fi.po 327 KB
Newer Older
1
# translation of fi.po to Finnish
jjranta's avatar
jjranta committed
2
# Finnish translation of GIMP 1.2
3
# Copyright (C) 1999-2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
4
# Ville Hautamäki <villeh@cs.joensuu.fi>.
jjranta's avatar
jjranta committed
5 6
# Tor Lillqvist <tml@iki.fi>.
# Sami Gerdt <sgerdt@cs.joensuu.fi>.
7 8
# Jarkko Ranta <jjranta@cc.joensuu.fi>, 2001-2002.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
9 10 11
# Mikko Paananen <mikko@ipi.fi>, 2004.
#
# Sanastoa: http://www.imaginos.fi/materiaa/photoshp/23.html
Ville Hautamaki's avatar
Ville Hautamaki committed
12
#
13 14
msgid ""
msgstr ""
15
"Project-Id-Version: gimp\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
16
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
17
"POT-Creation-Date: 2004-09-20 00:34+0200\n"
18 19
"PO-Revision-Date: 2004-03-22 18:36+0200\n"
"Last-Translator: Mikko Paananen\n"
20
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24
"X-Generator: Emacs 21.3/PO\n"
25

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
26
#: app/app_procs.c:144
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27 28 29
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Tämä pääteikkuna sulkeutuu kymmenen sekunnin kuluttua)\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
30
#: app/app_procs.c:237
31
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
32 33 34 35
"GIMP is not properly installed for the current user.\n"
"User installation was skipped because the '--no-interface' flag was used.\n"
"To perform user installation, run the GIMP without the '--no-interface' flag."
msgstr ""
36 37 38 39
"GIMP:n asennusta ei ole tehty kunnolla tälle käyttäjälle.\n"
"Käyttäjäkohtainen asennus ohitettiin '--no-interface' -valitsimen takia.\n"
"Käyttäjäkohtainen asennus tehdään kun GIMP käynnistetään ilman '--no-"
"interface' -valitsinta. "
40

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
41
#: app/app_procs.c:288
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
42 43 44 45 46 47
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file. To avoid data loss please check the "
"location and permissions of the swap directory defined in your Preferences "
"(currently \"%s\")."
msgstr ""
48 49
"Ei voinut avata sivutustiedostoa. Välttääksesi datan häviämisen, tarkista "
"asetuksista sivutustiedoston paikka ja sen oikeudet. (asetus: '%s')."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
50

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
51
#: app/app_procs.c:347 app/core/gimppalette-import.c:395
52
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
53
msgid "Opening '%s' failed: %s"
54
msgstr "Tiedoston \"%s\" avaaminen epäonnistui: %s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
55

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
56
#: app/main.c:210
57
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
58 59
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
60
msgstr ""
61 62
"GIMP ei voinut käynnistää graafista käyttöliittymää.\n"
"Varmistu, että kunnolliset asetukset on tehty näytölle."
63

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
64
#: app/main.c:221 app/widgets/gimptoolbox.c:553
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
65
#: data/misc/gimp.desktop.in.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
66 67 68
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
69 70 71
#.
#. * anything else starting with a '-' is an error.
#.
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
72
#: app/main.c:407
jjranta's avatar
jjranta committed
73
#, c-format
74 75 76 77 78
msgid ""
"\n"
"Invalid option \"%s\"\n"
msgstr ""
"\n"
79
"Epäkelpo valitsin \"%s\"\n"
80

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
81
#: app/main.c:485
82 83
msgid "GIMP version"
msgstr "GIMPin versio"
84

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
85
#: app/main.c:493
86 87 88 89 90 91 92
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
93
"Käyttö: %s [valitsin ...] [tiedosto ...]\n"
94
"\n"
95

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
#: app/main.c:495
97
msgid "Options:\n"
98
msgstr "Valitsimet:\n"
99

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100
#: app/main.c:496
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101 102 103
msgid " -h, --help        Output this help.\n"
msgstr " -h, --help        Tulosta tämä avustusteksti.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
104
#: app/main.c:497
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
105 106 107
msgid " -v, --version      Output version information.\n"
msgstr " -v, --version      Tulosta versiotiedot.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: app/main.c:498
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109 110
msgid " --verbose        Show startup messages.\n"
msgstr " --verbose        Näytä käynnistyslokia.\n"
111

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112
#: app/main.c:499
113
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
114 115
" --no-shm         Do not use shared memory between GIMP and "
"plugins.\n"
116
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
117 118 119
" --no-shm         Älä käytä jaettua muistia GIMPin ja sen "
"liitännäisten kesken.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
120
#: app/main.c:500
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
msgid " --no-cpu-accel      Do not use special CPU accelerations.\n"
122 123
msgstr ""
" --no-cpu-accel      Älä käytä suorittimen kiihdytysominaisuuksia.\n"
124

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
125
#: app/main.c:501
126 127 128 129
msgid ""
" -d, --no-data      Do not load brushes, gradients, palettes, "
"patterns.\n"
msgstr ""
Christian Rose's avatar
Christian Rose committed
130 131
" -d, --no-data      Älä lataa kuvioita, väriliukumia, paletteja tai "
"siveltimiä.\n"
132

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
#: app/main.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
134
msgid " -f, --no-fonts      Do not load any fonts.\n"
135
msgstr " -f, --no-fonts     Älä lataa mitään kirjasinlajeja.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
#: app/main.c:503
138
msgid " -i, --no-interface    Run without a user interface.\n"
139
msgstr " -i, --no-interface    Suorita ohjelma ilman käyttöliittymää.\n"
140

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
141
#: app/main.c:504
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
142
msgid " --display <display>   Use the designated X display.\n"
143
msgstr " --display <näyttö>    Käytä annettua X näyttöä.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
144

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145
#: app/main.c:505
146
msgid " -s, --no-splash     Do not show the startup window.\n"
147
msgstr " -s, --no-splash     Älä näytä käynnistysikkunaa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
148

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
149
#: app/main.c:506
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
150
msgid " --session <name>     Use an alternate sessionrc file.\n"
151
msgstr " --session <tiedosto>     Käytä annettua sessionrc-tiedostoa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: app/main.c:507
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
154 155 156
msgid " -g, --gimprc <gimprc>  Use an alternate gimprc file.\n"
msgstr " -g, --gimprc <gimprc>  Käytä toista gimprc-tiedostoa.\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
157
#: app/main.c:508
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
158
msgid " --system-gimprc <gimprc> Use an alternate system gimprc file.\n"
159
msgstr " --system-gimprc <gimprc> Käytä järjestelmän gimprc-tiedostoa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
160

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
161
#: app/main.c:509
162
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
" --dump-gimprc      Output a gimprc file with default settings.\n"
164
msgstr ""
165
" --dump-gimprc      Tulosta gimprc-tiedosto jossa on oletusarvot.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
166

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167
#: app/main.c:510
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
168 169 170 171
msgid ""
" -c, --console-messages  Display warnings to console instead of a dialog "
"box.\n"
msgstr ""
172 173
" -c, --console-messages  Näytä varoitukset pääteikkunassa eikä "
"valintaikkunassa.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
174

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
175
#: app/main.c:511
176 177 178
msgid ""
" --debug-handlers     Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgstr ""
179 180
" --debug-handlers     Käytä ei-vakavien signaalien käsittelijöiden "
"virheenjäljitystä.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
181

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
182
#: app/main.c:512
183
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
185 186
"              Debugging mode for fatal signals.\n"
msgstr ""
187 188
" --stack-trace-mode <never | query | always>\n"
"              Virheenjäljitystila vakaville signaaleille.\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
#: app/main.c:514
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
191 192
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
"              Procedural Database compatibility mode.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgstr ""
195 196
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
"              Procedural Database yhteensopivuustila.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
#: app/main.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
199
msgid " -b, --batch <commands>  Process commands in batch mode.\n"
200
msgstr " -b, --batch <komennot>  Suorita komennot eräajona.\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
201

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
#: app/sanity.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203 204 205 206 207 208 209
#, c-format
msgid ""
"The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Please check the value of the environment variable G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
#: app/sanity.c:219
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
#, c-format
msgid ""
"The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
"converted to UTF-8: %s\n"
"\n"
"Most probably your filesystem stores files in an encoding different from UTF-"
"8 and you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
"G_FILENAME_ENCODING."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
221 222
#. initialize the list of gimp brushes
#: app/actions/actions.c:91 app/core/gimp.c:856
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223 224 225
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:321
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:523
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2380 app/pdb/internal_procs.c:85
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228
msgid "Brushes"
msgstr "Siveltimet"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229 230
#: app/actions/actions.c:94 app/dialogs/dialogs-constructors.c:442
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:644
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
231 232 233
msgid "Buffers"
msgstr "Leikkeet"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234
#: app/actions/actions.c:97 app/dialogs/dialogs-constructors.c:726
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
msgid "Channels"
msgstr "Kanavat"

#: app/actions/actions.c:100
#, fuzzy
msgid "Colormap Editor"
msgstr "Väritasapainon säätö"

#: app/actions/actions.c:103
#, fuzzy
msgid "Context"
msgstr "/Ohje/Yhteydestä riippuva avustus..."

#: app/actions/actions.c:106
msgid "Debug"
msgstr ""

#: app/actions/actions.c:109
#, fuzzy
msgid "Dialogs"
msgstr "/_Ikkunat"

#: app/actions/actions.c:112
#, fuzzy
msgid "Dockable"
msgstr "Piirtotaso"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262 263
#: app/actions/actions.c:115 app/dialogs/dialogs-constructors.c:461
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:663
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
msgid "Document History"
msgstr "Asiakirjahistoria"

#: app/actions/actions.c:118 app/core/core-enums.c:567
#: app/core/core-enums.c:597
msgid "Drawable"
msgstr "Piirtotaso"

#: app/actions/actions.c:121 app/tools/tools-enums.c:92
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
276
#: app/actions/actions.c:124 app/dialogs/dialogs-constructors.c:278
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
msgid "Error Console"
msgstr "Virhekonsoli"

#: app/actions/actions.c:127
#, fuzzy
msgid "File"
msgstr "/_Tiedosto"

#. initialize the list of gimp fonts
#: app/actions/actions.c:130 app/core/gimp.c:872
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
287 288 289
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:404
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:606
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2396 app/pdb/internal_procs.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
290 291 292
msgid "Fonts"
msgstr "Kirjasimet"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
#: app/actions/actions.c:133 app/dialogs/dialogs-constructors.c:949
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294 295 296 297 298
msgid "Gradient Editor"
msgstr "Väriliukumien muokkain"

#. initialize the list of gimp gradients
#: app/actions/actions.c:136 app/core/gimp.c:868
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299 300 301
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:363
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:565
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2392 app/pdb/internal_procs.c:127
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
302 303 304 305 306 307 308 309
msgid "Gradients"
msgstr "Väriliukumat"

#: app/actions/actions.c:139
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Ohje"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
310
#: app/actions/actions.c:142 app/pdb/internal_procs.c:136
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311 312 313 314
#: app/tools/tools-enums.c:112
msgid "Image"
msgstr "Kuva"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
315 316
#: app/actions/actions.c:145 app/dialogs/dialogs-constructors.c:300
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:502
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317 318 319
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320
#: app/actions/actions.c:148 app/dialogs/dialogs-constructors.c:694
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321 322 323
msgid "Layers"
msgstr "Tasot"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
324
#: app/actions/actions.c:151 app/dialogs/dialogs-constructors.c:980
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325 326 327 328 329
msgid "Palette Editor"
msgstr "Väripaletin muokkain"

#. initialize the list of gimp palettes
#: app/actions/actions.c:154 app/core/gimp.c:864
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
330 331 332
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:385
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:587
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2388 app/pdb/internal_procs.c:157
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333 334 335 336 337
msgid "Palettes"
msgstr "Paletit"

#. initialize the list of gimp patterns
#: app/actions/actions.c:157 app/core/gimp.c:860
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
338 339 340
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:341
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:543
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:2384 app/pdb/internal_procs.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341 342 343
msgid "Patterns"
msgstr "Kuviot"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
344
#: app/actions/actions.c:160 app/dialogs/preferences-dialog.c:2400
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
msgid "Plug-Ins"
msgstr "Liitännäiset"

#: app/actions/actions.c:163 app/core/core-enums.c:564
msgid "QuickMask"
msgstr "Nopea maski"

#: app/actions/actions.c:166
#, fuzzy
msgid "Select"
msgstr "/_Valitse"

#. initialize the template list
#: app/actions/actions.c:169 app/core/gimp.c:880
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
359
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:480
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
360 361 362
msgid "Templates"
msgstr "Mallit"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
363 364 365
#: app/actions/actions.c:172 app/dialogs/dialogs-constructors.c:238
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1543 app/dialogs/preferences-dialog.c:1546
#: app/gui/gui.c:396
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366 367 368
msgid "Tool Options"
msgstr "Työkalujen asetukset"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369 370
#: app/actions/actions.c:175 app/dialogs/dialogs-constructors.c:423
#: app/dialogs/dialogs-constructors.c:625
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
371 372 373
msgid "Tools"
msgstr "Työkalulaatikko"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
#: app/actions/actions.c:178 app/dialogs/dialogs-constructors.c:758
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375
#: app/pdb/internal_procs.c:163 app/tools/gimpvectortool.c:160
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376 377 378 379 380 381 382 383
msgid "Paths"
msgstr "Polut"

#: app/actions/actions.c:181
#, fuzzy
msgid "View"
msgstr "/_Näytä"

384 385 386
#: app/actions/brushes-actions.c:43
msgid "Brushes Menu"
msgstr "Siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
387

388 389 390 391
#: app/actions/brushes-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Brush..."
msgstr "/_Muokkaa siveltimen ominaisuuksia"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
392

393 394 395 396
#: app/actions/brushes-actions.c:48
#, fuzzy
msgid "Edit brush"
msgstr "/_Muokkaa siveltimen ominaisuuksia"
397

398 399 400 401
#: app/actions/brushes-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "New Brush"
msgstr "/_Uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402

403 404 405 406
#: app/actions/brushes-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "New brush"
msgstr "/_Uusi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
407

408 409 410 411
#: app/actions/brushes-actions.c:59
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Brush"
msgstr "/_Kopioi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412

413 414 415 416
#: app/actions/brushes-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "Duplicate brush"
msgstr "/_Kopioi sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417

418 419 420 421
#: app/actions/brushes-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "_Delete Brush"
msgstr "/_Poista sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422

423 424 425 426
#: app/actions/brushes-actions.c:66
#, fuzzy
msgid "Delete brush"
msgstr "/_Poista sivellin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427

428 429 430 431
#: app/actions/brushes-actions.c:71
#, fuzzy
msgid "_Refresh Brushes"
msgstr "/Lue siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
432

433 434 435 436
#: app/actions/brushes-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Refresh brushes"
msgstr "/Lue siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438 439 440
#: app/actions/buffers-actions.c:41
msgid "Buffers Menu"
msgstr "Leikkeet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441

442 443 444 445
#: app/actions/buffers-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Paste Buffer"
msgstr "/_Liitä nimetty"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446

447 448 449 450
#: app/actions/buffers-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer"
msgstr "Nosta valittua suodatinta ylemmäs"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451

452 453 454 455
#: app/actions/buffers-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer _Into"
msgstr "/Liitä _johonkin"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
456

457 458 459 460
#: app/actions/buffers-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer into the selection"
msgstr "Kierrä tasoa tai valintaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

462 463 464 465
#: app/actions/buffers-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Paste Buffer as _New"
msgstr "/Liitä _uutena"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466

467 468 469 470
#: app/actions/buffers-actions.c:58
#, fuzzy
msgid "Paste the selected buffer as new image"
msgstr "Nollaa valittujen suodattimien arvot"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471

472 473 474 475
#: app/actions/buffers-actions.c:63
#, fuzzy
msgid "_Delete Buffer"
msgstr "/_Poista leike"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
476

477 478 479 480
#: app/actions/buffers-actions.c:64
#, fuzzy
msgid "Delete the selected buffer"
msgstr "Poista malli"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481

482 483 484
#: app/actions/channels-actions.c:43
msgid "Channels Menu"
msgstr "Kanavat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

486 487 488 489
#: app/actions/channels-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Channel Attributes..."
msgstr "/_Muokkaa kanavan ominaisuuksia..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490

491 492 493 494
#: app/actions/channels-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_New Channel..."
msgstr "/_Uusi kanava..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495

496 497 498 499
#: app/actions/channels-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "D_uplicate Channel"
msgstr "/_Kahdenna kanava"
500

501 502 503 504
#: app/actions/channels-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Delete Channel"
msgstr "/_Poista kanava"
505

506 507 508 509
#: app/actions/channels-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "_Raise Channel"
msgstr "/_Nosta kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
510

511 512 513 514
#: app/actions/channels-actions.c:72
#, fuzzy
msgid "Raise Channel to _Top"
msgstr "Nosta kanava päällimmäiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
515

516 517 518 519
#: app/actions/channels-actions.c:77
#, fuzzy
msgid "_Lower Channel"
msgstr "/_Laske kanava"
520

521 522 523 524
#: app/actions/channels-actions.c:82
#, fuzzy
msgid "Lower Channel to _Bottom"
msgstr "Laske taso pohjimmaiseksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
525

526 527 528 529
#: app/actions/channels-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Channel to Sele_ction"
msgstr "/Kanava _valinnaksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531 532
#: app/actions/channels-actions.c:95 app/actions/layers-actions.c:211
#: app/actions/vectors-actions.c:151
533 534 535
#, fuzzy
msgid "_Add to Selection"
msgstr "/Lisää valintaan"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
537 538
#: app/actions/channels-actions.c:100 app/actions/layers-actions.c:216
#: app/actions/layers-actions.c:239 app/actions/vectors-actions.c:156
539 540 541
#, fuzzy
msgid "_Subtract from Selection"
msgstr "/Vähennä valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
543 544
#: app/actions/channels-actions.c:105 app/actions/layers-actions.c:221
#: app/actions/layers-actions.c:244 app/actions/vectors-actions.c:161
545 546 547
#, fuzzy
msgid "_Intersect with Selection"
msgstr "/Leikkaa valinnasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
549
#: app/actions/channels-commands.c:187
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550
#, c-format
551 552
msgid "%s Channel Copy"
msgstr "%s kanavan kopio"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554
#: app/actions/channels-commands.c:253 app/core/gimpselection.c:599
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
555
#: app/pdb/selection_cmds.c:953 app/pdb/selection_cmds.c:1075
556 557
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanava valinnaksi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
558

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559 560
#: app/actions/channels-commands.c:294 app/actions/channels-commands.c:390
#: app/actions/channels-commands.c:434
561 562
msgid "New Channel"
msgstr "Uusi kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
564
#: app/actions/channels-commands.c:297
565 566
msgid "Empty Channel"
msgstr "Tyhjä kanava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
568 569 570 571 572
#: app/actions/channels-commands.c:362
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Muokkaa kanavan väriä"

#: app/actions/channels-commands.c:363
573 574
msgid "New Channel Color"
msgstr "Uusi kanavan väri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
576 577 578 579 580 581 582 583 584
#: app/actions/channels-commands.c:374 app/actions/channels-commands.c:519
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Kanavan ominaisuudet"

#: app/actions/channels-commands.c:376 app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Muokkaa kanavan ominaisuuksia"

#: app/actions/channels-commands.c:392
585 586
msgid "New Channel Options"
msgstr "Uuden kanavan asetukset"
587

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588
#: app/actions/channels-commands.c:426
589 590
msgid "Channel Name:"
msgstr "Kanavan nimi:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
591

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592
#: app/actions/channels-commands.c:437
593 594
msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Täytön peitto:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
595

596 597 598
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:43
msgid "Indexed Palette Menu"
msgstr "Paletinmuokkausvalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
599

600 601 602 603 604
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:47
#: app/actions/palette-editor-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Edit Color..."
msgstr "/_Muokkaa väriä..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
605

606 607 608 609
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:55
#, fuzzy
msgid "_Add Color from FG"
msgstr "/Lisää väri _edustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610

611 612 613 614
#: app/actions/colormap-editor-actions.c:60
#, fuzzy
msgid "_Add Color from BG"
msgstr "/Lisää väri _taustasta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
616 617 618 619 620
#: app/actions/context-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Context"
msgstr "/Ohje/Yhteydestä riippuva avustus..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
621
#: app/actions/context-actions.c:47 app/actions/layers-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
622
#: app/actions/plug-in-actions.c:66
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623 624 625 626
#, fuzzy
msgid "_Colors"
msgstr "Väri"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
#: app/actions/context-actions.c:48 app/actions/layers-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
628 629 630 631
#, fuzzy
msgid "_Opacity"
msgstr "Peitto"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632 633 634 635 636 637
#: app/actions/context-actions.c:49
#, fuzzy
msgid "Paint _Mode"
msgstr "Muokkaustila"

#: app/actions/context-actions.c:50 app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
638 639 640
msgid "_Brush"
msgstr "Siveltimet:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
641 642
#: app/actions/context-actions.c:51 app/actions/plug-in-actions.c:80
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643 644 645
msgid "_Pattern"
msgstr "Kuviot"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
646
#: app/actions/context-actions.c:52
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
647 648 649 650
#, fuzzy
msgid "_Palette"
msgstr "Paletti"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651 652
#: app/actions/context-actions.c:53 app/dialogs/palette-import-dialog.c:219
#: app/dialogs/preferences-dialog.c:1591
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
653 654 655
msgid "_Gradient"
msgstr "Väriliukuma"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
656
#: app/actions/context-actions.c:54
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
657 658 659 660
#, fuzzy
msgid "_Font"
msgstr "Kirjasin:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
661
#: app/actions/context-actions.c:56
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
662 663 664 665
#, fuzzy
msgid "_Shape"
msgstr "Muoto"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
666
#: app/actions/context-actions.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
667
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
668 669 670
msgid "_Radius"
msgstr "Säde:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
671
#: app/actions/context-actions.c:58
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
672 673 674 675
#, fuzzy
msgid "S_pikes"
msgstr "pikseleitä"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
676
#: app/actions/context-actions.c:59
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
677 678 679 680
#, fuzzy
msgid "_Hardness"
msgstr "Kovuus"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
681
#: app/actions/context-actions.c:60
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682 683 684 685
#, fuzzy
msgid "_Aspect"
msgstr "Perspektiivi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
686
#: app/actions/context-actions.c:61
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
687 688 689 690
#, fuzzy
msgid "A_ngle"
msgstr "Kulma:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
691
#: app/actions/context-actions.c:64
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
692
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693 694 695
msgid "_Default Colors"
msgstr "/Työkalut/Oletusvärit"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
696
#: app/actions/context-actions.c:69
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
697 698 699 700
#, fuzzy
msgid "S_wap Colors"
msgstr "/Työkalut/Vaihda värit"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
701
#: app/actions/data-commands.c:77 app/core/gimpimage.c:1281
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
702
#: app/core/gimppalette-import.c:218 app/core/gimppalette.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703
#: app/core/gimppalette.c:638 app/dialogs/palette-import-dialog.c:684
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
704
#: app/pdb/image_cmds.c:3679
705 706
msgid "Untitled"
msgstr "Nimetön"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
707

708 709 710 711
#: app/actions/data-commands.c:177
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete '%s' from the list and from disk?"
msgstr "Haluat poistaa \"%s\":n listalta ja levyltä?"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
712

713 714 715
#: app/actions/data-commands.c:181
msgid "Delete Data Object"
msgstr "Poista objekti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
716

717 718 719 720
#: app/actions/dialogs-actions.c:38
#, fuzzy
msgid "_Dialogs"
msgstr "/_Ikkunat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721

722 723 724 725
#: app/actions/dialogs-actions.c:39
#, fuzzy
msgid "Create New Doc_k"
msgstr "/Ikkunat/Uusi telakka"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
726

727 728 729 730
#: app/actions/dialogs-actions.c:42
#, fuzzy
msgid "_Layers, Channels & Paths"
msgstr "/Ikkunat/Uusi telakka/Tasot, kanavat & polut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
731

732 733 734 735
#: app/actions/dialogs-actions.c:47
#, fuzzy
msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
msgstr "/Ikkunat/Uusi telakka/Siveltimet, kuviot ja väriliut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
736

737 738 739
#: app/actions/dialogs-actions.c:52
msgid "_Misc. Stuff"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
740

741 742 743 744
#: app/actions/dialogs-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "Tool_box"
msgstr "Työkaluvalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745

746 747 748 749
#: app/actions/dialogs-actions.c:65
#, fuzzy
msgid "Tool _Options"
msgstr "Työkalujen asetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750

751 752 753 754
#: app/actions/dialogs-actions.c:70
#, fuzzy
msgid "_Device Status"
msgstr "Laitteiden tila"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
755

756 757 758 759
#: app/actions/dialogs-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "_Layers"
msgstr "Tasot"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
760

761 762 763 764
#: app/actions/dialogs-actions.c:80
#, fuzzy
msgid "_Channels"
msgstr "Kanavat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
766
#: app/actions/dialogs-actions.c:85 app/tools/gimpvectortool.c:162
767 768 769
#, fuzzy
msgid "_Paths"
msgstr "Polut"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
770

771 772 773 774
#: app/actions/dialogs-actions.c:90
#, fuzzy
msgid "Inde_xed Palette"
msgstr "Indeksoitu paletti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775

776 777 778 779
#: app/actions/dialogs-actions.c:95
#, fuzzy
msgid "Histogra_m"
msgstr "Histogrammi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
780

781 782 783 784
#: app/actions/dialogs-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Selection Editor"
msgstr "Valintaeditori"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
785

786 787 788 789
#: app/actions/dialogs-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Na_vigation"
msgstr "Navigointi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
790

791 792 793 794
#: app/actions/dialogs-actions.c:110
#, fuzzy
msgid "_Undo History"
msgstr "Toimintohistoria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
795

796 797 798 799
#: app/actions/dialogs-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "Colo_rs"
msgstr "Väri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
800

801 802 803 804
#: app/actions/dialogs-actions.c:120
#, fuzzy
msgid "Brus_hes"
msgstr "Siveltimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
805

806 807 808 809
#: app/actions/dialogs-actions.c:125
#, fuzzy
msgid "P_atterns"
msgstr "Kuviot"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
810

811 812 813 814
#: app/actions/dialogs-actions.c:130
#, fuzzy
msgid "_Gradients"
msgstr "Väriliukuma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
815

816 817 818 819
#: app/actions/dialogs-actions.c:135
#, fuzzy
msgid "Pal_ettes"
msgstr "Paletit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
820

821 822 823 824
#: app/actions/dialogs-actions.c:140
#, fuzzy
msgid "_Fonts"
msgstr "Kirjasimet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
825

826 827 828 829
#: app/actions/dialogs-actions.c:145
#, fuzzy
msgid "_Buffers"
msgstr "Leikkeet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
830

831 832 833 834
#: app/actions/dialogs-actions.c:150
#, fuzzy
msgid "_Images"
msgstr "Kuvat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
835

836 837 838 839
#: app/actions/dialogs-actions.c:155
#, fuzzy
msgid "Document Histor_y"
msgstr "Asiakirjahistoria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
840

841 842 843 844
#: app/actions/dialogs-actions.c:160
#, fuzzy
msgid "_Templates"
msgstr "Mallit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
845

846 847 848 849
#: app/actions/dialogs-actions.c:165
#, fuzzy
msgid "T_ools"
msgstr "Työkalulaatikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
850

851 852 853 854
#: app/actions/dialogs-actions.c:170
#, fuzzy
msgid "Error Co_nsole"
msgstr "Virhekonsoli"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
855

856 857 858 859
#: app/actions/dialogs-actions.c:180
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Asetukset"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
860

861 862 863 864
#: app/actions/dialogs-actions.c:185
#, fuzzy
msgid "_Module Manager"
msgstr "Modulihallinta"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
865

866 867 868 869
#: app/actions/dialogs-actions.c:190
#, fuzzy
msgid "_Tip of the Day"
msgstr "/Ohje/Päivän vihje..."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
870

871 872 873 874
#: app/actions/dialogs-actions.c:195
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "_Automaattinen"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
875

876 877 878
#: app/actions/dockable-actions.c:48
msgid "Dialogs Menu"
msgstr "Ikkunat"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
879

880 881 882 883
#: app/actions/dockable-actions.c:52
#, fuzzy
msgid "_Add Tab"
msgstr "/_Lisää välilehti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
884

885 886 887 888
#: app/actions/dockable-actions.c:53
#, fuzzy
msgid "Preview Si_ze"
msgstr "/Esikatselukoko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
889

890 891 892 893
#: app/actions/dockable-actions.c:54
#, fuzzy
msgid "_Tab Style"
msgstr "/Välilehden tyyli"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
894

895 896 897 898
#: app/actions/dockable-actions.c:57
#, fuzzy
msgid "_Close Tab"
msgstr "/_Sulje välilehti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
899

900 901 902 903
#: app/actions/dockable-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "_Detach Tab"
msgstr "/_Irroita välilehti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
904

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
905
#: app/actions/dockable-actions.c:67 app/actions/view-actions.c:117
906 907 908
#, fuzzy
msgid "Move to Screen..."
msgstr "/Siirrä näytölle..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
909

910 911 912 913
#: app/actions/dockable-actions.c:75
#, fuzzy
msgid "Show Image _Menu"
msgstr "/Näytä kuvavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
914

915 916 917 918
#: app/actions/dockable-actions.c:81
#, fuzzy
msgid "Auto Follow Active _Image"
msgstr "/Seuraa automaattisesti käsiteltävää kuvaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
919

920 921 922 923
#: app/actions/dockable-actions.c:100
#, fuzzy
msgid "_Tiny"
msgstr "Minimaalinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
924

925 926 927 928
#: app/actions/dockable-actions.c:101
#, fuzzy
msgid "E_xtra Small"
msgstr "Hyvin pieni"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
929

930 931 932 933
#: app/actions/dockable-actions.c:102
#, fuzzy
msgid "_Small"
msgstr "Pieni"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
934

935 936 937 938
#: app/actions/dockable-actions.c:103
#, fuzzy
msgid "_Medium"
msgstr "Keski"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
939

940 941 942 943
#: app/actions/dockable-actions.c:104
#, fuzzy
msgid "_Large"
msgstr "Iso"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
944

945 946 947 948
#: app/actions/dockable-actions.c:105
#, fuzzy
msgid "Ex_tra Large"
msgstr "Hyvin suuri"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
949

950 951 952 953
#: app/actions/dockable-actions.c:106
#, fuzzy
msgid "_Huge"
msgstr "Valtava"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
954

955 956 957 958
#: app/actions/dockable-actions.c:107
#, fuzzy
msgid "_Enormous"
msgstr "Jättikokoinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
959

960 961 962 963
#: app/actions/dockable-actions.c:108
#, fuzzy
msgid "_Gigantic"
msgstr "Giganttinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
964

965 966 967 968
#: app/actions/dockable-actions.c:113
#, fuzzy
msgid "_Icon"
msgstr "_Kuvake:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
969

970 971 972 973
#: app/actions/dockable-actions.c:114
#, fuzzy
msgid "Current _Status"
msgstr "Nykyinen asetus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
974

975 976 977 978
#: app/actions/dockable-actions.c:115
#, fuzzy
msgid "_Text"
msgstr "Teksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
979

980 981 982 983
#: app/actions/dockable-actions.c:116
#, fuzzy
msgid "I_con & Text"
msgstr "Kuvake ja teksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
984

985 986 987 988
#: app/actions/dockable-actions.c:117
#, fuzzy
msgid "St_atus & Text"
msgstr "Tila ja teksti"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
989

990 991 992 993
#: app/actions/dockable-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "View as _List"
msgstr "/Näytä _listana"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
994

995 996 997 998
#: app/actions/dockable-actions.c:131
#, fuzzy
msgid "View as _Grid"
msgstr "/Näytä _taulukkona"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
999

1000 1001 1002
#: app/actions/documents-actions.c:41
msgid "Documents Menu"
msgstr "Asiakirjavalikko"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1003

1004 1005 1006 1007
#: app/actions/documents-actions.c:45
#, fuzzy
msgid "_Open Image"
msgstr "/_Avaa kuva"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1008

1009 1010 1011 1012
#: app/actions/documents-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "Open the selected entry"
msgstr "Poista valittu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1013

1014 1015 1016 1017
#: app/actions/documents-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "_Raise or Open Image"
msgstr "/_Nosta tai avaa kuva"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1018

1019 1020 1021 1022
#: app/actions/documents-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "File Open _Dialog"
msgstr "/T_iedoston avaus..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1023

1024 1025 1026 1027
#: app/actions/documents-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "Remove _Entry"
msgstr "/_Poista"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1028

1029 1030 1031 1032
#: app/actions/documents-actions.c:62
#, fuzzy
msgid "Remove the selected entry"
msgstr "Poista valittu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1033

1034 1035 1036 1037
#: app/actions/documents-actions.c:67
#, fuzzy
msgid "Recreate _Preview"
msgstr "/Luo _esikatselukuva"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1038

1039 1040 1041 1042
#: app/actions/documents-actions.c:68
#, fuzzy
msgid "Recreate preview"
msgstr "/Luo _esikatselukuva"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1043

1044 1045 1046 1047
#: app/actions/documents-actions.c:73
#, fuzzy
msgid "Reload _all Previews"
msgstr "/Lataa k_aikki esikatselukuvat uudelleen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1048

1049 1050 1051 1052
#: app/actions/documents-actions.c:78
#, fuzzy
msgid "Remove Dangling E_ntries"
msgstr "/Poista _hävinneet tiedostot listalta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1053

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1054 1055 1056 1057
#: app/actions/documents-commands.c:265 app/actions/file-commands.c:152
#: app/dialogs/file-open-dialog.c:167
#: app/dialogs/file-open-location-dialog.c:193
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:332 app/widgets/gimplayertreeview.c:822
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1058
#: app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:123
1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Tiedoston '%s' avaaminen epäonnistui:\n"
"%s"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1067

1068 1069 1070 1071
#: app/actions/drawable-actions.c:46
#, fuzzy
msgid "_Desaturate"
msgstr "Pienennä värikylläisyyttä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1072

1073 1074 1075 1076
#: app/actions/drawable-actions.c:51
#, fuzzy
msgid "In_vert"
msgstr "Käänteinen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1077

1078 1079 1080 1081
#: app/actions/drawable-actions.c:56
#, fuzzy
msgid "_Equalize"
msgstr "Tasoita sävyalue"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1082

1083 1084 1085 1086
#: app/actions/drawable-actions.c:61
#, fuzzy
msgid "_Offset..."
msgstr "Siirtymä"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1087

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
#: app/actions/drawable-actions.c:69 app/actions/vectors-actions.c:126
#, fuzzy
msgid "_Visible"
msgstr "/_Tiedosto"

#: app/actions/drawable-actions.c:75 app/actions/vectors-actions.c:132
#, fuzzy
msgid "_Linked"
msgstr "Viiva"

#: app/actions/drawable-actions.c:84 app/actions/image-actions.c:132
1099 1100 1101
#, fuzzy
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "Vaakasuuntaan:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1102

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1103
#: app/actions/drawable-actions.c:89 app/actions/image-actions.c:137
1104 1105 1106
#, fuzzy
msgid "Flip _Vertically"
msgstr "Pystysuuntaan:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1107

1108
#. please use the degree symbol in the translation
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1109
#: app/actions/drawable-actions.c:97 app/actions/image-actions.c:146
1110 1111 1112
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees _CW"
msgstr "/Taso/Muunnokset/Kierrä 90° myötäpäivään"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1113

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1114
#: app/actions/drawable-actions.c:102 app/actions/image-actions.c:151
1115 1116 1117
#, fuzzy
msgid "Rotate _180 degrees"
msgstr "/Kuva/Muunnokset/Kierrä _180°"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1118

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1119
#: app/actions/drawable-actions.c:107 app/actions/image-actions.c:156
1120 1121 1122
#, fuzzy
msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
msgstr "/Kuva/Muunnokset/Kierrä 90° _vastapäivään"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1123

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1124
#: app/actions/drawable-commands.c:57
1125 1126
msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
msgstr "Värikylläisyyden vähentäminen onnistuu vain täyväritasoille."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1127

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1128
#: app/actions/drawable-commands.c:75
1129 1130
msgid "Invert does not operate on indexed layers."
msgstr "Ei toimi indeksoiduilla kuvilla."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1131

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1132
#: app/actions/drawable-commands.c:93
1133 1134
msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
msgstr "Ekvalistointi ei toimi indeksoiduilla tasoilla."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1135

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1136
#: app/actions/drawable-commands.c:189 app/core/gimplayer.c:254
1137 1138
msgid "Flip Layer"
msgstr "Peilaa taso"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1139

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1140
#: app/actions/drawable-commands.c:226 app/core/gimplayer.c:255
1141 1142
msgid "Rotate Layer"
msgstr "Kierrä tasoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1143

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1144
#: app/actions/edit-actions.c:61
1145 1146 1147
#, fuzzy
msgid "_Edit"
msgstr "/_Muokkaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1148

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1149
#: app/actions/edit-actions.c:62
1150 1151 1152
#, fuzzy
msgid "Buffer"
msgstr "Leikkeet"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1153

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1154
#: app/actions/edit-actions.c:65 app/actions/edit-actions.c:225
1155 1156
msgid "_Undo"
msgstr "K_umoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1157

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1158
#: app/actions/edit-actions.c:66 app/dialogs/dialogs-constructors.c:850
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1159
#: app/pdb/internal_procs.c:193
1160 1161
msgid "Undo"
msgstr "Kumoa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1162

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1163
#: app/actions/edit-actions.c:71 app/actions/edit-actions.c:226
1164 1165
msgid "_Redo"
msgstr "Uudelleen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1166

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1167
#: app/actions/edit-actions.c:72
1168 1169
msgid "Redo"
msgstr "Uudelleen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1170

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1171
#: app/actions/edit-actions.c:77
1172 1173 1174
#, fuzzy
msgid "_Clear Undo History"
msgstr "Toimintohistoria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1175

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1176
#: app/actions/edit-actions.c:78
1177
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1178
msgid "Clear undo history..."
1179
msgstr "/Ikkunat/Toimintohistoria..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1180

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1181
#: app/actions/edit-actions.c:83
1182 1183 1184
#, fuzzy
msgid "Cu_t"
msgstr "Leikkaa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1185

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed