Commit ff1ff6ef authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl
Browse files

Updated Czech translation.

2006-11-27  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent d77ac40c
2006-11-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-11-25 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation.
......
......@@ -11,10 +11,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-23 11:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-23 11:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-27 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-27 13:13+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -6294,7 +6294,7 @@ msgstr "Nemohu spustit zpětné volání %s. Příslušný zásuvný modul možn
msgid "Please wait"
msgstr "Prosím čekejte"
#: ../app/core/gimpselection.c:150 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:233
#: ../app/core/gimpselection.c:150 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:195
msgid "Move Selection"
msgstr "Přesunout výběr"
......@@ -8285,41 +8285,75 @@ msgstr ""
"Chyba volání PDB pro proceduru '%s':\n"
"Nesouhlasí typ argumentu #%d (očekávám %s, dostal jsem %s)"
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:501
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:512
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error for procedure '%s':\n"
"Argument '%s' (#%d, type %s) type mismatch (got %s)."
"Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
"Expected %s, got %s."
msgstr ""
"Chyba volání PDB pro proceduru '%s':\n"
"Nesouhlasí typ argumentu '%s' (#%d, typ %s) (dostal jsem %s)"
"Procedura '%s' vrátila špatný typ návratové hodnoty '%s' (#%d). "
"Očekáváno %s, obdrženo %s."
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:529
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:523
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#%"
"d). Expected %s, got %s."
msgstr ""
"Procedura'%s' byla zavolána s nesprávným typem hodnoty argumentu '%s' (#%"
"d). Očekáváno %s, obdrženo %s."
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:554
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
"in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
msgstr ""
"Procedura'%s' vrátila neplatné ID argumentu '%s'. Zásuvný modul se "
"pravděpodobně snaží pracovat s neexistující vrstvou."
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:565
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
"likely a plug-in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
msgstr ""
"Procedura'%s' byla zavolána s neplatným ID argumentu '%s'. "
"Zásuvný modul se pravděpodobně snaží pracovat s neexistující vrstvou."
"Procedura'%s' byla zavolána s neplatným ID argumentu '%s'. Zásuvný modul se "
"pravděpodobně snaží pracovat s neexistující vrstvou."
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:580
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
"in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
msgstr ""
"Procedura'%s' vrátila neplatné ID argumentu '%s'. Zásuvný modul se "
"pravděpodobně snaží pracovat s neexistujícím obrázkem. "
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:540
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:591
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
"Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
"likely a plug-in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
msgstr ""
"Procedura'%s' byla zavolána s neplatným ID argumentu '%s'. "
"Zásuvný modul se pravděpodobně snaží pracovat s neexistujícím obrázkem. "
"Procedura'%s' byla zavolána s neplatným ID argumentu '%s'. Zásuvný modul se "
"pravděpodobně snaží pracovat s neexistujícím obrázkem. "
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:565
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:605
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error for procedure '%s':\n"
"Argument '%s' (#%d, type %s) out of bounds (validation changed '%s' to '%s')"
"Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
"is out of range."
msgstr "Procedura '%s' vrátila '%s' jako návratovou hodnotu '%s' (#%d, typ %s). Tato hodnota je mimo rozsah."
#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:617
#, c-format
msgid ""
"Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type %"
"s). This value is out of range."
msgstr ""
"Chyba volání PDB pro proceduru '%s':\n"
"Argument '%s' (#%d, typ %s) mimo rozsah (validace změnila '%s' na '%s')"
"Procedura'%s' byla zavolána s s hodnotou '%s' argumentu '%s' (#%d, typ %"
"s). Tato hodnota je mimo rozsah."
#: ../app/pdb/image_cmds.c:2044
msgid "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
......@@ -9117,13 +9151,13 @@ msgstr "Režim"
msgid "Exposure:"
msgstr "Míra:"
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:237
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1184
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:199
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1146
msgid "Move Floating Selection"
msgstr "Odstranit plovoucí výběr"
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:439
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:708
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:401
#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:670
msgid "Move: "
msgstr "Přesun: "
......@@ -11032,23 +11066,23 @@ msgstr "Zprávy jsou přesměrovány na stderr."
msgid "%s Message"
msgstr "Zpráva %s"
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:266
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:267
msgid "Automatically Detected"
msgstr "Automaticky detekováno"
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:276
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:277
msgid "By Extension"
msgstr "Podle přípony"
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:475
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:476
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:480
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:481
msgid "All images"
msgstr "Všechny obrázky"
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:616
#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:617
#, c-format
msgid "Select File _Type (%s)"
msgstr "Zvolte _typ souboru (%s)"
......@@ -11065,90 +11099,90 @@ msgstr "Přípony"
msgid "Instant update"
msgstr "Rychlá aktualizace"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:763
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:767
#, c-format
msgid "Zoom factor: %d:1"
msgstr "Poměr přiblížení: %d:1"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:766
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:770
#, c-format
msgid "Displaying [%0.6f, %0.6f]"
msgstr "Zobrazuji [%0.6f, %0.6f]"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:979
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:983
#, c-format
msgid "Position: %0.6f"
msgstr "Poloha: %0.6f"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:980
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:984
#, c-format
msgid "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:982
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:986
#, c-format
msgid "HSV (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "HSV (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:984
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:988
#, c-format
msgid "Luminance: %0.3f Opacity: %0.3f"
msgstr "Jas: %0.3f Krytí: %0.3f"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1016
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1050
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1020
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1054
#, c-format
msgid "RGB (%d, %d, %d)"
msgstr "RGB (%d, %d, %d)"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1024
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1028
msgid "Foreground color set to:"
msgstr "Barva popředí nastavena na:"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1055
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1059
#, c-format
msgid "(%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "(%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1059
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1063
msgid "Background color set to:"
msgstr "Barva pozadí nastavena na:"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1268
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1334
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1272
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1338
#, c-format
msgid "%s%sDrag: move & compress"
msgstr "%s%sTáhnutí: posun a komprese"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1274
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1278
msgid "Drag: move"
msgstr "Táhnutí: posun"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1281
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1295
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1309
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1331
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1285
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1299
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1313
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1335
#, c-format
msgid "%s%sClick: extend selection"
msgstr "%s%sKlepnutí: rozšířit výběr"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1287
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1301
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1291
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1305
msgid "Click: select"
msgstr "Klepnutí: vybrat"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1315
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1339
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1319
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1343
msgid "Click: select Drag: move"
msgstr "Klepnutí: vybrat Táhnutí: posun"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1554
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1562
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1558
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1566
#, c-format
msgid "Handle position: %0.6f"
msgstr "Poloha řídicího bodu: %0.6f"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1579
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1583
#, c-format
msgid "Distance: %0.6f"
msgstr "Vzdálenost: %0.6f"
......@@ -11177,27 +11211,27 @@ msgstr "Barva po_zadí:"
msgid "Spacing"
msgstr "Rozestup"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:190
#: ../app/widgets/gimphelp.c:193
msgid "Help browser not found"
msgstr "Prohlížeč nápovědy nenalezen"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:191
#: ../app/widgets/gimphelp.c:194
msgid "Could not find GIMP help browser."
msgstr "Nemohu najít prohlížeč nápovědy GIMPu"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:192
#: ../app/widgets/gimphelp.c:195
msgid "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
msgstr "Zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu zřejmě ve vaší instalaci chybí."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:218
#: ../app/widgets/gimphelp.c:229
msgid "Help browser doesn't start"
msgstr "Prohlížeč nápovědy se nespouští"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:219
#: ../app/widgets/gimphelp.c:230
msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
msgstr "Nemohu spustit zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:245
#: ../app/widgets/gimphelp.c:256
msgid "Use _web browser instead"
msgstr "Použít místo toho _WWW prohlížeč"
......@@ -11353,7 +11387,7 @@ msgid "Message repeated once."
msgstr "Zpráva se opakuje jednou."
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:255
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:791
#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:795
msgid "Undefined"
msgstr "Nedefinováno"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment