Commit ff2febcc authored by Andras Timar's avatar Andras Timar Committed by Szabolcs Ban
Browse files

Updated Hungarian translation.

2004-05-28  Andras Timar  <timar@gnome.hu>

	* hu.po: Updated Hungarian translation.
parent a7dfc24c
2004-05-28 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-05-23 Žygimantas Beručka <uid0@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
# Hungarian translation of gimp-libgimp.
# Copyright (C) 2000-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Andras Timar <timar@gnome.hu>, 2000.
# Laszlo Dvornik <dvornikl@mailbox.hu>, 2004.
# Laszlo Dvornik <dvornik@invitel.hu>, 2004.
# Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-26 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 17:43+0200\n"
"Last-Translator: Laszlo Dvornik <dvornikl@mailbox.hu>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-23 19:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-28 20:07+0200\n"
"Last-Translator: Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -93,18 +94,20 @@ msgid ""
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Átalakítás indexeltté az alapértelmezett beállítások használatával\n"
"(A finomhangoláshoz válassza a kézi beállítást)"
"(a finomhangoláshoz válassza a kézi beállítást)"
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
msgstr "%s csak bitképes (kétszínű) indexelt képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:307
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Átalakítás indexeltté az alapértelmezett bitképes beállítások használatával\n"
"(a finomhangoláshoz válassza a kézi beállítást)"
#: libgimp/gimpexport.c:316
#, c-format
......@@ -124,11 +127,11 @@ msgstr "%s csak szürkeárnyalatos vagy indexelt képeket kezel"
#: libgimp/gimpexport.c:346
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s számára szükséges egy alfa csatorna"
msgstr "%s számára szükséges egy alfa-csatorna"
#: libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Alfa csatorna hozzáadása"
msgstr "Alfa-csatorna hozzáadása"
#: libgimp/gimpexport.c:382
msgid "Confirm Save"
......@@ -157,8 +160,8 @@ msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"A képet exportálni kellene, mielőtt %s néven mentésre kerülne a következő "
"okból:"
"A képet a következő okokból exportálni kellene, mielőtt %s formátumban "
"mentésre kerülne:"
#: libgimp/gimpexport.c:563
msgid "The export conversion won't modify your original image."
......@@ -179,6 +182,8 @@ msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Csatornát (elmentett kijelölést) készül menteni %s formátumba.\n"
"Ez nem fogja menteni a látható rétegeket."
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
msgid "Font Selection"
......@@ -257,19 +262,19 @@ msgstr "%d GB"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Modul betöltése: '%s'\n"
msgstr "Modul betöltése: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
#, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "'%s' modul betöltési hiba: %s"
msgstr "Hiba a(z) \"%s\" modul betöltése közben: %s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Modul kihagyása: '%s'\n"
msgstr "Modul kihagyása: \"%s\"\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:424
msgid "Module error"
......@@ -290,7 +295,7 @@ msgstr "Nincs betöltve"
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:196
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "A(z) '%s' bélyegkép mappa létrehozása sikertelen."
msgstr "A(z) \"%s\" bélyegképmappa létrehozása sikertelen."
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
msgid "/_Foreground Color"
......@@ -302,7 +307,7 @@ msgstr "/_Háttérszín"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
msgid "/Blac_k"
msgstr "/F_ekete"
msgstr "/Fe_kete"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
msgid "/_White"
......@@ -310,7 +315,7 @@ msgstr "/_Fehér"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
msgid "Scales"
msgstr ""
msgstr "Színskála"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
......@@ -418,6 +423,8 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Egy képernyőpont színének kiválasztásához kattintson a pipettára, majd a "
"kívánt képernyőpontra."
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
msgid "Anchor"
......@@ -461,11 +468,11 @@ msgstr "S_orköz"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
msgid "_Resize"
msgstr "Átmé_retezés"
msgstr "Mé_ret módosítása"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
msgid "_Scale"
msgstr "_Méretezés"
msgstr "Átmére_tezés"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:263
msgid "Crop"
......@@ -514,38 +521,40 @@ msgstr "Ú_j kiindulóérték"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1308
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"A véletlenszám-előállítás kiindulóértékének beállítása egy előállított "
"véletlenszámmal"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1312
msgid "_Randomize"
msgstr ""
msgstr "_Véletlenszerűen"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr ""
msgstr "Színérzékelési problémát szimuláló szűrő (Brettel-Vienot-Mollon-módszer)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:190
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
msgstr "Színérzékelési probléma"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
msgid "Color _Deficiency Type:"
msgstr ""
msgstr "Érzékelési probléma _típusa:"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
msgstr "Protanopia (a vörös szín érzékelésének hiánya)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:476
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
msgstr "Deuteranopia (a zöld szín érzékelésének hiánya)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:479
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""
msgstr "Tritanopia (a kék szín érzékelésének hiánya)"
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr ""
msgstr "\"Gamma\" színmegjelenítési szűrő"
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
......@@ -557,7 +566,7 @@ msgstr "_Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr ""
msgstr "\"Magas kontraszt\" színmegjelenítési szűrő"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
......@@ -565,31 +574,31 @@ msgstr "Kontraszt"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:308
msgid "Contrast C_ycles:"
msgstr ""
msgstr "Kontraszt_ciklusok:"
#: modules/cdisplay_proof.c:102
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""
msgstr "ICC színprofilt használó \"színes próbanyomat\" szűrő"
#: modules/cdisplay_proof.c:166
msgid "Color Proof"
msgstr ""
msgstr "Színes próbanyomat"
#: modules/cdisplay_proof.c:319
msgid "Perceptual"
msgstr ""
msgstr "Érzékelési"
#: modules/cdisplay_proof.c:321
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Relatív színmérési"
#: modules/cdisplay_proof.c:325
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""
msgstr "Abszolút színmérési"
#: modules/cdisplay_proof.c:331
msgid "_Intent:"
msgstr ""
msgstr "_Cél:"
#: modules/cdisplay_proof.c:334
msgid "Choose an ICC Color Profile"
......@@ -601,7 +610,7 @@ msgstr "_Profil:"
#: modules/cdisplay_proof.c:345
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr ""
msgstr "_Feketepont-kompenzáció"
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
msgid "CMYK color selector"
......@@ -645,7 +654,7 @@ msgstr "Fekete"
#: modules/colorsel_cmyk.c:193
msgid "Black Pullout (%):"
msgstr ""
msgstr "Fekete kivonása (%):"
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
......
2004-05-28 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-05-24 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation.
......
This diff is collapsed.
2004-05-28 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-05-26 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: Updated italian translation.
......
This diff is collapsed.
2004-05-28 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
2004-05-26 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: updated.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment