ca.po 76.5 KB
Newer Older
1
# translation of ca.po to Catalan
2
# gimp-libgimp translation to Catalan.
3
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
#
5 6
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
7
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
8
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
9
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2008.
10
# Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008.
11
# Joaquim Perez Noguer <noguer@gmail.com>, 2009, 2011.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
12
# Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>, 2015
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
13
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2015, 2018
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
14
#
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
15 16
msgid ""
msgstr ""
17
"Project-Id-Version: ca\n"
18
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
19
"POT-Creation-Date: 2018-01-05 23:06+0000\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
20
"PO-Revision-Date: 2017-11-25 20:19+0100\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
21
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
22
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
23
"Language: ca\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
24
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
25
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
28
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
29

30
#. procedure executed successfully
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
31
#: ../libgimp/gimp.c:1206
32
msgid "success"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
33
msgstr "èxit"
34 35

#. procedure execution failed
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
36
#: ../libgimp/gimp.c:1210
37 38 39 40
msgid "execution error"
msgstr "error d'execució"

#. procedure called incorrectly
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
41
#: ../libgimp/gimp.c:1214
42 43 44 45
msgid "calling error"
msgstr "error en la crida"

#. procedure execution cancelled
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
46
#: ../libgimp/gimp.c:1218
47 48 49
msgid "cancelled"
msgstr "cancel·lada"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
50
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:179
51 52 53
msgid "Brush Selection"
msgstr "Selecció del pinzell"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
54 55
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:928
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:726
56 57 58
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
59
#: ../libgimp/gimpexport.c:251 ../libgimp/gimpexport.c:287
60
#, c-format
61 62
msgid "%s plug-in can't handle layers"
msgstr "El connector %s no pot gestionar capes"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
63

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
64 65
#: ../libgimp/gimpexport.c:252 ../libgimp/gimpexport.c:261
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:288
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
66
msgid "Merge Visible Layers"
67
msgstr "Fusiona les capes visibles"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
68

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
69
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
70
#, c-format
71
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
72 73
msgstr ""
"El connector %s no pot gestionar desplaçaments de capa, mida o opacitat"
74

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
75
#: ../libgimp/gimpexport.c:269 ../libgimp/gimpexport.c:278
76
#, c-format
77
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
78 79
msgstr ""
"El connector %s només pot gestionar les capes com a fotogrames d'una animació"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
80

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
81
#: ../libgimp/gimpexport.c:270 ../libgimp/gimpexport.c:279
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
82
msgid "Save as Animation"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
83
msgstr "Anomena i desa com a animació"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
84

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
85 86
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:288
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
87
msgid "Flatten Image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88
msgstr "Aplana la imatge"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
89

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
90
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
91
#, c-format
92 93
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
msgstr "El connector %s no pot gestionar transparències"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
94

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
95
#: ../libgimp/gimpexport.c:305
96
#, c-format
97 98
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
msgstr "El connector %s no pot gestionar màscares de capa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
100
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101
msgid "Apply Layer Masks"
102
msgstr "Aplica les màscares de capa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
103

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
104
#: ../libgimp/gimpexport.c:314
105
#, c-format
106 107
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
msgstr "El connector %s només pot gestionar imatges RGB"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
108

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
109 110
#: ../libgimp/gimpexport.c:315 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:362
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
111
msgid "Convert to RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112
msgstr "Converteix a RGB"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
113

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
114
#: ../libgimp/gimpexport.c:323
115
#, c-format
116 117
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
msgstr "El connector %s només pot gestionar imatges en escala de grisos"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
118

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
119 120
#: ../libgimp/gimpexport.c:324 ../libgimp/gimpexport.c:353
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
121
msgid "Convert to Grayscale"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122
msgstr "Converteix a escala de grisos"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
123

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
124
#: ../libgimp/gimpexport.c:332
125
#, c-format
126 127
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
msgstr "El connector %s només pot gestionar imatges indexades"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
128

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
129 130
#: ../libgimp/gimpexport.c:333 ../libgimp/gimpexport.c:362
#: ../libgimp/gimpexport.c:372
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
131
msgid ""
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
132
"Convert to Indexed using default settings\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
133
"(Do it manually to tune the result)"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
134 135 136
msgstr ""
"Converteix a indexades amb la configuració predeterminada\n"
"(Feu-ho de forma manual per a ajustar el resultat)"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
137

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
138
#: ../libgimp/gimpexport.c:342
139
#, c-format
140
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
141 142 143
msgstr ""
"El connector %s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les "
"imatges indexades"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
144

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
145
#: ../libgimp/gimpexport.c:343
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
149 150 151
msgstr ""
"Converteix a indexat amb la configuració predeterminada\n"
"(feu-ho de forma manual per a ajustar el resultat)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
152

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
153
#: ../libgimp/gimpexport.c:352
154
#, c-format
155 156
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "El connector %s només pot gestionar imatges RGB o en escala de grisos"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
157

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
158
#: ../libgimp/gimpexport.c:361
159
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
160
msgid "%s plug-in can only handle RGB or indexed images"
161
msgstr "El connector %s només pot gestionar les imatges RGB o indexades"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
162

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
163
#: ../libgimp/gimpexport.c:371
164
#, c-format
165
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
166 167 168
msgstr ""
"El connector %s només pot gestionar les imatges en escala de grisos o les "
"indexades"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
169

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
170
#: ../libgimp/gimpexport.c:382
171
#, c-format
172 173
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
msgstr "El connector %s necessita un canal alfa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
174

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
175
#: ../libgimp/gimpexport.c:383
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
176
msgid "Add Alpha Channel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177
msgstr "Afegeix un canal alfa"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
178

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
179
#: ../libgimp/gimpexport.c:442
180
msgid "Confirm Save"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
181
msgstr "Confirmeu què voleu desar"
182

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
183 184
#: ../libgimp/gimpexport.c:447 ../libgimp/gimpexport.c:529
#: ../libgimp/gimpexport.c:1021 ../libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:572
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
185 186
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:166
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:176
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:435 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:274
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:334 ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:398
#: ../libgimpwidgets/gimpquerybox.c:472 ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:492
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"

#: ../libgimp/gimpexport.c:448
msgid "C_onfirm"
msgstr "C_onfirma"

#: ../libgimp/gimpexport.c:524
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
198
msgid "Export File"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199
msgstr "Exporta un fitxer"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
200

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
201
#: ../libgimp/gimpexport.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
msgid "_Ignore"
203
msgstr "_Ignora"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
204

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
205
#: ../libgimp/gimpexport.c:530 ../libgimp/gimpexport.c:1022
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
msgid "_Export"
207
msgstr "_Exporta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
209
#. the headline
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
210
#: ../libgimp/gimpexport.c:560
211
#, c-format
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
212
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
214
"reasons:"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
215 216 217
msgstr ""
"Pels motius següents, heu d'exportar la imatge abans de poder-la desar com a "
"%s:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
218

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219
#. the footline
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
220
#: ../libgimp/gimpexport.c:634
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
221
msgid "The export conversion won't modify your original image."
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
222
msgstr "La conversió de l'exportació no modificarà la imatge original."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
223

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
224
#: ../libgimp/gimpexport.c:741
225
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
229 230 231
msgstr ""
"Ara desareu una màscara de capa com a %s.\n"
"No es desaran les capes visibles."
232

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
233
#: ../libgimp/gimpexport.c:747
234
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235 236 237
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
238 239 240
msgstr ""
"Ara desareu un canal (selecció desada) com a %s.\n"
"No es desaran les capes visibles."
241

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
242
#: ../libgimp/gimpexport.c:1015
243 244 245
msgid "Export Image as "
msgstr "Exporta la imatge com a "

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
246
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
247
msgid "Font Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
248
msgstr "Selecció de lletra"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
249

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
250
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
251 252 253
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Selecció del degradat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
254 255 256 257 258
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:477
msgid "GIMP 2.9/2.10"
msgstr "GIMP 2.9/2.10"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:661
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
259 260 261
msgid "Background"
msgstr "Fons"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
262
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:850
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
263 264 265 266
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Voleu girar %s?"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
267
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:856
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
268 269 270
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Mantén l'original"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
271
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:857 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
272 273 274 275
msgid "_Rotate"
msgstr "Gi_ra"

#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:898
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
276 277 278
msgid "Original"
msgstr "Original"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
279
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:914
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
280 281 282
msgid "Rotated"
msgstr "Girat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
283
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:932
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
284
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
285
msgstr "Aquesta imatge conté metadades d'orientació EXIF."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
286

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
287
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:950
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
288 289 290
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Us agradaria girar la imatge?"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
291
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:962
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
292 293 294
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "No m'ho tornis a _demanar"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
295 296 297
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
298
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:253
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
299 300 301
msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
302
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
303 304 305
msgid "Palette Selection"
msgstr "Selecció de la paleta"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
306
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:165
307 308 309
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Selecció del patró"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
310
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
311 312 313
msgid "by name"
msgstr "per nom"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
314
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
315 316 317
msgid "by description"
msgstr "per descripció"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
318
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
319 320 321
msgid "by help"
msgstr "per ajuda"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
322
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
323 324 325
msgid "by author"
msgstr "per autor"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
326
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
327 328 329
msgid "by copyright"
msgstr "per copyright"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
330
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
331 332 333
msgid "by date"
msgstr "per data"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
334
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:156
335 336 337
msgid "by type"
msgstr "per tipus"

338
#. count label
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
339
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:395
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
340
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:141
341 342 343
msgid "No matches"
msgstr "Cap correspondència"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
344
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:398
345 346 347
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr "El terme cercat no és vàlid o és incomplet"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
348
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
349 350 351
msgid "Searching"
msgstr "Cerca"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
352
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:418
353 354 355
msgid "Searching by name"
msgstr "Cerca per nom"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
356
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
357 358 359
msgid "Searching by description"
msgstr "Cerca per descripció"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
360
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:446
361 362 363
msgid "Searching by help"
msgstr "Cerca per ajuda"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
364
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:453
365 366 367
msgid "Searching by author"
msgstr "Cerca per autor"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
368
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
369 370 371
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Cerca per copyright"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
372
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
373 374 375
msgid "Searching by date"
msgstr "Cerca per data"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
376
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:474
377 378 379
msgid "Searching by type"
msgstr "Cerca per tipus"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
380
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
381 382 383 384 385 386
#, c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "%d procediment"
msgstr[1] "%d procediments"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
387
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:493
388 389 390
msgid "No matches for your query"
msgstr "Cap correspondència en la vostra cerca"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
391
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:497
392 393 394 395 396 397
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d procediment es correspon amb la vostra cerca"
msgstr[1] "%d procediments es corresponen amb la vostra cerca"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
398
#: ../libgimp/gimpprocview.c:173
399 400 401
msgid "Parameters"
msgstr "Paràmetres"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
402
#: ../libgimp/gimpprocview.c:186
403 404 405
msgid "Return Values"
msgstr "Valors de retorn"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
406
#: ../libgimp/gimpprocview.c:199
407 408 409
msgid "Additional Information"
msgstr "Informació addicional"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
410
#: ../libgimp/gimpprocview.c:240
411 412 413
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
414
#: ../libgimp/gimpprocview.c:253
415 416 417
msgid "Date:"
msgstr "Data:"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
418
#: ../libgimp/gimpprocview.c:266
419 420 421
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"

422
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423 424 425
msgid "percent"
msgstr "percentatge"

426
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
427
msgctxt "add-mask-type"
428 429 430
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Blanc (opac del tot)"

431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
432
msgctxt "add-mask-type"
433 434 435
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Negre (transparent del tot)"

436
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
437
msgctxt "add-mask-type"
438 439 440
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Canal _alfa de la capa"

441
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
442
msgctxt "add-mask-type"
443
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
444
msgstr "_Transfereix el canal alfa de la capa"
445

446
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
447
msgctxt "add-mask-type"
448 449 450
msgid "_Selection"
msgstr "_Selecció"

451
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
452
msgctxt "add-mask-type"
453
msgid "_Grayscale copy of layer"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
454
msgstr "Còpia de la capa en escala de _grisos"
455

456
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
457
msgctxt "add-mask-type"
458 459 460
msgid "C_hannel"
msgstr "_Canal"

461 462
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
msgctxt "blend-mode"
463
msgid "FG to BG (RGB)"
464
msgstr "Del primer pla al fons (RGB)"
465

466 467
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
msgctxt "blend-mode"
468
msgid "FG to BG (HSV)"
469
msgstr "Del primer pla al fons (HSV)"
470

471 472
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
msgctxt "blend-mode"
473
msgid "FG to transparent"
474
msgstr "Del primer pla al transparent"
475

476 477
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
msgctxt "blend-mode"
478 479 480
msgid "Custom gradient"
msgstr "Degradat personalitzat"

481
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Circle"
msgstr "Cercle"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
msgctxt "brush-generated-shape"
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:130
497
msgctxt "bucket-fill-mode"
498 499 500
msgid "FG color fill"
msgstr "Omple amb el color del primer pla"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
501
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
502
msgctxt "bucket-fill-mode"
503 504 505
msgid "BG color fill"
msgstr "Omple amb el color de fons"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
506
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
507
msgctxt "bucket-fill-mode"
508
msgid "Pattern fill"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
509
msgstr "Omple amb patró"
510

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
511 512 513 514 515
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162
msgctxt "cap-style"
msgid "Butt"
msgstr "Punt"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
516
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
msgctxt "cap-style"
msgid "Round"
msgstr "Arrodonit"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164
msgctxt "cap-style"
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
527
msgctxt "channel-ops"
528 529 530
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Afegeix a la selecció actual"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
531
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
532
msgctxt "channel-ops"
533 534 535
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Sostreu de la selecció actual"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
536
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:197
537
msgctxt "channel-ops"
538 539 540
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Canvia la selecció actual"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
541
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:198
542
msgctxt "channel-ops"
543 544 545
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Creua amb la selecció"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
546
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
547
msgctxt "channel-type"
548 549 550
msgid "Red"
msgstr "Vermell"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
551
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
552
msgctxt "channel-type"
553 554 555
msgid "Green"
msgstr "Verd"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
556
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
557
msgctxt "channel-type"
558 559 560
msgid "Blue"
msgstr "Blau"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
561
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:234
562
msgctxt "channel-type"
563 564 565
msgid "Gray"
msgstr "Gris"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
566
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:235
567
msgctxt "channel-type"
568 569 570
msgid "Indexed"
msgstr "Indexat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
571
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:236
572
msgctxt "channel-type"
573 574 575
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
576
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:266
577
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
578
msgid "Small"
579
msgstr "Petita"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
580

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
581
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:267
582
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
583
msgid "Medium"
584
msgstr "Mitjana"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
585

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
586
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:268
587
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
msgid "Large"
589
msgstr "Gran"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
590

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
591
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:301
592
msgctxt "check-type"
593
msgid "Light checks"
594
msgstr "Quadres clars"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
596
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
597
msgctxt "check-type"
598
msgid "Mid-tone checks"
599
msgstr "Quadres a mig to"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
601
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
602
msgctxt "check-type"
603
msgid "Dark checks"
604
msgstr "Quadres foscos"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
606
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
607
msgctxt "check-type"
608
msgid "White only"
609
msgstr "Només blanc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
611
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:305
612
msgctxt "check-type"
613
msgid "Gray only"
614
msgstr "Només gris"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:306
617
msgctxt "check-type"
618
msgid "Black only"
619
msgstr "Només negre"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
620

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
621
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:335
622
msgctxt "clone-type"
623 624
msgid "Image"
msgstr "Imatge"
625

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
626
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:336
627
msgctxt "clone-type"
628 629
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"
630

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:372
msgctxt "color-tag"
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:373
msgctxt "color-tag"
msgid "Blue"
msgstr "Blau"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:374
msgctxt "color-tag"
msgid "Green"
msgstr "Verd"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:375
msgctxt "color-tag"
msgid "Yellow"
msgstr "Groc"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:376
msgctxt "color-tag"
msgid "Orange"
msgstr "Taronja"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:377
msgctxt "color-tag"
msgid "Brown"
msgstr "Marró"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:378
msgctxt "color-tag"
msgid "Red"
msgstr "Vermell"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:379
msgctxt "color-tag"
msgid "Violet"
msgstr "Violeta"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:380
msgctxt "color-tag"
msgid "Gray"
msgstr "Gris"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:413
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
677 678 679 680
msgctxt "component-type"
msgid "8-bit integer"
msgstr "Enter de 8 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
681
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:414
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
682 683 684 685
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit integer"
msgstr "Enter de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
686
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:415
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
687 688 689 690
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit integer"
msgstr "Enter de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
691
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:416
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
692 693 694 695
msgctxt "component-type"
msgid "16-bit floating point"
msgstr "Coma flotant de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
696
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:417
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
697 698 699 700
msgctxt "component-type"
msgid "32-bit floating point"
msgstr "Coma flotant de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
701
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:418
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
702 703 704 705
msgctxt "component-type"
msgid "64-bit floating point"
msgstr "Coma flotant de 64 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
706
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:449
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
707 708 709 710
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Generate optimum palette"
msgstr "Genera una paleta òptima"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
711
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:450
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
712 713 714 715
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use web-optimized palette"
msgstr "Utilitza una paleta optimitzada per llocs web"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
716
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:451
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
717 718
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
719
msgstr "Utilitza una paleta en blanc i negre (d'1 bit)"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
720

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
721
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:452
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
722 723 724 725
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use custom palette"
msgstr "Utilitza una paleta personalitzada"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
726
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:481
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
727 728 729 730
msgctxt "convolve-type"
msgid "Blur"
msgstr "Difuminada"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
731
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:482
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
732 733 734 735
msgctxt "convolve-type"
msgid "Sharpen"
msgstr "Nítida"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
736
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:514
737
msgctxt "desaturate-mode"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
738 739
msgid "Lightness (HSL)"
msgstr "Lluminositat (HSL)"
740

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
741
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:515
742
msgctxt "desaturate-mode"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
743 744
msgid "Luma"
msgstr "Luminància"
745

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
746
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:516
747
msgctxt "desaturate-mode"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
748 749
msgid "Average (HSI Intensity)"
msgstr "Mitjana (Intensitat HSI)"
750

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
751
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:517
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
752 753 754 755
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Luminance"
msgstr "Lluminositat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
756 757 758 759 760 761
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:518
msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Valor (HSV)"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
762
msgctxt "dodge-burn-type"
763 764 765
msgid "Dodge"
msgstr "Esvaeix"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
766
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
767
msgctxt "dodge-burn-type"
768 769 770
msgid "Burn"
msgstr "Crema"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
771
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
772 773 774 775
msgctxt "fill-type"
msgid "Foreground color"
msgstr "Color de primer pla"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
776
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
777 778 779 780
msgctxt "fill-type"
msgid "Background color"
msgstr "Color de fons"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
781
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
782 783 784 785
msgctxt "fill-type"
msgid "White"
msgstr "Blanc"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
786
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:583
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
787 788 789 790
msgctxt "fill-type"
msgid "Transparency"
msgstr "Transparència"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
791
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:584
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
792 793 794 795
msgctxt "fill-type"
msgid "Pattern"
msgstr "Patró"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
796 797 798 799 800 801 802
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "RGB"
msgstr "RGB"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:645
msgctxt "gradient-segment-color"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
803 804 805 806 807 808 809
msgid "HSV (counter-clockwise hue)"
msgstr "HSV (to antihorari)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (counter-clockwise hue)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:648
msgctxt "gradient-segment-color"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
810 811 812
msgid "HSV (ccw)"
msgstr "HSV (antihorari)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
813 814 815 816 817 818 819 820
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:649
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (clockwise hue)"
msgstr "HSV (to antihorari)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV (clockwise hue)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
821 822 823 824
msgctxt "gradient-segment-color"
msgid "HSV (cw)"
msgstr "HSV (horari)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
825
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
826 827 828 829
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Linear"
msgstr "Lineal"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
830
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:685
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
831 832 833 834
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Curved"
msgstr "Corba"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
835
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:686
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
836 837 838 839
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sinusoïdal"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
840 841 842 843 844 845 846 847
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:687
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (increasing)"
msgstr "Esfèric (incrementa)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (increasing)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:690
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
848 849 850 851
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (inc)"
msgstr "Esfèric (inc)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
852 853 854 855 856 857 858 859
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:691
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (decreasing)"
msgstr "Esfèric (decrementa)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spherical (decreasing)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:694
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
860 861 862 863
msgctxt "gradient-segment-type"
msgid "Spherical (dec)"
msgstr "Esfèric (dec)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
864
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:732
865 866
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
867
msgstr "Lineal"
868

