Commit fd63d96b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent c41e8eca
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-30 16:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-30 16:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-06 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-06 15:49+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:934 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1554 ../plug-ins/common/file-svg.c:726
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1552 ../plug-ins/common/file-svg.c:726
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1262
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
#: ../plug-ins/common/grid.c:646 ../plug-ins/common/hot.c:593
......@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:452 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1162
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1160
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258 ../plug-ins/common/tile.c:354
......@@ -817,7 +817,7 @@ msgstr "Losowe ziarno"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1269
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2120 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1488
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2066 ../plug-ins/common/file-cel.c:935
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1555 ../plug-ins/common/qbist.c:724
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1553 ../plug-ins/common/qbist.c:724
#: ../plug-ins/common/qbist.c:888 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2610 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870 ../plug-ins/flame/flame.c:475
......@@ -1016,7 +1016,7 @@ msgstr "Wykres bieżących ustawień"
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:879 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1245
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1393
#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1165
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:224
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:227
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......@@ -1032,8 +1032,8 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1370 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:852
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:977
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1005 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:975
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1003 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
......@@ -1064,8 +1064,8 @@ msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:243 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375 ../plug-ins/common/file-png.c:913
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1100 ../plug-ins/common/file-ps.c:3370
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:374
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1086 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1738 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:372
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1084 ../plug-ins/common/file-sunras.c:436
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:329 ../plug-ins/common/file-svg.c:710
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:446 ../plug-ins/common/file-xbm.c:747
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:659 ../plug-ins/common/file-xmc.c:841
......@@ -1345,7 +1345,7 @@ msgid "_Redness cr709:"
msgstr "_Czerwień cr709:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:195 ../plug-ins/common/decompose.c:175
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1602
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1600
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
......@@ -1951,7 +1951,7 @@ msgstr "2. źródło:"
msgid "O_verlap:"
msgstr "_Nakładanie:"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1630
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:775 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1628
msgid "O_ffset:"
msgstr "Prz_esunięcie:"
......@@ -2020,7 +2020,7 @@ msgstr "Usunięcie pasków"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3496 ../plug-ins/common/file-ps.c:3701
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1643
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1641
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:453 ../plug-ins/common/tile.c:464
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:163
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
......@@ -2188,7 +2188,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1079 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1077 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:438 ../plug-ins/common/file-wmf.c:984
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:740 ../plug-ins/common/file-xmc.c:649
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:354 ../plug-ins/common/file-xwd.c:448
......@@ -2743,7 +2743,7 @@ msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
msgstr "Szerokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3509
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3713 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1659
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3713 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1657
#: ../plug-ins/common/film.c:1006 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:458
#: ../plug-ins/common/tile.c:468 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:173
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:406
......@@ -2951,7 +2951,7 @@ msgstr "Domyślna przerwa między klatkami:"
#. label for 'ms' adjustment
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1546
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:306
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:349
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:8
msgid "milliseconds"
msgstr "ms"
......@@ -3272,13 +3272,13 @@ msgstr "Błąd podczas tworzenia struktur zapisu PNG podczas eksportowania „%s
msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Błąd podczas eksportowania pliku „%s”. Nie można wyeksportować obrazu."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2338 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1785
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2338 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1783
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:958
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2339 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1786
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2339 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1784
