov štetca"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:57
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:142
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:102
msgid "File name"
msgstr "Názov súboru"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:50
msgid "New _Pattern..."
msgstr "Nová _vzorka..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:51
msgid "Paste the clipboard contents into a new pattern"
msgstr "Vloží obsah schránky do nového vzoru"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:101
msgid "Pattern name"
msgstr "Názov vzorky"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:198
msgid "_Perspective..."
msgstr "_Perspektíva..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:199
msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
1156

1157 1158 1159
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:206
msgid "Angle"
msgstr "Uhol"
1160

1161 1162 1163
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:207
msgid "Relative distance of horizon"
msgstr "Relatívna vzdialenosť horizontu"
1164

1165 1166 1167
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:208
msgid "Relative length of shadow"
msgstr "Relatívna dĺžka tieňa"
1168

1169 1170 1171
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:212
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolácia"
1172

1173 1174 1175
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:121
msgid "_Predator..."
msgstr "_Predátor..."
1176

1177 1178 1179
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:122
msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
1180

1181 1182 1183
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:129
msgid "Edge amount"
msgstr "Miera hrán"
1184

1185 1186 1187
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:130
msgid "Pixelize"
msgstr "Pixelizovať"
1188

1189 1190 1191
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:131
msgid "Pixel amount"
msgstr "Veľkosť bodov"
1192

1193 1194 1195
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:42
msgid "Reverse Layer Order"
msgstr "Prevrátiť poradie vrstiev"
1196

1197 1198 1199
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:43
msgid "Reverse the order of layers in the image"
msgstr "Prevráti poradie vrstiev obrázku"
1200

1201 1202 1203
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:67
msgid "_Rippling..."
msgstr "V_lnenie..."
1204

1205 1206 1207 1208
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:68
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current layer"
msgstr ""
1209

1210 1211 1212
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:75
msgid "Rippling strength"
msgstr "Sila zvlnenia"
1213

1214 1215 1216 1217
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:76
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:105
msgid "Number of frames"
msgstr "Počet snímok"
1218

1219 1220 1221
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Edge behavior"
msgstr "Správanie sa hrán"
1222

1223 1224 1225
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Wrap"
msgstr "Zalamovať"
1226

1227 1228 1229
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Smear"
msgstr "Rozmazať"
1230

1231 1232 1233
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Black"
msgstr "Čierna"
1234

1235 1236 1237
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:129
msgid "_Round Corners..."
msgstr "_Zaobliť rohy..."
1238

1239 1240 1241 1242
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:130
msgid ""
"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
msgstr "Zaoblí rohy obrázku a voliteľne pridá vrhanie tieňa a pozadie"
1243

1244 1245 1246
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:137
msgid "Edge radius"
msgstr "Polomer hrany"
1247

1248 1249 1250
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:138
msgid "Add drop-shadow"
msgstr "Pridať vrhanie tieňa"
1251

1252 1253 1254
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:139
msgid "Shadow X offset"
msgstr "X posun tieňa"
1255

1256 1257 1258
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:140
msgid "Shadow Y offset"
msgstr "Y posun tieňa"
1259

1260 1261 1262
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:142
msgid "Add background"
msgstr "Pridať pozadie"
1263

1264 1265 1266
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:53
msgid "Se_t Colormap..."
msgstr "Nas_taviť mapu farieb..."
1267

1268 1269 1270
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:54
msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
msgstr "Zmení mapu farieb obrázku na farby z určenej palety."
1271

1272 1273 1274
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:61
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
1275

1276 1277 1278
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:139
msgid "Rounded R_ectangle..."
msgstr "Zaobl_ený obdĺžnik..."
1279

1280 1281 1282
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:140
msgid "Round the corners of the current selection"
msgstr "Zaobliť rohy aktuálneho výberu"
1283

1284 1285 1286
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:147
msgid "Radius (%)"
msgstr "Polomer (%)"
1287

1288 1289 1290
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:148
msgid "Concave"
msgstr "Konkáva"
1291

1292 1293 1294
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:133
msgid "To _Brush..."
msgstr "Do štetca..."
1295

1296 1297 1298
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:134
msgid "Convert a selection to a brush"
msgstr "Skonvertuje výber do štetca"
1299

1300 1301 1302
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:81
msgid "To _Image"
msgstr "Do o_brázku"
1303

1304 1305 1306
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:82
msgid "Convert a selection to an image"
msgstr ""
1307

1308 1309 1310
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:93
msgid "To _Pattern..."
msgstr "Do _vzorky..."
1311

1312 1313 1314
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:94
msgid "Convert a selection to a pattern"
msgstr ""
1315

1316 1317 1318
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:236
msgid "_Slide..."
msgstr "_Snímka..."
1319

1320 1321 1322
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:237
msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
msgstr ""
1323

1324 1325 1326
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:244
msgid "Text"
msgstr "Text"
1327

1328 1329 1330
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:245
msgid "Number"
msgstr "Počet"
1331

1332 1333 1334
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:246
msgid "Font"
msgstr "Písmo"
1335

1336 1337 1338
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:247
msgid "Font color"
msgstr "Farba písma"
1339

1340 1341 1342
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:94
msgid "_Spinning Globe..."
msgstr "_Rotujúci glóbus..."
1343

1344 1345 1346
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:95
msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
msgstr ""
1347

1348 1349 1350
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:102
msgid "Frames"
msgstr "Rámy"
1351

1352 1353 1354
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:103
msgid "Turn from left to right"
msgstr "Točiť zľava doprava"
1355

1356 1357 1358
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:104
msgid "Transparent background"
msgstr "Priesvitné pozadie"
1359

1360 1361 1362
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:105
msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
msgstr "Indexovaný v n farbách (0 = nechá RGB)"
1363

1364 1365 1366
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:240
msgid "Rendering Spyro"
msgstr ""
1367

1368 1369 1370
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:314
msgid "_Spyrogimp..."
msgstr "_Spyrogimp..."
1371

1372 1373 1374 1375 1376
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:315
msgid ""
"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgstr ""
"Pridá Spirografy, Epitrochoidy a Lissajouské krivky do aktuálnej vrstvy"
1377

1378 1379 1380
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Type"
msgstr "Typ"
1381

1382 1383 1384
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Spyrograph"
msgstr "Spyrograf"
1385

1386 1387 1388
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:324
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrochoid"
1389

1390 1391 1392
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:325
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajouské"
1393

1394 1395 1396
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Shape"
msgstr "Tvar"
1397

1398 1399 1400
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Circle"
msgstr "Kruh"
1401

1402 1403 1404
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:328
msgid "Triangle"
msgstr "Trojuholník"
1405

1406 1407 1408
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:329
msgid "Square"
msgstr "Štvorec"
1409

1410 1411 1412
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:330
msgid "Pentagon"
msgstr "Päťuholník"
1413

1414 1415 1416
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:331
msgid "Hexagon"
msgstr "Šesťuholník"
1417

1418 1419 1420
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:332
msgid "Polygon: 7 sides"
msgstr "Mnohouholník: 7 strán"
1421

1422 1423 1424
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:333
msgid "Polygon: 8 sides"
msgstr "Mnohouholník: 8 strán"
1425

1426 1427 1428
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:334
msgid "Polygon: 9 sides"
msgstr "Mnohouholník: 9 strán"
1429

1430 1431 1432
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:335
msgid "Polygon: 10 sides"
msgstr "Mnohouholník: 10 strán"
1433

1434 1435 1436
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:336
msgid "Outer teeth"
msgstr "Vonkajšie zuby"
1437

1438 1439 1440
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:337
msgid "Inner teeth"
msgstr "Vnútorné zuby"
1441

1442 1443 1444
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:338
msgid "Margin (pixels)"
msgstr "Okraj (v bodoch)"
1445

1446 1447 1448
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:339
msgid "Hole ratio"
msgstr "Miera dier"
1449

1450 1451 1452
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:340
msgid "Start angle"
msgstr "Počiatočný uhol"
1453

1454 1455 1456
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Tool"
msgstr "Nástroj"
1457

1458 1459 1460
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Pencil"
msgstr "Ceruzka"
1461

1462 1463 1464 1465
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:343
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:345
msgid "Brush"
msgstr "Štetec"
1466

1467 1468 1469
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:344
msgid "Airbrush"
msgstr "Rozprašovač"
1470

1471 1472 1473
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Color method"
msgstr "Farebná metóda"
1474

1475 1476 1477
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Solid Color"
msgstr "Jednoliata farba"