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
869
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:733
870
msgctxt "gradient-type"
871 872 873
msgid "Bi-linear"
msgstr "Bilineal"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
874
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:734
875
msgctxt "gradient-type"
876 877 878
msgid "Radial"
msgstr "Radial"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
879
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:735
880
msgctxt "gradient-type"
881 882 883
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
884 885 886 887 888 889 890 891
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (symmetric)"
msgstr "Cònic (simètric)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (symmetric)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:739
892
msgctxt "gradient-type"
893 894 895
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Cònic (simètric)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
896 897 898 899 900 901 902 903
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:740
msgctxt "gradient-type"
msgid "Conical (asymmetric)"
msgstr "Cònic (asimètric)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Conical (asymmetric)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:743
904
msgctxt "gradient-type"
905 906 907
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Cònic (asimètric)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
908
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:744
909
msgctxt "gradient-type"
910
msgid "Shaped (angular)"
911
msgstr "Forma (angular)"
912

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
913
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:745
914
msgctxt "gradient-type"
915
msgid "Shaped (spherical)"
916
msgstr "Forma (esfèric)"
917

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
918
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:746
919
msgctxt "gradient-type"
920
msgid "Shaped (dimpled)"
921
msgstr "Forma (ensotat)"
922

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
923 924 925 926 927 928 929 930
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:747
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (clockwise)"
msgstr "Espiral (antihorari)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (clockwise)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:750
931
msgctxt "gradient-type"
932 933 934
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Espiral (horari)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
935 936 937 938 939 940 941 942
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:751
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (counter-clockwise)"
msgstr "Espiral (antihorari)"

#. Translators: this is an abbreviated version of "Spiral (counter-clockwise)".
#. Keep it short.
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:754
943
msgctxt "gradient-type"
944 945 946
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Espiral (antihorari)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
947
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:786
948
msgctxt "grid-style"
949 950 951
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Interseccions (punts)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
952
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:787
953
msgctxt "grid-style"
954 955 956
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Interseccions (creus)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
957
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:788
958
msgctxt "grid-style"
959 960 961
msgid "Dashed"
msgstr "Punts"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
962
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:789
963
msgctxt "grid-style"
964 965 966
msgid "Double dashed"
msgstr "Punts dobles"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
967
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:790
968
msgctxt "grid-style"
969 970 971
msgid "Solid"
msgstr "Sòlid"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
972
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:860
973
msgctxt "icon-type"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
974 975
msgid "Icon name"
msgstr "Nom de la icona"
976

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
977
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:861
978
msgctxt "icon-type"
979
msgid "Inline pixbuf"
980
msgstr "Pixbuf inserit"
981

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
982
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:862
983
msgctxt "icon-type"
984 985 986
msgid "Image file"
msgstr "Fitxer d'imatge"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
987
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:892
988
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
989
msgid "RGB color"
990
msgstr "Color RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
991

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
992
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:893
993
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
994
msgid "Grayscale"
995
msgstr "Escala de grisos"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
996

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
997
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:894
998
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
999
msgid "Indexed color"
1000
msgstr "Color indexat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1002
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:927
1003
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1004
msgid "RGB"
1005
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1006

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1007
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:928
1008
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1009
msgid "RGB-alpha"
1010
msgstr "RGB-alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1011

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1012
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:929
1013 1014 1015 1016
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Escala de grisos"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1017
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:930
1018
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1019
msgid "Grayscale-alpha"
1020
msgstr "Escala de grisos-alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1021

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1022
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:931
1023 1024 1025 1026
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
msgstr "Indexat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1027
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:932
1028
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1029
msgid "Indexed-alpha"
1030
msgstr "Indexat-alfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1031

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1032
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:962
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1033 1034 1035 1036
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Circle"
msgstr "Cercle"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1037
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:963
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1038 1039 1040 1041
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1042
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:964
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1043 1044 1045 1046
msgctxt "ink-blob-type"
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1047
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:996
1048 1049
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
1050 1051
msgstr "Cap"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1052
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:997
1053 1054
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1055
msgstr "Lineal"
1056

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1057
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:998
1058
msgctxt "interpolation-type"
1059
msgid "Cubic"
1060
msgstr "Cúbica"
1061

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1062
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:999
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1063 1064 1065 1066
msgctxt "interpolation-type"
msgid "NoHalo"
msgstr "NoHalo"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1067
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1000
1068
msgctxt "interpolation-type"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1069 1070
msgid "LoHalo"
msgstr "LoHalo"
1071

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1072
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1030
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1073 1074 1075 1076
msgctxt "join-style"
msgid "Miter"
msgstr "Biaix"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1077
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1031
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1078 1079 1080 1081
msgctxt "join-style"
msgid "Round"
msgstr "Arrodonit"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1082
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1032
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1083 1084 1085 1086
msgctxt "join-style"
msgid "Bevel"
msgstr "Bisell"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1087
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1093
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1088 1089 1090 1091
msgctxt "merge-type"
msgid "Expanded as necessary"
msgstr "Expandida fins on calgui"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1092
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1094
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1093 1094 1095 1096
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to image"
msgstr "Retallat a la imatge"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1097
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1095
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1098 1099 1100 1101
msgctxt "merge-type"
msgid "Clipped to bottom layer"
msgstr "Retallat a la capa inferior"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1102
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1096
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1103 1104 1105 1106
msgctxt "merge-type"
msgid "Flatten"
msgstr "Aplanar"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1107
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1188
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1108 1109 1110 1111
msgctxt "orientation-type"
msgid "Horizontal"
msgstr "Horitzontal"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1112
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1189
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1113 1114 1115 1116
msgctxt "orientation-type"
msgid "Vertical"
msgstr "Vertical"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1117
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1190
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1118 1119 1120 1121
msgctxt "orientation-type"
msgid "Unknown"
msgstr "Desconeguda"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1122
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1219
1123
msgctxt "paint-application-mode"
1124 1125 1126
msgid "Constant"
msgstr "Constant"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1127
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1220
1128
msgctxt "paint-application-mode"
1129 1130 1131
msgid "Incremental"
msgstr "Incremental"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1132
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1353
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1133 1134 1135 1136
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Procediment intern del GIMP"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1137
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1354
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1138 1139 1140 1141
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Connector del GIMP"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1142
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1355
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1143 1144 1145 1146
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Extensió del GIMP"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1147
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1356
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1148 1149 1150 1151
msgctxt "pdb-proc-type"
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Procediment temporal"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1152
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1431
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1153 1154 1155 1156
msgctxt "precision"
msgid "8-bit linear integer"
msgstr "Enter lineal de 8 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1157
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1432
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1158 1159 1160 1161
msgctxt "precision"
msgid "8-bit gamma integer"
msgstr "Enter gamma de 8 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1162
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1433
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1163 1164 1165 1166
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear integer"
msgstr "Enter lineal de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1167
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1434
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1168 1169 1170 1171
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma integer"
msgstr "Enter gamma de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1172
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1435
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1173 1174 1175 1176
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear integer"
msgstr "Enter lineal de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1177
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1436
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1178 1179 1180 1181
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma integer"
msgstr "Enter gamma de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1182
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1437
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1183 1184 1185 1186
msgctxt "precision"
msgid "16-bit linear floating point"
msgstr "Coma flotant lineal de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1187
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1438
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1188 1189 1190 1191
msgctxt "precision"
msgid "16-bit gamma floating point"
msgstr "Coma flotant gamma de 16 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1192
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1439
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1193 1194 1195 1196
msgctxt "precision"
msgid "32-bit linear floating point"
msgstr "Coma flotant lineal de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1197
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1440
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1198 1199 1200 1201
msgctxt "precision"
msgid "32-bit gamma floating point"
msgstr "Coma flotant gamma de 32 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1202
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1441
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1203 1204 1205 1206
msgctxt "precision"
msgid "64-bit linear floating point"
msgstr "Coma flotant lineal de 64 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1207
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1442
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1208 1209 1210 1211
msgctxt "precision"
msgid "64-bit gamma floating point"
msgstr "Coma flotant gamma de 64 bits"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1212
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1511
1213
msgctxt "repeat-mode"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1214
msgid "None (extend)"
Jordi Mas's avatar