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:959
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
......@@ -3570,103 +3570,103 @@ msgid "LZ77"
msgstr "LZ77"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:253
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:268
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:283
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:269
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:281
msgid "Raw image data"
msgstr "Dane obrazu Raw"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1550
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1548
msgid "Load Image from Raw Data"
msgstr "Wczytanie obrazu z danych Raw"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1592
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1590
msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1603
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1601
msgid "RGB Alpha"
msgstr "Alfa RGB"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1604
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1602
msgid "RGB565 Big Endian"
msgstr "RGB565 (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1605
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1603
msgid "RGB565 Little Endian"
msgstr "RGB565 (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1606
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1604
msgid "BGR565 Big Endian"
msgstr "BGR565 (Big Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1607
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1605
msgid "BGR565 Little Endian"
msgstr "BGR565 (Little Endian)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1608
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1606
msgid "Planar RGB"
msgstr "Płaski RGB"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1609
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1607
msgid "B&W 1 bit"
msgstr "Czarno-biały (1-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1610
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1608
msgid "Gray 2 bit"
msgstr "Szary (2-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1611
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1609
msgid "Gray 4 bit"
msgstr "Szary (4-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1612
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1610
msgid "Gray 8 bit"
msgstr "Szary (8-bitowy)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1613
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1611
msgid "Indexed"
msgstr "Zindeksowany"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1614
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1612
msgid "Indexed Alpha"
msgstr "Zindeksowana alfa"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1619
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1617
msgid "Image _Type:"
msgstr "_Typ obrazu:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1675
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1673
msgid "Palette"
msgstr "Deseń"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1683
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-raw.ui.h:4
msgid "R, G, B (normal)"
msgstr "R, G, B (zwykły)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1686
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1684
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-raw.ui.h:5
msgid "B, G, R, X (BMP style)"
msgstr "B, G, R, X (format BMP)"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1691
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1689
msgid "_Palette Type:"
msgstr "Typ _desenia:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1702
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1700
msgid "Off_set:"
msgstr "Prze_sunięcie:"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1714
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1712
msgid "Select Palette File"
msgstr "Wybór pliku desenia"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1720
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1718
msgid "Pal_ette File:"
msgstr "Plik d_esenia:"
#. Dialog init
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1769
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1767
msgid "Raw Image"
msgstr "Obraz Raw"
......@@ -6535,8 +6535,8 @@ msgstr ""
#. Advanced Options
#. Advanced options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:951 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:814
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:194
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:323
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:220
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:366
msgid "_Advanced Options"
msgstr "Ustawienia za_awansowane"
......@@ -6802,7 +6802,7 @@ msgstr "_Przyrostowy"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:961
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:340
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:383
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Zapisanie danych _Exif"
......@@ -6812,7 +6812,7 @@ msgstr "Zapisanie _miniatury"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:997
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:350
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:393
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Zapisanie danych _XMP"
......@@ -7033,103 +7033,103 @@ msgstr "Nieoczekiwany koniec pliku"
msgid "Photoshop image"
msgstr "Obraz programu Photoshop"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:46
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:46
msgid "Raw Canon"
msgstr "Obraz Raw firmy Canon"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:58
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:58
msgid "Raw Nikon"
msgstr "Obraz Raw firmy Nikon"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:69
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:69
msgid "Raw Hasselblad"
msgstr "Obraz Raw firmy Hasselblad"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:80
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:80
msgid "Raw Sony"
msgstr "Obraz Raw firmy Sony"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:91
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:91
msgid "Raw Casio BAY"
msgstr "Obraz Raw BAY firmy Casio"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:102
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:102
msgid "Raw Phantom Software CINE"
msgstr "Obraz Raw CINE firmy Phantom Software"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:113
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:113
msgid "Raw Sinar"
msgstr "Obraz Raw firmy Sinar"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:124
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:124
msgid "Raw Kodak"
msgstr "Obraz Raw firmy Kodak"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:135
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:135
msgid "Raw Adobe DNG Digital Negative"
msgstr "Cyfrowy negatyw Raw DNG firmy Adobe"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:146
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:146
msgid "Raw Epson ERF"
msgstr "Obraz Raw ERF firmy Epson"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:157
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:157
msgid "Raw Phase One"
msgstr "Obraz Raw firmy Phase One"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:168
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:168
msgid "Raw Minolta"
msgstr "Obraz Raw firmy Minolta"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:179
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:179
msgid "Raw Mamiya MEF"
msgstr "Obraz Raw MEF firmy Mamiya"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:189
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:189
msgid "Raw Leaf MOS"
msgstr "Obraz Raw MOS firmy Leaf"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:200
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:200
msgid "Raw Olympus ORF"
msgstr "Obraz Raw ORF firmy Olympus"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:211
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:211
msgid "Raw Pentax PEF"
msgstr "Obraz Raw PEF firmy Pentax"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:222
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:222
msgid "Raw Logitech PXN"
msgstr "Obraz Raw PXN firmy Logitech"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:233
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:233
msgid "Raw Apple QuickTake QTK"
msgstr "Obraz Raw QTK QuickTake firmy Apple"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:244
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:244
msgid "Raw Fujifilm RAF"
msgstr "Obraz Raw RAF firmy Fujifilm"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:255
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:255
msgid "Raw Panasonic"
msgstr "Obraz Raw firmy Panasonic"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:266
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:266
msgid "Raw Digital Foto Maker RDC"
msgstr "Obraz Raw RDC firmy Digital Foto Maker"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:277
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:277
msgid "Raw Leica RWL"
msgstr "Obraz Raw RWL firmy Leica"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:288
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:288
msgid "Raw Samsung SRW"
msgstr "Obraz Raw SRW firmy Samsung"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:299
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:299
msgid "Raw Sigma X3F"
msgstr "Obraz Raw X3F firmy Sigma"
#: ../plug-ins/file-raw/file-formats.h:310
#: ../plug-ins/file-raw/file-raw-formats.h:310
msgid "Raw Arriflex ARI"
msgstr "Obraz Raw ARI firmy Arriflex"
......@@ -7300,67 +7300,75 @@ msgstr "Faks CCITT Group _4"
msgid "WebP image"
msgstr "Obraz WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:70
msgid "(no keyframes)"
msgstr "(brak klatek kluczowych)"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:74
msgid "(all frames are keyframes)"
msgstr "(wszystkie klatki są kluczowe)"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:83
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:107
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:100
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:124
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:116
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:140
msgid "Image quality:"
msgstr "Jakość obrazu:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:124
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:148
msgid "Image quality"
msgstr "Jakość obrazu"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:135
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:159
msgid "Alpha quality:"
msgstr "Jakość alfy:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:143
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:167
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Jakość kanału alfa"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:168
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:192
msgid "Source type:"
msgstr "Typ źródła:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:171
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:195
msgid "WebP encoder \"preset\""
msgstr "Ustawienia kodera WebP"
#. Create the top-level animation checkbox expander
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:201
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:227
msgid "As A_nimation"
msgstr "Jako a_nimacja"
#. loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:230
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:256
msgid "Loop forever"
msgstr "Powtarzanie w nieskończoność"
#. label for 'max key-frame distance' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:247
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:273
msgid "Max distance between key-frames:"
msgstr "Maksymalna odległość między klatkami kluczowymi:"
#. minimize-size checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:265
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:308
msgid "Minimize output size (slower)"
msgstr "Minimalizowanie rozmiaru wyjściowego (wolniejsze)"
#. label for 'delay' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:288
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:331
msgid "Delay between frames where unspecified:"
msgstr "Opóźnienie między klatkami, jeśli nie podano:"
#. Create the force-delay checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:311
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:354
msgid "Use delay entered above for all frames"
msgstr "Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek"
......@@ -11822,17 +11830,17 @@ msgstr "Wyświetla metadane (Exif, IPTC, XMP)"
msgid "View Metadata"
msgstr "Wyświetl metadane"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:217
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:220
#, c-format
msgid "Metadata Viewer: %s"
msgstr "Przeglądarka metadanych: %s"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:364
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:360
#, c-format
msgid "(%lu more character(s))"
msgstr "(więcej znaków: %lu)"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:396
#: ../plug-ins/metadata/metadata-viewer.c:392
#, c-format
msgid "(%llu more byte(s))"
msgstr "(więcej bajtów: %llu)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment